Allvarsord till svensk kristenhet

Senaste veckan har jag känt en intensifierad nöd över svensk frikyrklighet. Min gnagande oro är att känslor och erfarenheter för många kristna har blivit viktigare än Guds ord. När dessutom Bibelläsningen är begränsad och kunskapen i Guds ord är måttlig, kan känslor och erfarenhetsstyrt kristet liv leda till katastrofer. Guds ord är domaren över hjärtats uppsåt och tankar. Min känsla är att det i många sammanhang finns en stor brist på helighets- och helgelseförkunnelse, det saknas en förkunnelse om att leva i Gudsfruktan och respekt för Gud och för Guds ord. Vi har alla en kamp mot synden att kämpa, en daglig kamp, om vi betonar att vi är bra som vi är och duger som vi är, och Gud älskar oss som oss är – vilket är sant – men det är inte hela sanningen – då kommer vi inte in i ett liv präglat av helighet och Gudsfruktan.
Om den moderna lovsångsmusiken inte kombineras med helighetslängtan, förkrosselse, och betoningen på helgelse, kan den bli en kristen show istället för tjänst inför Gud. En kristendom som präglas bara av att jag ska må bra, den bli heresi. Det är inte målet för det kristna livet, målet är att följa Kristus och leva ett heligt liv i hans efterföljd.
Jag vill bara påminna och två skriftställen som belyser dessa sanningar, det finns många fler. Detta är bara några exempel på vad som är nödvändiga inslag i kristen förkunnelse.
Petrus skriver i 1 Petri brev kapitel 1:
13 Spänn därför bältet om livet✱, var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig. 14 Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i förr, när ni var okunniga. 15 Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. 16 Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig.
17 Om ni kallar honom Far✱ som dömer var och en opartiskt efter hans gärning, vandra då i gudsfruktan under er tid här som främlingar. 18 Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. 19 Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och brist. 20 Han var utsedd redan före världens skapelse men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. 21 Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och gett honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud.
Och Paulus skriver de välkända orden i Galaterbrevet 5:
16 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så gör ni inte vad köttet begär. 17 Köttet söker det som är emot Anden, och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. 18 Men om ni leds av Anden står ni inte under lagen. 19 Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orgier, 20 avgudadyrkan, ockultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror✱, 21 illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike.
22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet✱, 23 mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
  • Ragnar Blomfeldt

    Du har rätt. Men det blir lite kul i början när du angriper ”känslor” och sen strax efter skriver ”Min känsla är…”. För övrigt behöver du låta ett rättstavningsprogram kolla dina texter innan du lägger ut dem, felaktigheter här och där.