Vad ska vi göra med Svenska kyrkan?

Det är sen måndagkväll och jag är åter i Stockholm igen. I går besökte jag gudstjänsten i Svenska Kyrkan i Skellefteå, landsförsamlingen. Staden är ett starkt lutherskt fäste sedan hundratals år tillbaka, Svenska kyrkan och EFS har haft en stark ställning i Skellefteå under hundratals år.

Bilden från denna gudstjänst bekräftar det jag hör från alla håll när det gäller Svenska Kyrkan. Mycket få gudstjänstbesökare, och mycket hög medelålder. Flera generationer har tappats bort. Unga Skelleftebor har inte längre någon relation till kyrkan. Och jag förstår, gudstjänsten har ett upplägg helt anpassat för generationen 70-plus.

Håller Svenska Kyrkan på att ramla ihop som ett korthus? Allt hålls uppe av en stark ekonomi, fortfarande sju miljoner formella medlemmar, och hela apparaten med vigslar, dop och begravningar, kulturevenemang, fortfarande vanligt med konfirmationer etc. Men var finns den gudstjänstfirande församlingen?

Frågan är angelägen för oss frikyrkliga. Vi har inte alls Svenska kyrkans kontaktnät och ingång hos svenska folket. Vi har inte heller Svenska kyrkans rika tradition. Det är frikyrkornas ansvar att be för Svenska kyrkan och tro på en vändning. Frikyrkorna gynnas inte av Svenska kyrkans kollaps. Vi behöver varandra.

Jag saknar dock krismedvetandet och de konkreta planerna på hur man ska vända trenden. Det kanske mer handlar om budskapet än metoderna och formerna. Evangeliet om Kristus, uppståndelselivet, förlåtelsen, seger över synd och djävul, befrielse i Jesu namn, Gudsriket på frammarsch och i antågande – är det inte tillräckligt för att utmana och samla människor? Men får man höra det i Svenska Kyrkan? I klara kyrka i Stockholm får man höra det, och där är det ständigt fullsatt.

Jag tänker om den kontroversiella gudstjänst jag skrev om härom veckan, det var kontroversiellt. Men det var mer än 6000 personer där, det var överfullt, mycket skratt och glädje, och det var låg medelålder, och alla generationer var på plats. I skellefteå landsförsamling hände inget spektakulärt, men det var tomt, mest grånade hår, och minst sagt tråkigt. Jag gick på fotboll senare under eftermiddagen. Det var betydligt roligare.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://www.kastasten.se Thommy Bergenwall

  Raset har pågått länge, Ner på knä och ropa och be…. Jeremia 33:3

 • Olov

  Håler med dig om Sv Kyrkans tragiska utveckling. Men ser inte kopplingen till Hinn-mötet. Eller menar du att man får tåla lite villolära om man vill ha ungdomlighet, skratt och glädje? Att charlataner som Hinn drar folk vet vi. Det gör inte hans förkunnelse och verksamhet biblisk och för kyrkan nyttig. Kändisar drar folk. Kontroversiella personer drar folk. Man ska nog inte sätta likhetstecken mellan folkmassor och sanning. Ibland finns den kopplingen, ibland inte.

 • Jacob

  Tror att problemet är att ni gärna tittar på Svenska kyrkan från ett frikyrkohåll. Svenska kyrkan möter över 85% av sina tillhöriga under en ett års cykel. Det är fler människor som går i Svenska kyrkan än vad som går på SF bio under ett år.
  Den främsta anledningen till att man är tillhörig Svk är 1: Jag är svensk. Först på plats 11 kommer ”jag är kristen”. ni måste se Svk för vad den är och inte för vad ni vill eller tycker att den ska vara.

 • Eric

  Svenska Kyrkan liknar i stora drag församlingen i Efesus som beskrivs i Upp. 2. Denna församling hade mycken verksamhet, som även Svenska Kyrkan har idag, inte minst när det gäller underhållning. Församlingen i Efesus hade förmågan att avslöja ”apostlar som inte är det” Alltså falska kärare. Men denna förmåga har inte ledningen för Svenska Kyrkan. De tillåter nästan vad som helst i sin verksamhet.
  Men Kristi Kyrka finns ändå inom Svenska Kyrkan. Det finns präster och medlemmar som vill hålla fast vid den lära som är Svenska Kyrkans officiella, att predika ordet rent och klart och förvalta sakramenten efter de föreskrifter som finns i Guds Ord. Det finns många gudstjänstgemenskaper som samlas för att lyssna till vad Jesus har gjort för en i synden fallen värld. Förkunnelsen om; ”omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk.” Luk. 24:47. Jesus gav sina första lärjungar i uppdrag att göra detta. Det gäller även i dag.
  Be om väckelse.Den behövs både i Svenska Kyrkan och i frikyrkan. Gud hör bön!

 • http://avemarisstella.blogspot.com/ Anders Gunnarsson

  Att ha 1% (och krympande) som kommer till huvudarrangemanget kan inte vara bra för någon organisation…

  SvK senaste utveckling de sista 50 år har varit att eftersom vi inte kan locka fler folk, kan vi åtminstonde slänga ut dem som tror på det hela… Detta är nog inte heller bra för någon organisation.

  Så ersätt korsen på domkyrkorna med vindflöjlar och låt politiskt korrekta PR-konsulter sköta dogmutvecklingen, så är ”allt fullbordat”. Kyrie eleison!

 • wildwest

  Haha Anders Gunnarsson, det var roligt med vindflöjlarna. Ibland måste man också få skratta åt eländet. För min del undrar jag hur länge korset överhuvudtaget ska få visas offentligt. Det är ju diskriminerande för alla andra religioner…

  På nåt omvänt sätt är det just den goda ekonomin som gör att Sv Kyrkan inte reagerar på sitt tillstånd. Antag att man var tvungen att samla in kollekt på frivillig basis för att driva sin verksamhet – då skulle det se annorlunda ut i kyrkan. Förmodligen ändå mera underhållning på sina håll, men även en tendens till att locka folk med utmanande undervisning. Till stora delar ser jag inte Sv Kyrkan längre som en kristen kyrka. Det är en institution för livsriter med lite gammaldags språkbruk. Folkkyrkotanken har jag aldrig förstått mej på. Den invaggar folk i en falsk säkerhet att är man barndöpt så är man kristen för evigt oavsett hur man lever och vad man tror på. Det är totalt absurt.

 • Ulf Stenlund

  Frikyrkan drivs av missionsbefallningen. Eftersom SvK har svängt till en ”alla blir saliga på sin fason” uppfattning har den inget annat än tradition att förmedla. Det är uppenbart att dess osalta budskap inte drar folk. Vi ska ha en resa för seniorerna i Pingst Västerås till Klara kyrka i höst. Det ser vi fram emot. Det är underbart att det finns sådana bastioner kvar inom SvK.

 • Stefan Svensson

  Det är intressant att frikyrkofolket har synpunkter på vännerna i Svenska Kyrkan, men glömmer hur det ser ut hemma. Jag hoppas verkligen att exemplet med Benny Hinn var en ren lapsus från hr Swärd – det förskräcker! Det är klart, är det show vi vill ha i kyrkorna, då är det helt OK. Är det sann tillbedjan och ett korsmärkt budskap med människor komna ur brutenhet och äkthet – då är det väl nåt helt annat än vad Benny Hinn står för.

  Hur ser det ut på hemmaplan? Det är kanske så att även frikyrkorna börjar tömmas på folk – de som är barn till de mest engagerade på 70-90-talet kom aldrig med i kyrkan, och därför glesnar det även i frikyrkornas led. Ser ni inte det?

  Stefan S

 • Stefan Svensson

  En tanke till – rubriken var: Vad skall vi göra med Svenska kyrkan?
  Betyder det att du Stefan Swärd vill engagera dig i Svenska kyrkan, ja då tror jag du är mer än välkommen!
  Ring närmaste kyrkoherde – börja där!

 • wildwest

  Stefan Svensson: Håller helt med Dej att dagens frikyrkorörelse inte är särskilt mycket bättre än Svenska kyrkan. Och nog insåg Du att tillräckligt många kritiserade show à la Benny Hinn för att detta inte är det vi inom frikyrkan behöver. Det ger en tillfällig kick och sen sura uppstötningar. Det enda man ska varna för i detta sammanhang är att inte kasta ut karismatiken bara för att det finns vansinniga överdrifter.

  I frikyrkan har vi på många ställen samma medlemsskapsproblematik men i mindre skala – mycket luft i matrikeln och säkert många registrerade medlemmar som inte tror på det kyrkan lär. Skiljelinjen idag går inte mellan olika samfund utan rakt igenom alla kyrkor och samfund. Ena sidan vill ha en inkluderande myspyskyrka utan krav på något ställningstagande, den andra sidan vill vara en samhälls- och människoförvandlande kraft att räkna med, en plats där Gud får verka och bli uppenbarad. Det är inte svårt att räkna ut vem som står som segrare till slut.

 • http://avemarisstella.blogspot.com/ Anders Gunnarsson

  Får jag lov att presentera ett nytt förslag på 10 budord för en ”modern” kyrka!

  DE 10 NYA BUDEN
  1.Du skall ha vilka gudar du vill, eftersom de är lika uttryck för den gudomliga, mystiska, kärleksfulla kraften.
  2.Du skall inte avbilda Gud, för då framstår han som endast manlig.
  3.Du skall inte svära i Kyrkan, men gärna annars.
  4.Tänk på att hålla midsommar, julafton, nyår och 1:a Maj som arbetsfri festdag.
  5.Hedra alla dina nya och gamla pappor & mammor, halvsyskon, helsyskon och pappas nya som gamla barn.
  6.Du skall inte dräpa, om det inte a) hindrar din karriär och b) känns bra för dig.
  7.Du skall inte ha mer än en partner samtidigt, om du inte själv vill förstås. :-)
  8.Du får inte skattefiffla, om det upptäcks.
  9.Du får inte vittna om sanningen, i alla fall inte så att det stör någon annans tro.
  10.Du får inte känna skuldkänslor. Begär är naturligt, så njut vart ditt hjärtas leder dig.

  Alla ska med…

 • http://gbajohansson.blogg.se/ Gun-Britt Johansson

  TAck wildwest!

  Vad ska Svenska kyrkan göra med frikyrkan då?
  Det är kollaps på en mängd områden.

  Oasrörelsen är underbar. All karismatisk förnyelse hälsar jag välkommen.

  Blås Helige Ande! Blås bort vävar som vävts och släng alla mekaniska hjul i havets djup (inkl. kalendrar) och lyft fram sanningen om Kristus i det är landet.

  Glöm heller inte bort att fortsätta väckelsen inom Svenska kyrkan och Oasrörelsen. Väck hela svenska folket och frikyrkan sist.

 • http://avemarisstella.blogspot.com/ Anders Gunnarsson

  Jag måste också få presentera en ny Fader vår (som jag nyss publicerade på hemsidan):

  Moder vår som är i oss.
  Helgat varde alla dina oräkneliga namn.
  Tillkomme vår demokrati, jämställdhet och folktro.
  Ske vår vilja, såsom på jorden så ock i himmelen.
  Vårt dagliga bröd måste delas solidariskt,
  och låt västvärlden avskriva alla skulder, såsom ock vi föröka våra kyrklöner,
  och inled oss icke i dogmatisk trosvisshet utan fräls oss ifrån de onda svartrockarna.
  Ty riket är vårt och makten och härligheten ända in i evigheten. Amen.

 • http://gbajohansson.blogg.se/ Gun-Britt Johansson

  Ett barns (mig själv) bön till Gud.

  Gör förresten som du själv vill Gud, jag är bara lite arg just nu.

  Kram alla.

 • Nils

  Dum & förmäten fråga !

  Samma fråga som myran ställer till elefanten: Flytta på dig eller vill du att jag sparkar på dig ?

  Skärpning – ni tittar i kikaren från fel håll !

 • http://gbajohansson.blogg.se/ Gun-Britt

  :) Så bra sagt Nils.

  Svenska kyrkan har så många fina präster och diakoner, så många äkta fina kristna människor. Man kan haka upp sig på allt och döma ut, men när Guds Ande tar tag i människor försvinner hakarna i vinden. Mycket av det som är förljuget inom frikyrkorna kommer att lämnas efter på samma sätt som mycket av Svenska kyrkans felaktiga beslut. Jag tror inte Gud kommer att springa runt och döma enskilda företeelser utan jag tror han säger: Kom!

 • lennart bengter

  Min svåger från Västerbotten nämnde för mig en gång, (när vi talade om att folk-
  väckelsen fick olika ”utryck” i olika landsändar t.ex många baptist och pingst-
  kapell i södra norrland där jag har mina rötter, ÖM och helgelseförbundet i Närke, Alliansmissionen i Småland och så många EFS-bönhus i västerbotten.)
  att just i Skellefteå landsförsamling uppstod alldrig någon frikyrka, det behövdes inte
  för väckelsen levde i församlingen. Hur det är nu vet jag förstås inte, men det
  andliga livet frodas nog fortfarande mycket igenom EFS i Västerbotten
  mvh
  lennart

 • http://www.jesusfolket.se Oskar

  Ringaren, Pastor Jansson – http://www.youtube.com/watch?v=8DJ6aEWusQ0

  Jag anser att Svenska Kyrkan skjuter sig i foten genom att ha en urvattnad teologi som de själva kallar för den ”toleranta” teologin men som leder till intolerans speciellt mot de som står för den kristna klassiska tron.

 • http://avemarisstella.blogspot.com/ Anders Gunnarsson

  #17

  ”väckelsen fick olika “utryck” i olika landsändar”

  I södra Skåne fanns ingen väckelse sen Ansgars dagar; och frågar är om den fanns ens då! :-)

  Men yang:et i södra Skåne uppvägs kanske av yin:et i Norra. Skånes Jerusalem (Örkelljunga) har världens största ELM församling (och ett tag två LO-församlingar) och mest kyrkor/invånare och följdaktligen också mest splittring i Skåne.

 • http://avemarisstella.blogspot.com/ Anders Gunnarsson

  #18

  Folkkyrkouppdraget har fortsatt, men eftersom man inte kunnat locka mer folk, har folkkyrkan i a f lyckats kasta ut de kyrkliga!

  Mälarpirater, rödstrumper, prästsöner som gjort uppror och fd frikyrkliga kan samsas och ha ett hem i de trevligas gemenskap här i en velig allmännelig kyrka, där synderna har fått förståelse och de liberala fått uppståndelse och ett evigt KIV. Alleluia!

 • Magnus

  Jag ser personligen inget hopp för SVK. Det enda som kan rädda henne (och många av de frikyrkliga samfunden som börjat teologiskt sukta efter hennes s.k. höga tak) är en helighetsväckelse.

  I annat fall kommer SVK att fortsätta och tappa medlemmar eftersom den inte har något sant andligt liv att erbjuda (med undantag av några få församlingar med konservativ profil)..

  Försvinna helt kommer SVK dock inte att göra.. Hon kommer att verka lockande för en intellektuell klick d.v.s. personer som har en politisk, feministisk, queerteologisk agenda att driva. Dess prästerskap är i första hand driven av synen på prästrollen som ett yrke och inte huvudsakligen ett kall från en helig Gud……
  SVK kommer också utgöra plats där människor oavsett tro kan möta sin egen projicerade bild av Gud inom ramen för den odefinierbara mystiken…

  Som ett salt och ljus har SVK genom ställningstagandet för homovälsigneler 2005 och homoäktenskap 2009 upphört att vara; likaså en kristen kyrka…
  När man anser att synd inte längre är en synd utan både påbjudet och välsignat så har Guds ljusstake flyttas bort från henne…

  Magnus

 • http://www.pictor.se Simon Wämmerfors

  Jag tror att det lätt blir så att många frikyrkliga får en förenklad bild av SvK efter deras egna samfund ofta är betydligt mer homogena i tro och liv. SvK rymmer inom sig allt från ultraliberala präster åt det agnostiska hållet till laestadianer, karismatiker och högkyrkliga. Sett utifrån är SvK en av världens mest liberala kyrkor, men det finns en stor och livfull opposition i en rad olika inomkyrkliga rörelser och församlingar, större än många frikyrkliga (och andra) inser.

  Det är helt ok att vara uppgiven om SvK. Det är jag också. I alla fall om SvK som hon ser ut och fungerar idag. Däremot tycker jag att vi borde kunna avhålla oss från sarkasmer och allmänt spott och spe. Gläds då hellre åt allt det goda verk Gud gör i SvK då människor får höra ett rent evangelium och ta del av hans nåd – tro mig, det sker hela tiden på många platser. Be hellre för oss som fått förmånen att ha kallats av Gud till denna kyrka och låt oss inte misströsta om Guds förmåga att upprätta det som närapå raserats. Det har han gjort åtskilliga gånger i kyrkohistorien innan, tack och lov, och han är sannerligen mäktig att göra det än idag.

 • Ulf Stenlund

  Några ljusglimtar i SvK mörkret:
  Några goda äldre pingstvänner i Kärrbo är för Guds rikes och bygdens skull kykvärdspar där. (De är fortfarande även aktiva i Pingst Västerås.)
  Kyrkoherden i Norrbo församling predikade i pingskapellet i en sammanlyst och välbesökt gudstjänst i Skultuna. Föreståndaren i Pingst Västerås predikade någon månad senare i Skultuna kyrka. Många kommer och lyssnar på Hans Weichbrot de gånger han kommer till Västerås. Carl-Erik Sahlbergs predikan för en tid sedan i Pingst Västerås var mycket uppskattad. De tongivande i bönegemeskapen mellan kyrkorna i Västerås kommer från Bäckbykyrkan (SvK/EFS) och Pingst

 • http://avemarisstella.blogspot.com/ Anders Gunnarsson

  Jag kan räkna upp massa positivt och kristustroget i SvK; ELM, ELM-syd, EFS, aKF, SSB, St Pauli i GBG, St Klara, St Laurenti, St Ansgar osv, men de är ofta marginaliserade och faktiskt extremt motarbetade av sin egen ”kyrkomoder”. Det är så tragiskt att man vill gråta!

  Kristustrogna förena eder istället med tron i dess fullhet. Hon som är modern till alla kyrkliga dikeskörningar efter 1000-talet. Piltz skriver enormt bra om detta på; http://www.enhetensvanner.se/pdf/Brev_till_FKE_pask_2010.pdf

 • urban

  Vill bara påminna om att vi sitter i samma båt numera – Svenska kyrkan är också en frikyrka… och har följdaktligen frikyrkliga medlemmar…

 • Magnus

  Anders! Jag är villig att förena mig med trons fullhet så länge den inte inbegriper en ”ungkarl i Rom”; en obiblisk mariologi, sakramentssyn och ämbetsuppfattning…

  Magnus

 • Face Time

  Det är inte särskilt intressant att dra en mängd slutsatser utifrån en enstaka högmässa i Skellefteå Landsförsamling en söndag i augusti.
  Om den församling som Swärd så exempellöst beundrar i Uppsala hade besökts samma söndag, hade det inte suttit några jublande sex tusen med stort inslag av unga människor utan några hundra med avsevärt högre medelålder.
  Inlägget andas en inte så klädsam aversion mot såväl liturgin som besökarnas ålder.
  Det finns inom frikyrkan en missriktad frejdighet och självgodhet i synen på samfund med längre historik.
  Men det beror förstås också på vem man lyssnar på.
  Kanske inte fel att ibland stänga av bruset och bullret från LO och istället lyssna på den lågmälde Anders Piltz.
  Ett utmärkt förslag Anders Gunnarsson.

 • bea

  ”….seger över synd och djävul, befrielse i Jesu namn, Gudsriket på frammarsch och i antågande – är det inte tillräckligt för att utmana och samla människor? Men får man höra det i Svenska Kyrkan?”
  Vet att vi är många som vuxit upp med en sådan förkunnelse inom frikyrkan och som nu lämnat densamma. Vi känner oss numera väldigt ”hemma” i Svenska Kyrkan och mår bra i den gemenskapen.
  Jag du Stefan Swärd…jag har aldrig träffat dig och vet egentligen inte mycket om vem du är, men jag slås nästan varje gång jag läser dina blogginlägg över ditt arrogantiska sätt att skriva. Jag tycker att du som är kristen (ev. även är pastor?) borde välja dina ord med mer kärlek till din nästa än de som framkommer i dina inlägg.

 • Magnus

  Bea varför bry dig överhuvudtaget om du mår så bra i SvK? Då har m a o SvK inga problem och din kommentar blir överflödig…

  M

 • Maja

  Några av de sämsta dragen i SvK nuförtiden kommer från frikyrkan. Om ni kunde behålla era medlemmar, Stefan, så skulle det nog vara tydligare vad som var svenskkyrkligt och inte.

  Och så tänkte jag på det här som Ulf Stenlund skrev: ”Vi ska ha en resa för seniorerna i Pingst Västerås till Klara kyrka i höst. Det ser vi fram emot. Det är underbart att det finns sådana bastioner kvar inom SvK”. Men Klara kyrka är ingen baston som finns ”kvar” i SvK. Klara kyrka är en karismatisk frikyrka som hyr in sig i SvK för en krona året och får lokal, en del löner och administration i utbyte.

 • http://avemarisstella.blogspot.com/ Anders Gunnarsson

  #26

  Din ovillig att förena mig med trons fullhet är ju beundransvärd.

  Ungkarlen kan du skippa (bli ortodox); den obibliska mariologi, sakramentssyn och ämbetsuppfattning ska man ju naturligtvis inte inordna sig under… Det är den bibliska du ska söka. Den som urkyrkan hade och den som de flesta kyrkor tytt sig till. :-)Välkommen!

 • http://avemarisstella.blogspot.com/ Anders Gunnarsson

  Piltz igen i Dagen 100317
  ; ”Är evangeliet en vara som ska säljas?

  Man kan ibland få intrycket att predikanter och pastorer ser förkunnelsen som en fråga om marknadsföring, där man bör använda sig av alla till buds stående medel för att få ut budskapet. Kristen tro blir en fråga om upplevelser.

  Detta lägger en stor börda på de församlingsansvariga: att ständigt prestera arrangemang och nyheter som drar folk och skänker nya upplevelser. Man frestas att mäta Guds rikes utbredande i termer av besökssiffror. Vikande besökarantal blir ett plågsamt underkännande på kvaliteten i ens arbete…”

  Livets ords konferens var säkert härlig, men kristen tro är mer än helandekonferense och häftiga lovsånger. Kristet liv är centrerat kring Kristus och Han kommer mig till mötes i ett litet kapell med slitna stolar och några få grånande personer i en småstad utan större betydelse (Uddevalla). Tack gode Gud för de tusende änglar och helgon som dock förenas med oss där (se Sv Ps 16)…

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Face time inlägg 27,
  Glöm jämförelsen med Hinngudstjänsten. Frågan om medelålder och generationsväxling är avgörande för den kristna kyrkan. Jag kan jämföra med Evangeliska Frikyrkan där vi räknar att medelåldern/medianåldern ligger i snitt på cirka 35-40 år i våra 310 församlingar. Är medianåldern på de besökande i gudstjänster över 70 år är det ett gigantiskt problem för vilken kyrka som helst om man vill satsa inför framtiden. Det är åtskilliga inom Svenska kyrkan som begriper detta, och som delar min analys.
  Utvecklingen inom Svenska kyrkan är viktig för alla kristna i Sverige, det var detta jag försökte säga.
  Stefan Svensson inlägg 9, jag har i hela mitt liv försökt att på olika sätt odla kontakt med Svenska kyrkan.

  hälsn
  Stefan Swärd

 • JB

  Stefan, själv var jag på en EFK gudstjänst för ett par veckor sedan i en medelstor svensk stad, och skulle man döma hela EFK efter den så är även EFK en pensionärskyrka. Inte många själar yngre än 50. Tyvärr så är hela 60-70-80-talistgenerationen helt borta. Jag tror nog att många gamla församlingar har problem med att ha kvar sina yngre medlemmar aktiva, och har man passerat en viss nivå så är de svåra att få tillbaka, för vem vill gå i en kyrka med bara gamling, om man inte själv är en.

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  JB,
  När det gäller dessa frågor måste man utgå ifrån statistiken. Mina kommentarer från besök i Svenska kyrkan belyser det man kan visa från statistik i hela Sverige. När det gäller EFK är utvecklingen mycket olika i olika församlingar. Vi har räknat fram att snittet ligger på 35-40 årsåldern, men variationen mellan olika församlingar är mycket stor. I Söderhöjdskyrkan i Stockholm t.ex. är det mycket sällsynt med personer som är över 40.
  Men det är en gemensam utmaning för hela kristenheten att förmedla kristna tron till den unga generationen.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Anna-Karin

  Ja, så tar vi ett varv med veklagan över SvK igen….och igen…..och igen…..Hur var det nu med grandet och bjälken??

  Landskyrkan i Skellefteå är en mycket stor kyrka. Där ärmycket aktivitet och på Stiftsgården bredvid är det också aktivitet. Om ni har väägarna förbi,kolla in både Landskyrkan och kapellet på Stiftis, de är sevärda!!

  Sedan Stefan, även äldre medborgare i vårt land har rätt att gå i kyrkan!

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Anna-Karin,
  Ska jag tolka ditt inlägg som att krismedvetenheten inom Svenska Kyrkan inte existerar?
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Anna-Karin

  Nej, du ska tolka mitt inlägg som en uppgiven suck från en SvK-medlemmed viss insyn , dels i SvK generellt, dels i Landskyrkan och Landsförsamlingen generellt.

  Sedan, jag tror inte att SvK är i kris. Att folk tror olika stämmer men kris ärdet en bra bit till, åtminstone om du frågar mig!

  Landskyrkan är väl en mäktig kyrkobyggnad! Det krävs några hundra för att det kyrkorummet ser åtminstone befolkat ut!

 • Mikael Goteman

  Jag svårt att förstå att någon kyrka i Sverige kan leva utan krismedvetenhet. I alla fall om det gäller utmaningen att gestalta den gemenskap av överlåtna kristna som Jesus själv instiftade. Både bred statistik såväl som den allmänna efterföljelsen av Jesus undervisning borde väl visa oss att många av oss har en del prioriteringar att fundera på.

  Det finns mycket gott i kyrkan som är värt att både älska och berömma, men om vi inte har en växande gemenskap som präglas av Jesus undervisning så är det något som är fel. Om vi däremot är villiga att inse och erkänna vår svaghet och lägga den inför Gud med VILLIGA fötter, öron, munnar och händer …DÅ är jag inte orolig för någon Kyrka i Sverige.

  Bibelns Gud älskar att visa sin storhet och godhet just genom svaghet, och just DÄR har vi ju enorma mängder potential 😉 ha ha!

 • Pingback: Vad skall vi göra med Svenska kyrkan... - Bengts Blogg()

 • Ulf Stenlund

  Först lite kuriosa.
  På 1800 talet fick en släkting till mig böter för att han sjöng fortare än orgeln i just Skellefteå landsförsamlings kyrka. Psalmerna sjöngs ytterst långsamt och med stark röst som överröstade orgeln och förmodlingen inte särskilt nykter försökta min släkting göra något åt detta

  Att många högmässor är ytterst glest besökta och att besökarna har väldigt hög medelålder är ett faktum. Det är väl rimligt att problematisera kring detta. Om grand och bjälkar får symbolisera besöksfrekvenser är det väl rimligt att undra över om grandet bekymrar och om det finns försök att nå fler. Svk har ju styrkan att bibelordet är tillgängligt för de många men det är bekymmersamt att så få utnyttjar detta.

 • http://gbajohansson.blogg.se/ Gun-Britt Johansson

  1. Jag tror på att Fadern älskar (inte bara älskade) världen
  2. Jag tror på att de som tror på hans son Jesus och ber i den Helige Andes namn tillhör honom.
  3. Jag tror på att Guds Rike ska utbreda sig på jorden
  4. Jag tror att många präster och diakoner är använda i den tjänsten.
  5. Jag tror att Gud ser ljuset och inte fokuserar på gråzonerna.
  6. Jag tror att det finns hopp både för enskilda människor och för Guds församling.

 • P

  Det är många frikyrkliga församlingar tillhörande olika samfund på mindre orter som på senare år har blivit tvingade att börja ha möten tillsammans därför att de tappat väldigt många av sina medlemmar. Det är mestadels äldre kvar, de unga har ofta lämnat både orten och församlingarna och frikyrkorna i fråga har inte lyckats locka till sig några nya.

  Det är väl heller inte utan anledning som Missionskyrkan och Metodistkyrkan ska gå samman i ett nytt samfund?? Och Jaktlund gav nyss ut en bok som handlade om hur frikyrkorna tappar ungdomar och unga vuxna som medlemmar, det innebär väl att ett minskat medlemstal inte är något som enbart gäller SvK?

 • wildwest

  Det är inte mycket bättre i frikyrkorörelsen. Däremot tror jag det är lite större chans att en fråga om man ställer upp och tror på den kristna trosbekännelsen till alla matrikelförda medlemmar inom frikyrkorörelsen skulle utfalla aningen mer positivt än för SvK. Jag spekulerar, men jag undrar om det ens skulle bli 500,000 medlemmar kvar i SvK om man ställde den frågan, ett medlemstapp på sådär 6,5 miljoner eller 93%. Personligen tycker jag det är ett absolut minimikrav att man kan ställa upp på trosbekännelsen för att få vara medlem i en kristen kyrka.

 • http://www.citykyrkanorkelljunga.se Margret Sundin

  Tänk om Svenska kyrkan spelat ut sin roll? Herren spyr ut den som är ljum, eller hur? Det kanske har nått en gräns för hur mycket som kan urvattnas och omtolkas? Jag lyssnade på vår förste lesbiske biskop som talade om teologin och det känns skrämmande i mina öron.

  Jag ber för väckelsekristendom, för dop på egen bekännelse, lärjungaskap och ett vardagsliv i Kristus. Svenska kyrkans teologi är i stället, vid barndopet blir du frälst och sedan är det helgelse och undervisning. Svenska kyrkan, ELM och EFS är en del av Svenska kyrkan per definition.

  Vi tror på omvändelse, syndernas bekännelse och Guds förlåtelse, dop i vatten på egen tro och dop i den Helige Ande, efterföljelse och lärjungaskap. Församlingsliv är en frukt av omvändelsen och inget någon vill vara utan när man upplevet Guds kraft.

  Svenska kyrkan undervisar inte om den Helige Andes gåvor och ledning i vardagen generellt sett.

  Jag är pastor i en Luthersk bygd och jag möter många längtande svenskkyrkliga som ändå inte riktigt vågar gå till Frikyrkan. Jag ber för dem att Gud ska överbevisa dem med sin stora kärlek till människans hela liv.

  Jag ber för att jag aldrig ska tappa det Gud gav mig när jag tog emot Honom när jag var 24 år, en eld började brinna i mitt inre, en längtan att göra Hans vilja! Detta beslut har konsekvenser för hela mitt liv. Jag har gjort val som jag tror är i linje med Guds vilja för mitt liv, och ber ständigt att jag inte ska bli ljum och döv för Herrens personliga tilltal.

  Ett radikalt möte med Jesus Kristus är alltid intressant i alla tider, i alla kulturer, vi behöver inte urvattna budskapet, den som gör det får ta konsekvenserna.

  Be för Kristi kropp i Sverige, den troende kyrkan som inte har några samfundsgränser. Enskilda männsikor som har sitt hjärta vänt till Herren, dessa känner Gud och ser som sin kyrka. Det finns många inom Svenska kyrkan som tillhör Herren men institutionen har väl fallerat som ”kyrka”?

  Margret Sundin
  Citykyrkan Örkelljunga
  .

 • Anna-Karin

  Jag tycker inte att SvK är ljum alls. Jag trivs i min kyrka, känner mig trygg i mångfalden och kan uppskatta olika sätt att tro. Jag kan inte säga vem som tror rätt eller fel, det tror jag tillkommer någon annan!!

  Självklart är medlemsantalet en kvarleva av statskyrkan. Det kommer att laga till sig med åren. Samtidigt är SvK en folkkyrka dit alla, oavsett bakgrund eller trosbekännelse – eller sexuell läggning för den delen – är välkommen. Precis såvill jag ha det. Andra vill något annat/tror något annat. Bra. Det finns en kyrka för alla omman vill vara med.

  Sedan, kära frikyrkofolk, så tänk om ni inte hade SvK att hacka på?! Vad skulle ni då ha gjort? Det där med grandet och bjälken….. 😉

 • http://avemarisstella.blogspot.com/ Anders Gunnarsson

  #45

  Du har rätt i stort – att det ser ytterst illa ut för SvK – men tror inte att ELM:are och EFS:are skulle må bättre bara för att de blev troendedöpta. Dopet är en engångshandling; även i Örkelljunga och Åsljunga!

  För mer info hur ”kyrkorna” kan se på er baptister, se http://avemarisstella.blogspot.com/2010/06/28-endast-vuxendopet-ar-giltigt.html

  #46

  Om de inte har SvK att hacka på, finns det fler och större sammanhang att se ner på! :-)

 • Maja

  ”Först lite kuriosa.
  På 1800 talet fick en släkting till mig böter för att han sjöng fortare än orgeln i just Skellefteå landsförsamlings kyrka. Psalmerna sjöngs ytterst långsamt och med stark röst som överröstade orgeln och förmodlingen inte särskilt nykter försökta min släkting göra något åt detta”

  Inte bara kuriosa tyvärr. Den borgerliga musikkulturen slog ner den folkliga kyrkosången i Sverige under 1800-talet och i allt väsentligt har ingenting förändrats därvidlag. Numera får man inte böter men så måste man inte gå dit heller.

 • http://www.citykyrkanorkelljunga.se Margret Sundin

  Anders Gunnarsson
  Jag sa dop på egen bekännelse, efter omvändelse och ett personligt möte med Jesus Kristus. Dop kommer efter egen bekännelse som jag ser det. Vid min ankomst till Ö-a
  läste jag en kurs i dopsteologi för att få ännu mera på föttern i denna Lutherska bygd. Ett eget beslut att följa Jesus och bli lärjunge följs av dop i vatten och i den Helige Andes kraft blev även min slutsats efter den ”neutrala” högskolekursen med nedslag i de båda dopstraditionerna. Jag tror alltså att det finns en andlig hemlighet i det egna beslutet för att gå samma väg som Jesus gjorde – i dop efter eget beslut genom nedsänkning. Även för EFS och ELM-are, som jag ser det.

  Jag känner många fantastiska människor i alla samfund men jag tror att beslutet och överlåtelsen har denna form enligt Bibeln. Jag har också mött många som när de fått undervisning om dopet önskat gå denna väg trots att de levt i barndöpartraditionen, och de har vittnat om att det betytt mycket för dem att ödmjuka sig och gå denna överlåtelsens väg, precis som sin Frälsare Jesus Kristus.
  Margret Sundin

 • http://avemarisstella.blogspot.com/ Anders Gunnarsson

  # 49

  Nu vill jag inte starta någon dopdebatt här, men jag delar inte din syn. Absolut inte omdop! Om någon blivit stärkt av det, är det inte p g a att Gud handlat igen! Gud handlar i alla dop, att sätta upp egna regler för hur Gud ska handla gentemot andra kristna är ytterst tveksamt, ja t o m sekteristiskt. Fortsätt gärna debatten i länken jag bifogade tidigare. Eller i helgen! Jag är i Åsljunga på Landshövdingev.10 (men har i o f s ett späckat schema)!

  Allt gott
  Anders