I morgon är det kyrkoval

I morgon är det kyrkoval och jag ställer upp där. Kandiderar för kyrkofullmäktige och kyrkoråd i min lokala Svenskkyrkliga församling, Oscars församling och står också på fjärde plats för Kyrkomötet för Kristdemokrater i Svenska kyrkans lista i Stockholms stift.

Har samma inställning som Lewi Pethrus. Att frikyrkliga ska vara med i Svenska kyrkan och även de frikyrkliga behöver ta ansvar för Svenska kyrkans utveckling. Där jag bor är Svenska kyrkan enda kontaktytan för den breda befolkningen, Östermalmsbor vet knappt att det existerar någon frikyrka. Så är fallet på många platser i Sverige.

Ikväll blir det en podd-debatt där jag är med.

https://www.facebook.com/events/3019130841665608/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A373129547620983%7D%7D]%22%7D

https://www.facebook.com/events/3019130841665608/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A373129547620983%7D%7D]%22%7D


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Erik

  Vad finns det för bibliskt stöd för att man skall vara med i Svenska kyrkan och frivilligt ställa sig under ett ickebibliskt ledarskap som förleder de minsta?

 • stefanswrd

  Det finns ju inget bibliskt stöd att vara med i någon av de moderna organisationer som finns i vårt samhälle, inklusive frikyrkosamfund som inte heller har någon nytestamentlig uppbackning. Alternativet är ju att helt isolera sig och inte vara med i någonting. Jag är med i flera olika organisationer, bland annat Kristdemokraterna, Aktiespararnas Riksförbund och Naturskyddsföreningen, och har inget bibliskt stöd för något av dem. Du gör säkert en del saker som saknar bibliskt stöd.

 • Erik

  Märkligt att du likställer en församling med vilken annan organisation som helst. Dessutom är det märkligt att du som ”profet” och ledare vill vara med i – och uppmanar andra bara med i – ett sammanhang som lär ut motsatsen till vad du själv säger dig stå för.

 • Läsare

  När kommer del 2: ’Jesus var också återvändare’ ?