Svar på kritik mot pastorsuppropet

Ett försök att besvara kritiska synpunkter på pastorsuppropet.
Jag noterar i olika sammanhang som väntat en omfattande kritik mot pastorsuppropet. Här följer ett försök från min sida att kommentera kritiken. Detta är inte heltäckande utan en respons på kommentarer som dykt upp i sociala medier och några kommentarer på min blogg. Det kan också ge en bild av hur motargumentationen ser ut. Det är bara mina personliga synpunkter, det är inte möjligt att processa detta med alla 118 undertecknarna. Kritiken på Aftonbladets kommentarsfält lämnar jag, har bara tagit med något av kritiken med kristna förtecken.
Pelle Poluha skriver på twitter: ”Sveriges pastorer har fel, igen. Fortsatt svartvitt tänkande i en fråga som rymmer nyanser. De pekar på Trump och Orbán men har i själva verket problem med folkviljan. Och bakom skärpt migrationspolitik ser de fortfarande enbart illvilja. Finns det hopp för Sveriges pastorer?” Svar: Håller med Poluha att vi har problem med folkviljan. Vi kritiserar den allt restriktivare invandringspolitiken med omfattande stöd i Sveriges riksdag. Man måste också i en demokrati få framföra minoritetsståndpunkter.
Stefan Sandell skriver på twitter: När den ”den profetiska frikyrkorösten” i det nya millenniet är ett eko från Hollywood, ”akademia”, media och de statsbärande partierna. Svar: Vi kritiserar i artikeln de statsbärande partierna och svensk media har sedan 2016 knappast varit särskilt flykting- och invandrarvändligt. Hollywood har inte något med saken att göra. Akademin driver forskning och tar nästan aldrig ställning i den här typen av frågor.
Elisabeth Ärlebäck skriver på Facebook att: ” Ja det är bedrövligt och allvarligt att det för vissa människor i vårt land är fult att värna om det egna landet. ”Jag är så glad att jag är Svensk” sjöng Birgitta Andersson för några år sedan. Det var då det, inte så nu längre, nu kallas vi ”rasister” och ”nazister” om vi vill värna om vår svenska kultur. Hur kan man bara förväxla nationalism med nazism? Det Är så, alla har vi en nationalitet, vi har ett hemland som vi har rätt att vara stolta över. Att då oförskyllt bli kallad nazist, med vilken rätt? Hur är det nu, kallas inte det falsk vittnesbörd. Svar: Vi har inte alls sagt att det är fult att värna om egna landet. Är man stolt över sitt land och tror på sitt land då är man också gästvänlig, och kan generöst välkomna fler att komma hit. Att stänga gränserna är inte uttryck för att vara stolt över sitt land, tvärt om.
Anna Skog skriver på Facebook: Vad gör Du och Sveriges pastorer för dom 75.000 Svenska pensionärer som Svälter i Sverige Idag 2019 ?? ”Professor larmar: 75 000 svenskar svälter | Aftonbladet. Svar: som lokalpolitiker har jag viss kunskap över svensk äldreomsorg och menar att den generellt fungerar mycket bra. Jag vet inte exakt vad Skog påpekar, men man kan inte använda svenska brister som argument att stoppa all invandring. Vi tog emot 150.000 flyktingar under andra världskriget och hade det mycket sämre ställt än idag.
Jan Malmsten skriver på Facebook: I skottlinjen för uppropet finns Trump och i Europa Ungern. Alltså personer och länder som varnar för islamismen. För att värna asylrätten, som det så vackert heter, har också blivit att värna om fortsatt islamsk massinvandring. Men det säger inte upproparna. Istället så kör man med lömska floskler att man värnar asylrätten. Så än en gång kan vi se hur socialistiska intressen och socialistisk värdegrund infiltrerat de kristna leden. Socialdemokraterna mjölkar kristen tro. Detta socialistiska parti har insett betydelsen av kristna väljare och deras stöd. Man har och jobbar hårt för att inlemma Svenska kyrkan i den socialistiska och ateistiska värdegrunden. Man har lyckats bra. Deras man inom frikyrkan heter Stefan Swärd. Nu lagom inför valet kommer han med ett nytt pastorsupprop. 118 frikyrkopastorer skriver under och förvandlas på ett blad till lika många socialdemokratiska partiarbetare. Det outtalade syftet med uppropet är dels att framställa kritiker av Islam och sverigevänner som ondskefulla människor. Det andra syftet är att marknadsföra socialdemokratin som varande den kristna trons företrädare. Det förvånar mig att 118 kristna pastorer landet över går på detta lurendrejeri. Svar: de 118 undertecknarna representerar säkerligen en rad olika partier. Personligen har jag varit medlem i Kristdemokraterna sedan 70-talet och företräder nu partiet lokalt i min stadsdel. Att jag är socialdemokratins man i frikyrkan är helt enkelt ett lögnaktigt påstående. Vi kritiserar kraftigt i artikeln vår nuvarande s-mp-regering för en mycket restriktiv invandrings- och flyktingpolitik. Det är helt enkelt felaktigt att påstå att vi skulle vara socialdemokratiska partiarbetare. Malmsten påstår alltså att Frälsningsarméns ledare är socialdemokratisk partiarbetare, dessutom chefen för Svenska Alliansmissionen. Malmsten är ju en profilerad sverigedemokrat och det visar argumentationsnivån från det hållet.
Gunilla Rasmusson kallar på Facebook det vi skriver för ”Satans verk”. Svar: Det får stå för henne, kommenterar inte ens. Vi kristna bör vara mycket återhållsamma med den typen av etiketter på varandra.
Ingrid Almgren skriver på Facebook: Satan uppträder som ”Ljusets Ängel” och kristna är djupt varnade för detta och ändå ser man inte hur han nu uppenbarar sig med vackert tal om tolerans… Han förvränger bibelordet och har fått en stor del av svensk kristenhet att tro att den svenska staten måste ”vända andra kinden till” mot brottslingar och har vidare fått många kristna att tro att den barmhärtige samariten stal från andra och idkade välgörenhet för stöldgodset, har också fått kristna att falla in i klimatångest fastän Gud säger att vi inte kan lägga minsta aln till vår livslängd och att våra dagar är räknade… Ja, alltså: har fått svenska kristna att lita mer på klimat-Greta än på Gud. FAKE TEOLOGI‼️ Gud varnar oss genom hela bibeln för globalismen = den antikristliga diktaturen och han har bestämt att världen skulle indelas i nationer med olika folkslag… …idag hjälper många kristna socialisterna med att bygga ett modernt ”Babels torn” och detta slutar i fullständig tragedi för alla. Kyrkan förstörs inifrån! Hur kan sk ”upplysta” människor bli så djupt oupplysta? Hur kan denna dårskap ha drabbat vårt land? Svar: människorna ville inte längre veta av Kristus, därmed kunde Allah slå rot, verka, växa och t om nästla sig in i kyrkorna. Många kristna slutade läsa bibeln och är därför totalt vilseledda av satan själv. Svar: Detta är ju våldsam kritik, det mesta har inte med vår artikel att göra. Jag har svårt att förstå vad i vår artikel som är globalism. Vi vill värna om människors rätt och flytta och fly för sitt liv, den dagen man behöver det. Det innebär inte att nationerna upphävs, det har inte något med saken att göra. Skulle Sverige bli angripet av militär makt, skulle jag se det som mycket värdefullt att kunna fly och söka asyl i ett annat land.
Roland Gustafsson skriver på Facebook: Stefan Swärd har sjösatt ännu ett Demoniskt angrepp på sveriges kristna….som är på väg att utrotas? Utlänningar tar över. Svar: Vi är 118 undertecknare, bl.a. två samfundsledare. En av dem är chefen för Frälsningsarmén i Sverige. Har det någon gång sagts att FA-chefen varit med och sjösatt ett demoniskt angrepp på Sveriges kristna? Det är en retorik som påminner om 1880-talet när FA började i Sverige.
Signaturen Wildwest skriver i en bloggkommentar på min blogg: Ja, inte var det nåt lysande aktstycke! Bortförklaringar, förnekande av sanningen, svepande påståenden blandat med allt möjligt där det enda jag kan hålla med om är konvertiternas (de äkta!) situation. Att från landet med den mest katastrofala integrationspolitiken skjuta på länder som försöker få ordning på kaoset är en skymf. … Det går inte att förstå detta på nåt annat sätt än att pastorskollegiet vill ha en gränslös värld, den totala utopin. Integrationens avigsidor betonas i nuvarande debatt, står det. I nästa stycke står det om en ”bättre fungerande integration”. Ja om det inte fanns avigsidor behövde man inte en bättre fungerande integration. Hur ska ni ha det? Tidsbegränsade uppehållstillstånd är ju själva grundbulten i asylförfarandet. Meningen med asyl är att människor som flyr ska få en tillfällig fristad för att sedan återvända till sitt land. Här talas alltså inte om asyl, här är det fråga om ren migration. Vilket inte har något att göra med flykt. De allra flesta är ekonomiska migranter. Det finns några miljarder av dem. Ska vi ta emot alla? Eller var är annars urvalskriterierna? Sedan finns rena lögner med. Att migrationen av personer utan kvalificerade yrkeskunskaper skulle bidra med arbetskraft är i bästa fall en komplett naivitet och okunskap om vad en arbetsmarknad är för något (det är alltså inte en förvaringsplats för personer som röker vattenpipa och läser koranen). Sverige är beredd att avstå 150-200 miljarder om året för att betala för dem med medel och förslagenhet nog för att ta sig hit. Har svenskarna fått rösta om detta? Och slutligen, grundläggande kristen tro handlar inte om att ta in kristendomens fiender och låta dem bo mitt ibland oss. Vi närmar oss på många håll 30% muslimsk närvaro. Det är den siffran som muslimer själva anser är startskottet för att förändra samhället i muslimsk riktning.
Svar: Wildwest kommer med en omfattande kritik mot både vår artikel och generös invandrings- och flyktingpolitik. Wildwest ser migration endast som en ekonomisk belastning. Som Stockholmare vet jag att Stockholm skulle kollapsa utan all invandrad arbetskraft. Ett antal branscher i Stockholm är helt beroende av utrikesfödda, bland annat byggbranschen, taxibranschen, hela vårdsektorn och restaurangbranschen. Den avgörande frågan är att folk inte blir bidragsberoende, det är inte bra för samhällsekonomin, men det gäller samma sak även för dem som är födda i Sverige. Sverige är ett sekulärt land och ska av princip inte fråga om religion varken när människor söker asyl eller arbete i Sverige. Om Wildwest mer hade engagerat sig i lokalt församlingsarbete skulle han se en annan bild, bland annat med många muslimer som vänt om till kristen tro. Vi pastorer kämpar för att de ska få stanna i Sverige.
Jonas Rosendahl skriver på min blogg: Skulle gärna ha sett en bättre text än denna undermåliga text. Då hade kanske fler skrivit under. Men nu ”skjuter” texten på allt och alla som inte håller med om ett vänsterglobalistiskt perspektiv. Det blir en för trång åsiktskorridor. För lågt i tak. För dåliga fakta i texten och ensidigt framställt. Svar: Vi 118 pastorer har med all sannolikhet olika partisympatier, för att vara ärlig har jag inte en aning om vad 117 av dem röstar på, jag vet bara vad jag röstar på. Och jag har varit medlem i KD sedan 70-talet och ser mig inte som vänsterglobalist. Orden vänster och globalist används alldeles för slarvigt i debatten.
Janne skriver på min blogg: Pastorsupprop igen, förlåt dem ty vet inte vad de göra..Dom kritiserat Trump och Orban i Ungern bl.a, Ungern var en kommuniststat för några år sedan, nu har Orban ändrat grundlagar som är baserat på kristna värderingar. De är klart vi ska hjälpa dom som har det svårast och flyr från krig och förtryck, men det gallras för dåligt, slinker in massor med bl.a muslimska och islamistiska värderingar, ni pastorer är så blåögda som sväljer allt, vem trodde för några år sedan att Sverige skulle tillåta böneutrop, de är bara början om vi inte ställer oss på muren och ser vad som håller på att hända i Sverige. Ni borde ställa Era upprop och protestera mot lagar som tillåter partnerskap mellan människor av samma kön, protestera mot abort, lägga era energi på att försöka öka kristna värden i samhället med att uppvakta politiska partier, De är ni kristna ledare som har ansvar för att läget ser ut som det är i vårt Sverige just nu. Era tidigare pastorsupprop vad gav det? många pastorer var modiga och ville stryka sina namn från uppropet. Agera i stället med mera allvarliga och viktiga saker som att sprida evangelium till svensken innan det är försent och islamiseringen tar överhanden i Sverige. Svar: Förra pastorsuppropet med 380 undertecknare, vilka de modiga pastorer är som ville stryka sina namn från pastorsuppropet – vilka är de? Ingen har sagt något sådant offentligt, och inte någon har hört av sig till mig. Att skriva under en artikel och sedan ångra sig, när det blir lite blåsväder, det är inte modigt. Jag tror att samtliga undertecknare är fullt upptagna av att sprida evangeliet, vi brukar inte skriva artiklar tillsammans i Aftonbladet. Det är Migrationsverket som sköter bedömningar om vilka som uppfyller skälen för asyl. Det blir säkert felbedömningar ibland. Det vi pastorer reagerar på är att det blir felbedömningar när det gäller felaktiga utvisningar som hotar människors liv.

Tillägg: har blivit tipsad om följande blogginlägg med liknande argumentation som en del av utspelen nämnda ovan, Bloggen Swedish baptist kallar mig bland annat för landsförrädare.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Stanley Östman

  Det kanske kan vara av intresse att du läser andras kommentarer, men tyvärr så verkar ni som anstiftare inte ta till er sund konstruktiv kritik.

  Ett försök att vidga ert synfält, om man får hjälpa er ?
  Jag skrev följande på ”Världen idag”:s kommentatorsfält FB:

  ”Varför talar inte kristenheten om behovet av adoptivfamiljer till abortsökande som alternativ. ?
  Här jagar pastorer med pastorsupprop och otaliga artiklar om flyktingar utan asylskäl som ska värnas…

  Och i åratal har abortrestriktioner visavi aborträtt diskuterats, men inga
  driver kampanj för att mobilisera adoptivföräldrar för abortsökanden…

  Barn som är oönskade, som inte ljuger om sina verkliga skäl att få stanna i
  Sverige, inte ljuger om sin egen ålder. Inte är belastade av en
  indoktrinerad kultur…
  Barn som är oskrivna, trots att den högste uttryckte – ”redan i din moders liv danade jag dig”.
  Var finns pastorsuppropen för dessa ofödda ? ”

  Det är faktiskt förvånande att du Stefan Swärd ser det mer angeläget med en flyktinganläggning på Östermalm i politiskt syfte, än att göra något konkret till räddning för de ofödda, trots att du hävdat dina meriter som ordförande för ”Ja till Livet”.

  Initiativ för upprop och strukturering av adoptivförälderinitiativ borde kunna samla kristenheten på ett helt annat sätt än det vänsterperspektiv som ni driver politiskt.

 • stefanswrd

  jag har nämnt denna tanke i många sammanhang sedan sjuttiotalet, men så vitt jag vet är inte adoptioner möjliga inom Sverige. Här kan säkert någon komplettera mig som kan juridiken kring denna sak. Men mycket bra tanke som jag anar uppfattas som helt politiskt inkorrekt i Sverige.

 • Mikael Nyman

  Såg att Swedish Baptist just postat ett svar på Youtube….

 • Stanley Östman

  Jag talade med en välutbildad socionom som driver eget, där jag bollade dessa tankar för att utröna vilka hinder som finns.
  Min utgångspunkt var att det måste finnas hinder som gjort att detta inte sjösatts tidigare… – men jag möttes av en annan aspekt.
  Det handlar om åsiktsbekvämlighet. Det går att älta opinion om abortmotstånd, men att ta på sig adoptionsansvar är något obekvämt.
  Samtidigt vore det mer naturligt att slippa planera adoption från ett avlägset land med andra lagar och kulturella betingelser.
  Jag tror det skulle radikalt öka den kristna trovärdigheten.

  Men jag reserverar mig för att det kanske finns lagliga hinder ?
  Men i så fall borde det drivas kristen opinion för att ändra och bereda möjlighet, när nu logiken haltar för adoptivföräldrar:

  Varför ska man resa till andra sidan jordklotet och hämta hem ett adoptivbarn, då man kan med ansökan endast resa ett par mil ?

 • Jonas Rosendahl

  Orden höger och nationalist används alldeles för slarvigt i debatten….

 • stefanswrd

  jag kan delvis hålla med om det, det avgörande är väl om folk håller med om den etikett som de pådyvlas, många kallar sig ju själva för nationalister och då är det inte fel att kalla dem för det. Jag kallas av kristna SD-are ständigt för kommunist, socialdemokrat, vänster, globalist – fastän jag aldrig betecknar mig själv på detta sätt. Jag uppfattar det bara som förolämpning.

 • stefanswrd

  jag sysslade ju en del med denna fråga när jag jobbade med min doktorsavhandling under tidigt åttiotal. Detta argument fanns med i abortdebatten på sjuttiotalet, men det var endast från kristet håll det fördes fram, från sekulära Sverige avfärdades helt tankegången. Och frågan dog av den anledningen.

 • Jonas Rosendahl

  Dina resonemang i texter är typiska för globalistförespråkare. Ganska typiskt är också att vänster och globalister känner sig lättkränkta för jämnan. De har också svårt för att resonera utan att sätta etiketter på andra. De så kallade fakta de använder är ofta förminskade så att det ska passa deras syften.

  Jag är inte den enda som ser detta i dina texter Stefan. Jag är långtifrån ensam i att notera din svängning efter och i och med ”flyktingboken”.

 • Stanley Östman

  suck… – om du nu också vill hävda en doktorsavhandling ovanpå ordförandeskapet för ”Ja till Livet”, så är det högst anmärkningsvärt att du inte bedriver opinion i denna viktiga frågeställning.

  Kan det vara så att du inte drev ”Ja till Livet” med framgång ?
  – utan manteln efter Mikael Oscarsson (han som startade organisationen & nu KD-riksdagsman) togs upp av MRO och Mats Selander ?

  Vaddå sysslade… ?
  En sak kan klart konstateras i alla fall – Organisationen ”Ja till Livet” mattades betänkligt efter att Mikael Oscarsson lämnade…

 • wildwest63

  Är inte migrationen en omfattande ekonomisk belastning då? Hur räknar ni egentligen? Har ni gått grundskolan? En migration är endast lönsam då de som tar sig hit som kollektiv betraktat ger ett positivt bidrag till statskassan. Annars är det INTE lönsamt! 3 minus 4 blir aldrig 1, det blir -1. Detta är verifierat av samtliga ekonomer. Varje migrant kostar ca 74.000 kr netto om året, ca 3 miljoner under en livstid. Detta är snittkostnaden! Det betyder att analfabeter från Somalia kostar enormt mycket mer, medan de få högutbildade jämnar ut.

  Fråga en svensk om han är villig att ge 6000 kr netto i månaden av sin surt förvärvade lön till att underhålla någon som inte är villig att arbeta, som inte accepterar hur vi lever, som i många fall är kriminell och förstör för sin omgivning. Bara några ytterligt få med obefintliga matematikkunskaper skulle gå med på detta. Det är tillräckligt många av de som kommit hit som beter sig så, det är inte alla, men det är alldeles för många. Övriga lever ”bara” på bidrag.

  Om taket läcker lagar jag det inte med en fjärdedel koppar och resten får ha sina hål kvar eftersom pengarna inte räckte. Koppar var flashigt, det impar på grannarna, men det hjälpte ingen eftersom huset kommer vattenskadas. Istället tar jag reda på hur jag med minsta möjliga finansiella resurser kan få ett så fungerande takskydd som möjligt. Vanligt logiskt mänskligt beteende, annars hade vi aldrig kommit ur stenåldern. Men detta gäller naturligtvis inte i migrationsdebatten. Bara våra kostnader för 35åriga afghanska barn från Iran uppgår till mer än hela UNHCR’s budget, med vilken vi skulle kunna hjälpa tusenfalt fler i sina hemländer, där samma kultur, ekonomiska förutsättningar, klimat och religion råder. Så ansvarslöst agerar vi ingen annanstans, bortsett från bygget av nya Karolinska.

  Hur kan man jämföra med Andra världskrigets norska, danska och finska flyktingar? Hur okunnig kan man bli? Ligger Iran granne med Sverige, är Georgien en provins som gränsar till Jämtland, är Somalia en ö utanför Gotland? Vi ska hjälpa dem som flyr, som kommer över vår gräns, det gjorde vi under WWII, det ska vi göra igen, även om jag dessvärre tror att det är vi etniska svenskar som måste fly nästa gång. Vi ska inte hjälpa dem som av ekonomiska orsaker betalar maffian för att illegalt ta sig hit. Om vi ska gradera ekonomiska orsaker så hamnar många svenska fattigpensionärer högre, och dom hjälper vi av princip inte eftersom de varit så dumma att bygga upp det här landet utan att utnyttja välfärdssystemen.

  Hur skulle vi gjort? Vi skulle upprätthållit de internationella lagar och regler som vi i andra fall ser som huggna i sten. Flyr folk från Syrien, enda krigsområdet som renderat benämningen flykting, hjälp då Turkiet, Libanon med de medel som krävs för att upprätta fungerande flyktingläger. Kräv av de muslimska stormakterna att ta sitt ansvar, hur många flyktingar har Saudi tagit emot? Krig i Finland, krig i Danmark, ta emot! Självklart. Här gäller Dublinförordningen och Genevekonventionen. Tillåt arbetskraftsinvandring till sådana jobb som efterfrågas, det berikar ett land. Men inga fejkjobb. Det är helt okay.

  Det som pågår nu är stöld av gemensamt uppbyggd egendom. Himmelsskriande orättvisor när barnvåldtäktsmän får stanna kvar medan vi accepterar en enorm ökning av sexualbrott som ”nåt man får ta”. Ungefär som Maos idéer under Det Stora Språnget. Att politiker ägnar sig åt stöld av medborgarnas pengar är välkänt. Att pastorer också förordar detta och villigt accepterar att landet förstörs, det är vansinne.

 • teagustavsson

  Adoption inom Sverige är absolut möjlig. Det är bara att kontakta socialtjänsten innan födseln och säga att du önskar adoptera bort barnet du ska föda. Föräldrar som blivit godkända för adoption har då möjlighet att få adoptera. Barnet får oftast bo hos jourfamilj tills adoptionen gått igenom.

 • Läsare

  Suck!!!
  Har dom dragit den om Norge Finland mm flyktingar…alltså på vilken nivå är det skrivet? Man häpnar.
  Förstår ni inte skillnad på att hjälpa grannfolk som sedan skyndar hem till sitt hemland(en självklarhet) och att ta emot massinvandring av i många fall lycksökare till ett redan integrationsförstört land. Tycker ni att det finländska folket skulle ha flytt till Brasilien när ryssen anföll.
  Man häpnar och får tydligen aldrig sluta förvånas

 • kjell

  Wildwest kan vad jag förstår uttala sig om ekonomi som är hans område i ”Stockholm”

  Jag har behov av sjukvård och möter då invandrande sjukvårdspersonal som senare visade sig vara en bluff, dom är många, men sitter kvar på sina ”jobb” för att dom fyller en plats, tack vare uppdrag granskning har någon plockats bort, det skrämmer mig, i framtiden kan jag ha behov av hemtjänst eller ”hemmet” där det anställs människor där vi äldre inte klarar av deras språk.
  Eller deras kultur, som på en vårdcentral med in invandrad läkare som krävde att vi skulle ta av skorna, för att hans mottagning var helig

  När jag tillfälligt satt i rullstol blev jag hemtransporterad med sjuktransport som kördes av en som inte pratade svenska, det var skrämmande för han hittade inte rätt, och jag kunde inte visa.

  Du kan själv ha behov av vård eller någon av dessa taxibilar till vården.

  I helgen hölls Elitloppet på Solvalla i Stockholm. Polisen passade då på att tillsammans med Kronofogden och Skatteverket att genomföra en kontroll av de taxibilar som fanns på plats. Många chaufförer hade inte rätt att överhuvudtaget bedriva taxiverksamhet.

  En förare misstänks för rattfylleri, en hade inte rätt att vistas i Sverige och 15 bilar avskyltades då de inte har rätt att bedriva taxiverksamhet. 16 av 72 förare fick böter för olika brott.

  Kronofogden beslagtog även fyra bilar och andra dyra föremål på grund av skulder.

  – Trafikanter ska kunna gå in i en taxi och förutsätta att föraren är godkänd. För oss handlar det om att få ner skadade och dödade i trafiken, säger Mats Eriksson

  (Dom är dessutom hög % invandrare)

 • josef

  Nej, landsförrädare är du inte. Men endera en falsk profet eller inte ens troende överhuvudtaget.

  Ditt primära mål är att vara aggressiv emot alla människor som vill upprätta det första budet, alltså de som vill bevara en entitet kristen. Tex Orban. Sedan att du lindar in det i en liten belevad attityd gör inte ditt avfall från Gud något bättre.Du har alltså närmare till en muslim än till en riktig kristen som Orban som bevarar det första budet.

  Du uppvisar samma sjuka andevärld som vänstern har i sig(lögnens ande) och arbetar totalitärt på att förstöra det som är kristet och islamisera världen medan du suger materiella tillgångar från dina egna minsta. Samtidigt velar du omkring och skall ha inflytande både här och där i kristna sammanhang. Om det är en strategi för infiltration eller andligt har jag ingen aning om. Men på frukten skall du känna dem. Och jag antar att falska profeter både kan vara andliga och världsliga.

  Det är svårt att tro att du ens vill vara kristen och det är lätt att utgå ifrån att du är en politisk infiltratör. Men om du i ditt hjärta vill att världen skall bli kristet och vill ha förbön, så kan vi kristna som vill bevara det första budet, be för dig. Men det kräver ånger och insikt vilket du inte har uppvisat tidigare. Klart är att du kan inte leda ett folk emot Jesus, du leder det emot islam. Det har vi andra fattat så det är omöjligt att följa ledare som dig.

  Noterar att Grenholm saknas på ditt upprop.

 • Anna Skog

  ”Svälten bland Sveriges pensionärer.
  Professor larmar: 75 000 svenskar svälter.

  ■Svält. Ordet för tankarna till krig, fattigdom och nöd.
  ■Men det finns nära dig – hela tiden.
  ■Varje år svälter 75 000 svenskar. Bara i dag riskerar i genomsnitt 41 äldre att dö av undernäring.
  ■I en serie artiklar berättar Aftonbladet om den dolda svälten – och om dess offer.

  ”Det här borde Sverige skämmas för”

  75 000 svenskar svälter varje år.

  15 000 av dem riskerar att dö av undernäring, ofta efter plågsamma biverkningar:

  urinvägsinfektioner, tandlossning och depressioner.

  – Vissa socialchefer hävdar att det är naturligt att dö av svält. Det är det inte. Att bli gammal i Sverige innebär diskriminering, säger Yngve Gustafson, professor i geriatrik.

  Yngve Gustafson har arbetat med patienter på svenska äldreboenden i över 30 år, forskat och varit sakkunnig åt IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

  Insikten om undernäring inom äldrevården har funnits hela tiden men i år intensifierats, efter hans medverkan i SVT:s ”Sveriges bästa hemtjänst”.

  – Det har förändrat mitt liv, och min mejlbox. Tusentals människor ropar på hjälp. Många ringer mig om att deras anhöriga svälter ihjäl. Vissa av de drabbade har bara några veckor kvar i livet och är intorkade av undernäring.

  Hälften var undernärda

  – Man känner sig otillräcklig. Jag kan vakna klockan tre på natten och svara på mejl, säger professorn, som också är överläkaren på Norrlands universitetssjukhus.

  Huvudkriteriet för god äldrevård är att se hela patienten, menar han, annars missas livshotande tillstånd som undernäring.

  2014 gjordes en studie vid Umeå universitet, på 832 äldre på boenden och i hemmet med hemtjänst. Resultatet visade att mer än hälften av de gamla var undernärda och 13 procent led av allvarlig undernäring.

  Dietisten Maine Carlsson upptäckte i studien dubbelt så många fall av undernäring som personalen hade upptäckt.

  – Vi sammanställer just nu nya siffror i Umeå och ingenting tyder på att det blivit bättre. Omkring 75 000 äldre i Sverige är allvarligt undernärda och 15 000 av dem riskerar att dö inom en nära framtid.”

  Ang Sveriges flyktingmottagande och beviljade uppehållstillstånd:

  https://samnytt.se/122-410-beviljade-uppehallstillstand-fram-till-december-som-ett-helt-vasteras/

  ”År 2018 har redan innan årets slut kvalificerat sig som det tredje högsta mottagandet någonsinenligt Migrationsverkets statistik. Detta är topplistan:

  År 2016: 151 031
  År 2017: 135 529
  År 2018: 133 536 (uppskattat)”

 • Inge

  Jonas det stämmer, du är verkligen inte ensam om att se detta.
  De flesta håller dock tyst då de inte vill bli kallade rasister eller få andra påklistrade epitet av personer som inte klarar att skilja mellan sak och person.

 • Inge

  Tack Wildwest63, ditt klarspråk är befriande, samtidigt skrämmande hur okunniga eller PK styrda många är i dessa frågor, speciellt politiker!

 • Stanley Östman

  Intressant angående de utmålade ”höger”kristna.
  Vid senaste bönefrukosten som president Trump inbjöd till, så var det sparsamt med pastorsuppropsrepresentanter (trots 380 tidigare påskrivare och nu 180 st).

  Däremot var det 2 ”förhatliga” SD-riksdagsmän och representanter från såväl pingst som LO.

  https://www.varldenidag.se/nyheter/svenskar-lovsjong-med-statsman-pa-bonefrukost/repsbh!ruYkmntCFXHLL6WXXc9jmw/

  Nu inbjuder Franklin Graham till bönedag för Trump

  https://www.varldenidag.se/nyheter/franklin-graham-ordnar-bonedag-for-trump/repseC!kNXTNeURE5Z6iqGuKqqKfw/

  Kanske dags för ett upprop… ? – eller håller kristenheten på att renovera ståplatsläktaren ?
  Jag menar läktaren som inte fick gehör för uppmaningen från pastorsuppropsstiftarna att ”en kristen ska inte stå på samma läktare som Jimmie Åkesson” !

  Hur var det det stod skrivet ?
  ” Jag håller mig till Paulus och den andre, Jag håller mig till… – Är Då Kristus Delad ?”

 • Tord Ivarsson

  ”Jesus var också flykting” Ja det var han tillsammans med sina föräldrar.
  Det som skett och sker i Sverige idag handlar till enormt liten del om just ’flyktingar’.
  Då handlar det ju om människor som till nöds måste ge sig av och fly ifrån förföljelse och död.
  Men det är ju inte det vi pratar om här. Här handlar det om möjligheten att finna bättre ekonomiska villkor och kanske komma till en friare kultur. De som flydde från ett krigshärjat Syrien t.ex., borde nu kunna få hjälp att återvända till sitt födelseland.

  Jag kan tänka mig att Stefan Swärd har i tankarna den gamla profetian av den norska kvinnan som talade om behandlingen av flyktingar, och våra möjligheter att själva kunna få asyl i deras länder när våra rasar samman. Kanske detta motiverar honom till hans ståndpunkter och nedsättande ord om SD?

  Vi har verkligen hjälpt många flyktingar redan, men för den skull kan vi inte kompromissa om vår egen nations integritet och möjligheter att i framtiden fatta beslut grundade på våra svenska värderingar.