Kommer Jesusrörelsen tillbaka?

Nu är det lördag förmiddag och jag ska ägna dagen åt att vara i Haninge. Hålla predikan i ett offentligt möte i Brandbergen, hälsa på min mor och min fars grav m.m. Det finns önskemål att jag ska skriva i frågan om medlemskap. I den frågan är jag ju på kant med det mesta i modern frikyrklighet, senast jag tog upp ämnet blev jag uppläxad av Sten-Gunnar Hedin, hamnade i polemik med Niklas Piensoho och sågad av vissa EFK-kretsar. Så jag ska med stor inspiration ta upp ämnet igen. Jag reser ju till Mexiko på onsdag morgon och är borta i tre veckor, kanske skriva precis innan jag åker, och sedan dra, och så blir det storm när jag är borta. Det kanske är en bra modell. Min inställning är kort och gott att vi ska bygga församlingar som bygger på överlåtelse och efterföljelse och en gemensam strävan efter helgelse och Kristuslikhet, och inte den lågtröskel, och inte betoning på lärjungaskap, efterföljelse och överlåtelse till varandra – som präglar det mesta av modern frikyrklighet i Sverige. Frikyrkligheten växte ju ursprungligen fram som en protest mot Svenska kyrkans slapphet, och att man så mycket skilde på lära och liv. Jag återkommer i ämnet. Jag lovar.

Häromdagen åt jag lunch tillsammans med några EFK-pastorer i Stockholm, bl.a. Philip Nykvist i Korskyrkan. Jag tog upp frågan om varför sextiotalet tycks bli ganska trendigt bland unga människor. Vi började då prata om Jesusrörelsen, där jag var med en gång i tiden. Lovade Philip att skriva lite om Jesusrörelsen.

Jesusrörelsen var den kristna varianten av hippierörelsen. Och den hade sina rötter i hippierörelsen och alternativkulturen. Det började i USA och fick en stor spridning där, men fick ett visst genomslag även i Sverige. De yttrade sig i form av Jesushus och kristna kollektiv, främst med ungdomar, runt om i Sverige. Men på det mer officiella planet syntes det också genom Jesuskonferenser där inte minst Baptistsamfundet var drivande, Jesusfestivaler och ett viktigt inslag var Stanley Sjöbergs initiativ i Citykyrkan i Stockholm, Stanley var den förste att bjuda in Jesusfolket från Kalifornien. En höjdpunkt var utan tvivel Jesusfestivalen i Stockholm 1974 då vi samlade upp till 10.000 personer i Kungsträdgården under avslutningsgudstjänsten. Ylva Eggehorn och Ulla Östersjö, baptistpastorn, var några av förgrundsgestalterna.

Jag var själv med och startade upp ett kristet kollektiv i Järfälla hösten 1974, med en direkt inspiration från Jesusrörelsen. I Citykyrkan fanns liknande kollektiv med bl.a. Olle Carlsson som en av förgrundsgestalterna. Olle är ju numera kyrkoherde i Katarina kyrka.

Stilen och värderingarna handlade om att vara kulturellt relevanta, hår, musikstil m.m. liknade vi i stor utsträckning omgivningen. Men Jesusrörelsen eftersträvade en radikal kristendom i Jesu efterföljd. Det var rak och tydlig undervisning i Jesushusen. En kärnvärdering var att kristendom lever man sju dagar i veckan, och församlingsliv är ett liv i gemenskap, i gemensam överlåtelse till varandra. Aktiv evangelisation, inte minst ute på gatorna kännetecknade Jesusrörelsen.

Det som är roligt är att så mycket av dessa tankar är på väg tillbaka. Därför trivs jag så bra med kristna ungdomar idag, som vill ta med sig Jesus ut på gatorna, be för folk på stan, och hitta vägar att leva tillsammans som kristna. Samt betona den radikala efterföljelsen, som präglar hela livsstilen. Det kommer tillbaka. Fantastiskt roligt.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Bengt Wikstrom

  Vilket ansvar har du för att Jesusrörelsen försvann?

 • karin

  ” I den frågan är jag ju på kant med det mesta i modern frikyrklighet, senast jag tog upp ämnet blev jag uppläxad av Sten-Gunnar Hedin, hamnade i polemik med Niklas Piensoho och sågad av vissa EFK-kretsar. Så jag ska med stor inspiration ta upp ämnet igen. Jag reser ju till Mexiko på onsdag morgon och är borta i tre veckor, kanske skriva precis innan jag åker, och sedan dra, och så blir det storm när jag är borta. Det kanske är en bra modell.”
  Min upplevelse av att läsa dina inlägg är att det nästan alltid finns en underton av arrogans i det du skriver, oavsett ämne. Detta tycker jag är opassande en pastor, för det är väl det du är?

 • Kolodina

  Du ville ha synpunkter på EU och Kristendom. Posetivt är att Europas folk kan glömma och
  försonas, efter 2 världskrig. ”Vänd vänstra kinden till”.
  Hälsningar Sätra 2010-11-20
  Lage

 • Bo Westin

  Stackars Stefan, vilka hårda ord! Men faktum är att man kan stöta sig med folk även om man är någorlunda ödmjuk och lågmäld. Det beror inte alltid på hur man säger något utan vad man faktiskt säger. Men man undrar vad en ny debatt om medlemsfrågan skulle tjäna till. De olika falangerna (två?) verkar vara oemottagliga för varandras argument och verkar läsa bibeln på oförenliga sätt, med olika frihetsgrader. Det ska bli intressant att följa en återupptagen diskussion i denna fråga och skulle jag komma på något väsentligt nytt som inte redan sagts, så vem vet, kanske att jag yttrar mig. Men då gäller att ha en hjälm på huvudet (den andliga vapenrustningen) och vara beredd att dyka ner i skyttegraven så man inte blir golvad av den ´’psykologiska’ krigföringens otäcka oandliga granater. (Vem vet idag vad ordet saktmod betyder?) Nej, tack för denna gång, nu dyker jag ner i skyttegraven! :)

 • Nils

  Karin !
  Nu tror jag du cyklar utanför cykelbanan…
  Det finns få pastorer i svensk kristenhet som skriver tankeväckande & med så stor öppenhet för kommentarer som borgar för jämnbördiga predikostolar.
  Inte ens Ulf Ekman klarar av de jämlika predikostolarna på sin blogg.
  Att Swärd uttrycker en sådan öppenhet med sin reflektion är enbart uppfriskande. Märk väl att han sällan mästrar kommentatorssträngen utan istället snappar upp intryck från densamma istället.
  Huruvida Hedin, Swärd eller Piensoho har tolkningsföreträde varierar säkert med de mänskliga brister som varje sann lärjunge dras med.
  Själv irriterar jag säkert mer då jag har påvisat bestämd motsatt uppfattning än en huvudtalare vid pingströrelsens pastorsakademi som upphöjde Malmös Reepalu.
  Vidare anser jag att Stanley Söberg inte ska skylla på programformen debatt, när han själv gav prov på bristande bibelstringens…
  Så kan det vara i Guds vingård emellanåt.
  Förhoppningsvis befinner vi oss där ändå och arbetar vidare enl. vingårdsmästarens personliga direktiv.

 • Nils

  Jag hoppas verkligen att tecknen på en nymornad Jesusrörelse är på gång som Swärd antyder.
  Om inte för nya generationers behov av att beröras av livsstil & hängivet engagemang…
  Jesusrörelsen satte mer positiva spår i kristenheten än vad som kyrkohistorien vill påskina

 • http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/ Mikael Karlendal

  Det vore väldigt trevligt att få läsa dina tankar om medlemskap. Bra idé att skriva något längre innan utlandsresan. Sätt det mycket gärna i relation till Hedin/Piensoho m fl och olika EFK-falangers uppfattningar. Förebygg gärna vissa motargument som du förmodligen vet kommer att komma, genom att redan nu argumentera mot dem, osv.

  Jag tillhör t.ex. dem som menar att man bör ha ett krav på att en som vill bli medlem ska vara omvänd – dock ej i betydelsen syndfri (måste tillägga det, eftersom somliga annars tror att det är det man tror att man är och kan kräva!). Jag anser inte att församlingsmedlemskapet ska betraktas som en prövoperiod om huruvida man vill omvända sig eller inte, vilket verkar vara vad en del nu för tiden menar.

  Jag menar också, att den som vill bli medlem ska vara beredd att skriva under på en viss trosbekännelse, som också inkluderar en viss etik, även om det bara är en mindre del. Att sedan misslyckas med att leva upp till detta är en sak, men en helt annan är om man redan från start förklarar sig förkasta vissa delar av det. Tänker här på aktuella göteborgsexempel.

  Men, du kan väl skriva något och sedan sticka, så får vi väl se hur debatten utvecklas! 😉

 • Nils

  Ett annat observandum Stefan, är att Smyrna Gbg har inlett en översyn av medlemsskapsfrågan.

  Smyrna är van att hävda en egen profil i pingst.

  Därför ser jag ändå fram emot dina synpunkter… – även om det är ett tuggat ämne.

 • Torbjörn S Larsson

  sTÅ PÅ DIG STEFAN

  Dina åsikter i detta låter jättebra!

 • Ulf Stenlund

  Käre Stefan
  Kanske ska uppläxningen ses som en merit! Som jag ser det ska det vara utan trösklar att komma till mötes-/hemgrupps-gemenskapen men för församlingsgemenskap måste omvändelse/vuxendop krävas. Dessvärre har inte apostlarnas förmåga att avslöja synd överlevt till våra dagar men att exempelvis kräva att ett sambopar ska gifta sig innan de får bli medlemmar tycker jag är självklart. Även om tröskeln kan kännas hög tror jag att den måste vara det för församlingstuktens och själavårdens skull.

 • Inge

  Nils du verkar vara väl insatt i Pingst och dess historia. Enligt de tidigare stadgarna i Pingst var det vuxna troendededopet ett krav för medlemskap! Till min förvåning upptäckte jag att detta krav borttaget? http://www.pingst.se/viewNavMenu.do?menuID=8

  § 4 Medlemskap
  Församlingar som delar värdegrunden och gemenskapen i den nuvarande pingströrelsen, blir om de så önskar medlemmar i Pingst. Medlemskapet i Pingst innebär ingen förändring i församlingens självständighet och befintliga juridiska status. Om annan församling, som delar värdegrunden, söker medlemskap kan frågan behandlas först sedan minst fem lokala medlemsförsamlingar i aktuellt ”bönedagsdistrikt” tillstyrkt ansökan. Antagande, respektive uteslutande av medlemsförsamling beslutas av Rådslaget, efter beredning av styrelsen.
  När skedde denna förändring i stadgan? Är det en harmonisering till Charta Oecumenica?
  http://www.skr.org/temporartomcopaskrshemsida.4.aeea46911a312742798000103302.html

 • Ove

  Enligt stadgarna bygger pingst på en värdegrund från Apg.2:41-42.

 • Hakan Sunnliden

  Hej Stefan och tack för en intressant blogg. Jag ser mycket fram emot ditt kommande inlägg om medlemsskap. Som du vet ser jag diskussionen ur ett svenskkyrkligt perspektiv och det är som du säger frikyrkan kom till mycket som en protest mot statskyrkan. Ändå tror jag det finns stora fördelar med folkkyrkan och jag delar mer än gärna detta med dig och de dina.

  Hör det inte till grunderna att dopet i tro är medlemsgrundande. Då tas vi ju upp i Kristi kropp. Sedan är det en annan sak hur vi förhåller oss till Jesus som Herren. Och det är här jag menar att folkkyrkomodellen eller om du vill Rick Warren-modellen är en utmärkt utgångspunkt. I den ryms alla församlingsmodeller!

 • Nils

  Han har säkert lika stort ansvar som SverigeDemokraternas för att svensk invandringspolitik blivit vad den blivit…

  Ungefär samma nivå på svar som frågeställning :-(

 • kjell

  Vad menar du med Jesusrörelsen. Så som jag upplevde den på 70 talet så handlade det mest om att du inte fick ha för fina kläder.Så när jag köpte nya jeans när jag var med som ledare på ett läger (mina gamla var utslitna) blev jag mobbad,någon sa då har du inte lärt dig att använda sandpapper på vissa ställen så att dom inte ser så nya ut.Idag säljer dom den sorten på Gekås som är inslitna och håliga.(dom är dessutom dyrare än dom som jag brukar köpa)
  Men jag kan inte se det som att man går i Jesu fotspår med ett sådant beteende.

 • Bengt Wikstrom

  Till Nils:
  Eftersom Stefan Swärd var en del i Jesusrörelsen är han ansvarig och en del av dess historia.
  Inte ansvarig för allt naturligtvis, men det gällde inte frågan heller.

  Jesusrörelsen ”försvann” men inte Stefan Swärd. Varför?
  Jag är bara genuint intresserad av hans medverkan och konsekvenserna av det.

 • http://twitter.com/LassemanLive Lars W

  Kriterierna för medlemskap måste varje ideell förening, kristen församling eller något annat, få bestämma över själv. Och när man bestämmer sig för att gå med i en förening, må vara församling, fackförening, lokala hyresgästföreningen, smådjursföreningen… så innebär det också att man också ställer upp på föreningens stadgar och värderingar. Även om frikyrkan ursprungligen hade striktare krav för medlemskap så har det vattnats ur – sannolikt i samma takt som budskapet om frälsning. Men ska man bli medlem i Katolska Kyrkan måste man ta ”hela paketet”: ”Allt vad den heliga katolska kyrkan tror, lär och förkunnar vara uppenbarat av Gud, det tror och bekänner jag.” Men samtidigt tycker jag att det måste finnas utrymme för samtal där andra åsikter kan få läggas fram och dryftas. Annars är risken stor att man hamnar i ett sektliknande tillstånd och det är knappast bibliskt. Heller.

  Om Jesusrörelsen vet jag egentligen inte så mycket. Min uppfattning är att det mycket var en kristen hippierörelse. Det är säkert en sanning med modifikation, men vi behöver inte grotta ner oss i det just nu. Men vad jag vill lyfta fram är att jag tror att Gud vill vara där människor finns, då som nu. Att se ut som hippies var säkert helrätt på 60- och 70-talen, men samhället går framåt. I NT talas det bl.a. om hur människor blev helade när de rörde vid tofsarna på Jesus eller apostlarnas kläder. Idag har vi en annan klädstil, men Gud är den samme och fortfarande intresserad av människan i detta moderna samhälle.

  På andra ställen har jag nämnt om att jag har upplevt att Gud vill använda sociala medier, alltså typ Facebook och Twitter, för sina syften. I början/mitten av 90-talet fanns visserligen Internet men det hade inte slagit igenom så att var man (och kvinna) hade tillgång till det. Istället fanns något som hette BBSer (Bulletin Board System, databaser) vilket förenklat var datorer där man med hjälp av telefonmodem kopplade upp sig och t.ex. kunde skicka elektroniska meddelanden till andra användare. Datorerna kunde också ringa upp varandra för att utväxla meddelanden, och på så sätt kunde man kommunicera över hela världen.

  Under den period på jag hade en egen BBS, fick jag uppleva hur en andeutgjutelse spred sig ”som ringar på vattnet”, och vi var många som fick uppleva Gud väldigt starkt. Så småningom så ebbade det ut, delvis beroende på att Internet fick sitt genomslag och BBSerna las ner. Men jag har saknat det. Men sedan jag börjat twittra för snart ett år sedan, så har jag önskat att Gud skulle låta det ske igen fast förstås under de nya förutsättningar som finns. Och någon gång under senare delen av sommaren i år fick jag ett par bibelord som i stort sett gick ut på att Gud vill använda Twitter för sina syften. Och bara senaste veckorna här är det några som i sina tweets skrivit att de varit sjuka, och när jag har lagt fingrarna på deras Twitter-profiler och bett i Jesu namn så har de blivit friska. Det är fantastiskt och underbart!

  Jag skulle vilja säga att Jesusrörelsen är här. Kanske inte i samma form som den såg ut förr, vi kanske inte behöver benämna den just Jesusrörelse, och vi kanske inte behöver begränsa oss till sociala medier. Men i våra kyrkor så finns det människor som har en hängiven och stark längtan efter mer av Gud och de kommer att få se det ske.

  Frågan är kanske snarare om vi vågar stämma in i Arnold Børuds sång ”Jesus, här är jag, sänd mig”. http://www.youtube.com/watch?v=96-U_E9Z1C4

 • Micael

  Stefan, du är en av få andefyllda ledare i svensk kristenhet som står rakryggad för sanningen. Jag delar din syn på medlemskap och tror att en av de många anledningar som gör att väckelseelden försvunnit ur svensk kristenhet är att man har så låg tröskel.

  Tack och lov kommer Gud skaka om den svenska frikyrkligheten, ja, hela den svenska kyrkligheten. En ny väckelse kommer, jag blir alltmer övertygad om det. Vi måste be mer och låta Guds Rike slå ner i våra egna församlingar, en efter en. Att längta efter väckelse handlar inte om att sitta i en gungstol och drömma utan att gå ut och predika Evangeliet, tjäna de fattiga, hela de sjuka och befria de besatta tills vår tröga Moder kyrka följer efter! Jesus drar i oss, Han skriker efter att vi ska vara där ute där Han är och alltid har varit. Lyssna till Honom, låt Honom bestämma. Säg inte ”Jag ger Dig allt” till Gud utan att mena det, ge Honom allt! Uppoffra allt! Då kommer väckelsen snabbare än du kan blinka, då slår Guds Ande ner med full kraft. Och då händer det saker. Det kommer innebära stor smärta, stora problem, stora prövningar. Men det är värt allt. Allt. Och vi har inte råd att neka svenska folket en fantastisk, ny Jesusväckelse som förenar karismatik med arbete för fred och rättvisa.

 • Sward

  ja visst är jag pastor. Hur jag skriver speglar nog ganska bra hur jag pratar också. De som har haft mig som pastor kan nog intyga det. Jag har nog en personlig stil där jag blandar skämt och allvar, ironi och fromhet, religiöst och oreligöst. Om vissa tycker att det är arrogant är det ju synd. Det är dock mycket sällan jag får en sådan kritik.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Sward

  Jag var 19 år när Jesusrörelsen var på sin höjdpunkt 1974, så jag vet inte vilket ansvar jag har. Jesusrörelse finns ju alltid, i form av rörelse kring Jesus, sedan tar det sig olika uttrycksformer olika årtioenden. Tror dock att 60- och 70-talets jesusrörelse kan vara en fortsatt inspirationskälla för oss idag.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Inge

  Apg. 2:41-42 håller än!

  Men det som gör mig fundersam är att flera pingstförsamlingar numera tolkar detta med dopet så som exempelvis Missionskyrkan alltid praktiserat dopet att det funkar lika bra med barndop?

  Jag kan inte förstå annat än att när man talar om gemensam värdegrund i detta fall, ja då är det fri tolkning som gäller. Bibeltroheten är inte lika viktig idag som när Pingströrelsen startade.

  Aktuell dopsyn hämtat från stadgarna i en Pingstförsamling ansluten till Pingst FFS

  ”- Dopet
  Församlingen erbjuder dop till Kristus. Dopet sker i vatten i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Församlingen har öppenhet för olika synsätt när det gäller tid och form för dopet.”

  Jag kan inte göra en annan tolkning än att man övergivit Apg.2:41-42. som grund för medlemskap?
  Numera är barndopet likvärdigt med troendedopet i Pingst!

  Min fråga är när skedde denna kursändring?
  Är alla medlemmar i Pingstförsamlingarna medvetna om denna förändring?

  Upptäckte även i samma stadgar beträffande nattvarden som nämns efter troendedopet i Apg.2:41-42.

  ”- Nattvarden
  Församlingen firar nattvard till åminnelse av Jesus Kristus (1 Kor. 11:23-29). I brödet och vinet är Jesus Kristus närvarande. Detta uttrycker delaktighet i Jesus Kristus och förkunnar att genom tron på honom ges syndernas förlåtelse, gemenskap och hopp”

  Där står att: I brödet och vinet är Jesus Kristus närvarande.?

  När antog Pingst den RKK nattvardssynen om att Jesus är närvarande i brödet och vinet?

  Håller med Lars W när han skriver:
  ”Även om frikyrkan ursprungligen hade striktare krav för medlemskap så har det vattnats ur – sannolikt i samma takt som budskapet om frälsning.”

  Är vi medvetna om att de troende bröder och systrar som gått före oss och kämpat fram genom uthållig bön på sina bara knän och bibelläsning i DHA, de sanningar de fått ljus över, sanningar som var så dyrbara och värdefulla att de inte kunde kompromissa bort! Allt detta håller nu på att offras. De visste att om de övergav det som Gud hade uppenbarat i ordet och Anden så skulle deras tro bli försvagad och tappa trovärdighet i andevärden. Allt detta håller nu på att gå förlorat och offras på ekumenikens altare genom kompromisser och anpassningar där bibeltroheten inte är så viktigt längre.

 • http://fredrikhimlen.se/ fredrikhimlen

  Självklart ska det bli spännande att se lite på din syn och förhoppningsvis en bredare överblick över medlemskapsbegreppet. Dels utifrån historiska aspekter, olika nutida falanger, och förhoppningsvis dina tankar kring hur framtiden kommer se ut. Bland annat Uniteds lösning, medlemskapsfria församlingar och övrig gammal salig röra…

  Samtidigt funderar jag över medlemskapets roll för individens andliga tillväxt. På vilket sätt finns ickejuridiska ansvar inbakade i medlemskapet?

 • David Ahlen

  Stefan igår hittade jag Ivar Lundgrens bok ”Ny pingst” som jag nu har sträckläst:) Inspirerande!

 • Wildwest

  Ytterligheterna är Svenska kyrkans folkkyrkotanke där man blir döpt som barn, blir medlem och därefter kan leva hur som helst, begå mord, våldtäkt, men fortfarande vara medlem. Andra ytterligheten är 50/60-talets frikyrka där minsta avsteg från ibland inte ens nedskrivna livsstilskrav innebar uteslutning, t o m dithän att man inte fick beträda kyrkolokalen. Båda sätt är lika fel. Och mellan dessa ytterligheter ligger sanningen om medlemsskap.

  Det måste finnas ett visst engagemang (hade man inte förr i tiden kravet på en nattvard per år i Sv kyrkan?), man måste ställa upp på vissa grundsanningar (trosbekännelsen), vissa övergripande livsstilsregler (ingen polygami, inte vara ständigt full på gator och torg etc). Nåd för klavertramp måste förstås finnas med. Dock menar ju även Paulus att vissa ibland får stiga ur gemenskapen ett tag. Jag tror alla inser att ett brott mot sopsorteringen hemma är en mindre förseelse än att vara häktad för mord.

  Idag innebär ett medlemsskap i frikyrkan absolut ingenting. Jag kan bli anfallen, baktalad och ringaktad av folk som jag senare får reda på är frikyrkomedlemmar. Nån större skillnad i moralisk resning och mera medveten vandel finns inte heller. M a o – det går inte att ha det som vi har det idag! Då kan vi ta bort allt vad medlemmar heter.

 • Nils

  Jag vill endast betona att nämnda företrädare för pingst & andra inte är normgivare för Smyrna Gbg. Även om Smyrna är tongivande som stor församling i pingst, så har knappast Sthlmspastorer eller andra utomsocknes något avgörande inflytande på Smyrnas församlingsinriktning. Däremot delar givetvis Smyrna det gemsammas åtaganden i pingst & ta gärna influenser från gemensam värdegrund.

  Vill bara också påminna om denna tradition som går tillbaks till Harald Gustafssons företsåndarskap, när det uppmanades att stå upp inför Lewi Pethrus som acklammation.
  Då satt Harald G. tryggt kvar på podiet…
  det är en bild som levt sig kvar genom decennier och präglat församlingen – inte som avvikare & utbrytare i rörelsen, men väl egen tolkningsförmåga som församling.
  —-
  Sedan är det de facto så att liv & leverne som församlingsmedlem har förändrats de senaste decennierna. I många församlingar tillämpas inte längre församlingstukt t.ex.
  Har man väl blivit medlem, så kan man i större församlingar leva precis hur som helst, & medlemsuppföljning är obefintlig.

  Häri ligger den verkliga problematiken, där man tidigare var mån om att ”församlingsbruden” skulle vara fläckfri & förberedas inför evigheten så har denna ambition förbytts till ”Oas” där det är fritt att ta del av vad ”oasen kan erbjuda”.
  Frekventa tal om ”sänkta trösklar”, för att underlätta kyrkbesök är andra målbilder.
  Ytterligheter i denna ambition är när sekulära kändisar bjuds in för att dela betraktelser, eller delge någon livsfilosofi..
  Ett närliggande ex. är t.ex. att ägaren till Göteborgsposten var inbjuden som ”affischnamn” på cafékväll som intervjuobjekt…
  Någon månad senare kom Göteborgspostens drev gentemot Smyrna där en utomstående anmält Smyrna till DO & som påföljd uppmanade Ledarrredaktionen med rubrik ”Gå ur Smyrna” till samtliga medlemmar…
  Så kan det gå när man ”hugger bort trösklar” till kyrka visavi samhälle.
  —-
  Däremot ser det inte ut som om troendedopets innebörd & praxis som medlemsgrundande är på väg att reduceras.
  Det råder ingen öppning gentemot barndopsbekännare, utan dessa hänvisas med rekommendation vidare till t.ex. närstående andra kyrkor som tillämpar barndop – om inte vederbörande vill se troendedopets betydelse.
  —-
  Översyn är nyttig, då det ges i ljuset av konsekvens…
  I dag är vi kanske mer inkonsekventa än tidigare generationer.
  Som jag nämnde tidigare, så kan man som ”matrikel-medlem” i princip leva hur som helst.
  Vi behöver se över vad församlingsmedlemskap innebär för vårt nutida leverne.

  Ärar det församlingen gentemot utomstående med vårt leverne ? – är en relevant fråga. Den första församlingen fick faktiskt betyg av utomstående & allmänhet.

  Vid en översyn, vad är ledstjärna ?
  Bibeltrohet & flera textsammanhang som avgörande tyngd eller ska hänsyn till modern samhällsstruktur tas ?

  Inkonsekvens har ju blivit praxis i ledarskapssyn map. äldste t.ex.
  Kvinnliga äldste avskiljs & även ungmöer & ungkarlar.
  Kan man då sätta högre målbild på medlemsskap, när man sedan något decennie sedan öppnat upp inför en bibel-inkonsekvent ledarskapssyn ?

  Fler frågor än svar…
  Men jag är rädd för att det utarmade läseriet, medför att man succesivt får en mer samhällsanpassad livssyn map. ,edlemsskap också.

 • Bo Westin

  wildwest: ” … , inte ständigt vara full på gator och torg etc”

  Men en fylla någon gång då och då är kanske OK, eller? :)

  Läs gärna i Jeremija 7: 1-15. En del av att fira gudstjänst inför Guds ansikte är att man omvänt sig och tagit avstånd från medvetet syndande.

 • gäst

  det där dokumentet handlar inte om församlingsmedlemskap utan om vilka församlingar som får vara med i Pingst FFS. Man måste skilja på äpplen och päron…

 • kjell

  Jag tycker Wildwest skriver bra och du brukar alltid skriva bra,men menar du att det är synd att ta ett glas vin (drick lite vin för din mages skull står det)

 • kjell

  Var det möjligen Tomas Brunegård som är Vd för stampen gruppen där Gp ingår som var på besök,vad jag vet så har han också rötter inom pingst,och jag har svårt att tro att han vill påverka åt det hållet.

 • Bo Westin

  Jag försökte skoja till det, men smajlisen dök inte upp som var tänkt. Jag vill inte döma över någon som tar ett glas vin ibland. Det starkaste jag själv dricker är sådant som håller sig inom nykterhetsrörelsens gräns för nykterhet, typ lättöl. Jag gör det av två skäl, dels av hänsyn till mina barn och av hänsyn till de i min omgivning som har/ har haft problem med alkohol och som kan trilla dit igen. Det är ganska vanligt bland kristna att dricka vin osv men jag och min familj har valt en annat förhållningssätt.

 • kjell

  Jag vet inte hur man får dit en smajlis,så du får väl försöka läsa in dom ibland.Det är snällt att tänka på dom som kan falla igen,och det är rätt så vanligt att tänka så i våra församlingar men det är ingen som tänker så när dom står framme i kören i utmanande klädsel att det kan få svaga män att falla.

 • Nils

  Jag var säkert lika aktiv som Swärd när det begav sig, men jag skulle tappa hakan om någon ställt motsvarande fråga till mig…

  Bibeln säger: ”Var sak har sin tid”.
  Det enda jag kan säga är att jag är tacksam för den tiden & önskar att kommande generationer ska få uppleva en ny Jesusrörelse som berör på samma sätt.

 • Nils

  Nej arvingen Peter Hjörne givetvis. Brunegård är anställd av Hjörne & har inget redaktionellt inflytande, enbart koncernstrategiskt.

 • Anonym

  Är RW kristen, vekligen? Han tar in newage personer som får ”predika” i hans kyrka, och ses som guru av en del i den ”rörelsen”…ska det vara en förebiold för hur vi bygger församling?

 • Anonym

  Viste jag inget om, TACK!!!

 • Anonym

  Inkonsekvens är det ganska ofta tex när man som nu i Gbg inte vill ta in en man ”gift” med en man, som medlem.I samma kyrka finns (aktiva medlemmar) som lever ihop utan äktenskap, de råkar bara vara man-kvinna, och DÅ verkar det inte vara lika stort problem.Klart detta gör det ohållbart i längden, när det kommer, så att säga, ut till allmän kännedom.

  Min syn på sexuella relationer är att både ”hetero-sambo” och man-man/kvinna-kvinnarelation är sådant som medlemmar inte ska leva i.Då enbart sambo är det som hittils varit ”i praktiken OK”, medan homorelationer inte varit det, är det nog så att vi samtidigt måste vidhålla synen på homorelationer OCH börja inse att det inte fungerar att ”Okeja” samborelationer utan någon som helst reaktion från församlingsldningen…
  I synnerhet ska inte ledare kunna klämma sej in trots att de lever så., ment yvärr är inte ens det självklart i en del (pingst)församlingar.

 • Anonym

  SW sklrev:
  ”Det finns önskemål att jag ska skriva i frågan om medlemskap. I den frågan är jag ju på kant med det mesta i modern frikyrklighet, senast jag tog upp ämnet blev jag uppläxad av Sten-Gunnar Hedin, hamnade i polemik med Niklas Piensoho och sågad av vissa EFK-kretsar. Så jag ska med stor inspiration ta upp ämnet igen”

  Piensoho var ju framme (igen) och uttryckte sina i mitt tycke klart sneda tankar när han inledde pastorsakademin (om Världen idags referat stämmer)
  Har hört honom snacka i såna tongångar tidigare, och det var inte sköna bibelförankrade saker han for ut med (i Träning för tillväxt, Örebro i våras)

  Kan du inte ta honom lätt i örat när ni tar lunch imorron tidag?
  Påminn också om att ”reptilhjärnan” som han tyckte vi ska ”bränna bort en del av ”är ett evolutionistiskt uttryck, ovärdigt en Gudsman.
  Pingst är inte vad det varit (är väl bra på många sätt också) och det är inte så roligt att se hur det rasar ihop, under samtidigt tal om att nå ut och bli till tjänst för de många som behöver Jesus…men det verkar inte som det är NTs Jesus man vill erbjuda/utmana människorna att få ta del av.

 • Nils

  Observera att jag skrev – ”så kan man i större församlingar leva precis hur som helst, & medlemsuppföljning är obefintlig.”
  Principiellt är läget sådant, däremot säger jag ingenting om att det finns medlemmar som lever normlöst. Att dra det till en slutsats om sambo-förhållanden gör jag inte – för den närgående kunskapen/kännedomen har jag inte om människors leverne

 • Wildwest

  Jag tog inte illa upp. Fick ju exemplifiera med nåt övertydligt. Synd är alltid synd även om ingen annan människa ser det. Men precis som i politiken eller i andra förtroendepositioner så lägger man vikt vid människors vandel. Dom som missar grovt får lämna. Visst får dom upprättelse, men det kanske inte går att komma tillbaka till en offentlig position fler gånger. Samma borde gälla kristna (pastorer). Här är det si och så. För att spetsa till kan man säga att bli plakat hemma i källaren ensam är ingen stor grej för samhällets syn på mej – även om det inte är bra. Men bli plakat på stan ger fel fokus, det var inte det människor skulle uppmärksamma när det gäller frikyrkor och gudstro. Bli full ständigt visar dessutom på ett alkoholproblem.

 • Wildwest

  Får skriva så länge det finns nån kräm i telelinjen, dom fasta telefonerna är redan stendöda…

  En annan, omvänd sida, av medlemsskapet är jag själv. Av olika skäl slutade jag gå till min församling för nästan exakt ett år sedan. INGEN, jag upprepar INGEN, har under detta år hört av sej, mailat, sms:at, facebookat, frågat, INGEN har frågat nån annan i kyrkan om mej, inte så jag fått mej det till dels iaf. Med en sån medlemsvård kan folk gå under och kyrkan vet inte ens om det. Detta var inget experiment från min sida, men det har blivit. Jag tillhörde förstås inte dom stora kompisgängen i kyrkan men nån udda marginalföreteelse som luktar illa och asgarvar på olämpliga ställen var jag inte heller.

  Om man som kyrka nu inte orkar bry sej om församlingstukt kunde man väl åtminstone säja hej och höra hur man mår. Icke sa Nicke. Det är tur gudstron håller trots pastorer o kyrkor, inte tack vare…

 • Ove

  Menar du att den nattvardssynen skulle vara fel på något sätt?Jesus säger själv att detta är min lekamen om brödet och detta är mitt blod om vinet.

 • Ove

  Menar du att den nattvardssynen skulle vara fel på något sätt?Jesus säger själv att detta är min lekamen om brödet och detta är mitt blod om vinet.

 • Nils

  Wildwest !
  Utan att känna dig eller din bakgrund, så blir jag ändå bedrövad över ditt vittnesbörd.
  Du är inget undantag – det finns många som vittnar om snarliknande upplevelser.

  Jag har också sett dina ofta intressanta synpunkter i debattforum… men en tanke som jag av egen erfarenhet vill dela är:

  Besök gudstjänster & kristna sammanhang frekvent utan några som helst förhoppningar om att du ska möta varma församlingsrepresentanter. Gå & besök förutsättningslöst frekvent.
  Jag har sett & upplevt att Gud ändå öppnar en dörr för den som bultar enträget – en dörr som vi själv kanske inte förväntar oss öppna kan han öppna.
  Ibland kan det också vara så att vi kan uppleva hela predikan & mötesledning, sammanhang som ”träigt & intetsägande”, men så är det endast en enda liten sångstrof som landar i vårt inre eller kanske endast en gammal trogen kristen bänknötare som möter med ett vänligt leende – då kan hela Gudstjänsten ändå tjänat ett syfte för mig.

  Men en sak står helt klart: En församlingsledare/äldste ska lämna räkenskap över de som han satts att förvalta – och hur vissa vågar tacka ja till ett herdeskap med satt kutym att inte vårda personligt det är obegripligt. För det finns inga predikostolar att gömma sig bakom.

 • Inge

  Ove det är en stor skillnad att hävda att Jesus är i vinet och brödet jämfört med vad Jesus själv sa då han fortfarande var tillsammans med lärljungarna! Jesus talade om det offer som han själv skulle ge. Ett offer var och är nog! Detta offer på Golgata kors. Vi skall inte som vissa Kyrkor gör upprepa detta offer om och om igen. Däremot skall vi hålla fast och påminnas om vad Jesus gjorde för oss. Apg 2:42

  Läs själv vad S-G Hedin skriver om denna förändrade nattvardsyn. En syn som frikyrkan alltid förkastat.

  I denna intervju uttrycker Sten-Gunnar Hedin, sittande i sin kontorsstol med en ikon hängande på väggen, en del häpnadsväckande tankar:

  ”Men i arbetet med att ta fram Jesusmanifestet, närmade jag mig faktiskt en gräns, där jag funderade på om jag kunde vara med. Vi skrev en passus om att Jesus gör mirakel och Anders Arborelius ville lägga till meningen: ”…och förvandlar vin till sitt blod och bröd till sitt kött”.
  Det uttrycket grundar sig i den Katolska kyrkans nattvardssyn, där man tror att vinet genom ett Guds under fysiskt blir Jesu blod, den så kallade transsubstantiationsläran. En syn som frikyrkan alltid förkastat.
  – Jag funderade länge på hur jag skulle göra, men bestämde till sist, efter ett ivrigt bibelstudium, att det fick stå så. Det fick jag mycket stark kritik för från många håll…

  Trots proteststormar och misstro, fortsatte samtalen mellan katoliker och pingstvänner där teologiska frågor stöttes och blöttes och görs så än i dag.
  – Jag visste redan från början att vi står långt ifrån varandra i en del som kan uppfattas som väldigt viktiga frågor. Men enligt min uppfattning, handlar det mesta om skilda traditioner och uttryckssätt. Däremot är vi överens i frälsnings- och försoningsfrågan, vi tror på treenigheten och delar synen på den heliga skrift som den högsta auktoriteten.”

  ”Till vissa delar kan det vara så att reformationen inte känns viktig längre, därför att skillnaderna mellan protestanter och katoliker har minskat. Det finns en risk, när man betraktar historien, att man inte ser de många små steg som tagits i ett närmande sedan Luther, i motsats till det dramatiska skeendet när protestantismen föddes. Det har tagits steg från båda håll.” Slut citat.

 • Urbedv

  Wildwest! Kyrkan/församlingen blir vad vi tillsammans gör den till. Klart att det inte blir mycket som fungerar om inte Du finns där…

 • http://fredrikhimlen.se/ fredrikhimlen

  Ulf, jag funderar på vad du menar är församlingsgemenskap eftersom att man enligt dig inte får höra till den om man inte har börjat tro…

 • Anonym

  Nils:
  Nej, jag tog bara upp det som exempel eftersom det är så det är just där och på en del andra håll.Du påstod det inte, det har jag inte menat.

 • kjell

  Vi är många som känner som Wildwest och inte orkar gå av olika orsaker,en är den förändringsvind som blåser genom våra församlingar och då fungerar vi som byggt på den fasta grunden bäst vid sidan av. Det är inte bara i Smyrna det blåser utan det stormar på andra håll i gbg också,men allt för många bara rycker på axlarna.
  Det är inte så lätt att gå tillbaka när liberala pastorer tar över makten och bryter ner dom gamla råmärkena och många inte känner igen sig,och sedan står dom där och undrar vart medlemmarna tagit vägen.Varför har det blivit så här är ”hög”skolorna för mycket skola och för lite tro?

 • Wildwest

  Urbedv: Det var en klassisk klyscha – allt som jag tycker är fel beror på mej själv och är mitt fel. Det var nåt jag gick på när jag var ung, men så enkel är inte verkligheten.

  Nils: Det är jättesynd att det blivit så här med församlingsgemenskapen. Man kan dock inte söndag efter söndag köra fem mil för att bli irriterad och sen använda söndagseftermiddagen att lugna ner sej på. Det är inte hållbart. Efter flera år i den andan så gav jag upp. Nu handlade min invändning mera om att jag är borta från församlingen i ett år och jag hör inget ljud därifrån! Jag kunde vara död, kidnappad, vad som helst, ingen bryr sej. Det är heller ingen stor grej egentligen, jag förväntade mej inget annat, men vad ger detta för signaler om man vill ha nya medlemmar, kanske inte så starka i tron? Dom lämnas åt sitt öde för det som händer utanför gängen är ointressant. Tror dessvärre detta är ett vanligt fenomen.

 • Bo Westin

  wildwest, vi verkar reagera ganska lika och har liknade erfarenheter. Jag var också borta från församlingen i ca ett år utan att någon hörde av sig. Och samma djupa frustration har också jag upplevt många gånger.