Nu är vår artikel med närmare 400 undertecknare utlagd på Världen Idags hemsida

Vår artikel med de knappt 400 undertecknarna ligger nu utlagd på Världen Idags hemsida. Man hittar det här.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Slimebeast

  Detta stycke var det mest hårresande i artikeln:

  ”Många myter och förenklingar om invandringen sprids i dag via
  främlingsfientliga hemsidor. Invandringen och invandrare lyfts fram som
  en viktig orsak till ett antal svenska problem, som ökad arbetslöshet,
  ökad kriminalitet, ökad islamisering och ökad gettoisering av vissa
  områden i våra större städer, med mera. Sorgligt nog så har dessa tankar även fått ett fäste ibland kristna.”

  Allt du räknar upp är ju oomstridda fakta! Skulle det vara sorgligt att kristna bejakar sanningen?

  Eller menar du på fullt allvar att ökad arbetslöshet, islamisering, grov överrepresentation av invandrare i brott, fullproppade invandrarghetton är ”myter”, eller att det är isolerade ”svenska problem”? Det är alltså svenskarnas fel!

  Det är det här som är så farligt med mångkultursivrare – först öppnar man upp landet för massinvandring och sedan gör man allt för att ursäkta och sopa undan alla negativa konsekvenser.

 • Slimebeast

  Så blev det ett grovt sakfel direkt i er artikel. Ni påstår att av
  den totala invandringen på 116 600 personer förra året bara ”endast en
  dryg tredjedel”, eller 40 000 personer, är flyktingar eller deras
  anhöriga, när den verkliga siffran är över 60 000!

  Sedan gör det
  ju inte saken bättre att det kommer hit ytterligare en massa folk i
  egenskap av studenter och arbetskraftsinvandrare, 26 000 personer år
  2013 (det finns mycket bluff i dessa kategorier), folk som i
  förlängningen självklart klamrar sig kvar här. Dessa räknas också in i
  begreppet massinvandring, de utgör ingen nettovinst för Sverige och
  fenomenet blir inte ett dugg mer rättfärdig bara för att ni väljer att
  kalla den ”naturlig migration”.

  Är dock lättad över att pastorn i församlingen jag går till inte skrivit under (hoppas det var medvetet, Dan!).

 • Jonas Rosendahl

  Jag kan bara bekräfta att de statistikuppgifter som nämns i denna artikel utifrån hur det är formulerat i stort sett stämmer.

  Däremot kan man beakta att det är inte dessa siffror som nämnts som gett en media uppmärksamhet det sista året. Det var de prognoser som migrationsverket kom med och där man behövde betydligt mer pengar för att klara av sitt uppdrag som startade den.

  Som jag ser det efter att ha studerat dessa formuleringar i artikeln och dess siffror så är den skriven för att ge en så minimalistisk bild utav invandringen som möjligt. Som debattör eftersträvar jag så gott det går att försöka ge en så korrekt och rättvis och sann verklighetsbild som möjligt.

  Detta borde enligt min mening även gälla artikelförfattarna och alla de som nu skrivit under. Jag förstår givetvis att statistiken inte varit det viktiga, en del har säkert ingen koll alls, och bryr sig inte för man vill markera. Jag har koncentrerat mig på siffrorna eftersom de används för att beskriva en verklighet.

  Så vad är det för siffror som gör att tillomed alliansens humanitära flaggskepp Kristdemokraterna går ut och slår på bromsen för miljardrullningen? Vad är det för siffror som ger kommunalråd oro hur de ska kunna anordna en vettig och bra integration för nyanlända? Vad är det för siffror som ger medelklassen en oro och kanske tillomed missnöjesröster på ett parti de egentligen inte vill rösta på? Vad är det för siffror som gör att boverket slår larm om att det byggs för lite för att klara den befolkningsökning vi har på i år kanske tillomed 100 000 NETTO befolkningsökning?

  Jo det är inte de siffror som nämns i denna artikel, utan det är dessa:

  Hittills i år 2014 är antalet asylsökande nära 80 000. Jämfört med 2013 var det strax över 50 000.
  Den största gruppen är mycket riktigt Syrien med 28125. Den nästa största landet är dock Eritrea med 11172. (Jan-Nov)
  Prognoserna för 2015 är mellan 80 000 och 105 000 ( + anhöriginvandringen och övriga kategorier )
  Snittet för de som beviljas uppehållstillstånd för 2014 är 59%. Alltså just nu 59% av 80 000 får stanna enligt migrationsverkets första instans.

  Andelen som utvandrar ska givetvis inte ställas i förhållande till flyktinginvandringen utan den totala invandringen på ca 116 000, det var kanske lite väl billig retorik.

  Till detta skall läggas alla de papperslösa och ”dolda” flyktingar som finns i landet, dessa är svåra att beräkna men inte är de få.
  Det ska också sägas att efter avslag så förväntas den som fått detta lämna landet frivilligt. Redan idag finns tusentals som fått avvisningsbeslut men som inte lämnar, alla dessa har inte prioriterats av polisen.
  Den verkliga siffran är sålunda knappast ”hälften som får stanna av asylsökande” eller ens 59%, i realiteten är siffrorna betydligt högre. För att läsa mer om detta rekommenderas migrationsverkets årsrapporter med siffror i detaljs kring i princip allt.

  De som utvandrar definieras utifrån de som kommer att bosätta sig utomlands under minst ett år. Enligt SCB så kommer dessa med största sannolikt att återvända till Sverige. Siffran över utvandrare är alltså i förhållande till flyktingströmmen eller övrig invandring helt irrelevant. Det sker en in och utvandring på några tiotusental per år.
  SCB: ”Till skillnad från 1800-talets utvand­ring kommer sanno­likt en stor andel av dagens emigranter att återvända till Sverige.”
  Dessutom många som ”utvandrar” jobbar i te x Norge = 13.7%

  Kanske en del som skrivit under för första gången vill intressera sig för hur invandringen faktiskt ser ut till Sverige. Det är en intressant läsning och framförallt en bra kunskap att ha i bakhuvet när man läser tidningar och ser på TV, jag underlättar därför och lägger ut de länkar jag kollat igenom.

  http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Utvandringen-till-Danmark-och-Storbritannien-okade/

  http://www.migrationsverket.se/4.5e83388f141c129ba638c7.html

  http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6313943/1400506277636/tab1.pdf

  http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2014/2014-11-04-Hojd-asylprognos-kraver-samhallsplanering.html

  http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aad/1417425136524/Avgjorda+asyl%C3%A4renden+2014+-+Asylum+desicions+2014.pdf

  http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik—Riket/26046/

 • Jonas Rosendahl

  Slimebeast – du har fel här. Jag tolkade först så också som du. Men artikeln är finurligt skriven vad gäller statistiken, för att framstå så minimalistisk som möjligt.

  Den siffra du nämner stämmer om man skriver anhöriginvandringen. Men nu står det ”flyktingar inklusive anhöriga till dem”. Migrationsverket skiljer på anhöriginvandringen och flyktinganhöriginvandring. I Artikeln avses det senare och då stämmer statistiken såsom den är formulerad i artikeln.

 • Michael Häggqvist

  Nej det är inte fakta. Alka invandrare är inte muslimer. Flera byar här i Sverige har Thailänska invandrare som gift sig med svenskar. De har tvärtemot ökat både trivsel och arbetstilfällen då de b l a startat företag.

  Så är det ok enligt dig? De har en främande kultur och religion. Eller är det egentligen så att du, liksom i grunden många ”antiislamister”? Egentligen är emot etneciteten och inte kulturen?

 • PeJohansson

  Så påminns man återigen om ordet;

  Så skall Ert tal vara att JA är JA och NEJ är NEJ.
  Allt där emellan är av ONDO.

  Tack Jonas, alla fruktbärande samtal mår bäst av att sanningen och då hela sanningen kommer på bordet. För inte så länge sedan satt jag med en av undertecknarna och diskuterade just redovisning av verksamhet, möjligheten att förvanska siffror är fantastisk beroende på syfte och person.
  Ännu märkligare är det att de som tror har fått urskiljningens gåva som DU ju använt i din analys, men inte använder den utan vänder sig emot den.

 • PeJohansson

  Det är utmärkt bra med integration och i de fall där någon gifter sig hit med omedelbart tak över huvudet, en äkta man eller kvinna som försäkrar att ta ansvar för försörjningen gentemot myndigheterna så kan man nog tycka att dessa hitgifta invandrare kanske inte skulle ha en siffra i statistiken.
  Det kan ju inte vara fel att någon persisk/arabisk/muslimsk dam eller herre flyttar till någon by och gifter sig heller.
  Men det är ju en skillnad, förutsättningen för att ett sådant giftermål ska vara godkänt är ju att kvinnoförtrycket fortsätter i Sverige.

 • Jonas Rosendahl

  Ja det är väl så för människan att när man vill få sin vilja igenom är man mer benägen att vinkla till en del.

  Sedan är detta med invandringsstatistik och statistik överhuvudtaget lite klurigt, det blir ibland tolkningsfrågor. Ett exempel från artikeln. Det står att ”enligt Migrationsverkets egen officiella statistik, den totala invandringen till Sverige 116 600”

  Men det är faktiskt inte vad migrationsverket säger. Denna siffra eller exakt 116587 är de som beviljats uppehållstillstånd under 2013. Att få uppehållstillstånd 2013 betyder nödvändigtvis inte att man invandrade till Sverige 2013. Men artikelförfattarna har läst rätt i tabellen, men de har inte djupdykt runt siffrorna, däremot har de harmoniserat formuleringarna, men då med enstaka missar som denna.

  Enligt SCB så invandrade 115845 till Sverige 2013. Befolkningsökningen däremot var 88971 för 2013.

 • Slimebeast

  Nej, du har fel.

  2013 kom 29 000 i egenskap av flyktingar och andra skyddsbehövande.

  Därutöver kom 40 000 som av Migrationsverket klassas i gruppen ”anhöriga/familjeanknytning”, och minst 75% av dessa, ca 30 000 pers, är anhöriga till flyktingar (det är bara att titta på hur stor andel av familjeanknytningar som kommer från länder utanför västvärlden, 90%, och dra av lite för exempelvis thailändskor som importeras av svenska män).

  Mindre än 10 000 personer utgör ”kärleksinvandring”, anhöriga till gäststudenter som klamrat sig kvar i Svergie, anhöriga till arbetskraftsinvandrare osv.

  29 000 + >30 000 pers = 60 000.

  Om en man från Mellanöstern (2/3 av asylsökande just nu är män) hämtar en fru i hemlandet några år senare räknas det som invandring knutet till flyktingen.

 • Anders Lundberg

  Tack för det fina inlägget i Dagen i dag!

 • Läsare

  Blev beklämd när jag lyssnade till studio ett igår. Man(muslimerna) pratar helt öppet i norge att man skall ta över hela världen och att islam och Shahir a lagar skall råda, så ock i norge och Sverige. Visst vår generation kommer nog att slippa det men våra barnbarn får nog en möjlighet att uppleva detta om vi inte motar olle i grind redan nu. Dock verkar vi helt förblindade, men de steg som successivt sker nu så ser jag det inte som en omöjlighet, blinda politiker blinda pastorer som bara borrar ner sina ansikten djupare ner i sanden

 • Kerstin-Svanberg

  Jag har själv två sonhustrur som är invandrare som inte är musl, men dessa har inte samhället någon skyldighet att försörja när de ännu inte har fått svenskt medborgarskap utan det är mina söner som försörjer dem, och vi andra som anhöriga får ställa upp om något händer om sönerna av någon anledning ej kan detta.

 • Jonas Rosendahl

  Jag har bedömt statistiken utifrån hur det är skrivet ”flyktingar inklusive anhöriga till dem” och då stämmer det jag skrivit till punkt och pricka.
  28998 + 10763 = 39761

  Att sedan en flykting som så småningom blir svenskmedborgare och ett antal år senare gifter sig med någon från forna hemlandet som flyttar hit, ja då kommer det under kategorin anhöriginvandring som är 39783 och av anhöriginvandringen är ca 40% ”kärleksinvandring”, där tolkar vi lika.

  http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6313943/1400506277636/tab1.pdf

 • Läsare

  Bra tajming på på artikeln, precis när den sätts på pränt så agerar kd precis tvärtom mot vad SS och hans undertecknare gör. Skall man skratta eller gråta. Har nog aldrig sett ett handlande gå så stick i stäv med verkligheten

 • Slimebeast

  Goddag yxskaft.

  Snälla människa, det är klart att just islamiseringen inte beror på thailändare, eller att all grov brottslighet bara utförs av muslimer, men båda sakerna är direkt kopplade till invandring. Vissa invandrare gör si, vissa gör så. Vad är din poäng?

  Du dribblar med begrepp som du inte reflekterat särskilt mycket över. Etnicitet är ett bredare begrepp som bla innefattar kultur. I begreppet kultur i sin tur kan man innefatta alla möjliga sorters beteende och sedvänjor, inklusive religion.
  Jag är emot de delar av ”etnicitet” som innefattar negativt beteende, vare sig det är baserat på sedvänjor eller religion. Nationstillhörighet, härkomst och hudfärg struntar jag i.

 • Kerstin-Svanberg

  Kanske är det så att många av dessa som skrivit under jobbar själva i milijardindustrin och har ett eget intresse av att det finns arbetslösa, speciellt dem i Fas 3 som man tjänar pengar på, ju fler av dem dess bättre. Invandrare som inte får ett arbete hamnar tillslut i Fas 3 där de kan utnyttjas.

  Att ta något som man behöver räknas som stöld eller snatteri hur hungrig eller naken man än är, men att utnyttja någons arbete gratis är helt ok i alliansens Sverige, man får tom betalt som anordnare i fas3.

  Erikshjälpen, myrorna och liknande seconhandparasiter utnyttjar arbetslösa som gratis arbetskraft. Det är ett beteende som jag föraktar framför allt när man försöker framstå som välgörenhetsorganisationer. Ska man ha trovärdighet som det ska man inte utnyttja medmänniskor.

  http://www.svt.se/nyheter/val2014/fas-3-en-miljiardindustri

 • Jonas Rosendahl

  Jag tror man gör sig en otjänst om man skriver ”muslimerna”. Som Stefan själv skrivit här så är de allra flesta muslimer vanliga människor som vill leva i fred och leva vanliga familjeliv.

  Att sharia lagar tycks locka, ska man betänka att det är ett rättssystem också, som kan vara lockande för en muslim att införa ju mer västvärldens system fallerar att ta itu med kriminalitet.

  http://www.pewglobal.org/2013/09/10/muslim-publics-share-concerns-about-extremist-groups/

 • PeJohansson

  En balanserad diskussion/samtal som omfattar såväl integration som migration är tyvärr helt omöjliggjord av Stefan Swärd i den här delen av vad som understundom kallar sig kristet trots tydlig åsiktsregistrering

 • PeJohansson

  En balanserad diskussion/samtal som omfattar såväl integration som migration är tyvärr helt omöjliggjord av Stefan Swärd i den här delen av vad som understundom kallar sig kristet trots tydlig åsiktsregistrering

 • Kenneth Hermansson

  Bra kommentar, Jonas! Det skrämmer mig att så många kristna varnar för och räds människor med muslimsk bakgrund. Som kristen är jag givetvis emot islam som religion, men de många miljoner människor som fötts och vuxit upp i muslimska länder är lika älskade av Gud som infödda svenskar. Hatet mot och föraktet för muslimer är ovärdigt en kristen bekännare.

 • Niklas

  Re: Rosendahl

  Bra med en motvikt som vi kan ta ställning till. Har man ”rent mjöl i påsen” så tål ju i princip allting en närmare granskning. Hur många har kontrollerat siffrorna innan de skrev under? Men det kanske Stefan Swärd kan redovisa i ett senare blogginlägg?

  En annan frågeställning är; vad är alternativkostnaden till att inte skriva under? Är man då per automatik ”invandrarfientlig”? Finns det ett grupptryck bland pastorer?

  Att Stefan Swärd samt de som skrivit under vill protestera mot SD har jag inga synpunkter på. Vi har den möjligheten i Sverige. Vad jag däremot reagerar emot är att alla vi som har frågor/oro/synpunkter på invandringspolitiken blir klassificerade som ”den invandringskritiska hopen”.

 • Kenneth Hermansson

  Kerstin Svanberg! Vad är det för smaklös antydan du kommer med när du på detta sätt ifrågasätter många av undertecknarna och hävdar själviska motiv? Var rädd om din egen trovärdighet. Har du fog för dina antaganden så lägg fram bevis. Eljest bör du be om ursäkt!

 • Läsare

  Absolut visst är det så, men starka och hemska krafter styr underifrån. Verkar dessutom som att det växer mer och mer. Man talar öppet om sin agenda. Jag tycker det är obehagligt och att vi blundar för det. Bara det att vi från regeringsbeslut vill ha ett mål att varje stor stad i Sverige skall ha en moské känns märklig. Därför är det viktigt att vi släpper in rätt människor, dom som verkligen behöver hjälp och i rätt mängd så vi klarar av att länka in dem i den svenska kulturen och ge dem en dräglig tillvaro

 • Läsare

  Naturligtvis var det dumt av mig att dra alla över en kam, borde skrivit att uttalandet var av en muslim och i samma andetag skrivit att många muslimer går emot honom. Fakta är dock att det går fort nu och är vi inte vakna så tror jag vi får en mörk framtid för kommande generationer. Lyssna gärna på programmet som tar upp problemet med människor som vill åka iväg och strida för is och vad konsekvenserna blir när dessa kommer hem. Jag vet självklart att muslimer är lika älskade av Gud som dig och mig, men han hatar synden och det onda vi gör som går emot honom.

 • Roger S Enqvist

  Frikyrkan förnekar sig aldrig. Om inte min miniräknare, excel, sviker mig är det 372 namn som är publicerade på http://www.dagen.se. 372 är närmare 350 än 400. Detta ständiga överdrivande av siffror som textförfattarna just anklagar SD för avseende invandringen till Sverige.

  Min chef justerade ett tal i en rapport till en av våra kunder. Rapporten angav 400 timmar. Min chef justerade till 399 timmar, för det var sanningen. Varför överdriva, läs ljuga?

  Artikeln är bra och behövs, men håll er till sanningen. Skriv att ni har 372 st underskrifter och ingenting annat.

 • Jonas Rosendahl

  Det kommer alltid finnas fanatiska grupper. Det som är mer oroväckande är väl vad staten i framtiden klassar som fanatiker. Det namn du skriver under med ”läsare” är ju ett exempel på klassade kristna fanatiker i 1800-talets Sverige.

 • Läsare

  Wildwest uttrycker precis vad jag känner och menar på ett fantastiskt sätt på mikaelkarlendals blogg, under hans senaste blogginlägg.

 • Roger S Enqvist

  Kerstin-Svenberg har bara tråkigt och inget att göra. Därför försöker hon skapa ordväxling. Men, vi andra som läser och skriver här, vi är för smarta för att gå på den niten. Vi är seriösa!

  God Jul och ett Gott 2015!

 • Jonas Rosendahl

  Det är mycket viktigt att få uttrycka sin oro och känna att ledare tar den på allvar. Så är det inte riktigt idag, många möts med floskler och svepande formuleringar. Sådant bäddar för vidare oro, misstänksamhet, osv..

 • Trots att jag har flera vänner som är muslimer, så tror jag att vi kan varna generellt för islam. Det har visat sig att där den muslimska representationen växt till ett visst antal, så trappas kraven upp för särbehandling och senare till sharialagar. Där islam vinner terräng får man alltid islamism, det är ofrånkomligt.
  Vill Swärd ha ett splittrar Sverige där polisen inte kan ingripa på allt fler områden, så skall han fortsätta att propagera mot SD. Det är djupt olyckligt att en andlig ledare gör denna partipolitiska aktion. Det kommer att föra splittring med sig mellan medlemmar.
  Sverige kan inte klara det som övriga länder som Norge och Danmark inte klarat, att uppehålla en extrem massinvandring. Myten att i stort sett alla har skyddsbehov upphålls hela tiden, trots att det inte är så. När ”flyktingar” kommer i chartrade plan och landar på Sturup, så har det gått för långt.
  Sverige kommer att få gå samma väg som våra grannländer, det har redan börjat så smått. Hur man än kommer att försöka undvika att valet blir ett val om invandringen, så kommer det ändå att bli det.
  Det kan inte vara normalt att Invandrarverket går på knäna i sitt arbete när de har 5000 anställda. Det är helt befängt!

 • Kerstin-Svanberg

  Eftersom jag vet att i många kristna sammanhang så utnyttjas de arbetslösa, så jag har fog för min undran. Det behövs inga bevis, jag själv har i mer än 2 år jobbat gratis i en kyrka där man tjänat nästan 5000 kr skattefritt i månaden. Besök gärna tex. myrorna och Erikshjälpen hur många invandrare i Fas 3 bär inte upp denna verksamhet.

 • Kenneth Hermansson

  Kerstin Svanberg! Vilka ”många” av de 372 pastorerna har av detta egoistiska skäl signerat artikeln? Kan du inte styrka ditt påstående bör du skämmas för ditt förtal.

 • Kerstin-Svanberg

  Jag skrev ”KANSKE” många. Eftersom det är vanligt att också kyrkan står som anordnare för arbetslösa i Fas 3, vore det mer underligt om det bland dessa underskrifter inte fanns Fas 3 anordnare, men hur många ? KANSKE många.

 • Kenneth Hermansson

  Det kallar jag för oärlig smutskastning. Ditt ”kanske” liksom ditt ”många” utgör en smaklös antydan som naggar rejält på trovärdigheten.

 • Michael Häggqvist

  Nu var det väl just mångkultursivrarna du pratade om i ditt inlägg och Thailänskor kommer med en annan kultur…

  Så mångkultur är och om det inte är muslimer?

  Försöker bara förstå hur ni tänker…

 • Michael Häggqvist

  Fel Kerstin. De försörjs i allra högsta grad av samhället!

  Fri sjukvård (på samma nivå som svenskar).

  Gratis sfi, ja t om bonus om de lyckas bra.

  Föräldrapenning.

  Barnbidrag.

  Osv, så helt försörjda av deras män är de INTE…

  Inget fel med det men rätt ska vara rätt.

 • Kerstin-Svanberg

  Om du nu med denna kommentar vill tysta mig genom att angripa mig personligen så säger detta mer om dig än mig.

 • Kerstin-Svanberg

  Men snälla Kenneth, det är mycket troligt att kyrkor utnyttjar arbetslösa i Fas 3, det är inte smutskastning utan det är ju det som sker. Ja det KANSKE är ganska många kyrkor som gör så. Nu är anordnare för Fas 3:or hemlighetstämplade från arbetsförmedlingen, men jag pratar ofta med sådana arbetslösa som jobbar i kristna verksamheter.

 • wildwest63

  Tänk om en sånt här upprop i juletider istället hade bekänt Jesus som Herre, som Guds son, som ENDA vägen till Gud, som den ende som kan ge oss förlåtelse och upprättelse och evigt liv. Som hade förtydligat att tro på Muhammed, Buddha, Vishnu, Oden, Zaratustra, gårdstomtar, spöken osv leder fel och att vi därigenom missar målet!
  För det första är jag elak nog att tro att Stefan då inte hade fått ihop ens hälften av pastorerna, eftersom Jesus som enda vägen till Gud inte är en självklarhet längre. För det andra verkar fingerpekande på ett av 13% av svenska folket till Riksdagen inröstat demokratiskt parti vara en mycket viktigare orsak att skriva upprop! Vilket jag naturligtvis aldrig kommer begripa!
  Man kör också med nåt slags orwellianskt nyspråk där ordet ”kristen”, om det härstammar från SD-sammanhang, betyder ”icke-kristen”. Man verkar inte heller ha förstått att ett konservativt parti givetvis hänvisar till Sveriges kristna kultur och historia. Annars vore man ju inte konservativ! Det betyder inte automatiskt väckelsemöte, men det är ju bra mycket bättre att hänvisa till det gammaldags kristna Sverige än till klasskamp enligt Lenin eller månggifte enligt FI.
  Man bryr sig inte om att problematisera islam heller. Frågan är om man fått med alla påskrifter i det läget. Det pågår i seriösa tyska tidningar en debatt om vad det är för religion som IS och al-Qaida egentligen ägnar sig åt om det INTE är islam! I och med att många moderata muslimer förmodligen inser att IS variant av islam ligger närmare den bokstavliga tolkningen än den som de själva utövar, så uppstår heller inga noterbara protester mot IS och liknande rörelser. Man törs inte. Så måste man gå tillbaka 900 år, till korstågen för att komma på nåt liknande inom kristendomen att jämföra med. Ska vi vänta ytterligare 900 år tills även islam rättat in sig och blivit en fredligare religion? Är det budskapet?
  Drar man upp oförståendet för muslimska konvertiter håller jag med att svensk migrationspolitik inte är särskilt generös. Men det är väl också den enda punkten. Det beror i sin tur på att svenskar idag inte kan skilja islam och kristendom åt, det är en allmän religilös sörja som man helst inte vill ta i.

 • Kerstin-Svanberg

  Jag vet hur de tänker och jag vet hur deras attityder är och blir till kristna verksamheter som utnyttjar dem. Det som är kristen verksamhet får en dålig klang hos dem som utnyttjas i detta, detta blir motsägelsefullt då arbetaren är värd sin lön, i att då leva och ha en verksamhet som är beroende av gratis arbetskraft som man dessutom får en inkomst av.

 • kjell

  Stefan tack vare dig så har glädjen med julen försvunnit, att få veta att min pastor har blivit politiker i stället för evangelist och att du tagit på dig åklagarens roll ger sorg.

 • Kerstin-Svanberg

  Men kan det vara så att SS blev så förtvivlad av att inte ha alla med sig och inte fått det gehör han önskade då han skrev det där med att han inte står i Jimmie Åkessons hejarklack att han måste dra det vidare för att bara visa hur många pastorer som inte står i Jimmie Åkessons hejarklack, han hade behov av stöd i det han framförde ?? Att han även drog detta så långt att en sverigedemokrat inte kunde sitta i Ja Till Livets styrelse så visar han verkligen sitt rätta jag. Nej Stefan Swärd som politiserar det mesta och även de ofödda barnen är i alla fall ingen lämplig person i styrelsen Ja Till Livet.

 • Slimebeast

  Ja men det intressanta är ju inte hur det råkar vara redovisat, det enda som intressant är ju hur det verkligen förhåller sig.

  Gruppen på 10763 som klassas under rubriken ”anhöriga till flyktingar” innefattar endast personer som Migrationsverket direkt kan koppla till en flykting, men siffran innefattar långt ifrån alla anhöriga till flyktingar.

  I gruppen ”Anhöriga och adoptivbarn” på 21 000 personer är ju t.om alla ensamkommande flyktingbarn och deras eventuella föräldrar och barn inräknade, så redan det är ett konkret bevis på att siffran 10763 inte innefattar alla (ensamkommande flyktingbarn borde ju i själva verket adderas med siffran 28998).

  Och om en kärleksinvandrare (exempelvis en thailändska som importerats av en svensk man) klassas som ”anhörig”, då bör ju rimligen också en irakisk kvinna som gifter sig med en irakisk manlig flykting också klassas som ”anhörig”, oavsett när denne tas hit.

  Alltså, den verkliga siffran på ”flyktingar inklusive anhöriga till dem” landar på ca 60 000.

 • Kerstin-Svanberg

  Känner med dig :(

 • Slimebeast

  Det finns inget motsatsförhållande med att kritisera mångkultursivrare och ranka olika kulturer i bra och dåliga.

  En mångkultursivrare ser ett självändamål med kulturmix, ser enbart fördelar med främmande kulturer, kämpar emot sina egna och favoriserar allt främmande.

  Jag föraktar och fördömer en sådan syn.

  Jag anser att kulturer har olika kvaliteter. Ofta är det relativt snarare än absolut – en viss kultur i ett visst sammanhang kan vara bra men mindre bra i ett annat sammanhang.

  Ur ett svenskt perspektiv är sydostasiatisk kultur (exempelvis i form av thailändsk kärleksinvandring) inget större problem, det kanske t.o.m är en tillgång, särskilt om den som hos oss representeras av till 90% av personer med kvinnligt kön. Därmed inte sagt att jag skulle bli glad av att Sverige översköljdes av miljoner ostasiater – det skulle säkert medföra sina särskilda problem.

  Utan tvivel är dock islam, och kultur kopplat till den muslimska världen, sämre för det svenska samhället, påtagligt sämre, än vad de allra flesta andra kulturer i världen är.

 • Jonas Rosendahl

  Ja du. Du får sätta dig ner och författa ett brev till migrationsverket hur du tycker de borde kategorisera, så hoppas jag på ett positivt svar och att de ändrar sig. Men tills dess gäller deras sätt att kategorisera och det har vi att förhålla oss till och det är också vad artikelförfattarna gjort. E.O.D.

 • Slimebeast

  Sorgligt att konstatera att du trots en seriös ansats inför statistik fortsätter uppvisa blint förtroende för myndigheter och andra diverse auktoriteter, och brister i förmåga att analysera och kritiskt bedöma offentliga rapporter och officiell statistik.

  Oavsett vad du tror i din naiva fantasivärld så är fakta att 60 000 flyktingar och flyktingars anhöriga invandrade till Sverige 2013.

 • Kerstin-Svanberg

  Frågan man måste ställa sig som utnyttjar systemet, hur uppfattas detta av människor som ännu ej kommit till tro, kan jag vara trovärdig kristen och samtidig utnyttja arbetslösa människor ? Jag vet hur de tänker och jag kan inte försvara kristna som gör så.

 • Kerstin-Svanberg

  Det kan Kenneth bara vara smutskastning om det jag framför är osanning !

 • Micael Gustavsson

  Ni får ta och fortsätta diskussionen i Folkungasalen på dn hä bloggen, eller någonannanstans om ni önskar det. Det blir en alldeles för lång sidodiskussion utanför ämnet. Se kommentarsreglerna.