Kristet ledarskap – avgörande att visa på Andens frukt

En av Bibelns höjdpunkter är Galaterbrevet 5 och Pauli skrivningar om köttets gärningar kontra Andens frukt. Paulus skriver så här i Gal. 5:16-24: ”16 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så gör ni inte vad köttet begär. 17 Köttet söker det som är emot Anden, och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. 18 Men om ni leds av Anden står ni inte under lagen. 19 Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orgier, 20 avgudadyrkan, ockultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror✱, 21 illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike. 22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet✱, 23 mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. 24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.

Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning.

Det är den karaktär som behöver prägla kristna ledare.

Det är enkelt att visa den frukten, karaktären, när allt går oss väl. När människor är snälla runt omkring oss, inte några kriser, vi som ledare upplever stöd och sympatier, kanske till och med applåder.

Men vi testas på allvar när vi blir kritiserade, förtalade, lurade, upplever motstånd i egna leden, när omständigheter är besvärliga.

Det är i de situationerna Andens frukt behöver visa sig, och det är i svåra situationer som verkligt ledarskap mejslas fram. Ledarskap är inte att kunna springa i nedförsbackar, det är att kunna ta sig fram i uppförsbackar. Ledarskap är inte att vara motiverad och glad när man känner ryggdunkningarna, det är att leva i och visa på Andens frukt när man blir misstrodd, förtalad och kritiserad.

Några sammanfattande omdömen efter 50 år i kristen tjänst och praktik av ledarskap.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
  • Mikael.svensson@vittra.se

    Är det inte dags att öka på invandringen? Jesus var ju också flykting. Du är så långt väck från både jordisk ”intellektualism” och himmelsk frälsning som det går att komma. Du är säker god”, men så väck. Sorgligt! Och som jag påpekade för flera år sedan; Sverige kommer att bli fattigt, våldsamt är det redan och det kommer att bli värre och det kommer att bli muslimskt.
    Dra åt helvete Stefan Swärd.
    /Mikael Svensson

  • Ulrika4

    Ja, Och det du skriver gäller ju alla som vill kalla sej för en kristen och inte enbart ledare. Hur klarar man då av att exempelvis visa tålamod mot mobbare? Bönen ”Herre, hjälp mej att förlåta x för det som han/hon/de utsätter mej för” och ”tack för din styrka Herre” är säkert böner många lever med. ”Tack för att du för rätten till seger” är också trosstärkande när det blåser motvind. Man får likom växa och mogna i den tilliten.