Korsets Seier i Norge uppmärksammar ledare om trosförkunnelsen

Noterar måndag morgon att norska kristna tidningen Korsets Seier tagit upp om och refererat till min senaste ledare om trosförkunnelsen.