Mycket bra USA-dokument om den profetiska tjänsten

Jag har först nu läst det dokument som tagits fram bland kristna ledare i USA som en reaktion på allt profeterande om Trump i samband med amerikanska presidentvalet. Många kristna profiler kända även i Sverige står med som undertecknare, bland annat Michael Brown som jag uppfattar som initiativtagare till dokumentet, Alan Hirsch och Kris Vallotton. Undertecknarna representerar olika delar av amerikansk pingst-karismatisk kristenhet. Dokumentet är utmärkt och bibliskt välförankrat och ligger mycket i linje med hur jag själv tänker inom dessa områden. Rekommenderas att läsas och man hittar det här. Tidningen Dagen har uppmärksammat dokumentet och Frida Park har skrivit en bra ledare om det.

Som en aptitretare lägger jag ut ett avsnitt av det femsidiga dokumentet:

WE AGREE that Scripture instructs us not to despise prophecies but to examine prophetic utterances carefully and to hold fast to that which is good (1 Thes. 5:19-21). This also means that we should cultivate honor and respect for true prophetic ministries rather than an attitude of skepticism or scorn.

WE BELIEVE that all spiritual leaders, including those serving as prophetic ministers, should be vetted and qualified by their respective churches, networks, or movements based on the standards of leadership set forth by Paul the apostle as found in 1 Timothy 3:1-8; Titus 1:5-9.

WE BELIEVE that all spiritual leaders, including five-fold ministry prophets, should be above reproach and should live a life worthy of their calling (see Eph. 4:1-3). Consequently, we believe that prophetic leaders whose lives violate the moral and ethical standards of the Word disqualify themselves from the ministry irrespective of how much influence or anointing they have.

WE ALSO AGREE that the greatest requirement for all leaders in the church, including prophetic leaders, is to endeavor to reflect the character of Christ and to utilize their gifts out of love for God, His people, and the lost (1 Cor. 13:2; Rom. 8:29).

WE VALUE humility, integrity, and accuracy in prophetic ministry in order to protect the faith and trust of those who hear a word that is stated to be from God. It is a sacred thing to claim to speak for the Lord and, in keeping with the words of Jesus, to whom much is given, much is required (see Luke 12:48). And just as those who teach are held to a higher standard of accountability (see Jam. 3:1), so also those who prophesy should be held to a higher standard. They can have a powerful influence over people’s lives for better or worse, because of which we urge sobriety and circumspection together with faith and boldness.

WE UNDERSTAND that prophecies can be conditional and that many prophecies will take time to come to pass. We also recognize that prophetic language is often mysterious and symbolic, requiring interpretation and insight. This means that prophecies that do not contradict the Bible or that are not contrary to fact should be evaluated over time and not immediately rejected.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Micael Gustavsson

  En webbkanal på youtube som heter Remmant Radio har en bra prövning av detta dokument, där de är positiva till helheten, även om de även för fram viss kritik av en del formuleringar. Remnant Radio har även haft flera program där de kritiskt tagit upp både Trumpprofetior och andra avarter inom karismatisk kristenhet. De har dessutom flera väldigt bra program med sund undervisning om andliga nådegåvor, och utöver det mycket annat bra. (Jag har själv valt att stödja dem med några dollar i månaden, då jag tycker att de står ut som otroligt sunda).

 • Inge

  Stefan i ljuset av din erfarenhet och de riktlinjer du nu pekar på gällande bedömning av profetior och indirekt bedömning av profeten så har jag en fråga till dej?
  Var David Wilkerson en sann eller en falsk profet?

 • Stefan Swärd

  FAlska profeter leder Guds folk helt vilse, och kommer in på heretiska villospår, det handlar då inte bara om att profetera fel vid enstaka tillfällen. Jag har full respekt för David Wilkerson och ser honom som en seriös Gudsman, han har också visat i sitt liv att det fungerar. Han profetiska skrifter varit starka, dock länge sedan jag läste dem.

 • Ulrika4

  ” honor and respect for true prophetic ministries”

  Vad är true prophetic ministries? Konkreta exempel med motivation mottages.

 • Mikael Nyman

  Det problematiska med dokumentet är att de menar att en sann profet skulle kunna profetera fel. Det närmsta vi kommer i Bibeln är villkorade profetior, ”om ni inte gör X, så kommer Y att inträffa.” Detta torde förutsätta att villkoren för profetians uppfyllande är åtminstone underförstådda av sammanhangen, även om de inte är explicit formulerade. Om varje ”misslyckad” profetia i efterhand kan bortförklaras med att ”ja, men profetian gällde bara under de och de villkoren” eller att ”någonting hände som gjorde att Gud ändrade sig”, då blir ju profetiorna meningslösa.

  Jag kan inte se annat än att den som profeterar falskt eller felaktigt begår en synd, man lägger ord i Guds mun som Gud inte har sagt. Som alla andra synder kräver denna synd bot och omvändelse, och förlåtelse är alltid tillgänglig för den som bekänner sin synd. Att någon profeterat fel behöver inte betyda att de är obotfärdiga syndare, än mindre att de skulle ha nått en slutgiltig förhärdelse, och att ingen omvändelse skulle vara möjlig. (Däremot kan man ju kanske misstänka att det sistnämnda kan vara fallet när vi har att göra med ”profeter” som gång på gång profeterar fel, och som istället för att medge sina fel attackerar sina kritiker och förirrar sig in i alltmer bisarra konspirationsteorier…)

 • Ulrika4

  Exakt. I GT var profeten sänd eller inte sänd av Gud. I NT-församlingen kan alla få gåvan att profetera vilket även förklarar varför alla profetior ska prövas. Det sagda ska prövas utifrån vad som är sant enligt Guds ord och är inte knutet till person.

  En liten personlig tanke kring synd och inte synd avseende profetera falskt är att det finns en skiljelinje mellan att påstå sej vara en GT-profet och att alla ska underordna sej budskapen utan prövning eller att frimodigt tala med den tryggheten att församlingskompisarna lika frimodigt prövar det sagda. Prövningen öppnar så att säga för frimodigheten att tala. Vilket ger ytterligare anledning att ta budskapet om att pröva allt (kritiskt granska allt) på allvar.