Föredrag hos Wilberforceakademin om Varför Sverige fick fri abort

Lördagen har jag bland annat ägnat åt att hålla ett föredrag för Wilberforceakademin vid Svenska Evangeliska Alliansen om ”Varför Sverige fick fri abort.” Under fredagen ordnades också ett möte i Stockholm för Pro Life-organisationer. Är så tacksam att en ny och ung generation träder fram och tar tag i dessa frågor. Jag har ju varit engagerad i pro-Life-rörelsen sedan sjuttiotalet.

Vid Wilberforceakademin utgick jag ifrån min doktorsavhandling i Statskunskap som kom ut i januari 1984 och som var färdigskriven i slutet av 1983. Jag hade just fyllt 29 när jag skrivit klart avhandlingen. Som uppdatering läste jag igenom den igen, och tycker fortfarande att frågorna är så aktuella.

Med den historielöshet som präglar både samhället och kyrkan, är det så viktigt att titta i backspegeln med jämna mellanrum och lära oss av tidigare generationer. En läsning av min avhandling ger en sådan titt i backspegeln. Den finns idag tillgänglig på universitetsbibliotek.

Min avhandling visar att så sent som 1962 fanns det inte en politiker i Sverige som tänkte tanken om fri abort. Det var en självklarhet att fostret var en skyddsvärd individ, och att abort betraktades bara som en nödfallsåtgärd i specifika och avgränsade situationer.

Det var sedan män präglade av den gryende sexliberalismen som väckte tanken på fri abort 1963-64. Det var först senare som kvinnoorganisationerna hakade på tåget och gav stöd till fri abort, först såg man det som kvinnoförtryck och att männen skulle pressa kvinnorna att göra abort, om det blev fri abort. Det var Socialdemokratiska kvinnoförbundets inställning vid mitten av sextiotalet, men det var då det.

När nya abortlagen infördes 1974 var den kristna kyrkan helt enig i sitt motstånd mot den nya lagstiftningen. Kristenheten med ärkebiskopen i spetsen kämpade kampen mot denna förändring. Sedan har kyrkan ändrat ståndpunkt och KD har ändrat ståndpunkt. Långt efter alla andra organisationer i samhället.

Jag tror på en kyrka vars uppfattningar inte drivs av tidsandan och opinionsmätningar utan som lever djupt rotad i skriften och i den kristna traditionen. När man inser att människans tillblivelse är Guds skapelseverk från första början påverkar det ens inställning i abortfrågan.

Genom att läsa mitt SEA-paper som kom ut häromåret kompletterar jag avhandlingen med ett teologiskt och kyrkohistoriskt perspektiv. Man kan hitta det på Svenska Evangeliska Alliansens hemsida.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Inge

  Stefan du byter snabbt ämne, men du lovade i alla fall återkomma i LP debatten senare, jag håller dock med ett tidigare inlägg där man föreslog dej att hällre haka på och stötta Sigvard Swärds hedervärda försök att balansera Halldorfs svsrtmålning av LP insatser.

  Nu tar du upp abortfrågan som fortfarande är aktuell, i alla fall i de kristna leden får vi hoppas?
  Du nämner där årtalet 1962 och mycket har ju hänt sedan dess det är vi nog alla överens om.

  ”1962 fanns det inte en politiker i Sverige som tänkte tanken om fri abort.”

  1962 Fanns det knappast någon politiker eller i alla fall ingen präst eller pastor som skulle tänka tanken att lagstifta om införandet av homoäktenskap.

  1962 Förekom inga samboäktenskap i Svenska frikyrkor. De skulle inte ens blivit upptagna som medlemmar.

  1962 Levde de allra flesta barn med sina biologiska föräldrar.

  1962 Förekom inga provrörsbefruktningar.
  (Det första barnet föddes 1978.)

  1962 Fanns inga öppet homosexuella präster eller pastorer. Knappast någon medlem heller.

  1962 var det fortfarande ovanligt med kvinnliga präster, de första vigslarna genomfördes bara två år tidigare efter ett politiskt beslut 1958, även det en förändring. Det var då fortfarande frivilligt för en biskop att viga en kvinna till präst, tvånget kom tjugo år senare 1982 även detta ett politiskt beslut.

  1962 hade grundskolereformen inte slagit igenom även om den startade detta år, fortfarande var det den gamla folkskolan som gällde, skoldagen började med morgonbön och psalmsång för alla barn. Alla barn från andra klass hade sin egen psalmbok där man som hemläxa skulle lära sig psalmer utantill.

  1962 gick alla barn i min hemby i söndagsskola. (Dessutom gick vi i skola även på lördagar på den tiden)

  1962 Fick alla barn en grundläggande kunskap i kristen tro. En kunskap de fick genom kyrkan, och konfirmationen församlingen, folkskolan, söndagsskolan, juniorverksamhet, eller i hemmet. Hur stor procent av dagens tonåringar har idag en grundläggande kunskap i kristen tro?

  1962 Drog grundskolereformen igång, ämnet kristendom avskaffades successivt de kommande åren och ersattes av Religionsundervisning. Man talade då om att förbjuda den kristna morgonbönen.

  1962 var Alla mammor i min by hemma och skötte hushållet och tog hand om barnen, alla utom min mamma för hon var lärare, som lärare på den tiden kunde man inte vara barnledig (knappast sjuk heller) man fick ordna både vikarie och barnpassning själv. Ett hembiträde fick att ta hand om barn och hushåll.

  1962 fanns inga dagis eller förskolor (i alla fall inte ute på landet)

  1962 Fanns endast två kanaler på radion P3 kom först två år senare. Endast en kanal på TV (alla hade inte ens TV på den tiden) medieutbudet var minimalt jämfört med idag.

  1962 Skulle aldrig en frikyrkopastor komma på tanken att anordna studieresor till Rom för andligt utbyte med den Katolska påven.

  1962 Skulle Ingen politiker komma på tanken att ge bygglov för byggandet av en moské med minareter och allt som hör till i vårt land.

  1962 Så skulle ingen politiker komma på tanken att Staten skulle ordna betald utbildning av muslimska i imamer.

  1962 Skulle aldrig en präst komma på tanken att göra en överenskommelse med en imam att bygga en kombinerad kyrka och moské.

  1962 Var alla affärer stängda på långfredagen, alla viste då varför. Alla kände till varför man firade de olika kristna helgdagarna som då fanns inskriva i alla almanackor.

  Så nog har det hänt en hel del i samhället sedan 1962, frågan man bör ställa är i vilken mån alla dessa samhällsförändringar som den Kristna församlingen nu mer eller mindre anammat, verkligen har främjat och utvecklat den Kristna församlingen av idag?

 • Thomas Kärrlander

  Att mörda ofödda och spädbarn är Satans verk, det behövs ingen doktorsavhandling för att inse. Men, eftersom de kristna blev lata och bekväma efter kriget så var det inte tillräckligt många som var beredda att offra sina liv för sina kommande bröder och systrar!
  ”Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner.” (John 15:13)