Diskussionen om Trump – nu höjer jag tonläget

Nu har Trump avgått och Biden tillträtt. Det har varit intensiv debatt även i Sverige om denne Trump. Gör här ett försök att utvärdera och sammanfatta hela diskussionen.

Jag tog avstånd från Trump redan för fyra år sedan, och menade att det var ett mycket olyckligt val som republikansk presidentkandidat. Bland annat genom några utförliga blogginlägg som man hittar här, här och här. Både av moraliska skäl, sedan var jag skeptisk till hans politik på flera områden. Hösten 2016 var debatten med bloggen Aletheia som motpart. Man får gå in och läsa länkarna om man vill läsa min ståndpunkt då, som jag tycker stämmer även idag, även om det har blivit värre än jag trodde 2016.

Det har blivit betydligt värre än jag kunde drömma om, om man ska väga in det som har hänt senaste månaderna. I en artikel i Dagen i november kritiserade jag den koppling till Trump som har varit utbredd i amerikansk kristenhet, en länk till artikeln här. Där Trumphyllningen nått religiösa dimensioner. Den kristna kyrkan får aldrig kopplas ihop med, en sekulär politisk ledare.

Den kristna hållningen till Trump kan delas in i fem olika grupper.

 1. De som är helt övertygade om att Trump är sänd av Gud och har ett viktigt uppdrag från Gud. Helt avgörande att han blir omvald, det är onda krafter som står emot honom. En extrem variant är att Trump är redskapet för att stå emot antikrist, den onda makt som Bibeln talar om och som enligt vissa bibeltolkningar ska träda fram i ändens tid. Uppfattningen är spridd i USA, inte minst inom delar av profetrörelsen. Även vissa i Sverige står för denna ståndpunkt. En amerikansk ledare som hör till denna grupp är Rick Joyner. Han predikade i den kyrka jag var pastor i på 90-talet, så detta ligger inte särskilt långt bort från oss. Runar Sögaard och Lars Enarson är svenska predikanter som uttryckt liknande denna uppfattning. Runar predikade i min kyrka flera gånger på nittiotalet, Enarson har jag haft att göra med sedan sjuttiotalet.
 2. En annan grupp är mycket Trumpvänliga men ger det inte profetiska apokalyptiska dimensioner. Det är inte någon katastrof att han inte blir vald, vi får gilla läget och be för den president som blir vald. Franklin Graham hör till denna grupp. Han har även gett sitt stöd till valfuskteorin, att det var på grund av valfusk som Trump förlorade valet. Stephen Strang som står för den ledande karismatiska tidningen Charisma hör till denna grupp, han har också gett stöd till valfuskteorin.
 3. En tredje grupp är mer nyanserad men är så kritisk mot Demokraterna att man anser att Trump är det bästa alternativet, trots att man erkänner att det finns en rad brister i hans karaktär och ledarskap. Det minst dåliga alternativet skulle man kunna kalla ståndpunkten för. Vissa betydande kristna ledare har stått för denna ståndpunkt, bland annat framstående teologer som Al Moehler och Wayne Grudem. Al Moehler har dock dragit öronen åt sig efter Capitol Hill-dramat.
 4. En fjärde grupp är opolitiska kristna. Man bryr sig inte. Vissa av dem tycker debatten är hysterisk och tycker att kristna som deltar i denna debatt endast splittrar och tar bort fokus från evangeliet. Vad jag begriper är en rad samfund i pingst-karismatiska fåran i USA hörande till denna grupp, man har hållit sig opolitiska och inte deltagit i denna politisering. De flesta kristna ledare i Sverige hör troligen till denna grupp då man inte sagt något i denna fråga, varken bu eller bä. Dock kan man ha en ståndpunkt privat som man inte uttrycker offentligt.
 5. En femte grupp är Trumpkritikerna. Jag själv hör till denna grupp. Vi tycker att det är olyckligt att den kristna kyrkan allierar sig för mycket med ett politiskt parti och en specifik politisk ledare. Vi är kritiska både mot Trumps moral och politik. I svensk kristenhet har det bl.a. varit jag själv och Micael Grenholm som tydligt artikulerat dessa ståndpunkter, men det finns betydligt fler. John Piper är en strikt bibeltroende evangelikal ledare som uttryckt denna ståndpunkt, det finns dock en rad kristna ledare i USA som är karismatiska och evangelikaler med denna ståndpunkt. Brian Zahnd är ett namn som kan nämnas. Många av oss som hör till grupp 5 vill helst höra till grupp 4 men upplever att vi inte kan hålla tyst när det så fullständigt spårar ur som det har gjort under Trump-eran.

Continue reading

Till alla bloggläsare

Det är många som läser min blogg sedan jag började blogga 2008. Vissa perioder har jag varit lite mindre aktiv som bloggare, vissa perioder mer aktiv. Sociala medier har dock ändrat karaktär sedan 2008. Nu skriver jag inlägg på bloggen men sprider dem via facebook och twitter, och det är där som alla kommentarer och all debatt blir, mycket marginellt här på bloggen. De som bara läser bloggen får intrycket av en mycket lugn tillvaro, men så är det inte. Trumpdebatten har nu skenat iväg och inläggen och kommentarerna är fler än vad jag hinner läsa. Jag försöker kika in och följa kommentarer här på bloggen också.

Bara så att ni vet hur läget. är.

Nu utmanar jag alla kristna Trumpvänner i Sverige

Trumpismen är utbredd i svensk kristenhet, framförallt i pingstkarismatiska kretsar. Och framförallt på gräsrotsnivå, det är få som uttrycker det offentligt. Ett offentligt uttryck för detta är kretsen kring Lars Enarson som berör väldigt många människor. Enarson har konsekvent drivit sitt Trumpstöd hela tiden, och räknar med att all kritik och motstånd mot Trump är attacker från djävulen, han tolkar säkert senaste dagarnas händelser på det sättet. Enarson menar att jag är falsk profet eftersom jag inte inser att Trump är sänd av Gud.

Pingstpastorn Josef Barkenboms facebooksida har varit ett annat exempel, och granskar man den närmare och granskar likes och kommentarer, så ser man en större spridning av tankegångarna. Jag noterade att Josef även markerade gilla på Annette Anders text om att det var vänsterextremister som invaderade Capitol Hill. Annette Anders facebooksida är ett annat exempel där man ser många Trumpvänner i Sverige tryckas likes och kommentarer. Hon vill tydligen inte ha någon debatt så hon har stängt ner inlägget när jag ställde frågor om vänsterinvasionen på Capitol Hill. Det finns säkert fler facebooksidor som speglar detta men dessa två har en bredare läsekrets.

Det finns ett stöd för Trump i förebedjarrörelsen, men eftersom inte något markerats offentligt vill jag inte nämna namn. Tidningen Världen Idag har även på redaktionell plats drivit en mycket Trumpvänlig linje i fyra år och Carin Stenströms ledare direkt efter presidentvalet var nog det mest Trumpvänliga som publicerats i svensk borgerlig press efter valet. Jag avgick som ledarskribent för Världen Idag ett par veckor efter det, kan noteras.

Jag vill nu utmana och uppmana alla kristna Trumpvänner att läsa riksdagsmannen Tuve Skånbergs inlägg. Ni lyssnar inte på mig, det vet jag, men ni kan väl ändå lyssna på Tuve. Han är en av de mest respekterade kristna politikerna i Sverige och har kompakt stöd i hela den bibeltrogna karismatiska delen av svensk kristenhet. Läs hans inlägg nedan och begrunda:

 

https://www.facebook.com/tuve.skanberg/posts/10158818741884705

Några frågor till kristna trumpister om vad som hände på Capitol Hill

Frågan om Trump och Trumpismen berör och engagerar. För min del tog jag avstånd från Trump redan 2016 både av moraliska skäl men också utifrån tveksamhet inför hans politik och sättet att vara politiker. I min artikel i Dagen direkt efter presidentvalet 2020 tog jag avstånd från det jag kallade kristen Trumpismen. Kristna som har gjort stödet till Trump till en del av sitt kristna liv och teologi. Den rörelsen är utbredd i USA men finns även i Sverige. Jag tror att bara Jesus är vår Herre, inte kejsaren. Oavsett om kejsaren kallas för president eller statsminister. Vårt hopp står till Kristus, och enbart Kristus, inte en viss politisk ledare. Den kristna Trumpismen är uttryck för en politisering av kristendomen och kristna kyrkan som jag inte har sett under min livstid. Vi hade den kristna vänstern i slutet av sextiotalet och början av sjuttiotalet där Marx och Mao var viktigare än Bibeln för vissa kristna, men det berörde ändå begränsade grupper av kristna. Framförallt hade det inte någon spridning bland pingstvänner, karismatiker och konservativt bibeltroende kristna, de kretsar där trumpismen har störst spridning.

Hur påverkas kristna Trumpismen av det som har hänt senaste dygnet? En grundbult i Trumpismen just nu är tron på att presidentvalet är riggat och stulet. Det är en kamp mellan det onda som framförallt är demokraterna, och det goda som representeras av Trump. Man tror på det Trump säger, oavsett vad valmyndigheterna har fastställt och vad domstolarna har kommit fram till. Valresultatet  har nu också godkänts av amerikanska kongressen. Trump menar att valmyndigheterna, domstolarna, media och amerikanska kongressen har fel. Så tror kristna Trumpisterna också. Ledaren för Billy Grahams organisation, Franklin Graham, son till Billy, han hör inte till de extrema Trumpisterna. Men han sade i en intervju så sent som för en vecka sedan att han helt delar Trumps uppfattning om valutgången, att valet är riggat och stulet.

Det finns inte någon seriös person som ger sitt stöd till stormningen av Capitol Hill. Den enda jag har hört göra detta är Trump själv, han uttalade sig mycket förstående om ligisterna i onsdags, och sade att han älskade dem och hade förståelse för deras reaktioner. En dag senare uttrycker han sig mer kritiskt om stormningen.

En tes som verkar ha ett genomslag bland kristna Trumpister är att stormningen av Capitol Hill genomfördes av den vänsterextrema gruppen Antifa, som infiltrerat bland Trumpanhängarna. Mario Murillo för fram den tesen i sitt blogginlägg som jag publicerat på min blogg, jag såg en uppgift om att Eric Metaxas för fram samma sak. Metaxas är av de ledande kristna trumpisterna. Kristna musikern med rötter i Sverige, Annette Anders, för fram samma tankegång på sin facebooksida, en sida som många svenska kristna Trumpvänner läser. Annette Anders är uppenbart en stor Trumpentusiast. Här förs det fram på hennes facebooksida att stormningen av Capitol Hill är en vänsterkomplott, länken är här.

Jag hittar i varje fall tre svenska pingstpastorer bland de som uttryckt sitt gillande över detta facebookinlägg. Med tanke på hur många gillainlägg som bara detta facebookinlägg har fått så kan man bara ana hur spridd den kristna trumpismen är i Sverige.

Kristna trumpister menar att Trump är fredlig, det är fake news att Trump uppviglar till skadegörelse och provokationer. I det tal Trump höll till sina supporters innan stormningen av Capitol Hill, där han uppmanade dem att gå i riktning mot Capitol Hill, och i sitt tal använde han orden fight eller fighting mer än 20 gånger. Att hävda att talet var så fredsvänligt är obegripligt. Min fråga till de kristna Trumpisterna som vill avfärda Trumps ansvar för det som hände på Capitol Hill är följande:

 1. Varför har flera av ministrarna i hans kabinett avgått sedan i onsdags och skyllt på Trump för det som hände i Capitol Hill. Borde inte de ha insyn i frågan, de har hört till Trumps närmaste medarbetare. Deras avgång kan väl knappast skyllas på inflytande från fake news?
 2. Varför har ledande republikaner som stöttat Trump i fyra år anklagat Trump för det som hände, bland annat republikanernas ledare i kongressen McConell, han har varit en av Trumps trognaste vapendragare under fyra år. Han kan väl inte ha blivit förförd av CNN och fake news?
 3. Om det var Antifa som infiltrerade och angrep Capitol Hill, varför tog då inte Trump tydligt avstånd från hela aktionen redan i onsdags. Varför skickade han inte omedelbart dit National Guard? Han har som president yttersta ansvaret för situationen. Varför sade han i sitt tal att han älskade dem och förstod deras reaktion. Eller hade Trump inte en susning om vad som hände, och hade inte någon koll alls på situationen? Menar man att Trump inte kan skilja på högerextremister och vänsterextremister? Mystiskt.
 4. Ett antal personer som invaderade Capitol Hill har gripits och en hel del personer har identifierats. En rad ledande personer inom amerikansk högerextremism finns bland dem som invaderade Capitol Hill. Menar man att dessa välkända högerextremister har börjat samarbeta med vänsterextremisterna? Också väldigt mystiskt. Vad finns det för belägg för denna tes. Då har man ju lyckats grundlura Trump, hans regering och de ledande republikanerna i kongressen, ingen av dem har ju gett en sådan förklaring.
 5. Världsledarna har tagit avstånd från händelserna på Capitol Hill och gett Trump skulden för det som har inträffat. Vi har ingen anledning att bry oss om att diktaturernas ledare säger sådana saker, som Putin, Kinas ledare, Venezuelas ledare. Men att Storbritanniens premiärminister Boris Johnson lägger hela skulden och ansvaret på det som har inträffat på Trump, är han också vilseledd och bedragen av Fake news. Hur ska man förklara den saken.

Det här skulle jag vilja att de kristna trumpisterna klarar ut för mig.

 

Hur möter kyrkan covid19-utmaningen?

Samtidigt som hela världens blickar riktas mot Capitol Hill så dör människor varje minut i USA och i Sverige, i covid 19.

Jakob Pansell som jobbar med döende i covid19 i intensivvården skriver i Dagen idag, inifrån intensivvården. Läs denna text. Detta är verkligheten, jag har själv varit där och kämpat med andningen, så jag vet vad det handlar om.

Jag undrar också var kristna helandetjänsten har tagit vägen. Var finns Benny Hinn någonstans? Människor dör varje minut vid amerikanska sjukhusen, de covid19-sjuka kan inte ta sig till något kristet möte, inte ens småskaligt. Hur skalar vi upp helandetjänsten så att den även kan matcha samhällets stora kriser. Helandetjänsten är ännu viktigare på sjukhusen än i stora kristna möten fyllda av lovsång, detta är bra men de som är riktigt sjuka kan inte vara där.

Kristna Trumpvännerna fortsätter sitt idoga försvar av Trump

En av alla predikanter och ministries i USA som aktivt stöder Trump är Mario Murillo, en mycket välkänd predikant. Jag kikade in på hans blogg idag för att se hur han kommenterar senaste dygnets händelser. Han backar inte en millimeter när det gäller någonting av Trumpstödet. Läs gärna texten nedan, jag kommenterar den inte.

Detta är komplett galenskap. Efter att ha varit kristen i hela mitt liv har jag aldrig sett en sådant tokstolleri som Trumpismen som nu påverkar stora delar av karismatisk och bibeltroende kristenhet. Murillos text är ett bra exempel på hur man tänker i dessa kretsar.

Läs:

 

First, let’s be very clear about what did and did not happen yesterday.

Here is what did happen: Antifa and BLM thugs posed as Trump supporters. Their heinous crimes provided the excuse for “friends” of Trump to abandon him.

Yesterday, the majority of Congress threw 75 million Americans under the bus.

Lindsay Graham, now among the worst of the deserters, said something for which he has no proof. He said that Biden was legally elected. He came to that erroneous conclusion out of the sheer tsunami of pressure and the need to survive. He is free now to never support Trump again. And that takes me to what did not happen today.

The evidence of election fraud was never investigated. Not only today, but at no time since the beginning. Nobody was ever allowed to present the case. Every ruling from every court has been the same: rejecting the case before the evidence was even presented, much less investigated.

The media, the police and the Swamp did not back up their lie that the violence was started by Trump supporters. Do you see how it works? They will come to any conclusion that confirms their hoax, and they will deny any evidence that exposes it.

Now here is the most important thing that did happen today. A sea of people, in the hundreds of thousands, braved chilling weather, a hostile city, and a vicious media to support the rightful President and to demand free and fair elections.

Any other group on earth, be it communist, or Islamist would be given fair coverage. This astounding turnout was at first ignored, then squelched, and finally slandered. Why are they singled out for the worst treatment of any group? The reason is simple.

Donald Trump is the leader the globalists never expected. He is China’s worst nightmare. He disrupted the plan. He exposed the worldwide campaign to subjugate America.

Then Donald Trump committed the ultimate crime in the eyes of the enemies of freedom: He gained a massive following. A following so strong and diverse that globalists fear it will be impossible to stop. They are terrified by the fact that we are not going away.

Never have I wished so very much that I could sit across a table from you and look you in the eye. I know you were hit. I know yesterday was devastating on many levels. You found out the Republican Party is garbage. You saw the failure of the Vice President. You found out Fox News is as corrupt as the rest. These are bitter pills, capable of killing a movement.

But you have got to shake it off. We have work to do. We have an American miracle at the end of our struggle. God has fully revealed the monster—not to discourage us, but so that we can slay it.

Here are your marching orders: Instead of getting bitter, get some rest and then get busy.

But, Mario, you ask: Get busy doing what?

First shake it off.  Read these verses: Acts 28: 3-6, “But when Paul had gathered a bundle of sticks and laid them on the fire, a viper came out because of the heat, and fastened on his hand. So, when the natives saw the creature hanging from his hand, they said to one another, “No doubt this man is a murderer, whom, though he has escaped the sea, yet justice does not allow to live.” But he shook off the creature into the fire and suffered no harm. However, they were expecting that he would swell up or suddenly fall down dead. But after they had looked for a long time and saw no harm come to him, they changed their minds and said that he was a god.”

Like Paul, they think we are murderers for standing for truth. And like Paul, we have been bitten by a viper. But standing there and just letting it hang on our arm will surely poison us. Shaking it off will take us to a miracle. And, it will ultimately change the minds of many Americans who are watching us.

Remember how awesome God is: Nehemiah 4: 13-15, “Therefore I positioned men behind the lower parts of the wall, at the openings; and I set the people according to their families, with their swords, their spears, and their bows. And I looked, and arose and said to the nobles, to the leaders, and to the rest of the people, “Do not be afraid of them. Remember the Lord, great and awesome, and fight for your brethren, your sons, your daughters, your wives, and your houses.” And it happened, when our enemies heard that it was known to us, and that God had brought their plot to nothing, that all of us returned to the wall, everyone to his work.”

In these verses we see the transformation of an army that was totally demoralized. Nehemiah put the fight back in them by reminding them of the awesomeness of God and the reason for our fight: Our families and our freedom.

Getting busy means fixing our gaze on two goals:

We must press the attack to prove election fraud: Just like Project Veritas uncovered Planned Parenthood, we must support those who are continuing the fight to expose the fraud. Perhaps one of you who are reading this, knows who has the smoking gun. There are people who know what happened on election night who are not yet free to talk. Keeping the story alive in the face of ridicule is the key.

Through prayer and pressure, we can see a miracle. Uncovering plots is one of God’s great specialties. Just look at Nehemiah 4:15, “And it happened, when our enemies heard that it was known to us, and that God had brought their plot to nothing, that all of us returned to the wall, everyone to his work.”

I love the part about returning to work. Bringing America back to godly principles and economic prosperity.

The second, is winning local and state elections: You are not alone; there are millions of you. It is time to single out the politicians who abandoned Trump—not because it is personal, but because it is about values. They bailed on him. And they must be identified for what they did; and we must make our campaign about what they did.

We don’t need to hit home runs. We need to get on base. I am talking: Councilmen, District Attorneys, Mayors, and then Governors. It is time for us to activate our organizational skills to defeat local politicians and RINOs.

75 million Trump supporters pack a lot of public opinion. In the right hands, it can be an irresistible force. In the book of Acts there were occasions where the enemies of truth were made afraid of the people. That is your next move.

Go ahead and take time to heal, and then get ready. This is far from over! There is an army rising up!

Kommentar över Trump och vad som hänt i Washington

Jag är inte förvånad över det som har hänt i Washington DC senaste dygnet. Trump har ju direkt uppviglat till dessa handlingar. Och han tog inte avstånd mot att Trumpvänliga pöbeln stormade kongressbyggnaden. Han sade bara att han förstod dem, älskade dem, men uppmanade dem att gå hem. Det var allt.

Jag tog avstånd från Trump redan för fyra år sedan. Jag tyckte det var svårt att inte genomskåda den ande av lögn, laglöshet, omoral och högmod som präglade denne man. Min bild av honom har inte formats av media, den har i stor utsträckning lyft honom till skyarna, även när han kritiserats. Han har fått mycket mer uppmärksamhet även i svenska medier, mer än vår statsminister. Genom att läsa hans tweets får man bättre tag på hans tankar och värderingar. Det har jag sysslat med en hel del under mer än fyra år.

Det har varit en lång följetong av hat och ständiga misskrediteringar av människor, de som stöder honom uttrycker han sig gillande om, de som inte ger honom stöd, sparkar han, hånar eller uttrycker sig smädande om. Det finns inte någon politiker i västvärlden som uttrycker sig så hatiskt och nedlåtande som Trump.

För mig har det varit en stor gåta att han lyckats få så stort stöd från amerikansk kristenhet. Han har varit tvungen att få deras röststöd, därför har han sagt och gjort saker som kristna gillar, saker jag inte tror han skulle ha gjort annars. T.ex. att gå med i en pro-life-march. Men min tolkning är att kristna har röstat på honom därför att man sympatiserar med republikanerna, mer en partiröst än en personröst. Men jag har alltmer insett att det finns en rörelse i kristenheten som kan kallas för Trumpismen, som jag tar upp i en Dagenartikel nyligen. Det är en avfällig rörelse enligt min mening, på glid bort från evangeliet.

Trump har även haft ett starkt stöd i svensk kristenhet. Den tidning jag har varit ledarskribent hos fram till november, Världen Idag, har publicerat hundratals Trumpvänliga artiklar under dessa fyra år. Jag ser fram emot Världen Idags kommentarer över senaste dagarnas händelser.

Pingstpastorn Josef Barkenbom lade ut ett videoklipp på facebook en månad före valet, som var mycket Trumpvänligt, han har lagt ut även ett antal ytterligare Trumpvänliga inlägg. Det är bara att läsa listan på alla som uttryckte sig gillande över Barkenboms inlägg, för att inse att Trumpvänligheten sitter djupt i svensk kristenhet. Bland annat flera ledande pingstpastorer. Här är länken till Barkenboms inlägg. https://fb.watch/2S31ozX8rq/. Jag har försökt att få till stånd en debatt med kristna som försvarar Trump, men alla springer och gömmer sig. Jag får inte någon respons. Det är fegt. Skulle vilja ha en förklaring från alla dessa hur dessa handlingar av hat, arrogans och splittring är förenligt med kristen tro. Det har varit märkligt tyst senaste dygnet från kristna Trumpanhängarna.

Här följer blogginlägget jag skrev i november 2016 efter valet då Trump valdes. Jag tog då tydligt avstånd från honom. Mitt inlägg skapade en hätsk debatt, och jag blev hudflängd bland annat hos bloggen Aletheia. Försvarade mig sedan i flera ytterligare blogginlägg i november 2016, texter man hittar i mitt bloggarkiv. Tycker nog även i denna fråga, att jag var ganska rätt i mina bedömningar i november 2016. Idag verkar det som om vicepresidenten Mike Pence har kommit till liknande insikt, liksom republikanernas ledare i kongressen, McConnell. Sent ska syndaren vakna.

Här följer texten:

Vad jag tycker om Trump som ny amerikansk president?

Jag har legat lågt med att kommentera amerikanska presidentvalskampanjen. Man kan inte delta i alla debatter. Vilken president USA väljer kan man inte göra något åt. Eftersom jag lite på Twitter kommenterat presidentvalet senaste dagarna, vill jag här utveckla min ståndpunkt.

Eftersom en amerikansk president ska fylla många olika roller och täcka många politiska områden går det inte att ge förenklade svartvita svar. Här följer mina omdömen i ett antal frågor som både handlar om sakpolitik och presidentskapets krav och utmaningar.

 1. Min huvudinvändning är att modern politik är mycket komplex. Både sakpolitiskt och statsmannamässigt. Jag begriper inte hur amerikanska väljarna kan välja någon som aldrig i hela sitt liv sysslat med politik, att vid 70 års ålder få det yttersta ansvaret för hela nationens politiska liv. Jag tycker att det är bra att politiker kan växla mellan civila jobb och politiska uppdrag. Men politik idag är så professionaliserad så jag har svårt att förstå hur man kan ha nödvändiga kunskaper för uppdraget om man aldrig har sysslat med det. Här har amerikanska väljare uppenbarligen en annan uppfattning, och i synnerhet den breda majoritet av vita evangelikaler som röstat fram Trump. Det är en vild chansning enligt min mening. Amerikanska presidenten ska också ha yttersta ansvaret för landets alla internationella relationer, med den komplexa värld vi lever i, kräver detta enorm skicklighet och kunnande om internationell politik.
 2. Det område jag behärskar bäst är klimat-, miljö- och energipolitiken. Här är valet av Trump fullständigt obegripligt och mer eller mindre en katastrof. Jag har gått igenom vad han faktiskt har sagt på dessa områden, inte särskilt mycket har sagts, men tillräckligt för att fälla ett omdöme. Han förnekar klimatforskningen, det är en ståndpunkt som idag börjar bli ganska ovanlig även i amerikanskt näringsliv. Energipolitiskt vill han vrida klockan tillbaka ett antal varv, det han har vurmat för i sina tal är kolkraften. Även satsningar på skiffergasen, men han inser tydligen inte att skiffergas konkurrerar ut kolkraften. Att påstå att Kina har hittat på klimathotet, antingen är han en djupt obildad person, eller också ljuger han. Han kommer att skada mycket av internationellt politiskt samarbete med sin hållning. Kina agerar nu mycket kraftfullt klimatpolitiskt och måste göra det. Samma sak med EU och tredje världens länder. Hans enda vän här blir väl Putin som står för liknande värderingar. Hållningen i miljöfrågor saknas tyvärr i många kristnas perspektiv, det beror på bristande bibelkunskaper. Det räcker att läsa i början av 1 Mosebok, skaparen har gett människan uppdraget att förvalta jorden, inte förstöra den. All form av miljöförstöring är synd mot Gud och brott mot Guds lagar.
 3. Handelspolitiskt är Trump en katastrof. Han vill verka för att USA ska bli mer självförsörjande, bl.a. när det gäller energi, han vill satsa på en aktiv tullpolitik för att värna om amerikanska jobb m.m. En av den nationalekonomiska forskningens mest självklara sanningar är att handel mellan länder gynnar ekonomisk utveckling, tullar skadar ekonomin. Genomförs det han har hävdat i valrörelsen kommer det att skada både amerikansk och global ekonomi, i synnerhet ett litet exportberoende land som Sverige drabbas. Att jobb flyttar från USA till Kina är ju resultatet av ekonomisk utveckling, det gynnar både USA och Kina.
 4. Säkerhetspolitiskt skapar Trumps hållning en stor osäkerhet för många länder. Han vill uppenbarligen begränsa USA:s åtaganden i NATO, han har uttryckt skepsis mot att USA ska stå som en garant för säkerheten för utsatta länder. Där handlar det bland annat om Baltikum som är mycket oroade över utgången av presidentvalet. Kan de lita på att USA skyddar dem mot rysk invasion? Risken för rysk invasion ökar betydligt, om inte den amerikanska garantin finns där, jag tror att säkerhetspolitiska experter är ganska överens om det.
 5. Trumps syn på samhällsekonomi är också ett mysterium för mig. Han ska dramatiskt sänka skatter för allt och alla, för de fattiga, för de rika, för företagen. Samtidigt har han signalerat för ökade offentliga utgifter på vissa områden. Samtidigt som han vill ha statsfinanser i balans. Det krävs endast grundskolekompetens för att inse att det inte går ihop. Att kandidera som president utan att lägga fram vettiga och realistiska budgetplaner, i min värld känns det fullständigt oprofessionellt.
 6. Jag har också stora invändningar mot Trumps karaktär. Jag har ju lyssnat på ett antal av hans valdebatter, och hans sätt att förlöjliga och kritisera politiska motståndare, och i vissa fall stora och breda befolkningsgrupper – för mig är det en mycket omogen människa, med en svartvit världsbild, och som demoniserar allt och alla som inte är med honom. En president måste vara en samlande person som är mycket skicklig på att skapa bra relationer mot allt och alla, inte minst internationellt. Undersökningar visar också att han regelbundet har ljugit i debatter och i tal i valrörelsen, det är för mig som kristen ett allvarlig moralisk brist.
 7. Hans uttalanden om kvinnor och anklagelser om sexuella övergrepp är tillräckligt för mig för att jag som kristen ska ta avstånd från honom. Att han har så mycket stöd bland amerikanska kristna kan enligt min mening bara betraktas som avfall och en kyrka som tappat styrningen. Läs gärna det jag skrivit i boken ”Jesus var också flykting” om hur kyrkan i avfall kompromissade med Hitler på trettiotalet. Det finns vissa likheter med dagens situation.
 8. Hans uttalanden om invandrare är rasistiska i mina öron, också tillräckligt för att jag ska ta avstånd som kristen.
 9. Med Trumps bakgrund, livsstil och tidigare uttalanden, betraktar jag honom som sexliberal, han kan knappast betraktas som någon företrädare för kristen moral. Det är riktigt att han gjort några abortrestriktiva uttalanden i valrörelsen, men tidigare har han sagt andra saker. Som kristen är jag mån om skyddet för allt mänskligt liv, i synnerhet det svaga och utsatta, det handlar då om ofödda barn, barn, döende och gamla personer, svårt sjuka, psykiskt sjuka, flyktingar m.m. Det är utmärkt om Trump vill värna om ofödda barnens liv. Men problemet är att USA har haft fri abort sedan 1973, och det är inte presidenten som bestämmer abortpolitiken. I USA görs det framförallt på delstatsnivå och Högsta Domstolen slår fast de övergripande principerna. Det Trump kan påverka närmaste fyra åren är att han kan utse en av domarna i Högsta Domstolen. Samma sak gäller könsneutrala äktenskap, reglerna bestäms på delstatsnivå och i Högsta domstolen.
 10. Nu är han vald som president och oavsett vad man tycker är det kristna ansvaret att vara en förebedjare för överheten enligt Bibelns uppmaning. Men Trumps politik kan påverka Sverige och vårt närområde, så det behövs nog förbön även från vårt håll.
 11. En del debattörer menar tydligen att om man är emot Trump är man för Hillary Clinton. Det är en orimlig slutsats. Amerikanska folket hade oändligt många valmöjligheter att vaska fram fler presidentkandidater och nu blev det dessa två man valde i slutändan. Hade jag varit amerikan hade jag inte röstat alls i detta val.

 

Nu blir jag krönikör hos Dagen

Jag slutade som ledarskribent hos Världen Idag, under senare delen av november. Har varit ledarskribent där i nästan 10 år och krönikör på ledarsidan flera år innan dess. Fick ganska direkt frågan från Dagen att bli gästkrönikör under 2021 vilket jag tackade ja till. Dagen presenterar idag sina nya krönikörer. För min del var det roligt att få den möjligheten att fortsätta skriva i kristen press. Krönikörsrollen passar mig bättre än att vara ledarskribent, en mer friare roll än ledarskribenten som har en betydligt mer låst roll. De flesta av Dagens nya krönikörer är personer som jag känner väl. Här är länken till Dagens artikel.

 

Om Corona

Jag skrev ett blogginlägg den 15 mars om corona. När man tittar tillbaka på inlägget så tycker jag nog att mina resonemang håller. Framförallt rubriken ”bevara sans och besinning” – tycker jag fortfarande är högaktuell. Jag vidhåller fortfarande att det var värre förr. Spanska sjukans härjningar 1918-1920 var betydligt värre, men det berodde framförallt på att sjukvården och smittskyddskunnandet var då på en mycket lägre nivå. Dock var spanska sjukan värre i det avseendet att den i stor utsträckning drabbade unga människor.

Jag tycker fortfarande att expertmyndigheter och inte politiker ska hålla i taktpinnen när det gäller smittskyddet. Politiker har inte kompetensen att bedöma sådana saker. Politiska beslut behövs, men de bör bygga på expertmyndigheternas rekommendationer. Kritiken mot regeringen och folkhälsomyndigheten har nått ett för högt tonläge. Det är lätt att vilja hitta syndabockar i detta läge. Sverige ligger på cirka 15:e plats i Europa när det gäller antalet döda i förhållande till folkmängden. Ett antal europeiska länder har drabbats hårdare än oss, och USA har drabbats hårdare än vad vi har gjort. Dock har flera av våra nordiska grannar klarat detta bäst i hela Europa, det gäller Norge, Finland och Island. Jag kan inte bedöma om detta beror på skicklighet i att hantera smittskyddet eller om det beror på att det är glesbefolkade länder i utkanten av Europa med mycket begränsade storstadsområden och där en hög andel av befolkningen bor i glesbygd. Jag är nog benägen att tro att våra nordiska grannar har hanterat denna epidemi på ett mycket skickligt sätt.

Min bloggtext 15 mars lyfter fram att redan 3 Mos 13 talar om smittskyddsregler, så det är en biblisk tanke, och detta var förenligt med Israels tro på Herren som läkare. Det ena utesluter inte det andra.

Och som mina bloggläsare vet, jag har själv drabbats av en svår variant av Corona, och vårdades på St Göran med syrgas dygnet runt i sju dygn första halvan av november. När jag tittar på min bloggtext från 15 mars så inser jag att denna erfarenhet inte har förändrat min inställning i dessa frågor.

Här följer mitt blogginlägg den 15 mars:

 

Kommentar angående Corona – bevara sans och besinning

I dagens panikläge är det viktigt att behålla sans och besinning. Allt tyder på att Coronaviruset är extremt smittsamt, de försiktighetsåtgärder som vidtas är befogade för att minska smittspridningen. Det är viktigt att låta expertmyndigheter som har vetenskaplig kunskap om smittspridning, att de bestämmer regler och rekommendationer. Politiker har inte den kompetensen. Jag tycker att det är bra att den svenska regeringen låter Folkhälsomyndigheten styra i dessa frågor.

Som kristna är vi kallade till att alltid tro och förtrösta på Gud, i alla livets stormar och utmaningar. Vi drabbas också av alla de umbäranden som drabbar mänskligheten. Blir det krig i ett land drabbas alla av det. Vi drabbas också av virus, i de flesta fall helt ofarligt, ibland kan virus göra oss sjuka, i värsta fall med dödlig utgång. Men vi kan alltid be till Gud för oss själva och för varandra. Den kristne behöver i alla livets lägen bygga sitt liv på Guds löften. Det innebär inte att man agerar tanklöst och ovarsamt, det är helt förenligt med att följa Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer. Men jag vill påminna bland annat om Psalm 91: ”Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger till Herren: Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på. Han ska rädda dig från jägarens snara och den härjande pesten. Med sina fjädrar täcker han dig, under hans vingar finner du tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som smyger i mörkret eller sjukdomen som härjar mitt på dagen.”

Rädsla är inte en reaktion som är präglad av tron på Gud. Rädslan är inte heller konstruktiv, den skapar bara panik.

Det fanns en smittsam sjukdom på bibelns tid som kallades för spetälska. Bibeln talar om Herren som vår läkare, Jesus ägnade mycket av sin tid åt att bota sjuka, en praxis som sedan fortsatte i Apostlagärningarna, och i hela kyrkans historia. Men Bibeln innehåller också en hel del lagar och regler för att hindra spridningen av den smittsamma sjukdomen spetälska. Den sjukdomen var uppenbarligen ett stort hot i den miljö där bibeltexterna växte fram för 2000-3000 år sedan. Redan för 3000 år sedan fanns det detaljerade smittskyddsregler bland annat beskrivna i 3 Mosebok 13, personer sattes även då i karantän som bar på en smittsam sjukdom.

Min slutsats är att tro på Gud som vår beskyddare och läkare är fullt förenligt med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det är också viktigt att ha lite proportioner på den nuvarande krisen, att vi som kristna ska hamna i apokalyptiska och eskatologiska spekulationer på grund av ett smittsamt virus, är enligt min mening en överdrift. För trots allt var det mycket värre förr.

Spanska sjukan härjade i Sverige och i världen 1918-1920. Man räknar med att cirka 40.000  av svenskarna dog i den farsoten, cirka 1 procent av svenska befolkningen vid den tidpunkten. Drabbade alla delar av samhället och särskilt unga människor. Globalt dog mellan 50 och 100 miljoner i spanska sjukan 1918-1920, och det är därför den pandemi i mänsklighetens historia som skördat mest dödsoffer på kort tid. Det motsvarade 3-6 procent av hela världens befolkning vid den tidpunkten, som dog i spanska sjukan. Man räknar med att 500 miljoner smittades, en tredjedel av hela världens befolkning. 10-20 procent av de smittade dog.

I skrivande stund är det 6 personer i de fem nordiska länderna som avlidit på grund av corona-viruset. Även om den siffran skulle öka kraftigt, så är vi inte på långa vägar på den nivå som gällde för spanska sjukan.

I vanliga influensaepidemier räknar man med att 0,1 procent av de som blir sjuka avlider på grund av sjukdomen. Det finns alltså betydande dödstal även i helt vanlig influensa. Dagens Coronavirus visar dock större smittsamhet än vanlig influensa och andelen av de smittade som avlider är högre.

Digerdöden är kanske den värsta farsoten de senaste årtusendena. I vissa former av denna smitta dog 100 procent av dem som drabbades. Detta pestutbrott började i Kina 1334 och spred sig sakta västerut via de handelsvägar som etablerats och som var en länk mellan öst och väst. Digerdöden kom första gången till Sverige 1350. Ett antal vågor av digerdödsepidemier inträffade ända fram till 1700-talet. Man räknar med att i mitten av 1300-talet dog en tredjedel av hela Europas befolkning i denna sjukdom.

I det religiösa Europa var man övertygade om att jordens undergång var nära när digerdöden härjade som värst. Många var också övertygade om att det var Guds straff för människans synd. Många ansåg att det var judarnas fel med denna pest, så judeförföljelser följde i digerdödens fotspår. Det utvecklades också plågsamma botgöringspraxiser för att försöka blidka Gud, så det var inte en sund andlig utveckling som följde i digerdödens spår.

Det är utmanande med de reserestriktioner som vi nu möter. Man bör dock komma ihåg att under andra världskriget var det nästan omöjligt att resa mellan länderna under en sexårsperiod.

Hur som helst, en liten tröst i nuvarande läge är att det var mycket värre förr.

Analys av Staksets budskap lördag kväll

Senaste blogginlägget handlar om det budskap som Sebastian Stakset lade ut lördag kväll på youtube. Jag tror att det är viktigt för svensk kristenhet. Därför vill jag kommentera det. För er som inte känner till det så jobbar jag ju numera tillsammans med Sebastian, är ordförande för hans organisation Heart of Evangelism. Så detta blir inte en utifrån-analys, utan en inifrån-analys.

Sebastians grundanalys är att Sverige står inför stora utmaningar, vi har en stor grupp av människor som har missbruksproblem och många av dem har också problem med kriminalitet. De vanliga församlingarna når oftast inte fram till dessa. Samhället för övrigt och politiken vet inte heller hur man ska lösa problemen. Sebastians svar är att evangeliet är lösningen. Men det räcker inte med att erbjuda nyfrälsta missbrukare och kriminella vanligt församlingsliv. Välkommen till kyrkan på söndag. De måste ha ett totalt miljöombyte för att omvändelsen ska bli bestående. Därför behövs också kristna behandlings- och omsorgshem för att hjälpa människor in i en bestående omvändelse och förvandlat liv. Stat, regioner och kommuner har dessutom monterat ner den här typen av verksamhet och ger inte längre stöd för att skicka iväg personer till ett behandlingshem. Tiden är inne för den kristna församlingen att ta initiativ på detta område.

Sebastian uttrycker sig mycket positivt och respektfullt om tidigare kristna satsningar på detta område. Han berättar om Erik Edin och hur LP-stiftelsen växte fram under sextiotalet, där behandlingshem växte fram med fokus på alkoholmissbrukare. I Norge finns liknande initiativ som Maritastiftelsen och Ludvig Karlsens arbete. Kommunerna har dock dragit in anslagen vilket gjort det omöjligt för LP att driva vidare de gårdar och behandlingshem som man hade tidigare.

I min ungdom arbetade vi med kristna kommuniteter som en lösning på dessa problem. Det var egentligen samma koncept. Ett behandlingshem är som en kristen kommunitet.

Senaste 6-7 åren har utåtriktade och progressiva kyrkor och församlingar i Sverige haft mycket fokus på att nå flyktingar. En praktik av både evangelisation och kristet socialt arbete. Utmaningen från Sebastian är att utvidga radarn för att nå också missbrukare och kriminella. Det är en utmaning från Gud som vi måste ta på största allvar. Och det behövs förändring i vår verksamhet för att klara denna omställning. De kristna behandlings- och omsorgshemmen är en nödvändighet.

Det är också viktigt att komma ihåg att detta är ett generellt samhällsproblem. Jag tog för två veckor sedan del av den senaste undersökningen som Stockholms stad har gjort angående ungas drog- och alkoholvanor. Den visar återigen att alkohol- och droganvändningen är störst på Östermalm och liknande välbeställda stadsdelar, betydligt större än i invandrartäta förorter.  Ungdomar i Rinkeby säljer drogerna och ungdomarna på Östermalm köper dem.

Vi behöver vara en socialt engagerad kyrka med evangeliet och frälsningen i fokus. Då är vi till välsignelse för hela samhället. Och då slipper vi hamna i en rad dikeskörningar som kyrkan lätt hamnar i när man tappar bort fokusen på barmhärtigheten och evangeliet som är Guds kraft till frälsning. Det jag lyft fram senaste tiden med politiserad Trump-kristendom är ett paradexempel på en kyrka som tappat fokus på evangeliet. En teologiskt liberal kyrka med ett urvattnat evangelium är en annan form av urspårning som inte har mycket att erbjuda de människor som det handlar om. Omvändelsens kraft och frälsningens kraft bygger på tron på Guds ord och Andens levande närvaro.

Ljuset lyser i mörkret. Vi jagar bort mörkret genom att tända ljuset. Låt oss göra 2021 till ett år när vi tänder många ljus. De nya kristna behandlings- och omsorgshemmen som ska växa fram nästa år är starka ljus som ska tändas i Sverige.