Att förkunna evangeliet är prio nummer ett

Senaste ledaren i Världen Idag där jag lyfter fram att förkunnelsen av evangeliet är prio nummer 1 för en kristen församling. Jag argumenterar också för en renässans av Alpha-kurser, ett bra sätt att presentera evangeliet för sekulariserade västerlänningar.

 • SefastTronde

  En stor utmaning som du har själv, Stefan Swärd, är att bjuda in Jimmie Åkesson och SDs ledning till någon Gudstjänst, och att verkligen följa det du själv skriver, ”Att förkunna evangelium är prio nummer ett”. Först då kan du vinna trovärdighet i din dubiösa förkunnelse, och kanhända få förlåtelse för ditt politiserande av evangelium.

 • Cissi

  Broder Tronde,

  Det hade otvivelaktigt varit lättare att ta till sig ledaren om det gjorts uppenbart för vem (mer specifikt) den skrevs. Problembaserat lärande är lättare sagt än gjort. Tunna isar, så här års. Haggan är inte lika känd som skribenten/evangelisten/missionären, så jag gör måhända inte lika stor skada om jag offentliggör min tolkning:

  http://www.bibelfokus.se/kalvinism

  https://youtu.be/F7z6eL_A39k

 • Micael Gustavsson

  Hej Cissi,

  Jag är inte säker på om jag förstår kopplingen mellan Stefans bloggpost och dina länkar med avståndstagande till Calvinismen. Rent principiellt ska kommentarer ha med bloggposten ifråga att göra, men det är möjligt att jag missar någon koppling som är självklar för dig. Förtydliga gärna, om det är något som jag inte förstått.

 • Cissi

  Dålig på att summera mig, Micael, och öppnar för följdfrågor (om än de kan behöva vänta till en annan dag). Jag läste på nittiotalet ’Priority One, what God wants’ men med stor respekt för Sefast Tronde, så läste jag ledaren med mer kritiska ögon, bekänner jag. Påmindes emellertid (snarare) om frågan jag
  hittat på Bibelfokus tidigare under dagen: Varför offra livet för evangelisation och mission? I artikeln jag länkade till återfinns nämligen ”Enligt kalvinistisk tro dog Jesus på korset enbart för de utvalda. Om detta vore sant, innebär det att du aldrig kan säga till en människa du möter att ”Jesus dog för dig!” eftersom du inte vet om den personen är utvald. Återigen en konsekvens av predestinationsläran om man bara tänker lite längre, och en knepig situation som så klart Gud inte önskar för oss.” Jag medger att det inte var mer än en gissning – kanhända en dålig sådan – men i kontext av predestinationsläran så är Swärds uppmaning troligtvis central. Tänkte haggan. Jag drar slutsatsen att jag hade fel och ska vara försiktigare framöver.

 • Micael Gustavsson

  Jag är fortfarande inte säker på att jag förstår kopplingen; Stefan nämner aldrig predestinationsläran i sin bloggpost. Senast Tronde är kritisk till Stefan, och det har han varit i flera år, men hans kritik har inget med calvinism att göra, varken för eller emot.

 • Cissi

  Tyvärr har liberal och otydlig teologi lagt en våt filt på många sammanhang när det gäller passionen för människors frälsning. (slut citat)

 • Cissi

  Här skulle det ha varit :)

  Swärd skriver:

  Tyvärr har liberal och otydlig teologi lagt en våt filt på många sammanhang när det gäller passionen för människors frälsning.

 • Micael Gustavsson

  Aha! Du menar att calvinism är dålig teologi enligt ovan citat?

 • Mikael Nyman

  Jag tycker artikeln från ”Bibelfokus” är rätt rörig. En tanke tycks vara att den kalvinistiska predestinationsläran skulle göra förkunnande av evangelium onödigt. Så kan möjligtvis vara fallet när det gäller den extrema form av kalvinism som brukar kallas ”hyperkalvisnism”, men jag tror knappast det kan sägas gälla för mer ”normala” former av kalvinism. Hyperkalvinister följer logiken att ”eftersom Gud redan på förhand valt ut vilka som blir frälsta och vilka som blir förtappade, så är hela idén om att vinna folk för Kristus befängde; att predika evangelium handlar enbart om att informera om ett fullbordat faktum.” Många ”primitiva baptister” i USA ligger när någon form av hyperkalvinism i sin teologi. Sedan känner jag inte till att Stefan Swärd – eller någon annan ledande pastor eller predikant – skulle ha uttryckt stöd för kalvinism, eller att det skulle vara någon stark strömning i svensk kristenhet, så då kan ju relevansen av artikeln, som påpekats, diskuteras.

 • Cissi

  Ovan citat var uppenbarligen lätt att misstolka, Micael, och därför refererar jag långt hellre till Bibelfokus – och bekänner på en och samma gång att haggans egen kalvinism inom ramen för EFK (släkt och vänner) inte gjorde någon glad. Man känner trädet på frukten, i första hand. Calvins egen version av JDS gläder heller inte. Nej Micael, jag är inte neutral i frågan – hävdade jag det? Jag drog snarare slutsatsen att min åsikt var ointressant i sammanhanget – men tog å andra sidan inte min förmåga till logiskt tänkande på tillräckligt stor allvar 😔

 • Cissi

  Ber om förlåtelse, broder, för att jag inte har riktig koll vare sig på begreppsdefinitionerna eller svensk kristenhet. Jag vet inte vad hyperkalvinism är
  – även om jag antar att Bibelfokus might have addressed the question:

  Somliga säger sig tro endast på enkel predestination men inte på dubbel predestination, men det kan jag tycka är hårklyverier, eftersom enkel predestination de facto innebär att de som inte blir utvalda till frälsning ju med automatik lämnas utanför, dvs till förtappelse.

  Och javisst, jag håller med både dig och moderatorn 👐

 • Cissi

  Stefan Swärd,

  Jag gläds åt dina framgångar och har stor respekt för uppföljande ledare.

  Jag hann emellertid skriva ansvarslöst i kommentarsfältet under bloggposten gällande Prio Ett och grävde därför lite djupare angående kalvinism i allmänhet och min egen i synnerhet.

  Förvånad över min egen gick jag under gångna veckan i förvissningen om att jag kunde hitta förklaringen i en omvälvande/reformerande(?) bok jag lånat av paret Alfonce under mina månader som StepOut-stipendiat: Desiring God av John Piper.

  Idag grävde jag vidare och hittade en mer sannolik orsak – jag var troligen genomsyrad av John Ongmans teologi:

  ”O[ngman] hade också ett stort intresse för bibelkronologi och räknade fram årtalet 1897 och därefter 1934 som den tidpunkt då förberedelseverket för Kristi återkomst skulle vara avslutat. I bibelteologin företrädde han amerikansk biblicism och i predestinationsläran markerad kalvinism.”

  Bekänner att även övriga karaktäristika stämt in på Haggan – mer specifikt åren 1993-2003.

  Jag är tacksam till en (för mig personligen) i övrigt okänd Leighton Flowers, inklusive hans insiktsfulla kommentarer gällande ansvarstagande resp. beslutsfattande i videon:

  https://youtu.be/mSH0t_a443s

  Vaya con Dios :)