Om trosrörelsen och trosförkunnelsen

Det har kommit en del synpunkter på det jag skrivit om trosförkunnelse och trosrörelse.

Inte minst Jonasq kritiserar mig ganska kraftigt för att jag helt felbedömer dessa saker.

Jag upplevde Ulf Ekmans framträdande i svensk kristenhet som en frisk fläkt. Jag både besökte Livets Ord och lyssnade på Ekman i Södermalmskyrkan ett antal tillfällen under åren 1982-84 och upplevde stor välsignelse i detta. Däremot kom jag ju aldrig med helt och hållet i trosrörelsen. Den lilla pionjärförsamling i södra Stockholm som jag var pastor för valde en mellanväg där vi både var välsignande till trosrörelsen samtidigt som vi valde att gå med i Örebromissionen.

Visst läste jag en del av Hagin och andra på åttiotalet men upplevde aldrig dessa böcker och predikningar jag lyssnade på, på det sätt som Jonasq ger uttryck för. Jag kan hålla med om att det fanns tillspetsningar och förenklingar som jag inte höll med om. Men mer än så upplevde jag inte. Men jag har här inte någon heltäckande bild. På senare år har jag framförallt läst Ekmans böcker och Keryx och kan inte hitta exempel på de problem som Jonasq ger uttryck för.

Senaste åren har jag uppskattat Randy Clarks undervisning där han har försökt överbrygga Vineyard och trosrörelsen, och pekat på att det inte är så avgrundsdjupa skillnader, vilket ofta hävdades på 80- och 90-talet.

Jonasq skriver att man skulle ”lämna alla gamla religiösa dogmer och ta emot uppenbarelsekunskapen”, den ”enskilde troende fick nu den stora bördan att ha auktoritet snarare än Gud”, ”man kom med en rad olika tekniker som alla gick ut på att man skulle blunda för verkligheten”, ”hetsade människor att ge bort sina pengar till predikanterna” – de kunskaper jag har om trosrörelsen och de personer jag känner som under många år har varit pastorer inom rörelsen, har jag aldrig hört uttrycka sig på detta sätt.

Och det innebär att man säger att de personer som varit med i rörelsen verkligen tycker så eller har accepterat att vara med i ett sammanhang där man predikar och lär så, det är ju en ganska grov personkritik mot tusentals kristna i Sverige.

Det är sant att jag under en rad år hade problem i min relation med trosrörelsen, men det berodde inte på en massa kritik mot förkunnelsen, utan att jag levde som pastor i kölvattnen av Södermalmskyrkan, som var en extremt framgångsrik församling under andra halvan av åttiotalet, och det var inte särskilt lätt att leva i skuggan av denna kyrka. Problemen för mig var mer sociologiska och relationsmässiga mer än teologiska.

Sedan är det riktigt att trosrörelsen under 80- och 90-talet orsakade en hel del turbulens i svensk kristenhet, men jag tycker att det är fel att bara klandra trosrörelsen för detta. Jag har mött åtskilliga kristna som upplevt stor glädje och välsignelse och hjälp i sina kristna liv genom trosförkunnelsen, jag har också mött dem som upplevt svårigheter och stora problem. Det är mycket svårt att generellt bedöma varför människor kan uppleva saker på så olika sätt.

t.ex. tillämpade vissa stora pingstförsamlingar i Sverige automatisk uteslutning av medlemmar som ansökte till Livets ords bibelskola. Det tycker jag också att man kan ha synpunkter på.

Men jag är inte tillräckligt påläst eller kunnig för att kunna bedöma dessa saker i sin helhet. Även om jag var med på ett hörn och har fått vissa inblickar saknar jag helt enkelt kunskaperna för att grundligt kunna diskutera detta. Och jag upplever inte att frågan är het och aktuell på samma sätt som den var under 80- och 90-talet. Jag trodde dock att detta var mer uppklarat än vad det verkar vara.

 

 • Anders G

  Både skithuspåven o biskopsämbetet är bibliskt. Läs gärna Pelle Poluha:s (ej katolik) poster om detta.

  Allt gott

 • Anders G

  Hur ”Kristi kropp” (=vad det nu än är) har inbyggd försvarsmekanism i din tapning; får du jättehjärna utveckla.

  Min uppfattning är att kyrkokroppen inte förökas genom delning. Det är den ondes verk…

 • Anders G

  Vad finns det för substansiell enhet utan påven???

  Det enda ni kan enas om är att ni inte kan enas o att påven har fel, fel o superduperfel (på myriaders olika vis).

  Hur otroligt är inte det? :-)

 • Mannen

  ”…som många av oss önskar svar på”

  Jag förstår inte riktigt vad ni önskar svar på som inte går att finna om man lyssnar på deras undervisng och framför allt läser bibeln.

  Att Gud vill hela alla tycker jag framkommer tydligt i bibeln. Här är två av alla verser som talar om detta:

  Matt 21:22
  Och allt vad I med tro bedjen om i eder bön, det skolen I få

  Jak5:14-15
  14 Är någon glad, så må han sjunga lovsånger. Är någon bland eder sjuk, må han då kalla till sig församlingens äldste; och dessa må bedja över honom och i Herrens namn smörja honom med olja.
  15 Och trons bön skall hjälpa den sjuke, och Herren skall låta honom stå upp igen; och om han har begått synder, skall detta bliva honom förlåtet.

  Vi kan inte veta varför inte alla blir helade men vi vet att Gud VILL att vi ska vara friska och vi vet att tro är nödvändigt för att närma sej Gud.
  Tro är ingen prestation. Lyssna på Yongi Chos predikan från europakonferensen i år så framkommer det tydligt tycker jag.

  Ha en bra dag broder.

 • wildwest63

  Det är egentligen ett märkligt, men mänskligt, fenomen att någon ny rörelse ska motverkas, trots att den ofta tar upp frågeställningar som förut fanns i den egna rörelsen. Man är helt enkelt rädd för att förlora medlemmar, dvs förlora ekonomiska intäkter och istället för att glida på tidigare epokers framgångar kanske få ägna sej åt crisis management. Det är förståeligt på nåt sätt. Det som är svårare att förstå just inom kristna samfund o kyrkor är frenesin och användandet av heresi-begrepp till höger och vänster. En gång blev kristna meningsmotståndare brända på bål, idag blir man berövad ära och hederlighet. Jag har varit på flera pinsamma möten där lätt identifierbara medlemmar fått på skallen från talarstolen av en ilsken pastor.
  Tyvärr är det inte så enkelt idag, som det verkar, att äldre korrigerar yngre. Det borde vara så, mycket vore vunnet med det, men generationskyrkorna växer i alla vrår och innebär ett framtida problem när medlemmarna i dessa kyrkor blir äldre.

 • Ulrika

  Jo, jag tänker mer o mer på det här att endast fokusera på Kristus.
  Det är som att när vi gör det faller allt oviktigt och fokus på att
  rädda människor för Kristi namns skull blir det enda viktiga. Inte
  för människonamn, kyrkonamn, organisationer osv Då blir antalet medlemmar i kyrka A oviktigt och om det är okände Pelle eller kände Lisa som predikar spelar heller ingen roll så länge de gör det i Jesu namn och
  inte i sina egna eller i organisationens namn.

  Vad tänker du om 1 Kor 6, I synnerhet den första delen som handlar om tvister o så?
  http://www.folkbibeln.net/chapter/search?bok=1+Kor&kapitel=6

 • SefastTronde

  ”Skithuspåven” är ett gammalt begrepp, som innefattar en företeelse i vidare bemärkelse än det kyrkliga. Det verkar som du inte känner till det, med ledning av din kommentar?

 • SefastTronde

  Bra kommentar!
  Förklarar en del av de problem som är så svåra att hantera inom kristenheten av idag.

 • Birgit Hedström

  Jättebra det du skriver Ulrika! 1Kor 6:1-8 tycker jag inte är helt lätt att förstå. Men det verkar som att Paulus menar att istället för att kri
  istna ska dra varandra inför rättsprocesser
  (tvistemål), inför ofrälsta domare, så borde de själva inom församlingen ha någon lämplig
  (förståndig) person som skulle kunna agera som ”skiljedomare”. Men en jätteviktig sak som
  jag tycker är det Paulus säger i vers 7: På det
  hela taget är redan det att ni processar med

 • Anders G

  Inte heller google verkar känna till det begreppet, så jag är i gott sällskap…

  Du verkar å andra sidan inte känna till att biskopsämbetet är lika gammalt som NT. Och att Guds folk alltid har haft en hierarki (från Abraham o framåt).

  Allt gott

 • Jonas Rosendahl

  Jag försöker sätta frågorna om ledarskapet i historisk betydelse utan att så att säga ta ställning alltför mkt själv. Men jag noterar vad du anser om ledarskapet. Jag kan bara konstatera att lekmannaskapet öppnande vägen på allvar för frikyrkan, att sedan Lewi Phetrus själv blev så antiakademisk får väl ses i ljuset av att han själv kom i sån otro när liberalteologin börjat sippra in på betelseminariet där han gick.
  Reformatorisk kraft menas ju med att vara tydlig och sätta upp ramar, det är ju vårat arv som vi själva står på idag. Olaus Petri var ju oerhört tydlig mot biskoparna i landet, han skrev ” ska ni lyda Gud eller påven” och varnade för en ”gräslig räkenskap” på domedagen. I det fallet handlade det om äketnskapesfrågan där Petri menade på att gifta sig är lämpligt för en biskop och förkunnare, redan då hade avarterna inom katolska kyrkan kommit Olaus Petri tillkänna, och han ville då i all välmening förmana biskoparna och övriga i denna fråga.

 • Ulrika

  Ja, precis….och det här då, i samma text, hur lyder vi det?

  ”Det här säger jag för att få er att skämmas. Finns det ingen
  förståndig bland er, någon som kan bli skiljedomare mellan bröder? I stället går broder till rätta med broder, och detta inför otroende. ”Slutcitat

  Får egna reflektioner kring hur vi saknar ”Ja och nej” inom församlingen och hur personer som saknar förtroende får be(döma) (står ju i samma text) och hur vårt uppträdande kring detta förstör vårt vittnesbörd när vi drar ner varandra offentligt i stället för att söka Kristus-Ordet i varje sak? Som att vända andra kinden till när vi blir offer för roffare etc……Och att om roffaren tillhör en församling utesluts som broder om denne efter flera vittnen och tillsägelse ej vill motaga rättelse… Finns det en sådan ordning i din församling?

  Det var mycket spontant nu men ett försök.

  Lunchkram till digo

 • SefastTronde

  Hade du varit lite mer ödmjuk och lite mindre raljant i dina kommentarer så skulle jag gärna förklarat begreppet för dig. Väl medveten om att det inte skulle kunna hittas på Google… Likväl allmänt brukat av äldre generationer som inte längre lever.

  Sedan uppfattar jag inte dina antaganden om andra, vad de känner till och inte, och vad de tror etc. som god ton. Alla dina raljanta antaganden säger mer om dig själv. Humor, javisst ibland, det ger jag dig erkännande för, men allt som oftast taktlöst, arrogant och plumt – och FEL.

 • Anders G

  Sefast

  Jag vet att du tycker så, du behöver inte återupprapa det varenda gång.

  Jag gläds inte åt din dömande ingrodda puritanska ådra heller precis. :-)

  Du får jättegärna förklara skithuspåve. Småpåve vet jag. Påve vet jag o skithus vet jag med… Restän av din kommentar är lika obegriplig som osann.

  Allt gott

 • Birgit Hedström

  Hmm…;-) jag hade gjort ett litet tappert försök i min kommentar innan att komma med någon tanke ang. dessa ord…Att bli offer för roffare låter inget vidare…i synnerhet om det sker inom kyrkans väggar. Hade jag råkat ut för något sådant, är jag tveksam om jag skulle vänt andra kinden till. Jag har inte hört talas om att den församling jag är med i praktiserat uteslutning, men det tror jag inte har skett någon gång.

  Kram igen! Birgit

 • Ulrika

  Om det här kan vi tala länge, Bibeln tar ju liksom aldrig slut…men jag tackar för den här gången. Det var givande för mig, där två eller tre är…

 • Micael Gustavsson

  Sefast & Anders; ni får ta och flytta den här sidodiskussionen till Folkungasalen.

 • Birgit Hedström

  Precis! Ifall det inte blir för sent innan jag kommer hem ikväll efter personalfest, mailar jag dig lite tankar…

 • Ulrika

  Hej Anders,

  Förlåt att jag bryter in men jag tror att jag kan ge lite tips angående Kristi kropp.

  När jag sökte på Kristi kropp i Svenska Folkbibeln kom det inte fram någonting om byggnader, typ hus. Utan allt pekar på Kristi egna kropp som vi när vi är ett med Honom blir lemmar till.

  http://www.folkbibeln.net/vers/search?offset=12&bok=1+Kor&kapitel=6

 • Anders G

  Precis.

  Fast mer och vidare, alltså mindre reduktionism…

 • Ulrika

  Vad mer finns att lägga till, än det som redan är, alltid varit och alltid kommer vara till tidens slut. Kristus är densamme, A till O (eller Ö) som det blir på svenska.

  Vad menar du ska ”meras” och göras vidare/bredare?

 • SefastTronde

  Det här är ingen ”sidodiskussion”, utan svansen på en diskussion som definitivt är knuten till artikeln. Att Anders G inte förstår ett vedertaget, om än gammalt, allegoriskt uttryck som jag använt som beskrivning på ett fenomen återspeglar i så fall vad du betraktar som ”sidodiskussion”.

  Det förvånar att så många verkliga sidospår förbigås, enär allegoriska begrepp anknutna till ämnet inte skulle kunna diskuteras.

  Korta uppmaningar till att använda lite god ton i debatterna bör väl heller aldrig anses direkt fel. Här får du nog då se dig själv i spegeln lite noggrannare.

  För min del är diskussionen därtill avslutad.

 • Ulrika

  ”Sido” eller ”svans” har ingen större skillnad i sig. Du får väl som alla andra se Folkungasalen som ytterligare en möjlighet att yttra dig. På din stora gård är du säkert herre men här är det någon annan!

 • Birgit Hedström

  Jag för min del tycker verkligen att Micael använder en ovanligt god ton i det han skriver!

  Mvh/Birgit

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Cellen är den funktionella och strukturella enheten i alla levande organismer; den kallas ibland för ”livets byggsten”. Vissa organismer, till exempel bakterier, består av endast en cell vardera. Andra organismer, till exempelmänniskor, består av flera miljarder celler vardera. Alla celler kommer från redan existerande celler. De förökar sig och blir flera genom att dela upp sig i två stycken, ibland i fyra. På detta sätt blir många celler snabbt flera, medan andra dör och upplöses.

  Alltså – friska celler delar på sig. Bakterier består endast av en cell vardera.

  Kom ut ur din cell Anders :-)

 • Ulrika

  Hej!

  Vi sitter väl alla i våra ”celler” i så fall? Eftersom ingen rättfärdig finnes. Kristus är dock den ende rättfärdige och rene som renar oss när vi tror på Honom. Genom tron på honom blir vi ”rena” och en del av hans kropp, men aldrig som människa friska för det. Det är genom tron, relationen, som vi får bli renade från skilsmässan i Eden.

  Det där är väl förresten en av villolärorna inom trosrörelsen, att man kan bli lika frisk som Jesus?

 • Anders G

  Olaus Petri var en bra småpåve…

  När man inte längre kunde leva som det han dyrt o heligt lovat, får man anpassa läran till hur man lever.

  Att karln skulle vara bättre än sina överordnade känns är småroligt. Att ta ett exempel som detta känns bara som en mus som röt.

 • Anders G

  Splittring och organismförnyelse är naturligt i Kristi kropp. Bok, kapitel o vers på det, tack.

  1Kor 1, Ef 4 eller Joh17 kan det inte vara i a f…

  Jag kommer gärna ur min cell; men vilken kropp ibland 43000 andra ska jag välja o varför?

  Era splittrade flottar känns ärligt talat lika lockande som amerikat. Hög svansföring, mycket egocentriskt, högt röstläge o nästan ingen substans vid närmare granskning.

  Hur kul o otrovärdigt är sånt på vilken skala som helst.

  F ö svarade du inte alls på frågan. Symptomatiskt?

 • Ulrika

  Visa ord, Du skriver ”…få lindring och upprättelse om möjligt …Så vi bör ta vårt ansvar…”

  Har börjat tänka på det här med upprättelse…ju mer tiden går desto mer kan jag se hur just upprättelsen, den sanna, är viktig för Gud. Det är utifrån sådan som hänt i min naturliga vardag, upprättelsen och sanningen vinner även om det oftast tar mycket längre tid än vi själva vill. Ja, hela Jesu Kors handlar ju om upprättelse, hur vår relation med Gud upprättas och vi blir upprättade i och med det.

 • Anders G

  Ja Ulrika Skriften är ingen bok att klippa o klistra verser för att sy ihop en egen teologi.

  Att Kristi kropp är en organisk enhet är helt rätt. Kyrkan är ihopfogad över tid o rum o i dopet är vi inlemmade i Kristus själv. Detta mysterium är något man kan skriva tunga volymer om. De finns redan.

  Jag kan rekommendera Ratzinger:s gröna bok på Svenska (Catholica förlag) redan innan han blev påve. Läs, njut o gläds över Guds oerhörda nåd, kärlek o trofasthet.

  Amor vincit omnia

 • Ulrika

  Men Anders!
  Guds Ord är ju redan fullkomligt!
  Jesus Kristus, Ordet fanns innan allt skapat och är detsamme alltid. Oavsett och helt oberoende av de böcker etc som människor skriver eller i vilka kyrkobyggnader man går in i.
  ”Jag ska själv undervisa dig och påminna dig om allt jag lärt er, genom min Helige Ande!” ,säger Jesus.

 • Birgit Hedström

  Jättebra Ulrika! ”Ja, hela Jesu Kristi kors handlar om upprättelse”.

 • http://www.andersgerdmar.com/ Anders Gerdmar

  Jonas,

  Jag
  har inte möjlighet att ge mig in på någon större utredning här och nu. Vad jag
  uttryckte är min tro att Gud VILL hela alla. Detta visar Jesus i sin praktik,
  detta uttrycker Jesus i sin undervisning när han säger att Gud vill ge goda
  gåvor. Jag tror också, och tycker det är en rimlig bibeltolkning, att Jesus har
  burit sjukdom på korset. Jag har inte uttalat mig om alla komplikationer, men
  vänder mig kraftigt mot en slags automat- eller mekaniktänkande som säger att
  om man bara gör si och så så funkar det. Det tillhör trosundervisningens avarter.
  (Ronny: jag håller med om att man inte ska vara stolt utan kunna lyssna på
  kritik och tänka om.) Enligt evangelierna är tro en viktig faktor, men det som
  är mest levande för mig är vårt ansvar som ledare eller äldste att tro för dem
  vi ber för (Jak 5:14–15). Vi behöver alla växa i förmågan att hjälpa dem som
  lider, både genom själavård och förbön. Det som inte helas här helas där i
  evigheten – frälsning är först och främst något eskatologiskt och det finns
  stora risker med en slags konsumtionsmentalitet i olika kristendomstolkningar,
  t ex felaktig betoning på ekonomiskt överflöd. Välsignelser får vi för att kunna
  dela med oss!

  Den
  allmänneliga kyrkans tro uttrycker trons summa. Det som kallas trosundervisning
  lyfter särskilt och på ett begripligt och praktiserbart sätt fram hur tro
  fungerar, kan växa mm, undervisning om trons bön mm. Kyrkohistorien innehåller
  mängder av olika rörelser som upptäckt någon aspekt i Skriften och lyft fram
  den, vare sig vi talar om Antonius, Augustinus, Franciskus, Luther eller Wesley
  eller den karismatiska rörelsen. En ”nådegåva” som kommer som en strömning. Om
  den införlivas i och fungerar i den allmänneliga trons helhet kan sådana nådegåvor
  bli en välsignelse, och det är det bästa. Excesser finns alltid, men låt oss
  vara öppna för vad den Helige Ande säger och ger. Jag skulle inte för allt smör
  i Småland sälja bort den klassiska tro jag fått med Kyrkans modersmjölk. Jag
  skulle heller inte sälja bort upptäckterna av den Helige Ande, hur tron fungerar
  och det faktum att Kristi kropp idag kan förmedla sådana välsignelser som Jesus
  själv gjorde när han gick omkring här.

 • Anders G

  Till vem utlovades att dHA skulle uppenbara hela Sanningen? Till 43000 olika småpåvar med miljoner olika tolkningar?

  Men visst är Ordet viktigt. Just därför skrev Kyrkan ner umdervisningen, avskrev, kanonifierade Skrifterna o hedrar o alltid ärar Bibeln varje dag i varje mässa året om, världen runt.

  Ordet blev kött och ordagrant tabernaklade (=tältade) mitt ibland oss.

  Ära vare Fr, Px o dHA. Nu, alltid o i evigheters evighet. Amen!

 • Micael Gustavsson

  Hej, jag tror att den här diskussionen behöver flytta till Folkungasalen, då den varken längre handlar om Trosrörelsen i sig eller Stefans relation till den. Anders, inget hindrar dig från att i Folkungasalen skriva ett längre inlägg om varför du anser din kyrka har rätt och protestanter fel. Däremot är det bra om vi kan hålla kommentarerna någotsånär kring ämnena Stefan skriver om. Jag vet att det inte är helt lätt, och jag har släppt igenom en del kommentarer i trådarna som kunde ha flyttats, men jag skulle vilja vädja till alla att i största möjliga mån försöka hålla reglerna. Vill man diskutera vidare något som ligger vid sidan om ämnet kan man lätt skriva ”vi ses i Folkungasalen”

 • Jonasq

  Anders,

  Jag finner ingen anledning att gå i polemik med något du säger här. Och jag uppskattar djupt din hängivenhet inför det du kallar den allmänneliga kyrkans tro. Och jag uppskattar att du tar avstånd från mekanik- och automattänkande och framgångsteologins framhållande av ekonomiskt överflöd.

  Det som kanske skiljer oss åt är att jag menar att det du kallar ”avarter” verkligen är integrerade delar av vad som historiskt, teologiskt och sociologiskt sorterar under ”trosundervisning” och ”trosrörelsen”. Och jag tycker inte att det är så bra att hålla fast vid de kategorierna och begreppen men att nu syfta på klassiska kristna betoningar. Vad jag tar avstånd ifrån är den undervisning som lanserades med Hagin, Copeland, Capps och andra och som var inspirerad av New Thought-predikanter som Kenyon. Ekmans bok ”Övervinnande tro” räknar jag också hit.

  Men, återigen, jag gläder mig över ditt framhållande av klassisk kristen tro och att du inte står för trosrörelsens teologi. Att vi bör uppmuntra och uppmana människor att tro på Guds löften, och kasta alla våra bekymmer på Gud och be om hans hjälp och kraft i allt är vi såklart helt överens om.

  Det här med att ”Gud vill hela alla” tycker jag att du nyanserar fint när du verkar definiera denna aspekt av Guds vilja som Guds inställning eller önskan snarare än något som Gud ofelbart svarar på när vi ber honom om det som han gör när det gäller exempelvis förlåtelse. Med andra ord tror du inte på LÄRAN om att ”helande finns i försoningen” så som den har förkunnats av McCRossan, Hagin och andra, även om du såklart framhåller att Jesus bar våra sjukdomar. Jag antar att du ställer dig bakom den syn på Guds rike som Cullman, Ladd och andra har skrivit om.

 • ps23enkristen

  Tack Ulrika…Det är en önskan och bön till Gud om hans hjälp, och efter behov för alla och livet, och om Artikel ämnet … Och som svar på Anders Gerdamars kommentar ,som jag tycker var bra …Att Gud kan hjälpa , om han får , inte att jag eller nån annan kan det eller nåt annat skapat av Gud. Eller veta hur, men Gud kan och vet hur och kan uppenbara det .

  Och att inte ens Bibeln kan uppenbara det utan att Gud öppnar vårt sinne för skrifterna så vi kan förstå dem …Och kan lyssna i tro på honom och läsa och förstå skriften ,och vad han vill säga med texten. Om sig och livet och tron och frälsningen och församling och Andens enhet. Och hur läget är och hur det kan bli som Gud vill…

  Så den vishet som kan vara i min kommentar och lysa genom raderna från Gud, eller annat välsignat från Gud i mitt liv, jag vet om eller inte…Hoppas jag är från Gud …Och när det är så, och i min bön ,och önskan, och som svar på nåt, eller en kommentar eller ett Artikel ämne …Då är det förstås Guds vishet och önskan, och vilja och kraft genom Guds Ande .Den helige Ande vittnar om genom andra och mig…

  För inget är omöjligt för Gud , och för mäniskor är det omöjligt att bli frälst, men för Gud är allt möjligt, och allt förmår den som tror , det Gud vill alltså ,och att vilja. Och lära oss under livet, genom tron på honom .Som förmår det åt oss och led oss på hans rätta vägar och vis om det Gud vill och inte vill…Så vi kan vilja det och tro och lydda Gud hans vilja och förmår. Gud ordnar det när vi vill eller är redo…Ja säger Palus Filiper brevet 4 ja allt förmår jag genom honom som ger mig kraft…Och ge Gud äran för också förstås och ge den heder var och en är värd och ta emot av Gud och andra med …Och den bättring och hjälp och förändring Gud vill med efter Guds Ord Bibeln …Inget är omöjligt för Gud …Därför blott…Men allt har sin tid…

  Genom Guds Allmakt och Allstädes närvarande och Allsende och Allvetande och Allvishet och kraft… Och nåd och sanning och kärlek och vishet som sagt, och omsorg om alla ,och vår motpart, och oss, och livet ,och vart sammanhang…Och fritt och för inte …Och då kan vi ge Gud äran och lära oss, och att förstå varför med av Gud, i tron på Gud och Ordet hans vilja…

  Och för allt som Gud vill ha det, med allt, angående det han vill och inte vill ,och om våra brister i tron ,och hur Gud vill bota dem ,så vi får frid med Gud om allt…För hans skull, för det är bara för hans skull ,Gud vill ge oss sin nåd och sanning om allt, och kärlek som överskyller en myckenhet av synd …Och att vi respektera Gud och nästan och oss själva och församling från Gud, och Guds Ord, och vilja ,och Andens enhet ,och ledning, och den Helige Ande Guds Ande … Hjälparens hjälp som Jesus skulle bedja Fadern om ,som skulle hjälpa oss fram till hela sanningen om allt…Och ödmjukar oss för Gud och står djävulen emot så ska han fly bort ifrån oss…För Guds skull och ger Gud äran för bara med …Med det kommer visheten från Gud …Jakobs brev förklarar det bra…

  Och har vi gjort bort oss , eller felat i okunnighet eller medvetet….Så är det bättre att ödmjuka sig för Gud och i bön om Guds vilja och nåd och sannig efter Ordet…Och lösning för Guds och min mottparts skull och för min skull och livet…Och tron och en församling och med tanke på Andens enhet…

  För den stolte ska ha sin stolthet i Gud …Och med tanke på att högmod går före fall, och ödmjukhet före ära…Och Herrens fruktan är vishetens begynnelse…Och Matt 6:14-15. Om ni förlåter människorna deras försyndelser så skall er Fader i himlen förlåta edra, men om ni inte förlåter människorna deras försyndelser kommer er Fader i himlen inte att förlåta edra…

  Och som Palus sa 2 kor 5 :14 och igentligen hela kapitlet och versen.. Men jag lyfter fram detta i versen …Som jag anser är livskraften i Gud ,och i oss genom tron på Gud och Ordet och Guds vilja och nåd och sanning och kraft och frälsning/ räddning och om livet om allt: Ty Kristi Kärlek tvingar oss…

  Jag har varit en sån hemsk syndare ,och blivit så illa behandlad, och behandlat andra så illa och oförsonligt…Så vore det inte så Gud är, och man blir av att följa Jesus Herren som sin Herre…Så hade inte funnits nån nåd för mig…Men tack och lov så älskar Gud min nästa och vän och fiende och mig och trots allt…Och jag kan aldrig lämna Gud för Guds Kärleks skull, för hans försonings skull med sig själv med Kristus. Så att han inte tillräknar oss våra missgärningar. Min nästa och mig…Och som Kristus mannar oss nu, låt också ni försona eder på Kristi maning med Gud ..

  Gud har så gripit mitt hjärta så jag älskar Gud för det ,och min nästa och mig själv ,och livet ,och min vän och fiende .Och Guds Ord och Guds församling och Andens enhet .Och vill som Herrens lärjunge ,och trots minna fel och brister ,genom hans nåd och sanning och kraft och goda vilja .Och genom tron på Honom och Ordet bibeln, och trots alla prövningar…Alltid gå vidare och fullfölja missionsbefallningen Matt 28:18-20, tills jag är färdig och bevarat tron, och vet att det är dags för mig, att ta emot seger kransen till Herrens ära och för Guds skull bara i Gud i himlen hos Gud…För blott Krist Kors och uppståndelse från de döda till evigt liv med Gud det och vinna de jag kan och min önska att de bleve alla… Är det enda jag lever för .Men Sakarja 4:6 Icke genom någon människas kraft eller styrka ska det ske utan genom min Ande säger Herren Sebaout…

  Det är det jag önskar min nästa och mottpart och mig och livet.. Och all Guds nåd och välsignelse och frid med Gud ,och efter behov …Ronny ps 103 Jhon 14:6,Matt 28:18-20, ps 23 1kor 13 Kärlekens lov 2kor 5-6…Herren är vår frid…

 • http://www.andersgerdmar.com/ Anders Gerdmar

  Jonas Q,

  Jag
  är inte ute efter polemik, men vill bli korrekt läst. Därför några korrigeringar.

  1.
  Jag
  tar inte avstånd från att Gud vill välsigna på alla livets områden, inklusive
  ekonomiskt, men tar avstånd från en materialism och överdrifter.

  2.
  Jag
  ser inte trosundervisningen som en komplett teologi utan snarare som en
  spiritualitet, naturligtvis med teologiskt innehåll. Som jag sagt är den viktig
  för mig och allt som är bibliskt i den är ett tilltal till hela Kristi kropp. Jag
  känner inte att jag behöver försvara t ex allt av Hagin, men har stor respekt
  för honom och har lärt mig mycket av honom. T ex om helande, som jag f ö ju nyss
  sa att jag tror är en del av försoningsverket. Antingen är det det eller inte.
  Vissa andra saker som Hagin hävdar håller jag inte med om. Det blir alltid
  tokigt när man överbetonar någon aspekt i tron, vare sig det är köttsligt
  överflödstänkande eller TULIP.

  3.
  Vad
  gäller Guds rike betyder varken Ladd eller Cullmann särskilt mycket för mig, om något.
  Däremot Skriften själv. Jag ser dess starkt eskatologiska undervisning som
  ytterst utmanande. Är du intresserad av min syn på detta kan jag rekommendera
  detta: http://ws.livetsord.se/keryx-nr-1-2013.html

  Allt
  gott!

  Anders

 • ps23enkristen

  Tack för bra inlägg Anders Gerdmar … Frid Ronny

 • ps23enkristen

  Håller med dig och prövar och behåller vad gott är …

 • Jonasq

  Anders,

  Jag lyssnar in korrigeringarna. Jag ser inte riktigt poängen med att hålla fast vid trosförkunnelsen samtidigt som man inte håller med om den. Men jag inser att du ser det annorlunda, och jag accepterar det. Ska kolla in din artikel.

  Allt gott själv!

  /Jonas

 • Anders G

  Micael

  Jag är rätt ointresserad av ”dialog” med Ulrika (omm det är den Ulrika som skulle sluta skriva här). Men nu vart det hon som avvek från ämnet o jag har besvarat henne här.

  Men nu ska jag sluta besvara henne här.

  Allt gott

 • ps23enkristen

  Tryckte fel där förut om upp och ner menade förstås upp

 • ps23enkristen

  Tack Ulrika ..Gud välsigne dig och Guds frid med Gud .Alltid på nåt vis som Gud vill och om allt…Och för eller senare och till sist…Ronny ps 23…

 • http://www.andersgerdmar.com/ Anders Gerdmar

  Det är väl helt enkelt så att vi förstår den på olika sätt. Jag har levt i den sedan tidigt 80-tal och ser trosundervisningen som en biblisk undervisning och relaterar den inte idag så mycket till den eller den gubben. Man kan säga att några av dessa höll i lampan som belyste ett bibliskt innehåll, men lampans roll var att ge ljus. Och med åren har nog Livets Ord och jag själv som alla rörelsen mer levt detta än funderat över vad sådana gubbar skrev. Du definierar den mer utifrån vissa namn.

 • Ulrika

  Psalm 23 som du delar är ju också något alldeles extra, ibland brukar jag tänka på hur ensam han var, David, som skrev den. Tänk att denne ensamme man som levde så nära Gud ömsom i dödsskuggans dal och ömsom på gröna ängar skrev denna. Det är väl förresten ganska många ensamma som står bakom texterna i Bibeln, är det i ensamheten som vi förmår möta Gud?
  Du behöver inte svara, jag gillar ”bara” ditt fokus, och har nog alltid gjort.

  Och den här då!: ”Han dukar ett bord för mig i mina ovänners åsyn” Vilka ord!

  Gud välsignar och bevarar dig Ronny.

 • Ulrika

  Har valt att ta emot möjligheten att svara i Folkungasalen.

 • Birgit Hedström

  Hej Anders! Bra kommentar ”Välsignelser får vi för att kunna dela med oss!”.

  Gud välsigne dig!

  Birgit

 • Josef

  Japp var så även 2002-2004 när Jag gick där.
  Kenyon häften och en sluten bibelskola där inga gäster förutom fd. elver var välkomna. Och kassett banden som spelades in fick inte spridas.
  Samtidigt fanns det bra saker där som är värt att lyftas fram.

 • Filo

  Jag föredrar Kristus framför den som säger sig vara hans ställföreträdare alltså antikristus….

  Jag böjer aldrig nacke inför Antikrist och skökan!