Bra artikel om Guds vrede

Jag har ju ägnat en hel del tid senaste åren att skriva om korset, kristen försoningslära och himmel och helvete.

En central fråga handlar om Guds vrede över synden. Guds vrede framställs inte i Bibeln som problemet, det är lösningen. Den innebär att ondskan, även i situationer när den får härja fritt, till slut måste stå till svars och får bära konsekvenserna av sitt handlande. Det är Gud som sköter om detta.

Gospel Coalition i USA lägger fram utmärkta texter i dessa ämnen och denna artikel av Gavin Ortlund om Guds vrede tycker jag är utmärkt och sammanfattar mycket väl tänkandet i mina två böcker ”Efter detta” och ”Inte utan korset”.

 • Johan Franzon

  ”When we come face to face with brutal evil—when we sit with a rape victim or walk the halls of Auschwitz—the idea of an angry God rarely strikes us as offensive” skriver Gavin Ortlund. Betyder det att han föreställer sig att Gud kommer att straffa de nazister som tjänstgjorde i Auschwitz och i slutändan upprätta förintelsens offer? Det kan vara lätt att tro om vi läser vad han skriver lite längre ner: ”… a God who leaves the cry of the victim and the downtrodden echoing without answer for eternity—such a God would not be good, and therefore would not be God.”

  Alltså: bödlarna till helvetet och deras offer till himlen?

  En av de mest ökända kommendanterna för Auschwitz hette Rudolf Höss. Efter kriget ställdes han inför rätta och dömdes slutligen till döden. Men innan han dog bekände han sina synder inför en katolsk präst, som bekräftade att hans synder nu blivit förlåtna. Så om vi utgår från kristna trosföreställningar bör alltså Rudolf Höss få tillbringa sin evighet hos Gud.

  Och hur blir det för offren? Kommer Guds vrede över Auschwitz att medföra att även de människor som Rudolf Höss mördade får en plats i himlen? Det förefaller osannolikt eftersom den stora majoriteten bestod av judar som förnekade Jesus som sin frälsare. Den som förnekar Kristus lär inte kunna räkna med hans nåd.

  Alltså tvärtom: bödeln till himlen och offren till helvetet.

 • Lars Wärn

  Att vara av judisk börd innebär inte per automatik att man förnekar Yeshua som Israels Messias. Tvärtom i många fall som blir fler och fler.

 • Johan Franzon

  Det var därför jag skrev ”majoriteten”. Du hävdar väl inte att majoriteten av de judar som mördades var Jesustroende?

  Vad jag förstår är nåden öppen för alla som ångrar sig djupt och uppriktigt i Jesu namn. Så om Höss gjorde detta, bör han väl ha fått nåd.

 • Thomas

  Svaret är JA, förutsatt att Höss förstod att det är Jesus som dog för hans synder och återuppstod för hans rättfärdighets skull. Givetvis kan även en katolsk präst förmedla Guds Ord om han förstår denna enkla sanning. Själva syndabekännelsen och behovet av omvändelse kommer dock från den Heliga Anden.

  Märkligt nog, så skulle just det kunna vara konsekvensen, dvs. att offren hamnade i helvetet och bödeln i himlen. Men, knappast troligt och i så fall så finns det även konsekvenser för de som kommer till himlen.

  Därför är det av största vikt att vi förmedlar vår kristna tro till nästkommande generationer. Den svenska skolans förbud mot frälsningsundervisningen innebär att många hamnar i helvetet i onödan.

  Personligen tror jag dock knappast att Höss är i himlen. Faktum att det ska bli intressant att följa alla domsluten. Bara den belöningen Johan, vore väl en tillräcklig anledning att överväga ta emot gåvan av evigt liv genom Jesus Kristus.

 • Thomas

  Korrigering:
  ”syndanöd” ska det vara istället för ”syndabekännelse”.
  Jag ber om förlåtelse för detta slarvfel.

 • Lars Wärn

  Hur vet vi att han ångrade sig i ”Jesu namn”? Det kanske är troligare att han ångrade sig i för den tiden aktuelle påves namn?

  Om de 6 miljoner israeler hade accepterat Yeshua som Israels Messias kan vi inte veta mycket om. Vi vet att Djävulen vill utplåna ”kvinnans säd” dit Israel och de Yeshua-trogna hör.

 • Lars Wärn

  Förmedla messiansk tro. Kristen tro, liksom muslimsk tro, leder till vänster på domens Dag. Med undantag för dem som älskar och gör väl mot Hans ”minsta bröder”.

 • Thomas

  Vad menar du, Lars?

 • Dick Lind

  ”den stora majoriteten bestod av judar som förnekade Jesus som sin frälsare”..?
  Jag föreslår du läser the Complete Jewish Study Bible, söker upp ämnet (judarna) så får du se hur få de var, och vilka de var! En vrång GRUPP tillhörande fariseerna och alls icke den allmänne, vanlige juden. Du ser också i Apostlagärningarna där det står om hur många (tens of thousands) präster som nu var omvända.. MVH

 • GoranDuvenett

  Om vi ska diskutera Guds vrede måste vi ställa den mot Guds helighet. Guds helighet är grunden för att vi ska se på Guds vrede med rätta ögon. Heligheten är också grunden för att Gud genom försoningen ger oss: Frälsningen/Försoningen/Nåd. De som inte kommer och bekänner sina synder är fortfarande dömda i sin egen synd till döden. Den som bekänner sina synder är rättfärdiggjord genom Jesu försoning. Alltså står i ett rätt förhållande till den helige Guden. Människor har inte själva bidragit till denna frälsning. Därav den objektiva försoningsläran. Tron till frälsningen är också en gåva från Gud. Nu är vi inte lägre vredens barn, utan barn till Gud. Halleluja!

 • Björn Hellman

  Med anledning av Ledaren av Stefan Swärd i Världen idag; Gud älskar – därför avskyr han det onda – väldigt uppskattad – så vill jag dela denna undervisning av Pastor Joe Sweet, Lancaster. Den talar om tre olika sorters stormar och hur vi behöver förstå vilken typ av storm som kommer emot oss – för att bemöta på rätt sätt. Beroende på vilken Gudsbild vi har kan vi ha olika svårt att omfatta denna undervisning, men undervisningen är väl underbyggd ur skriften och med rika exempel från närtid. Speciellt i den tid vi går in i – vi läser om den i Uppenbarelseboken – tror jag vi kommer få svårt om vi inte har rätt bild av vår Gud. God bless. https://www.youtube.com/watch?v=whVzMJEo4Kg