Vad jag tycker om Tunehags texter – ett försök att reda ut debatten

Jag har lovat att återkomma med en kommentar om vad jag tycker om de tre korta artiklar som Mats Tunehag har skrivit. Det gör jag nu. Tunehags tre korta artiklar handlar om analys av islam som religion och hur vi tolkar utvecklingen i världen och i västvärlden för närvarande. Så det är inga enkla frågor. Jag får frågor om jag tar avstånd från artiklarna eller inte, jag kan inte besvara en sådan fråga på ett så enkelt sätt.

Det här handlar om att försöka sakligt reda ut frågorna. Jag skriver därför i punktform för att det ska bli så lite rörigt som möjligt för läsarna.

1. Jag och Stefan Gustavsson har i tidningen Dagen i fredags klart och tydligt deklarerat vad Svenska Evangeliska Alliansen står i frågor som gäller främlingsfientlighet och rasism. Vi tar fullständigt avstånd från allt sådant. Man kan inte hitta något i det som Stefan Gustavsson har sagt i sin roll som talesperson för Evangeliska Alliansen som främjar rasism eller främlingsfientlighet. Man kan inte heller hitta något sådant i SEA:s officiella och av styrelsen antagna dokument, där Kapstadsöverenskommelsen är det viktigaste aktuella dokumentet.

2. De tre forskarna som kritiserar SEA har lyft fram tre artiklar av Mats Tunehag som publicerats på SEA:s hemsida under 2008, eftersom artiklarna har publicerats på SEA:s hemsida anser man att vi är ansvariga för detta.

3. Man måste komma ihåg att Stefan Gustavsson är den som företrädar SEA. Det är han framförallt som uttrycker SEA:s uppfattningar, sedan kan styrelsens ordförande i enstaka tillfällen vara med och skriva under något uttalande eller utspel som vi gjorde i artikeln i fredags. SEA:s styrelse består av en rad olika personer som har många andra uppdrag, SEA-engagemanget är ideellt på fritiden för hela styrelsen. En del av oss skriver och talar mycket, det styrelseledamöter säger i olika tillfällen får inte sammankopplas med SEA. SEA har en specifik agenda och vissa frågor man driver. Styrelseledamöterna håller på med allt möjligt. Säger jag något heltokigt på min blogg, vilket säkert händer ofta, får det inte sammankopplas med SEA. SEA:s styrelse är en brokig skara människor som har olika uppfattningar i många olika frågor, i SEA-samarbetet är vi överens om att vi vill samverka om att främja evangelikal kristendom, det är vår gemensamma nämnare. Därutöver kan vi ha mycket olika uppfattningar om många frågor.

4. Men OK, Tunehag uttrycker inte SEA:s ståndpunkter, men vi har publicerat texterna för fyra år sedan. SEA:s styrelse sysslar aldrig med hemsidans innehåll, det är Stefan Gustavsson och kansliet som beslutar om vad som ska publiceras. Men visst har vi ett ansvar för det som läggs ut.

5. Min och Stefan Gustavssons linje häromdagen var att kritik mot Tunehags texter ska riktas direkt till honom, och besvaras av honom. Därför har vi lagt ut en text av honom på hemsidan. Men kritikerna nöjer sig inte med detta, OK – jag säger något också i frågan. Det är mina personliga reflektioner, SEA-styrelsen diskuterar aldrig enskilda texter på detta sätt.

6. Man måste komma ihåg bakgrunden  – Mats Tunehag har under många år jobbat med människorättsfrågor och religionsfrihetsfrågor på global nivå. Han har särskilt sysslat med förtrycket av mänskliga rättigheter och religionsfrihet i muslimländer. Tunehag har varit internationellt verksam under många år, han ägnar sig åt den globala debatten. Inte den svenska. När han kritiserar islam är det dessa globala trender han diskuterar. Att främja rasism, främlingsfientlighet eller svensk nationalism, så vitt jag vet har Tunehag aldrig ägnat sig åt detta. Men han har kraftigt kritiserat islam och islamisering.

7. Islam är en religion, inte en folkgrupp. Att kritiskt granska islam kan definitionsmässigt inte vara rasism. Det är orimligt att religionskritik ska stämplas som rasism. Religionskritik måste alltid vara tillåten, jag tycker dock att den ska göras på ett sakligt och respektfullt sätt. Islam finns i många olika skepnader, muslimer kommer från de flesta länder. Det är omöjligt att diskutera islam och koppla ihop det med frågor om nationalism.

8. Främlingsfientliga och högerextrema grupper använder islamkritik för att främja rasism. Men det är grovt okunnigt och osakligt från deras sida. Om vi begränsar oss till Sverige, de flyktingar som kommer hit kommer från många olika länder och representerar olika religioner.  Många är katoliker eller ortodoxa. Vi kan knappast kallas för rasister om vi kritiserar katolska kyrkan eller ortodox kristendom. Men en del anser tydligen att om man kritiserar religionen islam, då är man tydligen rasist. Jag jobbar inom ramen för ett samfund som heter Evangeliska Frikyrkan. Vi har mångårig erfarenhet av att jobba med muslimer i Stor-Stockholm. Vi vet att de muslimer som kommer till Sverige, är mycket olika i sin inställning. Många av dem är flyktingar som har flytt från sina förtryckande muslimska länder. De är ofta mycket mer kritiska mot islam än vad skeptiska svenskar är. Många av del flyktingfall vi jobbar med handlar om muslimska konvertiter som blivit kristna som ska utvisas till muslimska länder, det är livsfarligt för dem. Många muslimer som kommer till Sverige är sekulariserade muslimer vars religiositet är ganska kulturell. Det är ganska vanligt nu att muslimer i stockholm konverterar till kristendomen. Vi vet från många fall vilken förföljelse de blir utsatta för. En del muslimer i Sverige är troende och aktiva troende muslimer, men ligger långt bort från militant muslimsk fundamentalism. Enligt min mening är politiskt aktiva muslimer med mer fundamentalistisk framtoning en klar minoritet bland svenska muslimer.

9. Vad jag försöker säga är att det är stor skillnad på att diskutera islam i Sverige, och de globala trenderna, och vad som händer i de muslimska länderna. Man måste tydligt definiera vad det är man diskuterar.

10. Jag tycker att kritik mot religion ska vara respektfull och saklig. Vi kristna blir ju inte glada när vi kritiseras okunnigt och onyanserat. Samma sak måste gälla oss när vi talar om andra religioner, bl.a. islam.

11. Det är ett stort problem att de högerextrema grupperna suger åt sig all form av islamkritik och använder det i sin högerextrema propaganda. Det har förändrat förutsättningarna för hela diskussionen om islam. Missionärer inom bl.a. Evangeliska Frikyrkan som jobbat många år i muslimska länder är nästan alltid mycket kritiska mot islam, de har sett förtrycket och bristen på religionsfrihet på nära håll, de synpunkter som Tunehag för fram tycker jag är praxis bland personer som jobbat med kristen mission och bott och levt många år i muslimländer. Men vi måste ta hänsyn till och förstå att högerextremismens framsteg har förändrat förutsättningarna och måste påverka hur vi formulerar oss.

12. Jag jobbade med ett konsultuppdrag förra sommaren som handlade om Breiviks högerextremism var ett hot mot svenska storföretag. Jag har därför lusläst Breiviks 1500 sidors manifest. Jag vet ganska väl hur man talar och skriver om islam i högerextrema kretsar.

13. Detta var lite bakgrundsreflektioner som något visar glasögonen jag granskar Tunehags texter med.

14. Hans artikel ”Trappan och trojkan” handlar om hur förtryck utvecklas, och att det är en stegvis process. Artikeln är tillspetsad och det finns naturligtvis enskilda formuleringar som kan diskuteras. Artikeln handlar också om förföljelse mot kristna i västvärlden, där jag tycker att Tunehag har en poäng. Det som är kontroversiellt i artikeln som gäller islam, är hans påstående om allians mellan muslimer och nazister. Det framgår av texten att det han åsyftar är det gemensamma kring antisemitismen. Jag kan inte annat än att hålla med Tunehag här. Antisemitismen är mycket utbredd i de muslimska länderna i mellanöstern, det är ju en mycket vanlig ståndpunkt att det förhåller sig så bland dem som har kunskaper om mellanöstern och behärskar arabiska. För säkerhets skull har jag idag kollat upp detta med arabiska-kunniga islamexperter. Att anti-semitismen i Malmö drivs av muslimer är väl en ståndpunkt som riksmediajournalistiken har slagit fast. Det här är ju frågor som kan prövas vetenskapligt och genom seriös journalistik, och jag tycker knappast att det går att hävda att Tunehag har fel i dessa frågor. Tunehag skriver tillspetsat, frågan är om man kan hävda om det är något som är sakligt fel i artikeln? Utifrån mina kunskaper tycker jag inte det. Jag kan inte förstå hur artikeln innehåller rasism eller främlingsfientlighet. Det Tunehag varnar för är antisemitism och förföljelse mot kristna. Men det är uppenbart att jag och herrarna Steiner, Hammarström och Lundberg har mycket olika uppfattningar om hur denna artikel ska förstås och tolkas. De skriver ju i Dagenartikeln bl.a om sammankopplingen nazism-islam att ”Man skulle kunna avfärda dessa fullkomligt befängda föreställningar som parodiska om inte beskyllningarna vore så oerhört grova och kränkande och den här typen av konspirationsteorier visat sig så farliga”. Jag menar nog att det finns omfattande belägg antisemitismen inom islam, både i de muslimska ländera och i muslimskt dominerade områden i västeuropa. Enligt min uppfattning finns det inga skäl att plocka bort artikeln ur SEA:s arkiv. Men kan någon peka på att det finns vetenskapligt belagda faktafel i artikeln är jag beredd att diskutera frågan. Finns det forskning som visar att det inte stämmer med omfattande antisemitism i muslimska miljöer? Jag känner inte till det i varje fall.

15. Artikeln ”Medan Europa sover” är också tillspetsad och skriven i provocerande tonfall. Men frågan gäller även här om det är felaktigt det som står i artikeln. Artikeln handlar om Europas islamisering. Men frågan är om det stämmer att antisemitismen ökar i områden med växande antal muslimer. De exempel han tar upp från England om bidrag till polygama familjer och om uttalanden från en biskop om att Sharia börjar tillämpas i vissa områden. Tunehag skriver också om att förföljelsen mot homosexuella ökar i bl.a. Holland och att det är muslimska män ofta som ligger bakom. Jag kan inte bedöma om de påståenden som Tunehag gör stämmer, jag antar att han har plockat upp denna information i olika internationella tidningar. Men ska jag diskutera om artikeln ska plockas bort från SEA:s hemsida måste jag ha belägg för att det inte alls stämmer det han skriver. Stämmer det inte med brittiske biskopen, bostadsbidrag polygama familjer,  m.m. Kan Steiner, Hammarström och Lundberg påvisa att det finns direkta felaktigheter i artikeln är jag beredd att diskutera saken. Men det gör man inte i DAgen-artikeln. Den här artikeln kan tolkas som att den innehåller en rasistisk underton om det Tunehag skriver om, är felaktigt eller kraftigt vinklat och överdrivet. Men är det riktig information han för fram tycker jag att det är seriösa problem som ska kunna diskuteras.

16. Den av de tre artiklarna jag är mest tveksam till är ”Kan man vara moderat nazist”. Artikeln är varken främlingsfientlig eller rasistisk. Den handlar helt och hållet om kritik mot islam som religion. Det är en mycket tillspetsad kritik mot islam som religion. Tunehag har stora kunskaper om islam, genom att han har jobbat med frågorna under många år. Och bättre än så här kan han när det gäller att analysera islam. Framförallt är jag kritisk mot att han framställer islam så entydigt. Islam har oändligt med samfund, praxis, tolkningar och uttrycksformer. Tunehag försöker hitta problematiska drag hos denna religion, han har poänger i det han skriver, men jag tycker att han skulle kunna skriva det på ett mer nyanserat sätt. och det har han gjort i andra texter om islam. Den här artikeln kan jag mycket väl tänka mig att vi i SEA-ledningen kan diskutera om vi kan nyansera eller balansera upp på något sätt, kanske med någon annan text av Tunehag.

17. Det finns dock en punkt där jag helt och hållet håller med Steiner, Hammarström och Lundberg. Det handlar om hur högerextremismen använder islamkritik för att bekämpa ett mångkulturellt samhälle. Det gör det på ett osakligt och vinklat sätt, men vi kan inte blunda för denna verklighet. Därför måste den evangelikala kristna islamkritiken hitta ett bra tonläge så att våra texter inte hamnar på högerextremismens hemsidor. Därför tror jag att islamkritiska texter av evangelikaler måste vara i ett mycket sakligt tonläge, undvika generaliseringar och överdrifter och när vi tar upp konkreta problem som antisemitismen i Malmö och sharialagar i vissa områden i England, måste detta balanseras upp med att vi försvarar det mångkulturella samhället i samma text. Tunehag gör det t.ex. i slutet av artikeln om ”kan man vara moderat nazist” där han skriver att han fastslår med emfas att vi säger ja till muslimer men nej till islam. Och detta måste vi tänka på för SEA:s del. Vi har inte planerat att ägna oss åt islamkritik, men om vi skulle välja att göra det i framtiden, måste vi vara djupt medvetna om detta.

 

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Tommy Nilsson

  Nyanserat och bra skrivit Stefan, med tanke och hjärta!
  Tommy Nilsson

 • Kristian Steiner

  Jag såg fram emot att läsa dina reflektioner
  på den gångna debatten. Jag är så besviken. Du verkar överhuvudtaget inte
  förstå vad det handlar om.

   

  Ett av dina återkommande argument är att det
  som skrivs är sant.  Jag menar att detta vittnar om en banal syn på sanning. Propaganda
  bygger vanligen på enskilda sanningar. Därför måste ”sanningar”
  problematiseras! Jag har också studerat Sverigedemokraternas retorik ganska
  ingående. Med din logik skulle mer eller mindre allt vad SD skriver passera,
  därför att partiet lyfter fram enskilda sanningar. Du måste ställa frågor som;
  Hur tolkas empiriska förhållanden? Vilka orsakssamband till olika problem lyfts
  fram? Uppfattas vi som hotade i texterna? Ges argument för att försvara oss med
  långtgående medel? SDs och dessa tre SEA-texter har stora likheter med
  alarmistisk propaganda.

   

  Vidare, anser du att vi ska applicera samma
  teknik när vi talar om svarta, romer och judar? Så länge vi säger saker som kan
  vara empiriskt sanna är det OK. Är det alltså OK att på SEAs hemsida vräka ur
  sig statistiska samband mellan olika etniska gruppers våldtäktbenägenhet,
  intelligens, brottslighet eller ekonomiska makt?

   

  Att Tunehag skulle ha stora kunskaper om islam
  är irrelevant i sammanhanget. De flesta propagandister är pålästa, men tolkar
  sammanhang så att det passar intresset.

   

  Påståendet att Tunehag arbetar med
  människorättsfrågor ger honom ingen rätt att uttala sig som han gör.

   

  Slutligen skriver du att vissa texter borde man
  ”balansera upp”. Främlingsfientliga
  yttranden ska inte balanseras, de ska tas bort.

   

  Mitt råd till dig Stefan är att låta en
  extern granskare läsa de famösa texterna. Varför inte en islamolog med
  innehållsanalytisk kompetens?

 • Kristian Steiner

  Jag såg fram emot att läsa dina reflektioner
  på den gångna debatten. Jag är så besviken. Du verkar överhuvudtaget inte
  förstå vad det handlar om.

   

  Ett av dina återkommande argument är att det
  som skrivs är sant.  Jag menar att detta vittnar om en banal syn på sanning. Propaganda
  bygger vanligen på enskilda sanningar. Därför måste ”sanningar”
  problematiseras! Jag har också studerat Sverigedemokraternas retorik ganska
  ingående. Med din logik skulle mer eller mindre allt vad SD skriver passera,
  därför att partiet lyfter fram enskilda sanningar. Du måste ställa frågor som;
  Hur tolkas empiriska förhållanden? Vilka orsakssamband till olika problem lyfts
  fram? Uppfattas vi som hotade i texterna? Ges argument för att försvara oss med
  långtgående medel? SDs och dessa tre SEA-texter har stora likheter med
  alarmistisk propaganda.

   

  Vidare, anser du att vi ska applicera samma
  teknik när vi talar om svarta, romer och judar? Så länge vi säger saker som kan
  vara empiriskt sanna är det OK. Är det alltså OK att på SEAs hemsida vräka ur
  sig statistiska samband mellan olika etniska gruppers våldtäktbenägenhet,
  intelligens, brottslighet eller ekonomiska makt?

   

  Att Tunehag skulle ha stora kunskaper om islam
  är irrelevant i sammanhanget. De flesta propagandister är pålästa, men tolkar
  sammanhang så att det passar intresset.

   

  Påståendet att Tunehag arbetar med
  människorättsfrågor ger honom ingen rätt att uttala sig som han gör.

   

  Slutligen skriver du att vissa texter borde man
  ”balansera upp”. Främlingsfientliga
  yttranden ska inte balanseras, de ska tas bort.

   

  Mitt råd till dig Stefan är att låta en
  extern granskare läsa de famösa texterna. Varför inte en islamolog med
  innehållsanalytisk kompetens?

 • Stolpe

  Hej Stefan. Ok (och lång) text ifrån dig ikväll.

  Tänkte bara på ett par textrader;

  #1. ” Att anti-semitismen i Malmö drivs av muslimer är väl en ståndpunkt som riksmediajournalistiken har slagit fast”.

  Hmm…? Har man verkligen det? Du nämner ordet ”riksjournalistik” i samma mening som ”vetenskaplig och seriös journalistik”.

  Enligt mitt sätt och se det hade alldrig din konstiga vecka/helg behövt sett ut som den gjort om den inte fanns en sådan otrolig ”sopaundermattanstoppahuvudetisanden” mentalitet hos nämnda grupp journalister, plus ett stort antal politiker….?!

  Nämn en ”riksjournalist” som ställt Mr Reepalu mot väggen…. på riktigt?

  Mejla gärna EN artikel eller inslag ifrån ”riksmedia” där man seriöst problematiserar ”att anti-semitismen i Malmö drivs av muslimer”.

  Återigen, tom tidningen Dagen har genom den senaste artikeln och en del andra konstig artiklar och ledare det senaste året, gått in i ett ”mode” av, ”det vi inte pratar om, det finns inte”. Bästa sättet att få tyst på diskusionen är då att stämpla ordet ”rasist” på allt och alla som vill diskutera problemet (inte personen).

  Tankar kring detta?

  //M

 • Anders Gunnarsson

  Jo man kan kritisera Kyrkan utan att vara rasistisk, men ärligt talat Kan man kritisera judendomen utan att vara rasistiskt antisemit (jag vet inte svaret)!

  Grunden till mycken antisemitism o antikatolicism är grundad på okunskap. Och kritiserar du islam kan det väl vara på sin plats att också lyfta de goda sidorna, som Peter Kreeft ofta gör. Kritik är berättigad av fundamentalism-Islamiseringen, men Islams segertåg beror i mångt o mycket på kristendomens totala misslyckande. Islam är ofta en väg till riktig religiocitet, då alternativen blivit moraliskt bankrupta i en tid då verklig kristendom inte leva ut (tänk på mödraskap, abort, helighet, tidebön, spiritualitet, fasta, helgernas helighet eller kyskhetens betydelse eller varför inte Marias roll)!

  Mycket förenar, men svärdet, inkarnationen o treenigheten skiljer oss åt!

 • Jonas

  Stefan,

  Tycker att det du skriver under punkt 17 är är bra. Skulle önska att det hade varit din enda punkt och att du hade utvecklat det resonemanget. För det här handlar inte om vetenskapligt verifierade fakta, eller statistik, det handlar om en viss typ av retorik som underblåser hat och fiendskap. För visst är det lite konstigt att ni har låtit publicera fyra artiklar som låter som SD-texter i SEAs namn? Frågan är om den evangelikala rösten ska ligga så nära den blåbruna retorik som nu får allt större utrymme i Eurropa? Jag tycker nog inte det. Det finns andra sätt att kritisera religioner och ideologier, som bättre tjänar evangeliets syften. 

 • Bengt Malmgren

  Bra sammanfattat av dig Stefan

 • Jonas

  Och låt mig återigen tillägga att jag tycker att SEA gör ett mycket fint och viktigt arbete för religionsfrihet, och representerar den evangelikala rösten väl. De här texterna sticker verkligen ut i sammanhanget. 

 • http://www.facebook.com/people/Per-Ewert/1643185423 Per Ewert

  Ett bra och balanserat slutinlägg, Stefan.
  Kristian: Jag upplever att du fortfarande intar något av en åklagarroll som inte har riktig täckning i det material som Stefan sammanfattat här. Det finns en stor skillnad mellan att hävda att det skulle vara ”OK att på SEAs hemsida vräka ur sig statistiska samband mellan olika etniska gruppers våldtäktbenägenhet, intelligens, brottslighet eller ekonomiska makt” som du skriver, och att kritisera bristande mänskliga rättigheter i vilken ideologi, religion eller annan intressegrupp som helst.

  Det förra tycks mig som omdömen om etniska gruppers innboende EGENSKAPER. Att ensidigt lyfta fram negativa sådana känns som en rasistisk eller möjligen främlingsfientlig argumentation. Men muslimer är ingen etnisk grupp; det är en religion som omfattas av vitt skilda etniska grupper, därtill med en stor skillnad procentuell omfattning. Jag tolkar inte er som att ni tycker att SEA eller Tunehag ägnat sig åt en sådan argumentation. Det som Tunehag däremot gjort är att problematisera sådan PRAXIS hos religiösa eller andra grupper som strider mot grundläggande mänskliga rättigheter. Det tror jag att även du ser som rimligt, kanske även lämpligt?

  Sedan kan man alltid diskutera ordval och formuleringar, vilket Stefan gjort här ovan. Men man bör vara försiktig med att dra anklagande paralleller som inte finns i de texter som diskuteras.

 • Sward

  Kristian,
  Jag tycker att du glider i distinktionen mellan folkgrupp och religion. Den sistnämnda texten av Tunehag kallar du främlingsfientlig. Jag kallar den religionskritisk med fokus på islam. Jag är konfunderad över hur du använder begreppet främlingsfientlig. Om man är kritisk mot Jihadbegreppet i Koranen tex – är man då främlingsfientlig?’
  Stefan Swärd

 • Anders P Lundberg

   

  Stefan Swärd. För mig framstår du som kluven. Å ena sidan
  gör du insatser för flyktingar, och skriver (ofta bra) texter om kyrka och tro
  i ett avkristnat samhälle. Du är på så vis en av våra viktigaste kristna
  opinionsbildare.

  Å andra sidan väljer du att försvara Tunehags texter. Just
  nu kan jag inte se det på något annat vis än att du legitimerar de idéer som
  ryms i delar av vad Tunehag skriver, och som även återkommer i exempelvis Världen
  idag (se nu senast en text av Nasrin Mosavi Sjögren från den 27/7). Dessa är
  idéer, och det är en retorik, som ligger nära Sverigedemokraternas beskrivningar
  av världen.

  Som flera har påpekat så kan vi göra ett experiment genom
  att ersätta ”muslim” och ”islam” med ”jude” och ”judendom”. Väldigt få i dagens
  Sverige hade då accepterat den typ av uttalanden som Tunehag gör. Däremot är
  det alltför många som tycker det är ok att uttrycka sig så om muslimer. Att du
  nu också accepterar detta, vad säger det om dig, och vad säger det om SEA? 

  Jag förstår inte helt vad det är för slags processer som
  lett dig till att fatta detta beslut. Jag vet ju att du är involverad i Världen
  idag, och jag har via kommentarer på nätet fått intrycket att du och Tunehag är
  gamla kompisar. Men det finns ett antal varningsklockor i Tunehags texter som
  jag tycker borde vara alarmerande, även för hans vänner. Mannen uttrycker sig
  på sin blogg på följande sätt:

  ”Den som rör sig bortom
  högskoleinstitutioner och läser andra tidningar än Aftonbladet och DN, kan få
  veta vad som händer.” Och: ”Jag har i över 20 år rest och arbetat i cirka
  hälften av världens länder, med stort fokus på muslimvärlden. Jag har suttit
  med muslimer och kristna, tagit del av människors tårar och sorg när de
  berättat om tortyr, övergrepp och mord. Detta är ingen pseudo-debatt i akademiska
  elfenbenstorn, fjärran från verklighet och människor.

  Karln tycks alltså på allvar mena att hela världen är blind,
  men att just han har sett ljuset. Världen enligt Tunehag kännetecknas av
  sammansvärjning och konfrontation. En hel samhällselit, bestående av akademin
  och ledande media, konspirerar mot den vanlige medborgaren.

  Det är någonting i denna världsbild och självbild som är
  osunt i mina ögon. Hur kommer det sig att du som en tänkande och klok människa
  väljer ett sådant sällskap? Sorry, men just nu begriper jag mig inte på dig.

 • Patrick Ölund

  Som sagt var, Tunehag kritiserar inte muslimen” men religionen Islam och den måste kunnas kritiseras. Islam förtrycker och förstör och till sist för den människor till helvetet. 

  När vi vittnar om Jesus för en muslim bör vi inte kritisera islam eftersom det inte kommer att göra det lättare för dem att öppna sig för evangelium men istället visa dem att det finns en Gud som älskar dem och har dött för dem.Men vi måste kunna kritisera Islam utan att någon ska ropa ”främlingsfientlighet.” Vi måste förstå att kristendomen är exklusiv – Jesus är exklusiv. INGEN kommer till Fadern förutom genom Jesus Kristus. 

 • Patrick Ölund

  När människor talar om ”judar” är det oftast inte judendom man talar om men juden. När man talar om Islam talar man om religionen Islam och inte om muslimen. Det är stor skillnad. Man måste kunna kritisera en religion. 

  Varför skulle inte Tunehag kunna berätta att han vet vad han talar om eftersom han faktiskt har mött denna verklighet. Hur många utav kommentatorerna här läser andra tidningar än de svenska?

  Jag tror precis som Swärd säger, att de flesta missionärer som har arbetat med muslimer och mött Islam på nära håll har en kritisk hållning mot Islam. Man har sett förtryck, fruktan osv.

  Vi har en vän som är från ett muslimskt land. När denne person kom till Sverige mötte hon Jesus. Hela hennes liv förvandlades. Men hon vågar inte säga detta till sin far som fortfarande är kvar i hemlandet, eftersom hon är helt övertygad om att han skulle sända någon att mörda henne eftersom hon konverterat från Islam. Är detta en human religion?

 • Sward

  Anders P Lundberg,
  Det stämmer nog att jag är kluven.
  Jag håller med om att Tunehag skriver för tillspetsat i dessa känsliga frågor, det framgår med all tydlighet i mitt blogginlägg.
  Men den avgörande frågan för mig är om det är sant eller inte som han påstår. Han hävdar att det finns ett samband mellan växande antisemitism och växande inflytande för islam. Det gäller både muslimska länder och områden i västeuropa.
  Menar du att det inte är sant. Ja eller nej?
  Är det sant att det börjar i praktiken införas sharialagar i vissa områden i västvärlden. Menar du att det inte stämmer? Menar du att det inte är problem?
  Stämmer dessa påståenden måste man ha rätt att diskutera dem? Och att då inte behöva påklistras stämpeln islamofob.
  Menar du att det inte stämmer att det finns en omfattande muslimsk förföljelse mot kristna både i muslimska länder, men också riktat mot muslimer som konverterar till kristendomen i västvärlden.
  Menar du att Tunehags påståenden är lögner?
  Om det inte är lögner, menar ni då att det är islamofobiskt att diskutera problemen för en sådan diskussion kan vara till skada för muslimer och utnyttjas av främlingsfientliga krafter?
  Min sistnämnda fråga kan vara den som visar var vi egentligen inte är överens.

  hälsningar
  Stefan Swärd

 • Jonas

  Stefan,

  Du verkar ha fastnat för vad som är ”sant” i statistisk mening. Det är ju ett ganska begränsat synsätt när det gäller offentlig retorik och vilka idéer, attityder och rädslor som man knyter an till. Som du vet kan man också använda sig av statistik för att underblåsa hat och utanförskap, det är exakt det SD håller på med. Men inte tycker väl du att deras retorik är ok för det? 

  Men även om du ensidigt vill hålla dig till ett sådant mått på vad som utgör god evangelikal rapportering och kritik så torde väl dessa artiklar ha vissa brister? Eller menar du att ”islamisering” och allianser med nazister är statistiskt verifierbara fakta som SEA bör varna världen för? 

  Jag begriper inte varför du vill försvara de här typen av retorik. Särskilt inte när du aldrig har använt dig av den själv. Och det har ju inte SEA heller gjort, vilket jag är väldigt tacksam för. Kanske man bör låta det här vara en liten varningsklocka och ta en diskussion om retorik, diskurs och riskerna med att skriva in sig i andras agendor genom att använda begrepp och idéer som har fått ett laddat värde i samhällsdebatten? 

 • Berra25

  En religion som hotar med helvetet om man inte tror, att är det en human religion?

 • Pingback: Summan av delarna « Gunnels plats i rymden()

 • Sward

  Kristian,
  Jag håller med om att vi måste vara varsamma med hur vi diskuterar dessa frågor med tanke på hur främlingsfientliga krafter utnyttjar det hela.
  Men vi måste också ställa oss grundfrågor om vissa saker stämmer eller inte.
  Är det sant eller inte att det börjar införas sharialagar i praktiken i vissa områden, är det inte sant då tycker jag att Tunehag är islamofob. Är det sant anser jag att han har rätt att lyfta fram det och problematisera det.
  Det avgörande frågan är om det finns omfattande muslims förföljelse mot kristna i muslimländer eller inte, och mot konvertiter till kristendomen i västvärlden. Är det inte sant är Tunehag islamofob. Är det sant är det relevanta problem som måste kunna få diskuteras.
  Den avgörande frågan är om det är sant om det är omfattande antisemitism i muslimska länder, men även i områden i västeuropa där det bor många muslimer. Vilka grupper i Malmö driver antisemitismen, den har ju blivit världsberömd?
  Är detta inte sant är Tunehag islamofob, är det inte sant måste han har rätt att diskutera saken och problematisera den.
  jag håller med om kritiken mot Tunehags språkbruk, men avgörande för mig är sanningsfrågan. Vad jag förstår anser ni att det är konspirationsteorier endast att göra den här typen av påståenden.
  Ni anser att det är fel utifrån verklighetsfakta att göra koppling islam – antisemitismen, islam – förföljelse mot kristna, islam – införande av sharialagar?
  Den grundfrågan måste vi reda ut.
  Sedan måste vi kunna diskutera hur kan detta lyftas fram och politiiseras utan att högerextremismen kidnappar hela frågan.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Sward

  Berra25,
  Läs helvetestexterna i Koranen. Bibelns texter är måttfulla i jämförelse.
  hälsar
  Stefan Swärd

 • http://www.facebook.com/per.hammarstrom.1 Per Hammarström

   Tack för att du tog dig tid att kommentera Tunehags texter. Jag uppskattar också det resonerande sättet att argumentera om en viktig fråga. Men när jag noga läser igenom det du skrivit och på nytt Tunehags texter får jag ändå konstatera att jag inte håller med dig. Tunehags texter borde, enligt mitt förmenande, aldrig ha publicerats på SEA:s hemsida. De strider mot innehåll och värderingar i de deklarationer som ni hänvisat till som SEA:s officiella dokument. Idéinnehållet och omvärldsanalysen ligger i linje med de föreställningar som råder inom den antimuslimska miljön. När vi i vår debattartikel i Dagen uppmärksammade läsarna om att dessa texter har utformats och släppts fram inom ramen för SEA:s arbete, bodred ni, enligt mitt förmenande, gått ur och tagit avstånd från innehållet och plockat bort texterna från hemsidan. Då hade SEA snarast, åtminstone i mina ögon, vunnit i respekt. I stället gick SEA ut och försvarade texterna och hävdade att detta handlar om ett legitimt sätt att religionskritik. Och detta gör även du Stefan även om du menar att Tunehag kanske uttrycker sig något tillspetsat och ibland generaliserande. Det är dock inte hur sakerna uttrycks utan vad som uttrycks. Att gå in i en omfattande diskussion om detaljer i detta sammanhang båtar föga. Låt mig bara peka på en sak, ett exempel på ett av Tunehags mer famösa påståenden och hur du försvarar detta. Det jag vill lyfta fram är den, i mina ögon, försåtliga sammankopplingen mellan nazister och muslimer. En mening ur texten ”Trappan och trojkan” lyder ”Idag – liksom då – finns en märklig allians mellan nazister och muslimer.” Detta är legitimt för att det som åsyftas är antisemitismen. Att nazisterna var antisemiter är sant och att det finns en rätt utbredd antisemitism i vissa arabländer är sant. Så långt är vi överens. Men kan man därmed hävda att det finns en allians mellan nazister och muslimer. Nej, det tycker jag inte. Tänk efter. Det finns idag en rätt utbredd antisemitism inom den ryska ortodoxa kyrkan. Jag kan även lyfta fram hur katolska präster idag driver antisemitiska kampanjer, det finns ett öppet och ganska stort parti i det kristet dominerade Ungern med öppet antisemitiska åsikter. Kan vi vara överens om det? Skulle det då vara legitimt att hävda att det finns en allians mellan nazister och kristna: ”Idag – liksom då – finns en märklig allians mellan nazister och kristna”? Ja, jag skulle i alla fall inte uttrycka mig så: det är sakligt fel, det smutskastar mina medmänniskor, den stora majoritet kristna som inte är antisemiter, det kan missförstås och skapar snarare misstänksamhet än angriper det verkliga problemet. Och som det ser ut nu är det värre, skulle jag säga, att koppla ihop muslimer med nazisterna än det skulle vara att koppla ihop andra religioner med nazister. Den som är insatt vet att det inom Counter-jihadrörelsen (den antimuslimska miljön) är oerhört vanligt att koppla samman muslimerna med nazisterna. Det sägs att hotet från muslimerna liknar hotet från nazisterna och som därför måste stoppas innan det är för sent. Man jämställer nazisternas mål att ockupera och dominera med islamiseringen. Gert Wilders har ofta jämfört Mein Kampf med Koranen. Inom SD kopplar man ofta samman muslimerna med antisemitism som ett sätt att smutskasta islam och muslimer. Ja, listan kan göras lång.Så alltjämt vill jag hävda att Tunehags påstående om att nazisterna och muslimer ingår i en allians är felaktigt och farligt. Och alltjämt tycker jag det är märkligt att en av Sveriges ledande kristna opinionsbildare och tillika SEA-ordförande ger legitimitet åt påståendet, ett påstående som nästan i exakt samma ordalydelse skulle kunna återfinnas på diverse islamofobiska hemsidor.Jag vill bara instämma i Kristians råd. Försök sätt dig in bättre i islamofobins historia och den antimuslimska miljöns idévärld. Konsultera och ta in synpunkter från andra parter. Som jag sakrivit tidigare känns frågan angelägen. Alla goda krafter måste samlas i kampen mot främlingsfientlighet. /Per Hammarström 

 • David Guvå

  Att du fortsätter att vägra se det ansvaret du har som församlingsledare är sorgligt. Att dra paralleller mellan olika händelser och sen skapa en världsbild av det är för övrigt ingen sanning, det är en subjektiv bild av verkligheten. Bloggade lite om detta på: http://www.davidguva.se/2012/09/sea-och-islamofobin-1/

  mvhDavid

 • Bo Lönegren

  Nog känns det som att vi hamnat i någon sorts omvänd rasism i det här landet. Vissa företeelser, och ismer får inte diskuteras än mindre kritiseras utan att man omedelbart stämplas som någon sorts -fob. Detta leder som jag ser det till att krafter som SD får fritt spelrum. I praktiken är det då munkavleideologin som skapar grogrund för främlingsfientlighet och rasism. 
  Klättra upp ur skyttegravarna och ta diskussionen om sakfrågan i stället för att lägga rökridåer i form av diskussioner om vad som inte får sägas!

 • Viktor Hardarson


  Att Tunehag skulle ha stora kunskaper om islam

  är irrelevant i sammanhanget.”  Kära Artemis, du har just eliminerad alla som har nån kunskap på nåt område, från att uttrycka sig om det inte stämmer med vad du tycker.  Otroligt arrogant och ibland det dummaste jag har sett, och jag har sett mycket dumheter.

 • Jonas Rosendahl

  Bra att den här frågan på ett sunt sätt börjar komma till ytan. När jag diskuterar med människor i det parti jag varit aktiv i förut så är det som att köra huvet i väggen. Minsta antydning om att problematisera invandringen vänds till rasism. Därmed kan också sverigedemokraterna ta hela denna fråga. Ju mer medelklassen uppfattar det som ett problem med ökad islamisering och hög invandring desto mer kommer rösterna också öka på SD. Se bara på Södertälje med 39% med invandrarbakgrund  ( Finska gruppen är med i denna grupp) och SD som har 8 %. Då ska man veta att en del invandrare själva röstar på SD som tycker att invandringen blivit för mkt utan att integrationen fungerar. Flertalet till mig invandrare på jobbet säger likadant, Irakier som tycker vi är blåögda, en Turkisk vän till mig som tycker vi är blåögd osv. Men så fort frågan ska diskuteras i media ja då förvrids frågeställningarna. Kyrkan kommer ockå att uppleva en kluvenhet, å ena sidan vill man hjälpa invandrare å andra sidan kan man inte blunda för en islamisering som sker. I Storbrittanien finns redan 5 sharia domstolar en del artiklar menar på att i verkligheten är de 85. Det är bara att googla på detta, och i England har ärkebiskopen sagt att det är oundvikligt. Om det går samma väg i sverige kommer vi alltså få ett samhälle i samhället och vi kommer att få muslimska områden och kristna och sekulära områden. Även om kristna och judar är skyddande i ett kalifat under sharia lagar så är det ändå ett betydligt besvärligare samhälle än när lika för alla rätten gäller i ett demokratiskt samhälle. Utvecklingen går fort och våra kyrkoledare saknar en klarsyn i detta eftersom de inte vet vilken fot de ska stå på. Precis som de inte vet riktigt vilket håll frikyrkan som stort ska gå åt heller. Jag tror dock att en ökad tendens är att man väljer att se som att kyrkans roll är varken att vara politisk eller lägga sig i politikers inriktning för samhället utan att sprida evangeliet. Men även om man riktar så, så kommer problem att uppstå när muslimer konverterar till kristendom och det är ju bara att förstå hur det blir i ett klimat med en stark muslimsk minoritet på säg 2 miljoner, vilket är mkt möjligt att vi uppnår inom 35 år, om fortsatta invandringsnivån fortsätter. Jag tycker heller inte att man ska möta detta med fruktan, men man behöver förstå vilka tider det är som kommer och rusta för detta redan nu. 

 • http://www.facebook.com/people/Jonas-Lundström/100003723806133 Jonas Lundström

  -Någon föreslog (och har säkert redan sagt i debatten, men jag har inte läst allt); prova att byta ut ”islam” mot ”judendom” i dessa texter och se hur det känns.
  -Min känsla, bakom dom många orden, är att du, Stefan, vill ta avstånd från dessa texter men inte vågar för att du är rädd om relationen till Tunehag och ev. din plattform i Världen Idag-sammanhang. Det gör att du hamnar på fel sida här (en sida där du enligt mitt tycke inte hör hemma). Har jag fel?
  -Främlingsfientlighet och rasism genomsyrar vårt samhälle och nationalstaten. Att konfrontera vår egen delaktighet i detta och egna rasistiska impulser, och för vita att bli medveten om sina vita privilegier är en viktig komponent i en anti-rasistisk kamp. Främlingsfientligheten finns även inom oss, inte bara hos staten. Inget konstigt i det. Att resonera som om engagemang för invandrare ger ett automatiskt frikännande från all egen rasism är märkligt, tycker jag.

 • Nils

  En ankdammsdebatt !
  De flesta här har aldrig debatterat på newsmill, där den breda opinionen delger sina synpunkter i denna typ av spörsmål.
  Sen kan man ju fundera över om SEA är ett så inflytelserikt organ som de engagerade ger sken av ?
  Var och en försöker säkert bidra med det man tycker är väsentligt för att forma åsikter, men ärligt talat så är det ofta bara lite bakgrundsbrus som knappast uppmärksammas av en bredare allmänhet.

 • Goran Andersson

  Är inte detta ett riktigt bottennapp som samtal betraktat? Att debattera genom att klistra på andra ”-fob-stämpeln” så fort de nämner iakttagelser som inte stämmer med ens egna teorier ger ingen respekt. Och kritiken av Tunehags artiklar håller på att närma sig det plan där hans kommatering i artikeln är viktigare än de blodiga förföljelser han skriver om. Skärp er! För övrigt, trion som startade det hela tar hela institutioner och samfund som gisslan när de anger sin hemvist som om de representerade dessa samfund, eller har stöd av dem. Med tanke på de krav på avståndstagande från Tunehag som trion ställer på SEA,är det väl rimligt att ställa krav på dessa samfund att ta avstånd från Hammarström-Lundberg-Steiner. Eller måste vi som tillhör dessa samfund, men anser trions skriverier motbjudande, lämna våra samfund för att slippa förknippas med dem?

 • Ps23enkristens

  Jag tycker vi kommit en bit på väg nu ,när vi kan samtala om saker och ting.Och be om förlåt, för mer eller mindre allvarliga saker ,och förlåta och bli förlåten…Och börja om och lära av varandra och bättra sig och lära om …Och att det tillåts ,tycker jag är positivt och att alltid kunna ge och få en ny chans…Frid Ronny ( Artikeln ovan har jag inte läst än ,men kommer att göra vid tillfälle…Men allt i övrigt i ämnet, och även på andra bloggar ,och i tidningen Dagen) 

 • Jonas Rosendahl

  Det är bra att studera Sverigedemokraternas retorik och sedan komma fram till att de i botten vill ha en ras skillnad. Nån annan slutsats kan man inte dra. Deras lösning är enkel, minska invandringen satsa på integration, samt hjälp flyktingar i första hand på plats i andra länder. Ett ganska bra sätt tror jag många tycker, problemet är ju rasismen, om det är ”somaliers” fel som är svårintegrerade och skapar problem för samhället, vilka är det fel på nästa gång? De handikappade? De kristna kanske, eller Judarna? Det är nära tillhands att problemtisera så för en rasfientlig människa, ett klantänk vi inte behöver. 

  Däremot lyssna på youtube på Jimmie Åkessons retorik och lyssna på honom i debatter, vem är det som för fram en politisk åsikt som ligger mest i linje med verkligheten? När Åkesson framförde åsikter o mIslamisering och kvinnosyn då svarade Nalin Pekul med ”goddagyxskaft” och pekade på Jimi Jones som begick kollektivt självmord. Men sedan visade ju uppdrag granskning att i muslimernas egna mosker fick man råd ifrån imamer som var i strid med svensk lagstiftning. Deras svar var då att det var deras personliga åsikter. På youtube kunde man följa den moderate muslimske riksdagsmannens åiskter o Imamer som rådgivande och viktiga. 
  Detta ”contradictions” är relativt typiska för muslimsk retorik. Det är bara att lyssna på videoklipp och analysera själv, gå förbi de politiskt påverkade islamologerna och andra så kallat kunniga. Det är alltid socialismens mål att balansera olika grupper i samhället och då  är det inte kutym att peka ut grupper i offentligheten, men ju mer problemen ökar så är det oundvikligt och tar vi inte debatten på ett relevant sätt ja då har vi sverigedemokraterna som har ”lösningen”. 

 • ulrikajansson

  I en kommentar angående Tillväxtverkets användning av skattepengar sade du för en tid sedan:

  ” Att driva en verksamhet så att det inger förtroende är viktigt, inte
  minst när man finansieras av skattepengar. Men drivkrafterna bakom
  girighet är starka, de rika vill gärna bli rikare. Vi människor måste
  hela tiden vara alerta kring sådana här saker. Det finns en frestelse i
  att hantera mycket pengar. Oavsett om man hanterar mycket pengar som
  företagare, arvtagare, löntagare eller frivilligarbetare inom till
  exempel kyrkan, måste man ha en god moral.”Slutcitat

  Varför tror jag dig inte?

 • Jonas Rosendahl

  Steiner skriver att Tunehag inte har rätt att uttala sig som han gör. Intressant formulering som Steiner kanske vill ändra? 
  Varför har man inte rätt att uttala sig i ett demokratisk samhälle med yttrandefrihet? Eller är det bara de med åsikter som ligger i linje med Steiner som ska ha rätt att uttala sig ?Ser du själv din egen formulering? På tal om besvikelser. 

 • Westinbo

  Allt ska bli uppenbarat en dag.

 • ulrikajansson

   Ja, det kanske bara är att vänta o se, arbeta o be.

  (Skulle skämmas ögonen ur mig om jag hade en skattefinansierad tjänst i kombination med bidrag via beskattade inkomster från medlemmarna och samtidigt höll på med denna typ av evighetsdebatter, jag, mig och mitt-aktiviteter)

 • http://www.facebook.com/people/Jonas-Lundström/100003723806133 Jonas Lundström

   Och vad är sakfrågan? ”Islam”/islamisering? ”Islam” är lika lite en enhetlig företeelse som judendom eller kristendom.

 • Sverige först

  Så finns det människor som så föraktar sitt land att de kan kallas rasister emot sitt eget folk.

 • WatchmanX

  Anders P Lundberg skriver:
  ”Som flera har påpekat så kan vi göra ett experiment genom att ersätta ’muslim’ och ’islam’ med ’jude’ och ’judendom’. Väldigt få i dagens Sverige hade då accepterat den typ av uttalanden som Tunehag gör. Däremot är det alltför många som tycker det är ok att uttrycka sig så om muslimer. Att du nu också accepterar detta, vad säger det om dig, och vad säger det om SEA?”

  Problemet med det här tankeexperimentet är att jämförelsen haltar. ”Judar” och ”judendom” kan ju knappast anklagas för att göra något av det som Tunehag hävdar att islamister gör i islams namn, t ex förföljer kristna, tvingar fram sharia-lagar i engelska bostadsområden eller ägnar sig åt antisemitism. Därför går det helt enkelt inte att göra ett sådant tankeexperiment, vad ni än säger, eftersom texten då inte längre stämmer med verkligheten.

  Själva kärnfrågan blir därför: Stämmer Tunehags bekrivning med verkligheten eller inte?

 • WatchmanX

  Troll?

 • staffanw

  Mycket bra och
  balanserad kommentar, Stefan. Kan inte se någon som helst anledning att ifrågasätta
  M Tunehags artiklar heller, för den delen. Bengt Malmgren skrev en fin
  slutkläm  på sin blogg: ” En tanke slog
  mig: Det är egentligen de som vill tabubelägga kritik av Islam som står för den
  ultimata rasismen: Muslimer får inte ställas krav på, för bara vi
  västerlänningar betraktas som kloka nog att ställas till ansvar för våra
  handlingar.”

  Det sätt på vilket
  Hammarström Steiner m fl diskuterar, känns som ett försök att strypa en öppen
  och rak dialog kring de islamister som dagligen spränger människor i bitar,
  bränner kyrkor, halshugger barn och vuxna och förtrycker kvinnor.  Om vi tiger om detta eller slätar över, öppnar vi för
  just den typ av politik som kritikerna säger sig vara emot. Och nog kan vi väl
  ha en god dialog med alla moderata muslimer – inte bara inom kyrkan utan på
  alla plan -och samtidigt ta avstånd ifrån de som inte vill leva efter de öppna
  och demokratiska principer som råder i bl a Sverige.  

 • Bo Lönegren

  Men låt oss då diskutera de företelser som tex Tunehag refererar till. Finns de? Hur vanliga är de? kan vi se mönster? Osv. Du påstår uppenbarligen att de inte finns, Tunehag att de finns. Det vore väl för allt i världen värt att diskutera istället för att sticka huvudet i sanden och avvisa diskussionen därför att den enligt dig spelar SD i händerna. Jag menar att den som inte vill diskutera detta medverkar till att SD får monopol på frågan med väldigt olyckligt resultat. Att tiga ihjäl en fråga fungerar sällan eller aldrig.

 • Pingback: Steiners skåpmat. Tabububeläggning av religionskritik mot islam ett mönster som går igen. | Bengts Blogg()

 • Bo Lönegren

  Kanske dags att du själv granskar din egenrättfärdighet? Du har väldigt lätt att döma andra men vad jag sett underhåller du verkligen dessa ”evighetsdebatter”. Var står du själv? Har du bara ”motåsikter”? Förlåt mig men jag har svårt att se vad dina inägg bidrar med annat än att hålla igång skrivandet.

 • http://www.facebook.com/people/Jonas-Lundström/100003723806133 Jonas Lundström

   Du är rolig på så många olika sätt samtidigt att det är svårt att förstå hur det kan få plats i samma mening.

 • http://www.facebook.com/people/Jonas-Lundström/100003723806133 Jonas Lundström

   Insha’Allah

 • http://www.facebook.com/people/Jonas-Lundström/100003723806133 Jonas Lundström

   Problemet med 30-talet var, bland mycket annat, att så många accepterade att det fanns en ”jude-fråga”. Ibland är det (dödligt) fel på frågan.
  /Jonas, http://www.jlundstrom.se

 • Sverige först

  Du är så tragiskt på så många sätt samtidigt att det är svårt att förstå hur det ska få plats i samma mening.

 • http://www.facebook.com/people/Jonas-Lundström/100003723806133 Jonas Lundström

   vi vill se sverige falla
  yalla, yalla, allt åt alla!

 • Westinbo

  Islam är ett av många uttryck i världen för falska gudar och uppror mot Gud (Jesus).  Problemet är frånvaron av Guds kraft och närvaro i och genom sin kyrka. Tänk att vi har fått missionsfältet inpå våra egna knutar. Jag slutar inte att tro på att vi ska få se Guds makt och härlighet manifesterad i vårt land, genom Jesu namn, Guds kärlek och den helige andes kraft.  ”Det finns inget annat namn under himmelen givet genom vilket vi kan bli frälsta” Apg. Gå ut  och låt kristendomens Gud möta avgudarna och visa vem som är Herre och Gud.

  Konfrontationerna och provokationerna gör att vi måste börja bekänna färg. Gud hjälp oss därtill! Islam dök upp på 600-talet i en miljö där kristendomen gått tillbaka och den dyker upp igen bland en kristenhet som försvagats i västerlandet och i en demoraliserad och dekandent kultur. Lösningen är inte längre att besegra de muhammedanska armeerna  med svärd i hand utan med andliga vapen. Men konfrontation är oundvikligt.

 • Sverige först

  Ni anarkister är då för söta..

 • ulrikajansson

  Lögn. Lär dig skillnaden mellan att bedöma och att döma. Kallar dina barn dig (vet inte om du har barn men ändå) för domare när du vill hjälpa dem?
  Jag är inte egenrättfärdig, jag vill att så få som möjligt far vilse vilket är väldigt lätt att göra i dagens församlingar. Vad gör du för att upprätthålla Sanningen och hjälpa människor in på rätt väg?

 • Erik

   ”Allt åt alla”  lär tyvärr tillslut bli ”inget till nån” eller kanske ”allt till några få”