Högerfascistiska tendenser, Trump, Världen Idag och Grenholms rapport

Jag har under många år varit engagerad i kristen press i Sverige. Under perioden 1999-2009 satt jag i Dagens styrelse. Sedan blev jag krönikör i Världen Idag och ledarskribent där från 2011 fram till november 2020. Dagen efter att det blev offentligt att jag slutade på Världen Idag ringde Dagen och erbjöd mig att bli krönikör. Det är jag nu sedan årsskiftet med ett ettårskontrakt, en krönika i månaden levererar jag. Före 1999 var jag också aktiv skribent och publicerade många debattartiklar i Dagen både på 80- och 90-talet, även i Hemmets vän på den tiden. I Trosrörelsens tidningar var det dock inte möjligt att skriva, så där skrev jag nästan ingenting, någon enstaka artikel hade jag i Trons Värld cirka 1990 om jag minns rätt. Min allra första artikel publicerades i Maranatas tidning Midnattsropet i januari 1969. Då var jag 14 år. Artikeln handlade om en lektion i kristendomsundervisning i min skola.

Kristna tidningar som Dagen och Världen Idag vänder sig till breda grupper av läsare och kan därför inte vara för nischade i ståndpunkter och riktlinjer. Jag har dock haft svårt för Världen Idags Trumpvänliga linje på nyhetsplats senaste åren, när man dessutom publicerade den mest Trumpvänliga ledaren i svensk borgerlig press efter presidentvalet blev det för mycket för mig. Min gode vän Micael Grenholm har tillsammans med Andre Casselbrant gjort en studie över hur Världen Idag har skrivit om Trump under hans presidentperiod. Den är publicerad här. Studien bekräftar den bild jag har haft hela tiden. Nyhetssidorna är tydligt Trumpvänliga och väljer nyheter där Trump framställs i positiv dager av konservativa kristna, ledarsidan är betydligt mer nyanserad och skeptisk till Trump. Jag har själv varit försiktig med att skriva om Trump under de fyra åren, då man alltid utsätts för märkliga hatdrev från vissa kristna kretsar när man gör det. Tyvärr lockar det en som skribent till tystnad, det är den enkla vägen. Att en tidning har olika linjer på ledarsidan och nyhetssidan är dock inte ovanligt, oftast är det vattentäta skott mellan ledarredaktioner och nyhetsredaktioner, så har det varit även på Världen Idag. Jag tycker dock att Världen Idags Trumpvänliga hållning på nyhetsplats är mycket problematisk, vilket Grenholms och Casselbrants studie visar. Jag ska försöka förklara varför.

Jag tycker att det är mycket olyckligt att bibeltro, väckelsekristendom och evangelisation ska förknippas med en viss politisk riktning eller politisk ledare. Jesu rike är inte av denna världen. Guds rike har sina egna lagar. Vi lever som kristna i världen men inte av världen. Politiken och partierna är en del av världens system. Vi måste hålla en tydlig distans mellan dessa. Däremot lever vi kristna i världen och ska engagera oss i världen, och det innefattar naturligtvis politiken. Därför är det bra om vi kristna engagerar oss i olika partier. Vi ska också vara en profetisk röst i enskilda sakfrågor, och kan konfrontera enskilda partier när de säger och gör saker som helt krockar med våra kristna värderingar. Men den partipolitiska neutraliteten är viktig för den kristna församlingen som helhet.

Vi lever med en högerfascistisk kraftig trend i stora delar av västvärlden inklusive östeuropa och Ryssland. Jag ser det som mycket olyckligt om väckelsekristendom, bibeltro och evangelisation förknippas med detta. Det är lika olyckligt som när delar av kristna kyrkan förknippades med extremvänstern under sent 60-tal och 70-talet. Det handlar om mycket mer än Trump, samma trend är påtaglig i England, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Holland, Frankrike, Ryssland, Ungern, Polen, Brasilien m.m. Det behövs en kristen profetisk-kritik av den högerfascistiska trenden.

Den kristna trenden att alliera sig med denna högerextrema trend är påtaglig, men intensiteten varierar mycket mellan olika länder. Mest påtagligt är det i USA. Denna kristna trend tar jag avstånd ifrån och vill inte alliera mig med, och ser det som olyckligt om en högerextrem kristen trend ska försöka lägga beslag på frågor som bibeltro, evangelikalism och väckelsekristendom. Jag tycker att en kristen tidning som Världen Idag behöver göra tydligare markeringar. Jag tror att vi kristna behövs i olika partier och jag vill inte demonisera en enskild kristens val av parti. Vi kan behövas överallt. Jag är minst lika skeptisk till Vänsterpartiet som Sverigedemokraterna men tror att Gud kan kalla enskilda kristna att engagera sig i båda partierna, det vill jag inte döma över.

Som kyrka väljer vi inte ett visst parti, vi står fria från partipolitiken. Men vi behöver vara en profetisk röst i enskilda sakfrågor. Där kan vi också göra påståenden som säger att vi tycker att ett visst beslut var bra av en politisk ledare. Jag skrev t.ex. på min blogg att jag tyckte att det var bra att Trump beslutade om att flytta ambassaden till Jerusalem, och fredsuppgörelser med några arabländer. Tyckte också att det var bra att dra in bidrag till pro-abort-organisationer. Det kan jag säga utan att alls dela Trumps grundläggande livssyn och värderingar.

I kampen mot den högerfascistiska rörelsen handlar det dock om djupare samhällsfrågor. Vill vi bevara västerländska demokratin eller inte. Trumpvänliga kristna har enligt min mening börjat svikta rejält på denna punkt. Det gäller naturligtvis också konservativa kristna i Ryssland som ger stöd åt Putin, man menar att han värnar om kristna värden och bortser då ifrån att han underminerar demokratin. Det gäller naturligtvis samma sak med konservativa kristna i Polen, där handlar det framförallt om katoliker.

Trump har gått längre än någon annan västpolitiker i att underminera demokratin. När han generellt kallar media för ”fake news” allierar han sig med diktaturregimerna som aktivt tystar och tar kontrollen över media. När vi kristna demoniserar över media, deltar vi i samma drev som underminerar demokratin. Att påstå att seriösa nyhetsorgan ljuger och underhåller sanningen är inte korrekt. Man kan alltid problematisera enskilda artiklar och vinklingar, men att problematisera media som helhet är inte sakligt och korrekt. Fristående media är en hörnsten i demokratin, det bygger också på att det finns många uttryck för media och konkurrerande media. Trumps angrepp mot myndigheter och domstolar är av samma slag. Fristående domstolar och självständiga myndigheter är också en hörnsten i västerländsk demokrati. Trump agerar som en maffialedare, alla delas in i hans vänner eller fiender. De domare han har utsett är då hans vänner, och han dömer ut dem om de inte går efter hans intressen. Trump har kategoriskt avfärdat hela amerikanska valsystemet och valmyndigheter genom att konsekvent hävda att valet har varit riggat. Han har inte påstått att det funnits enskilda felaktigheter, hela systemet är riggat mot honom. Han har drivit påståendena utan tydlig bevisföring, allt detta underminerar demokratin. En politiker ska visa respekt för media, domstolar och myndigheter. Man kan kritisera i enskilda fall när det är befogat och finns bevis för det. Trumps kategoriska avfärdande av grundinstitutioner i demokratiska systemet slår undan benen på västerländsk demokrati. Samma sak som han har gjort med att försöka manipulera valresultat i Georgia och att förmå vicepresidenten att manipulera resultatet i presidentvalet m.m. Att republikanska partiet inte tydligt tagit avstånd från dessa lögner, maktövergrepp och diktatoriska fasoner, har gjort att jag helt tappat förtroendet för det republikanska partiet och kan inte se att man står för kristna värderingar. Putin har haft möjlighet att gå längre på denna bana, och har lyckats få kontroll över både media, domstolar och myndigheter och demokratin har nedmonterats. De allmänna valen blir manipulerade. Det är ju samma väg som Trump vill gå med USA, men där finns det starka motkrafter som kan förhindra utvecklingen.

Det är anmärkningsvärt att kristen media inte kritiskt granskar denna utveckling.

Vi bör som kristna stå upp för och kämpa för västerländsk demokrati. Kristna församlingen kan leva under olika politiska system, mest har det varit diktatur. Men församlingens möjlighet att utföra sitt uppdrag, att evangelisera och missionera utförs bäst när det råder västerländsk demokrati, och som kyrka ska vi inte alliera oss med strömningar som vill underminera detta. Västerländsk demokrati är också det system som bäst försvarar alla människors lika värde och grundläggande mänskliga rättigheter, som är helt i linje med kristna värderingar.

När det gäller Trump finns det också andra skäl till att ta avstånd. Det handlar inte bara om att han vill underminera västvärldens demokratiska system. Jag har läst hans tweets under fyra år. En fördel med dessa tweets är att man kan få grepp om hur Trump faktiskt tänker, hans påståenden och kommentarer filtreras inte via media. Det är Trumps egna ord. Hans världsbild kan sammanfattas på följande sätt när man läser hans tweets:

 1. Hans älskar sina vänner och hatar sina fiender. Han har väldigt många fiender. En vän övergår till att vara fiende så fort man inte gör vad Trump vill. Vicepresidenten Mike Pence har fått erfara detta, bland annat. Detta är så långt från kristna värderingar som man kan komma. Han uttrycker också hatet ständigt, offentligt.
 2. Absolut sanning existerar inte för Trump, absoluta moraliska måttstockar existerar inte. Han är till 100 procent postmodern. Det finns påståenden som gynnar hans maktintressen, och de är bra. Om de är sanna eller inte har ingen betydelse. Det finns påståenden som inte gynnar hans maktintressen, de är fel. De har inte någon betydelse om de är sanna eller inte. I sanningsfrågan ligger han så långt bort från kristna värderingar och kristen tro som man kan komma.
 3. Trump är inte kristen annat än på ett skenbart sätt och röstfiskande sätt. Trump är helt beroende av rösterna från vita evangelikaler för att få politisk makt. Därför säger han och gör ett antal saker som de gillar, annars hade han inte haft en chans att få politisk makt. Det gör honom dock inte till kristen. Man blir inte kristen av att fotograferas med en bibel i handen, gå med i en pro life demonstration eller få förbön av evangelikala ledare. Trumps tweets visar att han inte har några kristna värderingar över huvud taget. Han svär, donderar, hatar, skäller, smickrar, ljuger – konstant när han twittrar. Det är så långt från kristna värderingar man kan komma.
 4. En kristen ägnar sig åt att välsigna, inte förbanna. Trump förbannar ständigt. Uttrycker sig konstant föraktfullt, lögnaktigt och nedlåtande om politiska fiender, sparkade medarbetare, media han inte gillar, myndigheter han inte gillar, företagare han inte gillar, hans mycket nedlåtande omdömen nyligen om chefen för amerikanska folkhälsomyndigheten är ett paradexempel på detta.
 5. Han visar inte tillstymmelse till kristna värderingar på sexualmoralens område och när det gäller kvinnosyn. Jag har själv hört på en video där han skryter om att han har antastat kvinnor, en prostituerad har mutats att hålla tyst om sina affärer med Trump. En svensk politiker skulle aldrig kunna överleva med dessa anklagelser. Men det går tydligen bra bland vita kristna evangelikaler i USA. Punkt fem räcker för mig för att ta avstånd. Det borde också räcka för en kristen tidning att ta avstånd. Men Trumpvänligheten beror på moralisk dekadens i västvärldens kristenhet, avfall skulle man också kunna kalla det för med ett annat ordval.

Detta är bara några exempel. Listan kan göras längre. Efterlyser bättre profetisk-kritisk granskning av högerextrema fascisttrenderna både i USA och en rad andra länder, av kristna pressen och kristna ledare.

 

 

 

 

 

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Janne Melkersson

  De fem punkter ovan beskriver en karaktär som ingen kristen ens bör överväga att ta efter. Bara genom att se hur stor omsättning det varit på mängder av poster i Vita huset kan man dra slutsatsen att Trump inte är en bra ledare. Han pushar inte de sina som en herde som leder fåren fram utan han slår dom med den stav som är tänkt att skydda dem. Ledartackorna blir sönderrivna av herden själv. Vad är det Trump vänner ser för egenskaper som jag inte ser?

 • Nådehjon

  Han såg den lilla människan, och nationen som han tjänar.

 • wildwest63

  Och jag finner det lika märkligt att du talar mångordigt om att inte vara för ett visst politiskt parti men så ägnar du denna inlaga och många andra under senare år åt att trampa Trump under fötterna, ifrågasätta den politiska mognaden hos halva amerikanska valmanskåren och sen prata högerfascism! Det är ohederligt och hycklande.

  Om du ska vara neutral kan du förvisso kritisera Trump (jag är ingen Trump-anhängare), men då ska du även berömma de positiva insatser han gjort. Det gör du aldrig. Och samtidigt ska du beskriva de negativa insatser som president Biden och demokraterna gör.

  Så du är ju i högsta grad partisk, i högsta grad en poltiisk megafon för anti-Trump-lägret, därmed för mej rejält vänster, i många fall får jag det inte alls att gå ihop med Bibeln överhuvudtaget.

  Jag finner mig här, och annorstädes, hela tiden vara tvungen att försvara republikaner o Trump fast jag inte har lust med det. Jag vill gärna kritisera honom, men jag vill samtidigt också kritisera demokraternas anti-kristna politik, abortliberalism, BLM-rörelsens rasism och antisemitism. Jag kommer aldrig så långt.

  Om högerfascism innebär klassisk värdekristen konservatism, typ Moderaterna under 80-talet, där jag var aktiv, så är du ju rejält ute och cyklar. Får det inte finnas nån annan politisk rörelse än vänsterliberalism, grundad i 68-rörelsen och Marx?

 • http://www.andraget.blogspot.com Andreas Holmberg

  Du har ju inte koll, Wildwest! Stefan har ju uttryckligen och på ledarplats berömt Trump för att han flyttade amerikanska ambassaden till Jerusalem! Och för att han drog in bidragen till divers abortorganisationer! Dessa insatser nämner han även i denna bloggtext. Har du inte läst den? ”Då ska du även berömma de positiva insatser han gjort. Det gör du aldrig.” (wildwest63 ovan).

 • Mikael Nyman

  Jag har läst Grenholms och Casselbrants rapport. Någon som sett någon reaktion från VID:s håll än?

  Man skulle ju kunna tänka sig att ett försvar är att mycket av det negativa är sådant som berör Trumps privatliv, och att en politiker i första hand bör bedömas efter de politiska beslut denne fattar. Detta argument har en viss tyngd, så länge man är konsekvent.

  Mycket av kritiken mot Trump rör hans ledarstil, hans sätt att förhålla sig till medier, domstolar, opposition etc. och rör sig på en nivå mellan å ena sidan privatmoral, och å andra sidan politiska beslut. Denna kritik måste tas på allvar. Den liberala demokratin – som jag tror är det minst dåliga politiska systemet vi prövat hittills – förutsätter oberoende domstolar och medier. En attityd som säger att tidningar, tv, sociala medier, etc. är bra så länge de gynnar en själv, men onda om de går emot en, är något som underminerar den liberala demokratin.

  Sedan om det är en avgörande kritik, något väger tyngre än de bra beslut Trump fattat (eller de dåliga beslut man tror Biden eller någon annan kommer att fatta), är en fråga som var och en måste ta ställning till, jag tycker inte man som kyrklig företrädare skall pusha på för den ena eller den andra linjen.

  En sak jag har svårt för är attityder hos många evangelikaler att Trump *måste* vinna, annars är det slutet för USA som en frihetens bastion, och ett vänstertotalitärt samhälle väntar runt hörnet. Vissa vill väl fortfarande inte acceptera att Biden vann valet… Kan man inte acceptera att Gud kanske hade en annan plan, att det kanske ingick i Guds plan att låta Biden vinna (om inte annat för att tukta USA:s kristenhet, vem vet…), då har man enligt mig gjort Trump till en avgud.

 • https://niwega.net Kjell_P

  Hur blind kan man bli?

  Han spelade poker med fördomar som finns bland insnöade och missledda ”kristna” och han vann majoriteten av ”Electoral votes” men inte majoriteten av rösterna.

  I den andra rundan 2020 förlorade han båda och fortsätter även nu att ljuga om det.

  För 6 år sedan skrev jag på min blogg att jag tror att Trump är en ”antikrist”.

  Det anser jag fortfarande.

  /Kjell_P

 • Nådehjon

  Stanna på den bloggen då, och kom inte med din ondska.

 • Micael Gustavsson

  Ursäkta, det är inte du som avgör vem som kommenterar på den här bloggen. Kjell är definitivt välkommen, och jag kan inte se att han skulle företräda ”ondska”.

 • Janne Melkersson

  Jag talar inget om vad Trump gjort eller inte gjort utan om hans personlighet. Vi har tydligt sett den under hans fyra år vid makten men framför allt såg vi den inför stormningen av Capitolium. Att han har fattat bra beslut under sin tid förändrar inte min uppfattning att han inte är råmodell för någon kristen att följa.

 • Kjell

  Du skriver att Kjell är välkommen, men det visar du inte genom att stänga ute mig som haft den signaturen sen bloggens barndom, jag blev tilltalad med mitt namn här under många år, sedan rör du till det och står inte för vad du sa i början, jag har slutat skriva här och stannar inte kvar, saknar den kärlek som borde finnas bland kristna.

 • Börje

  Stefan skriver att det är bra att kristna engagerar sig i politiken, men vad säger du då om att 100 % av våra riskdagsledamöter säger sig ”stå bakom den svenska abortlagstiftningen”. Inte är det då hela svenska folkets åsikter som representeras i den församlingen och det är sorgligt. På den punkten hade definitivt Trump mer personligt mod att stå upp för sin åsikt. Sen är det förstås helt fel att sätta Trump på någon piedestal; vi ska inte förlita oss på furstar, säger Bibeln. Läget i Sverige borde ligga närmare hjärtat och i vår lilla ankdamm hukar sig våra kristna politiker under partipiskan. Abortfrågan är tyvärr inte enda frågan och det är en stor förlust för den representativa demokratin.

 • Inge

  Börje du gör en viktig reflektion när du konstaterar att 100% av Sveriges riksdagspartier är för abort!
  Att då som Stefan ofta gör, låta politiken i USA och då speciellt Trumps tillkortakommanden skymma de problem vi själva har, är att blunda för verkligheten i vårt eget land.
  Som du skriver, abortfrågan är bara en av de många frågor som våra politiska partier bejakat som sanning men som är en direkt lögn och en konfrontation mot den kristna tron.
  Stefan fördömmer gärna Vänstern och SD, men de andra partierna då? Hur bra är dessa partier på att stå upp för de kristna värderingarna? Exempelvis Socialdemokraterna som nu haft så stort inflytande i vårt land och tydligen är Ok i Stefans värld? Finns det något beslut som detta parti eller något annat har tagit som långsiktigt, (jag menar verkligen långsiktigt) gynnat den kristna tillväxten i vårt land?
  En annan fråga är demokratin, ingen tvekan om att de demokratiska principerna har gynnat vårt land och hela västvärldens utveckling så länge samhället vilade på en kristen grund.
  Men jag vill påstå att demokrati fungerar endast där majoriteten har en kristen eller judisk grundsyn.
  Frågan är vart de demokratiska besluten för ett land långsiktigt utmynnar i när majoriteten i demokratisk ordning fattar beslut som totalt avviker från vad som är sunt och riktigt och dessutom i total konflikt med Ordet och den kristna tron? Vi är tyvärr redan där, den politiska vägen utan en kristen grundsyn kompromissar i demokratisk ordning den kristna tron in i avfall. Vi kristna behöver finna andra vägar att nå ut med vårt budskap.

 • Janne Melkersson

  Exakt ”Vi kristna behöver finna andra vägar att nå ut med vårt budskap” Politik är inte nått att varken lägga tid kraft eller pengar på för det kristna budskap som presenteras genom politik blir så urvattnat att det mest liknar….politik!
  Också den kristna tron urvattnas vartefter och det personliga vittnesbördet mattas av, generellt sagt. Det är väl där vi behöver ”uppgraderas” så vi blir de vittnen i samtiden som de omkring oss så väl behöver möta.

 • https://niwega.net Kjell_P

  Jag har ofta undrat varför den typ av argumentation som du presenterar här förekommer.

  I klartext säger du att Stefans prioriteter är fel och att han bör lyda dej och göra det du anser han borde göra i stället.

  Och det anmärkningsvärda är att du gör detta i ett forum som ingen tvingas deltaga i och som ju faktiskt är bloggägarens egendom.

  Bloggägaren är värden och deltagare och besökare är gäster.

  Att den svenska politiken är ordentligt på sniskan och har felaktiga åsikter är visserligen sant, men varför skulle detta tvinga alla att bara skriva om det?

  Vad hindrar dej att följa dina egna prioriteter och agera på bästa sätt för att åstadkomma ändringar av det som är fel.

  /Kjell_P

 • stefanswrd

  Inge, det där stämmer inte. Jag skriver om många olika frågor och det är bara vid enstaka tillfällen jag skrivit om amerikansk politik. Jag har skrivit mycket mer i ett längre tidsperspektiv om svensk abortlagstiftning, och till och med levererat en doktorsavhandling i ämnet. Men jag blir alltid kritiserad när jag tar upp ett visst ämne, att jag inte tar upp ett annat ämne, jag kan inte skriva om allting.

 • Inge

  Stefan jag vet och uppskattar att du debatterar i många olika frågor, du skriver dessutom oftast mycket bra och läsvärda artiklar. Din röst till försvar för de kristna värderingarna behövs idag mer än någonsin. Det behövs dessutom fler som likt du vågar göra sin röst hörd och inte låter sig tystas av PK samhällets piska.
  Jag anser dock att problemen i den Svenska politiken och i vårt land är allvarligare för oss Svenskar och värd mer djupgående granskning än den amerikanska som vi knappt känner eller kan påverka. Det är skrämmande att man numera även i vårt land genom demokratiska beslut kan bestämma att det som varit rätt i alla tider numera är fel och det som var fel är nu rätt bara för att en majoritet har bestämt så. Detta är priset vi nu får betala för att vårt land frigjort sig från den kristna grundsyn som tidigare präglade hela det Svenska samhället.

  Alla riksdags politiker idag oberoende parti är delaktiga i detta, de verkar nu villiga att sälja sin själ för att få eller behålla makt och sitt eget inflytande i partiet, exemplen är många, KD är här inget undantag.
  Detta oroar mig mer än Trumps uppenbara brister som gång på gång måste tas upp till diskussion.
  Eller delar du Kjells uppmaning (så som jag uppfattar honom i hans senaste kommentar till mig) att endast skribenter som tillfullo helt delar din och hans kritik av Trump är välkomna att kommentera här på din sida?
  Poängen med min tidigare kommentar var egentligen att peka på att våra möjligheter att påverka politiken i en kristen riktning är i det närmaste noll om vi inte samtidigt kompromissar oss in under världens tänkande. Vi behöver finna nya vägar att nå ut med evangeliet, eller möjligen söka oss tillbaka till de urgamla stigarna som våra far o farföräldrdrar vandrade på, då när människor fortfarande fick syndanöd och sökte frälsning och befrielse, då när våra församlingar fortfarande växte.

 • AlmaM

  Word!

 • Stanley Östman

  Swärd försöker sätta betyg på en omgivning han inte är i närheten av & har för dålig kunskap om.
  Som vanligt använder han klipp – & Klistra åsikter.
  Det pinsamma är nu också att han försöker ge en negativ bild, och ett ”von oben”-perspektiv på tidningen Världen idag som han lämnat.
  Sanningen är att det bara var en tidsfråga innan han hade blivit uppsagd (om han nu inte blev det ? ).
  Kan den störste ägaren till tidningen sätta på agendan att avveckla dess styrelseordföranden för att ägardirektiven inte efterlevs, så kan knappast en person som Swärd långt ned i organisationen tro sig ha något att säga till om kritiskt om dess tidnings inriktning.
  Det blir bara övermaga över sin egen persons betydelse…

  Fenomenet har nyligen beskådats i den nya tidningen Bulletin, där ägarna rensade ut redaktionsledning och skribenter för att de inte tyckte de höll måtten enl. ägardirektiv.
  Å då ska man ha i beaktande att skribenterna var bland de mest ansedda journalisterna i Sverige.
  Vem är då Stefan Swärd som vill sätta måttstock på Världen idag som han åtnjutit arvode av och givits skrivutrymme ?

 • Micael Gustavsson

  Stefan har väl rätt att ha åsikter om Världen idag på samma sätt som du har rätt att ha åsikter om Stefan. I vårt land behöver man inte ha en viss hierarkisk status för att ha rätt att ha åsikter.

 • Micael Gustavsson

  Jag har inte stängt ute dig.

 • Stanley Östman

  Visst – det handlar om verklighetsbeskrivning, där man kan sakna de rätta perspektiven…