Om Karismatiska väckelsen och Jesusrörelsen

Mitt kristna liv har i stor utsträckning formats under sjuttiotalet och av det som brukar kallas för karismatiska väckelsen och Jesusrörelsen. Även om jag skrivit om och berättat om mina upplevelser under sextiotalet och dess betydelse. Det länkade TV-programmet handlar ju om den bakgrunden. Min senaste ledare i Världen idag handlar om betydelsen av att vi lär oss av karismatiska väckelsen och Jesusrörelsen. Karismatiska väckelsen handlade om att Gud vill förnya gamla kyrkor och att det är möjligt. Jesusrörelsen handlade om radikalt lärjungaskap och efterföljelse.

Jag kännetecknas nog av att jag teologiskt och andligt i stor utsträckning står för samma saker som jag gjorde på sjuttiotalet. Är kanske inte på andlig resa som vissa andra kristna ledare med påtagliga positionsförändringar teologiskt och kyrkligt. Jag behöver ju inte nämna några namn.

Här är ledaren.

Intervju om karismatiska väckelsen och Jesusrörelsen

Här är det andra programmet i TV Visjons och Love Revivals serie på sex program om min levnadshistoria. I det andra programmet berättar jag om Jesusrörelsen från 70-talet och den karismatiska väckelsen, som nådde sin höjdpunkt under 70-talet, men vars efterdyningar och fortsättning vi har levt med i vår tid, och med kontinuerlig global spridning. Här är programmet.

Första TV-programmet om mitt liv och vandring med Gud

Under hösten spelade jag in sex TV-program i TV Visjon Norges studio i Drammen. De kommer att sändas i en serie på sex program. Det är programledaren Jonatan Svensson som samtalar med mig om mina erfarenheter av Gud, Jesus och den Helige Ande under ett långt liv. Det blir delvis en berättelse om modern svensk väckelsehistoria. Jag kommer att lägga ut programmen här på bloggen och på min facebooksida, med ett program per vecka. Här följer det första:

https://visionsverige.screen9.tv/media/6yg3H5vMXtEUYmH-6xXZzQ/loverevival-stefan-sward-de-tidiga-aren-i-en-vackelsesrorelse

Inspelning av två TV-program idag

Idag blir det inspelning av två TV-program för det amerikanska kristna tv-bolaget TBN och dess nya nordiska förgrening TBN Nordic, som Anders Wisth håller i.

Jag och Tomas Sandell kommer att samtala om frågor som gäller de högervindar som blåser i europeisk politik, och i svensk politik, och sedan kommer vi att samtala om det kommande Europaparlamentsvalet.. Anders Wisth är programledare och utfrågare.

Tomas leder arbetet med European Coalition for Israel, och driver det arbetet på ett mycket skickligt och långsiktigt sätt.

Analys av Joel Halldorfs bok

Har fått i uppdrag av svensk-norska teologiska tidskriften Theofilos att skriva en review över Joel Halldorfs bok ”Gud-återkomsten”. Har skickat in en lång text till Theofilos, som publiceras under februari någon gång. En mycket kortfattad version som ledare i Världen Idag i lördags. Länken här.

Jag gillar ju skarpt Halldorfs författarskap. Den främste teologen i Sverige i att göra teologi relevant. Jag tycker dock att hans samhällsanalys sviktar i denna bok, vilket jag utvecklar i Theofilos. Jag efterlyser också ett mer islamkritiskt perspektiv, boken är nu för religionsrelativistisk.

På väg hem från Bergsjö

Måndag kväll talade jag i denna kyrka, Bergsjö kyrka i norra Hälsingland. Den unge kyrkoherden Fredrik Unger var min värd och jag fick sova över i prästgården som ligger bredvid kyrkan. Vad jag minns var det första gången i mitt liv som jag sov över i en prästgård. Vad jag minns var det också första gången någonsin jag var i Bergsjö. Jag har dock vid en hel del tillfällen under årens lopp predikat hos Svenska kyrkan, så det är inte nytt för mig. Hann med långa samtal med kyrkoherden som gav mig nya insikter om livet i Svenska kyrkan, dess stora utmaningar och enorma möjligheter. Bergsjö församling och kyrkoherde Unger kommer att finnas med i mina förböner i fortsättningen.

Fokus på bibeltro och Martin Luther King närmaste dagarna

Ser fram emot att två gånger under söndagen predika hos församlingen Icthus, den latinamerikanska församlingen jag tog initiativ till att grunda 2004, men som idag är en svensk-latinamerikansk församling, alltså en integrerad församling. Samlingar 11.00 och 16.00, hos Adventskyrkan på Olof Palmes gata i Stockholm. Jag kommer att tala om Bibelns auktoritet och trovärdighet, och ambitionen är att försöka uppmuntra vanliga kristna att dagligen läsa Bibeln, studera Bibeln och memorera Bibeln. Gud har talat till oss, Gud har uppenbarat sig för oss, vi kan få del av Guds tankar och tilltal till oss – allt finns i Bibeln. Tilltron till Bibeln är avgörande både för församlingens liv och den enskilde kristnes liv.

Måndag blir det Martin Luther King-dagen i norra Hälsingland, föredrag hos Svenska kyrkan 18.00, men arrangemanget är ekumeniskt. Baptistpastorn Martin Luther King är en fascinerande gestalt i modern kristen historia. Han fick dessutom Nobels fredspris 1964, jag kan inte på rak arm minnas någon baptist som fått ett sådant pris (rättelse: Lars Gunther har påpekat för mig och påmint mig om att baptisten Jimmy Carter fick fredspriset, och att även Al Gore är baptist). Ett föredöme för oss att ta den kristna tron på allvar, och utifrån Bibeln och kristna tron, kritiskt analysera samhället, och utifrån detta verka för förändringar. Martin Luther King var den ledande i att bekämpa den amerikanska rasdiskrimineringen.