Om Josef Barkenbom

Noterar stormen som har uppstått kring Josef Barkenbom. Vi har haft med varandra att göra vid några tillfällen. Han ledde lovsång i Elim Skärholmen när jag var där och predikade för 6-7 år sedan. Han gjorde en filminspelning för sociala medier med mig när vi samtalade om ämnet Donald Trump. Josef hade en betydligt mer Trump-vänlig inställning än vad jag har, inte minst beroende på hans många kontakter med amerikanska pastorer. Men vi hade ett bra och öppet samtal trots mycket olika åsikter i den frågan.

Jag kan inga detaljer angående Solna pingstförsamlings uppsägning av honom. Jag kommenterar inte stämningsprocessen för den har jag inte heller insikter om.

Uppenbart är dock att allt utlöstes av att Josef hamnade i blåsväder genom ett filmklipp där han använde ordet omvändelseterapi. Det var flera riksdagspolitiker som reagerade och blåste upp en storm kring den saken och uppenbart blev Pingströrelsen nervösa. Så vitt jag vet var Josef Barkenbom en respekterad pingstpredikant till dess att några politiker kraftigt kritiserade hans formuleringar i ett filmklipp på nätet.

Jag lyssnade på filmklippet, Josef har humor och skämtade. Ordet omvändelseterapi som han använde, har inte någon entydig definition. Det är inte förbjudet att använda ordet. Begreppet omvändelse är helt centralt i kristen teologi och förkunnelse, vi behöver alla omvändelse för att bli frälsta, och omvändelsen är ständigt pågående.  De som anmälde honom var gnälliga och humorbefriade, vilket ofta präglar den här typen av gnällighetsfascister som angriper ordval. Från Pingsts sida borde man backa upp honom, inte avfärda, som nu görs.

Fallet påminner om Åke Green, pingstpastorn som i tingsrätten blev dömd till fängelse för en predikan år 2005, han blev sedan friad i hovrätten. Jag försvarade Åke Green både i Svenska Dagbladet, TV4, och i Sveriges Radio, inte på grund av att jag älskade hans ordval, utan på grund av predikantens rätt till yttrandefrihet. Skillnaden mellan då och nu är att Åke Green hade uppbackning av Pingströrelsen. Jag blev också inbjuden till Pridefestivalen och diskuterade Åke Greens predikan med en panel som leddes av Mona Sahlin.

Våra pastorer och predikanter är utsatta och när de hamnar i blåsväder behöver de stöd, förbön och uppbackning. Det gäller även Josef Barkenbom.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Jonatan Fransson

  När jag läser Pingst långsidiga framtidsmål från 2017 som verkar vara ledstjärnan tror jag det finns en möjlighet att förstå problematiken. Man skriver följande:

  ”Vi vill bli kända för vår genuina kärlek till Jesus och människor, vara en tydlig, respekterad röst i samhället och en rörelse som aldrig slutar att växa.” Så sammanfattas kärnan i det långsiktiga framtidsmål som Pingst antog på rådslaget 2017″

  Att bli känd för sin kärlek till Jesus och människor, samt att fortsätta växa, är självklara mål för varje kyrka. Däremot att bli känd som en ”respekterad röst i samhället” är inte en biblisk målsättning, men en varumärkesstrategisk målsättning. Jesus sa ”ve er, när alla talar väl om er”. Underförstått den dag kyrkan söker popularitet och bekräftelse så att man förvanskar Guds ord och backar från uppdraget. Nu kanske någon tänker att den första kyrkan var omtyckta av alla i staden, men det finns en dubbelhet här. Man kan vara omtyckt för att man gör Guds gärning ifråga om barmhärtighet, befrielse och mirakler, men samtidigt hatad för att man står upp rakt för Guds ord trots att makten hotar. Så levde Jesus.

  Jesus hade inte backat ifråga om frihet och förvandling för de homosexuella. Han hade visat dem 100% kärlek, men även 100% sanning. Självklart ska Barkenbom kunna få tala öppet och fritt om vad Guds ord säger i denna fråga och samtidigt bli uppbackad av ledarskapet i Pingst.

 • Martin Hallebo

  Varför är Pingst skyldiga att backa upp en enskilds åsikter som uttrycks i sociala medier? Om det sker i Pingst namn, är det en annan sak. Sen att det hela drivs till domstol är, enligt min mening, bedrövligt. Här kan vi nog diskutera om det är ”varumärket” som står i centrum eller evangeliet. Kan du hänvisa till en passage i Bibeln där vi uppmuntras att dra varandra inför en ”världslig” domstol?
  Din ”take” på vad respekterad betyder, är inte nödvändigtvis en sann tolkning. ”Halv kristendom tolereras
  men föraktas.
  Hel kristendom respekteras
  men förföljs.”
  (Okänd)

 • https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=no&search_word=t%E4ltkatedraler Bo Westin

  Fegt och svekfullt av pingströrelsen

 • Marica

  Pingst i fritt fall! Vill man vara vän med världen.. ja då blir man förr eller senare en fiende till Gud, och tvärtom.
  Var finns Guds församlings ryggrad? Jo, bl a hos Josef Barkenbom.

 • Stanley Östman

  Tack Stefan Swärd !

  Jag delar din syn på processen. Bra också att skriver att du inte är insatt i vissa delar, men principerna klargör du – det blir ett balanserat referat – Tack !
  Jag skrev nedanst (långa) inlägg på Josefs FB innan Dagen skrev om K-R Holmströms juridiska uppbackning av Josef.
  —————

  Det finns problemställningar som berör pingströrelsen som helhet på ett allvarligt sätt.

  Tyvärr så finns det inget lämpligt forum där vi som har och har haft lång erfarenhet i rörelsen.

  1) Det
  svajar betänkligt när man avvecklat tidigare modeller av att yngre
  predikanter ska befinna sig i ett mentorskap till en äldre predikant och
  församlingsledning i form av äldste.

  2)
  Det blev ett pinsamt eftermäle att beskåda Piensohos bibelstudie med
  HBTQ-fokus utan att pastorskollegor eller församlingstjänare var
  informerade. En konsekvens av att äldstetjänsterna var avvecklade ? Inga
  apologeter från den egna församlingen har påvisat en avvikande
  uppfattning eller hållning.

  Detta kan faktiskt tas i jämförelse när man ”läxar upp en mindre predikant” med de större predikanternas stöd.

  – Om deras argumentation med predikantkårens tystnad sägs hålla – Var
  fanns de i mentorstöd innan aktionen mot Barkenbom verkställdes ?!

  3)
  Finns det verkligen inga f.d. kollegor till Josef som vågar påvisa stöd
  med att gå ur det nätverk som Josef vittnar om att han blivit utfryst
  ifrån ?- var är broderskapet ?

  4)
  Det är lite för många intermezzon som klart ger intryck av
  pastorskollegiet blivit ett skrå som distanserat sig från den lokala
  församlingens underordning.

  5)
  Förtroendeklyftan växer gentemot kollektivet när ordföranden ägnar sig
  åt futtigheter som ger en förstärkt bild av missbrukad kollektivism.

  Ett
  litet exempel är när Daniel Alm blockat mig på Twitter av endast en
  orsak som jag kan härleda: Det var att jag under många år ifrågasatt
  kampanjandet i pingst för att förmå enskilda medlemmar att flytta sin
  kyrkoskatt över till pingst. Jag har som uppfattning samma hållning som
  Lewi Pethrus när han menade att pingstväckelsen är en gren av svenska
  kyrkan & min far hävdade att han står kvar i Sv. kyrkan så länge det
  är lag på att Guds ord ska predikas varje söndag i Sv. kyrkan
  (dubbelanslutning).

  Då ser jag det synonymt att pingst med sin uppmaning uppmuntrar till att ta
  medel från Sv. kyrkans kollekthåv till pingsts kollekthåv.

  Denna syn delar jag även med bl.a. min morbror som varit kontraktprost och kyrkoherede i Sv. kyrrkan i många år.

  Med den åsikten fann Daneil Alm det försvarbart att blocka mig på Twitter.

  Samtidigt kan jag faktiskt respektera att personliga beslut om att överföra den
  egna kyrkoskatten är individuell och kan komma till olika slutsatser.
  Men besluten behöver inte finansieras av kampanjande från pingst
  centralt.

  Högst omoget och barnsligt när han dessutom inte vet något om min bakgrund och de förtroenden jag åtnjuter i rörelsen.

  Men det ger en vink om att vissa maktkonstellationer klart kan ifrågasättas……

  6)
  Vad det gäller Barkenboms rättsliga möjligheter, så ger erfarenheten
  den att arbetsgivare ofta vinner i denna typ av rättstvister, då de ofta
  går att hitta ”kryphål” som arbetsgivaren kan hävda för att bli av med
  personal. Tyvärr kanske man ska säga så måste man ha bra på fötterna för
  att vinna mål som dessa…

  7)
  Jag minns tydligt Josefs farfar som med upplyfta händer i bön var en
  tydlig äldste i Smyrna Göteborg… – den typen av mentorskap hade behövt
  påvisas tydligare från de som driver denna process gentemot Josef.

  ——————–
  Det absurda är att representanter för pingst-ffs säger att ”Om Solna pingst förlorar kommer pingst-ffs med flera hundra miljoner i kassan att gå in”

  Vilka i rörelsen har bemyndigande och attesträtt att använda våra gemensamma medel på det sättet – en juridisk process som de klantat till det inför ?!

 • Jonatan Fransson

  Barkenbom är inte en ”enskild”. Han tillhör Pingst familj och ledarskap sedan många år. Vad är ett samfund? En mänsklig konstruktion. Men detta handlar om en broder som stått upp för Guds ord. Det som gjorde att detta blev en större fråga är att han råkade i blåsväder för att han lyfta fram Guds ord i en känslig fråga och att riksdagspolitiker reagerade. Det kan finnas mer som inte framkommer, på båda sidor. Det är tre parter i denna story: 1. Barkenbom, 2. Solna Pingst och 3. Pingst riks.

  Det är rätt som du säger, att det är ett nederlag när man tar sin sak inför de otroendes domstol. Jesus säger att om någon tar din tunika, ge dem manteln också, hellre än att dra dem inför domstol.

  Andra problem jag ser är dels att det blir en stor grej av detta i kristen media, men hur är det med alla andra gånger som kristna drar varandra inför otroendes domstolar? Har inte tidningen Dagen ett ansvar inför Gud att ligga lågt med denna nyhet, om det nu är så fruktansvärt. De gör ju saken känd både inför troende och otroende, likt de otroendes skandaltidningar och tjänar pengar på det.

  Det finns ett stort hyckleri i hela denna process. Hur kan Alm bjuda in Jackelén till Nyhem och få sitta kvar. Hur kan Piensoho undervisa att synd är okej i Guds församling, och få sitta kvar. Barkenbom står upp för Guds ord och gör misstaget att dra in sin arbetsgivar-församling i processen, vilket leder till att han först blir arbetsbefriad, sedan avstängd från Pingst FFS och därefter får sparken. Det är ingen nyhet att Pingst och dessa företrädare månar om sitt goda varumärke, att tona ner allt som är spektakulärt, eftersom man vill sitta med i etablissemangens finrum.

  Du har en bra poäng att kritisera domstolsförfarandet, men hur ser du på de ännu värre bitarna i sammanhanget?

 • wildwest63

  Det här är en jättetråkig händelse och det smärtar mig djupt som vuxit upp i Pingströrelsen som tredje generation. Farfar var en stolt pingstvän och den förste medlemmen i den stad i Småland som han bodde i då.

  I vredesmod gick jag ut (troligen även på Stefans blogg) för ett antal år sedan och sa upp mig som officiell pingstvän när Filadelfia kritiserat Stanley Sjöberg som påpekat att Filadelfias lokaler hyrdes ut till konserter med bl a satanistiskt innehåll. Man menade från Filadelfias sida att lokalen var neutral och det inte spelade nån roll vad som skedde i den. Jamen varför inte använda Filadelfias estrad som strippscen? Eller dopgraven som spabad med gratis champagne? Det är så dumt så det finns inga ord. Jag tror ffa man insåg att Stanleys kritik kunde få den vinstdrivande uthyrningen på fall. Pengar alltså.

  Sedan dess har jag inte återtagit min position som pingstvän. Jag ser i denna diskussion att det knappast är läge att ändra sig ännu.

  Å andra sidan vet vi ju att det tyvärr genom årtiondena har varit många varianter av att kasta sina egna till vargarna och inte ta hand om varann. Det finns mycket att läsa i officiell pingsthistorik och säkert mycket som är för aktuellt för att det ännu vågar fästas på pränt i modernare verk. Det är uselt oavsett i vilket årtionden det än har förekommit!

  Det som möjligen skiljer årtiondena åt är att det tidigare fanns ett starkt fokus på bibeltrohet som ibland gick över styr i personliga maktkamper. Idag finns de personliga maktkamperna kvar, en rörelse med mycket pengar som vill vara alla till lags, men bibeltrohet är det skralt med, även i Pingst.

  Vad ska Gud göra med kristenheten i det här landet? När jag läser tidningar och följer debatter inser jag att man hos gemene man fortfarande har det ALLDELES för bra. Det finns inget som driver människor i förtvivlan till kristen tro. Som någon skrev: svenskarna är enormt högmodiga och stolta fast deras land är ett ihopfallande korthus vilket utländska medier inför Sveriges EU-ordförandeskap i år gnider in i flera artiklar. Det gäller dessvärre även Pingst.

 • Martin Hallebo

  Vilka är de ännu värre bitarna? Att Alm kallat Antje? Att Dagen publicerat nyheten att Barkenbom driver rättsprocess mot en enskild församling? Pingst FFS är inget samfund. Josef är väl visst en enskild som agerat på eget bevåg? Hans kanaler i sociala medier är såvitt jag förstått hans egna. Jag tar inte parti för någon i denna sak då jag vet för lite. Måhända har Josef behandlats illa. Finns förmodligen två sidor av detta mynt. Men det fråntar inte Josef hans ansvar att dra en församling i för domstol.
  Vad beträffar Antje och Piensoho är väl knappast vad detta handlar om.

 • stefanswrd

  Det har varit full fart hela trettondagen för min del för detta korta blogginlägg. Hundratals kommentarer på facebook som jag försökt svara på vissa. Noterar att kommentarerna här handlar om generell kritik mot pingströrelsen. Mitt korta blogginlägg handlade inte om det, utan jag nämner endast att jag tycker att Pingst borde ha backat upp Josef Barkenbom bättre. Jag riktar inte heller kritiken åt något särskilt håll, notera att jag varken nämner Daniel Alm eller föreståndaren för Solna pingstförsamling. Jag betonar också att jag inte har någon helthetsbild av denna sak. Men lovat några pingstpastorer att närmare utreda saken. Eftersom jag har varit pastor i hela mitt liv, så känner jag intuitivt ett engagemang för pastorer som hamnar i kläm, vissa uppsägningsprocesser mot pastorer är inte roliga. Jag inser också att pastorn i Solna pingstförsamling inte har det lätt i denna situation, men jag känner honom inte alls, och har inte något minne av att jag träffat honom.

 • Christian

  Minns inte att pingst stödde Green. Har för mig att han fick utstå stark kritik från sin egen rörelse inte minst av SG Hedin 😳

 • Stanley Östman

  Helt rätt Christian !
  Stefan Swärd var en av få som hade ryggrad att försvara Åke Green som förkunnare. Dessutom fanns det absolut ingenting att ta på när det gällde Åke Greens bibelstudier. Det var samma fenomen av att sekulära personer ville stämpla mot en klassisk vedertagen förkunnelse.
  Problemet var väl som här att den bibliska förkunnelsen hade varit försummad om denna problematik, så man vaknade yrvaket inför den politiska korrektheten då Green blev anmäld.
  Sedan skyndade sig S-G Hedin till en TV-soffa och markerade distans till Åke Greens förkunnelse (trots Greens mångåriga förkunnarerfarenhet och timida profil).
  Det var det stora klavertrampet.
  Nu ser vi samma fenomen.
  Men dessutom kanske allvarligare med att predikantkollektivet inte påvisar rakhet och tydlighet

 • wildwest63

  Lite off-topic, men hur tror du att Green hade bemötts idag i domstolen? Han friades, men jag tycker att tidsandan har svängt så mycket att det är frågan om han blivit friad idag. Och ändå mera osäkert om han hade fått nån som helst uppbackning från de kristna.

  Vill också säga att jag förstås inte vet mer om Barkenborn än som skrivits i Världen Idag. I Dagen är det mesta bakom betalvägg. Oavsett om Barkenbom skrivit som privatperson eller skrivit som företrädare för Solna Pingst så borde ju de åsikter han fört fram vara en icke-fråga för Pingströrelsen. Om man vill peta i detaljer kanske man kan larva sig med att han uttalade sig som pastor o samfundsföreträdare istället för pastor o privatperson. Men det är ju hårklyverier.

 • Stanley Östman

  Man kan ju också vidga perspektivet.
  De katoliker som framträtt – katolska präster m.fl. backar inte en millimeter från deras historiska konservativa hållning.
  De får inte ”kalla fötter” för den nya pk-korrektheten.
  De håller stenhårt fast vid vad dekreten från Vatikanen stipulerar.
  En utav orsakerna varför en del protestantiska präster och även lekmän konverterar till den katolska kyrkan.
  De säger att ”det är så tryggt att tillhöra en kyrka med historiska rötter som inte vänder kappan efter vinden så fort det blåser lite politiskt sekulärt”.
  Så varken de eller de med muslimsk tro prövas i svenska domstolar, för de som attackerar vet att de lutar sig emot stark religionstradition.

  Trots att vi ibland upplever tvetydiga domstolsutslag, så har lagen om hets mot folkgrupp inte ändrats så jag har svårt att se att man kan ändra tillämpning när försvaret kan hävda friande dom för Åke Green.

 • Martin Hallebo

  Vad anser du om saken att driva en rättsprocess mot Kristi kropp? Observera att jag inte tar parti i frågan som gäller församlingens hanterande av Josef. Vet för lite kring det.

 • Ing-Marie Silwer

  Det är lika sorgligt som när Pingstkyrkan i Helsingborg drev en process mot Filadelfia Höganäs. Ett nederlag.

 • Stanley Östman

  Det är en väldigt bra fråga !
  Vi har ju bibelordet att bröder sinsemellan inte ska föra rättstvist inför värdsliga domstolar. Det ska lösas internt.
  Sen kan man ju ändå fundera över om inte det blir ett osunt tolkningsföreträde, när som i detta fall pastorskollektivet agerar med att såga av grenen som var inympad…
  Det är ju knappast ett Ananias & Safira -uppträdande inför församlingen av Josef Barkenbom.
  Jag får faktiskt erkänna att jag blir lite osäker om den kristna omgivningen kan döma Josef med att han inte skulle stämma församlingen inför Domstol.
  I princip för att vara bibeltrogen skulle han avstått, men sen kan det finnas andra omständigheter som ger passus för att göra det.
  I detta finns det iofs. bakomliggande faktorer som gav fog för tillvägagångssätet rent mänskligt.

  Vad vi alla ställs inför som jag ser det: Det bibliska – Lagen om sådd och skörd.
  Själv har jag som företagare och näringsidkare behov av ett rättvist rättssystem för att värna det som är mina rättigheter och skyldigheter. I annat fall så skulle mitt företag gå under…
  Men mellan kristna så ska det vara ett annat förhållande (även om en del inte uppträder som kristna).
  En annan djup erfarenhet jag har privat är att när man drabbas av en oförrätt.
  Även om den är stor så ligger det en välsignelse av att släppa begäran om att få rättvisa eller upprättelse. Att ta smäleken av att lämna striden och konkret överlämna striden åt Herren (enl. bibelordet) – hur svårt det än kan vara att inte hävda sin rätt.
  Jag har själv fått erfara att i det långa perspektivet – även om man inte ser ljuset i tunneln när man drabbas så välsignar Gud.
  Med tiden så ger Herren tillbaks större välsignelser än det svåra man drabbats av. Dessa välsignelser ser man inte när man befinner sig i stridens hetta, men efter tid så kan man reflektera bakåt att Herren återgäldat med välsignelser mer än man kunde ana ….
  Och man kan dessutom tycka synd om de som orsakade eländet och inte erkänner de oförrätter de åsamkade.
  Ursäkta – Lite långt och yvigt svar !

 • wildwest63

  Jag tänker så här – vi är ju alla kristna! Just nu är landet inte så kristet, men ta t ex början av 1900-talet. Alla var ju kristna, alla var med i Sv kyrkan. Sen kan man förvisso diskutera HUR kristna alla var, i förhållande till en viss bibelsyn. Men den diskussionen kan man ju komma med även här.

  Skulle alltså ett genomkristet samhälle, med förvisso olika grader av passionerad bibeltrohet, inte få ha några domstolar alls? Eftersom alla är kristna så skulle ingen få gå till världslig domstol? Vad blir det för land? Det blir anarki, det blir ett land där de starka förtrycker de svaga, helt emot Bibelns synsätt på ett bra samhälle.

  Det är alltså ett resonemang som möjligen funkar i länder som Pakistan eller Thailand, där de kristna är väldigt få och där det inte är strategiskt vettigt att utsätta varann för ett rättsväsende som inte har särskilt mycket till övers för kristna rent generellt.

 • Martin Hallebo

  Tack för långt svar. Och balanserat. Kan inte hela storyn bakom det som hänt. Men tror Josef skulle ha mest av att vinna genom att INTE driva en rättslig process. Tror du har en poäng Stanley; jag tror den bästa framkomliga vägen är att lägga det i Guds händer och låta Honom få ”äga” processen. Nu öppnas tyvärr möjligheter till mer polarisering; de som tycker han gör helt rätt och andra som ser det som ett osnyggt agerande. Tänker på en annan Josef och hans öde i Gamla Testamentet. Herren kunde ur det svåra göra nåt väldigt gott. Upprättelse kom. Tog tid, men det kom. Men han sökte inte vedergällning gentemot sina bröder.
  Ibland önskar man att man först och främst kunde ta och samtala kring orättvisan över en kopp kaffe och be tillsammans. Naivt kanske. Men det är svårt att vara ovänner och be tillsammans.
  Jag har jobbat med Josef. Vi var väldigt olika, men tyckte mycket om honom. Uppskattade hans passion. Men här tror jag att han tar en felaktig väg. Men tycker om honom gör jag fortfarande.

 • Martin Hallebo

  Romarriket var extremt religionspluralistiskt när Paulus skrev till Korinth. Vad i består skillnaden idag? Det var knappast som Pakistan eller Thailand på den tiden.
  Gäller inte den texten idag alltså? Vilka mer texter ang hur vi ska bemöta varandra har upphört att gälla? Älska dina fiender? Be för dem som förföljer dig? Vänd andra kinden till?
  Läs igen:
  Hur kan någon av er som ligger i tvist med en broder komma på tanken att processa inför de orättfärdiga och inte inför de heliga! Vet ni inte att de heliga skall döma världen? Och om ni skall döma världen, duger ni då inte till att döma i småsaker? Vet ni inte att vi skall döma änglar? Då bör vi väl klara av vardagliga tvister. Men när ni nu har sådana tvister, då tar ni till domare folk som församlingen ser ner på. Ni borde skämmas! Finns det då ingen bland er som är klok nog att döma mellan två kristna bröder? I stället processar broder mot broder, och detta inför otroende! Redan det att ni processar med varandra är ett nederlag för er. Varför finner ni er inte hellre i en oförrätt? Varför tar ni inte hellre en förlust? I stället vållar ni andra orätt och förluster — era egna bröder.

  Första Korinthierbrevet 6:1‭-‬8 B2000D
  https://bible.com/sv/bible/417/1co.6.1-8.B2000D

 • wildwest63

  Jo men det är ju just det. På Paulus tid fanns inte många kristna i Romarriket. Att en liten grupp som inte var accepterad och som regelbundet förföljdes skulle dra upp i en icke-kristen domstol, där förståelsen för kristna och deras lära var obefintlig, det hade bara skadat de kristna.

  Idag är alla kristna, eller var. Hur ska en tvist då lösas om det är två kristna som har olika uppfattningar, samhället är kristet, domstolen är kristen?

  Vad menar Paulus annat än en slags församlingsspecifik domstol istället. Och hur skulle alltså det se ut idag? Skulle varje församling ha ett råd som avgör vem som är kristen, när detta har stadfästs går den församlingsspecifika domstolen in och medlar i tvisten? Ja, idag slipper vi mediebevakningen om detta om vi gör så. Men tänk tanken på 1600-talet, 1800-talet när inget annat tänk fanns än det kristna. Detta bud gäller ju inte bara idag, det har gällt i 2000 år.

  Vad är vardagliga tvister för övrigt? Om en kristen broder från en annan kultur kommer och ”lånar” min dyra bil, vilket jag definierar som stöld snarare än lån, ska jag bara acceptera det?

  Jag ställer frågor, jag vet inte hur det här ska se ut i dagens samhälle. Jag bara fruktar ett parallellt och helt avskilt, icke-transparent, domstolssystem förutom de vanliga domstolar vi har. Jag är inte så säker på att det blir bättre.

  Det här måste ha diskuterats av andra kristna ledare tidigare i historien, det är inte bara vi som funderar.

 • stefanswrd

  Det var ganska länge sedan debatten om Åke Green rasade. Min minnesbild är att han hade ett ganska brett stöd inom Pingströrelsen, men det är möjligt att jag minns fel på denna punkt.

 • Fredrik Säfsten

  Vi får inte hävda vår rätt.
  Be istället till honom som hävdar vår rätt och för vår talan, ”var mig nådig, Herre”. Ps 9

 • Fredrik

  Vi får inte hävda vår rätt.
  Be istället till honom som hävdar vår rätt och för vår talan, ”var mig nådig, Herre”. Ps 9

 • Stanley Östman

  Med tiden så brukar våra minnesbilder fragmenteras.
  Men huvuddragen som jag ser det var att när ordföranden satte sig i tv-soffan så tolkades det som talesman för pingströrelsen iom. att han var ordförande för pingst-ffs.
  Samma fenomen upprepas nu när de ”tyngre pastorerna” Alm & Salomonsson ger utlåtanden gentemot Barkenbom. Det blir tyst i pastorskollektivet.
  Visst fanns det de som uttryckte sympati för Green, men inga tongivande pastorer i rörelsen gick emot Hedins uppfattning.
  Ser vi historiskt så är det ett fenomen som återkommer.
  Predikantveckan portade Jean-Erik Mårtensson (Gilead-församlingens föreståndare) 7 år, utan att några tongivande ifrågasatte tilltaget.
  På ålderns höst så har han förtjänstfullt tjänat oss i Smyrna som bibellärare under flera år.
  Samuel Edestav frös ut som predikant & Olof Djurfeldt vittnade om att han försonat sig med Edestav innan han dog.
  Det finns många sådana exempel. I många fall, så kanske det inte främjar att påtalas, men bibliskt så framhålls den försonande processen som särskilt viktigt och då borde vi lära oss mer av det – ett försonande sinnelag.

 • Roger S Enqvist

  Arbetsrättsliga tvister ska avgöras i domstol. Att lösa tvister, som regleras i svenska lag, internt skapar sekter.

 • Pingback: The medial winds continue to blow hard around Barkenbom - Archytele()

 • Tommy Dahlman

  Jag tror att du har missförstått både saken och skriften Fredrik. Det finns arbetslagar och arbetsrätt att förhålla oss till. När en arbetsgivare inte förhåller sig till sina skyldigheter är det arbetstagarens skyldighet att som medborgare utöva civilkurage. Vi har ett rättssamhälle precis som Paulus lär oss och som invånare i detta samhälle har vi skyldighet att anmäla så vi ser människor begå lagbrott.

  Det här handlar inte om enskilda kristna i en församling som tjafsar mellan varandra om lån och hyreskontrakt som i 1 Kor 6. Det här är en fråga mellan arbetsgivare och arbetstagare och ska bedömas därefter.

  Skarpt skrivet Swärd!

 • Stanley Östman

  Ytterligare ett exempel på ”group think”, när Solna pingsts föreståndare föranleder sig att i dag bemöta Barkenboms anmälan i Dagen.
  ”… ett försök att komma åt Daniel Alm”.

  Det finns ett par händelseförlopp som står obesvarade och klart påvisar härskarteknik från ledande företrädare som Alm & Salomonsson. (Detta oavsett deras ev. förtjänster i andra sammanhang).

  a) att Josef Barkenbom uteslöts ur pastorsnätverket. Detta med en diffus motivering att han inte var församlingsanknyten och åtnjöt den lokala församlingens förtroende.
  Hur kan man då motivera andra pastorersnätverksanslutningar, som inte för tillfället är tjänstgörande ? – motiveringen vilar på felaktig grund.

  Den största sorgen är faktiskt inte uteslutning – hur brutal den än kan upplevas.
  Det är det bristande kollegiala broderskapet – att pastorskollektivet varken påvisar mentorskap eller sunt broderskap.

  b) Det andra som påvisas är den klara härskarteknik som vittnats om från Alm & Salomonsson, när de försöker påskina att Barkenbom har en lång väg att gå för att återvinna förtroende.
  Tyvärr, tyvärr finns det många historiska exempel på denna typ av ”övergrepp” i våra led.

  Och tyvärr har de nog rätt i så motto att Barkenbom är körd i dessas led. För hade de haft ett generöst broderligt sätt, så hade de förekommit med att påvisa försoning och bjudit in Barkenbom som hedersgäst vid senaste pastorskonferensen i dagarna – Men det var säkert långsökt i deras ögon med de vittnesmål de avgivit.

  Därför är det faktiskt hälsosamt hur hemskt det än kan låta att K-R Holmström med en erkänt erfaren advokat, ger Barkenbom förutsättningar för att skjuta hål på de ”group think” -barrikaderades osunda skyddsvärn.

  Företrädaren Pelle Hörnmark med sin evangelistgåva skulle aldrig försätta sig i ett ”group think”-förhållande vågar jag påstå…

  Jag får tillstå att det är starkt att du Stefan Swärd så öppet påtalar vad som borde vara sundhet och broderskap när flertalet hukar sig i våra led. – Tack !

 • Michael Häggqvist

  Jag tycker iof det är lite otäckt att någon med mycket pengar försöker styra samtalet. Nu verkar det som K-R Holmström har sunda värderingar, men tänk om det var en rik person med liberateologi i bagaget?

 • Stanley Östman

  I normalfall så kan du ha rätt.

  Men här är det viktigt med distinktion att Holmström enbart lovat att medel täcks utifall Barkenbom förlorar.

  Det är inte Holmström som driver målet, även om de som tar rygg av motparten insinuerar om Holmströms kapitalresurser…

  Dessutom verkar det som om han också ekonomiskt vågar anlita en duktig advokat, Percy Bratt (mottagare advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket)

  Han vann också målet i hovrätten för Åke Green & varit seriös försvarsadvokat i andra samvetsmål :

  https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2020/nr-9-2020-argang-86/rattsstatens-forkampe-prisas/

  Sen får man faktiskt ge det perspektiv som Dahlman anför.

  Det är faktiskt Barkenbom som prövar att han blivit felaktigt behandlad.

  Så varför ska han leva med en anställningsoförrätt och enbart hoppas på Guds nåd ?

  Motparten har faktiskt påvisat att de förlitar sig på ”tunga pastorers inblandning”.

  När det nu påvisas att en seriös aktör som advokaten – Han åtar sig inte denna typ av mål om han själv inte anser att det handlar om oetisk hantering av Barkenbom – Vilket han påvisat i tidigare mål.

  Passus kan dock vara att förlikning uppstår. Då finns det ingen vinnare och Barkenbom får leva med sin oförrätt att vara portad från pastorskollektivet.

  Solna Tingsrätt som rättsinstans har debakklet med de friade huliganerna som friades efter stenkastande mot blåljuspersonal nyligen… – Men i detta ärende får man hoppas att jurister och nämndemän påvisar klarare omdöme.

  Att han ska få rätt i sin pastorsroll kräver dock full upprättelse från pingstföreträdare –

  Tyvärr vittnar tidigare strider om att det sällan eller aldrig sker… viss utjämning kan dock ske över tid, men det är helt avhängigt hur den misskrediterade själv ”meriterar” sig.

  Stanley Sjöbergs meritering efter Aril Edvardesen -striden, då Sjöberg portades och inte fick mötesannonsera. Han kuppade dock med att skriva Aril Edvardsens namn baklänges i annons i Dagen-tidningen .

  Det spred ett löjets skimmer över de som portade honom, men det tog tid innan striden blev överslätad. En viktig faktor var också Edvardsens exempellösa missionsframgång med den organisation han drev.