Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • xdannil

  Jag fick se följande artikel på dn.se med rubriken ”Frikyrkor sågar KD:s flyktingutspel”:

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/frikyrkor-sagar-kds-flyktingutspel/

  Är detta helt riktigt? Skrevs inte artikeln snarare med avseende på SD:s flyktingpolitik än på KD:s? Känns lite anakronistiskt…

 • Vart jag än går han mig bär

  Att ISIS mördar och rensar ut våra kristna bröder och systrar verkar inte bekymra Stefan. Att alla som kritiserar islam kommer att råka illa ut har vi i och med Birro debatten fått skåda. Var är uppropet mot ISIS någonstans? Birro har länge stått upp för den kristna tron i massmedia som få har orkat göra. Var är alla kristna röster när han trampas på?
  Det enda som jag ser kan vara positivt med listan är att man har en innehållsförteckning över vilka kyrkor man inte ska prata invandring. Gör man det motsatta som tex Gunilla Gomer kan man räkna med mobbning. Man kan räkna med utfrysning.
  Det enda som fattas är en instruktionsbok i hur vi ska svara när vi pratar invandring i kyrkan.
  Nu har vi 55 no go zoner i Sverige och så pratar vi om att det är myter med getton när det är polisen som säger det. Var ska det sluta. Det är sorgligt. Eller ska jag säga som man ska ” en utmaning”………

 • Kerstin-Svanberg

  Hur Stefan agerat i Ja Till Livet mot Gunilla Gomer visar verkligen att han är olämplig som ordförande där. SS agerande där är ytterst pinsamt, istället för att handla om att stå upp för de ofödda barnen har SS politiserat hela Ja Till Livet.

 • Christian

  Jag håller med om delar av uppropet, f f a det om barmhärtighet etc. Det jag ogillar är att man driver partipolitisk propaganda och underförstår att en kristen inte kan eller får
  rösta på SD, t ex nu av allt att döma den 22 mars. Sen finns det ett flertal tveksamma punkter.

  1. Stefan påstår att det är en myt att invandringen är en viktig orsak till ett antal problem ”som ökad arbetslöshet, ökad kriminalitet, ökad islamisering och ökad ghettoisering av vissa områden i våra större städer, med mera”. Vad finns det för belägg för ett sådant påstående?

  Jag hävdar tvärtom att det finns ett klart samband mellan invandring och ökad kriminalitet men det är svårt att visa på siffror eftersom de mörkas i PK-Sverige. Ökad islamisering skulle alltså inte ha med invandring att göra? Är det alltså icke invandrade svenskar som ligger bakom denna…? Den ökade gettoiseringen har givetvis också mycket med invandringen att göra i synnerhet där det bor många flyktingar. Det är ju lätt att konstatera att symptomen förekommer på flera orter i vårt land med hög andel invandrare t ex i Rosengård.

  2. ”Det är ställt utom allt tvivel att den människosyn som präglar SD är allt annat än kristen”. Är det på något sätt unikt för SD att ha en människosyn som inte är kristen? Är det alltså underförstått att de andra partierna har en kristen människosyn? Vad baseras i så fall det på? Vänsterpartierna (V,Fi, Mp, S) är ju i grunden motståndare till kristendom och därmed även kristen människosyn. Är det mer ”kristet” att vara för abort, homosexualitet, familjeupplösning, feminism, islamisering m m?

  Detta påstående bevisas inte heller mer än med en hänvisning till Matt. 25; ”när man ser på vad som är den röda tråden och vad som präglar och genomsyrar deras människosyn och deras politiska förslag, så borde det vara uppenbart för var och en att de står oerhört långt från Jesu ord…” (i Matt 25). Som sagt att stå långt från Jesu ord är knappast unikt för SD. Reinfeldt bekände sig t ex som ateist. Jag är heller inte övertygad om att sammanhanget kan tillämpas på Sveriges invandringspolitik. Det handlar väl mer om individens handlande och ansvar främst mot dem som tillhör Kristus. Finns förstås olika tolkningar men visst grundtanken är barmhärtighet etc .

  Att vara för fri invandring har per automatik inget med kristen människosyn att göra och gör inte de partier som förespråkar detta mer kristna. Oftast bygger det på helt andra värderingar såsom extremliberalism eller internationalism i socialistisk/kommunistisk anda.

  3. Stefan påstår vidare att ”talet om massinvandring är en myt som SD sprider”. (F ö om man nu kan tillämpa Matt 25 på invandringspolitiken så borde väl massinvandring vara bra. Varför behövs i så fall denna motargumentation)?

  Det hänvisas till statistik för 2013 och man blundar därmed för att prognosen för de kommande åren är betydligt högre. 500000 flyktingar beräknas komma till Sverige t o m 2018. En halv miljon motsvarar drygt antalet invånare i Göteborg och Malmö tillsammans. Var och en kan ju föreställa sig vilka problem det kommer att medföra. Kostnaden beräknas f n till gigantiska 155 miljarder! Sverige tar redan nu emot flest flyktingar per capita och 16% av alla flyktingar till EU. I absoluta termer är det bara Tyskland med 70-80 miljoner invånare som tar emot fler. Se
  http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Fakta-om-innvandring-til-Sverige_-som-svenskene-ikke-vil-snakke-om-7813694.html

  Jag vet inte var uppropets uppgifter om antalet flyktingar i år kommer ifrån men enligt Aftenposten förväntas alltså antalet asylsökande bli 83000 i år och 105000 nästa år

  Man frågar sig även mot denna bakgrund hur kristna ska rösta i våra Nordiska grannländer och i övriga EU? Invandringen i dessa ligger ju på en nivå i paritet med eller lägre än SD vill ha. Även de partierna måste ju då ha ”en människosyn som är långt ifrån kristen”. Gäller det i så fall även KD, som nu vill diskutera invandringen och minska kostnaderna? Varför skulle alltså SD vara värre än partierna i t ex våra grannländer som alltså har en betydligt lägre nivå än vi? Är de inte lika kristna som vi i den ”moralisk stormakten” Sverige… :-)

  Att det blir fråga om massinvandring är m a o uppenbart. Hur Sverige ska ha råd med detta och hur vi ska lyckas assimilera dessa stora flyktingströmmar begriper jag inte. Hitintills har vi i a f inte varit så framgångsrika. För att kunna hjälpa dem måste vi ha resurser, vad hjälper det annars att vi tar emot dem? Jesu ord handlade ju inte bara om att ta emot flyktingar utan även om att försörja dem etc. Invandringen riskerar ju att ske på bekostnad av andra områden i samhället; skolor, sjukvård och äldreomsorg m m. Bibeln talar ju om att ta hand om sjuka och våra äldre, så varför skulle i så fall det ena vara värre än det andra?

  4. Stefan skriver; ”Vi begår ett stort misstag om vi säger att dessa islamistiska grupper visar på islams sanna natur. Det är ett lika stort misstag som att säga att korstågen under medeltiden visar på den kristna trons sanna natur.” Antingen är Stefan helt okunnig om Islams natur eller naiv. Vad värre är, uttalandet spelar dessutom islamisterna i händerna. Att nästan 400 pastorer i Sverige har undertecknat uppropet är obegripligt och skrämmande och visar väl bara på sakernas tillstånd i landet! Varför inte ett pastorsupprop mot IS som tar ställning för alla förföljda kristna i MÖ och kräver att Sverige ska ta upp kampen mot IS?

  Det är ju tvärtom så, att dessa islamistiska grupper är de, som följer Koranen och vad Muhammed lärde och praktiserade. Att jämföra med korstågen är ju helt fel. Vi hittar inget stöd för dem hos Jesus och apostlarna. Skillnaden är uppenbar mot Koranen, där det som praktiseras av IS och andra jihadterrorister är just det som anbefalls; jihad mot ”de otrogna”. Islams 1400-åriga historia visar tydligt på detta. För en jämförelse av jihad och korstågen, se f ö Bill Warners genomgång.

  Att ”flyktingar som kommer hit vill leva ett liv i fred och trygghet” stämmer ju inte heller. Varför har i så fall hundratals ”svenskar” rest till Syrien/Irak för att delta i IS terrorjihad och fruktansvärda illdåd där? Dessutom så har nya IS-jihadister sökt asyl i Sverige förutom återvändare. Jag är givetvis inte generellt sett emot att vi ska ta emot flyktingar och hjälpa dem men många gånger verkar det som att vi tar emot fel människor och skickar tillbaka dem som borde få stanna t ex kristna och konvertiter som flyr från muslimska och andra länder där de förföljs och riskerar att dödas för sin tros skull. Man häpnar över den okunnighet som verkar råda i trosfrågor på Migrationsverket när man hör talas om viss fall.

  Som sagt det jag främst vänder mig emot med uppropet är demoniseringen av SD och ett antal klart tveksamma påståenden i detta syfte. Risken är stor att uppropet kommer att leda till ökad splittring bland kristna och i församlingarna och utfrysning av dem som inte tar avstånd från SD. Se hur det gick för Birro som sade sanningen om Islam. Samma mekanism finns tyvärr även hos oss kristna och i församlingarna. När kommer f ö ett pastorsupprop till försvar för honom och även hans uppfattningar? Inte lika bekvämt och PK kanske?

  Till sist, jag röstar inte på dem men det hindrar inte att jag kan hålla med dem i div sakfrågor. Det är bra att de kommer upp på bordet nu och börjar diskuteras. Sverige kan inte fortsätta att blunda för problemen och låtsas som ingenting. KD:s utspel igår är välkommet men det här uppropet blir nu väldigt otajmat och riskerar att uppfattas även som KD-kritik…

 • Christian

  Och här var även Warners genomgång…

  http://youtu.be/I_To-cV94Bo

 • Slimebeast

  Ja, ett väldigt konkret exempel på hur lustigt dåligt tajmat det blev med anti-SD-uppropet kontra KDs utspel om flyktingmottagandet. Förvirrat!

 • http://batman-news.com Stefan Sandell

  Vi förstår att syftet är gott menat, That´s all I had to say about that.

 • Jakob Brandin

  Väldigt bra debattartikel! Skönt att någon vågar ta diskussionen i vår oftast så konflikträdda frikyrklighet!

 • Kejsarens nya kläder

  Jag har bott i USA I 15 år och hade inte svårt att anpassa mig till det amerikanska tänket utom på ett område. The Evangelical Christian Right Wing.

  Dessa ledare med tv evangelister som Pat Robertson i spetsen varje dag berättade den ”Sanna världsbilden” så som de såg den. Trosbekännarna var oftast snabba med att ta efter och tycka lika dant.

  Ett absurt resonemang var när det gällde ”the first amendment”, alltså den grundlagsskyddade rätten att bära vapen, att i varje ifrågasättande av den väldigt vaga lagstiftningen om vem, hur, var och när det är rätt att ha laddade vapen med sig, besvarades alltid med ” Guns don’t kill people, people kill people”. Å så var den diskussionen klar…

  För en ”god” kristen är det helt otänkbart att rösta på en demokrat eftersom de inte anses stå för de rätta kristna värderingarna, utan anses flirta med socialismen.

  Nu är jag i Sverige igen, närmat mig kyrkan en aning, för här är alla fria att tänka och tycka vad de vill, åtminstone politiskt, inte sant? Ingen predikant kommer från talarstolen berätta vad som är rätt och fel att tycka, och framförallt inte påstå att man måste rösta på ett visst sätt om man är kristen.

  Så otroligt fel jag hade!

  160 nånting pastorer och andliga ledare har i dagarna gått ut med en skrivelse som inte bara berättar hur och vad alla bör tro för att vara en god kristen, vad man absolut inte kan rösta på om man är kristen, men också likt sina amerikanska gelikar använda ett mantra, typ det amerikanska ”Guns don’t kill people, people kill people!” Men nu i det svenska fallet: ”det finns ingen massinvandring”.

  De som ser att antalet personer som inte talar svenska har ökat med en lavinartad kraft, och vill minska på antalet till en nivå liknade den som finns i våra grannländer, ja de ser fel och har fel. För vi har en vacker värdegrund där alla är lika….

  Någonstans mittemellan dessa extrema religiösa åsikter finns säkert den Kristus jag letar efter, men ett verkar klart, i dessa båda läger är det lönlöst att leta.

  Och Kejsaren har jätte jättefina kläder