Kommentar på alla kommentarer angående Gardellsamtalet

Det har varit massor av kommentarer med anledning av samtalet mellan mig och Jonas Gardell förra tisdagen, kortfattat refererat i Dagen i fredags. Det har nog varit totalt ett 100-tal kommentarer här på bloggen, och även en hel del genom personer jag pratat med. Jag har inte ens kunnat läsa allt. Vill bara ge några korta kommentarer.

1. Jag skrev ett inlägg på min blogg om Gardells bok för någon månad sedan, där jag menade att han står för en hållning som inte ligger i linje med kristna kyrkans tro under 2000 år. Framförallt lyfte jag fram tron på jungfrufödelsen, Jesu syndfrihet och synen på Jesu verk på korset. Jag pekade också på problemen med Gardells Bibelsyn, tron på allas slutliga frälsning och synen på omvändelse. I vårt samtal förra tisdagen svepte vi över många frågor, och flera av dessa frågor fanns med i samtalet.

2. Jag gillar inte alls attityden som är för vanlig bland evangelikala ledare att vi bara håller oss för oss själva och har åsikter om allt möjligt utan att möta de människor vi har synpunkter på. Därför var det helt naturligt för mig att bjuda in Gardell för en lunch och inte bara kritiskt reflektera över hans bok.

3. Jonas Gardell blev mycket glad över inbjudan och vi kunde alltså mötas förra tisdagen, på mitt initiativ. Och han ville gärna träffa mig trots att jag hade kritiska synpunkter på boken.

4. Man bör komma ihåg att Dagens referat från samtalet var mycket kortfattat och täckte max 10-15 minuter av 2,5 timmas samtal.

5. Jag menar att vi förutsättningslöst och i kärlek ska möta alla människor, oavsett deras livsstil och trosåskådning. Den policyn tillämpar jag alltid. Har aldrig vägrat att prata med någon på grund av att jag inte sympatiserar med deras livsstil eller har en annan religiös inställning. Fanns det någon som Jesus vägrade att prata med seriöst? Eller Paulus? Tanken att man kompromissar sin tro bara för att man pratar med människor är ju helt orimlig. Hur ska man då kunna dela med sig av sin tro? Och ska man kunna dela med sig av sin tro i ett samtal, är det en förutsättning att man lyssnar, visar respekt för den man pratar med, och också kan identifiera sig med och försöka förstå vad den personen säger och tänker. Om någon menar att det inte är på det sättet, vore det intressant att få höra hur detta ska gå till.

6. Jag tycker inte heller att vi kristna ska fungera som ett ”ghetto”. Vi ska delta i det samtal som pågår i vårt samhälle, och Gardells bok är det mest uppmärksammade utspelet om Jesus senaste året. Att vi då inte samtalar med Gardell, och deltar i den diskussion som boken föranleder, är en ghetto-mentalitet, att vi springer och gömmer oss. Att vi kristna deltar i det offentliga rummet är ytterst angeläget, inte minst i frågor som gäller religion, kristen tro, etik, Jesus, Gud etc.

7. Jag betraktar Gardell som en sökare, och som är sympatiskt inställd till och anammar delar av den kristna tron, och det finns också viss grund till varför han har vissa negativa erfarenheter av frikyrkan. Kan jag finnas där som samtalspartner för att finnas med i sökandet, och visa en annan bild av hur evangelikala kristna är, är jag glad för det.

8. Att Gardell är kändis och att allt han gör väcker mycket uppmärksamhet och nyfikenhet, även i kristna led, kan jag inte göra särskilt mycket åt. Jag vill behandla honom som en medmänniska älskad av Gud, inte som en kändis.

9. Vi har bestämt att också ha en samtalskväll i en kyrka i Stockholm, och gjorde upp med Söderhöjdskyrkan ledning i går, om att ordna en ”Agenda Söderhöjd”-kväll i Söderhöjdskyrkan någon vecka in i juni. Vi har frågat Daniel Grahn om han kan vara moderator. Återkommer med detaljinformation om kvällen.

10. Vill inte lägga för mycket krut på denna diskussion, jag kommer inte att skriva något mer om detta, förrän i samband med Agenda Söderhöjd-kvällen.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Mikael

  Hej Stefan!
  Jag bröt emot min egna övertygelse och dömde dig Stefan det beror på resentioner av boken, diskuterandet den 2 maj offentligt utan att Jonas fick förklara eller försvara sin ståndpunkt.
  Du har nu visat en mer ödmjuk sida Stefan, jag tycker detta är rätt väg att gå tillmötes en kritik du så väl ska ge, som Pastor och talesman för evangeliska frågor.

  Personligen har jag ej valt samma ståndpunkt då jag anser att man förminskar Jesus ofta då man tar bort helt hans männskliga sida och upphöjer honom till Gud (Han vara och är både människa och Gud). Denna bild som saknas (”En tandlös 40-årning från bondvishan.”) Behövs inte i första hand en teologisk korrekt bild utan att åter minnas vem Jesus var och för vem han predikade.

  När Jesus gjorde matundren var inte undret att ge 5000 män mat plus kvinnor och barn. Nej det faktum att det kom horor fattiga, fina fariséer och andra. Nej de delad måltiden med varrandra både syndare och de som ansågs sig syndfria.

  Och om det är detta Jonas vill få fram i sin bok ”Om Jesus” bör vi nog läsa och begrunda det.

  Mikael

 • http://www.efsidag.blogspot.com Andreas Holmberg

  Hej Mikael – om det i kristna kretsar känts mest angeläget att lyfta fram Jesus gudom, så beror det väl på att det (nuförtiden) inte är särskilt många som förnekar hans mänsklighet. Denna förnekas sannerligen inte av trosbekännelserna heller, även om Gardell tycks mena det. Vi bekänner att Jesus föddes av kvinna, vi vet att han åt, sov och grät o.s.v. – och åtminstone jag har inga problem med att han skulle ha tappat en del tänder (om inte förr så när de romerska soldaterna misshandlade honom). Men att kalla honom analfabet är att direkt underkänna evangeliernas vittnesbörd (vilket Gardell faktiskt ofta gör), vilket alltså just därför är upprörande för många kristna. Och att Jesus skulle vara människa också i den bemärkelsen att han skulle behöva rening från sin personliga synd, det strider så käpprätt mot Nya Testamentets och Jesus eget vittnesbörd att det inte finns på den kristna kartan. Det är en viktig poäng, detta, att synden inte gör oss mänskliga utan snarare omänskliga. (En sådan omänskliggörande synd är förstås även att LÅTSAS vara syndfri, fast man inte är det – därav kommer troligen misstänksamheten mot själva syndfriheten). Jag noterar tacksamt att även du bekänner Jesus som både Gud och människa, så då antar jag att du ÄVEN ser ett förnekande av Jesus eviga gudomlighet som ett förminskande av honom?

  F.ö.: varför spela ut matundren mot varandra? (Så typiskt på något sätt för modern teologi!). Det var väl ett stort under BÅDE att maten räckte och att folk av alla slag kunde dela måltidsgemenskapen? Och hade inte maten räckt hade det inte funnits någon måltidsgemenskap att dela. Såna där ”utspelningar” som du gör, Mikael, liknar ju på pricken de bedrövliga tolkningar av påskundret som florerat sedan åtminstone Nathan Söderbloms tid: att påskundret inte skedde i graven utan i lärjungarnas hjärtan. Hde inte det överväldigande påskundret i graven en blivit verklighet, skulle lärjungarnas hjärtan ha varit lika nedstämda och tomma som förut.

  Sen är det bra att Stefan och Jonas talas vid även ”off the record.” Icke desto mindre har även Stefan ett ansvar för vilken bild som förmedlas i en Dagen-artikel han själv varit med om att godkänna. Kristna som följt hans hårda omdöme om Gardells teologi – bl.a. på denna blogg – vet ju mycket väl var han står, men den kristne eller okristne som för första gången mötte hans reaktion på Gardells bok kunde knappast märka något av hur allvarliga han i själva verket anser att Gardells läror är (särskilt när de idag oemotsagda får förkunnas i vissa kyrkor). Men jag skulle nog inte själv ha gjort det bättre – samtalsvägen är svår men värdefull och det var helt rätt gjort av Stefan (och Jonas) att våga prova. Särskilt gläder det mej att fortsättning följer.

 • Bo

  Vi som delar en gemensam erfarenhet av frälsningen i Kristus och en gemensam teologisk grundsyn är kanske trygga nog för att kunna föra ett samtal med Jonas Gardell och andra som förnekar jungfrufödelsen och för frälsningen nödvändiga läromässiga förutsättningar.

  Däremot känner jag mig mer orolig för de som är svaga i tron och som är på väg till en tro, orolig för att ”Gardells evangelium” ska ”bekräfta” att dom ”duger som dom är”, att alla är inkluderade i Guds frälsningsplan och därmed leda dem bort från frälsningen genom omvändelse från synden, överlåtelse till kristus, tro på och bekännelse av Jesus som Herre.

  Gud vet i vilken mening Gardell är en sökare. Det synes mig annars vara relevant att benämna honom för en falsk profet som förleder människor. Vi ska naturligtvis samtala med alla människor men samtidigt akta oss så att vi inte upplåter en plattform som legitimerar villfarelsen.

  Liknelsen med ett ghetto är lite haltande. Jag har svårt att se att det är en typisk ghetto-mentalitet att springa och gömma sig förutom när dom flyr från paramilitära dödsskvadroner eller en rasistisk polismobb. Ett ghetto är oftast resultatet av en påtvingad och diskriminerande socio-ekonomisk politik såsom det varit och är i t.ex. USA och Sydafrika. Vi väljer naturligtvis själva hur och när vi vill delta i det offentliga rummet, sedan är det en annan fråga i vilken omfattning vi ges detta utrymme.

 • True Love

  Om Jesus nu skulle vara tandlös här på jorden, vilket är svårt att föreställa sig eftersom man ser en mycket vacker och kärleksfull man framför sig när man tänker på honom.

  Då kan det vara så att han fick en ny kropp en uppståndelsekropp när han uppstod och då stämmer ändå ”söndagsskolebilden” av honom för det är så vi kommer att se honom i himelen.

  Vår vackre kung!

 • helen

  Jag tycker att det är bra Stefan det du gör, att samtidigt möta Jonas och stå för din tro. Det visar på att du verkligen bryr dig om honom som enskild person. Det är det det handlar om. Alla måste få en chans att vända om.

  Alla var vi syndare mer eller mindre (även fariseerna) innan vi kom till tro och utan att kristna inkluderar syndare innan de vänder om så skulle det vara svårt för syndarna att få reda på sanningen om inte de kristna predikar om den. Det är just det Stefan gör. Vi tror på radikalism i förkunnelsen men vi ska inte predika för de som redan tror utan för dem som inte tror för att de ska komma till insikt om sanningen och sanningen ska göra dem fria.

 • O.K

  True Love

  Läs Jes 53

 • http://www.dagen.se Carl-Henric Jaktlund

  Stefan: En kort kommentar bara angående Dagen-artikeln, för att undvika missförstånd. På det du skriver låter det ungefär som att jag återgav 10-15 minuter i starten av ert samtal och att ni sedan talade om annat i två timmar.

  Visst tog ni upp ytterligare några ämnesområden också som jag inte speglade, av utrymmesskäl och för att de inte kändes lika intressanta som de som kom med i texten.

  Men det jag först och främst gjorde i min text var att komprimera det ni samtalade kring. Det sades mer inom de områden som citeras, absolut så, men ganska mycket var upprepningar eller olika exempel på samma sak.

  Jag inriktade mig helt enkelt på samtalets kärnfrågor och fokuserade på det centrala i dem.

  Vänligen

 • true Love

  O.K
  Tror du inte att det var innan han uppstod då? Jag tror ju att alla skavanker vi har kommer att bli fina i himelen. Att vi ska bli vackra som blommor som aldrig vissnar. Det var det jag menade. När Jesus gick här på jorden var han plågornas man men nu är han konungarnas konung. Halleluja!

 • Stefan Swärd

  Carl-Henric,
  Bra förtydligande. Jag menade inte att du återgav 10-15 minuter av samtalet och sedan pratade vi om annat ett par timmar. Jag bara försökte säga att en kortfattad skriftlig text blir mycket kondenserad i jämförelse med det muntliga samtalet. Och jag tycker du fångade upp flera av de mest centrala frågorna i samtalet, så min formulering var ingen kritk mot ditt referat. Men de som vill väga mina ord på guldvåg, bör ha med sig den aspekten.

  hälsn

  Stefan Swärd

 • true Love

  1 Kor 15.43

 • Pingback: Jesusmanifestationen i backspegeln. - Bengts Blogg()

 • O.K

  True Love

  Då kanske det finns hopp för mig

  Jesus gjorde många under men ibland har jag undrat över matundret jag tänker att människor som färdas långa vägar till fots borde många ha matsäck med sig det vore naturligt kan det vara så att han fick alla att ge av det dom har

  Vad jag förstått finns det praktiska lösningar i NT när Jesus tog ett mynt från en fisk Matt 17:27 det finns en fisk i dom trakterna som alltid bär något i munnen den får bara ett barn som den bär i mun när den inte gör det så bär den oftast en sten.Det fantastiska var att den fiske bar på ett mynt.

  Apg 28:5 Det är så vi skall göra om vi får ett stick av en fjärsing. värma upp kroppsdelen till 40 grader då koagulerar giftet det kanske gäller vissa ormar också men jag känner inte för att testa

  Sen finns det många påtagliga under i NT Jag tror på dom

 • Olov

  Jättebra punkter. Hoppas fortfarande på en beskrivning av bibelstödet för din tanke om församlingsmedlemsskap i tre nivåer. Eftersom det är en sådan remarkabel syn på försmlingsmedlemsskap förväntar jag mig en exegetiskt och teologiskt hållbar framställning, den behöver inte vara detaljerad, men huvudlinjerna i det här tänkandet måste du väl kunna peka ut? Jag är så nyfiken eftersom jag själv har ägnat mig åt bibelstudium i många år och aldrig sett de här tankarna i NT, eller modeller som skulle kunna få en sådan tillämpning i modern tid. Och jag tänker att om församlingsledare ska äna sig åt den här typen av skiktande mellan olika kategorier av människor är det viktigt att 1. förstå den bibliska grunden, 2. förstå hur det kan genomföras.

 • Kamau Mweru

  1 Tim. 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord — vår Herres, Jesu Kristi, ord — och till den lära som hör gudsfruktan till, 4 då är han förblindad av högmod, och detta fastän han intet förstår, utan är såsom från vettet i sitt begär efter disputerande och ordstrider, vilka vålla avund, kiv, smädelser, ondskefulla misstankar 5 och ständiga tvister mellan människor som äro fördärvade i sitt sinne och hava tappat bort sanningen, människor som mena att gudsfruktan är ett medel till vinning.

 • O.K

  Stefan

  Det talas mycket om att ändra jag har varit med och arbetat inom smu och jag såg då hur församlingsbarnen många gånger valde en partner som sedan drog dom ifrån kyrkan genom att missionsförbundet arbetar på detta sätt att icke kristna får vara med i alla sammanhang körer och ledarskap.

  Nu är jag rädd att om det blir någon form av medlemsskap för dom som inte är avgjorda hos oss inom efk så får dom då en stämpel”godkänd”som kan leda till att våra barn går ut i livet med en partner som bara var i kyrkan för att hitta en fin tjej eller kille.

 • Daniel Råsberg

  Stefan din vilja till samtal och din inställning i den här frågan kan inte annat än högaktas och uppskattas.
  Daniel Råsberg

 • Kamau Mweru

  OK – 15

  Mycket viktiga saker du tar upp!

  Det kostar litet möda att dra ner någon frå t.ex. et bord.

  Men att lyfta upp någon går inte utan möda.

 • Bo

  Som nyplöjd jord

  Nyvaken i värmande morgonsol
  sinnet är en nyplöjd jord

  med svalkande mylla
  där frön ska falla och gro

  En bitter tanke sköt rötter
  en paradisorm bet sig fast

  För många av mina jordar
  gick förlorade till ogräs och sly

 • http://www.kastasten.se Thommy Bergenwall

  Ett bra sätt att påverka är väl att kommunicera, att tiga eller bara ha åsikter ger ingen förändring om det inte är så att man ensam tror att äga hela sanningen och vill behålla den för sig själv.

  Det bästa för alla,är att Gardell blir frälst och får möta den sanna Jesus,han som kan hjälpa och hela den mest trasiga själ,så fortsätt med dina möten Stefan.

  V v v v Thommy Bergenwall kastasten.se

 • David N

  Har glömt att meddela dig: du har fått en stafettpinne…om du vill…:
  http://daveblogg.blogspot.com/2009/05/nagra-lasupplevelser.html

 • Jamo

  Hej Stefan, måste säga att jag gillar din blogg, men tycker att det börjar bli lite för mycket Gardell och dansande efter hans röst.

  När kommer det några blogginl. om det allvarliga som händer kristenheten idag, då tänker jag på den så kallade enheten in i den katolska kyrkan, påvens mycket märkliga besök i Israel med mycket märkliga uttalanden och krav mm.

  Det känns lite mer allvarligt!

  Det är nog lite känsligare och jobbigare att ta itu med den biten, än Gardell, Saron och liknande.

  En väntande läsare

 • true Love

  It’s a ordinary day.. a shimmer of light
  it’s shanging now time to leave
  And we shall arise into heaven
  Jesus is the reason to fly..high

  Now a glimps what a wonderful day it will be
  angels singing no mountins to climb
  a calling sound like a dream turn to real
  what a wonderful,wonderful day it will be…
  It’s a ordinary day a shimmmer of light..light…light…..light.

 • http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=168126 Metodistpastor Berndt Isaksson

  Jag förstår inte att någon kan tycka att det är fel att bjuda hem Gardell på en samtalsmiddag, som Stefan Swärd har gjort. Givetvis är det lovvärt.

  Men MÖJLIGEN kan man kritisera Stefan Swärd för att han av det som kommit ut i media efter det samtalet har framstått som undergiven och inte tillräckligt tydlig i att Jonas Gardells budskap i boken ”Om Jesus” är hädiskt och ett frontalangrepp på det allra mest centrala som finns i vår kristna tro. Jonas Gardell väger ju inte själv precis sina ord när han avgör vilka som är sanna kristna och inte är det. I veckan sa han att Ulf Ekman och KG Hammar inte ens har samma religion (underförstått att Hammar har den rätta religionen). Och det måste ju Jonas Gardell få tycka. Men lika viktigt är det att samfundsledare och alla vi andra också är tydliga och säger att Jonas Gardells religion är en antikristlig religion, totalt i strid med bibelns mest centrala budskap och ärende.

  Mvh

  Berndt Isaksson
  metodistpastor

 • Mikael

  Hej igen!

  Om vi kan skriva så mycket av en felande och så lite av det rätta sanna.
  Var är vi på väg!
  Jesus sa: Jag har inte kommit för att döma världen, utan rädda den!
  Man kunde hitta fel i min kommentar om matundret, och förstod kanske inte det fantastiska att fariseer åt med de utstötta, de lärda med de fattiga.
  Detta mina kristna vänner var helt otänkbart för Judar på Jesus tid!

  Vänligen Mikael

 • Kamau Mweru

  Mikael – 24 skrev: ”Jesus sa: Jag har inte kommit för att döma världen, utan rädda den!”

  Det finns ett Holländskt ordstäv som säger: ”En halv sanning är lika bra som en hel lögn.”

  Lösryckta meningar, även ur Bibeln, är ofta bara högst halva sanningar. Läs även resten. Den som inte tror på Jesus Kristus, Messias, Guds Son, ÄR REDAN DÖMD.

  Men om den personen blir upplyst om detta och är villig att bekänna sinnesändring och tro på Gud, finns det ju fortfarande hopp så länge han lever. Därför, just därför!!! får vi aldrig sväva på målet. En otydlig signal kan kosta en medmänniskas salighet!

  Joh. 3:17 Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom. 18 Den som tror på honom, han bliver icke dömd, men den som icke tror, han är redan dömd, eftersom han icke tror på Guds enfödde Sons namn. 19 Och detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar voro onda,

 • wildwest

  Håller med Berndt Isaksson. Det vore annat om hr Gardell inte väsnats så mycket i offentligheten. Men när han nu gör det så gör han precis det vi kristna borde göra: berättar om sin övertygelse. Den bör då inte få stå oemotsagd. Gardell är inte precis finkänslig och låter inte precis som en sökare med ödmjukhet inför att även andra, t o m klassisk kristendom, kan råka ha rätt. Tyvärr finns det tillräckligt med kristna ledare som stryker honom medhårs, det behövs inte flera.

  Men självklart är det alltid bäst att samtala personligen och i god anda. Inget slår det. Kan t o m ske i hemlighet, som Jesus o Nikodemus (sen blev det offentligt).

 • inid

  Berndt Isaksson,om du tycker att det är svårt att förstå sådana,som tycker det är fel att bjuda hem Gardell, läs då Johannes 2:a brev 7-11 så kanske det klarnar!

 • http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=168126 Metodistpastor Berndt Isaksson

  Till inid

  Nu satte du mig allt på pottkanten 😉

  Mvh

  Berndt Isaksson

 • inid

  Berndt, de ödmjuka ger han nåd. Gud välsigne dig!

 • http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=168126 Metodistpastor Berndt Isaksson

  Vad skulle Jesus göra och säga? Det är en bra fråga. Läs de fyra evangelierna och du finner en Jesus som inte alls kan beskrivas som inkluderande, utan oftast som väldigt exkluderande. Han var mycket inkluderande mot syndare som ångrade sin synd och sökte syndernas förlåtelse. Men i övrigt var han mycket exkluderande när han talade om vad sant lärjungaskap är. Han talade om att få är de som vandrar på vägen som leder till livet, alltså på den smala vägen, och att det stora flertalet vandrar på den breda vägen som leder till evigt helvetet, det vi också kallar evig förtappelse.

  Jesu säger: ”Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, skall försöka komma in men inte kunna det.”

  Och inte är Jesus särskilt inkluderande när han säger:

  ”Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge.”

  Eller när han säger:

  ” Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd.”

  Eller när han sa:

  ” ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

  Eller när Johannes skriver om Jesus:
  ”Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.”

  Mvh

  Berndt Isaksson/ metodistpastor
  http://berndtisaksson.dinstudio.se/

 • http://www.blog2follow.blogspot.com Samuel Holm

  Tack igen, Stefan!

 • Helen

  Jesus sade att han inte kommit med fred utan med svärd.

  Undrar om det var Stefan Swärd han menade då?

 • http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=168126 Metodistpastor Berndt Isaksson

  Det skulle vara intressant att få läsa vad andra anser om Johannes 2:a brev 7-11 som signaturen inid hänvisar till beträffande Stefan Swärds inbjudan att Jonas Gardell till sitt hem. Jag kan inte komma ifrån att det är ett väldigt tydligt ord, och relevant. men vad säger ni övriga? Bibelcitatet är alltså detta:

  7 Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist. 8 Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. 9 Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. 10 Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. 11 Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.

 • Helen

  Jag har inte lyssnat så mycket till vad Gardell har sagt eller vad han tror på.

  Är det så att han inte bekänner att Jesus är Kristus och som har kommit i köttet?

  Han verkar, vad jag hört tro på Jesus levde här på jorden i köttet antagligen och han tror ochså på att Jesus är uppstånden.

 • Helen

  Bernt!

  Har du någon kommentar på det?

  Är du säker på att Gardell inte bekänner att Jesus är Kristus och som har kommit i köttet?

 • Bo

  Berndt, jag tog upp detta bibelsammanhang nyligen i en kommentar (11/5, kommentar 15). Jag föreslår att vi för ett ögonblick glömmer bort Jonas Gardell och ställer en mer allmän fråga till Stefan och andra kristna ledare: Tycker ni, eller tror ni att det kan finnas sammanhang och omständigheter när dessa versar i 2 Joh 7-11 är tillämpliga? Om inte ni inte tycker det måste ju slutsatsen bli att ni inte anser att detta är Guds ord till oss år 2009? Om ni å andra sidan tror att också dessa versar är Guds ord tror jag att det är dags att ni börjar fundera över i vilka situationer och sammanhang som dom är tillämpliga. Tacksam för svar.

  Jag utgår ifrån att ni anser att denna fråga är mycket rimlig med tanke på Gardells person och förkunnelse. Jag hoppas inte att ni tycker att jag är en alltför besvärlig person.

  mvh Bosse

 • Mikael

  HEJ KAMAU MWERA!

  Varför fullföljer du inte texten till Joh 3:21 och börjar på 3:13 då tycker jag att man hittar rätt !

  TACK FÖR ATT DU TOG FRAM EN BRA FÖRDJUPNING KAMAU MWERA!

  Sedan vill jag säga till Inid om jag möter dig hoppas jag att du inte sårar omgivningen med ditt sätt och du läs gärna Luk. 6:37-6:38.

  Mikael

 • http://polaritet.blogspot.com John Nilsson

  Du har visat en väldigt fin sida i och med detta. Jag hoppas att datumet för samtalet råkar sammanfalla med någon av mina vistelser i Uppland. Då kommer jag hänga på låset i god tid.

  //John

 • http://polaritet.blogspot.com John Nilsson

  Berndt Isaksson,

  Jag tror att det bibelstället måste läsas med viss urskiljning. Om det rör sig om en person som är en ”sökare” som Swärd uttrycker det, kan ordet inte vara tillämpligt på situationen.

  Jag tycker att det är högst problematiskt att Gardell för sin brottningskamp offentligt. Det gör att han förleder många andra innan han kanske själv hittar rätt en dag. Men det offentliga sökandet pågår redan, och det Swärd gjorde var att föra ner det hela på ett personligt och i det mesta ett privat plan (där sökande hör hemma). Det tycker jag är föredömligt. Bibelordet ifråga handlar om personer som kommit betydligt längre i sin vandring med Herren och som utifrån detta lämnat Herrens vägar.

  Gardell med sin tragiska historia kan inte anses vara en sådan person. Han är en av de personer som frikyrkan skadeskjutit. När han var ung behövde han det samtal som Swärd idag tar med honom. Ett seriöst och ömsesidigt samtal om brottningspunkter. Jag såg en video av Gardell som 20-åring, och den ensamhet och sorg jag såg i honom i den videon fick mig att bli mycket sorgsen. Och arg. Jag undrade: vad var det för puckon som i hans närhet inte klarade av att möta en 20-åring med starka tvivel och en förstörd självbild pga övergrepp som är tabubelagda i frikyrkan? Min slutsats var att det om inte annat var fega människor.

  Swärd är inte feg, tvärt om. Det är inte lätt att möta en intelligent och provocerande person som Gardell. Men han gör det. Kyrkan är skyldig honom det pga det bristande ansvar den visat honom tidigare, om inte annat!

  //John

 • Kamau Mweru

  Mikael, kanske bör du fundera litet grand över vad ”var och en som tror” betyder.

  Tro här handlar inte om att ”tro” att det kanske kommer regna i morgon.

  Tro betyder att ha fötroende och att vara trogen. Och båda syftar på vår relation till Gud genom Kristus Jesus.

 • Kamau Mweru

  John Nilsson, att en eller flera har fel betyder inte att en eventuell andra part har rätt.

  Det finns väl knappast någon människa som inte någon gång tyckt sig (ofta med rätta) vara felaktigt behandlad. I sådana situationer uppstår ett val.

  Vi känner nog alla till dylika valsituationer i vårt eget liv, vår nämaste omgivning och i bibelns berättelser. Och förmodligen känner de flesta även situationer där den förorättade valde fel.

  Den som söker efter ursäkter vill att rätt skall skipas. Men Gud har gett oss att välja mellan nåd och rätt. Den som väljer nåden på Guds villkor kan kalla sig kristen.

  Den som väljer att kämpa för sin rätt löper risken att bli till förförelse både för sig själv och andra. Ju mer gåvor man blivit utrustad med, desto större är risken att bli en person om vilken bibelns ord säger ”ve dem genom vilka förförelserna kommer”.

  Nåd och rätt kan vi inte kombinera som vägar till frälsning. Det är ett skarpt antingen/eller val.

  Däremot kan, och bör, vi naturligtvis alltid kombinera sanning och takt ”Och I skolen alltid vara redo att svara var och en som av eder begär skäl för det hopp som är i eder, dock med saktmod och i fruktan…”

  Nåd och Sanning kan man inte kompromissa med!

 • Andreas Holmberg

  Bra skrivet, John Nilsson. Och ALLA Gardell-kritiker borde läsa den delvis självbiografiska ”En komikers uppväxt” (en omskakande läsupplevelse och en storartad barndomsskildring).

  2 Joh. v. 9-11 är en mycket aktuell och viktig text. Jag vill dessutom hävda att den inte är särskilt fanatisk eller konstig utan att de flesta sammanhang – andliga eller värdsliga – tillämpar dess grundprincip, d.v.s. man kallar eller välkomnar ingen som talare eller förkunnare om den inte delar sammanhangets grundläggande värderingar. (Till debatt och diskussion kan vem som helst kallas, det är en annan sak).

  Johannes skriver i en situation med husförsamlingar, och alla kommentarer jag läst betonar att det handlar om ett mottagande ”i församlingen”, ett välkomnande ”som förkunnare”. Därför är Hans Ulfvebrands inbjudande av John Shelby Spong till Sofia församling (Spong kom ju och erkändes som broder i Herren, biskop till på köpet) LIKSOM OCKSÅ Jonas Gardells framträdanden i Uppsala domkyrka och Norrmalmskyrkan flagranta exempel, menar jag, på brott mot 2 Joh. 9-11, och innebär att bl.a. Tuulikki Koivunen Bylund och Hans Ulfvebrand de facto obehörigförklarat sej själva som biskopar.

  Samtalskväll i församlingshemmet eller lunchsamtal hos Stefan Swärd är, menar jag, en annan sak. Men kom dock gärna ihåg den berömda anekdoten om när kärlekens apostel Johannes sägs ha sprungit ut ur badhuset (enligt somliga versioner naken typ den ivrige Arkimedes) när villoläraren Kerinthos kom in där. Den säger något om det allvar Johannes (också!) kunde utstråla (”älska både sanning och frid”), även om jag tror och hoppas att den är apokryfisk – som NT säger skulle vi ju måsta rymma ut ur världen om vi skulle undvika allt umgänge med icke-troende. Villolärare är dock en svårare sak än icke-troende i allmänhet, särskilt om de uppträder i kyrkliga sammanhang; här krävs särskilda markeringar, inte tu tal om det. Men… ja, det här är inte lätt. Jag tror att Judas brev v. 20-25 har ett viktigt budskap, lika väl som 2 Joh. 9-11.

 • http://efsidag.blogspot.com Andreas Holmberg

  Tänkvärda perspektiv från dej också, Kamau!

 • Helen

  Jag tycker det känns som om Mikael, John och Swärd visar mest kärlek i den här situationen med Gardell men ändå en tydlighet angående sin tro.

  1 Korintierbrevet 13:13
  Nu består tron,hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken.

 • Helen

  Och det finns fortfarande hopp för Jonas Gardell. Finns det liv finns det hopp!

 • O.K

  Mikael 24

  Jag letar verkligen inte efter fel jag tror på under men jag kan också tänka mig in i om det hände i nutid då hade jag skickat runt min chokladkaka också. Att få alla att ge kan också vara ett under

 • O.K

  Jag tror att Gud har många praktiska lösningar en är regnbågen det står att dimmor täckte jorden så den fanns inte före Noa men när regnet skingrat molnen så lyste solen igenom.

  Man murade med jordbeck(asfalt) i Sodom efter vad jag hört pumpar dom upp olja,gas där i dag det var antagligen rätt brandfarligt där.

 • http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=168126 Metodistpastor Berndt Isaksson

  Ska Jonas Gardell med sin ”teologihatt” anses vara en sökare? Nej, det tycker jag är tveksamt. Tror nog att den tolkning som Bo och inid gör av 2 Joh. 7-11 är den mest relevanta. Gardell är en väl etablerad teolog som systematiskt, nu med två bästsäljande böcker, går till frontalangrepp på Bibelns trovärdighet och på Jesu person och verk. Att klassa honom som sökare,.. nja, jag vill nog tillskriva honom ett större personligt ansvar är så.

  Mvh

  Berndt Isaksson
  metodistpastor

 • Mikael

  Hej O. K.! Att tro och inte, är frågan din chocklad kaka räcker till många fler än du vågar drömma om, det är bara våga tro att Jesus är Guds son och följa ditt hjärta men hur ofta delar du med dig av det som är ditt. Du kommer att bli förvånad av vad dryg din chokladkaka är, bara du vågar tro!

  Hej Kamau Mweru! Det känns så skönt att världen har så fantastisk förkunnare det kommer att bli roligt att möta den starka väckelsen som snart startar.

  Hej Berndt Isaksson! Jag ber för att din avund på Jonas Gardells hatt, lugnar sig,
  och att det faktumet att ditt ledarskap inte tar stryk av att du är med och dömer honom till en ”bedragare och Antikrist”. Nästa gång du ställer dig i predikstolen har du dömt och med det skall ditt mått mätas med!
  Tror du Jesus tycker om att du tar på dig hans jobb och isåfall vad gör det dig till!

  Nu måste jag påvisa att ditt agerande stör inte mig du är för mig någon som ilsknat till lite väl mycket! hoppas du får frid i själen igen!

  Mikael

 • http://www.efsidag.blogspot.com Andreas Holmberg

  Mikael, säga vad man vill om Berndt, men att han skulle avundas Jonas Gardell hans doktorshatt eller kalla honom Antikrist är ju bara något du tar ur luften och inte har någon täckning för alls. Berndt citerade ett sammanhang ur 2 Joh. som även jag anser vara relevant i sammanhanget (där Johannes nämner Antikrist som ETT exempel på dem som inte står kvar i Kristi lära men just därför gör klart att alla sådana INTE kan kallas Antikrist – vilket Berndt Isaksson heller inte gjorde).

  Jesusordet om att inte döma är viktigt. Det är inte vi som avgör Jonas Gardells eviga öde. Men du skulle låtsas vara ett större pucko än jag tror att du är, om du skulle vilja påskina att inte ALLA väljer talare med urskiljning (eller gör inte du det?). Bedömer och ”dömer” dem, om man så vill. Jag vet massor av personer som diskuterar Gardell som om frågan gällde yttrandefrihet i allmänhet, som själva inte skulle drömma om att kalla t.ex. Ulf Ekman till att oemotsagd förkunna och promota sin nya bok i deras kyrka.

  Och Ulf Ekman och Jonas Gardell har enligt den senare inte ens samma religion (vilket jag tycker är en skarp analys som delvis motiverar hedersdoktoratet). Gardell kallar sej själv kristen vilket han av uttalandet att döma inte anser att Ulf Ekman är. Alltså, Mikael, bör du väl säga även till Jonas Gardell:

  ”Nästa gång du ställer dig i predikstolen har du dömt och med det skall ditt mått mätas med! Tror du Jesus tycker om att du tar på dig hans jobb och isåfall vad gör det dig till?”