Om Gud och exportindustrin

Min senaste ledare i Världen Idag handlar om kristen tro och ekonomi. Eftersom jag i många år har kombinerat att vara pastor med att vara egen företagare har jag vissa erfarenheter av detta med företag. Och eftersom den globala svenska exportindustrin i stor utsträckning har varit mina klienter som företagare, tror jag att jag har visst kunnande i exportindustrins villkor och förutsättningar. Denna exportindustri är motorn i svensk ekonomi och svensk sysselsättning. Att be till Gud om jobb i Sverige, och sysselsättning även utanför storstadsregionerna, då handlar det om att be till Gud om att exportindustrin ska gå bra. Och den är beroende av både EU och en global marknad. Det handlar min senaste ledare om.

 • Inge

  Stefan du skriver i din ledare att:

  ”En seriös kristen kamp för fattigdomsbekämpning måste också innefatta en kamp mot tullbarriärer och därmed för en ökad globalisering.”

  Jag har förstått att du tror att globaliseringen och EU är något väldigt fint, helt i linje med det kristna budskapet, men har du funderat på vad målet är och vilka driv krafter som möjligen kan ligga bakom denna globaliseringsvåg vi nu ser?

  SWEBB TV tar upp flera sidor av detta, nu senast i en intressant lördags intervju med tidigare börsmäklaren och journalisten Ole Dammegård.
  https://www.swebbtv.se/program/loerdagsintervju

  http://www.swebbtv.se/ visar möjligen globaliseringens konsekvenser från en något annan vinkel än den bild du och andra globalistivrare försöker saluföra? Jag är dock mycket tveksam till pastorer som blandar sina politiska drömmar och ekonomiska intressen med evangeliet, de blir tyvärr lätt köpta och utnyttjade av mörka krafter som de möjligen inte ens visste fanns?
  Bra att det idag finns alternativa källor som visar andra sidor av samma mynt, allt skall dock prövas i vanlig ordning.