Att bli bekräftad i sin kallelse – en pastors utmaningar

Föregående helg hade jag alltså undervisning om tjänstegåvornas karaktär hos Skandinaviska teologiska högskolan i Uppsala. Dels tog jag upp om vikten av sexuell renhet när man är pastor och predikant, och hur man kan klara av det i praktiken. Dels tog jag upp om ett sunt självförtroende där man dels är ödmjuk och inte framhäver sig själv och dels inte ständigt söker bekräftelse. Att hantera missmod och depression som ledare, tog jag också upp.

Ska försöka beröra dessa tre frågor i några blogginlägg som sammanfattar undervisningen. Det är möjligt att man kan ta del av den via STH:s hemsida, jag vet faktiskt inte.

Jag har varit pastor och församlingsledare i hela mitt liv så jag inbillar mig att jag har lärt mig något om ledarskap och att vara ledare, eller tjänstegåva som vi ibland använder som beteckning på de predikande gåvorna, apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare.

Att leva ett heligt liv är avgörande för alla dessa gåvor. När Paulus instruerar Timoteus och Titus att utse ledare och äldste i församlingarna så uppmanar han honom att framförallt bedöma personer karaktär och vandel, mer än deras gåvor.

Bekräftelsebehov och ett sunt självförtroende är avgörande frågor för ledare. 

Kristen tjänst grundar sig i en stark upplevelse av kallelse från Gud, ofta i unga år. Min egen kallelseupplevelse kom vid 16 års ålder, då jag upplevde ett starkt möte med Jesus och en påtaglig förnimmelse att han ville använda mig och att jag skulle ge mitt liv för att tjäna honom.

Kallelsen bär oss genom livet och blir en del av vår identitet. 

En av de stora utmaningarna är att bli bekräftad i sin kallelse. Hur vi än vrider och vänder på det räcker det inte bara med att uppleva en kallelse från Gud, någon form av bekräftelse från människor är nödvändigt för att kunna fungera i tjänst. I synnerhet om ens gåvor och kallelse handlar om att vara församlingsledare och predika Guds ord.

När jag hade gått ut min bibelskola vid 18 års ålder tänkte jag mig att min tjänst för Jesus skulle innebära att få en förfrågan från någon församling att komma och jobba hos dem med predikan, bibelundervisning och evangelisation. Det var inte någon församling som hörde av sig så det blev inget med det. Jag bad till Jesus om vad jag skulle göra med min kallelse till tjänst.  Under bön kom jag fram till att jag skulle flytta tillbaka hem till mina föräldrar i Jakobsberg i nordvästra Stockholm, fortsätta gymnasiet. Jag kände också en stark maning att ta kontakt med Filadelfias utpost i Jakobsberg, som jag inte hade haft någon kontakt med tidigare och där jag inte kände någon.

Fortsättningen på gymnasiet skapade en fantastisk möjlighet att tjäna Jesus och gå ut i tjänst. Jag tog initiativet till att starta en kristen skolgrupp på gymnasiet. Den fick snabbt 30 medlemmar. Vi fick en egen lokal av skolan och kunde ha morgonbön varje morgon. Vi hade också rastandakter. Vi tog initiativ till olika former av evangelisation på skolan. Vi startade en kristen skoltidning. Jag tyckte som 18-åring att jag inte fick någon bekräftelse från Sveriges samlade kristenhet när det gäller min kallelse. Ingen såg mig, ingen brydde sig om mig, men jag hade ett hjärta som brann, och jag tyckte nog att jag hade under två år på en bibelskola lärt mig att både predika och hålla i bibelstudier, och bedriva evangelisation. Men Jesus hade en annan väg för mig, att fortsätta på gymnasiet, och det blev min grund för tjänst för Kristus och leva ut min kallelse.

Sedan började jag engagera mig i Filadelfias utpost i Jakobsberg. Kjell Sjöberg började som pastor där efter sommaren 1973. Det blev en dramatisk resa. Fick vara med och se en av Sveriges mest växande och blomstrande församlingar växa fram.

Stegvis fick jag kliva in i allt större ansvar. Utnämndes till äldstebroder vid 21 års ålder 1976, Kjell vågade satsa på unga ledare. Om jag minns rätt höll jag min första predikan i församlingen 1975. Vi startade en kristen kommunitet hösten 1974 som också blev en viktig plattform för tjänst för min del, med bibelstudier varje vecka. Även om min längtan var att bli heltidsanställd i en församling hade jag en hel del uppdrag i Järfälla pingstförsamling där man kände att ens kallelse förverkligades. När ungdomspastorn Kjell Waern skulle åka till England en termin för studier fick jag möjlighet att vikariera under en höst som ungdomspastor. Min dröm var att få jobba i församlingen och det nämndes av flera nyckelpersoner att man var en påläggskalv.

En söndag morgon ringde Kjell Sjöberg till mig och sade att han skulle predika klockan 11 men visste inte vad han skulle predika om, kan du predika istället för mig, jag var då 22 år. Ja, det kan jag, svarade ja. Och med kort varsel fick jag stå och predika inför hela församlingen. Jag minns att en pensionerad pingstpastor som var med i gudstjänsten kom och tackade mig för predikan. Jag kände mig bekräftad och tacksam.

Efter vikariatet som ungdomspastor gled jag dock åt sidan. Vår kommunitet fasades ut och blev i praktiken en större bönegrupp. Jag var kvar i äldstekåren men med färre uppdrag. Församlingen växte och predikantteamet kompletterades med Björn Donobauer, och det medförde att jag hamnade åt sidan inte minst i rollen som predikant. Istället för att vara längst fram hamnade jag på läktaren, vi fick också våra första barn 1978 och 1980, jag studerade och arbetade samtidigt, och det begränsade mina möjligheter.

1980 vid 26 års ålder kände man sig som en före detta lovande pastor och predikant, som inte hade blivit någonting. Min kallelse var konstant. Brinnande hjärtat var kvar. Men samma känsla som  när jag slutade bibelskolan, att inte vara efterfrågad.

Även om jag inte var efterfrågad bland människor och i de sammanhang där jag befann mig, så såg Gud mitt hjärta och min längtan att tjäna honom. Vid ett bönegruppsmöte i vårt hem gästades vi av ett ungt par som just flyttat till Stockholm och som ville flytta till församlingen i Järfälla. De hade fått en bostad i södra Stockholm, nära Brandbergen och Vendelsömalm, stökiga områden med avsaknad av kristen verksamhet. Den kvällen fick jag ett av de mest tydliga Guds tilltal jag fått i hela mitt liv, flytta till dem och börja en församling i deras område.

Min fru fick till sig exakt samma sak, vi hade aldrig tidigare tänkt tanken, vi var helt inriktade på att vara kvar i Järfälla och Jakobsberg.

För mig blev den en bekräftelse på att Gud såg mitt hjärta, min iver att tjäna honom. Vi flyttade sedan till området Brandbergen/Vendelsömalm och det blev på sikt ett församlingsgrundande arbete. När jag kände mig förkastad och inte bekräftad av människor i min kallelse, hade Gud en helt annan väg för mig, som var mycket bättre än vad jag hade tänkt mig. Med facit i hand blev de kommande 15 åren med denna nya församlingsplantering oändligt mycket mer spännande än alternativet att vara kvar i Järfälla, som hamnade i stagnation efter ett blomstrande sjuttiotal.

Det var en liten församling vi började i Brandbergen-Vendelsömalm. I första början var det 8 personer som vuxit till 16 personer efter drygt ett år. Och då hade jag lämnat bakom mig en av Sveriges mest växande församlingar, Järfälla Pingstförsamling, som  nådde nivån 650 medlemmar i början av åttiotalet.

Jag hade då lärt mig både erfarenheten av en stor och växande församling, och att vara pastor för en liten och nygrundad församling. Gud kallar, Gud bekräftar. Ibland får man också människors bekräftelse, ibland får man det inte. Men oavsett om människor bekräftar eller inte, så har Herren alltid en väg framåt om man vill tjäna honom.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
  • Peter Edwardsson

    Tack för en intressant översikt över hur Gud över tid kan leda en människa som är beredd att bli ledd.