Christianssons blogginlägg har massivt stöd

När jag tittar på Uffe Christianssons facebookinlägg inser jag vilken tung opinionsbildare han är i svensk kristenhet. Nästan 1000 likes på Facebook, och många hundra kommentarer, dock en hel del kritiska. Och över 400 delningar av inlägget. När jag läser igenom listan på namnen som har skrivit älska, eller gilla, med anledning av inlägget så förundras över hur många namn jag känner eller känner igen. Den känns som splittringen är total bland oss som kallar oss kristna, och jag tar helt avstånd från den hållning, teologi, och ande som detta är uttryck för.

Jag förundras dock över att jag och Micael Grenholm i vår bok ”Jesus var också flykting”, ger en utförlig bibelteologisk genomgång av ämnet invandring och flyktingar. Hittills har inte något gått i svaromål bibelteologiskt, hävdat att vi läser Bibeln fel, missar relevanta bibeltexter eller något annat. Boken har nu varit ute på marknaden i 2,5 år, och fortfarande har inte någon kommit med ett bemötande bland alla dessa SD-vänliga kristna.

Kom igen nu. Jag vill gärna ta den debatten om vad Bibeln faktiskt säger.

 • Inge

  Stefan du skriver :
  ”Det känns som splittringen är total bland oss som kallar oss kristna, och jag tar helt avstånd från den hållning, teologi, och ande som detta är uttryck för.”

  Tyvärr så bidrar en bloggpost som denna snarare till att öka denna splittring även om ditt syfte säkert är det motsatta.

  Du blandar själv ihop teologi och ande med en världslig politisk agenda som strävar mot en utopisk jämlik värld med en politisk enhet där alla till slut tvingas att tycka lika.

 • kjell

  SD beskylls för mycket, men har hela tiden utestängts från beslut och överläggningar, så ingen kan påstå att det är SDs fel när det går fel i Sverige, men den 10 dec är det stor risk att Sverige begår självmord med att skriva under ett avtal med FN, just nu har vi ingen regering som har rätt att ta det beslutet, men det förhalas så att vi kan ha en regering den dagen, det verkar som hela 7klövern längtar efter att få ingå i det nya världsriket, och NWO.
  Herren använder vem han vill, om vi tiger kan han låta stenarna tala, men för allt i världen gör inte det säger ”Stefan”

  Du kämpar förtvivlat mot SD akta dig bara så att det inte är Gud du kämpar mot.
  https://www.google.se/amp/s

 • Mikael Nyman

  Några reflektioner ang. den kyrkliga SD-debatten.

  1) Jag anser generellt att pastorer och andra kyrkliga företrädare bör sträva efter att dra en gräns mellan å ena sidan sådant som tillhör den kristna trosläran, det de kan säga i egenskap företrädare för den kristna kyrkan, och å andra sidan personliga tillämpningar av kristna principer. I grunden handlar detta om att upprätthålla den reformatoriska principen ”Skriften allena”, att inte gå utöver den kristna trosläran.

  2) Jag tror det varit ett problem att frågor kring invandring och integration har varit känsliga att diskutera, och att många debattörer varit lite väl snabba att ta till ”rasistkortet”. Samtidigt kan man inte undgå att det skett en förändring i den politiska debatten på senare år. Invandrings- och integrationsfrågor har dominerat den politiska debatten, ofta utifrån ett ”hårdare tag”-perspektiv, att det är mer krav och restriktioner som behövs. Även om frågan om ett formellt samarbete med SD fortfarande är känslig, har nationalistiska, populistiska och invandringskritiska idéer fått stor spridning i sociala medier och påverkat många av de traditionella partiernas politik. SD&co kan inte köra underdogperspektivet – föreställningen om sig själva som nedtystade sanningssägare – hur länge som helst.

  3) Ang. Huruvida kristna och andra SD-kritisker har förpestat debatten genom att svartmåla SD och borde krypa till korset och be om ursäkt. Folk är i sin fria rätt att kritisera SD (och andra partier); frågan är om man kritiserat SD på ett osjyst sätt. I vissa fall kan man ha gjort det, i andra fall inte. Dock tror jag att många av SD:s anhängare också har ett ansvar för att debattklimatet polariserats och blivit råare. I miljön kring SD finns en rad bloggar, facebokegrupper och ”alternativmedier” som präglas av ett väldigt hätskt tonläge. Även om Sverigedemokraterna som parti må uttrycka sig lite mer sansat och diplomatiskt, lever de mer eller mindre i symbios med den mer vulgära svansen i sociala medier.

 • wildwest63

  Hårdare-tag-perspektivet från de andra partierna beror helt enkelt på att sanningen har hunnit ifatt dem. Att deras vansinniga politik utan konsekvensanalyser visar sig helt ohållbar. Om SD fått dem att inse detta har SD gjort en samhällsinsats, både mänsklig och ekonomisk, som är enorm.

  Jag reagerade hårdast på kristnas hån av Jimmie Åkesson när han berättade att han ibland ber. Hur, jag bara upprepar hur, kan man som kristen ledare/företrädare/opinionsbildare håna en människa som söker Gud? Det är helt ofattbart. Bara detta räcker för att hela kristenheten ber Jimmie Å om ursäkt.

 • Mikael Nyman

  Har du något exempel på någon som ”hånat” Jimmie för att hans böner? Jag kan inte se in i någons hjärta, men utifrån det jag hört verkar det som om Jimmie inte är kristen, utan han verkar snarast omfatta något slag kulturell eller möjligen terapeutisk tro, och det är väl det som en del har påpekat.

 • wildwest63

  Jag hinner inte ta reda på var jag såg detta. Går nog att googla sig fram till. Gissar att ursprunget kommer från Jimmies uppmaning att be för Sverige 2015, efter att han hört Simon Ådahls låt. Många kristna ansåg att en sådan persons böner inte räknades. Har vi inte alla varit syndare, då?
  Jimmie är säkert ingen personligt troende kristen, men nånstans ska man börja, och då finns ingen anledning att håna. Dessutom är det väl bra mycket bättre att vara positiv till kulturell kristendom istället för att vara positiv till islam, som övriga partier med få undantag är.

 • kjell

  Ty den som icke är emot oss, han är för oss. Ja, den som giver eder en bägare vatten att dricka, därför att I hören Kristus till — sannerligen säger jag eder: Han skall ingalunda gå miste om sin lön. Och den som förför en av dessa små som tro, för honom vore det bättre, om en kvarnsten hängdes om hans hals och han kastades i havet.

 • Micael Gustavsson

  Bibelord är uppbyggliga, men du får gärna förklara hur dessa hänger ihop med vad Stefan skrev. Citera inte bara, utan förklara vad du menar.

 • kjell

  Jag svarade wildwest, men hoppas att alla kristna ser ”bilden”
  Vi alla ser Stefans inlägg mot Ulf, Åkesson och SD som sammanhängande, och läģger våra svar tillsammans på ett ställe, klart är att SD är för kristendomen, det står i SDs program att Sverige är ett kristet land som bygger på kristna grundvärderingar, helt klart är att SD och Åkesson är för oss, och ger oss då denna ”bägare” vatten.
  Jag har upplevt mycket mobbing på grund att jag varit kristen, mitt i detta möter jag någon med en ”bägare” har då undrat hur och när denne får den lön som Herren lovat, får han lönen i detta liv eller finns det en plats för honom i himlen.

  (Jag såg ett program då Åkesson med sambo berättade om kristen bakgrund, och att dom bad aftonbön)

 • Janne Melkersson

  Nej, inte alla ser det du ser Kjell. JÅ säger att han är agnostiker, alltså att han inte tror att gud finns men att han inte kan bevisa att gud inte finns. En öppen hållning och med våra böner kan vi hoppas att Gud ger honom klarhet hur det förhåller sig och frälser honom.

  Tesen om att Sverige är ett kristet land är mest en from förhoppning då vi tvärtom är ett av världens mest sekulariserade länder.

  Stefans åsikter är värd att ta del av för höger populismen som breder ut sig inom kristenheten behöver en motpol som balanserar upp frågan..

 • Mikael Nyman

  ”klart är att SD är för kristendomen, det står i SDs program att Sverige
  är ett kristet land som bygger på kristna grundvärderingar,”

  Det är nog den typen av resonemang som gör många inom frikyrkligheten skeptiska till SD; det ger uttryck för ett statskyrkotänkande som reducerar kristendomen till en samhällsinstitution och underminerar kyrkans andliga integritet.

  Låt oss undersöka påståenden ”Sverige är ett kristet land” – vad menar vi med det? Helt klart är det så att de flesta svenskar inte är kristna – Sverige är ett av de mest sekulariserade länderna i världen. Likaså påståenden att Sverige bygger på ”kristna grundvärderingar” (och underförstått att SD skulle vara det enda partiet som vill värna dessa ”kristna” värderingar”). Det är lite oklart vilka kristna värderingar det rör sig om, möjligen att SD har en mer konservativ familjesyn är många andra partier, och det får man väl lov att ge dem rätt för. Dock kan man undra hur djupt dessa värderingar sitter. Jag har svårt att se hur SD på allvar skulle utmana RFSU:s och RFSL:s åsiktsdominans i det svenska samhället. I övrigt bygger Sverige på västerländska liberala värderingar, som alla etablerade partier i grunden delar.

  En mening i vilken Sverige kan sägas vara ”ett kristet land” är att vissa traditioner och högtider har rötter i kristendomen, även om de i dag av många till stora delar fyllts med ett sekulariserat innehåll. Och det tycks vara sådant som många stats- eller folkkyrkovänner tycker är viktigt. Men det är också sådant som kan ställa till problem för bibeltroende kristna. Ta en sådan sak som skolavslutningar i kyrkan – jag är helt klart emot detta. Jag har gått ur Svenska kyrkan eftersom jag anser att det är en avfällig kyrka. Jag vill inte att det allmänna på något sätt skall ge Svenska kyrkan ett företräda framför andra kyrkor och religioner; det spelar ingen roll om man kan hänvisa till Svenska kyrkans historiska ställning i Sverige (en ställning som man delvis nått genom att men överhetens hjälp förtrycka andra trosriktningar.) Jag skulle helt klart se att staten klipper alla de kvarvarande banden till SvK, och att man inför något liknande det amerikanska ”first amendment” i regeringsformen.

 • wildwest63

  Stefan skriver, och det dyker upp även i Världen Idag-reportaget, är att Hitler såg invandringen som det största problemet. Det är fel!

  Hitlers nazism gick i grunden ut på att en del raser är överlägsna andra raser, han talade om Lebensraum för det tyska folket (vilket han tänkte sig österut) och han praktiserade ledarprincipen som politik styrningsprincip i samhället. Invandring var aldrig ett tema. Det var de interna tyska judarna som attackerades, judar som levt i Tyskland i hundratals år, som var helt och hållet tyskar men inte tillhörde majoritetsreligionen, många ganska sekulära. De flesta var välutbildade och bidrog stort till Tysklands industriella och ekonomiska framgångar. De var problemet eftersom rasprincipen gällde om ariska rasers överlägsenhet gentemot den judiska. Hitlers aversioner mot judar, och detta var en bärande idé i de flesta europeiska länder under början av 1900-talet, ökade eftersom många av de ledande i den ryska bolsjevikiska revolutionen var judar.

  Invandringsproblem var det aldrig tal om. Det fanns ingen invandring. Migrationen av idag, som till 95% består av ekonomisk migration, inte flykt från krig, är ett fenomen som nyligen uppkommit när världens befolkning blivit så rik att de har råd med iphones och internet (varigenom de fått vetskap om rikedomen i väst) och att de klarar av att betala flyktingsmugglare.

  Att koppla ihop Hitlers icke-existerande problem med en icke-invandring med SD’s varningar kring en ohållbar migration av ekonomiska migranter är att jämföra äpplen med tallbarr.

  För övrigt har SD aldrig förespråkat att den vita ariska rasen är överlägsen kineser, maorier eller hutuer. Man har heller inte förespråkat en östutvidgning för det överbefolkade Sverige, vilket borde innebära en fara för framförallt Finland. Man har inte någon ledarprincip i sin politiska ideologi. Så vad som ens tillnärmelsevis skulle kunna betecknas som nazistiskt med SD kan jag inte ens förstå.

 • Micael Gustavsson

  Hej Wildwest,

  Det är möjligt att du har läst någonting jag inte har sett, men Stefan brukar inte hävda att Hitler ansåg att invandringen var Tysklands största problem. Däremot argumenterar han för att invandrarna spelar samma roll i SDs tänkande som judarna i Hitlers; dvs som syndabockar som är orsaken till samhällets alla problem för att de är annorlunda.

 • Jonas Rosendahl

  När det gäller flyktingfrågan och bibelteologi så får vi nog acceptera att det finns olika sätt hur man ska tolka enskilda bibelord, framförallt hur de ska sättas i sin rätta kontext som gällande i nutid.
  Tyvärr får man väl historiskt säga att nationalismen i sig inte gynnat ett öppet demokratiskt klimat. Kyrkan har i mångt och mycket varit statens förlängda arm. Men det är inte ensidigt så, nationalismen har samtidigt bidragit till en sammanhållning i samhället. Villkoren kan variera. Även här finns olika syn på hur nationalismen ska gestalta sig i framtiden. Man kan ana att någon form av ”samhällskontrakt” för att vara medborgera kommer att mejslas fram. Detta oavsett vilket land man kommer ifrån eller är uppväxt i.

  Det jag reagerat mest över i migrationsdebatten, är hur ensidigt bland annat Stefan Swärd har framställd denna fråga. Från början i ett försök att tona ned problematiken med en ökad invandring. Därefter genom att gå ut med ett upprop som därefter omöjliggjorde en debatt med högt i tak för den enskilde kristne. Stämpeln att vara rasist för att man är för SD åkte raskt fram. Är det ett tecken på ett gott lågmält samtal? Bidrog Stefan till detta? Knappast.

  Men som ”grädde på mosen” så kom Grenholm och Swärd ut med en bok i frågan. En i sig genomarbetad bok men där ensidigheten och stämplingen på oliktänkande nästan var chockerande att läsa. Ingen som helst självdistans fanns i resonemangen, inte minst från Grenholms sida.
  Swärd bidrog med orelevanta exempel och haltande liknelser och med faktafel. Det var nära på skrattretande att läsa. Det var bara att googla och undersöka själv så insåg man snabbt detta.
  Jag för min del bemötte det med en bloggpost på Aletheia för den som vill läsa om det igen.

  Stefan, summa summarum. Du har inte bidragit med högt i tak i migrationsdebatten.

  I all välmening,
  Jonas

 • wildwest63

  Då får du läsa på bättre. Så här skriver Stefan i blogginlägget runt det nuvarande: ”Hitler såg 1930 som invandringen som det största problemet i Tyskland, och som skadade det tyska samhället, skapade ghetton, försämrade ekonomin, skadade tyska kulturen, skolan m m. Den stora invandrargruppen enligt honom var judarna, men även romerna var en annan stor grupp.”

  Invandring var ingen issue på 30-talet. Det fanns inte. Det fanns inga välfärdsstater som lockade andra än de som var arbetskraftsinvandrare. Sådana har ingen haft något emot.

  Rent objektivt så orsakar migrationen en stor del av de problem vi har idag. Det är omöjligt att komma ifrån det. Deras ekonomiska nettobidrag till samhället är negativ och kommer förbli så. Deras kulturella bidrag till samhället är negativ om man inte älskar Mohammed och anser att Sverige ska bli ett framtida kalifat. Den stora andelen unga vapenföra män, som rymmer från sina åtaganden i hemlandet, innebär en risk för ökad sexualbrottslighet och ökad kriminalitet. Den stora andelen muslimska migranter ger hedersmord, klantänkande och lokalt införda sharialagar ett perfekt fäste.

  Givetvis är inte alla migranter av det slaget. Att man alltid måste påpeka något så självklart! Det räcker med ett par procent för att samhället ska bli instabilt, att det sker white flight från ghettona osv. Det krävs inte heller särsklit många gängskjutningar och mord för att en hel stad ska upplevas osäker.

  Om det hade gjorts konsekvensanalyser för migrationen, hur mycket det svenska samhället klarar av att hantera, vad kostnaderna blir, vad följderna blir för ursprungsbefolkningen – då hade folk i gemen åtminstone kunnat bilda sig en uppfattning om vad som komma skall. Nu har det smygits in, hårt kritiserat av Riksrevisionen m fl.

  Det som inte är arbetskraftsinvandring till icke-skattefinansierade jobb är aldrig någonsin lönsamt i något samhälle på jorden. Vill vi istället idka välgörenhet för att rädda så många som möjligt – då ska vi givetvis hjälpa de som har det svårast och där kostnaderna per individ blir som lägst – dit hör inte unga män, som dessutom påstår att de är barn.

 • Micael Gustavsson

  Oj, ja du har rätt i att jag inte hade läst det stycket.

 • wildwest63

  Dina synder äro dig förlåtna.

 • Micael Gustavsson

  Jag bugar mig

 • stefanswrd

  Med den totalt föraktfulla inställning du visar mig i dina omdömen, är det obegripligt att du ägnar någon tid åt att läsa min blogg.

 • Jonas Rosendahl

  Stefan,
  Föraktet ska nog inte tolkas på ett personligt plan. Jag tror dessutom att på de allra flesta punkter har vi en gemensam kamp. Inte minst i bibelteologi i övrigt.
  För mig är det i första hand en kallelsefråga att vara skribent på internet. Det är ingen nyfikenhetsfråga. Hade velat dra mig ur helt egentligen men kallelsen pockar på även om det inte kommer bli lika intensivt som tidigare.

  För mig är det viktigt att Guds folk inte vilseleds och att det är ett debattklimat där det är högt i tak.

  Grenholm har av Gud fått att han ska ” studera, be för och kämpa emot” SD. (sid 9 i ”flyktingboken”)
  Dessutom så delar han in kristna i ”bra och dåliga kristna” (sid 232). Där det är uppenbart att är man kristen och SD så är man en dålig kristen.

  Jag skulle bara vilja ställa frågon offentligt. Har du bett över SD och Jimmie Åkesson? Vad har Gud sagt isåfall? Har du talat med erkända profetiska tjänster i landet och vad de säger runt SD?
  Stämmer Grenholms ”tilltal från Gud” att det ligger på Guds hjärta att kämpa emot SD? Tror du på det tilltalet?

  Detta är faktiskt den vanligaste frågan jag ställer till kristna idag. Har du bett och vad har Gud sagt?

 • stefanswrd

  Jag har inte något emot att det jag skriver kritiskt granskas. Jag är gammal akademiker som är van vid det. Det är när du använder ord som ”skrattretande” om min och Grenholms bok som jag tycker du går över gränsen. Jag har haft det mesta av mitt yrkesliv utanför kyrksfären, 10 år på Stockholms universitet och närmare 35 år i näringslivet, den typen av omdömen möter jag inte någon annanstans utan endast i internkristna debatter.

 • Jonas Rosendahl

  Man kan alltid fundera över de ord man väljer och hur det uppfattas. Om det har sårat dig ber jag om ursäkt. Texten jag skrev var retoriskt skriven och när jag tänkte på allt mitt arbete för att kolla fakta och hur ni vinklat texten i boken så skrattade jag spontant till här hemma i kontorsstolen. Jag skrev bara vad jag spontant upplevde. Sen tycker jag i sig att boken är välskriven och rekommenderar de som inte läst den att göra det. Synnerligen intressant är kapitlet runt SD. Men det finns i övrigt mycket att önska vilket jag uttryckt förut.

  Det jag lagt kraften på har haft med invandringen i sig att göra och dess kostnader och förtjänster. Speciellt med tanke på att du gillar att titulera dig som akademiker och att du skriver ofta inför Guds folk och har gjort så länge, så tycker jag att man kan ställa högre krav på de texter som framförs.

  I boken så jämför du svensk invandringen med den invandring som svenskar gjorde till USA. Det behövdes inte mycket av googlande för att upptäcka att det är en helt orelevant jämförelse.Men likväl försöker du göra ett ”moraliskt nummer” av det hela. Det fanns överhuvudtaget inget bidragssystem för att ta hand om svenskar som utvandrade på 1800-talet.

  Du nämner också om den ”stora utvandringen” från Sverige i nutid och argumenterar därför för en hög invandring för att kompensera. Det behövdes inte mycket av googling för att dra slutsatsen att vi till stor del talar om arbetskraftutvandring till framförallt Norge. På SCB’s hemsida kunde man läsa att den är en utvandring som kommer tillbaka till Sverige. Alltså ett ”nollesummespel” om man bara ser till utvandring/invandring. Däremot behövs fler barn födas eller till del mer invandring om Sveriges befolkning ska öka och inte sakta minska.
  Sålunda ett ganska orelevant argument att vi måste ha hög invandring för att kompensera arbetskraftutvandring.. Jag kan fortsätta ett bra tag till och ta punkt efter punkt, även när du skriver att det finns en stor andel högutbildade som kommer hit så krävdes det inte mycket för att syna det i sömmarna för att konstatera att inte heller det håller som argument. Vad som anses ”högutbildad” kunde vara en person som gått ett antal kurser efter gymnasiet som exempel. Sånt fann jag i mina ”amatörundersökningar”.

  Jag tycker därmed inte att det är särskilt välgenomarbetad i sin argumentation och faktakollen är under all kritik. Just med tanke på att du ofta lyfter fram dina meriter ute i världen så skulle man väl minst sagt kunna förvänta sig mer när man dessutom låter en bok gå i tryck?
  Eller är det för mycket begärt i en internkristen debatt? Jag bara undrar.

  Dessutom har jag aldrig sett dig eller Grenholm nyansera sig i en debatt efter boken. Istället har man vinklat om svaren så att den som frågar ska framstå orelevant. Vore det inte klädsamt att någon endaste gång backa kanske någon millimeter? ”Jo jag håller inte med dig men du kan ha en poäng..jag skulle ha tagit upp det i boken också…” Varför får vi aldrig se det från Er?
  Känslan man får är att ingen av er kan ha fel, hur ni resonerar i boken är rätt och alla andra har fel. Dessutom är man en sämre kristen om man råkar vara en SD’are. Hur var det med att sätta etiketter på andra kristna?

  Sedan kommenterar du i övrigt inte vad Grenholm skriver i boken. Om man upplever sig ha ett tilltal att SD är något som ska motarbetas så kommer man att göra allt för att lyfta fram kritiken på ett ensidigt sätt. Man har ju på förhand redan bestämt sig. Inte särskilt akademiskt och objektivt om man frågar mig. Att på förhand döma ut kristna SD’are som sämre kristna dessutom?! Är det något som gynnar en saklig debatt? Att blanda olika roller på det sättet ger knappast bra förutsättningar för en spänst och högt i tak i en debatt eller?

  Därav jag ställer frågan också: Vad har Gud sagt? Har han sagt detta? Tror du mer på Grenholm än på Ulf Christiansson som profetiskt har fungerat i 10-tals år? Om nu meriter har betydelse även internt kristet?

  Jag bara undrar…

 • http://unajuaje.niwega.net Kamau Mweru

  Låt mej gissa :-)

  Du gillar ”Trosförkunnelsen” (Word of Faith) fastän det är en demonisk lära.

  Du gillar Nigel Farage (hedonist) fastän han är 100% opålitlig.

  Du storgillar Trump (hedonist och egoist och megalomaniac) fastän han har alla antikristliga signalement som finns angivna i Bibeln.

  Du gillar Orban (populist) bara för att han sjunger med i kören.

  Du gillar nationalism fastän det är motsatsen till patriotism.

  Men Herrens ankomst är närmare nu än någonsin tidigare.

  https://edition.cnn.com/2018/11/26/us/america-state-of-hate/index.html

  /Kjell (med stor bokstav)

 • Jonas Rosendahl

  Hej Kjell!

  Gilla är ett starkt ord för de du beskriver.
  Jag är nog ganska klassikt pingstvän i min teologiska uppfattning.

  Men jo jag är nog lite mer åt nationalism än vänster globalism.
  Därmed inte sagt att jag anser att det finns NT stöd för en nationalistisk tanke. Men till skillnad från en del andra så blandar jag inte ihop församlingens roll med den politiska rollen.

  Hoppas det hjälpte dig i etikettskrivandet..:-)

 • http://unajuaje.niwega.net Kamau Mweru

  Klassiskt pingstvän? (Är inte det en etikett?)

  Från vilket årtionde?

  Efter 1980 fanns det nästan inga klassiska pingstförsamlingar kvar i Sverige efter att Kenyons & Hagins heresier hade smittat alla församlingar.

  Låt mej gissa att du har vuxit upp med Word of Faith och inbillar dej att detta är pingst. Kolla gärna vad Petrus och Judas säger om den teologin i 2 Petr. 2 och Judas brev.

  /Kjell

  PS. Läs gärna länken i min förra kommentar fastän den hänvisar till en ”msm” som din vän Trump hatar.

  By the way. Är ”vänster globalism” en etikett? Finns det i sådana fall även ”höger globalism” och ”center globalism”? För det finns faktiskt både ”höger fascism och vänster fascism”…. Lukas 7:24 ff

 • Micael Gustavsson

  Ang etiketterna: jag har hela tiden tyckt att det är märkligt att så många ställer”globalism” som motsats till nationalism. Det rimliga är att sätta internationalism som motsatts till nationalism. Det blir ungefär som att sätta monarkism som motsatts till kommunism (var hamnar de kapitalistiska republikanerna då?).

 • wildwest63

  Det finns två övergripande problem med migration. 1) Säkerhet, 2) Ekonomi, sammanfattat i begreppet Trygghet.

  Känner vi till vem det är som tar sig över tröskeln till vårt nationella hem och vet vi om att den som tar sig över tröskeln inte belastar det sedan decennier uppbyggda intrikata system av livsförsäkringar som existerar mellan individ och stat, också benämnt samhällskontrakt, så tror jag ingen har något emot migration.

  Hade dessa två faktorer klart och tydligt uttryckts av svenska myndigheter hade vi överhuvudtaget inte haft någon migration. Den vi har beror på 1) att man inte nödvändigtvis behöver berätta vem man är och 2) att man kan bli försörjd från vaggan till graven utan något krav på motprestation.

  Den springande punkten är om vi anser att Bibeln betraktar en medmänniska, som tycker att dessa två faktorer är ett problem, är en ondsint, syndig människa, eller om det inte snarare är så att rättvisa och lagar har ett visst utrymme i de bibliska principerna.

 • kjell

  Nu kan du se det själv som jag påtalat att skaffa en svår signatur och underteckna med det namn som jag använt sedan starten, genom det bli tilltalad med namnet, allt handlar om att han ville ha samma signatur som mig från början men jag var först.

 • http://unajuaje.niwega.net Kamau Mweru

  Det är ett polemiskt trick. Om man ogillar ”globalism” och vill övertyga andra om att ”globalism” är dåligt så väljer man ett adjektiv eller adverb med negativ laddning för majoriteten och kopplar det med ”globalism”.

  Eftersom majoriteten tycker att vänster är dåligt så blir ”globalism” automatiskt negativt belastat när man säger ”vänster globalism” (på korrekt svenska tror jag det heter ”vänsterglobalism”, icke särskrivet).

  Det behöver inte vara fel. Det kan ju faktiskt handla om ”vänsterglobalism” (vad det än må vara).

  Helt säkert är det manipulativt och används för att kommunicera en värdering. Den sortens retorik har säkert ett latinskt namn som jag inte kommer på just nu. Principen är samma som ”ad hominem” där man använder ett negativt värdeladdat ord som inte har med saken att göra, för att slippa argumentera i sakfrågan och för att misstänkliggöra en person.

  /Kjell

 • http://unajuaje.niwega.net Kamau Mweru

  Har just googlat på ordet ”vänsterglobalism”.

  Har sällan sett så mycket hat på en dag.

  Inte vill du väl gå i ok med dem som använder ordet som ett invektiv?

  /Kjell

 • Stanley Östman

  Det obegripliga är att du inte är mottaglig för nyanserad välavvägd kritik ?!
  Jag har full förståelse för din reaktion om det vore för din pastorstjänst eller din bibliska undervisning.
  I detta är vi många som uppskattar din förkunnelse.

  Men när någon bemöter din sekulära profession, så anser jag att dina intentioner kan och ska granskas, därför att du blandar in din sekulära yrkesprofession med din teologiska förkunnelse.
  Då får du finna dig i detta. Det är inte konstigare än granskning av politikers utsagor, för där berör det pga att de är folkvalda. Och i dessa spörsmål berör det ”utvalda” människor som ni vill styra mot andra politiska fårafållor.
  För mig är det obegripligt att du med din erfarenhetsbank ”lånar dig till bokskrivande med Grenholm” ?
  Det är en väsensskillnad gentemot din mentor Kjell Sjöbergs hållning inför politiska rågångar visavi Grenholm. Även om det var en annan tidsepok.
  Recensionen som Rosendahl avgav på Aletheia av er gemensamma bok var välavvägd och uppriktig.
  Ser man också till vad Grenholm förfäktar på sin hemsida så kan man milt lyfta på ögonbrynen.
  Det är väl också snarare ett fattigdomsbevis och ovisligt av Dagen att premiera Grenholm med artiklar som också andas vendetta gentemot en psykologiprofessor.
  Det blir liknande partiställningar som Pekka Mellergård gjorde gentemot Elidas Israelresa.
  Vänsterretorik känns igen tydligt i kristna kretsar, men själva sveper de gärna brett med att kalla alla med klassisk bibeltro för högerkristna.

 • stefanswrd

  jag åsyftar ju naturligtvis inte invandring i juridisk mening, jag åsyftar naturligtvis en sociologisk aspekt, i trettiotalets Tyskland betraktades judar som icke tyskar och icke hemmahörande i Tyskland, jag likställer det mot det hat som finns idag mot invandrare i Sverige. Det är samma mentalitet. Dessutom var det omfattande folkförflyttningar efter första världskriget så man kan hävda att det förelåg ett visst mått av invandring även på 20-talet.

 • stefanswrd

  jag blir kritiserad jämnt för allt jag säger så jag är inte ovan vid det, men att kalla en text jag skriver för skrattretande, det är inte respektfull debatton, men Rosendahl har redan bett om ursäkt för detta, så den saken är utagerad, jag gillar konstruktiv kritik, men är känslig för tonläget, kritik där man bara framställs som dum och mindre vetande är inte respektfull

 • Stanley Östman

  OK !
  Det noteras & vi har våra mänskliga brister. Ett ord som skrattretande i en text kan förvisso synas rätt att känna sig kränkt av.
  Däremot anser jag det vara mer anmärkningsvärt att ni med pastorsuppropet inte rannsakat konsekvenserna av skrivelsen och påskrifterna för vad det åsamkade Julia Kronlid (SD) bland andra.
  Då talar vi om kränkningar av en annan dignitet… – och att lyfta på hatten och gå vidare är ett fenomen som inte passar i de sammanhangen.

 • Jonas Rosendahl

  Stanley,
  Ja, pastorsuppropet la helt klart locket på en debatt som vi skulle behövt ha DÅ i kristenheten. Det blev lågt i tak och pastorer blev både nervösa och försiktiga hur man skulle förhålla sig till SD och migrationsfrågorna.
  Hade vi kunnat ha en mogen och öppen debatt med högt i tak så hade vi passerat den milstolpen. I detta läge skulle vi behövt ha en debatt kring hur kristenheten ska relatera till SD när de blir största partiet och när nationalismen i någon form etablerat sig för att stanna.
  Men nu är vi inte där just på grund av att en del kristna ledare la locket på. Får vi se nån självrannsakan kring det? Knappast.
  Däremot lär kyrkoledare snart stå på kö för att vilja tala med Åkesson. Kristenheten skulle behövt vara redo för det läget.

 • wildwest63

  Det är önsketänkande att kyrkoledare kommer stå i kö för att tala med Åkesson!

  De kommer istället stå i kö för att tala med imamer om att forma interreligiösa sammankomster och tillsammans med dessa upphöja kritik av hedersmord, sharialagar, slöjor, böneutrop och kritik av islam till kriminella handlingar inkl fängelse – allt för att bevara ”freden” på gator och torg, främja ”integrationen”, stå emot ”diskriminering” och rätt ”värdeavgrund”. Allt för att sanningens folk, de bibeltroende kristna, ska försvinna ur samhällsdebatten, helst rent fysiskt. De är ett hot mot det nya globalfascistiska världsherraväldet, eftersom en sann kristen reagerar mot orätt och laglöshet och ser längre än dagspolitiken och det som f n kliar folk i öronen.

  Vi har redan många, alltför många, exempel på detta. Kristna ledare kommer inte fiska efter jobbiga internkristna profetröster som varnar för utvecklingen. Man vill ha lugn och ro, äta och dricka och inte oroa sig för morgondagen. Dessutom vill man uppfattas som ”snäll” och ”käärleksfull” – det verkar vara kristendomens nya centralbudskap, inte att Jesus är Guds son och enda vägen till Gud.

 • Micael Gustavsson

  Du kan vara kritisk till Stefans syn på invandring, men jag tycker du är djupt orättvis om du insinuerar att Stefan skulle tillhöra de sk kristna som inte tror att Jesus är Guds Son och enda vägen till Gud. Jag skulle gissa att Stefan gör mer än både dig och mig för att leda människor till frälsming i Jesus.

 • wildwest63

  Nu tolkar du in något som jag inte har skrivit. Jag talar om kyrkoledare i allmänhet som kommentar till Rosendahls förmodan om att kyrkoledare kommer stå i kö till Åkesson. Kan inte tänka mig att Stefan tillhör den gruppen.

 • Jonas Rosendahl

  Jag vet att ett intresse finns wildwest. Allt jag skriver är inte spekulationer, men en del är det 😉

 • Micael Gustavsson

  Förlåt om jag tolkade dig fel, tack för förtydligande.

 • gäst & främling

  Idag kom Rom 1 väldigt starkt till mig vers 25
  De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen.
  Vad står det egentligen jo att vi skall inte tillbe det som Gud skapat, många predikanter har lagt
  fokus på ”guldkalven” eller min fina bil husbil eller hus, dom är för mig bara verktyg för att fungera här på jorden, men det som Gud uppenbarade för mig var att miljöfanatiker tillber det skapade framför skaparen.

  Det är fantastiskt att Gud hitintills hindrat SD från att medverka i några beslut tillsammans med ”regnbågspartierna” dom slapp stå och vifta med regnbågsflaggan.

  Jag ser Gud bakom allt jag ser, till och med några enkla blogginlägg, läs in Gud i redskapen.

  //Skulle vilja att riksdagen skaffade sig en stor stark kratta som kunde kratta bort alla löv.

  Svar

  Kratta? Det är bara att flytta på ett problem. Betydligt bättre att bränna upp löven…

  Svar

  tar den hela björklundar oxå?//

  https://youtu.be/MGZ7nZ9jnNc

 • wildwest63

  Okay. Har ju inget direkt emot det. Bara rädd för att kyrkoledare hamnar i ett annat politiskt dike om man blir insyltad i SD-politik, precis som många hittills varit i vänsterdiket. Ingetdera är bra. Kristna ska stå så fria så att man kan kritisera makten. Just nu är inte SD makten utan Sjuklövern. Kritik är befogad, och inte kryperi.

 • SefastTronde

  Är du direkt obildad, eller följer du debatten högst fragmentalt och bara snappar upp en del och missförstår det hela. Klart är att JÅ hånats för hans uppmaning av bön för Sverige både i tidningen Dagen och här. Både genom vad man säger och vad man inte väljer att kommentera. Liksom det ovedersägliga föraktet för Julia Kronlid, och det bemötande hon fått av Swärd. Kan du stava till ordet MANNAMÅN och uttolka dess betydelse? Vet du öht hur många artiklar Stefan Swärd skrivit här de senaste tre/fyra åren där udden varit riktad mot SD och dess företrädare? Vet du hur många gånger Stefan Swärd riktat udden mot JÅ och SD i artiklar i andra tidningar?
  Vet du vem Jesus säger vara den mest rättfärdige, farisén el. publikanen av de som kom för att träda fram inför Gud? Kan du din Bibel?

  Tänk igenom vad du säger innan du säger det, och döm en rätt dom!

 • kjell

  SD är en fantastisk möjlighet för kristna att påverka politiskt, men genom Stefans och dom ”380” påverkan så kan vi inte ens prata naturligt med dom närmaste, alla tror sig veta sanningen.
  Men i Lerums kommun så står Ulfs son
  Alexander Christiansson som nummer 1 och han står på riksdagslistan också, om det blir val så kan vi kryssa.
  Eller kommer du på listan?