Flyktingar på Östermalm

Jag ägnar mig ju åt kristen mission på Östermalm. En del av detta är nätverkande och att engagera sig i lokalsamhället. Sedan årsskiftet sitter jag med i Östermalms stadsdelsnämnd, det politiska styrorganet för vår stadsdel.

Något jag saknar på Östermalm är arbetet med invandrare och flyktingar, jag har tidigare alltid arbetat med detta i mina tidigare församlingsuppdrag. Flyktingar saknas dock på Östermalm och andelen utrikesfödda är mycket lägre än andra delar av Stockholm. Nu är det dock på gång att det ska öppnas ett flyktingboende inom stadsdelen Östermalm och jag blir engagerad i detta som Östermalmspolitiker och ledamot i stadsdelsnämnden.

Det är kontroversiellt med ett flyktingboende på Östermalm men jag är så glad att vi alla partier på Östermalm har suttit runt ett bord och samtalat om denna sak, då jag representerade Kristdemokraterna, och där vi gjorde upp om att stötta detta flyktingboende med ambitionen att engagera civilsamhället på Östermalm, och göra detta till ett mönsterprojekt för integration. Överenskommelsen är unik, då åtta partier är överens, allt från Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna. På kommunal och lokal nivå är det inte så känsligt att partierna pratar med varandra och gör upp. Här är en länk till lokalpressen och moderatordförandens kommentarer. Från min horisont, flyktingarna är så välkomna till vår stadsdel. Och jag är så glad att vi från politiskt håll kan komma överens, och att detta inte blir en partiskiljande fråga. Det nya partiet Alternativ för Sverige, som består av avhoppare och uteslutna från SD har dock försökt att piska upp en hätsk stämning mot detta projekt.