Stefan Swärd

Allt mellan himmel och jord

Noterar måndag morgon att norska kristna tidningen Korsets Seier tagit upp om och refererat till min senaste ledare om trosförkunnelsen.Subscribe to Stefan Swärd