Analys av svensk kristenhet

Här följer några kommentarer och analys av läget i svensk kristenhet, från ett Bergenperspektiv på norska västkusten där jag och hustrun just nu ägnar oss åt att ta hand om vårt 20-månaders barnbarn några dagar.

Vi som har ett starkt engagemang för svensk kristenhet och tror på kristendomens framtid i Sverige, vi möter ständigt fakta som inte är uppmuntrande.

Såg på Twitter idag två nya siffror, som återigen bekräftar bilden av svensk kristenhet som ett sjunkande skepp. Antalet besökare i Svenska kyrkans huvudgudstjänster har sjunkit från 9,1 miljoner 1990 till 4,3 miljoner idag. Då ska man tänka på att siffran 1990 var all-time-low, med ett antal decennier av krympande gudstjänstbesökare i Svenska kyrkan. En annan nyhet som jag såg på Twitter idag var att Equmeniakyrkan tappat 1500 medlemmar senaste året, vilket är en dramatisk minskning.

Siffrorna är ju katastrofala och jag saknar profetisk krisanalys inte minst från berörda kyrkoledningar, det saknas i alltför stor utsträckning både krismedvetande och förmåga att säga vad som behöver göras. Jag tror att grundproblemet är rent andligt, det handlar om att Gud inte välsignar vår verksamhet. Då kan vi arbeta oss trötta med det som är fåfängt och förgängligt, det är bara Andens fräscha genombrott som ger kyrkan liv och växt. Och när detta saknas leder det till de siffror som statistiken visar. Tilltron till Guds rena ord, och dess predikan i Andens kraft, och att Guds folk lever i omvändelse och aktivt söker Guds vilja i alla avseenden – det är förutsättningar.

Tänk om alla diskussions- och samtalsmöten som just nu pågår i svensk kristenhet kunde ersättas av bönemöten. Att profetiskt fånga in hur Gud ser på läget är oändligt mycket viktigare än våra ändlösa diskussioner där våra olika uppfattningar bryts och ventileras.

Carl-Henric Jaktlund skriver som vanligt klokt och analytiskt om att Pelle Hörnmark ska sluta som pingstledare. Jag kopplar ihop den nya statistiken och Jaktlunds resonemang. Jaktlund pekar på Hörnmarks förmåga att hålla ihop pingströrelsen, och att han har gått hem i alla läger och falanger. Han pekar på svårigheten att hitta en efterträdare som har denna samlande förmåga, det blir lätt en falangledare som är spjutspets för en viss riktning som tar över och som blir splittrande för pingströrelsen, jag tolkar i varje fall att Jaktlund säger detta, men jag vet inte om jag feltolkar honom.

Jaktlund pekar dock indirekt på det stora problemet med svensk kristenhet, att söka förvaltande ledare som jobbar utifrån någon sorts minsta-gemensamma-nämnare hållning och det blir mediokert. Att skapa sammanhållning får inte vara något huvudmål i vårt svåra läge, det enda som gäller är ledarskap som skapar vision och tro för mission i Sverige.

Det som behövs är att lyfta fram apostoliska och profetiska spjutspetsledare som kan bidra till tro och frimodighet bland Guds folk så att vi blir ett missionerande folk som gör lärjungar, och därmed både planterar nya församlingar och ger nytt liv åt gamla församlingar. I det krisläge som svensk kristenhet befinner sig i är det den enda form av ledarskap som är möjligt. Och Gud behöver gripa in och ge dessa gåvor till församlingen.

Även pingströrelsen och EFK och andra äldre samfund lider av samma problem som redovisas från SvK och EqK. Den sammanräknade statistiken döljer dock det faktum att breda strömningar av etablerade kristenheten befinner sig i djup stagnation. EFK bärs upp av ett begränsat antal växande församlingar och att vissa nya församlingar har anslutit sig till oss. Samma sak gäller pingströrelsen, som idag räknar in starkt växande församlingar som Hillsong, SOS Church och Södermalmskyrkan vilket bidrar till att förbättra statistiken. Utan detta skulle både Pingst och EFK också visa på en tydlig nedgång.

Och som jag påpekat åtskilliga gånger, frikyrkostatistiken har under många år varit dopad av alla sammanslagningar av församlingar (när t.ex. en missions- baptist, EFK eller pingstförsamling har medlemmarna från den andra församlingen alltid räknats in i egna samfundets statistik vilket skapat massor av dubbelräkningar), tyvärr har samfundsledningar alltför ofta använt dessa dopade siffror för att försöka visa att det inte är så illa ställt, istället för att peka på omvändelsens och förändringens väg, och ta itu med orsakerna till stagnation och tillbakagång. Jag tror att det samfund som mest gynnats statistiskt av dessa dopade siffror under senaste 40 åren har varit baptistsamfundet, då många små baptistförsamlingar på många platser gått ihop med betydligt större missionsförsamlingar eller andra frikyrkor.

Att nedgången och stagnationen är en nödvändighet, motbevisas av åtskilliga levande församlingar runt om i Sverige som växer, som är fyllda av tro och vision, och aktivt sprider Guds rike. Enklast är att göra dessa församlingar och dess ledare till spjutspetsar i kristenheten.

Men tyvärr, sådana församlingar är ofta kontroversiella. För några år sedan hade jag ett samtal med en ledande person inom Frälsningsarmén, han största bekymmer var utvecklingen i de kårer som visade mest växt och dynamik. De höll sig inte inom ramarna.

Med en sådan analys har vi inte mycket kvar av traditionell svensk frikyrklighet år 2050.

Men Gud är mycket större än så. Han är mäktig, han lever, han söker hela tiden efter skördearbetare. Och hittar det. Hans Ande är utgjuten och en ny generation av kristna kommer låta Andens vind fylla seglen för resan framåt. Denna nya kyrka i Sverige som bubblar under ytan men som ännu inte nått radarn för etablerad kristen press och samfundsledningar, den domineras av personer som är födda utanför Europa.

För en vecka sedan träffade jag en grupp nyfrälsta araber med bakgrund från Syrien, som möts inofficiellt i hem i en Stockholmsförort. Jag var den första kontakten de hade med en svensk kristen ledare. De visste ingenting om vare sig Pingströrelsen eller Svenska kyrkan, eller EFK eller EqK.

Här hittar vi fröet till morgondagens kyrka i Sverige.

Ett av de mest exakta profetiska ord jag har fått till mig senaste åren är att Gud vill komma med väckelse bland iranier i Stockholm. Vi ser en början på det hända just nu.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • TangoS

  BRA ANALYS!
  Även på lokalplanet måste vi fråga oss vad som är Guds vilja. Många församlingar hämmas i sin utveckling av att man istället frågar sig hur man ska ta sig åt för att inte förtörna nyckelpersoner i församlingen. Personer som många gånger känner sig kallade till att ha trevligt. Personer som ser sig skälva som befriade från ansvarstagande i församlingen eftersom deras pappa, eller kanske farfar tog ett stort ansvar i församlingen.

  Den vanligaste frågan blir då ”men vad säger NN om vi …?” Istället för att fråga:
  ” men vad tycker Gud om vi …”

 • http://slowtrainiscoming.wordpress.com/ Tony Malmqvist

  Men hur skulle Gud kunna välsigna ett samfund, Equmeniakyrkan, som allt mer distanserar sig från Guds ord sanningar? Och tror man verkligen på fullaste allvar att man genom att klä ut sig i maskeraddräkt att man ska få fler besökare?Nej, väckelse i Sverige känns allt mer som en utopi. Och vad hjälper det med så miljoner analyser om man inte på rätt och konkret sätt förstår vad det är som behöver göras?

 • Pingback: Svensk kristenhet i fritt fall | Slow train is coming()

 • GoranDuvenett

  Du, Stefan påstår att du är både profet och apostel, men ändå lyckas du inte. Vad är det för fel då? Som jag sagt förut, men du lysnat inte. Släpp fram evangelister och låt dem bilda evangelist team med glöd för människors frälsning så kan de andra sitta kvarn i sina trånga kartonger och syssla med introvert navelskåderi.

 • wildwest63

  Alla har sina käpphästar för att lösa kristenhetens dilemma i Sverige. En del konverterar till katolska kyrkan. Andra anser att framtidens kristna i Sverige enbart består av invandrare. Med andra ord – släng alla etniska svenskar på soptippen, de har haft sin chans, nu är det invandrarna som tar över!

 • Jonas Rosendahl

  Bra analys.

  Rent kyrkohistoriskt så kan jag inte se att Gud reser upp nya ledare för en generation som valt att inte lyssna och inte lyda och leva världsligt. Jag kan inte finna sådana exempel. Det måste komma en generation martyrer innan.

  Men en kvarleva kan alltid finnas även i det mest kompakta andliga mörker.

  Betänk att vägen till genombrott i Sverige tog ca 2-300 år.

  Få nämner om te x pietisten Thomas Leopold som satt i Bohus fästning i 32 år på 1700-talet. (Totalt 43 år i fängelse)

  Eller om kvinnorna, gråkoltarna som blev torterade i Stockholms tortyrkammare på 1700-talet för att de hade bön i hemmen.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_Leopold

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A5koltarna

  Det är naturligtvis roligare att skriva om väckelsegenombrottet på mitten och slutet av 1800-talet. Inte om det pris som SVENSKAR fått betala för den…

 • wildwest63

  Jag har som du väl vet inget emot katolska kyrkan. Att den var först är ju självklart – det fanns ingen protestantisk kyrka när Sverige kristnades. Vi skickade t o m en ”katolskt” troende prinsessa till Ryssland för att bli en av deras första drottningar.
  Men även om den katolska kyrkan är stor, mäktig och vörnadsvärd är det de pingst-karismatiska samfunden i världen som ökar snabbast, snabbare än någon annan inriktning under kristenhetens historia, katolicismen ökar möjligen genom biologisk reproduktion, inte annars.
  I Sverige har vi haft en stark pingströrelse – i början av 1950-talet (Jonas Rosendahl får rätta mig) var den svenska pingströrelsen störst per capita i hela världen i just Sverige. Det är till stora delar vårt arv, som vi förvaltat på ett förödande sätt (precis som vi just nu gör med folkhemmet, välfärdsstaten). Många tiotals procent av den svenska, nu avfallna, befolkningen har sitt urspung i pingstkyrkor.
  Katolicismen har sin poäng men det är inte den rörelse vi talar om när vi nämner de stora folkväckelserna. Och frågan är varför vi alla i den frikyrkliga fåran i allmänhet, eller den pingstkarismatiska fåran i synnerhet, ska vandra över till katolicismen, en kyrka vi historiskt inte har haft några starka band till. Det är ingen lösning på problemet!

 • Jonas Rosendahl

  😉

  Faktum är att den karismatiska rörelsen om vi benämner den pingströrelsen aldrig haft ett särskilt stort själavinnande OM vi jämför med tidigare icke karismatiska fria rörelser i Sverige. Ett undantag är möjligen då filadelfia Sthlm som under Lewi’s ledning växte rent explosionsartat för att sedan nästan helt stanna upp.

  Vad detta beror på vet jag inte. Möjligen för filadelfias räkning kan man nämna Lewi’s idoga personliga arbete bland de sjuka och svaga i samhället.

  Numera agerar en pastor mer som en tjänsteman för att styra en kyrka som har en mängd biverksamheter (skola, äldrevård) och de sjuka och svaga tar (än så länge) myndigheterna mest hand om. Vi kan också notera att där frikykligheten växer, dvs de som har en mer multikulturell inriktning så beror det förmodligen just på omhändertagande av de som nästan inget har.

  Det är en form av ny ”underklassväckelse” om uttrycket tillåts precis som frikyrkan med undantag av metodiströrelsen alltid varit.

  När det gäller sv kyrkan och katolska kyrkan är dess svaghet allierandet med världslig makt. Katolska kyrkan upprätthåller sin centrala makt via avtal med en stat att vara en stat i staten, och Vatikanen vaktas dygnet runt av ca 200 livvakter.
  Det är en stor Institution med tillgångar som hålls hemliga men bara dess samlade skatter genom århundradena är i princip ovärderliga i pengar.

  Det är klart på ett sätt vakar man då över historien och kan bevara även dokument som är viktiga men det beror ju inte på andlig styrka och auktoritet i sig utan på allierandet med världslig makt.

  Det blir sålunda en väldigt snäv ram att kunna agera inom, och ingen väckelserörelse har kunnat ha utrymme inom en sådan ram.

  Väckelserörelsen har alltid funnits genom historien, men haft olika namn, och har ofta kommit i klinch både med den Institutionella kyrkan och stater som velat begränsa dess makt och inflytande.

  I Sverige gick det tillslut inte att kväva, och det beror på en mängd faktorer, bland annat fick man konungens gillande, och även en del svensk kyrkligas gillande i smyg. Men framförallt genom sitt inflytande i politiken som tillslut genomsyrades av frikyrkliga. Därefter har frikyrkorörelsen dött sotdöden, dvs det andliga tynar bort inifrån och kvävs inte på grund av yttre tryck. Satan har alltid sin strategi oavsett….

 • wildwest63

  Du menar förmodligen att pingstkarismatiska rörelser ”omvände” människor som redan var kristna, dvs att man tog medlemmar från andra frikyrkorörelser resp statskyrkan.
  Men resonerar man så var även de stora folkväckelserna på 1800-talet inte heller själavinnande i och med att även de attraherade redan kristna från Sv Kyrkan. Jag skulle tro att människorna då, de som gick – var tvungna – att gå i gudstjänsterna var bra mycket mer andliga och gudsfruktande än dagens genomsnittlige frikyrkobesökare.
  Istället blev det en förnyelse hos de som redan var kristna/namnkristna. Det är inte heller att förakta.
  Helt nya medlemmar attraheras snarast i länder där kristendomen har en underordnad ställning och där man genom sin verksamhet omvänder muslimer, buddhister, hinduer, eventl ateister.
  Eller hur ska vi se på pingströrelserna i Brasilien som ”tar” medlemmar från katolska kyrkan, till dess förtrytelse, som jag har förstått?

 • Jonas Rosendahl

  Ja och nej. Jag har inte siffran färskt i huvet längre men några tiotusental var det som gick över till karismatiska sammanhang, ibland var det frivilligt och ibland inget val. men ser man på själavinnandet i sig i jämförelse med te x missionsförbundet så var det lägre hur man än vrider och vänder på det.

 • Anders Gunnarsson

  Ww

  För att den grundades av vår Herre, innehåller allt gott, skönt o sant i störst fullhet (o fulhet) o vilar på en stadig grund, som inte ru-ru-rubbar sig. För när (åsikts-)stormen piskar på; har vi frid i huset ändå.

  Varför tror du att så många intellektuella konverterar till henne? Se gärna om Kreeft, Hahn o coming home-network.

  Vincit omnia Veritas

 • ps23enkristen

  Jag tror det behövs mer överlåtna Herdar och medarbetare i tron, och som är sunda i tron, med sund tro i den sunda tron och läran, i ordet i Bibeln, i Anden ,och som lär sig själv ,och församlingen ,att vara och bli och förbli .Och mogna till att bli mogna trogna och trofast kristna ,och Herrens tjänare och kristna samanhang i tron på Gud som Gud vill och om allt genom livet .Och tillsammans med Över Herden den gode Herden Herren Jesus … Sådana tjänare som älskar Gud och hans Ord och vilja och hans/ sin ,vår församling , oss medlemar ,och våra gäster, inkluderat dem själva och sina och våra familjer …Och som ger sitt liv för fåren för Guds skull likt Jesus , och vårdar sig om sin egen församling, och lär församlingen att göra likadant ,och om våra egna och varandras . Och att bli mogna trygga trogna Gud vår Fader barn till honom. Och kristna lärjungar och syskon i Guds Faderns familj / församling hushåll . Och där han vill genom livet…Genom Guds Trofasthet och Guds Ord och vilja i Anden och om allt…

  Och genom honom och hans nåd och sanning och kraft och vishet och ledning rätt om tron och livet och oss kristna .Och för Gud och Guds rättfärdighet och Guds rikes skull.Och Guds församling och gemmenskap och tjänst som Gud vill ,och kan lära, och även lär om med… När det behövs och efter behov och med förnyelse och nytt och helt nytt . Genom hans Kärlek och vishet och omsorg om tron och livet och Guds församling och kristna samanhang. Och allt i Andens gemmenskap med Gud efter Guds Ord som Gud vill och efter behov som sagt ,och om hans behov för oss och livet och Guds församling och i vårt privatliv med Gud med …Och att dela hans nåd och sanning och goda vilja och välsignelse och frid och hjälp med om allt som Gud vill för omvärldens bästa , och frälsning ,och upptagande av de som vill i vårt kristna samanhang och kristna gemmenskap ,och vår kristna kyrka/ församling ,eller andra kristna samanhang , och i vårt kristna privat liv, eller hos andra kristna ,som det passar bäst, och för person kemin skull etz…Utan för den skull gå i ok med de som inte tror, utan bara som Gud vill i och genom Anden efter Löftes Ordet i Bibeln .Och det förmår Gud visa oss och endast hur med, liksom angående varandra med vi kristna, och angående livet överhuvudtaget. För inget är omöjligt för Gud och allt förmår den som tror …Och med tanke på allt och alla Gud hänsyn… Och lära oss och leda oss rätt om genom livet och i frid med Gud och till och helt som Gud vill och står skrivet i Guds Ord i Bibeln i Anden tror jag…

  Jag tror det är fel av Samhällets ledarskap att försumma det egna folket för invandrare och flyktingar ,och oss det egna folket med .Och att försumma gästerna och invandrarna och flyktingarna i Landet och som önskar få komma till oss, att inte hjälpa dem och bry oss om dem och släppa in dem. Och särskilt de mest utsatta och att inte se till deras behov med allt vi kan, som för våra egna …Och människorna och deras behov I landet här och hos granländerna och i världen övrigt med…

  Jag tycker det vore fel av oss att inte försöka så gott vi kan, och lära att göra vårt bästa, och hur det vore bäst vi gjorde det och efter behov och förstå varför …Både här och i utlandet av oss som folk och land och stat och samhälle och kyrka och kristna facktiskt…

  Och att det är fel av ett andligt ledarskap inom Herrens kristna samanhang och församlingar och av oss medlemar och gäster hos oss … Att inte vårda oss om Gud och Guds Ord och tron på Gud och Guds vilja och ta emot i Anden som Gud vill genom och under livet och lära oss .Och vår församling och varandra och våra egna, och oss själva tillsamman med Gud .Och att inte uppmuntra och vägleda om det vore fel men att ändra sig och göra vore rätt anser jag…Och det vore fel att inte vårda sig om folket och samhället och landets bästa och grannländernas och världen och livet och miljön och den social miljöns bästa i övrigt med …Och om de ofrälstas behov av att få mötta Jesus och Gud och Guds Ord och vilja och nåd och sanning och kärlek och omsorg och välsignelse och frid med Gud …Och om allt och till tron och frälsningen och pånyttfödelsen till Guds barn med evigt liv i Gud de som vill…Det vore fel av oss att inte vilja det men rätt att ändra oss och göra det…

  Och det vore inte rätt att prioritera den ene eller andre eller bara visa men inte alla…Eller invandrare men inte Svenskar…Eller bara Svenskar, men inte invandrare … Utan ska det blir bra och lyckas, och man få folk med sig som Gud vill tror jag man får prioriter alla …Och även ta hand om sina egna…För den som inte kan ta hand om sina egna kan inte ta hand om Guds församling heller säger ju Guds Ord…

  När folk förstår att man verkligen bryr sig om dem och livet då kommer folk att lyssna och ställa upp med tror jag …Jag fick dom här tankarna först gångerna efter några år när jag såg trasiga trötta människor på mötena …Och appeller kom ibland om missionen i Asien och i Afrika och andra delar av världen och deras framgångar och behov och även nöd och mottgångar…

  Och hur underbara dessa kristna var och med sån glädje de tog emot evangeliet och bad och älskade Jesus och fantastiskt prisade Herren och jublade och ropade Halleluja .Och alls var lika tröga som oss svenskar…

  Och det började kännas kränkande och nedslående tillslut att vi var så dåliga och de så bra ..Och återkommande få höra sådan rapporter…Jag tycket det var fantastiskt också för dem och Gud …

  Men så tänkte jag hjälper vi kristna och våra kristna kyrkor och ledare .Och folket lika entusiastiskt här hemma i Sverige, som dem i Missionen…Nej ärligt talat tror jag inte det är så i så stor utsträckning med undantag förstås …För hur ofta bygger vi sjukhus och arbetsplatser och sociala förutsättningar för kristna och folket här hemma och samtalar med dem dag och natt och ställer upp med allt… För att de ska ha det bra och kunna tro på Gud och ta emot all hans nåd och frälsning och hjälp och ledning rätt..

  Ber man om hjälp så kanske man får 5 minuter bön och några slantar ur den social kassan eller en mattkasse den som är utan..Och i övrigt hänvisas man till sociala och psyket och vården och samhället…Och det blir allt för lite san broderlig och syskon kärlek och omsorg och san gemmenskap och lärungaträning och hjälp och tjänst i Anden …Och det gör inte trygga och nöjda och tacksamma och överlåtna lärjungar heller tror jag och församling som lever med varandra med Gud och frimodiga vittnen om och för Jesus skull som kan vinna fler med och gör också …Och det sker ifrån ett otränat ledarskap och en otränad församling som inte förstår att detta inte är rätt och riktigt att låta det var så …Och att satsa på andra och missionen och uppmuntra till men inte sina egna och sin egen församling tillräckligt…Men gärna klaga på hur lite vi ställer upp…Och utan att det finns tillräckligt med förutsättningar ens för att kunna ställa upp och redskap och tjänare för att träna och leda med Gud som Gud vill…

  Bön om förändringar till det bättre om det jag nu nämnt och allt det Gud vill…Och att vi sätter plogen i handen och gör jobbet som Gud vill visa och lära oss…Kommer att förändra mycket till det bättre tror jag på längre sikt faktiskt… För inget är omöjligt för Gud och allt förmår den som tror… Gud och hans Ord och vilja alltså…Inte min vilja utan hans alltså… Frid Ronny

 • ps23enkristen

  Ursäkta att det blev långt men jag tror att det finns mycket mattnyttig i det jag skrivit nu… Guds frid Ronny …

 • PatrickOelund

  Jag tror att svaret på detta finns i om vi börjar göra lärjungar som i sin tur gör lärjungar. Om inte vi producerar lärjungar som i sin tur producerar lärjungar så är stagnationen ett faktum.

  Vi har gjort ett stort misstag i våra församlingar i Sverige och andra länder genom att vi har gjort åhörare istället för lärjungar. Människor som kommer till kyrkan för att lyssna på vad pastorn har att säga och sedan gå hem och inte praktisera vad man hört.

  Jesus kallade oss att ”gå ut och göra lärjungar…” och inte åhörare. Paulus skrev till Timoteus att han skulle leda människor som i sin tur skulle leda andra som i sin tur skulle leda andra. Detta blir fyra generationer av människor. Om vi följer Paulus ord till Timoteus så kommer vi aldrig att få en stagnation utan istället tillväxt.

  Det är ju svårt att göra lärjungar eftersom det blir så personligt. Paulus sade ”Följ mig som jag följer Kristus” och att säga en sådan sak gör att det blir personligt. Det betyder att jag måste dela mitt liv med den jag vill leda. Detta gör också att vi måste vara ansvarig inför någon. Det finns någon som kollar på mitt liv och hur jag lever och ska försöka följa mig som jag följer Kristus. Även om detta är svårt och personligt så tror jag att det går och att det är enda vägen för oss att se en ny start för att församlingen ska växa i Sverige och runt om i världen.

  Detta görs redan utöver världen genom DMM (disciple-making movement), eller T4T eller CPM (church planting movement). Spelar ingen roll vilket namn det bär men strategin är viktig.

  Niclas Collén i IBRA Media har en podd där han talar om detta. Den är mycket bra och jag kan verkligen rekommendera den. Sök på ”hjärta till hjärta” på iTunes.

 • Läsare

  209 st ”och” blev det iallafall plus mycket annat tänkvärt förståss.
  Guds frid på dig själv Ronny, alltid tänkvärda ord det du skriver om än man i ärlighetens namn inte alltid orkar läsa allt på grund av längden.
  Men du är en dyrbar broder som öppnar ditt liv för oss andra på ett väldigt personligt plan.

 • ps23enkristen

  Tack jo jag vet att det blir långt och kanske inte alldeles så korrekt som det borde heller, på grund av minna brister och min oförmåga och hälsa …Men jag skriver ändå och kommenterar , för jag vill inte nån ska känna sig utanför nådens och sanningens möjligheter och räddning och hjälp från Gud i Anden .Och hans vishet och kraft angående det han vill och allt, och trots och genom allt, och läget , och för utveklingen för tillfället .

  Eller behöva tro att det är så ,och därför tillsluta dörren själv och för andra eller tillåta andra göra för oss och andra tlll Gud och hans Ord och sanning och vilja om det verkliga levnadsförhållandena och omständigheterna som är och varit och kommer… Och för hans möjlighet att kunna ge sin nåd och sanning och välsignelse och frid med honom .Och hjälp och möjlighet att kunna hjälpa och vägleda rätt den enskilde, och ett par, en familj eller församling ,eller vilket samanhang och land och samhälle som helst…

  Och om tron och behovet att få en sund tro i den sunda tron och läran i Guds Ord / Löftes Ordet i Bibeln…Guds frid Ronny ps 103 ,Matt 28:18-20 , 1kor 13 Kärlekens lov ,Jeremia 31:3 Med evig Kärlek har jag älskat dig och jag låter min nåd förbli över dig …

 • Stefan Swärd

  wildwest63,
  Det var väl lite att ta i, det är ju ett sociologiskt faktum.
  Stefan Swärd