Bra Dagen – uppmärksammar EFK:s Stockholmssatsning

Utmärkt tidningen Dagen som idag uppmärksammar Evangeliska Frikyrkans satsning på att grunda församlingar i Stor-Stockholm, 50 stycken på 10 år. Min kollega i New Life, John van Dinther, blir intervjuad och berättar om visionen. Vi har också startat upp ett församlingsgrundarnätverk med människor som vill satsa på att genomföra detta. Vi kommer att mötas i morgon kväll.

Vi ser detta som ett fullständigt nödvändigt initiativ som kontrast och motvikt mot alla satsningar som görs på att minska frikyrkan i Sverige. Sammanslagningar mellan församlingar och även samfund är ju ofta bara uttryck för att administrera sin tillbakagång. Vi vill gå och motsatt håll, och satsa offensivt. Med Guds hjälp och i Guds kraft är det möjligt.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • kjell

  Vem skall oss leda

  1.Kor.1:18 Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som går förlorade men för oss som bliva frälsta är det en guds kraft
  Du talar om att grunda nya församlingar men när jag läser här på bloggen hur många uppfattningar det finns så undrar jag vem skall leda dessa församlingar när predikanter kan gå ut från samma skola men med olika uppfattningar om vad som är rätt vem skall då jag tro på
  Innan det startas nya församlingar vore det bra att få en samsyn på hur vi skall tolka evangeliet bland våra ledare Det finns för många ”skriftlärda” Jesus uppmanar oss att vara som ett barn då borde vi ta till oss ordet som ett barn och läsa som det står

 • C

  kjell: Kort kommentar; Jesus säger att man ska ta emot honom och hans rike som ett barn (dvs tillitsfullt), inte läsa bibeln som ett sådant.

 • kjell

  C

  Jag skrev inte läsa som ett barn jag skrev ta till sig =tillitsfullt som ett barn däremot skrev jag läsa som det står

 • http://synergistic.wordpress.com/ john van dinther

  Kjell!
  Även om jag tror mycket på kristen enhet tycker jag inte att människor som inte har fått möta Jesus ska behöva vänta tills kristna eller så kallade kristna har kommit överens innan vi ska grunda nya församlingar. Jesus själv vände sig bort från allt religiöst snack och människors åsikter för att rikta in sig på ”de sjuka” som behövde Honom. Paulus som talar om vikten av att predika Kristus säger följande:

  Filipperbrevet 1: 15 En del predikar visserligen Kristus för att de är avundsjuka och söker strid, men en del gör det i god avsikt, 16 av kärlek, eftersom de vet att jag är satt till att försvara evangelium. 17 De andra söker strid och predikar Kristus av orena motiv och tror att de kan göra min fångenskap tyngre. 18 Än sen? Kristus blir ändå på ett eller annat sätt predikad, för syns skull eller uppriktigt, och det är jag glad över.

  Naturligtvis hoppas jag att vi ska rätt motiv när vi predikar Kristus… Men jag vill inte vänta tills du och andra är överens… Jag har börjat och kommer att fortsätta!
  Tills Han kommer tillbaka!

  John

 • C

  Då är jag med… Även om jag inte kan se att Jesus alls berör hur vi ska läsa Bibeln i det ställe du hänvisar till. Men nu klyver jag hårstrån utanför Stefans urspungliga tråd.

 • http://www.markuskyrkan.se Rickard Cruz

  Er satsning i Stockholm är verkligen föredömlig! Vi funderar på att komma upp på konferensen i vår från nystartade Markuskyrkan i Helsingborg.
  Tror du att det blir en givande konferens även om man inte kommer från Stockholm?

 • wildwest

  John van Dinther: Det bibelstället funderade jag på hela dagen, vad bra att jag fick hänvisning till vad det stod. Det är det här bibelstället jag ibland (fast jag är tveksam) applicerat på Gardell. Huvudsaken är att Kristus blir predikad. Men frågan är om Gardell predikar Kristus… Frågan är om jag inte svänger tillbaka till min tidigare inställning att Gardells falska evangelium enbart är av ondo. Här är det nog mer tal om församlingsledare som tyckte Paulus hade för stor framgång och ville bli lika häftiga predikanter som han, den avundsjukan har funnits även i svenska storstäder.

 • kjell

  John

  Jag har sett hur åldersuppdelningen i stora församlingar leder till att den unge som går in i vuxenlivet inte känner sig hemma ihop med alla äldre Vi borde alla fungera som en enda stor familj från första stund och inte dela upp oss Om den unge vuxne inte känner sig hemma så får han inte med sig sina barn Startas det en ungdomskör så föryngras inte församlingskören och då försvinner den
  40talisternas barn och barnbarn borde fått våra församlingar att växa men så har det inte blivit

  C

  Läs bloggen den 28/2 så kanske du förstår varför jag tog med det bibelstället

 • http://richardhultmar.wordpress.com Richard Hultmar

  Jag tycker det är fantastiskt att någon vill göra något konkret för att människor ska få lära känna Jesus. Det bästa redskapet för det, är lokala missionerande församlingar med överlåtna kristna som vill dela med sig av sina liv. Låt oss starta många sådana församlingar. Och låt oss be att Gud kallar ut de människor som behövs för detta. Och låt oss inte ställa detta i motsatsförhållande till enhet och församlingstillväxt, vilket det inte är. Detta är mission i Sverige, vilket är vårt uppdrag. Jag hejar på er, Stefan och John m.fl.!!!

 • http://www.larjungabloggen.wordpress.com/ Henrik Steen

  Också vi ”ute i landsorten” blir väldigt glada för detta initiativ. Tror det är särskilt viktigt att det är ni seasoned leaders som tar vågar peka ut riktningen och driva frågorna. Allt pekar ju på att församlingsplanteringar med nödvändighet innebär evangelisation och att Jesus måste bli känd. Att förnya gamla församlingar är ju självklart också viktigt, men förnyelsen stannar ju alltför ofta inom kyrkan.

  alltså – bra av er!