Vad händer vid Teologiska högskolan?

Vad händer vid Teologiska högskolan i Stockholm, som bär arvet vidare efter de båda väckelserörelserna, Missionsförbundets och baptismens gamla predikantskolor?

Ni som läser denna blogg vet att jag är bekymrad över utvecklingen inom den traditionella frikyrkligheten. Inte minst utvecklingen av den teologiska utbildningen, som jag menar i vissa delar har anpassat sig efter sekulariserade högskolevärlden, mer än efter att vara en plats för Andens uppfyllelse och att forma de blivande pastorerna i lydnad och efterföljelse till Jesu ord, som finns nedtecknade och uppenbarade i den heliga skrift.

Måndag 16 oktober ordnar man vid THS en konferens med temat ”Bortom det övernaturliga”. Heresin smyger sig in med full kraft i de traditionella frikyrkliga lägren. Jag hinner inte bevaka alla eldar som kan behöva släckas, lyfte i våras fram besöket  av Peter Rollins i Göteborg, med fem Göteborgskyrkor som inbjudare. Rollins är enligt min mening fullblodsheretiker, och han skulle nog fullt ut bejaka och vara stolt över den titeln.

Fast arrangemanget vid Teologiska högskolan kan inte ens klassas som heresi, det är snarare en form av ateism med visst religiöst språkbruk. Thomas Kazen som är huvudlärare vid THS i Nya Testamentet och har ett avgörande inflytande över framtidens pastorer och präster ska hålla ett föredrag om funktionell teism. I presentationen beskrivs det som: ”med begreppet funktionell teism menas att vi människor relaterar till det gudomliga på ett personligt sätt, inte därför att vi med nödvändighet omfattar en intellektuell tro på övernaturliga väsen, utan därför att evolutionen gjort oss benägna att uppfatta världen i termer av kausalitet och ändamålsenlighet, och därför att ”Theory of Mind” gör att vi strävar efter jag-du-förhållanden, också till det som vi upplever större än vi själva. En teistisk symbolik är därför enligt det här perspektivet både naturlig och funktionell.”

En annan föredragshållare denna dag är Carl Gustaf Olofsson. Han driver webbplatsen ”språk, tro och religion”. Han är bland annat medlem i Humanisterna och han menar att det traditionella kristna trosspråket i vår tid tenderar att blockera utvecklingen av såväl språk som strukturer som stödjer oss att utveckla vår godartade sida och hålla den mörka sidan i schack. Han beskrivs i presentationen som gudlöst hemlös vad gäller livets djupaste angelägenheter.

Tomas Walch är också föredragshållare som driver nätverket ”kristen bortom Gud”. Syftet är att inom kyrka och akademi arbeta för en icke-teistisk och progressiv föreståelse av kristen tro. Nätverket står med som medarrangör av detta event. De driver tesen att det går utmärkt att vara kristen utan att behöva anta att det finns något övernaturligt. Det kristna budskapet om kärlek, hopp och förlåtelse är större. Nätverket driver andakter i Sabbatsbergskyrkan i Stockholm.

En av de ledande personerna på THS är Sune Fahlgren som gått till storms mot undertecknad till strid mot min bibeltrohet och evangelikalism. Det skulle vara intressant att få höra Fahlgrens reaktion på detta event, och vad han tycker om Kazen, Carl Gustaf Olofsson och Tomas Walch. Är min bibeltrohet ett stort problem men detta är helt ok för Fahlgren. Ser fram emot en ny ledare i Sändaren i detta ämne.

Jag har inget emot att kyrkor och frikyrkliga teologiska institutioner kritiskt granskar teologiska strömningar i tiden. Men upplägget av detta seminarium, liksom Rollins-eventet i Göteborg, påminner mer om ett missionerande initiativ. Att sprida de nya lärorna till morgondagens pastorer.

Konferensen på THS refererar till frågeställningar av Bonhoeffer. Men man bör komma ihåg att han levde i en totalt annorlunda kontext, när nazisterna tog över kyrkan och han förvisade till ett fängelse. I den miljön blev det en religionslös kristendom, då kyrkan och liturgin inte var tillgänglig. Blir inte detta en total förvanskning av Bonhoeffer?

Är det någon som bryr sig och reagerar över detta?

 

 

 • Bo Westin

  Tack för att du bryr dig, Stefan. Jobbar inte Joel Halldorf på THS? Det skulle iaf vara intressant att höra vad han tycker om detta. Frid!

 • Göran Paulsson

  Stefan! Bonhoeffer tror på sekulariseringen. Det gör jag också. D v s att skilja religion från stat men också i en djupare mening. Efterföljelse. Jesus kallar oss att följa honom rakt in i verkligheten. Jesus var en religionskritisk radikal jude. Se dem fattiga och utstötta! Bonhoeffer är religionskritisk och med rätta i sin tid. Vad innebär det för oss idag? Ett egoistiskt liv med religiösa upplevelser är knappast vad vi behöver. Om inte kyrkan är radikal och kliver in i verkligheten och står upp för verkliga ödesfrågor för mänskligheten som grundläggande rättigheter, jämställdhet, klimat och miljö och demokratiska värderingar är den inte relevant. Barn behöver utbildning. Alla behöver hälso- och sjukvård. Det handlar om faktiska förändringar i verkligheten. Bibeln är skriven i en annan tid då en annan världsbild rådde. Bibeln har ett budskap också i vår tid! Men hur blir vår tro relevant mer än att den kittlar oss med övernaturliga upplevelser? Det är klart att vi alltid ska be som kristna, ja ropa till Gud efter rättfärdighet, kämpa för en bättre värld och tacka Gud för Livet. Följa Jesus helt enkelt. Men inte bort från utan rakt in i verkligheten. Så slappna av vad gäller THS och andra kristna! /Göran

 • WO

  Inte bekymra sig över trosfränder (kristna) när dessa låter sig inte bara inspireras av, utan också utbilda sina ledare med hjälp av, personer med aktiv förnekelse av Gud, Guds existens mm.??? Not very good ”in my book.”

  Klart att alla människor på något sätt kan delge värdefulla saker till oss kristna, och klart vi ska ”jobba för en bättre värld”, men detta handlar ju om något annat!
  Att personer med övertygelser av den typ Stefan berättar om tydligen anses skall vara de som *utbildar våra ledare!!*

  Apostlarna var mycket tydliga med hur vi ska förhålla oss till den/de som predikar ”en annan Kristus än den uppståndne”!!!
  Bland det värsta att göra överhuvudtaget i kontexten av den förmaningen är att sådana personer ska ”hålla låda” på kristna ledarutbildningar, i synnerhet om det de anlitas för är just precis att predika en annan Kristus. ’Sanslöst’ är det snälla ordet..

 • Hans Andren

  Tack Stefan att du står upp för Bibeltrohet och sund teologi som alla frikyrkliga teoligiska utbildningslärosäten borde göra.

 • Gustaf Thunqvist

  Det är för bedrövligt. Jag besökte THS på ett öppet hus för ett antal år sedan inför mina teologistudier. Rektorn var stolt över hur öppet det var på skolan och att man välkomnar buddister och alla möjliga åskådningar bland studenter. Det är ju fint att vara öppen och inkluderande men har inte Equmeniakyrkan en utbildning för att utbilda pastorer? Det måste vara syftet till att ha THS. Kan man komma längre bort från den lärjungaträning som Jesus ägnade sig åt? Detta är ju att verka i motsatt riktning.

 • Jonas Rosendahl

  Man får kanske tolka det som att man tar ett steg bort från den konfessionella inriktningen för att anpassa sig mer till den sekulära akademin.
  Det ger säkert viss status och vinner gehör. Men jag är inte säker på att objektiviteten i sig blir bättre bara för det, om det nu är den man är ute efter.
  Akademins förhållningsätt är annars att vara ”öppen för allt” för att samla på sig för att göra bedömning och dra slutsatser så det i sig är inget konstigt.
  Kritiken mot alltför stora konfessionella drag är att man intar en alltför ortodox inställning i sina antaganden.
  För min del så anar jag att en sekulär akademisk anpassning snarare leder till mer liberalteologi och med fler sekulära inslag som detta ovan.
  Tydligen anser inte samfundsföreträdarna det. Det är rena rama betongmentaliteten och akademin är en ”helig ko”.
  För min del har jag fått ”mycket skit” för att jag vågat kritisera frikyrkoutbildningarna. Man blir satt i frysboxen direkt. Men nån eller några måste ju våga säga nåt om den här utvecklingen. All heder till Stefan Swärd som vågar.
  Skämmas borde de som håller och kan säga nåt men som väljer tystnaden…

 • Micael Gustavsson

  Fast du verkar a priori ha gjort antagandet att det övernaturliga inte existerar. Om det övernaturliga existerar, så är ju en rörelse bort från det övernaturliga inte i sig en rörelse in i det verkliga. Det kan möjligtvis vara en delrörelse från en del av verkligheten till en annan, så att blicken blir skymd, vilket även en rörelse åt andra hållet kan vara.

 • Roger Gustavsson

  XP Media har också kommenterat detta på sin Facebooksida.

 • Sune Fahlgren

  Stefan! Jag har inte attackerat din ”bibeltrohet”. Den har jag respekt för och jag vill också själv vara trogen de sanningar Gud har uppenbarat för oss. Min ledare i Sändaren var ett försök att väcka samtal om din tolkning av ”evangelikal teologi”. Ingenting annat.
  När det gäller olika konferenser som anordnas på THS som högskola med flera olika utbildningsprogram så är det en fråga du bör ställa till skolans rektor.
  Brodershälsningar/ Sune Fahlgren

 • Jonatan Fransson

  Verkar vara en massa skit som letar sig in bland teologerna

 • Bo Westin

  Fast det måste väl också vara bra att studenterna får höra hur andra tänker och vilka tankegods som är aktuella och rör sig i halvdunklet. En egen tro kan nog tåla det, tänker jag.. Jag antar att där också finns plats för klassisk evangelikal teologi.

 • http://helapingsten.wordpress.com/ Micael Grenholm

  Problemet är inte att man diskuterar icketeistisk kristendom tycker jag, utan att man gör det okritiskt. Betänk skillnaden att ha en temadag om marxistisk kristendom där man akademiskt ser på det utifrån, eller att ha en sådan dag arrangerat av Kristina Kommunister där alla föredrag talar positivt om det.

 • http://helapingsten.wordpress.com/ Micael Grenholm

  Hej Sune! Vad tycker du om konferensen? Är du kritisk till den?

 • Kenneth Mäki

  Upptäckte du det nyss? 😉

 • stefanswrd

  det är ju klart att efterföljelsen handlar om att följa Kristus i det verkliga livet. Men allt bygger på relationen med den uppståndne Kristus. Och lydnaden till hans levande ord som uppenbaras i skrifterna. Att göra efterföljelsen bara till något inomvärldsligt och till bara ett inomvärldsligt etiskt program är något annat än Bibelns budskap.

  hälsn
  Stefan S

 • Owe Kennerberg

  Teologiska
  högskolan Stockholm (THS) har ett stort antal seminarier, konferenser
  och symposier. Det händer väl att pastorskandidater ibland går på någon
  av dessa, men det säger inte något om vad som kännetecknar den
  pastorsutbildning som THS och Equmeniakyrkan driver. Vill man veta något
  om vilka personer som man möter där i de formativa delarna av
  utbildningen kan man t ex se vilka tema och föreläsare som
  pastorskandidaterna möter i ”Andligt forum”, som är obligatoriskt för
  blivande pastorer i Equmeniakyrkan. Så här har det sett ut under de
  senaste åren:

  – ”Att vara församling i storstaden”, Joakim Hagerius, pastor och föreståndare i Saronkyrkan, Göteborg.
  – ”Att vara församling i förorten”, Elisabeth Nordlander, präst i Svenska kyrkan.
  – ”Att vara församling med många språk”, Carin Hemmati, pastor i Hallundakyrkan.
  – ”Kyrkan i livet”, Olle Carlsson är präst i Katarina församling, Svenskakyrkan.
  – ”Praktisk kristendom”, Daniel Alm, föreståndare i Pingst, fria församlingar i samverkan.
  – ”Handling och bön må bli ett”, Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan.

  ”I själens dunkla natt. Ett kapitel ur Charlotte Höglunds
  livsberättelse”, Charlotte Höglund pastor i ”Immanuel 153”,
  Immanuelskyrkan, Stockholm.
  – ”2700 km ensam till fots till
  Rom. Ett kapitel ur Andreas Carlgrens livsberättelse”, Andreas Carlgren f
  d miljöminister, Newmaninstitutet Uppsala.
  – ”Att göra ett
  halleluja. Ett kapitel ur Olle Hilariussons livsberättelse”, Olle
  Hilariusson, diakon och föreståndare på diakonala linjen på Bromma
  folkhögskola.
  – ”Kyrkans dagliga bön. Kyrkans förbön”, Peter Halldorf, Bjärka-Säby.
  – ”Tillbedjan och lovsång. Ett gammaltestamentligt perspektiv”, Josef Forsling, lärare THS.
  – ”Sinnesrobönen och en pastors/prästs böneliv”, Larsåke W Persson, pastor i Equmeniakyrkan.
  – ”Kontemplativ bön, avskildhet/retreat, Ordet och bönen”, Britta Hermansson, pastor i Equmeniakyrkan.
  – ”Bön och nattvard”, Magnus Persson, pastor i United, Malmö.
  – ”Hur närmar man sig en treenig Gud (Ef 2:18)?”, Eleonore Gustafsson, pastor i Evangeliska Frikyrkan.
  – ”Bär vanan och vanan kommer att bära dig”, Per Åkerlund, präst i Svenska kyrkan.

  Vi
  samtalar gärna om högskolans olika utbildningsprogram. Men det är en
  stor fördel om de som tar till orda först tar reda på vad t ex en
  pastorsutbildning vid THS inbegriper. Jag har varit rektor vid THS sedan
  2006 och kan nu och då förundras över hur man kan uttala sig om något
  som man uppenbarligen har mycket lite kunskap om.

 • Gert Mulder

  Att informera blivande pastorer,fårherdar, predikanter av Guds ord om de villolerar som finns i samhället kan jag tänka mig vara nyttig kunskap om syftet stämmer överens med utbildningsinstitutets grundtanke. Är detta syftet med konferensen? Att informera? varna? Värna om? Överensstämmande med missionsbefallningen?

  Paulus sökte sig till teologiska skolor för att berätta evangeliet, det ska väl inte vara tvärtom!

  Thes 5: från vers 12 och framförallt v 21

 • http://www.gustafsvideoblogg.wordpress.com Carl Gustaf Olofsson

  Hej Stefan Swärd. Spännande att du uppmärksammar konferensen ”Bortom det övernaturliga” på THS den 16 oktober. Du formulerar dig lite extra upprört över att detta tar plats på THS som förvaltar ett frikyrkligt arv. Vad gäller min föreläsning så kan jag bara säga att det är precis rätt plats. Jag förvaltar själv i högsta grad ett frikyrkligt arv. Jag kommer från en stark fribaptistsammanhang. I min närmsta släktkrets fanns två missionärer och tre predikanter, varav far, Olof Persson, var en.

  Tyvärr tappade du bort att fribaptisterna avvisade eviga straff när du skrev boken ”Efter detta”. Det var därför Helge Åkesson och sympatisörer uteslöts ur Svenska baptistsamfundet, Och då är det värt att notera att fribaptisterna var ett av grundarsamfunden till det som sedan blev Evangeliska Frikyrkan. Denna tystnad i en viktig teologisk fråga är ett exempel på dålig eller respektlös förvaltning av det teologiska arvet i Evangeliska Frikyrkan. Att argumentera emot om man som du tycker annorlunda är en sak men att förbigå med tystnad är respektlöst och att bidra till att osynliggöra det arv man bär på.

  Om du – och bloggläsarna – vill få en liten uppfattning om hur en avfällig ärkeheretiker med kärlek och respekt förvaltar sitt kristna arv så läs gärna texten ”Gudsbild”.
  Länk: http://www.existentiell-tro.net/info/norrtalje-efterspel-cgo.htm#gudsbild
  Du – och bloggläsarna – är självklart välkomna till THS.

  PS. Texten är även återgiven i blogg Nr 20 där jag vänder mig till Marcus Birro. (Indrag och kursiverat en bit ner i bloggen).
  Länk: https://gustafsvideoblogg.wordpress.com/2012/06/15/nr-20-gud-och-valsignelsen-svar-till-marcus-birro/

 • http://www.andraget.blogspot.com Andreas Holmberg

  Touché, Micael! Eller en dag om marxistisk teologi eller om Jehovas Vittnen där alla föredrag talar positivt om dem – eller bestås av dem själva. (Stefans exempel). En väsentlig skillnad – jag har naturligtvis ingenting emot en temadag om marxistisk teologi eller Jehovas Vittnen, tvärtom!

 • Mark Mathur

  Jag tror det vore bra, Owe, om du adresserade andemeningen i Stefans inlägg: Hur kan en skola som drivs av Equmeniakyrkan anordna en konferens som (på något sätt) argumenterar emot det som är Equmeniakyrkans grundförutsättning: Teism.

 • Karin c

  Så bra att du uppmärksammar det här Stefan! Jag hör till dom som länge sett med sorg och oro på equmeniakyrkan och ths. Känns som ibland att ingen ser det sjunkande skepp som blivit övermannad av liberalteologi, omoral , miljö & kärlekslallande som nu är equmeniakyrkan.

 • Urban Knutsson

  Verkligheten är inte det vi ser och tar på. Verkligheten är det Jesus ser och tar på. Redan när han gick här som människa var det annat än hans samtida kunde se och ta på.

  Att förneka ”det övernaturliga” är att förneka den Helige Ande och därmed att Jesus gjorde under, helade, befriade, lärde…bl.a. lärde sina lärjungar att vara radikala, att söka sig till roten, dvs Gud, för att förvandla världen. Hur? Genom att övervinna Satan och vårda de sårade med hjälp av den Helige Ande. Besegra ”verklighetens” problem genom att vara kanaler för den Helige Ande.

  Därför är det orimligt att en skola för ledare i Jesu församling låter någon propagera mot ”teism”. Galet ord, förresten. Det de argumenterar emot är Jesus.

 • stefanswrd

  Carl Gustaf Olofsson,
  kul att du tittar in på min blogg och kommenterar. Jag följer ju läsarsiffror, och kan konstatera utifrån statistiken hur många som varit inne på min blogg senaste dygnen, att den här debatten väcker stort intresse. Så arrangörerna av detta event borde tack mig för att hjälpa till att göra reklam för arrangemanget.
  Du pekar på något viktigt i vår historia. Åkesson var ju mycket av en fritänkare inom den traditionella baptismen, liksom Lewi Pethrus, och båda mötte samma öde att hamna utanför baptistsamfundets gemenskap.
  Åkesson var ju dock en strikt biblicist, eller fundamentalist skulle nog Thomas Kazen kalla honom, men hittade nya vägar att tolka bibeltexterna som inte vara gängse vid den tidpunkten. I EFK:s totala historiska arv är dock tanken på att avvi.sa eviga straff en marginell företeelse. Tanken hade inte några rötter inom vare sig äldre Örebromissionen eller Helgelseförbundet. Jag tar ju upp frågan i min bok ”Efter detta”, men hänvisar i större utsträckning till debatten om EJ Ekman inom Missionsförbundet, då den hade större genomslag i frikyrkligheten i stort. Åkessons tankar på detta område har dock större genomslag idag utan att man refererar till honom, och jag gör en genomgång av tankarna i min bok, men visar på ett mer problematiserande perspektiv.
  Men din fråga om hur EFK har hanterat vårt arv, den är ytterst berättigad, och gäller många olika aspekter. Jag håller med dig om att vi har delvis slarvat med att hantera vårt arv, framförallt den anda av väckelse och andeutgjutelse som präglade våra rörelser under första decennierna.

  allt gott,
  Stefan Swärd

 • Lars-Göran Berg

  Det verkar allt mer uppenbart att Equmeniakyrkans församlingar måste arbeta för att ”Stockholms högskola” (Namnet THS skall ju bytas bort då det inte upplevs inkluderande) bör skiljas från kyrkans huvudmannaskap. Såsom högskolan arbetar vore det logiskt och vettigast att låta den bli en vetenskaplig akademisk icke konfessionell utbildningsinstitution i statlig regi.
  Pastorer,diakoner predikanter och evangelister skulle kunna få en pastorsutbildning efter valfri grundutbildning.

 • Bo Westin

  Kunskap är en sak och vägar till ’väckelse’ en annan. De sammanfaller inte nödvändigtvis. Fundera gärna över de faktorer som låg bakom tidigare ’väckelser’,
  långt innan den akademiska diskursen fått den i många kyrkor överordnade betydelse den har idag. Ibland kan det nog också vara relevant att reflektera över orden: Svara inte dåren i hans dårskap på det att du inte må bli honom lik.

 • http://www.gustafsvideoblogg.wordpress.com Carl Gustaf Olofsson

  Hej igen Stefan Swärd. Sympatiskt att du tagit dig tid att svara. Du har såvitt jag kan förstå helt rätt om Helge Åkesson. Biblicist eller fundamentalist. Sedan är det värt att notera att han gjorde en egen bibelöversättning som är välkänd i exegetkretsar. Som jag förstod det var anledningen till bibelöversättningen att det fanns saker i den mera traditionella tron som skavde rejält. Som detta att Gud skulle vara så grym att han utdömde eviga straff. Eller detta att Gud med vett och vilja iscensatte Jesu grymma och förnedrande död för att frälsa mänskligheten. Och han menade att i den mera källtrogna översättning han gjorde fick han stöd för sin syn både vad gällde straffens tidsbegränsning och den annorlunda försoningsläran (den subjektiva). I vilket mått han hade rätt i detta kan jag inte avgöra.

  Du har också helt rätt i att Helgelseförbundet och Örebromissionen inte delade Fribaptisternas avvisande av eviga straff. Och såvitt jag vet höll de också fast vid den traditionella försoningsläran. När du i boken diskuterar och kritiserar de röster som förespråkat någon form av apokatastasilära, dvs alltings återställelse, så tar du upp några på den internationella scenen och Ekman, föreståndare för missionsförbundet vid förra sekelskiftet, från den svenska frikyrkligheten. Här är det fullt möjligt att Ekman påverkats av Helge Åkesson och fribaptisterna som var 30 år tidigare ute i denna fråga.

  Du antyder, utan att säga det rakt ut, att jag har fel när jag i min bloggkommentar skrivit att du inte tar upp fribaptistsamfundet. Och jag kan väl säga att jag blir glad om jag har fel även om det skulle vara pinsamt. Jag vet att du nämnde Helge Åkesson och fribaptisterna i en blogg när du presenterade bokprojektet “Efter detta” – men det är ju en annan sak än själva boken. Jag har “Efter detta” så du kan ju ge mig någon eller några sidhänvisningar så jag kan skämmas och be om ursäkt.

  Sedan är ju ändå nyckelfrågan kvar och det är att jag är fullständigt övertygad om att Gud – om hen finns – måste vara minst lika kärleksfull som den mest kärleksfulla människa som korsat min livsväg. Allting annat är mänskligt förtal av Gud. Och dessa högst konkreta människor från min livsvärld skulle omöjligen kunna döma någon till eviga straff. Och följaktligen inte Gud heller. I kapitel 5, “Kristusseende och kallelse” i boken “Existentiell livssyn – kristen tro?” så diskuterar jag kring en möjlig förståelse av Jesu starka domsförkunnelse.
  Länk: http://www.existentiell-tro.net/ekt-98/kapitel5.htm#k5.12

  Allt gott,
  Carl Gustaf Olofsson

 • Bo Westin

  Den enligt Paulus dåraktiga berättelse som evangeliet utgör är sitt eget paradigm som är ett ljus och salt och förlorar sin sälta i andelös akademi , modern som postmodern. Inte ens inom humaniora (teologi) framställs det på lika villkor som postmodernt flum. Om så vore fallet borde väl också andefyllda representanter för evangeliet få tala fritt utan kritiska frågor.
  Men det skulle staten inte gilla.

  Evangeliet har ett eget språk som inte låter sig översättas till vetenskaplig vokabulär. Primärt verkar andliga krafter som alltid i bakgrunden. De berömde sig av att vara visa och blev till dårar, är väl en bra beskrivning av dagens situation.

  Jag länkar till en artikel i dagens Corren som säger något viktigt om vår tid.
  http://mobil.corren.se/asikter/ledare/catarina-karkkainen-skola-utan-larande-om4833020.aspx

  Precis som judarna kommer också kristna alltid att särbehandlas av denna världens furste och hans representaner. Det är inget att förvåna sig över.

 • Pingback: Äh, något hot är det väl knappast. Fäll upp visiret igen, grabbar. | Rebellas andra()

 • http://helalivetigenom.blogspot.com Tony Malmqvist

  Stort tack och eloge till dig Stefan som så klart har genomlyst det här.