Guds lösning på stora samhällsproblem – exemplet Wales 1904

Det är lördag kväll 17 juli och jag sitter och förbereder min predikan för Folkungakyrkan i morgon. Bibeltexten handlar om uppenbarelsen av Jesus och hur de första apostlarna berördes och förvandlades av detta. Jesusmötet förvandlar generation efter generation och är förklaringen till varför den lilla rörelsen i Romarrikets utkanter har utvecklats till en kyrka 2000 år senare, med mer än 2 miljarder medlemmar och bekännande Jesusefterföljare.

Jag kommer att ge en glimt från väckelsen i Wales 1904 och som förvandlade hundratusentals människor och som fick en global påverkan. Berättelsen från Wales anknyter mycket till den svenska situationen idag, med mycket fokus på problemområden, gängkriminalitet och otrygghet. De politiska lösningarna är begränsade, fler poliser, längre och strängare straff, är det man hör, och vissa kristna kretsar är endast ett eko av dessa budskap.

Wales pekar på en annan lösning,  nämligen väckelse. Här följer ett citat från Arthur Sundstedts klassiker om pingstväckelsens historia (del 1, sid 57), Läs och begrunda:

På några månader hade väckelsen spritt sig över hela Wales. Överallt talade man om den. Folk som kom till gudstjänsterna av nyfikenhet greps av den oemotståndliga livsströmmen. Kristendomen blev en levande verklighet och en makt som aldrig tidigare. Pressen ägnade mer utrymme åt väckelsen än åt politik och sport. På gator och i gränder sjöng man psalmer och sånger. Nöjestillställningar, teatrar och fotbollstävlingar måste inställa sina arrangemang i brist på publik. Folkströmmen gick till kyrkorna. På flera ställen hölls gudstjänster i teatersalonger, då inte kyrkorna räckte till. På vissa platser ordnade man särskilda Gospeltrains, som fraktade folk till de centrum, där gudstjänsterna hölls.

Brottsligheten minskade. Vid domstolarna förekom ett fåtal rättegångar, tidtals inga alls. Vid marknaderna hade polisen intet att göra, eftersom vilda uppträden och slagsmål inte förekom längre. Det rådde numera en mönstergill ordning. Dryckenskapslasten avtog och alla slags våldshandlingar. Krogarna stod tomma. En bryggerifirma måste avskeda åtta bokhållare, strax efter det att väckelsen bröt ut. Det fanns inget arbete åt dem, när rusdrycksleveranserna tog slut. Gamla ouppgjorda saker klarades upp och fiender blev vänner. Gamla skulder betalades och stöldgods återställdes. Samarbetet i gruvorna blev bättre. Gamla föräldrar, som barnen ej tidigare brytt sig om, hämtades från fattighus och omhändertogs av sina barn eller anhöriga. Bokhandlarna hade aldrig tidigare sålt så många biblar och så mycken andlig litteratur. Efterfrågan var större än tillgången.

Det inträdde en stor förändring bland stora skaror av kolgruvearbetarna som i många av Wales distrikt utgör huvudmassan av befolkningen. Väckelsen framkallade en andlig revolution i deras liv. det tal de tidigare förde i gruvorna hade blivit ett ordspråk, så uppfyllt var det av eder och trätor. Nu talade man Kanaans nya tungomål. Även de stackars gruvhästarna, som tidigare utsatts för diverse misshandel, verkade förvirrade i början. De var vana vid piskslag och ständiga eder. Nu när allt detta upphörde, kände de inte igen sina husbönder. Nu började man arbetet i många kolgruvor med en timmas gemensam bön och bibelläsning. En av cheferna vid ett stort gruvbolag i södra Wales, som varje vecka hade beröring med tusentals kolgruvearbetare, konstaterade den stora förändring som hade skett och sade därom: Det är söndag varje dag i gruvan nu för tiden.

Även i skolorna gick väckelsen fram. där hände det, att barnen bad läraren, att de skulle få använda klassrummet för gudstjänst och bön. Bönecirklar ordnades i skolklasserna. Man bad överallt. Antalet omvändelser räknades inom några månader i 100,000. En djupgående förändring hade inträtt i hela folklivet  och på alla områden. Väckelsen välde fram likt en vårflod genom alla religiösa läger, hos baptister, metodister, nonkonformister och i den anglikanska kyrkan. Även inom den romersk-katolska kyrkan erfor man inflytande från väckelsen. Meningsskiljaktigheterna trädde i bakgrunden. Här fanns intet rum för parti- eller samfundstänkande. Den väsentliga och ständiga frågan gällde: Hur skall jag bli frälst och renad och få mottaga den helige Andes kraft?”


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Claes sjödahl

  Tack Stefan för en underbar artikel. Mycket tänkvärt.

 • Inge

  Fantastisk berättelse, något vi verkligen skulle behöva få uppleva i vårt land, då kanske vi slapp diskutera definitionen av ord som evangelikal och vänster höger politik utan lägga mera focus på människors frälsning.

 • wildwest63

  Den väckelsen har jag genom åren inte hittat mycket skrivet om. Det vore intressant om någon kan föreslå en biografi/historisk bok om Wales-väckelsen. När jag en gång (förr än senare tycker mina närstående) ska skriva min släkts historia blir det mycket om pingströrelsen eftersom jag utan den inte skulle existera. Wales var ju på sitt sätt en gren när Azusa Street brukar kallas den andra grenen.

  Håller helt med om att det enda som kan förvandla Sverige är en väckelse. Jag ser dock inte tillstymmelse till den och innan vi kommit dithän så måste lagarna skärpas och våldsverkarna in bakom galler så att de inte fortsätter terrorisera gator och stadskvarter. Vi har löjligt låga straff. Särskilt nu när 15åringar begår brott som ingen hade en tanke på för 20 år sedan. Skriver inte Wilkerson även om detta? I min rättsfilosofi finns ett nådeinstitut och jag är öppen för att kunna frige omvända mördare och terrorister efter ett lämpligt antal år, livstid behöver inte vara livstid för den som sköter sig och blivit en brinnande kristen. Från Syd- och Centralamerika finns exempel på församlingsliv och väckelse inuti fängelserna.

  När Frank Mangs beskrev att folk i Österbotten blev berörda bara på väg till kyrkorna, alltså på landsvägarna, då undrar jag hur det kändes. Vilken skillnad mot att idag aktivt behöva välja bort förorter och småstäder i Sverige eftersom jag i varje fall inte vill ha kulhål i bilen.

 • Erik

  Det finns en bok av Jessie Penn-Lewis om väckelsen i Wales som översatts till svenska och har ett förord av Lewi Pethrus som jag läste för 30 år sedan: https://eldsflamman.se/vackelsen-i-wales-j-penn-lewis___pid5807.html

  Tror det är en översättning av följande bok:

  https://www.adlibris.com/se/bok/the-awakening-in-wales-a-first-hand-account-of-the-welsh-revival-of-1904-9780875089379

  Mycket läsvärd!

 • AlmaM

  Bra att du påminner om denna väckelse. Jag tycker det påminner mycket om hur Tornedalen och Nordkalotten förändrades på djupet med den laestadianska väckelsen och svallvågorna från dessa väckelser slår ännu mot stranden. Jag känner människor i Wales som ännu är djupt berörda av denna väckelse. Från denna väckelse kommer ryktet om att walesarna är korkade kroppsarbetare och trista nykterister som sjunger vackert i kör, precis som man tycker om oss här i norr. Jag är stolt del av den nordliga väckelsetraditionen och vårdar ömt den livsstil som jag känner igen i Wales.