Evangeliet är inte moralism

En av mina amerikanska favoritteologer, är sydstatsbaptisternas chefsteolog Al Mohler. Han har nu lagt ut en kortare text om att moralism är inte evangeliet. Utmärkt. Mohler varnar för falska evangelier och att evangeliet kan lätt bli förvanskat. Moralismen är en av de vanligaste snedstegen. Den säger sammanfattningsvis att våra goda gärningar gör oss rättfärdiga inför Gud. Det är nåden som frälser oss, budskapet att Kristus har burit vår synd och ger oss rättfärdigheten som en fri gåva när vi tror på Kristus, det är evangeliet. Det gör oss till Guds barn så att vi kan göra det goda.