Stefan Swärd

Allt mellan himmel och jord

Nu närmar sig slutet av denna vecka. Torsdagen ägnade jag åt styrelsemöte för Svenska Evangeliska Alliansen. Uppskattar mycket den satsningen och tycker att personalen med Stefan Gustavsson i spetsen gör ett utmärkt jobb. Även biträdande generalsekreteraren Jacob Rudolfsson har trätt fram som en viktig kristen röst i gränstrakterna mellan samhället och kyrkan. En fråga vi nu har på agendan är att Alliansen ska mer aktivt delta i nationella satsningar med syftet att sprida evangeliet.

I onsdags publicerade jag ledaren i Världen Idag om att värna om den kristna äktenskapssynen, och hur den sexuella revolutionen har påverkat även bibeltroende och evangelikala kretsar i västvärldens kristenhet.

Äktenskapet mellan man och kvinna är i kristen syn ett oupplösligt förbund inför Gud som kan upplösas bara om ena parten brutit förbundet. Den moderna synen är att äktenskapet är ett kontrakt som kan upplösas när någon av parterna, eller båda, så önskar, utan någon särskild anledning.

Måndagen ägnade jag mig åt styrelsemöte för Ja till Livet i Uppsala. Sedan ett par år tillbaka är jag ordförande för organisationen.

Vi har ju några organisationer i Sverige som utifrån ett kristet perspektiv arbetar med människovärdesfrågor och försvaret för de allra minsta och de mest svaga, de ofödda barnen.

Ja till Livet har haft en period då vi har varit relativt osynliga. Det började ju med stora abortmarscher på nittiotalet. Vi arbetar för att komma på banan igen och bli en viktig opinionsbildande röst. Vår avknoppade systerorganisation är Pro Vita som specialiserat sig på att jobba med juridiska och rådgivande frågor, bl.a. upptar rättegångarna med barnmorskor mycket av tiden.

En annan organisation är MRO, som bl.a. arbetar med att visa bilder på aborterade foster.

Katolska kyrkan har en egen organisation som j0bbar med dessa frågor, Respekt. Som vi har samarbete med. Det är ju bara Katolska kyrkan som har en genomtänkt teologisk syn på människovärdet och respekten för allt mänskligt liv inklusive de ofödda.

Men dessa svenska pro-Life organisationer kämpar i uppförsbacke. Ja till Livet är nog nästan bara välkomna till trosrörelseförsamlingar. Det kan också finnas enstaka pingst- och EFK-församlingar som kan släppa in en organisation av detta slag.

Och det är ju märkligt. Värnandet om allt mänskligt liv från tillblivelsen i moderlivet, har präglat kristna kyrkan i 2000 år.

Men vi kommer igen. Ja till Livet går vidare, vi kommer att höja rösten.

I Ja till Livet arbetar vi nu bl.a. med att hitta personer som kan fungera som regionala ombud för Ja till Livet, på ideell basis. Brinner du för de frågor som vi jobbar med, hör av dig.

Synen på de ofödda barnen är ju mycket ambivalent i Sverige och i västvärlden. Det finns en vilja att skydda ofödda barn, t.ex. griper myndigheterna in om en gravid person missbrukar och därmed skadar fostret. Utövar du våld mot en gravid kvinna så att fostret skadas är det en straffbar handling. Folk reagerar på könsaborter, aborter av förståndshandikappade m.m. Men med fri abort kan ju något sådant absolut inte förhindras.

Till syvende eller sist handlar det om man är önskad eller inte. Ett samhälle som sorterar ut det oönskade – är det ett bra samhälle?

Nazisterna satte det i system att sortera ut allt oönskat mänskligt liv.

Läser just nu en av Al Mohlers böcker, ”We cannot be Silent”, som handlar om sexuella revolutionen i USA, och hur det har påverkat kyrkorna. Jag har utgått från dessa tankar i mina senaste ledare i Världen, där nästa kommer på onsdag. Rekommenderar läsning av Mohlers utmärkta bok som man kan ladda ner från nätet till en modest kostnad.

Mohler är en av de främsta evangelikala teologerna och opinionsbildarna i USA. Han är rektor för Sydstatsbaptisternas ledande teologiska seminarium.

Sexuella revolutionen var ju en fråga jag jobbade med i samband med min doktorsavhandling som kom ut 1984. Jag fokuserade då på abortfrågan, men kontexten var ju sexliberala revolutionen, där fri abort blev en följd av detta, något jag visar i min avhandling.

Det är en kunskap som helt förnekas idag, där det hävdas att fri abort är ett resultat av kvinnokampen. Enligt min avhandling stämmer det inte.

Sitter nu och går igenom de 2137 blogginlägg jag skrivit till och med idag, med början i juni 2008. Jag gör det inom ramen för arbetet med nästa bok, som ska ge en sammanfattning av mitt bloggande dessa år. Jag och bokförläggaren tror att detta kan väcka intresse då jag har haft hundratusentals besök på bloggen per år, så finns det troligen ett intresse att visa highlights från detta bloggande.

Har du synpunkter på vad som ska komma med i den kommande boken, skriv gärna en kommentar.

Idag hade jag en härlig långlunch med John van Dinther, pastor för New Life.

Han leder New Life-nätverket som nu består av sju församlingar (jag tror det är sju). Bland annat har man tagit över nedlagda kyrkor och planterat nya församlingar i byggnaden. Högkvarteret finns i Alvik Stockholm och sedan har man församlingar i Hässelby, Kungsholmen, Sollentuna, samt i Västerås och i Göteborg. Jag tror det är någon till som jag inte kommer ihåg.

Underbart med personer som gör det, går från ord till verklighet.

Har hört pratandet om församlingsplantering i svensk kristenhet sedan åttiotalet, och ett oändligt antal powerpoints. Det är ännu mer intressant med personer som faktiskt gör det, och är uthålliga och långsiktiga. John hör till de verkliga spjutspetsarna i svensk kristenhet. Att göra det – det kräver kallelse från Gud, karaktär, lämplig kompetens och en apostolisk utrustning. Mer sånt i svensk kristenhet.

Vi hade ett spännande samtal om min egen framtid. Min pastorskollega Hans Jansson i Kungsporten Huskvarna har skrivit en bok om livets andra halvlek.

Jag står snarare inför livets sista period, då jag har ett  begränsat antal år då jag kan göra någon mer insats för Guds rike.

Jag står nu inför mitt livs största, riskfylldaste och mest omöjliga utmaningar. Det bollade jag med John. Vad gäller det?

Det säger jag inte.

Inte än.

Min nästa bok kommer att bli redigerad version av bloggtexter jag skrivit under perioden 2008-2016.

Riktigt spännande att sitta och läsa igenom mina gamla bloggtexter från denna period. Spännande debatter och delvis dagboksanteckningar.

Jag har gjort upp med Livets ords förlag att ge ut detta.

Vad tycker mina bloggläsare? Vad ska plockas upp av allt jag har skrivit under dessa år. Finns det tips på böcker som har gjorts utifrån en blogg? Ge gärna tips om du har tagit del av något sådant?

Alla mina bloggtexter hittar man på min blogg under fliken Arkiv. Det har blivit en bit över 2000 bloggtexter sedan 2008.

Jag skrev oftare under första åren 2008-2010. Det beror på att jag ägnat mer tid under senare år åt bokskrivande, och i rollen som ledarskribent hos Världen Idag, jag har dessutom var pastor hela tiden och drivit ett konsultbolag så tiden har varit begränsad.

22082016-IMG_1795 (003)Första bilden jag lägger ut på mitt andra barnbarn, född i Bergen Norge 1 augusti. Hon drar storasyster i håret medan morfar har läget under full kontroll.

 

Awakening Europe går av stapeln på Friends Arena i Stockholm 28-30 Oktober.

Jag har fått förtroendet att vara med i ledningsgruppen och vi möttes idag med initiativtagaren Ben Fitzgerald. Det arrangerades också idag på eftermiddagen en välbesökt pastorssamling hos Arken Kungsängen då vi bad för arrangemanget och det gavs en del information.

Bland annat vet vi redan nu är att det finns ett stort intresse i både Norge och Finland för detta, så det kommer en hel del folk från övriga Norden.

Ett antal evangelister på global nivå kommer och investera tid för att nå Stockholm, bl.a. Reinhardt Bonnke och Heidi Baker.

Jag är ju ofta skeptisk till kristna konferenser därför att de är för introverta, i regel inte särskilt missionella arrangemang.

Den här satsningen tror jag på för att hela syftet är att utrusta och inspirera kristna att sprida evangeliet, och det kommer att ges rikliga tillfällen att praktisera detta redan under helgen 28-30 oktober.

Att vi kristna möts kring det vi har gemensamt, evangeliet, och för att inspirera och mobilisera för dess spridning- det är hela poängen.

 

Nu är jag tillbaka från semestern och senaste etappen var besök i Bergen Norge där vi besökte vår dotter med familj, och beundrade det nyss födda barnbarnet. Hoppas på att kunna lägga ut någon bra bild på barnbarnen senare i veckan.

Startade med en teamsamling för Elimkyrkans medarbetarteam, och det var mycket positivt. Det händer spännande saker i våra sju församlingar. Människor kommer till tro och blir döpta och våra ledare visar stort engagemang i att predika och vägleda människor in i ett kristet lärjungaskap. En fråga som väcktes igår var att plantera ytterligare en församling, en fråga jag har anledning att återkomma till.

Min ledare i Världen Idag idag handlar om paradigmskiftet i synen på sex och äktenskap. Det blir flera ledare jag skriver som en serie i detta ämne.

Det handlar om sexuella revolutionens genombrott i västvärlden och den förändrade inställningen till skilsmässa, samboskap, föräktenskapliga förbindelser, äktenskapsbrott, samkönade äktenskap och förhållanden, och som en nödvändig del av paketet – en förändrad inställning till abort.

Tyvärr har detta fått alldeles för mycket genomslag och acceptans i kristna kyrkan. Det beror på att folk inte läser Bibeln och saknar elementär kristen kunskap, teologerna är tysta, och många pastorer blir försiktiga i att ta upp dessa saker

När man påpekar detta i svensk kristenhet hamnar man direkt i blåsväder, även i de sammanhang där det tidigare har varit full uppslutning bakom den klassiska kristna hållningen. Flera av debatterna på denna blogg senare år visar detta med all tydlighet. Ni som länge har läst denna blogg vet att både NOD-debatten, Fyrke-debatten och Piensoho-debatten handlade om just detta.

Anders Gerdmar har nyligen kommit ut med boken: ”Guds ord räcker – evangelisk tro kontra katolsk”.

Jag har haft en hel del kontakt med Anders under senare år och jag finns bland annat med i den styrelse som han har för Skandinaviska Teologiska högskolan, i det forumet möts vi regelbundet. Uppskattar mycket hans teologiska kompetens som han förenar med radikal tro och fokus på en väckelseorienterad karismatisk kristendom. Anders har ju vid olika tillfällen skrivit gästblogginlägg på denna blogg när teologiska debatter uppstått. Jag känner att vi är väldigt överens i teologiska och andliga övertygelser.

Hans nyutkomna bok är viktig och mycket aktuell. Det är också en granskning av katolicismen i ett tonläge som jag uppskattar.

I mitt förord till boken skriver jag så här: ”Anders Gerdmars bok om romersk-katolska kyrkan är kunnig och saklig, och ger en tydlig vägledning för kristna i aktuella frågor som skapar kontrovers och i vissa fall förvirring. Hans personliga vittnesbörd ger en inramning och tyngd at boken. Bibeln som grund för lära och liv och dess relation till kristna traditionen klaras ut på ett pedagogiskt och klargörande sätt. Boken tar upp grundläggande kristna lärofrågor. Bland annat om förhållandet mellan kyrkan och Bibeln som Guds ord. Gerdmar är mycket kunnig i kyrkohistoria och kan ge en gedigen beskrivning av hur Bibeln kom till och dess kanonicitet. Katolska kyrkans anspråk på att vara den exklusiva kyrkan som Jesus grundade ifrågasätter Gerdmar kraftfullt, och visar på att olika centra skapades i urkyrkan där kyrkan i Rom inte var den enda arvtagaren till det apostoliska arvet. Gerdmar beskriver på ett bra sätt den kristna enheten och den tro vi har gemensamt. Allt tillhör oss. Han skriver: ”Allt tillhör oss, eftersom alla som är inlemmade i Kristi kropp genom nåden har samma tillgång till Fadern, Sonen och Anden. Gud är ande och det är i Anden alla välsignelser ifrån Gud förmedlas. När vi är i Kristus finns det inga filter mellan den troende och Fadern.” Han gör sedan en kritisk genomgång av de olika lärosatser som romersk-katolska kyrkan utvecklat under historiens gång och där man skiljer sig från den evangeliska kyrkan, bland annat Maria-kulten. Gerdmar skriver vidare att dels kan man inte i ett evangeliskt perspektiv acceptera den efterbibliska tanken att man måste ha en romersk-katolsk prästvigning för att leda nattvardsfirandet, och dels kan man inte acceptera att nattvarden bara är för romerska katoliker. Det senare grundar sig inte på någonting i Bibeln utan är en efterbiblisk ordning. För biblisk och evangelisk tro är den romersk-katolska synen på påven och läroämbetet bland de svåraste nötterna att knäcka. Detta för att romersk-katolsk tro menar att deras kyrka och ämbete är gudomligt sanktionerade, till och med att påven är Kristi ställföreträdare. Om det vore sant skulle detta innebära att alla människor och alla troende skulle vara underställda påven och att Gud har sanktionerat detta. Som en kontrast till detta lyfter Gerdmar fram det nytestamentliga perspektivet med en mångfald av gåvor och tjänster i kristna församlingen. Boken Guds ord räcker – evangelisk tro kontra romersk-katolsk är en nödvändig läsning för den som vill första och reflektera över trender i svensk kristenhet.”

 Subscribe to Stefan Swärd