Diskussionen om Trump – nu höjer jag tonläget

Nu har Trump avgått och Biden tillträtt. Det har varit intensiv debatt även i Sverige om denne Trump. Gör här ett försök att utvärdera och sammanfatta hela diskussionen.

Jag tog avstånd från Trump redan för fyra år sedan, och menade att det var ett mycket olyckligt val som republikansk presidentkandidat. Bland annat genom några utförliga blogginlägg som man hittar här, här och här. Både av moraliska skäl, sedan var jag skeptisk till hans politik på flera områden. Hösten 2016 var debatten med bloggen Aletheia som motpart. Man får gå in och läsa länkarna om man vill läsa min ståndpunkt då, som jag tycker stämmer även idag, även om det har blivit värre än jag trodde 2016.

Det har blivit betydligt värre än jag kunde drömma om, om man ska väga in det som har hänt senaste månaderna. I en artikel i Dagen i november kritiserade jag den koppling till Trump som har varit utbredd i amerikansk kristenhet, en länk till artikeln här. Där Trumphyllningen nått religiösa dimensioner. Den kristna kyrkan får aldrig kopplas ihop med, en sekulär politisk ledare.

Den kristna hållningen till Trump kan delas in i fem olika grupper.

 1. De som är helt övertygade om att Trump är sänd av Gud och har ett viktigt uppdrag från Gud. Helt avgörande att han blir omvald, det är onda krafter som står emot honom. En extrem variant är att Trump är redskapet för att stå emot antikrist, den onda makt som Bibeln talar om och som enligt vissa bibeltolkningar ska träda fram i ändens tid. Uppfattningen är spridd i USA, inte minst inom delar av profetrörelsen. Även vissa i Sverige står för denna ståndpunkt. En amerikansk ledare som hör till denna grupp är Rick Joyner. Han predikade i den kyrka jag var pastor i på 90-talet, så detta ligger inte särskilt långt bort från oss. Runar Sögaard och Lars Enarson är svenska predikanter som uttryckt liknande denna uppfattning. Runar predikade i min kyrka flera gånger på nittiotalet, Enarson har jag haft att göra med sedan sjuttiotalet.
 2. En annan grupp är mycket Trumpvänliga men ger det inte profetiska apokalyptiska dimensioner. Det är inte någon katastrof att han inte blir vald, vi får gilla läget och be för den president som blir vald. Franklin Graham hör till denna grupp. Han har även gett sitt stöd till valfuskteorin, att det var på grund av valfusk som Trump förlorade valet. Stephen Strang som står för den ledande karismatiska tidningen Charisma hör till denna grupp, han har också gett stöd till valfuskteorin.
 3. En tredje grupp är mer nyanserad men är så kritisk mot Demokraterna att man anser att Trump är det bästa alternativet, trots att man erkänner att det finns en rad brister i hans karaktär och ledarskap. Det minst dåliga alternativet skulle man kunna kalla ståndpunkten för. Vissa betydande kristna ledare har stått för denna ståndpunkt, bland annat framstående teologer som Al Moehler och Wayne Grudem. Al Moehler har dock dragit öronen åt sig efter Capitol Hill-dramat.
 4. En fjärde grupp är opolitiska kristna. Man bryr sig inte. Vissa av dem tycker debatten är hysterisk och tycker att kristna som deltar i denna debatt endast splittrar och tar bort fokus från evangeliet. Vad jag begriper är en rad samfund i pingst-karismatiska fåran i USA hörande till denna grupp, man har hållit sig opolitiska och inte deltagit i denna politisering. De flesta kristna ledare i Sverige hör troligen till denna grupp då man inte sagt något i denna fråga, varken bu eller bä. Dock kan man ha en ståndpunkt privat som man inte uttrycker offentligt.
 5. En femte grupp är Trumpkritikerna. Jag själv hör till denna grupp. Vi tycker att det är olyckligt att den kristna kyrkan allierar sig för mycket med ett politiskt parti och en specifik politisk ledare. Vi är kritiska både mot Trumps moral och politik. I svensk kristenhet har det bl.a. varit jag själv och Micael Grenholm som tydligt artikulerat dessa ståndpunkter, men det finns betydligt fler. John Piper är en strikt bibeltroende evangelikal ledare som uttryckt denna ståndpunkt, det finns dock en rad kristna ledare i USA som är karismatiska och evangelikaler med denna ståndpunkt. Brian Zahnd är ett namn som kan nämnas. Många av oss som hör till grupp 5 vill helst höra till grupp 4 men upplever att vi inte kan hålla tyst när det så fullständigt spårar ur som det har gjort under Trump-eran.

Ska man lära sig något om Trump, ska man inte i första hand lyssna på CNN eller Fox News. I media , även i kritisk media blir Trump så mäktig. Han har skapat huvudnyheter varje dag i bortåt fem års tid. Även i kristna pressen i Sverige, både Dagen och Världen Idag har ständigt skrivit om Trump. Man ska läsa hans egna tweets, det har jag gjort i fyra år. Min slutsats efter att ha läst dessa i fyra år är följande:

 1. Hans kristendom är bara fernissa för att få kristnas röster – det är min bestämda slutsats. Hans tweets innehåller ständigt skryt, ständigt mobbande och nedlåtande omdömen om människor, stater, partier, politiska ledare, företagsledare, som inte tycker som han, eller som inte ger honom maktstöd. Jag saknar helt referenser till kristen etik och tro när han uttrycker sig själv, däremot mycket hat, vrede, svordomar, oförlåtelse och annan smörja som kristna människor inte kan syssla med. Sedan ställer han upp i Pro Life-marscher, får förbön av kristna ledare, gör enstaka kyrkbesök, men det är ju bara för att visa upp sig för kristna väljare, och visa på en kristen fasad. Det finns inte någon ledande politiker i västvärlden som uttrycker sig så skrytsamt, nedlåtande och hatiskt som Trump, som så tydligt dissar alla som inte gillar honom och som så tydligt gillar dem som ger honom stöd. Klassiskt diktatoriskt maner enligt min mening, men de verkliga diktaturerna i världen uppträder mycket mer höviskt och taktfullt än vad Trump gör. Från kristet håll överdriver man de insatser som han har gjort som främjar kristna intressen. T.ex. har USA haft fri abort sedan 1973 och det har inte ändrats med Trump, det är på marginalen endast som en president kan påverka frågan. Utmärkt att flytta ambassaden till Jerusalem, men det beslutet fattade Clinton en gång i tiden, Trump har bara verkställt det. Dessa exempel ska balanseras mot allt negativt som finns i andra vågskålen.
 2. Enligt min mening är Trump mytoman, alternativt att han är en extrem-postmodern sanningsrelativist. Det är en total flytande gräns mellan lögn och sanning i Trumps föreställningsvärld. Det görs ständigt lögnaktiga påståenden i dessa tweets. Man får intrycket att Trump är mytoman, han begriper inte själv när han ljuger. Om något är sant eller falskt har ingen betydelse för honom, bara det är ett påstående som gynnar hans maktintressen. Detta är en tillräcklig grund för kristna att ta avstånd från honom av moraliska skäl.
 3. Seriösa bedömare anser att Trump är narcissist. Sveriges ledarskribent mest till höger, Ivar Arpi, kallar honom för narcissist med storhetsvansinne. Det kan nog sammanfatta den svenska borgerlighetens inställning till Trump. Läsningen av tweets förstärker narcissisttesen, han är en ytterst självupptagen politiker, han är inte någon statsman.

Nog sagt om detta, jag skulle kunna skriva mycket om Trumps extrema drag. Efter presidentvalet har dock hela situationen förändrats, och här är jag förundrad över naiviteten och okunnigheten i delar av kristenheten. Han har försökt göra saker som inte har förekommit tidigare i fria världen, bland de demokratiska staterna.

Det finns i grunden två politiska system i världen, demokrati och diktatur. Diktaturer har varit antingen vänsterdiktaturer eller högerfascistiska diktaturer, numera har vi också religiösa diktaturer, framförallt islamistiska stater som vi har väldigt många av idag. Diktaturerna är antikristliga till sin karaktär. Den kristna kyrkan blir alltid förföljd när det blir diktatur. Högerfascistiska diktaturer kan dock tolerera viss form av kristendom, men på sina egna villkor. Det handlar då om att värna traditionella kyrkan om den går i allians med statsmakten, som ortodoxa kyrkan i Ryssland. Den grundläggande kampen i världen går mellan diktaturer och demokratier. I en demokrati är det medborgarna som i fria och rättssäkra val väljer vilka politiska företrädare man vill ha i riksdag och regering. Det är majoriteten som formar riksdag, regering, kongress, presidentskap. De som förlorar val måste avgå. Ska demokratin fungera krävs att en rad institutioner finns på plats och fungerar. Fungerande och icke korrupta myndigheter, fri media, fria domstolar. En respekt för demokratin innebär en respekt för media, domstolar och myndigheter. Man kan ogilla mycket i en demokrati men man måste vara överens om spelreglerna.

Demokratin i världen är skör, och efter andra världskriget bärs den upp av en svag allians mellan Europa-EU- och USA. Det absolut värsta som Trump har gjort har varit att luckra upp demokratins spelregler. Efter valet har han försökt att genomdriva en fredlig variant av statskupp, att gripa makten utan att ha formell rätt till det utifrån väljarnas val i fria val. Stora delar av kristna kyrkan har levt med i detta spel, och har uppenbart inte begripit vilken lek man gett sig in på. Vi måste alltså börja lära kristna igen om vad demokrati är och vad som är skillnaden mellan demokrati och diktatur. Låt mig förklara.

En demokrati bygger på att det finns rättssäkra och oberoende former av valmyndigheter, organisation av politiska val och en rättssäker räkning av röster. Demokratin bygger på att alla som ställer upp i val respekterar valresultat och de siffror som valmyndigheterna presenterar.  I skendemokratier och i diktaturer fungerar inte denna kontrollmekanism för valen, utan diktatorn hittar vägar för att manipulera valresultaten. Val förekommer ofta i diktaturer men blir alltid manipulerade på något sätt. Samtliga västdemokratier har strikta och oberoende valmyndigheter som fungerar självständigt i förhållande till de politiska partierna. Dessa myndigheter ska fungera strikt professionellt. En sådan valfuskdebatt som vi nu har haft i USA har inte förekommit i någon västdemokrati efter andra världskriget. Det har inte heller förekommit tidigare i USA. Trump har påstått tusentals gånger efter valet att det är omfattande valfusk och att valet är riggat. Aldrig tidigare har en västledare påstått något sådant. USA har 50 oberoende valmyndigheter som sköter politiska valen, en för varje delstat. Som i andra västdemokratier ska de sköta sitt uppdrag på ett professionellt och opartiskt sätt. Valmyndigheterna påstår själva att de har skött detta professionellt och opartiskt. De politiska ledningarna i de olika delstaterna har bekräftat detta, även delstater med republikansk ledning. Trump har överklagat till ett antal domstolar. De har lagt ned ärendet eftersom han inte har presenterat några bevis för påståendena. Ett ärende gick ända upp till högsta domstolen som omedelbart avslog frågan. Trumps eget justitiedepartement och den mycket Trumplojala ministern Barr har också slagit fast att det inte finns någon grund för påståendena om valfusk. Alla instanser har alltså avfärdat Trumps påståenden. Sedan finns det naturligtvis en massa privata tyckare på nätet som har andra uppfattningar. Men i en demokrati är det inte privata tyckare som bestämmer, de är de grundlagsreglerade institutionerna som bestämmer, och i detta fall är de valmyndigheterna i respektive delstat, de domstolar som man kan överklaga till, politiska ledningen i delstaterna som verifierar resultatet, liksom kongressens verifiering av valresultatet, det var detta som gjordes när Capitol Hill stormades. Dessutom har presidentens justitiedepartement gett sitt godkännande. Alla demokratiskt godkända institutioner har godkänt valresultatet. Trump har ändå inte godkänt valresultatet och menar att det är fusk och riggat. Han har dessutom försökt påverka republikaner i vissa delstater där det var jämnt valutslag, att rösta emot väljarnas vilja i elektorskollegiet, samt att göra felaktiga omräkningar av röster för att manipulera valresultatet. Allt detta sammantaget är enligt min mening ett försök till statskupp, stormningen av Capitol Hill är naturligtvis en pusselbit, men inte alls någon avgörande pusselbit. Capitol Hill var också något helt unikt i västvärldens moderna historia. Om det var förklädda vänsterextremister som stormade in, frågan är varför Trump då inte stoppade dem, och varför han sade att han älskade dem och förstod dem. I så fall var han en extremt svag och okunnig president om det nu inte var Trumpister som stormade Capitol Hill.

Enligt min mening har Trump aktivt försökt motarbeta demokratin, och detta har eskalerat efter presidentvalet. Hans ständiga påståenden om ”fake news” syftar till att underminera pressfriheten. Medias uppgift är att kritiskt granska makten, en president kan ogilla det, men han kan aldrig kalla media som kritiskt granskar honom för fake news. Det är att gå över gränsen. Socialdemokraterna har alltid klagat över att pressen i Sverige är så borgerlig, men man har aldrig kallat dem för fake news. Trump har senaste månaderna aktivt använt twitter för att försöka genomföra en statskupp, att gripa makten utan stöd i ett demokratiskt val. Det är tragiskt att twitter väntade så länge med att stänga hans konto. Det handlar inte om yttrandefrihet, det måste finnas vissa anständighetens gränser för vad man skriver på twitter och facebook. Yttrandefrihet och pressfrihet är inte att allt ska publiceras. Tidningar gallrar hårt i vad de publicerar. Socialamedierföretag måste också ta ett publicistiskt ansvar.

Den viktigaste uppgiften för en amerikansk president är att värna om den fria demokratiska världen med demokratiska politiska institutioner och göra detta i samarbete med Europa och EU. Det som har hänt senaste fyra åren är att de despotiska diktaturerna har stärkt sina ställningar, Kina och Ryssland rycker framåt. Man bör komma ihåg att de fredsavtal som Trumpregimen lyckats åstadkomma i mellanöstern är med despotiska islamistiska diktaturer. Det kanske inte är så märkvärdigt om man synar det närmare, även om det naturligtvis är något positivt för Israel.

Sammanfattningsvis. Det är ett moraliskt och kunskapsmässigt skeppsbrott som delar av västvärldens kyrka har råkat ut för i detta fall. Och det har kulminerat efter presidentvalet. Inte ens ett högerfascistiskt försök till statskupp i världens ledande demokrati har man lyckats genomskåda och ta avstånd ifrån. Även efter Capitol Hill läser jag i kristen media i Sverige om allt bra som Trump gör, utan att med ett ord beröra försöken att sänka demokratin som bygger på rösträkning.

Vi har alltså hamnat i ett läge där vi måste börja debattera inom kristenheten om vi ska ha politisk demokrati eller manipulerad demokrati som i praktiken leder till en högerfascistisk diktatur. Vägen utför går snabbt.

Och det är nu legitimt att börja använda ordet fascism. Trumps höger innebär en nedmontering av demokratiska institutioner och en manipulation av demokratin, låt oss slå fast en gång för alla att detta är fascism som utbreder sig i västvärlden.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Stanley Östman

  Två artiklar som talar emot dig – dels i dag i Dagen & dessutom av Joel Halldorf i Expressen !

  Ledarskribenten i DN – Wolodarski har samma typ av förfäktande som du har påvisat. Man kan anta att du gjort en Marjasin av hans skriverier ?!.

  Bra av Joel Halldorf !

  https://www.dagen.se/debatt/2021/01/22/utrensningar-pa-sociala-medier-bidrar-till-asiktssegregation/

  https://www.expressen.se/kultur/joel-halldorf/wolodarski-agnar-sig-at-straffpredikningar/

 • AlmaM

  Bra , Stefan, allt är sant! Detta är en andlig fråga. Hur kan kristna falla i fällan så lätt bara en generation efter Hitler.

 • AlmaM

  Du fattar tydligen inte vad Halldorf säger, han pratar inte om dig utan om de som röstade på Trump i USA.

  Stefan Swärd är inte snobbig mot frikyrkliga trumpister, han är profetisk. Visst är det bra att förstå varför folk blir populister , Dagens ETC har skrivit många inträngande reportage om detta, men vi kristna ska tåla att höra sanningen. När vi följer en avgud ska vi vända om: rasismens avgud, trumpismens avgud, oavsett socioekonomisk status, måste vi kristna sky.
  Svarta kristna följer inte Trump, urbefolkningen stödjer inte Trump, ska vi ha en tävling om vem som är mest utsatt i USA är det inte trumpisterna som vinner. Det finns också en anledning till att trumpisterna är rosa och bleka i fejan när de inte målar sig i rött vitt och blått. Det är inte mest synd om dem på något sätt.

  Halldorf pratar om att förstå sådant, inte om att förakta dessa sociologiskt betingade val. Men läser du Halldorf ordentligt förstår du också att han inte alls är trumpist och han talar inte om svenska trumpister. De usla förhållanden och den rasistiska grund USA bygger på är inte för handen i Sverige.

  Lika lite som vi ska utnyttja prostituerade eller äga slavar ska vi själva sälja oss till en populist som hånar handikappade, förnedrar kvinnor, mobbar överviktiga och allierar sig med diktatorer medan han tar avstånd från demokratierna i EU.

  Det är inte Swärd som splittrar , det är ni som fallit för Trump och håller fast vid denna politik av våld och lögner. Jag har förståelse för utfattiga i rostbältet som saknar utbildning och utblick, att de tror på Trump. Men en kristen i Sverige saknar ursäkter för sin avgudadyrkan.

 • stefanswrd

  tack, det är enorm befrielse att ibland uppleva att det finns människor som faktiskt försvarar ens ståndpunkter och övertygelser

 • Läsare

  Tack Stefan
  Mycket bra skrivet.
  Råkade av en slump via afrikakjells blogg komma in på Daniel Forslunds Facebooksida och man blir verkligen mörkrädd. Vad hände Daniel hur kunde det gå så snett, det är ju nästan en hatiskt tonläge mot alla som inte tycker som dom. De som kommenterar och applåderar verkar köpa allt med hull å hår. Man känner ner igen Trumps retorik otroligt mycket där.

 • Läsare

  Vill bara säga att jag följt Aletheia sedan starten och tycker att dom haft en väldigt viktig uppgift, man har avslöjat mycket men även hett en mycket andlig spis, speciellt i begynnelsen. Sen har man ju förstått att Daniel gått från dike till dike men att han skulle hamna så snett trodde jag aldrig. Ursäkta att jag drog samtalet lite off men kunde inte låta bli. När man läser inläggen och kommentarerna så ser man människor med skygglappar som ser konspirationer överallt och följer sin ledare utan reflektion. Som jag skrev tidigare kvinnor och män som verkar köpa allt och att kolla upp fakta ska man bara göra åt ett håll tydligen för deras sanning är sanning, man bli faktiskt rädd vart är vi på väg detta kommer att splittra kristenheten något enormt.

 • Inge

  Godmorgon Stefan.

  Du verkar bekymrad över Forslund, Enarsson, och alla andra, stora och små, kända som okända, ja du tycks vara djupt orolig över alla de som inte helt delar din värdegrund, världsbild och politiska övertygelse, alltså din kritik riktas inte enbart mot Trump som person som du så gärna vill hävda?
  Jag tycker att Daniel Forslunds svar till dej på FB sammanfattar ganska väl vad denna diskussion handlar om.

  ”Stefan Swärd, fast när det står mellan två ideologier och två företrädare för dessa ideologier och du så aktivt tar ställning mot ena sidan, är klart att det uppfattas såsom du stödjer den andra.

  Jag har exakt samma problematik kring ditt korståg mot SD i Sverige.

  Jag har inget emot att makthavare, politiker och ledare och ideologier av alla slag granskas. Ja rent av hårdgranskas.

  Mitt problem med ditt granskande Stefan är att det så ensidigt rör sig om ett parti eller en ledare.

  Alltid de som står till höger om din egen politiska världsbild, aldrig eller högst sällan någon hårdgranskning av vänsterideologi som genomsyrar samhället i stort både i USA och Sverige.”

  Stefan får jag ställa en fråga? Varför är det så viktigt att ägna fyra års hård granskning av en amerikansk presidents Twitterflöde, en person som du formligen hatar, kallar hycklare och lögnare och dessutom föraktat från första stund?
  Samtidigt som du nu stilla ser på när Sveriges Kristna Råd utser en ny ledare som enligt dina tidigare bedömningar knappast ens delar de grundläggande sanningarna i den kristna tron?

  ”hon avfärdar alla traditionella tolkningar som att Jesus bar världens synd på korset, att Jesus gav sitt liv, …….”

  Borde inte din roll som bloggare och viktig kristen opositonsbildare i Sverige vara mer prioriterad på den Svenska debatten och dess problem?
  Varför blundar du för de inhemska problem vi har samtidigt som du höjer tonen i frågor som du egentligen inte har med att göra eller ens kan påverka?
  Den enda reaktion jag sett från din sida sedan utnämningen i SKR, är dina gratulationer vilket jag tolkar som en bekräftelse på att det är OK att leda de kristnas högsta råd i vårt land utan att ens dela de grundläggande kristna värderingarna?

  Att du nu höjer tonen bidrar knappast till att minska, utan snarare spär på den ökande polariseringen, i alla fall så länge som du helt tycks sakna insikt och förståelse varför vi hamnat där vi är idag?

  Stefan har du funderat över varför du så ofta är kraftigt emot något du inte gillar vilket du ägnar år av uppmärksamhet åt, samtidigt som du ligger neutralt lågt utan att oponera dej mot den andra sidan som ofta är minst lika falsk, men då på ett mycket mera utstuderat och diplomatiskt sätt som tydligen tilltalar dej?
  Jag har som exempel knappast hört dej kritisera socialdemokratin eller dess ledare? Detta trots deras medvetna och långsiktigt utstuderade planlösniningar, en ur Socialdemokratin mycket lyckad strategi som förvandlat Sverige till ett av de mest sekulariserade länderna i världen. Detta har skett samtidigt som de större kristna ledarna i vårt land tysta låtit sig indoktrineras och blivit köpta av de sociala satsningarna och därmed låtit sig vingklippas in i ett statligt bidragsberoende där medlemmarnarnas offervilja och engagemang har fått en allt mindre betydelse för samfund och församling, detta i rak motsatts till när frikyrkan en gång startade då väckelsens vindar fortfarande blåste över vårt land.

 • stefanswrd

  jag möts ju ständigt av denna kritik. När jag driver en viss fråga, så borde jag skriva och ta upp något annat. Anledningen till min fokus på Trump just nu är dess påverkan på kristenheten, framförallt den amerikanska, och allt som händer i USA påverkar även svensk kristenhet. Jag har svårt att se hur svenska socialdemokratin infiltrerar och skapar eufori bland svenska kristna. Jag kan inte diskutera alla frågor samtidigt. Den fråga du nämner om Camnerin, jag är väl den i Sverige som tagit upp frågan mest, jag har till och med skrivit en bok om det, ”Inte utan korset”. Så din kritik borde vill riktas mot 99,9 procent av alla pastorer som inte sagt ett ord om Camnerin och inte granskat ett ord av vad hon har skrivit.

 • Alexander Ekstedt

  Både Stefans artikel och Joel Halldorfs är fantastiska. Joel skriver om att kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Man kan kritisera och ändå förstå. Känna med en person och ändå ifrågasätta beteendet.

 • Inge

  Tack Stefan, jag förstår att det är en omöjlighet att vara alla till lags. Allt har dock ett pris, att kritisera denna Trump som hela världen hatar lär inte kosta speciellt, annat än att du får lite kritik på din blogg möjligen.
  Det hedrar dej att du tidigare lyft detta med Camnerins urspårade trosuppfattning.
  Hennes meritlista imponerar säkert? Teologie Doktor, författare, Biträdande rektor vid Teologiska högskolan, biträdande samfundsledare inom Equmeniakyrkan, ledamot i Kyrkornas världsråds centralkommitté, vice ordförande i Svenska bibelsällskapet, styrelseledamot i Bilda och i Verbum AB, delaktig i SKR:s arbets- och referensgrupper.

  Det är dock för mej en fullständig gåta, att en person som bevisligen saknar grundläggande förståelse om försoningen och korsets budskap som är grunden i den Kristna tron ändå tillåts att inneha så höga ledande poster i Svensk och internationell kristenhet?

  Att som pastor idag ifrågasätta hennes lämplighet lär kosta en hel del? Jag tror inte du eller någon ledande pastor idag skulle våga lyfta den kritik du hade mot Camnerin för ca 7 år sedan?
  Skulle du ändå göra detta är nog risken stor att ditt uppdrag som ledarskribent på Dagen avslutas i förtid?

 • Mikael Nyman

  Jag tycker Halldorfs artikel är väldigt intressant. Möjligen finns det en risk att man, om man omfattar den typen av resonemang som han för (”populismen har sin grogrund i verkliga problem, men de lösningar den föreslår är felaktiga, genom andra lösningar kan vi motverka populismens framfart”), går för långt i det andra diket. Man kan förklara framgången för högerpopulistiska och nationalistiska partier med att de attraherar de som ser sig som förlorare i det globala och moderna samhället. (Typ vita, lågutbildade män från arbetarklassen…) Svaret från många liberaler och progressiva är att man minns inte alls har tagit ifrån dessa grupper något, det rör sig bara om historiskt privilegierade grupper som fått se några av sina privilegier försvinna. Ur ett liberalt eller progressivt perspektiv blir då lösningen att dessa ”historiskt privilegierade” måste tänka om eller vara beredd att ändra på sitt liv.

  Tänk om flera faktorer, både materiella förhållanden och idéer, kan förklara olika sociala fenomen? Ibland skulle alltså Halldorfsk kommunitariansk förklaringsmodell kunna vara lämplig, i andra fall en mer liberal eller idébaserad.

  Bland många amerikanska kristna tror jag en del av förklaringen till ”trumpismen” ligger i en känsla av desperation över att kristendomen håller på att gå från att ha varit en majoritetsreligion, till att inom en inte all för avlägsen framtid bli en minoritetsreligion. Det är lätt att på ett ytligt plan tala om att politik och religion bör vara åtskilda, men svårare att mentalt ställa om från ett majoritetsperspektiv till ett minoritetsperspektiv. Den lätta vägen är att säga att det är ”vänstern” som är ond, och avsiktligt driver en avkristningspolitik. Man kan helt klart vara kritisk till delar av den progressiva agendan. Men i huvudsak tror jag att sekulariseringen eller avkristningen av de västerländska samhällena beror på långsiktiga sociologiska faktorer, och det är naivt att tro utvecklingen skulle kunna vändas om man bara lierade sig med den ena eller den andra politiska sidan. En viktig sak för kyrkan tror jag är att ställa sig frågan vad det innebär att vara i minoritet. I Sverige och en del andra europeiska länder har vi kommit längre i sekulariseringen, och det tror jag är en förklaring till att den ”religiösa högern” inte är lika stark bland t.ex. svenska kristna som bland amerikanska.

 • Inge

  Jag glömde kommentera detta med att ”du har svårt att se hur den svenska socialdemokratin infiltrerar och skapar eufori bland svenska kristna?”
  Någon eufori i den kristna församlingen lär knappast det Socialdemokratiska styret ha bidragit med, möjligen motsatsen, men som hjälp att öka förståelsen av deras metoder kan jag rekommendera Roland Hundfords bok ”Det blinda Sverige” från 1972 . Boken är högaktuell och intressant om man vill förstå den Socialdemokratiska strategin, som sedan 1930 talet haft en nästan kontinuerlig makt och därmed kunnat omforma vårt samhälle och anpassa människan efter sina socialistiska normer. Var och en får själv avgöra i vilken mån detta socialistiska experiment har påverkat den kristna utvecklingen i vårt land.

  Boken finns att ladda hem gratis som PDF i nedanstående länk.

  https://archive.org/details/detblindasverige_201912&sa=U&ved=2ahUKEwiTscqG_bHuAhXKwosKHVbiC3YQFjAAegQICBAB&usg=AOvVaw28rydTzWiFBiwS-p4vAQE_

 • http://www.andraget.blogspot.com Andreas Holmberg

  Man kan förvisso inte prioritera allt hela tiden (det vore ju en självmotsägelse). Ändå är det väl så ett valår som detta att socialdemokratins lika långvariga som lyckade försök att infiltrera Svenska kyrkans beslutande organ – och samtidigt släppa in Sverigedemokraterna där! – måste lyftas uthålligt och envetet, inte minst av frikyrkliga som du som samtidigt försöker engagera er i Svenska kyrkan. Det bisarra är ju hur högkyrkliga som Bo Brander (min studentpräst och Siewert Öholms begravningspräst) och min förre kyrkoherde Pär Stenberg här i Njutånger numera nekas prästvigning medan frikyrkliga halkar in på ett bananskal och man får prästvigas fast man tror att Jesus ruttnat eller att äktenskapet är mellan två personer, könstillhörighet egalt. Eller fast man promotar nätverket ”Kristen bortom Gud” och inte ens tror att Gud finns som ett ”från människan oberoende, självständigt skapande kosmiskt väsen”. https://www.kyrkanstidning.se/debatt/kan-man-vara-kristen-bortom-gud

  Som sagt – en hinner inte skriva om allt hela tiden. Men socialdemokraternas infiltrering (och i förekommande fall euforiskapande bland vänsterkristna) av Svenska kyrkan – och indirekt Equmeniakyrkan och Efs, se bara äktenskapsfrågan – är en så stor skandal, av internationella och konstitutionella dimensioner, att den näst efter demokrati-diktatur-spänningen borde komma på en kristen socialliberals (som jag uppfattar dej som, Stefan) prioriteringslista. (Men jag vet, det finns många saker att hojta om – tror dock att denna är roten till mycket ont i svensk kristenhet om än inte allt).

  Tack dock för din Trump-analys – tror att jag håller med om nästan vartenda ord utom, möjligen, huruvida Trump rent ideologiskt motsvarar vad vi brukar kalla fascism, där är både Stefan Arvidsson och Henrik Arnstad av avvikande mening: https://www.aftonbladet.se/kultur/a/1Bq1Wq/trumpismen-ar-inte-var-tids-fascism , jfr https://www.etc.se/utrikes/darfor-ska-vi-inte-kalla-donald-trump-fascist

 • http://www.andraget.blogspot.com Andreas Holmberg

  Maciej Zarembas avslöjande analys av den kvardröjande statskyrkan ligger också ute på nätet: https://zaremba.wordpress.com/2008/12/14/kyrkan-och-friheten/

 • stefanswrd

  du har säkert rätt i denna analys, mitt dilemma är dock att jag vet för lite om Svenska kyrkan, och detta skulle kräva att jag behövde börja sätta mig in i frågorna. Jag har ett lokalt engagemang där jag bor i Oscars församling, men här är det både konservativt och politiskt helt åt höger, så det är inte representativt för Svenska kyrkan

 • stefanswrd

  visst, min bedömning är dock att socialdemokraternas inflytande har kraftigt försvagats. Alliansregeringen 2006-2014 var mycket framgångsrik och skapade systemskifte, jag tycker dock att det finns frågor som gått för långt, privatiseringen av skolorna har gått för långt i varje fall i Stockholm. Att S nu har statsministerposten beror paradoxalt på SD:s framgångar som splittrar borgerligheten.

 • https://juakali.net Kjell

  Du skrev: ”Du verkar bekymrad över Forslund, Enarsson, och alla andra, stora och små, kända som okända, ja du tycks vara djupt orolig över alla de som inte helt delar din värdegrund (plus lite till som blir för långt att citera) ….. SD i Sverige.”

  Hela ingressen är egentligen bara ett sätt att säga: ”Min sanning är inte din sanning!” Det handlar om subjektivism där man vill att fakta och fantasi skall vägas mot varandra. Egentligen propagerar du för Subjektivism.

  Guds ord = Bibeln duger som värdegrund tillsammans med fakta.

  Fantasier, positivt tänkande, vanföreställningar, konspirationsteorier och falska profetior duger inte som värdegrund. I stället utgör de just bristen på värdegrund.

  Dialog eller kompromiss mellan sanning och lögn är inte möjlig.

  Oavsett om det handlar om makar, en familj, en församling eller ett land faller allting sönder när förtroendet skadas. När invånarna i ett land inte litar på något längre utom kanske sina egna tankar och någon förment missiasfigur är skadan så stor att anarki blir resultatet.

  När YouTube och Chatgrupper blir den viktigaste brunnen för ”information” är loppet kört.

  Okay, din kommentar var riktad till Stefan, inte till mej, men jag tror att Stefan (liksom jag själv) önskar att erbjuda fakta så att de som ligger i dikena kan välja att komma upp på vägen igen.

  Jag inser till fullo att den som redan länge har stridit på fel sida drar sig för att bekänna att han hade fel. Det behövs hjälp från ovan att våga ta steget att säga ”förlåt, jag hade fel”.

  Lukas 17:33 ”Den som försöker rädda sitt liv ska mista det, men den som mister det ska bevara det.”

  Alla som vill vara ärliga måste ju känna igen detta dilemma. Jag känner igen det och bävar.

  Låt os be för alla förvillade som har investerat prestige i att sprida sin förvillelse.

  /Kjell

 • Inge

  Hej Kjell!
  Du skall veta att jag har stor respekt för din och Stefans långa erfarenhet och era djupa bibelkunskaper.
  Ingressen du kommenterar syftade endast till att peka på att Stefans kritik av Trump upplevs i praktiken en fördömelse av alla de som inte helt och fullt instämmer i hans kritik, detta trots att han försöker påtala att så inte är fallet. Jag kan möjligen även uppleva detta i dina kommentarer även om du kanske inte menar så?
  Du skriver:
  Guds ord = Bibeln duger som värdegrund tillsammans med fakta.
  Det första är vi ju naturligtvis helt överens om, även om just ordet värdegrund är lite knepigt i sig numera. När vi sedan kommer till fakta blir det dock ännu svårare.
  Vad är då fakta? Vad är sanning? Vi lever idag i ett Postmodernistiskt samhälle, där inga definitiva termer, gränser eller absoluta sanningar längre existerar.
  Stephen Hicks skriver i sin bok ”Postmodernismen förklaring- Skepticism och Socialism….”

  ”Under större delen av 1900-talet sökte vänster – intellektuella efter en sekulär frälsningsideologi.
  Detta har endast intensifierats under 2000-talet.
  De intellektuella socialisterna stod inför ett dilemma. Å ena sidan borde de rationellt ha övergivit sitt synsätt, eftersom deras doktriner var felaktiga i teorin och katastrofala i praktiken. Men rationalitet är bevisligen inte ett drag som är vanligt bland de socialistiskt lagda. Om förnuftet talade emot socialismen var lösningen given: förkasta förnuftet. Om förnuftet inte ger tillgång till verkligheten, utan snarare är en mask för makten, avväpnas all kritik av socialismen.”
  Där är vi tyvärr idag år 2021. Samhället styrs idag av dessa intellektuella Socialister som har förkastat förnuftet till förmån för sina egna sanningar, sanningar som ändras efter deras känslor inte efter förnuft eller tidigare vedertagna sanningar eller bibliska normer. Det som var helt rätt för 30 år sedan kan idag vara helt fel eller tvärtom. Jag behöver knappast övertyga dig om enkeheten i att räkna upp ett stort antal fall där Bibels fakta är i raka motsatsen till de fakta vi idag mer eller mindre tvingas erkänna som sanning om vi fortfarande villvara socialt accepterade i denna värld, eller kanske inte ens i vår församling?
  Så illa är det tyvärr, då det postmodernistiska tänkandet nu även trängt in i många av våra kyrkor och samfund, inte ens där tar man Bibelns sanningar eller dess fakta på allvar. Det är visserligen inget nytt men tidigare fanns dock en större kunskap och respekt för Bibeln och dess Ord.
  Om man inte har all Fakta har man knappast hela sanningen. Det mesta vi gör är ett styckeverk och det vi idag klassar för fakta och sanning bygger ofta på antaganden och felaktiga modeller.
  När det gäller USA så har vi inte all fakta, problemen där kommer troligen att fortsätta med eller utan Trump.
  Jag anser dock att vi Svenskar har betydligt allvarligare problem att ta tag i på hemmaplan innan vi har kvalificerat oss till att lösa alla världsproblem.

 • Mikael Nyman

  En mer underliggande fråga är i vilken mån kyrkliga företrädare över huvud taget borde ta politisk ställning. Borde inte alla pastorer etc. hålla sig under kategori 4? Åtminstone i den mån de uttalar sig i sitt ämbete, eller såsom representanter för den kristna kyrkan, sedan kan de ju privat luta åt det ena eller det andra hållet.

  Det kan vara svårt att helt skilja mellan politik och teologi, då politiska ställningstaganden eller argument ofta bygger på en mer eller mindre klart uttalad filosofisk grund, som kan vara förenlig eller oförenlig med vad Bibeln lär.

  Jag skulle säga att som pastor eller teologi skall man presentera vilka bibliska principer som kan vara tillämpliga när det gäller politik, men inte gå utöver vad Bibeln lär. När vi står inför frågor där bibeln inte ger något klart svar, då måste vi respektera att kristna kan komma till olika slutsatser.

  En viktig sak som kristna förkunnare bör göra är att påpeka när folk missbrukar bibelverser för att stödja olika politiska uppfattningar. Det kan handla t.ex. om någon använder Apg. 17:26 för att motivera etnisk eller rassegregering, eller att någon argumenterar för att vi borde bli kommunister eftersom den tidiga kyrkan praktiserade egendomsgemenskap. (Utifrån min tradition skulle jag säga att spekulationerna kring ”Antikrist” och rädslan för ”globalism” som finns i vissa apokalyptiska sammanhang är ett exempel på ett dåligt bibelbruk.)

  Det är djupt problematiskt när vissa liberala kristna förvandlar den kristna tron till ett vänsterpolitiskt program (”Jesus var sosse”). Det är också problematiskt när en tidning som Världen Idag söker placera kristendomen någonstans ute på den politiska högerkanten, genom att ofta ta åtminstone indirekt ställning frågor som på sin höjd har en mycket vad koppling till den kristna trosläran. Man behöver ju inte läsa många artiklar för att skönja ett misstänkliggörande av Socialdemokraterna och en relativt positiv rapportering av Sverigedemokraterna. (Jag är själv varken sosse eller SD:are… har åtminstone hittills inte rösta på något av dessa partier i något val…). En tidning som Dagen står väl någonstans i mitten, och är varken uttalat ”kristen vänster” eller ”kristen höger”, har likväl samma problem med att man ofta tar ställning i politiska frågor.

 • Läsare

  Hej Stefan
  Borde du inte iallafall veta mer om svenska kyrkan än om Donald T. Det tycker jag du borde både som medlem och läskunnig, går väl inte att missa vad som genom åren hänt och tillåtits där.

 • wildwest63

  När man läser allt som skrivs om mr Trump så får jag hela tiden en känsla av att det finns många som är utomordentligt upprörda över att det finns människor i USA som har en åsikt som inte är densamma som de själva har! Fy – vad hemskt att i en demokrati möta människor som tycker tvärtemot som jag? Vedervärdigt, det är högerfascistiskt (finns det alltså vänsterfascim??), de är nästan Hitler-tillbedjare. Nästa steg är väl att Trump förberedde gaskamrar för Pelosi o Hillary Clinton och har ett hemligt nätverk med alla världens icke-socialliberaler genom en speciellt krypterad satellitkommunikation för att förinta alla som ifrågasatte antalet deltagare på hans installationsceremoni.

  Jag har ett förslag. Vi bannlyser, stänger av alla republikaners bankkonton, FB-konton, Twitterkonton, Instagram-konto, vi smutskastar dem, ifrågasätter deras vandel, försöker få dem utslängda från sina arbetsplatser, universitet och kyrkor. Vi gör så med alla republikaner, då är vi säkra på att inte missa en enda trumpist. Vi kallar dem halvnassar, högerfascister, demokratihatare, konspirationsidioter, människor utan mental förmåga till konsekvenstänkande. Så fort de öppnar munnen ska de få frågan: varför stödde du Trump. Fel sorts människor! De borde inte finnas. De förstör den härliga socialliberala värld vi byggt upp med starka mediehus som lär oss vad som är rätt och fel (det är fel att tycka illa om homosexuella partnerskap, ha synpunkter på alla aborter, ifrågasätta agendan bakom Sta Greta, vara för en kristendom som den presenteras i Bibeln). Nu har vi i decennier haft ett samhälle, en tjänstemannakår, ett politikerskrå, en journalistkår genomsyrad av rätt sorts åsikter. Och så kommer det 74 miljoner människor och tycker annorlunda? Förfärligt, fruktansvärt, förbluffande, ren fasa. Mao, Pol Pot, Stalin – de ville åtminstone något, ville ha utveckling, framåtskridande, inte en återgång till unkna värdekonservativa idéer som hör hemma på historiens skräphög.

  Nej, fram för den moderna världen, bort med det gamla, bort med traditioner, familjen, känsla av samhörighet inom sin nation, inom sin etniska folkgrupp. Höj skatter, låt politiker friskt dela ut det vi tjänat ihop till de som understödjer deras återval, ta ifrån föräldrar deras barn, indoktrinera ungdomarna i skolan, redigera i filmer och böcker så att inget påminner om den förfärliga värld som vi la bakom oss 1968.

  Om det är den underliggande tanken som skymtar fram så är det faktiskt ett par resor värre än Trump. Det är i varje fall samma retorik. Och därmed inte ett dugg bättre.

  Samtidigt undrar jag som en del i tråden – har vi inget annat att diskutera än historien om Trump som nu är förbi? Sverige är på väg ned i avgrunden och det enda de kristna gör här är att välja ytterligare en kristendomsförnekare till kristen ledare och att tjafsa om en prillig fastighetsmagnat som numera spelar golf i Florida och är så in i vassen historia vid det här laget och har/hade så oerhört lite med Sverige att göra.

 • Erik

  Att loppet är kört – gäller det även för det du skriver här?

 • Erik

  Hej Stefan. Eftersom du är hattbeklädd statsvetare undrar jag vad du menar med högerfascism – menar du att det finns vänsterfascism? Om inte är väl högerfascism tautologi och det räcker att säga högerdiktatur. Men finns det sådan diktatur? Eller är det fascisism och vänsterdiktatur som är de intressanta att jämföra och du bara lägger till höger för att du har läst för många Trump-twittrar och tycker att lite svartmålning av högern passar bra?

  Kjell kanske kan svara – han sägs veta att 99.93% sanning är lögn.

 • Anders Nordin

  Du (Swärd) skriver: ”Man ska läsa hans egna tweets, det har jag gjort i fyra år. Min slutsats efter att ha läst dessa i fyra år är följande:”

  – Vadan denna lidelsefullt nedlagda stora energimängd på just Trump?

  En äkta kristen profet torde knappast lägga fokus så starkt på ”myggorna” Trump och SD, att denne förleder människorna bort från det verkliga närliggande hotet; ”kamelen” Islam.

  Börjar dock fundera, kanske kan du ha fått det här uppdraget från Herren ändå?
  Att avslöja och förleda drivor av halvsanningsälskare, namnkristna och övriga genusflummande ”värdegrundare”, till undergång, diskriminering och ”slaveri” under …

  Samma uppdrag som Mika, Jimlas son (och de 380… nej – 400 profeterna) fick i 1 Kon. 22:a kapitlet?
  Inte att förleda en kung den här gången, utan ett folk.
  Det är faktiskt en möjlighet.
  Är det ditt uppdrag?

 • https://juakali.net Kjell

  Du verkar vara utomordentligt upprörd över att det finns människor i Sverige som har en åsikt som inte är densamma som din.

  /Kjell

 • https://juakali.net Kjell

  Från mej får du då en länk som svar. Stefan kan säkert svara bättre.

  ”Trump is not a fascist. But that didn’t make him any less dangerous to our democracy”

  https://edition.cnn.com/2021/01/24/opinions/trump-fascism-misguided-comparison-weber/index.html

  Jag inser att du kanske kommer att vägra läsa länken bara för att artikeln publicerades av CNN.

  /Kjell

 • https://juakali.net Kjell

  Tack för ditt svar, men det gör mej alltid lite ”skakis” när man har förtroende för mej, eller respekt för någon som helst påstådd status.

  Jag är en syndare som litar på att frälsningen är av nåd och gäller även mej. Det allra bästa är att misstro det jag säger och själv kolla med Skrifterna.

  Kanske växte vi upp ungefär samtidigt och det du skrev: ”De intellektuella socialisterna stod inför ett dilemma.”; var något som även jag konfronterades med bland studiekamrater på universitetet. Hade faktiskt ingen aning att intelligenta människor kunde vara kommunister.

  Det fanns ju faktiskt inte ett enda socialistiskt/kommunistiskt land där det inte var ett uppenbart helvete på jorden. På sjuttitalet lämnade jag Sverige på grund av sossarnas lögnaktiga politik.

  Man kan väl säga att lögnens stafettpinne på ett eller annat sätt har tagits över av muslimerna. Enligt deras lära blir det fred och himmel på jorden där Islam regerar. Praktiska bevis talar snarare om ett helvete på jorden.

  Blir det nu muslimerna som kommer att springa i mål med stafettpinnen?

  Jag tror inte det.

  Huruvida målet är i sikte vet bara Herren, men som det ser ut nu kommer en global rörelse som misstror allt och bara följer egna anarkistiska demagoger och charlataner kommer att vara nästa steg i den totala destruktionen av absoluta normer och förtroende och ”trohet”.

  Jag avstår från att nämna namn och annat för jag ser att det bara lockar fram uppror i dagens läge. Herren har tidtabellen och all makt!

  Herren välsigne och bevare dej och de dina.

  /Kjell

 • Erik

  Nej då, jag läste artikeln. Det är ju tur att någon kan se skillnad på Donald Trump och fascism.

  Apropå CNN; faktum är att jag till slut blev uppriktigt sagt trött att se på deras extremt ensidiga nyhetsrapportering under Trumps presidentperiod. Jag anser därför att CNN och dess gelikar är medskyldiga till den polarisering som råder i USA genom sina ständiga lögner (enligt din definition om att undanhålla delar av sanningen).

  När det gäller artikelns innehåll tycker jag att mycket stämmer på vilken politiker (demagog) som helst – den är nästan generisk.

 • https://juakali.net Kjell

  Om vi skulle sitta tillsammans med lite goda kakor och en kopp kaffe eller något annat man får tycka om att dricka, när solen sänker sig hastigt här 4 mil söder om ekvatorn, uppe bland bergen på 2000möh, skulle du bli förvånad.

  Du är välkommen om du vill. Jag kan ge dej länkar du aldrig hade anat.

  Men inte här. Det vore off topic.

  Herren välsigne och bevare dej och de dina i dessa mycket luriga tider.

  /Kjell

 • Sverige