Direktsänd TV-debatt ikväll med Sverigedemokraterna

Sveriges Television och Aktuelltredaktionen följer upp vår debattartikel idag med en direktsänd debatt mellan mig och SD:s Julia Kronlid klockan 21.00. Bara så ni vet.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • S-ESköld

  KYRKORNA I VÅRT LAND HAR SVIKIT JESUS!

  Han som kom från himlen, som

  ljus i mörkret och salt i

  förruttnelsen

  och sände Sina församlingar

  i Sitt ställe, i samma

  uppgift:

  men de slöt fredsfördrag med

  synden i stället, med den

  värld de lever i:

  Ett exempel på det är att man

  kan dräpa Guds avbilder

  i moderlivet

  utan att kyrkorna – läs förkunnarna – säger

  ett knyst, utan pliktskyldigast säger

  Ja-till livet,

  som är att likna vid en gäspning i sammanhanget

  och så långt från lejonets av Juda rytande

  som man kan komma!

 • Tobias

  Förhoppningsvis är det ju inte kristna som mordhotat.
  Men det är ju just poängen: du måste skilja på att det finns kristna i SD och att SD skulle vara en kristen falang. Jag är säker på att du tycker att bara för att V har kristna medlemmar är det inte en kristen falang?
  KD är inte heller en kristen falng utan ett politiskt parti.

 • S-E Sköld

  Stefan Swärd har förstått – insett – att i sängen gömd i den goda farmoderns hätta ligger inte farmor, utan vargen och vill därför varna Rödluvan – Guds församlingar – för det.
  Om han gör det på bästa sätt, kan inte jag avgöra: ”vishet är att göra allting på bästa sätt”. Gud vill ju att ALLA människor skall bli frälsta och komma till kunskap om Sanningen, alltså även ALLA inom SD. Och det är enbart Guds Ord som kan uträtta det arbetet: och Andens budskap är ALLTID, enligt JESUS: att ”Han skall låta världen få veta sanningen, om synd, rättfärdighet och dom”. Alltså inte vad kristenheten TYCKER.

 • S-E Sköld

  Svenska folkets möjlighet att komma till ”kunskap om sanningen” är i huvudsak via Ordets förvaltares -och förkunnares Biblar, och om ”dessa tiger” – som de ju gör, åtminstone de främsta bland dem – då måste Gud få några ”stenar som ropar”. Men Guds huvudväg till vårt folk är via förkunnarna och deras Biblar: som är Guds Eget Ord.

 • S-E Sköld

  Saknar Kristusdoften.

 • S-E Sköld

  GUD HAR INTE SÄNT NÅGRAS ETTKRYSSTVÅ-PREDIKANTER

  JESUS säger att vårt tal skall vara Ja eller Nej,

  allt annat är från den Onde och att den

  som inte församlar med Honom,

  förskingrar.

  När det gäller att dräpa barn i moderlivet

  säger Gud: ”Du skall inte dräpa” och

  det är predikanternas uppgift att

  meddela detta: vad Gud

  säger.

  Som jag uppfattar Stefan Swärd är han en förkunnare med den ovanliga egenskapen kurage och en människa som ”bjuder på sig själv” i högre grad än vad han behövde göra. Denna blogg är ju ett exempel på det, att han går ut på torget till allmänt beskådande; utlämnar sig själv med andra ord. Som jag ser det, har han vad som krävs för att kunna vara en profetröst i landet. Därför finns ingen anledning att spotta på honom, utan anklagelserna mot honom bör vara sakliga och helst bibliskt underbyggda. Han är ju en annans tjänare och om han står eller faller angår egentligen bara Hans egen Herre: Den som sänt honom..

 • Slimebeast

  Jag sa aldrig att SD som helhet kan räknas som en kristen falang, herregud.

  Jag sa att i debatten kl 21 i Aktuellt igår kväll stod diskussionen mellan två kristna falanger – de mångkultursivrande kristna som Stefan Swärd företräder, och de kristna som Julia Kronlid företräder (dvs kristna som sympatiserar med SD).

  Julia Kronlid deltog i debatten igår i egenskap av sverigedemokrat OCH kristen, hon representerade alltså sådana som jag och många andra som just nu kommenterar på denna blogg.

 • Micael Gustavsson

  Snälla Sefast, kom ihåg tonfallsregeln. Och även om du inte håller med Stefan, så kan du inte veta något om hans inre liv och motiv. Ni som är kritiska utrycker er mycket mer dömande än Stefan gjort någonstans. Har Stefan någonstans uttalat sig om ditt eller andras inre själsliv? Kom ihåg att oberoende av vem som har rätt, så kan man ha fel med goda motiv.

 • Herman Vogel

  Svepande och frustrerande tal om hjälp till inhemska. Jo de ska vi hjälpa dem också. Men enligt dig inte de som kommer från andra länder? Eller hur ska jag tolka detta utbrott?

 • gäst & främling

  Du har helt rätt men något sådant internt kristet forum finns inte som vi ”vanliga” kan göra oss hörda, i dom som finns är det alltid någon världsvis och talför som trycker ner och nedvärderar.
  1 kor 6:7 Överhuvud är redan det en brist hos eder, att I gån till rätta med varandra. Varför liden I icke hellre orätt? Varför låten I icke hellre andra göra eder skada?

  12:25 så skedde detta, för att söndring icke skulle uppstå i kroppen, utan alla lemmar endräktigt hava omsorg om varandra. 26Om nu en lem lider, så lida alla de andra lemmarna med den; om åter en lem äras, så glädja sig alla de andra lemmarna med den

 • Jonasq • a day ago

  Bra, Stefan! Tack för att du står upp för en kristen syn på medmänniskor på flykt. Mycket viktigt att människor får se att den kristna tron är en kärlekens och barmhärtighetens tro.

  Bless!

  – Pastor Jonas, finns det inte en kärlekens och barmhärtighetens tro när det gäller medmänniskor som inte har tusentals dollar för att ta sig till Sverige, utan tvingas stanna i sitt lands närområde? Det finns inga pengar över att hjälpa i närområdena när invandringens kostnader även tagit en stor del av biståndspengarna i anspråk. Jag förstår inte din logik.

 • SefastTronde

  Allt som oftast har du så rätt. Du är en mycket god ’moderator’. Men, jag håller inte med dig denna gång.

  Vem är det som åter och återigen gör påhopp på än den ene än den andre: Ulf Christiansson, Gunilla Gomér, Carl Uhr, m.fl. m.fl., ibland för uttryckta sympatier med SD och ibland bara för uttryckt förståelse av den politiska situationen?

  Först görs jämförelser med nazism, Hitler och jag vet inte vad, i syfte att fastslå att SD är ett rasistiskt och främlingsfientligt parti. Sedan oändliga insinuationer. Allt för att ’kleta den uppmålade skiten’ på envar som uttrycker sympatier för SD, eller anser att Sverige inte bör ha större invandring än våra nordiska grannländer.

  Vem Stefan Swärd är deklarerar han så bra själv. Jag är inte den förste att notera ett av de mer framträdande draget, ”stolthet”. Det återkommande ”jag”, ”jag tar debatten”, ”jag gör”, ”jag har varit..”, där perspektiven nästan alltid skall belysas uppifrån och ner, där Swärd alltid sitter högst. Skulle kunna utveckla det hela mkt mer. Likväl vill jag inte nedvärdera Stefan Swärd som ofta visar väl så goda kvalitéer i sina karaktärsdrag. Och ”stolthet” är f.ö. något som mer eller mindre kommer till uttryck i de flesta människors personlighet, och något man i de flesta fall bör ha fördrag med.

  Ibland blir tonen hård därför att debatten trissas upp till nivåer där mindre utpekande begrepp inte blir adekvata. Det är först och främst Stefan Swärd själv som satt ribban i detta alltjämt fortgående korståg mot SD och personer med högst berättigade synpunkter eller ställningstaganden.

 • Kerstin-Svanberg

  Mår du då inte illa över de övriga politikerna som icke bryr sig om människors samveten i vården, eller som försvarar den nu extremt höga abortgränsen ?

  Jag upprepar det jag skrivit tidigare.

  SD vågar iallafall peta lite på den heliga kon abortlagen vilket de andra partierna i riksdagen försvarar, men dem kan man gå i ok med och de blir inte jagade i denna häxjakt av kristna enögda SD hatare.

  Att överhuvudtaget våga som parti vidröra den heliga kon abortlagen är en stor bedrift som de övriga partierna i riksdagen är för fega att göra eller faktiskt tycker ska vara en helig ko i denna dödskultur. Ja SD vill förlänga människans skyddsvärde till en nivå som kan accepteras i den kultur vi just nu lever i. Det tar tid för människor att vänja sig vid att den heliga kon inte är helig och abortlagen kan förändras.

  Samvetsfriheten i vården hur viktig tycker ni att samvetet är, varför är inte denna fråga viktig för de övriga partierna ? Varför är det bara SD som inte vill att människor ska pressas till att döda andra människor, inser ni inte hur viktig denna fråga är och vad den kan leda till ? Men inte minst, vad säger GUD ? Är ni emot samvetsfrihet bidrar ni själv att pressa människor till att inte lyssna på Guds tilltal ?

  En undran varför man inte är lika engagerad över vårat lands eget folkmord, dessa minsta kan inte ens fly för sitt liv . Varför inte göra ett upprop till underskrift mot detta massmord vi alla är med och bidrar till genom tystnad apati men också av vår skattpengar.

  Abortfrågan är en människorättsfråga. En växande fientlighet bland kristna mot vår egen befolkning de absolut minsta av dem, är tydligen inget som kyrkans ledare skulle skriva under mot ?

  Det tog rätt många år att förändra abortlagen till fri abort, det kommer att ta många år att bryta dödskulturen och förändra den tillbaka igen, men någonstans måste man börja, det sker inte av sig själv, det beror på dig och mig och kyrkans ledare har ett speciellt ansvar i detta. När nu Stefan Swärd är i sitt esse och igång med underskrifter, varför inte göra detsamma för våra minsta som inte ens har rätt att leva ?

 • wildwest63

  Utbrott var det ju inte, när jag får utbrott så kopplar jag ur tangentbordet så att moderatorn inte får hjärtinfarkt.
  Jag menar helt enkelt att lika lite som du kan ta emot samtliga vilsna existenser utanför ditt fönster (i vidare bemärkelse, du kanske bor mitt i skogen och jag menar nu inte ekorrar), eftersom det finns oändlig nöd, lika lite kan landet Sverige ta emot samtliga flyktingar på denna jord, eller rent av samtliga som ur någon synpunkt har det sämre än vi, eftersom det sannolikt är drygt 4 miljarder människor. Och vad beror det på? Kanske mindre beroende på att det inte skulle finnas plats (någon har sagt att om hela jordens befolkning ställde sig tätt så skulle alla få plats på en yta av Vänerns storlek), utan beroende på att människor inte bara behöver plats utan även bostad, mat, sjukvård, skolgång och arbete. Och det klarar vi inte!
  Så enkelt är det. Det handlar om begränsade resurser och en tråkig men nödvändig prioritering av hjälpsökande. Inte om nazism, fascim, högerextremism, omänskliga tankar etc. Det är bara dimridåer för att inte tänka tanken till slut – hur kan vi på mest effektiva sätt hjälpa så många som möjligt att överleva?

 • Morgan

  Julia krossade Swärd, jag har större förtroende för Julia än dessa 380 personer tillsammans.

 • Micael Gustavsson

  Jag ska inte kommentera resten här, men jag uppskattar din omsorg om mitt hjärta. Om du vill kan du få min mailadress, och sedan kan vi testköra mitt hjärtas tålighet mot dina kommentarer. Med några lugnande tabletter till hands givetvis :)

 • http://trumgottist.com Rikard Peterson

  https://www.youtube.com/watch?v=sRR7MmkiVY8 Här är debatten, för dem som likt mig inte såg det Aktuelltprogrammet.

 • Herman Vogel

  Nu lär inte resten av världen ha någon större lust att inta Sverige, förutom möjligen Ryssland som gör sina inflygningsförsök. Tror att vädret avskräcker :-)
  Av de flyktingar som kommer är det knappast så att man lämnat hem och hus för att söka sig till pärlan på jorden, alla människors tillflyktsort och shangrila, Sverige.
  Nej på det stora hela handlar det om sönderslitna familjer, våld, folkmord mm som drivit dem att ge upp allt för att om möjligt få behålla livet. Visst, det finns rötägg bland invandrare också, precis som överallt annars. Men det är inte till största delen en samling av mordiska muslimska anarkister som medvetet korsar gränser och hav och sitter inklämda i otjänliga vagnar och containrar för att nå vårt land för att missionera.
  Om Putin fick för sig att annektera oss likt Krim så skulle du och jag likaväl kunnat vara på flykt in i nått annat land.
  ”Sorry, vi har inte råd, ni är inte välkomna, åk hem till Sverige och bli ryss, ni är ju inte av rätt naionalitet, go home! Vi har inte råd, pys”

 • Indraa

  Julia var mer lik Jesus, varmare, mer ödmjuk, som jag har uppfattat att Jesus var.