Hälsning från bönekonferens i Citykyrkan

Bönenätverket Nationell bön har sin årliga konferens just nu i Citykyrkan i Stockholm under ledning av Marco Strömberg, Johnny Foglander med flera. Jag fick hoppa in som vikarie för den sjukskrivne Torbjörn Aronson och leda två bönepass, dels om abort, dels om sexualitet. Riktigt traditionella värdekonservativa frågor. Det är sällan man upplevt en så enhetlig och intensiv bön med äkta engagemang för Sverige, vår befolkning, och vår kristenhet.

När det gäller abortförbönen påminde jag om att Bibelns perspektiv är att det ofödda barnet har ett absolut människovärde. Gud verkar i det ofödda barnets liv, och kallar oss redan i moderlivet.

Jag påminde om att den kristna kyrkan varit livsbejakande från första början i opposition mot Romarrikets etiska värderingar, där oönskade barn gärna kunde sättas ut i skogen för att dö. Jag citerade reformatorn och den store teologen John Calvin som skrev om abort: ”fostret, fastän det finns inneslutet i moderns livmoder, är det ändå en människa, och det är ett förskräckligt brott att beröva dess liv, som det ännu inte har börjat åtnjuta. Det är värre att döda ett foster i livmodern än annan form av dödande, därför att det inte på något sätt kan skydda sig.”

Många moderna teologer jämställer abort med dödandet av ett barn. Prästen och teologen Dietrich Bonhoeffer som blev avrättad i ett nazistiskt koncentrationsläger hävdade att abort bör jämställas med mord.

Jag citerade den berömde teologen Karl Barth som hävdade: ””Det ofödda barnet är från början ett barn… det är en människa och inte ett ting, inte en del av moderns kropp… De som lever i barmhärtighet kommer alltid att vara böjda åt att vara barmhärtiga, speciellt gentemot en mänsklig varelse som är så beroende av andras barmhärtighet som det ofödda barnet”.

Med den här typen av citat blir man bannlyst av de flesta kristna aktiviteter i dagens kristenhet.

Vid bönepasset om sexualitet gav jag lite bakgrund om den sexuella revolutionen under sextiotalet och hur det har påverkat värderingarna. Omsvängningen från att se sex som en gudagiven gåva att hanteras varsamt inom ramen för det förbundstrogna äktenskapet mellan en man och en kvinna till en rättighet att utövas som man har lust till, så länge det inte skadar någon annan. Påminde om att det var ateisten Bertrand Russel som på global nivå införde idén om sambo, eller proväktenskap som han kallade det för. Den tanken var exotisk och marginell för 100 år sedan, idag är den något mindre marginell.

 

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399