Stefan Swärd

Allt mellan himmel och jord

Nu är jag hemma från Norge där jag ägnat mig åt att leka m.m. med en 3,5-åring och ett sju månaders underverk.

Noterar att Matematikprofessorn Ola Hössjer försvarar min hållning om Adam och Eva i en artikel i Världen Idag. Mycket intressant. Det är skönt om debatten inte handlar om vetenskapstroende och bildade kristna kontra enkla naivt bibeltroende kristna, en matematikprofessor har en rejäl dos vetenskapliga muskler i sammanhanget.

I morgon predikar jag i Elimnätverkets nya församling i Skärholmen klockan 11.00, man firar gudstjänst i Skärholmens centrum i Röda korsets lokaler. Det ser jag fram emot.

Dock tacksam för förböner då jag blivit rejält förkyld.

I mitt näst senaste blogginlägg avslutade jag debatten för min del om Adam och Eva. Med tanke  på att Lars Gunther slutkommentar tydligen så väl sammanfattar mina kritikers positioner, måste jag nog försöka skriva ett svar på Gunthers kommentar. Men jag behöver lite tid på mig. Räkna med att det kan ta veckor, eventuellt månader – ska jag inte skriva något meningslöst som bara upprepar det sagda behöver jag titta tillbaka en del på diskussionen. Ser också fram emot Per-Axel Sverkers SEA-paper som kommer att tillföra debatten en hel del.

Min ambition är att komma överens om vad man inte är överens om, och försöka definiera varför man inte är överens. Kan en diskussion leda dit har man kommit mycket långt, för då kan man slippa onödiga emotiva argument och slängar hit och dit som det blir mycket av i den här typen av diskussioner.

Hela debatten om Adam och Eva började med två meningar i en ledare jag hade införd i Världen Idag 4 januari. Artikeln handlade inte om Adam och Eva, den handlade om liberala teologins skadlighet i kristenheten.

Jag skrev i två meningar: ”Ett teologiskt seminarium som till exempel lär ut att första delen av 1 Mosebok är en gammal myt, utan historisk förankring, är präglad av liberalteologi. Bibeltroende kan inte ge stöd till en sådan verksamhet.”

Dessa två meningar utlösta hela debatten som nu pågått i två månader. Den har pågått på ett antal olika arenor, ett antal bloggar, och tre kristna tidningar, Dagen, Världen Idag och Sändaren. Debatten har naturligtvis fått tändvätska genom att jag försöker generöst att svara på kritik, och ge kritiker utrymme både på min blogg och där jag ger försök att ge respons i olika sammanhang. Allt detta sammantaget har medfört att diskussionen har tagit väldigt mycket tid för mig, på bekostnad av andra viktiga uppgifter jag står i just nu.

Jag tycker att det är sorgligt att mycket annat jag skriver väcker inte någon uppmärksamhet alls. Min senaste ledare i Världen Idag handlade om evangelisations- och missionsstrategi i dagens Sverige och jag märker inte någon tendens till vare sig tidnings- eller bloggdiskussioner.

Jag kommer med nästa ledare på onsdag, i ett ämne jag tycker är mycket viktigt och som engagerar mig en hel del. Men troligen kommer den texten möta begränsad uppmärksamhet.

Lars Gunther har nu skrivit en kommentar på min blogg och skriver ett antal punkter där han och jag inte är överens.

Tyvärr hinner jag helt enkelt inte lägga mer tid på den här diskussionen. Lars synpunkter är så ingående så det skulle kräva väldigt massa tid för mig att ge ett bra svar, och inte bara upprepa vad jag har sagt tidigare i diskussionen. Däremot kan jag tänka mig att försöka återkomma i ämnet kanske till hösten, då jag har hunnit läsa in mig mer på vissa frågor. Och sedan har jag bjudit Lars på lunch vid lämpligt tillfälle så att vi i varje fall ska kunna live diskutera och vara överens om vad vi inte är överens om.

Jag hade alltså inte alls planerat att starta en debatt om Adam och Eva, det är inte ett ämne jag är särskilt kunnig på som ni har märkt, det finns många andra som är betydligt kunnigare i ämnet än vad jag är, men hur som helst råkade jag hamna i denna diskussion, och har försökt att ta mig ur detta med livet i behåll.

Men jag får tacka för mig för den här gången i den här frågan, och hoppas om att kunna återkomma, men då vara mer påläst och förberedd.

 

Jag gör här ett försök att för min del sätta punkt för debatten om Adam och Eva.

Jag tycker att New York-pastorn Tim Kellers text i vissa delar visar väldigt tydligt vad jag har försökt att säga i denna diskussion. För den bibeltroende kan man inte komma undan tron på Adam och Eva som historiska personer och att syndafallet har inträffat som en specifik historisk händelse.

Det är den centrala frågan. Man tror på detta därför att Bibeln påstår det, och Keller stryker under att det är uppenbart att Paulus trodde att Adam och Eva faktiskt existerade. Det är detta jag har försökt att påstå i hela denna debatt.

Jag har lämnat öppet för att vi som kristna kan förhålla oss lite olika till hur vi bedömer vetenskapens hållning och tillstånd i dagsläget, och vi kan ha olika synpunkter på i vilken utsträckning vi läser in mer poetisk-symbolisk berättelse i skapelseberättelsen. Keller gör det när det gäller 1 Mos 1 men inte när det gäller 1 Mos kapitel 2 och 3. Och han argumenterar för detta utifrån bibeltexten, vilket är ett legitimt argument för mig.

Keller använder dessutom ordet myt i motsats till historisk verklighet.

Allt jag blivit kritiserad för i denna diskussion, ger Keller sitt stöd till, det är i varje fall min bedömning.

Enligt min mening är det en stor skillnad mellan Kellers position och Pekka Mellergård, jag kan inte tolka Pekka på annat sätt än att han hävdar att berättelsen om Adam och Eva och ett historiskt syndafall är myter utan historisk förankring. Även han håller med om att Jesus och Paulus, och även i kyrkohistorien, trodde man att Adam och Eva var historiska personer. Men de kände inte till nutida forskning som har gett oss mer klarhet.

Här krockar ju bibelsynen fullständigt. Ska Bibeln underordnas modern vetenskap, och den hållning den har för tillfället, eller ska Bibeln vara en uppenbarelse från Gud som kritiskt granskar nutida samhällets trender, inklusive dess vetenskapliga trender.

Här tycker jag att även Keller för naivt skriver om nutida vetenskap som absoluta fakta vi behöver förhålla oss till. Vetenskap är en viktig mänsklig verksamhet där vi ödmjukt trevar oss fram till någon form av sanning. Men vi jobbar ständigt med osäkra teorier och hypoteser som ständigt omprövas och förändras. Ju längre tillbaka i tiden vi forskar om, ju osäkrare blir vetenskapen. Jag har levt med den osäkerhet som gäller för dagens vetenskap när den försöker förstå, förklara och förutse dagens förhållanden i vår värld.

Men det räcker med att citera från en artikel i Science som SVT fångade upp häromåret som diskuterar en omprövning av synen på mänsklighetens historia, en omprövning som går betydligt mer i riktning mot Bibelns Adam och Eva-story. Exemplet visar att vetenskap är inte hugget i sten, den utvecklas och omprövas ständigt. Bibeln innehåller däremot Guds tidlösa uppenbarelse av den som skapade universum.

Jag har påpekat i hela denna diskussion att bibeltexten i 1 Mos 1-3 är inte skriven som modern naturvetenskaplig text som beskriver hur Gud skapar människan, den säger att han gör det. Det innebär att det är mycket vi inte vet. Bibeltexterna svarar inte på alla frågor om urhistorien. Den ger en glimt av hur det gick till. Därför bör vi vara försiktiga med för mycket spekulationer utifrån det vi inte vet särskilt mycket om.

 

För att ge ett annat perspektiv på frågan om skapelsen skriver här Anders Gärdeborn ett gästblogginlägg, han är talesman för föreningen Genesis. Som ni märker är det högt i tak på denna blogg, för två veckor sedan skrev Pekka Mellergård, och nu kommer Gärdeborn.

 

Stort tack Stefan Swärd för att du upplåter din webbsajt för denna gästblogg.

Ateister och humanister älskar att måla upp en motsatsställning mellan tro och vetenskap. Så länge vi kristna håller oss i vår religiösa sfär så accepterar man oss välvilligt, men nåde den som trampar in på ”deras” vetenskapliga planhalva och börjar utmana evolutionsparadigmet med förnuftsmässiga argument. Här har vi bibeltroende inget att göra, utan här har materialismens förespråkare absolut monopol.

Därför har jag i den pågående debatten saknat det vetenskapliga perspektivet på frågan om de första människornas ursprung. (Det ska dock erkännas att jag inte läst allt.) Försvararna av en bokstavlig förståelse av skapelseberättelsen har gjort ett utmärkt jobb med exegetiken, men ingen (?) har närmat sig frågan vetenskapligt. Det får bli mitt bidrag.

Jag frågar mig ofta varför så många kristna försöker skohorna in det evolutionistiska perspektivet i bibeltexten. Menar de att evolutionsläran är den enda vetenskapligt möjliga förklaringen som ingen utom religiösa fundamentalister kan betvivla? I så fall har sagda ateister och humanister gjort ett lysande jobb. ”Paper 37” från Svenska Evangeliska Alliansen (Skapelse, evolution och vanliga kristna av Tim Keller) verkar göra detta misstag. I sin problembeskrivning skiljer författaren mellan två kategorier kristna:

·        De som har en ”positiv inställning till vetenskap” men som har svårt att få ihop det med en kristen tro.

·        De som inte har några problem med att den kristne Guden skapat ”det mänskliga livet med hjälp av evolutionära processer”.

Tim Keller sätter alltså likhetstecken mellan evolution och vetenskap. Antingen får man inte ihop VETENSKAP med Bibeln (1:a gruppen) eller så lyckas man förena EVOLUTIONSLÄRAN med Bibeln (2:a gruppen). Men jag då? Jag som inte har några problem med att förena vetenskap med Bibeln men däremot enorma problem med att förena evolutionsläran med både vetenskap och Bibeln. Finns sådana som jag inte ens på kartan?

Tim Keller har också skrivit för den teistiskt evolutionistiska organisationen The Biologos Foundation grundad av världens kanske mest namnkunnige molekylärbiolog, Francis Collins. Denne har skrivit boken Evolutionens Gud som gör ett mycket bra jobb med att gifta ihop TRO (i allmänhet) och VETENSKAP (i allmänhet), men lämnar sambandet mellan BIBLISK TRO och EVOLUTIONISTISK VETENSKAP därhän. Collins verkar därför göra samma misstag som Keller: Är man för vetenskap så är man för evolution. Och är man emot evolution så är man emot vetenskap.

Detta likhetstecken mellan vetenskap och evolution är grundproblemet menar jag, och här har kyrkan alltför lättvindigt kapitulerat för materialisternas anspråk. Evolutionsläran lämpar sig utmärkt till att kritiseras utifrån sina egna VETENSKAPLIGA ”meriter”, och när vi på så sätt inser dess otillräcklighet försvinner alla behov av att anpassa bibelordet till att inkludera den. För det är väl vetenskapen vi vill lyfta fram, inte tidsandan?

Värdet av en vetenskaplig hypotes ligger i hur pass väl den kan förklara det vi ser i naturen. Det spelar ingen som helst roll om jag hittat på hypotesen själv eller om jag läst den i Bibeln. Det enda som avgör är om mina experiment och observationer bekräftar eller falsifierar hypotesen. Evolutionsläran är med detta perspektiv en usel vetenskaplig hypotes eftersom den på punkt efter punkt motsägs av det vi hittar i naturen. Den förväntar sig sekvenser av organismer allt från bakterien till människan, medan naturen envist uppvisar grupper av organismer. (Jämför Bibelns skapelse ”efter deras slag”.) Den förväntar sig slafsiga konstruktioner framtagna av ett planlöst och irrande naturligt urval, medan naturen uppvisar en makalös design framtagen av en övermänsklig intelligens. (Jämför Ps 139:14.) Och den förväntar sig geologiska processer som pågått under miljoner och miljarder år, medan naturen uppvisar snabba förlopp. (Jämför den bibliska syndafloden.)

Så på punkt efter punkt innehåller Bibeln en bättre vetenskaplig förklaring än den evolutionistiska. Därför behöver bibeltroende kristna vare sig anpassa bibelordet till evolutionsläran eller gå ut med svansen mellan benen när vetenskapliga landvinningar kommer på tal. Låt oss istället visa på Bibelns trovärdighet i allt den skriver, och på evolutionslärans ohållbarhet både bibliskt och vetenskapligt.

Anders Gärdeborn
Talesman för
Föreningen GENESIS – Vetenskap, Ursprung, Skapelsetro

Min nya Östermalmsmission börjar väcka uppmärksamhet. Noterat idag hos 24 Nyheterna. Sändaren och Kyrkans tidning har gjort nyheter av det. Och Dag Sandahl är inte glad över att jag blivit medlem i Svenska Kyrkan.

Idag har jag en lunch med en nyfrälst affärsman på Östermalm för att diskutera hur vi ska nå vanliga Östermalmsborna med evangeliet.

Att driva mission och evangelisation missionellt och utifrån ett inkarnationstänkande är något annat än att sätta upp en frikyrkoflagga, hyra en lokal, och bjuda in folk.

Ska försöka summera Adam och Eva. Men tiden är begränsad. Låg på sjukhus tre dagar förra veckan. Och intensivt den här veckan. Och på fredag åker jag till Norge för att ägna mig åt barnbarn under sportlovsveckan.

Är så glad för min gode vän den nyfrälste Sebastian Stakset. Idag refereras hans vittnesbörd i Metro. Så starkt.

Jag har lovat någon form av slutkommentar för att sätta punkt för den här diskussionen om Adam och Eva. Nu har jag legat inne på S:t Görans sjukhus 3 dagar den här veckan för utredning men är hemma igen och fullt frisk. Det har uppstått lite tidsfördröjning.

Svenska Evangeliska Alliansen har dock givit ett utmärkt bidrag i debatten genom att den här veckan översätta New York-pastorn Tim Kellers text i ämnet där han försvarar en historisk syn på Adam och Eva och syndafallets historicitet. Man hittar detta idag utgivna SEA paper på SEA:s hemsida www.sea.nu.

Notera också att mångårige läraren vid Örebro missionsskola Per-Axel Sverker kommenterat i Sändaren och gått i svaromål mot Sune Fahlgren. Jag tror att Svenska Evangeliska Alliansen också ska ge ut en text av Sverker där han försvarar syndafallets historicitet. Per-Axel Sverker och Tim Keller kan förklara detta mycket bättre än vad jag kan, så deras bidrag i svenska debatten är mycket värdefulla. Jag återkommer.

Jag blev inlagd på Sankt Görans sjukhus i går på grund av yrsel, och har genomgått ganska ingående undersökningar senaste dygnet, och ligger kvar här tills i morgon. Men jag blir troligen hemskickad i morgon och allt verkar se bra ut, det var inte några allvarliga orsaker bakom yrseln.

Noterar att kristna pressen uppmärksammar att jag tänker ställa upp i kyrkovalet i höst. Dagen har gjort en intervju idag som man nu publicerat på webben. Världen Idag gjorde en intervju tidigare i veckan som finns på webben och som var i papperstidningen i går.

Det mesta jag säger, skriver eller gör blir kontroversiellt inom frikyrkligheten, och det här initiativet kommer säkert att tolkas på en rad olika sätt och spekuleras om.

Dagens ledare i Världen idag handlar om evangelisationsstrategi. Sammanfattningsvis handlar det om att gå ut ur kyrkan och vår trygga bekvämlighetszon och hemmaplan, för att gå ut dit där människor befinner sig. Och där föra fram budskapet om Jesus och Guds rike, på ett lämpligt sätt. Räknar med samma intensiva debatt om detta som om Adam och Eva.

Jag ska skriva ett avslutande inlägg i Adam-Eva-diskussionen, men notera att diskussionen förs inte bara i detta forum, utan även på andra arenor, även folk som hör av sig till mig direkt.

Så det kommer att ta några dagar till innan jag hinner samla ihop mig för en slutkommentar. Notera att i tidningen Sändaren har Sune Fahlgren skrivit en till replik, och där kommer jag nu i papperstidningen med en replik, som är en nedkortad variant av mitt blogginlägg.Subscribe to Stefan Swärd