Kyrkan och Greta Thunberg

Det finns trender i moderna kristenheten jag starkt sympatiserar med. Det finns trender i kristenheten jag är mycket skeptisk till.

En sådan trend som jag har svårt med är den kristna högernationalismen som enligt mina bedömningar är på framsteg, kanske allra mest i USA men det märks också tydligt i Sverige och vissa Europeiska länder. Ett problem med detta är att det skapar en politisering av kristenheten, där vissa sekulära politiker, framställs som viktiga Guds redskap för förändring. Hur man förhåller sig till vissa helt sekulära politiker och partier, blir då en viktig markering av ens andliga tillstånd. Ger man inte stöd åt rätt politiker eller parti uppfattas man som andligt vilseledd. Enligt min mening är detta heresi, det är inte i enlighet med evangeliets budskap. Med högernationalismen följer också vetenskapsförakt, en förakt för bildning, och objektiv kunskap. Rykten, spekulationer, lösryckta citat, görs till absoluta sanningar.

En kristendom som visar vetenskapsförakt, förakt för bildning, förakt för objektiva kunskapsinhämtning, det har jag inte mycket till övers för. Vetenskapen har begränsningar och det är ett stegvis sökande efter kunskap, och inom akademins ram kan det också odlas vidskepelse. Men man måste skilja på forskning med djup förankring i forskarsamhället och där det finns överväldigande stöd för vissa sanningar, och spekulativ forskning som inte har prövats på ett mer seriöst sätt. Vetenskap och forskning har sina rötter i Guds kallelse till människan att vårda och förvalta planeten. Det är extremt få frågor där Bibelns perspektiv står i motsats till seriös och väl beprövad vetenskap. I sådana situationer väger Bibeln tyngst för mig, så är det för en evangelikal kristen.

Jag har i många år sysslat med miljö- och energi- och klimatforskning. Är hyfsat insatt inom dessa områden, och jobbar fortfarande med konsultuppdrag inom näringslivet inom dessa områden. Jag har bland annat varit med på 15 av FN:s globala klimat- och miljökonferenser.

Forskarna började slå larm om att vi släpper ut för mycket växthusgaser, framförallt koldioxid, redan på åttiotalet. Det kommer att leda till stigande temperaturer och klimatförändringar sade man. Utsläppen beror på att vi varje dygn förbränner ofantliga mängder kol och olja runt hela planeten. Dessutom bränner vi och plöjer ner regnskogar, vilket också leder till utsläpp av koldioxid. En överväldigande majoritet av klimatforskarna runt om i hela världen och samtliga ledande vetenskapsakademier ger sitt stöd till klimatforskningens slutsatser.

Som kristen tror jag att det är Gud som har skapat allt, och en avgörande del av hans skapelse, är atmosfären runt vår planet. Det är den som gör det möjligt med liv på jorden. När vi släpper ut enorma mängder med växthusgaser varje dag, påverkar det det tunna atmosfärhöljet runt jorden. Med mer koldioxid i atmosfären, leder det till att planeten långsamt värms upp. Då smälter isar på lång sikt, öknar breder ut sig, och det påverkar klimatet på ett sätt vi inte kan förutse.

Den kristna högernationalismen är ofta allierad med en variant av kristen klimatskepticism. Man är mer oroad över klimatpolitiken än klimatförändringarna.

Greta Thunberg står för en sund reaktion. De unga idag, deras barn och barnbarn ska leva på vår planet mellan 2100-2200. Att de är djupt oroande över klimatforskningens slutsatser, är en helt normal reaktion. Greta har fått bli en symbol för ett växande miljömedvetande hos den unga generationen. Som kristen tror jag på Jesu återkomst och han ska få ordning på vår värld genom ett Guds ingripande. Men ingen vet dagen eller stunden. Så ur ett kristet perspektiv är det helt riktigt att långsiktigt ta ansvar för förvaltningen av vår planet, där utsläpp av växthusgaser och att sköta om atmosfären är en avgörande fråga för att dina barnbarn ska kunna leva på vår planet. Att vänta på Jesu återkomst och strunta i den värld vi har nu, det är en mycket oansvarig kristen hållning, och inte särskilt föredömlig.

Att människan förstör miljön och klimatet är synd och mänsklighetens uppror mot skaparen, det är uttryck för att materialismens Gud dominerar i världen.

Det är sorgligt när man i kristna sammanhang dissar Greta och ungas klimatoro. Greta är varken en profet eller en andlig röst, hon är bara uttryck för en ung generations oro för hur dagens eliter förvaltar vår planet.

Jag har jobbat med klimatdebatten och klimatforskningen nu i över 20 år. Min uppfattning är att Greta har helt rätt. Hon har begripit detta betydligt bättre än politiken. Trots att FN:s klimatkonvention bildades 1992 har världens länder fortfarande inte börjat minska sina utsläpp av växthusgaser, framförallt koldioxid. Man skulle kunna säga att det pratas väldigt mycket om klimatet, men sammantaget görs det väldigt lite.

Att kristna dissar klimatfrågan, och mer eller mindre demoniserar klimatengagemang är obegripligt enligt min mening. Det är uttryck för en kristen vetenskapsförakt. Och även om det skulle visa sig om 20-30 år att klimatforskningen har innehållit felaktigheter, föreslår man ändå rätt åtgärder, avveckla kol och olja, och sluta hugg ner regnskogarna. Oljeberoendet görs oss beroende av några få diktaturstater och tvivelaktiga stater som Iran, Irak, Venezuela, Ryssland, Saudi-Arabien.

Fortsätt gigantisk användning av olja och kol, vad är det för kristet budskap med detta? Det är i praktiken vad kristna klimatskeptiker säger.

 

 

 

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Rickard Carlsson

  Hej
  I huvudsak håller jag med dig. Men, några ytterligare funderingar från min sida. Det ena, att Greta Thunberg står för en sund reaktion, ställer jag mig delvis tveksam till. Reaktionen och oron över klimatförändringarna må vara sunda i sig själva. Däremot retoriken som används, ”jag vill att människor ska känna panik” (kanske inte exakt citerat) och liknande synnerligen alarmistiska uttalanden är i min värld långt ifrån sunda. Panik har mig veterligen aldrig bidragit till något konstruktivt.
  Vidare, hela debatten om klimatet, uppvärmning och dess konsekvenser har på kort tid fått en karaktär av att vara extremt svart eller vitt. Viljan till nyanser, berättelser om osäkra faktorer m.m., m.m. lyser med sin frånvaro. Och OM någon, även öppet och ärligt, ställer sig tveksam till det som framförs i miljödebatten är begrepp som klimatförnekare m.m. nära till hands att få sig påklistrat.

  Det finns så otroligt mycket av definitiva och absoluta påståenden och förhållningssätt i klimatdebatten som jag ställer mig minst sagt tveksam till. Däremot, på ett principiellt och strategiskt plan ska vi SJÄLVKLART vara rädda om vår planet och göra allt vi kan för att den långsiktigt ska leva och må bra. Men vi måste kunna prata om det på ett mycket mer nyanserat sätt än idag.

 • gäst & främling

  I min ungdom sjöng vi Jesus skall komma så har han sagt, ”tänk om han kom idag”

  Men när vi ser på tidens tecken att vi är nära, då tystnar det budskapet.

  Nu lyssnas till profeten Greta.
  Men när Karl Gerhard profeterade om hästen från Troja, var det ingen som förstod fast Jesus säger att han kan låta ”stenar ropa”

  Luk 12:22-26
  Och han sade till sina lärjungar: ”Därför säger jag eder: Gören eder icke bekymmer för edert liv, vad I skolen äta, ej heller för eder kropp, vad I skolen kläda eder med. Livet är ju mer än maten, och kroppen mer än kläderna. Given akt på korparna: de så icke, ej heller skörda de, och de hava varken visthus eller lada; och likväl föder Gud dem. Huru mycket mer ären icke I än fåglarna! Vilken av eder kan med allt sitt bekymmer lägga en aln till sin livslängd? Förmån I nu icke ens det som minst är, varför gören I eder då bekymmer för det övriga?

  ”Krukmakaren” gör vad han vill med kärlet”
  Det fick Noa/Sodom uppleva.

  LPs vackra sång får oss att tänka på vad som ligger framför.

  https://klimatsans.com/2015/10/04/fransk-vetenskap-mosar-ipccs-klimathot/

 • Stanley Östman

  ”Jag har jobbat med klimatdebatten och klimatforskningen nu i över 20 år. Min uppfattning är att Greta har helt rätt.”

  Oj, oj, oj – vilken tyngd i den allmänna samhällsdebatten !

 • stefanswrd

  naturligtvis viktigt hur diskussionen förs, men följer man politiken på närmare håll så är det förvånande hur långsamt det går och hur lite som händer. FN:s klimatkonvention bildades 1992 och de globala utsläppen har ökat nästan varje år sedan dess, det är bara lågkonjunkturår där det har varit en liten dipp. Jag analyserar inte närmare vad Greta säger, hon är 16 år och då brukar man vara väldigt svart-vit. Det viktiga är att lyssna på klimatforskarna.

 • Inge

  Hej Stefan.

  Det måste kännas lite uppgivet och hopplöst att konstatera att allt ditt och FN:s arbete under de senaste 20-30åren inte åstadkommit någon egentlig förändring?

  ” Man skulle kunna säga att det pratas väldigt mycket om klimatet, men sammantaget görs det väldigt lite.”

  Skeptikerna har då möjligen rätt?
  De påstår ju att alla dessa enoma insatser som engagerar och föder mängder av eperter med feta arvoden, endast påverkar klimatet med någon promille.

  Visst har vi alla ett ansvar att vårda den skapelse som Gud har skänkt oss. Vi har ett stort ansvar att inte medvetet förstöra allt det vackra som Gud har gett oss att förvalta.

  Bibeln är dock tydlig med att denna värld kommer inte att bestå för evigt, den har en början och ett slut, mycket tyder på att slutet nu närmar sig, vi vet inte när men vi ser tecknen som gör att vi förstår att det är nära nu. Vi människor kan inte stoppa det händelseförlopp som Gud i sitt ord har förutsagt.
  ”Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.”

  Talet om klimatet har blivit som en ny religion som man tror skall rädda mänskligheten från undergång.

  Vi är dock inte kallade att rädda denna värld från klimathot och en kommande katastofer, utan vi är kallade att predika evangeliet till frälsning befrielse för de förlorade.

 • Martin Hallebo

  Jag köper det inte alls. Att bunta ihop skeptikerna till denna tids domedagssekt med nationalister är djupt ohederligt. Läser både förespråkare och skeptiker och min uppfattning är att skeptikerna har mer på fötterna, mer erfarenhet av riktig klimatforskning än ex IPCC. Klimatmodellerna håller helt enkelt inte. Du får gärna komma med bevisen, Stefan. Att bara hävda för att du suttit på klimatkonferenserna, så kan du grejerna.
  En vuxenvärld som utnyttjar en 16-årig tjej och upphöjer henne till ikonstatus i ett ämne där hon omöjligen kan äga den kunskap som krävs för att göra korrekta bedömningar, skrämmer mig.
  Det du o andra ivrare i klimatfrågan uttrycker är vetenskapsförakt. IPCC är en POLITISK organisation. Ingen vetenskapsinstutition.

 • http://www.samuelvarg.se Samuel Varg

  Bra där Stefan!

 • stefanswrd

  IPCC är en gigantisk sammanslutning av forskare från hela världen inom ett antal olika discipliner, jag har träffat ett antal av dem och lyssnat på ett antal av dem. Samtliga ledande vetenskapsakademier ger sitt stöd till IPCC-forskningen.
  Nästan alla världens länder har ställt sig bakom FN:s klimatkonvention som bygger på IPCC-forskningen, varför skulle Saudi-arabien och Iran och Ryssland ge stöd till detta om det finns mycket bättre klimatforskning på annat håll som går i annan riktning?

 • Kenneth Mäki

  https://uvell.se/2018/12/11/pr-spinnet-bakom-greta-thunberg/

  Kanske klargör för en del varför det luktar falskt om hela Greta karusellen.

 • Mikael Nyman

  Något som slår en är att det verkar vara i mångt och mycket samma personer och grupperingar som är kritiska till invandring/mångultur, som även är skeptiska till klimatförändringarna. Vid en första anblick kan det ju tyckas vara ganska olika frågor, som inte har så mycket gemensamt. Jag har svårt att se att det skulle finnas något direkt logiskt eller kausalt samband mellan de båda frågorna. Om det skulle visa sig att mångkulturalisterna haft rätt om invandring, följer det av detta att vi måste ta krafttag mot klimatförändringarna? Och omvänt, om det skulle visa sig att invandringskritikerna haft rätt, följer det av detta att klimatförändringarna är en bluff? Jag har svårt att se detta.

  Jag kollade lite kommentarsfältet på Dagens facebooksida, och reaktionerna var väl ungefär som man kunde förvänta sig när något av ämnena invandring, islam eller klimatförändringar tas upp. Det som torde vara intressant ur ett kristet perspektiv är att många av de kristna invandrings- och klimatskeptikerna tycke utgå från dispensationalistisk (eller åtminstone dispensationalistiskt influerad) eskatologi, med den ofta konspiratoriskt färgade synen på EU och FN som tenderar att komma med denna.

  Om man tror att dispensationalismen och den futuristiska synen på bl.a. Uppenbarelseboken är den rätta, då får man ta de konsekvenser som följer därav. Nu tror jag dock att, om vi skall gå efter de klara bibelställen som finns i bl.a. evangelierna och epistlarna om Jesu återkonst, tror jag att amillennialismen är den enda hållbara eskatologin. (Jesus skall komma tillbaka en gång för att döma levande och döda, och Guds rike är inget politiskt rike, etc.) Sedan får de delar av Bibeln som innehåller mycket symbolspråk tolkas i ljuset av de klara bibelställena. Jag skulle alltså inte protestera om frikyrkligheten slängde ut dispensationalismen. Då skulle frågan om klimatförändringar (eller invandring, eller EU), kunna disputeras utifrån den faktiska evidens och de sakargument som finns, snarare än huruvida de är ett led i en antikristlig konspiration.

 • Inge

  Stefan du verkar ha en Trollkarl och magiker som dej hejar på i alla väder?
  Man skulle rent av kunna tro det är en varg i fåra kläder? https://www.samuelvarg.se/om/

 • Martin

  Men att DU lyssnat till dem; ger det dem legitimitet som klimatforskare? Har du läst: ”The Delinquent Teenager who was Mistaken for the World’s Top Climate Expert: IPCC Expose”. En genomgång av hur IPCC är uppbyggt. En verklighetsfrånvänd organisation som inte tål granskning. Den7 februari skrev The Telegraph om hur det medvetet fuskas och ändras med siffror och kallade det den största skandalen någonsin. Över 31000 amerikanska forskare inom olika vetenskapliga discipliner har skrivit ett upprop mot klimatalarmismen och hävdar att det inte stämmer. Freeman Dyson, en av de främsta fysikerna i världen, sågar slutsatserna i klimatforskningen. Det har blivit en fars. IPCC är inte trovärdiga. Det mest oroväckande är den polarisering som du faktiskt bidrar med. Där du utmålar din ståndpunkt som sann och där de som vågar ifrågasätta är högernationalister. Riktigt dåligt. Det är ett sekt beteende. Och det har jag erfarenhet av. Tyder snarare på att argumenten tryter och därför måste man svartmåla den ”andra sidan.”

 • Martin

  Varför var Exxon en av de stora understödjarna bakom XR?

 • wildwest63

  Den som är heretiker är den som följer den nya Religionen med sin profet (ibland Jesus), med sina domedagsprofetior, sin liturgi, sina livsregler som krävs för att vara med i sekten och uteslutandet av alla andra som förtappade/politiskt inkorrekta osv.

  Högernationalismen vet jag inte vad det är för nåt. Däremot borde varje troende kristen vara en förespråkare för sanning och rätt. Det sista en sådan person gör är att omedelbart och reflektionslöst svälja det Makten har att säga. En kyrka som dansar efter Maktens pipa är en heretisk kyrka. Till att börja med verkar det snällt, tjusigt och gulligt. Sen ser vi vad som händer.

  IPCC är en politisk organisation. Den måste jobba med kompromisser för att få med sig alla länder. Grova fel och förvanskningar har upptäckts under resans gång. Redan det borde få varningsklockorna att ringa. Det finns enormt många invändningar mot forskarpanelens resultat. Eftersom de går emot rådande konsensus, dvs är politiskt inkorrekta, så kommer de inte fram i debatten. Är det så oerhört svårt att förstå att om man är beroende av forskningsanslag för att fortsätta sitt jobb, där forskningsanslagets omfattning och storlek är beroende av hur opinionen ställer sig till frågan, så kommer man givetvis inte attackera den hand som föder en? Varför finns aldrig tveksamheter med? Varför finns aldrig en diskussion om själva motsatsen – att det är människan under en begränsad historisk tid som orsakar klimatförändringarna? När lika seriösa forskare på andra sidan inte får komma till tals bör återigen varningsklockorna ringa kraftigt.

  Det är ingen tvekan om att klimatet kan vara på väg att ändra sig. Så har skett under historiens gång, även om dagens alarmsignaler ofta baseras på data senare än 1860. Det är mycket tveksamt hur mycket människan bidrar med. Det räcker med ett större vulkanutbrott så har alla ansträngningar under ett antal år raderats.

  Istället för att skapa förutsättningar för en global världsregering som INTE, aldrig någonsin, kommer acceptera sanning som grund borde kristna istället söka sanningen utan skygglappar. Det verkar svårt för vissa.

  Jag tänker i varje fall inte acceptera att bli kallad heretiker bara för att jag tvivlar på sanningshalten i genompolitiserade organisationers kompromissbeslut.

 • gäst & främling

  Vis 17:7-10
  Och trolldomskonstens gyckelverk lågo slagna till marken, och vishetsskrytet fick en snöplig vederläggning. Ty de som gåvo sig ut för att kunna fördriva all skräck och bävan från sjuka sinnen, de voro själva angripna av en rädsla värd att le åt: också utan att något verkligt farligt fanns där, som kunde väcka deras fruktan, jagades de upp, när smådjur kröpo förbi och ormar väste. De höllo på att förgås av skräck, ja, de vågade icke ens att (se upp i luften), som man dock ingenstädes kan undkomma.
  (Som är full av co2)

 • Kristina Holmgård Semitjov

  Gretas kampanj gäller CO2 frågan först och främst. De trillioners dollars som nu troligtvis felplaceras skulle kunna gå till riktiga problem som att bekämpa miljögifter.
  Vi behöver uppmuntra barns kreativitet, engagemang och entreprenörskap. Men vi vuxna behöver vägleda, styra upp, avråda och i detta fall visa på vetenskap som inte tillnärmeslevis vet orsaken till eventuella!!! förändringar som skulle behöva oroa oss.. utanför normala klimatvariationer. Det troliga verkar mer och mer uppdagas att det är solens aktivitet och många andra variabler som påverkar. Som kristen med hyfsad urskillning så borde vi se att det finns en rimligt sannolik agenda som pågått sedan 70 talet fram nu till delmål agenda
  2021 och sedan agenda 2030….Här ett färskt exempel på denna agenda och fulspel.. djävulen är ju lögnens fader så vi får passa oss..
  Flera att lyssna till är Lars Bern och Lennart Bengtsson, som får mycket lite utrymme i MSM. Något som oroar mig mycket med tanke på vuxenansvar är att Greta utnyttjas och nu leds in i ”Antifa” liknande aggressiva organisationer. En hel ung generation berövas framtidstro, tilltro till vuxna och vetenskap, de drabbas av depression och ångest pga denna ovetenskapliga alarmism. Ser med fasa fram emot hjärntvättade vilseledda ungdomar som gör våldsaktioner världen över, alltjämt med vuxna människor ansvarslösa påhejande.

  Fridens🌿

  https://principia-scientific.org/breaking-news-dr-tim-ball-defeats-michael-manns-climate-lawsuit/

 • Kristina Holmgård Semitjov

  Detta är en mycket intressant och må jag säga nödvändig läsning.
  ” Putting Climate Change Claims To The Test”…https://www.thegwpf.com/putting-climate-change-claims-to-the-test/

 • theo

  Hej Stefan!
  Jag är ärligt sagt förvånad hur lite pastorer sätter sig in i frågeställningar. Du har gjort det och det är bra, men lika förvånande är att du inte verkar bry dig om att ta dig an motrösterna. Jag har inte kunnat se att du granskat dem och kunnat klargöra varför de har fel. Det ända du gör är att acceptera vissa som har auktoritet och följa dem.
  Lennart Bengtsson – han har nämnts tidigare i denna tråd – är en klimatforskare som jag anar knappast någon vågar jämföra sig med i Sverige. Ändå är det tydligen inget du bryr dig om – i alla fall har jag inte sett att du bemödat dig att göra det då han jag med mycket vetenskaplig tyngd motsätter sig Rockströms retorik. Han säger inte att ICCP har fel utan att politiker vänder och vrider deras tjocka rapporter till något de alls inte sagt. Det används för ett politiskt syfte. Jag skulle vilja be dig att kommentera detta.
  Har du läst Jacob Nordangårds bok om en klimatsmart historia? Vill du vara snäll att göra det? Genom att bara tala för en sida gör du dig inte riktigt trovärdig och det känns oerhört ledsamt. Så VG och kommentera båda herrarnas forskning!