Köp och läs Anders Gerdmars bok

Anders Gerdmar har nyligen kommit ut med boken: ”Guds ord räcker – evangelisk tro kontra katolsk”.

Jag har haft en hel del kontakt med Anders under senare år och jag finns bland annat med i den styrelse som han har för Skandinaviska Teologiska högskolan, i det forumet möts vi regelbundet. Uppskattar mycket hans teologiska kompetens som han förenar med radikal tro och fokus på en väckelseorienterad karismatisk kristendom. Anders har ju vid olika tillfällen skrivit gästblogginlägg på denna blogg när teologiska debatter uppstått. Jag känner att vi är väldigt överens i teologiska och andliga övertygelser.

Hans nyutkomna bok är viktig och mycket aktuell. Det är också en granskning av katolicismen i ett tonläge som jag uppskattar.

I mitt förord till boken skriver jag så här: ”Anders Gerdmars bok om romersk-katolska kyrkan är kunnig och saklig, och ger en tydlig vägledning för kristna i aktuella frågor som skapar kontrovers och i vissa fall förvirring. Hans personliga vittnesbörd ger en inramning och tyngd at boken. Bibeln som grund för lära och liv och dess relation till kristna traditionen klaras ut på ett pedagogiskt och klargörande sätt. Boken tar upp grundläggande kristna lärofrågor. Bland annat om förhållandet mellan kyrkan och Bibeln som Guds ord. Gerdmar är mycket kunnig i kyrkohistoria och kan ge en gedigen beskrivning av hur Bibeln kom till och dess kanonicitet. Katolska kyrkans anspråk på att vara den exklusiva kyrkan som Jesus grundade ifrågasätter Gerdmar kraftfullt, och visar på att olika centra skapades i urkyrkan där kyrkan i Rom inte var den enda arvtagaren till det apostoliska arvet. Gerdmar beskriver på ett bra sätt den kristna enheten och den tro vi har gemensamt. Allt tillhör oss. Han skriver: ”Allt tillhör oss, eftersom alla som är inlemmade i Kristi kropp genom nåden har samma tillgång till Fadern, Sonen och Anden. Gud är ande och det är i Anden alla välsignelser ifrån Gud förmedlas. När vi är i Kristus finns det inga filter mellan den troende och Fadern.” Han gör sedan en kritisk genomgång av de olika lärosatser som romersk-katolska kyrkan utvecklat under historiens gång och där man skiljer sig från den evangeliska kyrkan, bland annat Maria-kulten. Gerdmar skriver vidare att dels kan man inte i ett evangeliskt perspektiv acceptera den efterbibliska tanken att man måste ha en romersk-katolsk prästvigning för att leda nattvardsfirandet, och dels kan man inte acceptera att nattvarden bara är för romerska katoliker. Det senare grundar sig inte på någonting i Bibeln utan är en efterbiblisk ordning. För biblisk och evangelisk tro är den romersk-katolska synen på påven och läroämbetet bland de svåraste nötterna att knäcka. Detta för att romersk-katolsk tro menar att deras kyrka och ämbete är gudomligt sanktionerade, till och med att påven är Kristi ställföreträdare. Om det vore sant skulle detta innebära att alla människor och alla troende skulle vara underställda påven och att Gud har sanktionerat detta. Som en kontrast till detta lyfter Gerdmar fram det nytestamentliga perspektivet med en mångfald av gåvor och tjänster i kristna församlingen. Boken Guds ord räcker – evangelisk tro kontra romersk-katolsk är en nödvändig läsning för den som vill första och reflektera över trender i svensk kristenhet.”

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • S-E Sköld

  Bra att någon tar upp ämnet om, Katolicismens villfarelse! Egentligen behövs – borde inte behövas – några böcker med det temat. Det räcker med elementär kunskap i Bibeln, Guds Ord, så vet man det, att Katolska kyrkan predikar villfarelse! Och bär i mycket hög grad, just sådan frukt som JESUS pekar på, är ett fruktträds kännemärke: om det är ont eller gott träd. Det är frukten som utvisar det, säger Han, Guds son och Världens frälsare.

  Bibelns JESUS ”kom enligt skrifterna, dog enligt skrifterna och uppstod enligt skrifterna”. Katolicismens Jesus kom inte enligt skrifterna, utan föddes av en ”Himmelsk drottning”, en Gudinna med egen himmelsfärd. En obiblisk Maria, kan inte föda en Biblisk JESUS. Det är således så, att Katolska kyrkan predikar ”en annan Jesus”. än Bibelns.

  Detta är bara en i raden av alla obibliska lärosatser som den kyrkan har. Guds Ord: ”Inte utöver vad skrivet är”. Det mesta av Katolska kyrkans undervisning – lärosatser – är utanför Bibeln.

 • S-E Sköld

  När det gäller Ulf Ekman, verkar han trivas i diken! Först körde han Uppsala livets ord i diket och sedan for han själv i väg till katolicismens dike.

  Olle Sandstedt – pastor i Skövde tror jag – sa i en Jönköpingsvecka – Evangelistveckan som förr fanns i Pingstkyrkan i Jönköping – att det verkar som, att enda gången vi, svensk kristenhet, är mitt på vägen, är när vi är på väg till det andra diket.

  Jag vet däremot inte om Ulf Ekman vid något enda tillfälle varit ”mitt på vägen”?

 • andersgunnarsson

  Mikael Karlendal har kommenterat AG:s bok. Han är inte lika imponerad…