Lyft fram profetiska tjänsten i svensk kristenhet

Den kristna församlingen behöver ge utrymme och erkännande åt olika andliga gåvor för att fungera på ett bra sätt. Det har utvecklats alldeles för stelbenta strukturer på detta område i svensk frikyrklighet, styrelser och pastorer, och centralt anställda samfundstjänstepersoner, och samfundsstyrelser. Det är detta som gäller.

Bibeln talar om evangelister. Utan evangelistgåvan i funktion stagnerar kristna församlingen. Det blir inte någon växt eller omvändelser. Det samfund som historiskt sett varit bäst på att bejaka evangelistgåvan har varit Svenska Missionsförbundet. Med tanke på statistiken för Equmeniakyrkan behöver gåvan uppenbart revitaliseras.

En annan avgörande tjänst är profeten. I en av de första kristna mönsterförsamlingarna i Antiokia, var fem namngivna personer verksamma som profeter och lärare, bland annat Paulus. I Ef. 4:11 skriver Paulus att församlingen är byggd på apostlarnas och profeternas grundval.

Profetiska gåvan behöver identifieras och ges utrymme. Profeten varnar och ger framtidstro. Avslöjar synd och uppmuntrar. Om vartannat. Läser man texterna av GT:s profeter växlar de ständigt mellan synd och dom, kontra nåd, frälsning och upprättelse.

Vi behöver betydligt mer profetisk input i svensk frikyrklighet. Inte minst som input i beslutsfattande. I avgörande personfrågor kan det ha stor betydelse. Och mejsla ut det som är rätt och definiera det som är fel. När valberedningar ska mejsla fram styrelser, hur ofta frågan man efter profeter? Hur ofta frågar församlingar om profetisk input i viktiga ställningstaganden. Det handlar om personer med en särskild förmåga att höra Guds röst i specifika situationer.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399