Bra att Trump erkänner Jerusalem som Israels huvudstad

De som läser vad jag skriver vet att jag är inte någon större anhängare av USA:s nuvarande president. Jag är kritisk till det mesta av hans politik och jag har också väldigt svårt med hans stil. En amerikansk president ska ju framförallt vara en skicklig diplomat, som skapar breda allianser, skapar förtroende och respekt för USA och som har stor skicklighet att hantera relationer åt alla håll, framförallt mot andra stater men också internt, presidenten är ju beroende av stöd från den egna kongressen. Jag tycker att Trump mest visar bufflighet, arrogans, och en unik förmåga att hamna i konflikt med allt och alla. Den konflikt och hållning till media som han har visat har så vitt jag vet aldrig inträffat tidigare för en statsledare och regeringschef i ett demokratiskt land.

Men beslutet om Jerusalem är enligt min mening helt rätt. Visst är det kontroversiellt med tanke på alla de icke-demokratiska och delvis fascistiska länder som omger Israel, som kommer att agera hotfullt på alla sätt i denna fråga. Men sakligt sätt har Jerusalem varit Israels huvudstad sedan nationen Israels bildande och jag känner inte till något exempel på att demokratiska länder har förvägrat att erkänna ett annat demokratiskt lands egna val av huvudstad. Israels statsinstitutioner ligger i Jerusalem, bland annat Knesset, och varje stat som vill ha samtal med Israel på stats- och regeringsnivå och mötas på deras hemmaplan, måste möta Israels företrädare i Jerusalem, och i praktiken erkänner man då Jerusalem som huvudstad. Om Israels alla odemokratiska och antisemitiska fiender menar något allvar med fred och försoning borde man sätta sig vid ett förhandlingsbord istället för en massa hot och vapenskrammel i det uppkomna läget. För vissa av de berörda länderna erkänner ju inte ens Israel som stat. Jag vet mycket väl hur laddad och svår frågan är, men den blir inte bättre av en strutsmentalitet där man inte erkänner att Jerusalem faktiskt är Israels huvudstad. Det var ju kung David som gjorde staden till judarnas huvudstad för 3000 år sedan, så det finns en viss historisk förankring för detta.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Jonas Rosendahl

  Hej Stefan! Du skriver ” En amerikansk president ska ju framförallt vara….”
  Och varje person har ju rätt till sin åsikt. Men vad du eller nån annan tycker som inte är amerikansk medborgare är ju egentligen helt ointressant.
  Det som är intressant är ju vad amerikanska folket tycker. Nu har amerikanska folket tyckt genom det sinnrika systemet som gör att även landsbygdens röster räknas på ett relevant sätt. (till skillnad från te x Sverige där man i princip kan strunta i landsbygdens vilja) De ville ha en sådan person som Trump. Dessutom ville många kristna ha en sådan som Trump. Det amerikanska folket har alltså bestämt hur presidenten ska vara genom sitt val.
  En bufflig affärsman med ett postmodernt tänkesätt men som är ute efter resultat och inte bara fint prat.

 • Stanley Östman

  Instämmer med Jonas.
  Jag tycker det är lite skämmigt att du har en så låg analys av fenomenet Trump, när du hävdar att du är ”statsvetare”.

  Det följer iofs det svenska pk-korrekta mönstret, som var tydligt avslöjande då nyheten om att Trump faktiskt blev vald som president. Det bryska uppvaknandet gjorde att allt fokus lades på Trumps olater och personlighet.

  Än idag så har ni som skydde Trump svårt att verkligen ta till er bakomliggande orsaker till att Trump röstades fram.
  Denna inställning gör också indirekt att med ert pastorsupprop och andra vänsterfrämjande aktiviteter, att klassiska kristna ställningstaganden trycks tillbaks i Sverige.

  * Pastorsuppropet hade istället kunna främja ett motstånd mot vår antisemitiska regering och lokala företeelser.
  * Pastorsuppropet hade kunnat byta ut sin enfaldig ”snällism”, till att se verkligheten av att Sverige faktiskt kommer att islamiseras http://www.dagen.se/en-prognos-for-varldens-religioner-for-ar-2050-1.159793
  Det är ett konstaterande som t.o.m. Dagen gör.

  Det finns avgörande faktorer som gör att kristna i USA stöder Trump.

  * Hans uttalade ambition av att USA ska lyfta Israel till en anständig status, som Obama-administrationen underminerade.
  Alla försök till att angripa Israel ska bemötas kraftfullt. Han har därför tillsatt Nikki Haley som FN-amabassadör som fått uppdraget som Sheriff i FN. Det kan behövas med såna allierade antisemiter som den svenska utrikes-administrationen.
  * Han bemödar sig att återge USA dess status, som tidigare presidenter degraderat.
  * Han ifrågasätter Iran-avtalet som Israel påpekat är deras värsta hot i mellanöstern.
  * Han ifrågasätter länder som vill åka snålskjuts på amerikansk ekonomi och åtaganden. Detta gäller i synnerhet Nato.
  * Den viktigaste aspekten, var att han tillsätter domare i Högsta Domstolen. Det har du och andra pastorer inte förstått att det är ett effektivt verktyg att tolka in kristna värden i lagstiftningen som ex.vis abortfrågan och äktenskapslagstiftning.
  * Trots sina olater, så är det hans stab som ska påvisa politisk kompetens och handlingskraft. Det gör Trump-administartionen nu. Då reagerar givetvis de svenska vänstersympatisörerna som den svenska regeringen är den yttersta opponenten.
  * Han ser faran och åtgärdar restriktioner mot extremt islamskt inflytande.
  I Sverige så gör man dess motsats. Präster demonstrerar för Moskébygge med saudipräglad muslimsk inriktning. Metodister säljer sin centrala kyrka i Gävle till muslimska föreningen & korset byts ut mot den muslimska skäran på kyrkporten. En av pastorsuppropets grundare med tjänst i Gävle nämnde inte något om det Jihadistiska fästet i staden. Istället var det chefredaktören på Gefle Dagblad som med tre artiklar avslöjade det osunda muslimska inflytandet, varvid hon blev bombhotad.

 • LejonetHelmer

  Politiska ledare världen över, från höger till vänster, från nord till syd, anser att Trumps beslut kommer ha en negativ inverkan på utvecklingen i Mellanöstern. Den samlade bedömningen är att beslutet kommer att leda till ökad risk för väpnade konflikter, ökad risk för fortsatt mänskligt lidande av mått och minskade möjligheter att skapa långsiktig fred och stabilitet i regionen. Trump förstår förstås att hans beslut har denna effekt. Han har fattat beslutet trots de negativa effekterna. Varför?

  Kritiken mot Trump och hans politik är förödande utanför USA, och även bland stora delar av USA:s befolkning. Ja, kritiken är stark även inom delar av hans eget parti. Därför behöver Trump hålla nyckelgrupper bland sina väljare nöjda. Han behöver kasta till dem politiska köttben. Han har fattat beslut i symbolfrågan om Jerusalem för att vinna politiska poäng inrikes, bland sina konservativa religiösa väljare.

  Hur ska jag kunna dra någon annan slutsats av ditt inlägg, Stefan, än att Trumps taktik tycks fungera?

  Men bör det inte ur kristen synvinkel anses djupt omoraliskt av en president i USA att för egen inrikespolitisk vinning fatta utrikespolitiska beslut som har ovan nämnda effekter?

 • Micael Gustavsson

  Hej Jonas, jag skulle inte säga att skillnaden mellan USA och Sverige är att landsbygden räknas där men inte här. I Sverige räknas landsbygden utifrån folkmängd, så ätt man kan strunta i landsbygden här beror i så fall på att de är få. I USAs valsystem är det inget i sig som gör att landsbygd i förhållande till stad räknas. I presidentvalet så har alla delstater ett fast antal, som motsvaras av antalet av delstatens representater i kongressen (representanthus plus senat). Inget i konstitutionen anger hur dessa ska utses, det avgör delstaterna själva. De flesta delstaterna belönar dem i klump till den som vinner delstaten. Vinner en kandidat 51% av en given delstats röster, får kandidaten alltså oftast 100% av delstatens elektorer. Det är enbart pga att vissa delstaters anses ha en majoritet på landsbygden, som systemet kan anses gynna landsbygden, men det är ju inte hugget i sten, det beror ju på graden av urbanisering i olika delstater. I princip skulle nuvarande system vid presidentval kunna leda till att landsbygd är helt orepresenterad. Som det är nu, är landsbygden i California helt orepresenterad, medan städerna i Texas är orepresenterade. Ett litet fåtal, kanske två eller tre delstater utser elektorer på ett sätt som är blandat.

  Om man i stället tittar på representanthuset, så har de enmansvalkretsar av samma typ som det brittiska parlamentet. Där kan möjligtvis man säga att landsbygden är geografiskt representerad, men folk röstar ju på olika sidor även på landsbygden. Nackdelen med enmansvalkretsar är att det i teorin är möjligt att vinna varenda valkrets i landet genom att vinna varje valkrets med 51% (eller mindre om fler än två partier ställer upp), och ändå få 100% av mandaten. Valkretsarna ritas om var 10 år av delstaterna, och i de flesta delstaterna görs det av det parti som har majoriteten just då. Den enda begränsningen är att folkmängden ska vara jämn och att valkretsarna ska sitta ihop fysiskt. Det leder till att valkretsar med väldigt konstig form skapas, som demografiskt skall gynna det parti som ritat dem. Båda partierna ägnar sig åt detta, och det är känt som gerrymandering. Inget automatiskt gynnande av landsbygden där heller alltså, utan bara det av de två partierna som för tillfället hade makten att rita om dem.

 • Holger Nilsson

  Beskedet att USA erkänner Jerusalem som huvudstad väcker rektioner. Det är ett erkännande av ett faktiskt förhållande, Jerusalem är de facto Israels huvudstad. Margot Wallström reagerade direkt. Den reaktionen borde vara svårare att förstå i ljuset av att hon däremot, erkänt en stat som inte finns – den palestinska.
  Det är också naturligt att Israel har Jerusalem som sin huvudstad, det har den varit tidigare också. Jerusalem har aldrig varit huvudstad under något muslimskt styre och för övrigt har inget annat folk genom världshistorien haft den som sin huvudstad.
  Att palestinierna inte har haft det är självklart, de har aldrig haft något eget land överhuvudtaget, än mindre någon huvudstad. Palestinierna har däremot ett flertal gånger tacka nej till att upprätta en stat. Först vid delningen som skedde i FN 1947, samt vid några andra tillfälle, då man i förhandlingar har erbjudits en stat.
  Därmed har man missat flera tåg som gått och nu står man kvar på perrongen, bara som åskådare och kritiker när händelser utspelats framför deras ögon.
  De enda gånger man agerat, har varit i krig och uppror som man startat mot Israel vid ett flertal tillfällen. Man har då gått våldet och krigets väg istället för försoning och att ta del av konkreta förslag som har lagts fram för dem om en statsbildning.
  Allt detta har skett medan Israel har utvecklats till en av världens främsta nationer på ett flera områden. Istället för att skapa konflikter borde man vara med att skapa arbeten för den palestinska befolkning. Den har istället världens nationer fått ta ansvar för, när det gäller deras försörjning.
  Det bistånd som den palestinska myndigheten har fått, där ibland stora bidrag från Sverige, har förvaltats på annat sätt. Det är inte små bidrag som kommer från vårt land, det handlar om 1,5 miljarder under den innevarande femårsperioden.
  Stora utbetalningar har skett till terrorister och deras familjer. Den palestinska myndigheten använder årligen 2,7 miljarder till palestinier som utfört terrordåd riktade mot civila israeler.
  Om man ser till den totala delen av biståndet som den palestinska myndigheten mottar, utgör det ungefär en tredjedel! Det borde få varje människa att reagera och protestera mot att så sker.
  Bidragen till terroristerna är frikostiga och många gånger mer än vad en palestinier tjänar på att arbeta. På det här sättet har terrorismen varit lönande, man kan till och med tala om att genom dessa bidrag har den palestinska myndigheten belönat, och indirekt på det sättet uppmuntrat till terrorism.
  Många gånger kommer inte dessa fakta fram utan istället har ett medlidande och medömkan skänks åt palestinierna. Ett uttryck som kan verka hårt, men som skulle kunna appliceras på palestiniernas situation är: ”Som man bäddar får man ligga.” Att ”bädda” med hat, terrorism och krig ger inget bra underlag varken för den enskilde eller en stat. Det nämnda ska inte löna sig och har heller inte gjort det.
  Vad kommer nu att hända? Kanske sanningens minut kommer att gå upp för palestinierna. Kan man inse att det är bättre att leva i fred och försoning med sina israeliska grannar?
  Kanske man kan komma till förhandlingsbordet för konstruktiva lösningar som är grundande på samtal istället för hatpropaganda. För sådan har man inte varit sena till att föra fram. Redan från de första klasserna har man i olika palestinska skolböcker gjort det.
  Det pågår en hjärntvätt av de palestinska barnen. Det skapar ett uppväxande släkte som fått inpräntat att det judiska folket skall hatas, avskys och bekämpas. Att utifrån den grunden tro på samverkan med sina judiska grannar är en illusion. Propagandan måste omedelbart stoppas om fred skall kunna uppnås. Det är det minsta krav som kan ha på den palestinska myndigheten; att man ser över sina utbetalningar till terrorister och stoppar hatpropagandan till det uppväckande släktet.
  Vi brukar var noga med att i det här landet fördöma antisemitism. Här kan man tala om det i dessa värsta former. När detta skett under många år, har man från Sverige, ”världssamvetet” som vi vill vara, varit förvånansvärt tyst och undanglidande när detta har förts på tal.
  Det borde gnaga i det berömda ”svenska världssamvetet”.

 • Jonas Rosendahl

  Det var värst vad du kan! :)

 • Holger Nilsson

  Beskedet att USA erkänner Jerusalem som huvudstad väcker rektioner. Det är ett erkännande av ett faktiskt förhållande, Jerusalem är de facto Israels huvudstad. Margot Wallström reagerade direkt. Den reaktionen borde vara svårare att förstå i ljuset av att hon däremot, erkänt en stat som inte finns – den palestinska.
  Det är också naturligt att Israel har Jerusalem som sin huvudstad, det har den varit tidigare också. Jerusalem har aldrig varit huvudstad under något muslimskt styre och för övrigt har inget annat folk genom världshistorien haft den som sin huvudstad.
  Att palestinierna inte har haft det är självklart, de har aldrig haft något eget land överhuvudtaget, än mindre någon huvudstad. Palestinierna har däremot ett flertal gånger tacka nej till att upprätta en stat. Först vid delningen som skedde i FN 1947, samt vid några andra tillfälle, då man i förhandlingar har erbjudits en stat.
  Därmed har man missat flera tåg som gått och nu står man kvar på perrongen, bara som åskådare och kritiker när händelser utspelats framför deras ögon.
  De enda gånger man agerat, har varit i krig och uppror som man startat mot Israel vid ett flertal tillfällen. Man har då gått våldet och krigets väg istället för försoning och att ta del av konkreta förslag som har lagts fram för dem om en statsbildning.
  Allt detta har skett medan Israel har utvecklats till en av världens främsta nationer på ett flera områden. Istället för att skapa konflikter borde man vara med att skapa arbeten för den palestinska befolkning. Den har istället världens nationer fått ta ansvar för, när det gäller deras försörjning.
  Det bistånd som den palestinska myndigheten har fått, där ibland stora bidrag från Sverige, har förvaltats på annat sätt. Det är inte små bidrag som kommer från vårt land, det handlar om 1,5 miljarder under den innevarande femårsperioden.
  Stora utbetalningar har skett till terrorister och deras familjer. Den palestinska myndigheten använder årligen 2,7 miljarder till palestinier som utfört terrordåd riktade mot civila israeler.
  Om man ser till den totala delen av biståndet som den palestinska myndigheten mottar, utgör det ungefär en tredjedel! Det borde få varje människa att reagera och protestera mot att så sker.
  Bidragen till terroristerna är frikostiga och många gånger mer än vad en palestinier tjänar på att arbeta. På det här sättet har terrorismen varit lönande, man kan till och med tala om att genom dessa bidrag har den palestinska myndigheten belönat, och indirekt på det sättet uppmuntrat till terrorism.
  Många gånger kommer inte dessa fakta fram utan istället har ett medlidande och medömkan skänks åt palestinierna. Ett uttryck som kan verka hårt, men som skulle kunna appliceras på palestiniernas situation är: ”Som man bäddar får man ligga.” Att ”bädda” med hat, terrorism och krig ger inget bra underlag varken för den enskilde eller en stat. Det nämnda ska inte löna sig och har heller inte gjort det.
  Vad kommer nu att hända? Kanske sanningens minut kommer att gå upp för palestinierna. Kan man inse att det är bättre att leva i fred och försoning med sina israeliska grannar?
  Kanske man kan komma till förhandlingsbordet för konstruktiva lösningar som är grundande på samtal istället för hatpropaganda. För sådan har man inte varit sena till att föra fram. Redan från de första klasserna har man i olika palestinska skolböcker gjort det.
  Det pågår en hjärntvätt av de palestinska barnen. Det skapar ett uppväxande släkte som fått inpräntat att det judiska folket skall hatas, avskys och bekämpas. Att utifrån den grunden tro på samverkan med sina judiska grannar är en illusion. Propagandan måste omedelbart stoppas om fred skall kunna uppnås. Det är det minsta krav som kan ha på den palestinska myndigheten; att man ser över sina utbetalningar till terrorister och stoppar hatpropagandan till det uppväckande släktet.
  Vi brukar var noga med att i det här landet fördöma antisemitism. Här kan man tala om det i dessa värsta former. När detta skett under många år, har man från Sverige, ”världssamvetet” som vi vill vara, varit förvånansvärt tyst och undanglidande när detta har förts på tal.
  Det borde gnaga i det berömda ”svenska världssamvetet”.

 • https://heltapropa.wordpress.com/ Tony Malmqvist

  Vad i all sin dar har det du här skriver att göra med Stefans artikel om Trumps erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad? Känns som att du tappade fokus om vad det var Stefan här skrev. Vet ifs att han inte står så högt i kurs hos er i aletheia-gänget, men i alla fall.

 • https://heltapropa.wordpress.com/ Tony Malmqvist

  Du som är så noga med att inget ska vara off-topic på aletheia. Och nu gör du precis samma sak själv. Otroligt!

 • https://heltapropa.wordpress.com/ Tony Malmqvist

  Bra skrivet Holger! Hedrar dig att du är en av få som håller dig till ämnet och inte glider utanför i det här kommentatorsfältet.

 • Micael Gustavsson

  Tack, tack! Är man nördig så har man ibland märkliga specialintressen. Om du vill kan jag någon gång redogöra för Australiens mycket speciella valsystem😀

 • Jonas Rosendahl

  Den enda jag sett hittills här i kommentarsfältet som skriver off topic är någon som kallar sig för Tony Malmqvist. Om nu någon här inne som läser här känner den riktige Tony Malmqvist så kan väl denne hälsa att Tony Malmqvist ID har blivit kapat av en sur gubbe som vaknat på fel sida.

  Jag skulle gärna se en fördjupad diskussion kring Trump som åtminstone ger någon form av intellektuellt utbyte och behållning. Swärd öppnade dörren till detta i sin första del av bloggposten.
  Tyvärr är det snart sagt omöjligt att få en seriösare typ av diskussion på bloggposter då de ständigt ska ”hackas sönder” av sura gubbar kommentarer.
  Det är kanske på facebook man får hålla till framöver…

 • Micael Gustavsson

  Och jag måste väl egentligen be Stefan om ursäkt, för det här är ju precis en sådan där avvikelse från ämnet som jag egentligen ska hålla efter.😇

 • https://heltapropa.wordpress.com/ Tony Malmqvist

  Kapat? Ja, då vet och känner du till mer än vad jag själv vet om den saken i så fall.

 • Micael Gustavsson

  Jonas, jag tycker du tar i lite för hårt, även om jag förstår att du känner dig kränkt av referensen till din roll som moderator på Aletheia. Jag tror det är fruktsamt att inte fortsätta det här meningsutbytet med Malmqvist. Du har rätt att den första halvan av Stefans bloggpost öppnar för en diskussion av Trump, men det är samtidigt så att en sådan diskussion även haltar iväg från huvudämnet Jerusalem (och där är ju även jag skyldig😀).

 • Jonas Rosendahl

  Micael, jag känner mig absolut inte kränkt av en nonsenskommentar här om aletheia och min moderator roll där.
  Det är som att ”hälla vatten på en gås” för att använda bildspråk :)

  Däremot så står det i kommentarsreglerna för Stefan Swärds blogg att ” Håll dig till ämnet, kommentarer ska ha anknytning till ämnet”

  Om nu Stefan Swärd i sin bloggpost ägnar ca 40% av texten åt att prata Trump och om hans personlighet etc och jag därefter kommenterar om amerikanarnas val av Trump så kan det väl inte anses vara off topic eller vandra helt iväg från ämnet?
  Det är ju en tydlig anknytning till ämnet enligt min mening.
  Är det moderatorns klara åsikt att så ändå icke är fallet så får jag självklart böja mig lydigt för moderatorns bedömning om än med reservation.

  Som sagt för att återgå till ämnet och det som enligt kommentarsreglerna ska ha anknytning till ämnet: Jag skulle gärna se en fördjupat diskussion om Trump och valet och den konkreta utkomsten av hans politik. Swärd gav som sagt öppning för detta i ca 40% av sin bloggtext.

 • https://heltapropa.wordpress.com/ Tony Malmqvist

  Precis, och det var det som var hela min poäng till varför jag skrev som jag gjorde innan. Det är ju inte Trump, även om det inte går att utesluta honom från den här diskussionen som är det mest väsentliga, utan om vad som faktiskt har hänt och som vi redan ser konsekvenserna av. Diskussionen om Trump och som det finns hur mycket som helst man kan tillägga om honom som person och hur han leder USA och världspolitiken, men nu handlar inte det här i första hand varken om moskébygge i Gävle eller någon annan stans utan om Trumps erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad. Och det beslutet bör vi som kristna välkomna, inte minst utifrån vad Skriftens ord har att säga om det.

 • Micael Gustavsson

  Det går visst att diskutera, jag gjorde det ju själv, och tycker att det egentligen är mer lockande att diskutera Trump. Det jag egentligen menade skulle avbrytas var själva diskussionen med Tony Malmqvist, som riskerade att bli en metadiskussion fylld av okvädningsord gällandes modereringen både här och på Aletheia.

 • Micael Gustavsson

  Tack för att du vill hjälpa till och hålla kommentarerna till ämnet här på Stefans blogg. Jag tror däremot att vi måste bryta diskussionen om moderering här, för annars blir just detta en diskussion helt utanför ämnet.

 • https://heltapropa.wordpress.com/ Tony Malmqvist

  Jag har inte med ett ord nämnt modereringen och om hur det går till här. Min poäng var att jag ansåg att Jonas inte höll sig till ämnet vilket han själv är noga med som moderator. Hoppas jag har förtydligat mig nu så det räcker. Dessutom, fått mitt konto kapatsom Jonas påstår. Vem är det egentligen som läger nivån?

 • Jonas Rosendahl

  Micael, bra att du förtydligar hur du tolkar reglerna. Då vet jag. Eftersom du ursäktade din egen avvikelse från ämnet. Då tolkar vi lika att en avvikelse är ok så länge det har anknytning till ämnet.

  Jag har inte för avsikt att starta en diskussion med någon Tony Malmqvist så det behöver moderatorn inte oroa sig för. Däremot misstänkte jag starkt en ID kapning och drog tydligen en förhastad slutsats eftersom jag sedan tidigare inte känner till någon Tony Malmqvist som hävt ur sig okvädningsord om mig och aletheia. Tvärtom den Tony jag känner så att säga har alltid gett mig stöd genom åren.

  Som sagt för att återgå till anknytning till ämnet, så skulle jag gärna se att Stefan Swärd blir lite mer aktiv i kommentarsfältet och följer upp med kommentarer kring Trump och valet. Det skulle vara synnerligen intressant.

 • https://heltapropa.wordpress.com/ Tony Malmqvist

  Ja, och jag tycker fortfarande du skriver riktigt intressanta inlägg. Det senaste om, varför behöver vi en ny reformation var mycket bra, ligger helt i linje med tiden. Till sist, beklagar jag att du kände dig kränkt, här har du min ursäkt till det. Dessutom har inte det hur väljer att moderera på aletheia ett dugg med vad som skrivs här idag att göra. Har nyligen uppdaterat fotot på mig,kanske därför du inte kände igen mig? Men nog är jag den som jag utger mig till att vara alltid.

 • Stanley Östman

  Du får läsa på lite angående Swärds olika kampanjer för att driva opinion i kristenheten med politisk agenda.

  Om du orkar så kan även du ta del av inf. om vad som orsakade Trumps valseger och de intentioner som republikanska väljare har/hade.

  Jag vet inte om Aletheia-gänget är ett skällsord ?
  Möjligen för de som vill dölja sin agenda och inte vara transparent, som ex.vis Ulf Ekmans konverteringsprocess – Det har t.o.m. Dagen-journalister berömt Aletheia för deras grävande journalistik då de avslöjade det 5 år innan konvertering.

  Vad jag anmärker på är första stycket – Swärds ytliga generalisering av en amerikansk president. Själva erkännandet av Jerusalem har många andra berömt före honom bl.a. de som syns i svensk politik som ex.vis Tuve Skånberg.
  Jag har alltid högaktat Swärd för hans biblicism – men jag har åsikter om hans mångsyssleri med att tycka ditten och datten i politiska frågor. Speciellt då han stämplar kristna väljare och politiskt förtroendevalda.

  En liten passus:
  Sedan kanske du ska läsa på att det finns en annan Swärd som högaktar Aletheia med sina skriverier där, nämligen pastor Sigvard Swärd – Så en del gott kommer även därifrån pss. som på Stefans blogg.

 • https://heltapropa.wordpress.com/ Tony Malmqvist

  Kan tolkas som både och, det är trots allt lite av samma personer som är ständigt återkommande där, liksom på Swärds blogg. Och ibland har det varit ett sånt hårt och uppskruvat tonläge att det är bara svordomarna som har fattats för fullända det hela för att världen ska förstå hur mycket kristna ”älskar” varandra. Men jag håller med dig om att aletheia gjorde en storartad insats när man skrev om den process som Ulf Ekman länge förnekade, plus en del annat. Där hade, anser jag aletheia sin storhetstid, då var man som bäst. I övrigt att säga är att jag hänger med rätt bra vad Stefan Swärd skriver här och lite varstans, upplevt honom till att stå rätt ensam i den kristna frontlinjen stundom. Och jag har ofta uppskattat hans rader, även om jag inte alltid har hållit med om allt.

 • Inge

  Var hittar jag inlägget av Holger Nilsson?

 • https://heltapropa.wordpress.com/ Tony Malmqvist

  Vet ej, fanns att läsa här igår, vet inte vart det har tagit vägen

 • stefanswrd

  Det är förlåtet

 • Lars Wärn

  Ja, där får Trump tummen upp dubbelt från mig. Kanske det enda kloka beslut han har fattat och kommer att fatta.

 • Lars Wärn

  ”Margot Wallström reagerade direkt.”

  margot Wallström försöker att låta bestört över angrepp på synagogor i Sverige. Hon har uppviglat mot Israel och judarna mer än många andra.

 • Lars Wärn

  Det finns ingen orsak att hylla Trump, denne horkarl och hycklare. Men för en gångs skull fattade han ett korrekt beslut, i enlighet med sitt vallöfte.

 • Lars Wärn

  Swärd har som ledare för EFK i princip erkänt katolska kyrkan och den romerske påvens överhöghet i egenskap som samfundets företrädare i SKR. Jag minns att han sade sig vara tveksam inför vissa delar i programmet, Charta oecumenica, för inordnande under påven men någon specificering avlämnades inte då.

 • Micael Gustavsson

  Det påståendet är off topic vad gäller Trump och Jerusalem, och dessutom inte sant.

 • Lars Wärn

  Det var en replik på Östmans anytningar, OT eller ej.

 • Lars Wärn

  Som jag skrev tidigare. Det finns ingen orsak att hylla Trump, denne horkarl och hycklare. Men för en gångs skull fattade han ett korrekt beslut, i enlighet med sitt
  vallöfte.

  Det blir ingen fred i Mellanöstern före Harmagedon. Kristna och muslimer driver på den ena konflikten efter den andra i den regionen. Efter Harmagedon kommer det inte att finnas vare sig kristna eller muslimer på jorden. Endast människor som tillhör Israels Guds Rike.

 • Lars Wärn

  ”..Tony Malmqvist ID har blivit kapat av en sur gubbe som vaknat på fel sida.”

  Kan du ”de tio orden”? Om falskt vittnesbörd mot sin nästa t ex. Vilka andra av Israels Guds bud ignorerar du lika fullständigt?

 • Lars Wärn

  ”Det är som att ’hälla vatten på en gås’ ”

  Dum som en gås är ett annat känt talesätt.

 • Lars Wärn

  ”Ber om ursäkt till alla läsare här för denna tråd…” Du är väl knappast ”trådskapare” här? Se istället till att fixa trådar på Aletheia så att de som fortfarande läser den sjunkande siten får något att läsa, vettigt eller ej.

 • Stanley Östman

  Jag tycker moderatorn får gå in och stämma av insinuanta beskyllningar.
  Jag känns inte vid något av det Tony upprepat försöker kleta på mig m.fl. Sedan förstår jag inte heller Wärns kopplingar till det jag anför.
  Att skilja på sak och person måste vara grundläggande för all debatt.

 • Micael Gustavsson

  Jag uppmanar samtliga kommentatorer att följa kommentarsreglerna, annars kommer jag att bli tvungen att gå in och både radera och stänga av kommentatorer.

  Kommentarer ska hålla sig till ämnet, och ska dessutom inte vara förolämpande och otrevliga. Och Stefans kommentarsfält är definitivt inte ett forum för att kritisera moderering på andra bloggar. Diverse konflikter från andra bloggar, ska lämnas utanför tröskeln då man kliver in här.

 • Mattias

  Gamle goe Lasse är tillbaka med besked ser jag!

 • Micael Gustavsson

  Som jag skrev ovan; inga fler sådana här off topic i inlägg. Efter detta kommer alla sådana att raderas.

 • https://heltapropa.wordpress.com/ Tony Malmqvist

  Har jag skrivit något med direkt hänvisning till dig? Har svårt att se det faktiskt. Men för att vara försöka va tydlig. Minns t.ex den så heta debatten när svallvågorna gick höga kring Stefan Swärds och Michael Grenholms gemensamma bok, och om jag inte minns fel fanns det då vissa personer som inte alltid var särskilt vänliga i det som då skrevs här på Swärds blogg.

 • Stanley Östman

  För det första: Kan du hålla dig till ämnet som textförfattaren framför. Det andra är att du kritiserar andra på ett icke substantiellt sätt – kom med saklig vederhäftig kritik som har med ämnet att göra.
  Sen har även Swärd vid upprepade tillfällen anfört att det räcker med begränsade kommentarer från var och en för varje anförd text – det är väl återigen ett tråkigt jobb för moderatorn att behöva påpeka.

 • Läsare

  Ja nu minns jag varför du blev avstängd på aletheia, 9 kommentarer redan och mest bara galla.
  Hoppas Micael håller koll och gör desamma om detta fruktlösa tuggandet fortsätter

 • Micael Gustavsson

  Tony & Stanley: vi bryter er diskussion med varandra där. Kommentera gärna vad Stefan skrivit, även om det är kritiskt. Men ytterligare kommentarer där ni fortsätter konflikten med varandra kommer att raderas.

 • https://heltapropa.wordpress.com/ Tony Malmqvist

  Har jag inget emot.

 • kjell

  Moderera javisst men när Stefans blogg börjar bli bra så tycker jag att det är tråkigt när du bryter trevliga sidospår som höjer läsvärdet både här och metoo.

 • LejonetHelmer

  Israel-Palestina-konflikten är uppenbarligen en väldigt långvarig och svårlöst konflikt. Du beskriver denna konflikt som om allt ansvar ligger på den ena sidan och att hela lösningen ligger i att den sidan ändrar sig. Jag anser att en sådan ensidig hållning varken är rättvisande eller kan vara grund för realistiska politiska lösningar. Allvarliga brott och omoraliska övergrepp har skett på båda sidor under konfliktens historia, och en realistisk fredlig lösning kräver att båda sidor ändrar sig.

  De stridande parterna i en konflikt väljer ensidigt ut och presenterar fakta som stärker den egna sidans syn på saken. Sådana vinklade berättelser är ett vanligt sätt att bedriva propaganda. Man kan för övrigt se samma tendenser i den svenska debatten.

  I ditt inlägg på denna blogg gör du ett ensidigt urval av fakta när du kritiserar palestinska skolböcker. Propaganda förekommer nämligen inte bara i palestinska skolböcker utan även i israeliska. Detta finns bland annat dokumenterat i en studie från 2013 (se länkar nedan) där följande slutsatser drogs:

  1. Både israeliska och palestinska skolböcker innehåller vinklade negativa berättelser som presenterar de andra som fienden som gör onda gärningar. Både israeliska och palestinska skolböcker innehåller vinklade positiva berättelser som presenterar de egna gärningarna som självförsvar med freden som mål. Historiska händelser är inte felaktigt beskrivna eller påhittade, men urvalet är ensidigt för att stärka den egna sidans syn på saken.
  2. Det finns i båda sidornas skal böcker en brist på information om den andra sidans religion, kultur, ekonomi och dagliga liv.
  3. Sådan propaganda som nämns ovan är signifikant mer uttalad i judiskt-ultraortodoxa och palestinska böcker än i Israeliska statens skolböcker. Det är ingen signifikant skillnad mellan palestinska och judiskt-ultraortodoxa böcker i detta avseende.
  4. Det är (dessbättre /LH) ovanligt med rent demoniserande, avhumaniserande beskrivningar av den andra sidan i konflikten.

  Att arbeta för att åstadkomma mindre ensidiga, mer nyanserade beskrivningar av aktörer och händelser i Israel-Palestina-konflikten, i både israeliska och i palestinska skolböcker, är förstås att ta viktiga steg i rätt riktning mot stabilitet och fred.

  Trumps beslut i en mycket laddad symbolfråga i en av världens mest svårlösta konflikter bedöms tvärtom leda i fel riktning, mot skärpt konflikt. Hur ska jag likväl kunna anse att beslutet är bra?
  ___

  För en sammanfattande artikel om israeliska och palestinska skolböcker, se Wikipedia:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Textbooks_in_the_Israeli–Palestinian_conflict

  Studien som nämns ovan initierades av the Council of Religious Institutions of the Holy Land och finansierades av United States Department of State, Bureau of Democracy, finns att hämta här:
  https://d7hj1xx5r7f3h.cloudfront.net/Israeli-Palestinian_School_Book_Study_Report-English.pdf .
  Resultatet har därefter även publicerats som en vetenskaplig artikel, se
  https://www.researchgate.net/publication/263470527_Portrayal_of_the_Other_in_Palestinian_and_Israel_Schoolbooks_A_Comparative_Study

 • teagustavsson

  Mycket charmigt måste jag säga!

 • Micael Gustavsson

  ❤️