Vardagsjobbet – heltidstjänst för Gud

 

På söndag har jag förmånen att få predika i Folkungakyrkan på Södermalm, i Stockholm. Där jag tidigare var pastor. Sitter och förbereder mig. Kommer att ta upp om att alla kristna är kallade av Gud till tjänst, och vardagsjobbet är en heltidstjänst för Gud. Vad vi än gör så tjänar vi Herren. Jag tjänar Kristus när jag jobbar som lärare, ingenjör, sjuksköterska-sjukskötare, förskolelärare, städare, kriminolog, polis, socialsekreterare, politiker med mera. Vi kan uppleva Guds kallelse även när det gäller yrkesval och yrkesinriktning och var vi ska jobba. ”Allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom.” står det i Kol 3:17 ”Ni tjänare, lyd era jordiska herrar i allt, inte som inställsamma ögontjänare utan med uppriktigt hjärta i vördnad för Herren. Vad ni än gör, gör det av hjärtat, som för Herren och inte för människor. Ni vet att det är av Herren ni ska få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar. Det står i Kol. 4:22-24. Vi gör det för Herren – det gäller vårt vardagliga civila liv.

Gud har kallat människan till arbete. Paulus skriver i 1 Tess. 4:11,12 att ”Sätt en ära i att leva lugnt och sköta er och arbeta med era händer, så som vi befallt er, så att ni väcker respekt hos de utomstående och inte behöver sakna något.” 1 Tess. 4:11,12

Budordet om sabbaten, där citerar vi bara halva budordet. Andra delen är att sex dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. När vi blir kristna och kanske lämnar ett struligt liv bakom oss, att börja arbeta är bland de viktigaste som finns för att få ordning på  sitt liv.

 

”Tjuven ska sluta stjäla och i stället arbeta och göra nytta med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver”. Det läser vi i Ef. 4:28

Gud kallar oss till olika yrken, olika gåvor och kompetenser. Vi läser redan om urhistorien att Abel blev herde och Kain blev jordbrukare, 1 Mos. 4. Längre ner i samma kapitel står det om yrken som att vara smed, bygga städer, spela harpa och flöjt, alltså – professionella musiker fanns redan på den tiden. Att vara boskapsskötare är också omnämnt.

I andra mosebok läser vi att: ”jag har kallat Besalel, som till Uri av Juda stam. Jag har fyllt honom med Guds Ande med vishet och förstånd, med kunskap och med skicklighet i allt slags hantverk, så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld, silver och koppar, slipa stenar för infattning och snida i trä och utföra alla slags arbeten. .. jag har gett honom Oholiab av Dans stam, till mehjälpare. Åt alla era konstnärligt begåvade män har jag gett vishet i hjärtat att utföra allt som jag har gett dig befallning om”. 2 Mos. 31:1-6

Ordspråksboken 31 är ett unikt kapitel i Bibeln om en driftig affärskvinna. Hennes arbete var välsignat av Gud, hon var nitisk. Företagsam. Drev affärer. Vi läser att hon har omsorg om ull och lin, och hennes händer arbetar med lust. Hon är som köpmannens skepp, hon hämtar sin mat fjärran ifrån. …… Hon har planer på en åker och köper den, hon planterar en vingård med vad hennes händer tjänat. …. Hon märker att hennes arbete går bra …. Hon räcker ut sina armar mot den fattige. … Linneskjortor gör hon och sälljer, köpmännen förser hon med bälten.

Hon var alltså i textilbranschen, drev handel, tjänade pengar, investerade, och planterade en vingård. Det här var för bortåt 3000 år sedan. Pengar hon tjänade användes till att göra gott, hon sträckte ut sin hand till nödlidande, och hon hade resurser till att hjälpa.

Och till sist, i Markus 6:3 läser vi att Jesus jobbade som snickare, troligen fram till dess att han började sin officiella tjänst som lärare och predikant. Som snickare var han hantverkare och troligen småföretagare. Aposteln Paulus jobbade delvis som tältmakare, för att kunna försörja sig under begränsade perioder då missionsbidragen var begränsade. Det är bra att en pastor och predikant har ett yrke vid sidan om.

Gud vill använda dig på jobbet, och han vill använda dig när du är pensionär. Även när man är riktigt krasslig. När jag låg mer eller mindre döende i covid 19 på St göran hösten 2020 var det en sak jag kunde göra, att be. Jag upplevde Guds närvaro i sjukhussalen.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399