Jag håller med Ebba Busch Thor om böneutropen

Jag håller med Ebba Busch Thor om att muslimska böneutrop inte bör tillåtas offentligt. Det handlar inte om religionsfrihet enligt min mening. Utan det handlar om respekt för människor som inte vill påtvingas olika religiösa budskap.

Det är en för offensiv och stötande proklamation, vad jag begriper är bönerna översatta till svenska ganska offensiva kolonialistiska muslimska böner. Böneutrop ska aldrig tvingas på människor, inte heller kristna böneutrop. Det hör till sådant man ägnar sig åt inom lokaler dit folk går frivilligt. Visst ska man kunna be offentligt men då får man söka polistillstånd för enstaka tillfällen, som vi har gjort i alla tider med kristna torg- och bönemöten.

Kyrkklockor ska inte heller användas för offensivt, men är en så etablerad del av vårt kulturarv, och innehåller inte heller en religiös proklamation – så det är ok.

  • Mattias

    Nu gråter Micael Grenholm !

  • heidihansdotter

    Eftersom enligt en del muslimer så är Islam den rätta läran och genom sina minareter utövar de maktanspråk när högtalaren vrålar ut sin tro. Allah är den ende guden och det är det många som inte håller med om. Och boende runt omkring bör få slippa denna propaganda.