Världen Idag-intervju om abortfrågan

Är intervjuad i Världen Idag, idag, med anledning av Svenska missionsrådets ställningstaganden i frågan om abort och bistånd. Läs intervjun i länken http://www.varldenidag.se/nyheter/sward-om-smrs-abortsyn-vad-skulle-moder-teresa-ha-sagt/reprki!YH@gaFWuxSl7k50odfYT2g/.

Abortfrågan är ju mitt specialområde därför att jag har studerat ämnet abortpolitik mer än nästan alla andra i Sverige. I januari 1984 presenterade jag min doktorsavhandling i ämnet vid Stockholms universitet. I förordet skrev jag att jag tackade Gud för att han hjälpt mig att skriva avhandlingen,  mitt stora uppror mot hela upplysningstänkandet och moderniteten som dominerar sekulära universiteten i Sverige. Inklusive teologin.