kommentarer över amerikanska presidentvalet

Jag var som sjukast i corona när amerikanska presidentvalet genomfördes så det var inte möjligt för mig att följa själva valet när det genomfördes. Har dock i efterhand gått igenom en del av materialet och debatten. Eftersom jag som statsvetare har sysslat en del med amerikansk politik under många år, har jag vissa inblickar i ämnet, även om jag är nischad på energi- och klimatpolitiken. Jag har även något följt internkristna debatten i ämnet. De amerikanska kristna Trumpvänliga ledarnas kommentarer har jag ännu inte gått igenom något närmare.

Jag tycker att kristna debatten har varit för fokuserad på själva presidentvalet. Det är ju amerikanska kongressen som också väljs vid samma tillfälle och sammantaget är den ännu viktigare än presidenten. Kongressen har den yttersta makten över amerikansk ekonomi. Det är svårt för ett president att få särskilt mycket genomfört om man inte har kongressen med sig, att demokraterna hade en stark ställning under Trumpåren har begränsat Trumps möjligheter. Det är ju en del av amerikanska maktbalanssystemet, en president ska inte kunna göra precis som man vill, kongressen ska fungera som en överrock.

Tittar man på valet som helhet har det dock gått bra för republikanerna. Demokraternas majoritet i representanthuset krymper och republikanerna behåller majoriteten i senaten, vad jag begriper. Jag tolkar valutgången mer som ett proteströstande mot Trump, mer än ett röstande mot republikanerna som parti.

Världen Idag skriver på ledarplats att vi nu får räkna med en farlig vänstersväng i amerikansk politik med Biden som president. Det är inte särskilt sannolikt med detta valresultat. De mest vänsterradikala förslagen i Bidens program som jag har sett är skattehöjningar för de rika. Men det blir inte särskilt lätt för Biden att få igenom det i kongressen. Att det skulle införas en allmän amerikansk sjukvårdsförsäkring, så att även de fattiga får rätt till sjukvård, tycker man det är ett extremvänsterförslag, då ligger man långt till höger om Sverigedemokraterna i sina politiska värderingar. SD förordar väldigt tydligt att amerikansk politik ska gå till vänster på sjukvårdsområdet.

Man måste också komma ihåg att amerikanska judar i alla år gett sitt stöd till Demokraterna. De amerikanska judarna är en mycket dominerande grupp i New York, som är ett demokratiskt fäste sedan urminnes tider. Det är sant att det finns nyansskillnader i Israelfrågan mellan Demokraterna och Republikanerna, men det är mindre nyansskillnader. Demokraterna är mer Israelvänliga än något land inom EU.

Och så frågan om valfusk. Alla västerländska demokratier präglas av mycket strikta och genomkontrollerade valsystem. Jag känner inte till något fall i någon västdemokrati att det har förekommit anklagelser om valfusk som har påverkat valresultatet. Rösträkning och valadministration sköts ju av självständiga organ, de politiska partierna har ett mycket begränsat inflytande över detta. USA har ett decentraliserat system för valadministration och rösträknande, det sköts på delstatsnivå. Däremot är det ju noggranna prövningssystem, i en fungerande demokrati har ett politiskt parti naturligtvis rätt att överklaga och påpeka om man anser att det har förekommit felaktigheter i valprocessen. Det görs ju ofta, men handlar alltid om lokala rösträkningar utan betydelse för totala valutgången. I amerikansk politik var det vid valet 2000 det var en sådan process och med omräkning i ett område i Florida. Det gällde ett begränsat antal röster men av betydelse för valutgången. Om jag minns rätt handlade det då om anklagelser om att de svarta i ett visst område hade fått begränsningar i sina möjligheter att rösta. Men amerikanska systemet klarade ut den frågan.

Att en presidentkandidat för fram generella anklagelser om valfusk, vad jag kan minnas har det aldrig förekommit i modern tid i västvärlden. Trump är den förste som kommit med den typen av utspel. Det gjorde han ju redan vid valet 2016 då han menade att Demokraterna hade fuskat, utan att presentera några seriösa belägg för det. Anklagelser om valfusk har ju inte att göra med vem som vinner valet utan måste granskas oavsett valutgången. Nu vann Trump valet 2016 mycket överraskande trots flera miljoner mindre röster än Hillary Clinton, men varresultatet var helt korrekt, det amerikanska elektorssystemet kan leda till ett sådant utfall. Trump tonade ner valfuskanklagelserna när han själv vann valet, och från demokraternas sida fanns det ju inte någon saklig anledning att föra fram den typen av anklagelser. Att man förlorade valet har inget med valfusk att göra, så är det i en seriös demokrati.

Anklagelser om valfusk har nu förekommit igen. Det är ett helt ny typ av fenomen i västvärldens politik som Trump driver. Det har varit breda generella anklagelser om valfusk, inte bara kritik mot enstaka lokala röstberäkningar. Nu är inte USA en bananrepublik, det finns strikta prövningssystem för att hantera den här typen av anklagelser, och det pågår ju just nu. Det jag dock reagerar på är mängder av sociala medier-utspel och TV-intervjuer med Trumpanhängare som generellt lyfter fram valfuskargumentet, de presenterar USA som en bananrepublik, där en person kan avge mer än en röst, att dödas röster kan räknas m.m. Det finns inte några belägg för den typen av påståenden. De amerikanska valmyndighetera behöver uppenbarligen lägga en del krut på att förklara för folk hur valsystemet och rösträkningen fungerar, det är stor okunnighet som sprids genom olika kanaler. All erfarenhet i modern tid visar att amerikanska valsystemet är korrekt och noggrant, och det är inte någon som påstått något annat än Trump. Att USA skulle ha utvecklats till en bananrepublik under fyra år som Trump som president, där valadministrationen inte skulle fungera, det finns inga belägg för ett sådant påstående.

Man bör komma ihåg att Trumps valfuskanklagelser gentemot vissa delstater även drabbar republikaner som framgångsrikt valts in i dessa delstater till uppdrag i kongressen. Jag tror inte att dessa republikaner är särskilt roade av dessa processer och eventuella omräkningar som ska göras.

Röstsammanräkningen i presidentvalet är färdig. Biden får 306 elektorsröster och Trump får 232. 78,6 miljoner amerikaner har röstat på Biden, 73,1 miljoner har röstat på Trump. När det gäller procentsiffror har Biden fått 50,8 procent och Trump har fått 47,2 procent. Det som är troligt är att de överklagande- och rättsprocesser som Trump har dragit igång knappast kommer att påverka dessa siffror mer än marginellt. Även om man kommer att hitta felräkningar i några delstater så kan det inte påverka slutresultatet. Elektorssiffrorna är alltför tydliga för att kunna förändras, skulle de förändras marginellt är det mycket sensationellt.

Den enda rimliga slutsatsen är att presidentvalet är ett stort misslyckande för Trump. Går man igenom amerikanska presidentval senaste 100 åren brukar en sittande president bli omvald, om man inte av någon anledning har helt misskött sig eller förlorat förtroendet hos stora delar av befolkningen. Det har bara hänt i modern tid en enda gång att en sittande republikansk president har misslyckats så stort som Trump vid omvalsförsök, det var George Bush den äldre vid presidentvalet 1992, som då fick storstryk mot Bill Clinton. Sittande presidenter i modern tid har klarat av att bli omvalda, Obama blev omvald 2012, George W Bush valdes om 2004, Bill Clinton valdes om 1996. För att inte tala om Reagan på åttiotalet.

Den sittande presidenten har ett starkt övertag genom att man kan påverka agendan som president och har också alla möjligheter att visa på ett dugligt ledarskap, en opponerande presidentkandidat har svårt att matcha detta. Den stora kris som har dykt upp under Trumpregimen med coronan, den typen av kriser brukar för de mesta gynna sittande presidenter, som då får möjlighet att visa ett kompetent ledarskap och med fast hand leda landet ur den kris som har uppstått. Det har Trump uppenbarligen inte lyckats med.

Så oavsett vad man tycker om Trump som president, det diskuterar jag inte nu, den frågan tar jag upp när jag blivit frisk, så tycker jag att han har misslyckats rejält i detta presidentval. Bättre att erkänna det än att sprida diffusa och konspiratoriska teorier om valfusk.

 

 

 

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Peter Wilhelmsson

  Hur allvarligt ser du på läget?

  Sofia Näsström skriver på DN, debatt att det vi nu ser är ett försök till statskupp:

  https://www.dn.se/debatt/vi-bevittnar-ett-forsok-till-statskupp-i-usa/

  Hur ser du på det?

  Som jag förstår Trump så är han inte bärare av en demokratisk anda och kultur, utan han drivs av andra mål och saknar respekt för demokratiskt förhållningssätt.

  Hur långt kan han driva sin linje? Är det en risk att han kliver över ytterligare trösklar som hittills varit otänkbara för att få de elektorer han behöver för en ny period, alternativt får tillsättandet av president för nästa mandatperiod till kongressen för avgörande?

 • Stefan swärd

  amerikanska konstitutionen och grundlagarna är mycket stabila, Trump har gått längre än någon annan när det gäller att utmana systemen. Jag avvaktar nog i denna fråga till dess att jag repat mig.

 • kjell

  Varken Trump eller Biden bestämmer när allt är klart, men det är en nackdel för Trump att han sa ”sanningen” till media, om han från början hållt god min mot media hade han antagligen segrat stort, han är affärsman och satsade på nationen, covid 19 störde ekonomin.
  Han satsade också på Israel, ”då borde han bli välsignad”

 • Inge

  Vi är nog alla överens om att demokrati byggd på en kristen grund har fungerat väl och har lagt grunden till hela västvärldens framgång.
  Jag funderar ändå på om vi är blinda och fått en övertro på att demokratiska beslut alltid är rätt? Beslut fattade av en majoritet med seculariserade människor är knappast en garanti för att beslutet är rätt.
  Väljare kan idag i demokratiska val ge mandat och skapa majoritet åt dåliga ledare som kan styra hela länder ner i fördärv.
  Jag funderar på om demokratin i vår seculariserade värld där de kristna hamnat i minoritet möjligen håller på att spela ut sin roll? Vi lever i en tid då till ock med bibelns grundläggande sanningar justeras genom demokratiska beslut vilket belyser den verklighet
  vi lever i.

 • Stefan swärd

  Demokrati är inte alls någon grund för att beslut blir rätt. Hitler grep makten i Tyskland genom demokratiska beslut. All historisk erfarenhet säger dock att diktatur är ett ännu värre system. Demokrati skapar möjlighet för kontrollmekanismer och att rösta bort politiska ledare som missköter sig. Vi kristna kan inte förtrösta på politiska system, det är Kristus som regerar över kungarna på jorden, och han har all makt i himlen och på jorden. Det är grunden för den troendes visshet, inte ett politiskt system.

 • Inge

  Godmorgon Stefan.
  Skönt att du är på bättringsvägen.
  Jag är helt enig med ditt svar.
  Visst är det så att ”Demokrati skapar möjlighet för kontrollmekanismer och att rösta bort politiska ledare som missköter sig” men om majoriteten är koruppt och avfallen hjälper inga demokratiska beslut. Bibeln ger flera exempel på detta. I dag verkar de flesta, även kristna vara mera bekymrade över USAs politik än vilka egna politiker som styr vårt land?
  Men som du sa vi troende skall förtrösta på Kristus, inte på politiska system.

 • Tord Ivarsson

  Du ger oss en statsvetares perspektiv på amerikansk politik och dess historia, intressant.

  I detta val finns kanske oöverträffat starka underliggande ’contentions’, mycket starka känslomässiga motsättningar och investeringar ’at stake’. Donald Trump gick förra gången till val på budskapet att ”röja upp i träsket”, och han har levererat efter sin förmåga. Mycket står på spel för många.

  I det ljuset är det inte omöjligt tänka sig att riktade, ljusskygga, tekniskt manipulerande operationer har planerats och ägt rum under valet. (Det är ju hur D.T. motiverar sin legala kampanj att ifrågasätta valresultatet).

  Idag kommer intressanta uppgifter om användningen av sammanräknings-mjukvara (Dominion) som t.ex. delstaten Texas har förkastat i sina val. Dominion ägs av vänster-aktivistiska ägare med säte i Venezuela. G.Soros lär finnas med som finansiär i kulisserna.

  Som f.d. datatekniker känner jag väl igen problematiken och möjligheterna att manipulera information på de mest lömska sätt. Observera att detta system inte har att göra med själva valet och rösterna fram till rösträknaren, utan vägen som följer därefter, dvs leverans vidare till federala myndigheter mm. Man behöver ju bara ladda in ”fel” mjukvara för tillfället, och sedan boots om så att ”rätt” program kommer tillbaka om någon vill kontrollera.

  Giuliano berättar om senaste bevisen angående fusket. De har 30 dagar på sig att bevisa.

  https://www.youtube.com/watch?v=pSsWuYjRj-U

 • heidihansdotter

  Mycket bra analys.

 • ARN

  Tack Gud, att du är tillbaka från sjukhuset, må Gud välsigna dig!

  Jag tycker debatten i media är snedvriden och förblindad, alla anklagar, samtidigt som man uppvisar ett ännu sämre beteende, där man skambelägger motparten. Bidens tidigare gärningar och kommentarer krockar hårt med Bibeln, utifrån det har jag svårt att förstå hur man som kristen kan tycka att han är ett ”bättre alternativ”?

  Till skillnad från tidigare val (vad jag vet), finns det en rad profetior om att nuvarande president kommer sitta två mandatperioder? Vi ska givetvis pröva profetiska ord, men tänk om Gud faktiskt har lagt sin hand?

 • Mikael Nyman

  Man bör vara ytterst försiktig med att sprida rykten. och konspirationsteorier kring valet, och jag tror det är osannolikt att man skulle kunna presentera bevis för fusk en sådan omfattning att det skulle ändra valresultatet. Men det finns skäl att påminna:

  https://www.youtube.com/watch?v=LkH2r-sNjQs

 • kjell

  Björn Norström lärare i usa har en saklig video på samnytt.

 • Tord Ivarsson

  Javisst, man bör vara ”ytterst försiktig” med att sprida rykten, men tveksamheten med Dominion som trovärdig mjukvara i ett presidentval, är ett faktum. Flera av de demokratiska politikerna har tidigare uttryckt farhågor om den och historien handlar även om Hugo Shavez ”landslides”. Denna fråga är uppe på legal nivå. Närmast pinsamt att blunda för ett sådant problem.
  Jag anser att röstningen ska göra om helt & hållet i de aktuella staterna.