Första TV-programmet om mitt liv och vandring med Gud

Under hösten spelade jag in sex TV-program i TV Visjon Norges studio i Drammen. De kommer att sändas i en serie på sex program. Det är programledaren Jonatan Svensson som samtalar med mig om mina erfarenheter av Gud, Jesus och den Helige Ande under ett långt liv. Det blir delvis en berättelse om modern svensk väckelsehistoria. Jag kommer att lägga ut programmen här på bloggen och på min facebooksida, med ett program per vecka. Här följer det första:

https://visionsverige.screen9.tv/media/6yg3H5vMXtEUYmH-6xXZzQ/loverevival-stefan-sward-de-tidiga-aren-i-en-vackelsesrorelse

Inspelning av två TV-program idag

Idag blir det inspelning av två TV-program för det amerikanska kristna tv-bolaget TBN och dess nya nordiska förgrening TBN Nordic, som Anders Wisth håller i.

Jag och Tomas Sandell kommer att samtala om frågor som gäller de högervindar som blåser i europeisk politik, och i svensk politik, och sedan kommer vi att samtala om det kommande Europaparlamentsvalet.. Anders Wisth är programledare och utfrågare.

Tomas leder arbetet med European Coalition for Israel, och driver det arbetet på ett mycket skickligt och långsiktigt sätt.

Analys av Joel Halldorfs bok

Har fått i uppdrag av svensk-norska teologiska tidskriften Theofilos att skriva en review över Joel Halldorfs bok ”Gud-återkomsten”. Har skickat in en lång text till Theofilos, som publiceras under februari någon gång. En mycket kortfattad version som ledare i Världen Idag i lördags. Länken här.

Jag gillar ju skarpt Halldorfs författarskap. Den främste teologen i Sverige i att göra teologi relevant. Jag tycker dock att hans samhällsanalys sviktar i denna bok, vilket jag utvecklar i Theofilos. Jag efterlyser också ett mer islamkritiskt perspektiv, boken är nu för religionsrelativistisk.

På väg hem från Bergsjö

Måndag kväll talade jag i denna kyrka, Bergsjö kyrka i norra Hälsingland. Den unge kyrkoherden Fredrik Unger var min värd och jag fick sova över i prästgården som ligger bredvid kyrkan. Vad jag minns var det första gången i mitt liv som jag sov över i en prästgård. Vad jag minns var det också första gången någonsin jag var i Bergsjö. Jag har dock vid en hel del tillfällen under årens lopp predikat hos Svenska kyrkan, så det är inte nytt för mig. Hann med långa samtal med kyrkoherden som gav mig nya insikter om livet i Svenska kyrkan, dess stora utmaningar och enorma möjligheter. Bergsjö församling och kyrkoherde Unger kommer att finnas med i mina förböner i fortsättningen.

Fokus på bibeltro och Martin Luther King närmaste dagarna

Ser fram emot att två gånger under söndagen predika hos församlingen Icthus, den latinamerikanska församlingen jag tog initiativ till att grunda 2004, men som idag är en svensk-latinamerikansk församling, alltså en integrerad församling. Samlingar 11.00 och 16.00, hos Adventskyrkan på Olof Palmes gata i Stockholm. Jag kommer att tala om Bibelns auktoritet och trovärdighet, och ambitionen är att försöka uppmuntra vanliga kristna att dagligen läsa Bibeln, studera Bibeln och memorera Bibeln. Gud har talat till oss, Gud har uppenbarat sig för oss, vi kan få del av Guds tankar och tilltal till oss – allt finns i Bibeln. Tilltron till Bibeln är avgörande både för församlingens liv och den enskilde kristnes liv.

Måndag blir det Martin Luther King-dagen i norra Hälsingland, föredrag hos Svenska kyrkan 18.00, men arrangemanget är ekumeniskt. Baptistpastorn Martin Luther King är en fascinerande gestalt i modern kristen historia. Han fick dessutom Nobels fredspris 1964, jag kan inte på rak arm minnas någon baptist som fått ett sådant pris (rättelse: Lars Gunther har påpekat för mig och påmint mig om att baptisten Jimmy Carter fick fredspriset, och att även Al Gore är baptist). Ett föredöme för oss att ta den kristna tron på allvar, och utifrån Bibeln och kristna tron, kritiskt analysera samhället, och utifrån detta verka för förändringar. Martin Luther King var den ledande i att bekämpa den amerikanska rasdiskrimineringen.

En röst på SD ökar chansen för Stefan Löfven att regera – sade Mikael Odenberg före valet

Den tidigare försvarsministern och moderaten Mikael Odenberg är enligt min mening en av Sveriges klokaste politiker. Han skrev före valet i Dagens Industri att ju mer röster SD får, ju mer ökar chansen för Stefan Löfven att fortsätta regera. Ett starkt SD försvårar för Moderaterna att bilda regering. En röst på SD blir en röst på Stefan Löfven. Den tankegången uttryckte Odenberg långt före valet. Det är väl precis det som nu har inträffat.

Iglesia Ichtus och nu bär det av till Martin Luther King dagen i Hassela

Den här veckan kommer jag att predika på söndag klockan 11.00 och 16.00, 20 januari, hos latinamerikanska församlingen Iglesia Icthus som hyr in sig hos Adventskyrkan på Olof Palmes gata i Stockholm. Jag tror att förkunnelsen på söndag kommer att handla om att leva av Guds ord, att skapa hunger efter Guds ord, hur vi som kristna kan leva i Guds ord, och den frukt som det skapar i våra liv.

Martin Luther King, Jr..jpg

På måndag bär det  av upp till norra Hälsingland. I samband med Martin Luther King-dagen kommer jag att tala hos Svenska kyrkan i Hassela/Bergsjö på måndag 21 januari klockan 18.00. Det blir ett ekumeniskt arrangemang då kristna i allmänhet i norra Hälsingland bjuds in. Finns du i den delen av Sverige är det ett bra tillfälle att möta bloggaren live, jag har också med mig av mina böcker för signering. Ett bra initiativ att uppmärksamma Martin Luther King dagen, i USA är det mycket uppmärksammat och till och med en helgdag. Martin Luther King fick Nobels fredspris 1964 och blev mördad 1968. Han var baptistpastor som blev den ledande profilen i amerikanska medborgarrättsrörelsen på sextiotalet. Ska försöka berätta om Martin Luthers Kings insats och liv, och hur vi kan verka för icke våldets lösningar för människors befrielse.

Om regeringsbildningen

Årets regeringsbildning har blivit en rysare. Eftersom väljarna valt en riksdag som i praktiken består av tre olika politiska block är det väldigt komplicerat att bilda en regering som en riksdagsmajoritet kan tolerera. Den strikta blockpolitiken gäller på riksnivån. På kommunal nivå är politiken mycket mer pragmatisk och det bildas politiska majoriteter på en rad olika sätt. I Stockholms stad där jag bor, har ju Miljöpartiet bytt sida, lämnat Socialdemokraterna och gjort upp med de fyra allianspartierna. Vi har bildat en fempartiregering på stadsnivå. Jag är ju själv med på ett hörn där, genom att jag fått ett KD-uppdrag i Östermalms stadsdelsnämnd. Socialdemokraterna har därför tagits ifrån makten i Stockholm genom Miljöpartiets agerande. De har varit sura, men har inte nedlåtit sig till ett språkbruk att kalla miljöpartisterna för quislingar. Personligen har jag aldrig haft särskilt mycket till övers för en strikt blockpolitik. Partier måste kunna samarbeta på ett pragmatiskt sätt för att bilda politiska majoriteter. Det är så demokrati fungerar.

Den enkla matematiken är att ju starkare Sverigedemokraterna, ju svagare allians. En alliansregering är helt enkelt inte möjlig med det valresultat vi fick i september, där de fyra allianspartierna endast  fick 39 procent av rösterna. Det har hävdats att M och KD spräckte alliansen när man gick ut med ett förslag om en M och KD-regering som riksdagen röstade nej till. Nu hävdas det att Annie Lööf spräckte alliansen med uppgörelsen med Socialdemokraterna. Det var väljarna som spräckte alliansen, när de bara fick 39 procent av rösterna i september. Det är bara att krasst inse att alliansen gjorde ett mycket dåligt val. Jag tycker inte att många debattörer inser denna sak. Detta upplöser inte alliansen, det går att komma tillbaka i kommande val. Politik är långsiktigt.

Den uppgörelse som nu förhandlats fram mellan regeringspartierna och Centerpartiet och Liberalerna är ännu inte klar. Först måste Liberalerna säga sitt under söndagen. Sedan krävs att Vänsterpartiet lägger ner sina röster i statsministeromröstningen. Man måste inse att denna överenskommelse ställer Vänsterpartiet utan politiskt inflytande, de kommer inte att finnas med i budgetförhandlingar i fortsättningen. De fyra partierna har inte majoritet i riksdagen men tillräckligt starkt stöd för att få igenom den årliga budgetpropositionen. Att Vänsterpartiet lägger ner sina röster inför denna uppgörelse, som ställer dem utanför politiskt inflytande, är långt ifrån självklart.

Jag tycker att både Kristdemokraterna och Moderaterna behöver använda rätt tonläge när de kritiserar uppgörelsen. Det är inte uteslutet att den fallerar, och då återstår alternativen nyval eller att en M och KD-regering prövas på nytt.

Jag har läst igenom det 73-punktsprogram som förhandlats fram mellan sittande regeringen och Centerpartiet och Liberalerna. Som många vänstertyckare har sagt, det är en högerinriktad uppgörelse, som är företagarvänligt på en rad olika sätt. Idéer kring beskattning, arbetsmarknad och bostadsmarknad är klart marknadsvänliga. Centerpartiet och Liberalerna har fått igenom många av sina krav i detta program. Den punkt som är den negativa ur kristen synvinkel är etableringsstopp för nya konfessionella friskolor, men det framgår ändå att befintliga skolor får fortsätta. Så det kunde ha varit värre.  För alla kristna som är engagerade i flyktingfrågor, kan man notera att Centern med stöd av Miljöpartiet har lyckats få igenom några skrivningar som är mer positiva.

Jag tycker dock att det är beklagligt att när man från kristet håll ska bedöma politiska program, att det är så få frågor man hakar upp sig på. Att en politik inriktas på att främja arbete och företagande, och en bra miljöpolitik – det kommenteras sällan från kristet håll. Det är märkligt. Gud har kallat oss till arbete och företagande, och att förvalta jorden, arbetsmarknadspolitiken, skattepolitiken, bostadspolitiken, miljöpolitiken, näringspolitiken – även de områdena är viktiga ur kristen-etisk synvinkel. Ur de aspekterna tycker jag att 73-punktsprogrammet ser ganska intressant ut.

Man måste komma ihåg att Centern och Liberalerna inte kommer att ingå i en regering, det är ett samarbete kring budgetpropositionen och i vissa sakfrågor. I alla andra frågor är det fritt fram att bilda riksdagsmajoriteter, det blir en minoritetsregering som lätt kan köras över av riksdagen. Enligt min mening dör inte allianssamarbetet genom denna överenskommelse, utan kan fortsätta i riksdagen. Hade Centern och Liberalerna klivit in i en regering då hade det varit en annan sak, och då hade man kunnat hävda att allianssamarbetet var dött, eller i varje fall i pausläge.

Att utvidga alliansen från fyra till fem partier, och inkludera SD är inte möjligt. Det skulle skapa en rejäl riksdagsmajoritet men är en omöjlighet. SD har sagt att man inte tolererar en regering där Centern finns med. Inget av de fyra allianspartierna har sagt att man vill ha ett samarbete med SD, så det är en omöjlighet från båda håll. Men en M och KD-regering skulle kunna vara en möjlighet fortfarande, det kräver en uppgörelse med Centern och Liberalerna och behöver tolereras av SD. Det är riktigt som Jan Björklund säger, att SD då får en vetorätt i varje budgetomröstning i riksdagen. Men det skulle ändå kunna prövas, en sådan regering skulle kunna överleva. Socialdemokraterna levde i många år med ett passivt stöd av Kommunisterna, trots att det gamla Kommunistpartiet var avskytt av Socialdemokratins ledning med Erlander i spetsen. Men Kommunisterna tolererade en Sosseregering för att det var det minst dåliga alternativet ur deras synvinkel. Och Socialdemokraterna utnyttjade detta för att  behålla regeringsmakten, men man förhandlade aldrig med Kommunistpartiet under Erlander- och Palmeeran.

Antingen går det igenom med en blocköverskridande regering. Det är inte särskilt sensationellt med den typen av samarbete över blockgränsen det har förekommit vid ett antal tillfällen, och det förekommer ständigt i riksdagens löpande arbete. Inom mina specialområden, energi- och klimatpolitiken, har det gjorts breda politiska uppgörelser över blockgränsen senaste fyra åren. I energiförhandlingarna var även SD med, så det är inte korrekt att hävda att de ständigt är utestängda. Jag tror även att det är kontraproduktivt. Centern har vid olika tillfällen samarbetat med Sossarna, och på kommunal nivå är det vanligt.

Eller också spricker det genom att Vänsterpartiet vägrar lägga ner rösterna i riksdagsomröstningen, alternativt att Liberalerna röstar nej.

Då återgår det till att pröva en M och KD-regering en gång till, eller också blir det nyval. Och efter ett nyval får man med all sannolikhet göra om hela proceduren en gång till, den största dramatiken med nyvalet blir om 1-2 partier hamnar utanför riksdagen. Det kan rejält förändra balansen mellan de tre blocken.

 

Du kan stötta mission i Stockholm för att nå rysktalande

Andelen rysktalande i Stockholm har vuxit kraftigt under senaste decennierna. Det finns uppgifter om att det kan finnas så många som upp till 70 000 rysktalande i Stor-Stockholm, som kommer från ett antal av de olika länderna som uppstått efter gamla Sovjetunionens upplösning. Nu satsar vi på mission och evangelisation i Stockholm för att nå dem med det underbara evangeliet om Jesus. Elimnätverket och Folkungakyrkan i Stockholm samarbetar med den ganska nystartade Ryska Evangeliska Församlingen. Vi har nu satsat på att inbjuda en erfaren pastor från Ukraina att leda och bygga upp församlingen vidare, han heter Jurii Stogniienko. Jurii har byggt upp och leder en större församling i Ukraina med ett antal dotterförsamlingar. Folkungakyrkan stöttar detta genom att församlingen får använda Folkungakyrkans lokaler på Södermalm i Stockholm. Nedan finns några bilder på familjen Stogniienko och en text från församlingen om bakgrund och vad man gör idag.

De har stort behov av hjälp med finansiering för denna satsning och vill du stötta församlingen ekonomiskt kan du skicka din gåva till ryska evangeliska församlingen, till swish 1236773048 eller plusgironummer 604773-2.

Här är två bilder på missionärsfamiljen Stogniienko från Ukraina som flyttat till Stockholm för att leda detta arbete:

 

7я (002)IMG-9e24490b4633cbb5775c136ca16d1241-V (003)

Det här är en text som församlingen skrivit som ger lite bakgrund och ytterligare information om denna missionssatsning i Stockholm för att nå rysktalande:

En dag träffades en man och en kvinna på en tvättstuga i Stockholm. Båda var rysktalande. Kvinnan som hette Nadja berättade för mannen som hette Emil om Jesus. Emil förstod att det är Sanningen, att det är detta som han längtat efter hela sitt liv. Han ville följa Jesus, lära känna Jesus mer och gå till en församling. Han frågade Nadja om det finns en församling för rysktalande i Stockholm. Nadja kände inte till någon sådan församling. Emil visste att det i Stockholms centrum finns en stor och fin kyrka. Han gick direkt till kyrkans pastor Carl-Erik Sahlberg och sa att de rysktalande behöver sin egen församling. Carl-Erik kände en rysktalande kristen som skulle kunna leda den rysktalande församlingen och bjöd honom att bli pastor. Dessutom fick församlingen plats och tid på söndagskvällar till Gudstjänster på ryska på S:t Klara kyrka.

På det här underbara sättet startades den ryska Evangeliska församlingen i Stockholm 2006.Vi registrerades som en ideell förening år 2011. Samma år bjöd vi in en pastor som heter Jurii Stogniienko från Ukraina till att stötta vår  verksamhet. Han jobbade först ideellt. Från och med 2016 anställdes han som pastor i vår församling och flyttade med sin familj till Sverige. Det är ett faktum att det kommer fler och fler människor från f.d. Sovjet till Europa och även till Sverige. Församlingens medlemmar är för det mesta kristna från olika länder och kulturer från det forna Sovjetunionen. 

Det är inte lätt för invandrare att landa i ett främmande land och börja om sitt liv. De möter ekonomiska problem och ha svårt att få bostäder. De är stressade under sin etablering i Sverige och kan inte bidra med så mycket till församlingens verksamhet. Det finns också en del människor som kommer till Sverige för en kortare tid och sedan återvänder man tillbaka till sina hemländer.

Kyrkans medlemmar stöttar de som kommer till oss så gott det kan på många olika sätt; vi ger både andligt, ekonomiskt stöd och rådgivning. Det finns också problem med kriminalitet och drogmissbruk bland rysktalande ungdomar. Vi träffar en del av dem, när de besöker oss och då försöker vi påverka dem genom bön och berättelsen om Jesus kärlek.

Vi ser tydligt Guds hand i våra liv genom Hans ledning och välsignelser. Därför går vi framåt. Varje söndag kommer det mellan 50 – 70 personer till vår gudstjänst, och på nästan varje gudstjänst har vi nya besökare. Vid varje gudstjänst brukar vi få be med 1-3 människor till frälsning. Det är inte alla som stannar kvar som medlemmar i församlingen och en del återvänder inte, men vi är glada över att människor får en chans att den de goda nyheterna om Jesus – vår Frälsare. Det finns några barnfamiljer som är kvar med oss nu.

Just nu har vår församling tre lovsångsgrupper, söndagsskola för både barn och tonåringar, tre cellgrupper, två bönemöten i veckan, svenskundervisning, kurser i ”föräldraskap i Sverige” samt ”Start i Sverige”. Med hjälp av Folkungakyrkan arrangerar vi under flera år Jul- och Påskfirande för rysktalande stockholmare. Det brukar komma många barnfamiljer och ta del av Evangeliet.

Vår vision är att fortsätta dra rysktalande till Jesus genom att förkunna de Goda Nyheterna om försoning och upprättelse. Att följa Jesu bud genom att visa kärlek för våra medmänniskor; till rysktalande som behöver stöd av olika slag. Vi tänker be vidare för att nå icke-troende i Stockholm och Sverige; utveckla våra verksamheter för barn och ungdomar, starta fler cellgrupper runt omkring Stockholm. Vi kommer att fortsätta anordna  jul- och påsk arrangemang för rysktalande familjer.

För att leva upp till vår vision behöver vi vår pastor Jurii Stogniienko. Vi måste betala hans lön varje månad samt arbetsgivaravgifter, försäkringar, samt betala hyran för lokalen där vi samlas. Vi behöver ekonomiskt stöd eftersom de flesta av församlingens medlemmar är nyanlända och har ganska svårt att få ihop sin egna ekonomi. Tusen tack till dem som stöttar oss på olika sätt! Till Stefan Swärd, Maria Furusand, Patrik Ölund, Кarin Tillenius Norburg samt alla medlemmar i Folkungakyrkan!

Gud välsigne er!!!