Helle Klein till storms mot nio biskopar

Helle Klein går till storms på sin blogg mot de nio biskopar som i går på DN debatt förde fram synpunkten att Svenska Kyrkan ska avsäga sig vigselrätten, alltså samma ståndpunkt som Evangeliska Frikyrkans styrelse tog ställning för förra lördagen. Fyra biskopar går idag emot de nio biskoparna på DN debatt. Detta är helt unikt att biskoparna delar in sig i två falanger offentligt och debatterar mot varandra på DN debatt. Har något liknande hänt i modern tid?

Helle Klein hör nog till den falang inom Svenska Kyrkan som ligger så långt bort från evangelikal och karismatisk kristendom som man kan komma. Men jag tycker att hon argumenterar skickligt för sin ståndpunkt, och hon pekar tydligt på att det problem som får de nio biskoparna att göra detta utspel handlar just om könsneutrala äktenskapen. De nio biskoparna inser att det blir svårt att hålla ihop Svenska Kyrkan när detta förväntas, då det är en samvetsfråga för många präster. Och Helle Klein menar att kyrkan rakryggat ska stå upp för att viga homosexuella. Även om jag inte alls håller med henne så gillar jag hennes skärpa i argumentationen och att ständigt stå upp för sin övertygelse, även när det är motvind.

Däremot gillar jag inte alls hennes sätt att ständigt förlöjliga och misskreditera kristna som står för en annan inställning än vad hon gör själv. Man kan diskutera med meningsmotståndare med en viss respekt för den andres ståndpunkt, det tycker jag Helle Klein ofta saknar när hon ska bedöma evangelikala, karismatiska och konservativa strömningar inom kristenheten. Själv representerar hon ju en kyrklig falang som inte har särskilt mycket vind i seglen, inte minst internationellt.

Traditionella kyrkor har stora problem i hela västvärlden att hantera dessa frågor. Det tycks vara så att länder som lever i väckelse, där församlingarna växer så det knakar, och där kristendomen har en stark attraktionskraft, i de sammanhangen har Bibelordet den dominerande ställningen, och det blir inte så mycket konflikter om dessa perifera frågor.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Olof Lundgren

  De nio prästerna kan ”gå i frid”. Jag förutsäger: Svenska Kyrkan kommer, som institution, att bli än mer skild från ande och liv. Dock kommer en kvarleva av de uppriktiga inom dess väggar att sparas.

 • Jakob

  Det verkar som om de nio hade fått med sig Skarabiskopen också, om de bara varit ute knappt ett och ett halvt år tidigare:

  http://www.sr.se/cgi-bin/skaraborg/nyheter/arkiv.asp?ProgramID=208&Max=2007-10-30&Min=2001-09-26&PeriodStart=2007-10-15&Period=2&Artikel=1664673

 • http://tillenstad.bloggproffs.se Per Andersson

  Stefan!

  Jag håller med dig när du säger att du gillar Helle Kleins skärpa i argumentationen och att hon ständigt står upp för sin övertygelse, även när det är motvind. Det finns vissa likheter med folkpartiets Birgitta Ohlson där. Det här med att misskreditera och förlöjliga kristna som står för en annan åsikt än henne är ju mycket vanligt förekommande inom den svenska frikyrkligheten. Istället för att diskutera sakfrågor halkar vi så lätt in på sandlådenivån. En del av de debatter som har varit ganska intensiva ett tag, t.ex. den om katolska kyrkan har enligt min mening hamnat på sandlådenivån. Det är inte per automatik så att tveksamhet gentemot katolsk lära gör att man hatar katoliker!

 • Britt

  Om det procentuellt skulle vara lika många som ville ge lagligt stöd åt sin relation bland samkönade par, som bland hetero, skulle det vara cirka 60 000 som lever i registrerat partnerskap. 2007 var det dock bara 4 649 st, alltså bara 0,15 % av alla homosexuella, om vi går efter SCB:s 2 % av befolkningen som homosexuell. Det verkar inte var så många som vill ge varandra trygghet vad gäller lagliga rättigheter.

  Bland heterosexuella var det cirka 33 % samma år som vigdes – även här inberäknat alla åldrar.
  Varför lägger Sv. kyrkan ner så stor nit på denna fråga när 200.000 – 300.000 barn lever med alkoholberonde förldrar, 150 000 – 200 000 har psykiskt sjuka föräldrar och oftast lämnas vind för våg när föräldern läggs in. Ett stort antal barn har föräldrar som sitter i fängelse.
  Var finns hjärtat? Bara bland offren som tas upp a via de politiskt gångbara ämnena eller även hos den stora mängd mycket svårt utsatta barnen?
  ” Vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta det har ni gjort mot mig, ” sa visst Kyrkans Herre.

 • Staffan

  Håller helt med Britt – tänk om svenska kyrkans biskopar skulle ägna lika mycket tid år alla barn som lider i vårt samhälle, eller att stå upp för den kristna tron. Men det oklart hur mycket som återstår och SVK’s tro. Minns för några år sedan då en av ”de fyra” biskoparna -Martin Lind – var på ett besök i i liten skola där eleverna fick tillfälle att fråga honom om sin tro. Svaret var så luddigt och skapade en allmän förvirring, där han beskrev ett gudsbegrepp så allmänt konstruerat att det, enligt biskopen själv, rimmade lika bra med Hinduismen. Någon frälsning verkade biskopen inte räkna med längre, och Jesus och korset verkade han inte nämna längre överhuvudtaget. Hur kan man då förvänta sig att han skulle se någon problematik med könsneutrala äktenskap.

  Det är ju så att vi har en statskyrka där många biskopar tycks mer lojala med de politiska förväntningarna än med Bibeln. Det är väl en sekulär ”Folkkyrka” som är målet, en kyrka som även tycks passa Helle Klein väl. Håller inte med om att hon visar någon mer djupgående skärpa i sina kommentarer i dessa frågor, däremot är hon mycket förutsägbar och (s)-anpassad. Men samtidigt gillar jag henne, hon för ofta in en friskhet i debatten, bland allt våld, sex och allmän förnedringsjournalistik som hennes tidning representerar.

 • http://tantrikblog.wordpress.com/ Calle Rehbinder

  Det finns inga skäl för att ”hålla ihop” kyrkan, och det finns inga skäl för att vänta med att slutgiltigt skilja kyrkan från staten. Det måste ske, och den juridiska vigselrätten är en självklar sak att avstå från.
  Helle Klein slåss fult, och använder ett smutsigt språkbruk i nedsvärtandet av de kloka biskopar som förstått vilket håll kyrkan måste gå åt.

  Läs mitt blogginlägg om detta:
  http://tantrikblog.wordpress.com/2009/02/08/handlingsplan-for-svenska-kyrkan/

 • Jan Sköld

  Nej Stefan något liknande har inte skett i modern tid .Det visar bara att Svenska Kyrkan är en i håligt korthus som snart ramlar ihop!

 • http://nyfrelst.wordpress.com/ Johan R. Sjöberg

  Allvarligt talat, det Helle Klein ägnar sig åt är inte kristendom. Det är en annan religion. Om man inte bygger på Bibeln som Guds uppenbarade Ord, då förstår jag inte varför man vill kalla sig kristen.