Svar till Daniel Forslund och Aletheia

Daniel Forslund och Aletheia har fört fram en kraftig kritik mot mitt blogginlägg om Trump. Det har varit en intensiv debatt på Aletheia där jag försökt att aktivt delta och svara på vissa frågor, men har nästan bara fått mothugg. Forslunds text har delats över 200 gånger och jag antar att de som delar sympatiserar med innehållet i hans analys.

Jag har inte följt amerikanska presidentdebatten något närmare, inte mer än att titta på olika nyhetsmedier. Jag hade egentligen inte tänkt skriva något efter presidentvalet heller. Men eftersom jag skrev en rapport åt mina kunder i mitt konsultbolag om effekter av Trump när det gäller energi- och klimatpolitiken så började jag gräva lite mer i frågan. Därför skrev jag ner mina kortfattade reflektioner i ett kort blogginlägg.

Forslunds blogginlägg och ännu mer följdkommentarerna innehåller så mycket kritik så det är svårt att sortera i frågorna. Jag gör ett försök.

Daniel kallar mig först för ”ogenerad globalist”. Jag vet inte vad han menar med det, jag har själv aldrig kallat mig för detta. Jag tror på frihandel inte minst för att det gynnar små länder som Sverige, och det gynnar fattiga länder. Jag tror också på människors möjlighet att kunna flytta vart man vill. Och kunna flytta för att fly från förtryck och fattigdom. Men jag har aldrig önskat att avskaffa nationalstater, politiska beslut bör alltid fattas så nära människor som möjligt. Jag har aldrig förespråkat fri invandring, för jag tror det är praktiskt omöjligt, har aldrig förespråkat något annat än reglerad invandring. Jag ser mig inte själv alls som globalist, däremot tycker jag det är bra att Europas länder samarbetar, jag har aldrig varit för ett Europas förenta stater liknande USA:s modell. Däremot tror jag som kristen på att man hör till Guds rike och Jesus är kung och mitt medborgarskap är i himlen. Det är min avgörande identitet, inte ett politiskt-nationellt medborgarskap.

”Jag befinner mig i en bubbla” skriver Daniel. Också väldigt svårt att kommentera och bemöta. Vad är en bubbla? Jag tycker nog att jag i jämförelse med svenska genomsnittspastorer har ganska breda referensramar genom att jag inte i första hand är bibelvetare och teolog, att man arbetar som statsvetare leder för mig till att man snarare inte lever i någon bubbla. Jag vet inte om Daniel menar att statsvetenskap i allmänhet och politiska analytiker i allmänhet lever i en bubbla. Det är en så extremt heterogen grupp så jag har svårt att förstå beteckningen. Ska man hävda att alla statsvetare och politiska analytiker lever i en bubbla, det kräver en extremt stor kunskap om hela detta fält för att kunna fälla ett sådant omdöme. Eller lever jag i en bubbla därför att jag har en konservativ bibelsyn och alltid eftersträvar Bibelns svar på frågor där den ger svar?

Forslund försöker undvika att fördjupa sig i mina åsikter för att skydda sitt blodtryck. Det är ju att beklaga att jag skapar högt blodtryck hos broder Forslund men det är inte min avsikt. Om han med detta vill säga att han för det mesta inte håller med mig, och för det mest inte delar mina åsikter, går det inte att uttrycka detta på ett något vänligare sätt?

Jag ställer in mig i den nya politiskt korrekta adeln, tyckarna i toppen som länge hållit majoriteten av befolkningen med rätt tänkande och rätt tyckande skriver Forslund. Nu tycker jag inte att västvärlden har de kännetecken som Forslund beskriver. Att det finns en liten homogen elit som styr och ställer över allt. Så är inte fallet. I Sverige har vi 8 partier i riksdagen och de har väldigt olika uppfattningar i många frågor. USA är ett mycket heterogent samhälle där många olika grupper konkurrerar om makten, både politiskt, ekonomiskt, regionalt, religiöst m.m.. Media är också mycket heterogent. Jag håller t.ex. inte med om att AFtonbladet och Svenska Dagbladet går på samma linje. Vi har många olika debattforum där många röster får komma till tals. Sverige är dock ett litet land och jag håller helt och hållet med Forslund om att det i vissa frågor kan bli för enkel- och smalspårigt, och där vi kristna har en viktig uppgift att vara en profetisk motvallsröst. Därför har jag sedan sjuttiotalet skrivit om och engagerat mig i abortfrågan för att vara just en sådan motkraft till det dominerande paradigmet. Samma sak gäller äktenskapslagstiftningen, där jag nog en av de kristna ledarna i Sverige som mest deltagit i offentlig debatt i försvar för en traditionell kristen äktenskapssyn. Man bör komma ihåg att när man engagerar sig i den här typen av debatter blir man bombarderad av kritik även från kristna led. Jag anar att Forslund åsyftar debatten om flyktingpolitiken. Men här håller jag inte alls med Forslund om hans analys, att det finns en enhetlig samhällsuppfattning. Jag drev kampanjer mot alliansregeringen för att de drev en för restriktiv flyktingpolitik, kristna bröder och systrar blev utvisade till orimliga förhållanden. Samma sak nu, nu är det SD som håller i taktpinnen, och de etablerade partierna följer efter, även om de inte erkänner det. Den restriktiva flyktingpolitiken är ju den nya politiskt korrekta adeln enligt min uppfattning. Så kring denna fråga, jag förstår helt enkelt inte vad Forslund menar, och han skulle behöva utveckla resonemanget för att jag ska kunna svara.

Det jag säger harmoniserar med sekulär vänsterideologi skriver Forslund. Det gäller knappast det jag skriver i abortfrågan eller i äktenskapsfrågan. Jag antar han här menar flyktingpolitiken. Nu har jag och Micael Grenholm i vår bok ”Jesus var också flykting”, väldigt grundligt motiverat våra ståndpunkter utifrån Bibeln. Menar man att vi tolkar Bibeln fel, då måste man visa på vilket sätt vi läser och tolkar Bibeln fel. Vi har försökt formulera en kristen teologi om migration, att hjälpa de svagaste och en kristen syn på nationalism. Det är inte sekulära ideologier som inspirerar oss i dessa frågor.

”Att ständigt agera i symbios med de krafter som under flera decennier aktivt nedmonterat kristna värderingar i samhället”, det är ju också en mycket allvarlig anklagelse som Forslund kommer med. Jag skriver ju om många olika ämnen och gett ut ett antal böcker, jag antar att han inte menar mitt samlade skrivande. Förmodligen menar han det jag skrivit om flyktingpolitiken, men återigen vår hållning där motiverar vi utifrån Bibeln, inte sekulära ideologier.

Forslund kritiserar mig för att jag inte skriver om Hillary Clintons tokigheter. Men återigen, jag har inte kommenterar amerikanska presidentvalet, inte skrivit om det alls. Jag har nu skrivit en enda kortfattad bloggpost och då skrev jag om Trump eftersom det är han som har makten, och han är presidenten. Jag ser inte något skäl att i detta läge närmare granska Clinton. Att kritisera en bloggare för vad man inte skriver om, blir inte det lite snarstucket?

Nu handlar mitt blogginlägg om 11 punkter där jag uttrycker kritik när det gäller Trump. Trots att Forslund och Aletheia tar i med storsläggan mot mig diskuterar man ju inte alls dessa punkter eller diskuterar vad jag har för fel i min analys. ”Hela posten låter som om han precis lämnat ett möte med Jonas Sjöstedt”. Jag vet inte vad Sjöstedt har med detta att göra. Kritiken mot Trump har ju kommit som kraftigast från högerhåll, inte minst inom hans eget parti, jag tänker t.ex. på Mitt Romney och hans konkurrerande presidentkandidater inom republikanerna. För att inte tala om Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt i Sverige, men de är ju vänster enligt Daniel Forslund, är allt utanför Sverigedemokraterna vänster, jag får det intrycket när jag läser Daniel Forslund. Blir inte det också en bubbla att betrakta verkligen utifrån bara ett Sverigedemokratiskt perspektiv?

Ja, jag är bekymrad över kristet stöd till Trump. Jag har försökt förklara varför och de 11 punkterna är ett försök att förklara varför. Ska vi föra en meningsfull diskussion om min ståndpunkt då behöver man diskutera de 11 punkterna. Punkt 1-5 är i första hand sakpolitiska argument, och dem bemöter inte Forslund alls. Punkt 6-11 handlar främst om Trumps moral och uttalanden om invandrare, kvinnor m.m. Forslunds huvudargument är att jag förbiser problemen med Clintons. Men återigen, jag diskuterar USA:s nyvalde president, de som förlorar presidentval har inte någon större makt och blir bortglömda av historien.

Jag har dock följande mening i bloggtexten: ”Att han har så mycket stöd bland amerikanska kristna kan enligt min mening bara betraktas som avfall och en kyrka som tappat styrningen. Läs gärna det jag skrivit i boken ”Jesus var också flykting” om hur kyrkan i avfall kompromissade med Hitler på trettiotalet. Det finns vissa likheter med dagens situation.” Jag håller med om att den formuleringen är tillspetsad. Men det grundar sig på saker och ting jag faktiskt har hört Donald Trump säga, inte filtrerat av sekulär vänstermedia som Forslund skulle kalla det för. Det har diskuterats efteråt hur många evangelikaler som faktiskt röstade på Trump. Det var ju också lågt valdeltagande i detta val, så räknar man fram procentsiffror så måste man väga in dem som inte röstade och då kanske man hamnar på bara 35 procent som nämnts i amerikansk eftervalsdebatt. Det är möjligt att den meningen i bloggtexten är för tillspetsad, det beror på i vilken utsträckning och med vilken attityd amerikanska kristna röstade för Trump, många kan ju gjort det bara utifrån motiveringen att man alltid röstar republikanskt. Jämförelsen med Hitler handlar om den religiösa hysteri och ledarkult som låg bakom att Hitler grep makten i Tyskland och hans första 10 år vid makten. Tron på att en stark ledare som ska göra folket och nationen stark igen, det är den mentaliteten jag varnar för. Kristna stod bakom denna Hitlerdyrkan i stor utsträckning, även från svenskt håll.

Egentligen är detta den enda punkt som Daniel Forslund diskuterar av mina 11 punkter i min analys. Men det är möjligt att mina påståenden här vilar på en bräcklig grund, jag är beredd att ompröva just den punkten, om det visar sig att jag har fel. Det är möjligt att Forslund har rätt, det är bara skvaller och förtal om Trumps kvinnoaffärer och sexualmoral. Jag utgår bara från direkta citat jag har hört av honom själv där, men det kräver en ingående utredning för att komma till en något mer objektiv klarhet. Min fråga är dock, varför är han gift för tredje gången, om han delar klassiska kristna värderingar när det gäller kvinnosyn och sexualitet.

Det är så mycket jag missar i mina analyser skriver Forslund. Dessutom lägger han till ”som vanligt”, för att ge den vanliga vänliga inramningen. Visst, detta var ett kortfattat blogginlägg, jag har inte tänkt fördjupa mig i ämnet. Men om jag missar så mycket, då är min fråga att när Forslund då ska kritisera mig, tar han endast upp 1 av mina 11 punkter för kritisk granskning. De övriga hoppar han över. Hans huvudinvändning är kort och gott att Hillary Clinton har värre brister. Min första punkt i granskningen av Trump är nog min allvarligaste.

Jag är en ”körgosse i George Soros värld utan gränser”. Vad menas med detta? Går det inte att formulera kritik på ett sådant sätt att den kritiserade på något sätt begriper vad som menas. Det är möjligt att jag är svagbegåvad och okunnig, men jag begriper inte vad som menas med detta påstående.

Sedan skriver Forslund att det är oförlåtligt att jag som pastor och själavårdare är oförmögen att läsa av underliggande orsaker och anledningar till människors agerande. Här förstår jag inte heller vad han menar. Han säger det inte tydligt, men kritiken är allvarlig eftersom han använder ordet oförlåtligt. Låt mig ana att det han åsyftar är varför folk röstade på Trump.

Nu hör det ju till saken att mer än 1 miljon fler röstade på Clinton än på Trump, det var amerikanska valsystemet som gynnade honom denna gång. Han fick inte flest röster. Jag undrar också om inte FED-utspelet en vecka före valet var ganska avgörande för valets utgång.

Nu är ju inte väljare en homogen grupp. Den stora frågan enligt min mening är varför Trump lyckades bli republikanernas presidentkandidat, det fanns ju ett tiotal republikanska motkandidater. Att Trump skulle som megamiljardär och Tv-kändis från Manhattan skulle vara någon mer folkets man än övriga republikanska presidentkandidater, det begriper inte jag. Jag kan USA för dåligt för att fullt ut förstå vilka väljarströmningar som låg bakom stödet till Trump, mediebilden är ju att det var vita män utanför de största städerna som bar fram honom, inte minst från områden som drabbades av avindustrialisering. Det är möjligt att det stämmer, men det är mer än vad jag vet. Men broder Forslund som har bott i USA kan säkert analysera detta bättre än vad jag kan. Jag tar ju inte upp denna fråga i mitt blogginlägg. Att kalla detta ”oförlåtligt” är dock att ta i. Speciellt som han inte tydligt preciserar vad som är oförlåtligt.

Sedan avslutar Forslund med en rad generella anklagelser, inte grundat i mina 11 kritiska punkter om Trump utan en mer generell kritik. Jag jagar högerspöken istället för vänsterspöken (jag försöker undvika dessa politiska positioneringar, jag utgår hellre från kristen etik). Jag tar inte parti för de sargade och bortglömda människorna (jag är väldigt sällan i USA, det stämmer att jag inte engagerar mig här, USA har en heterogen befolkning på 320 miljoner, hur menar Forslund att jag som svensk ska engagera mig, och för vilka grupper av de 320 miljonerna?). Aggressiv sekularism i USA har medfört en politisk revolution (jag menar dock att Trump är ett typexempel på sekulariserad amerikan, hade det varit detta väljarna varit ute efter hade man stöttat någon annan republikansk kandidat med mer tydlig kristen profil). Jag hör inte ropen på hjälp från vanligt folk i USA. Det stämmer, jag är inte i USA, och har fullt sjå med mitt lilla missionsfält i Stockholm och alla utsatta människor jag möter här.

Sedan avslutar Forslund med min EU-inställning. Det har inte heller med Trump-artikeln att göra. Det är saker jag skrev för 15 år sedan han tar upp. Jag vill inte alls bryta ner Sverige som nation, när har jag påstått något sådant? Öppna gränser, jag har aldrig föreslagit helt öppna gränser, jag tror på reglerad invandring, d.v.s. man ska ha möjlighet att söka jobb och få jobb och uppehållstillstånd i Sverige på samma sätt som vi svenskar ska ha möjlighet att söka jobb och få uppehållstillstånd i andra länder. Forslund har ju själv jobbat i USA. Jag tror på asylrätten, att man ska kunna få sina asylskäl prövade.

Och i slutklämmen tar Forslund i med mina bristande kunskaper. Det är dock något förvånande att han ens ägnar tid åt att läsa en blogg som skrivs av en person med så bristande kunskaper.

Och sedan blir det bombardemanget av kritik i kommentarsfältet på Aletheia, och där Forslund finns med och deltar. Det blir för mycket att gå igenom allt detta. Vill bara peka på några saker.

Swärd associerar alla kristna som inte stödjer globalism och öppna gränser med Hitler och jag tolkar Bibeln med marxistiska glasögon skriver Forslund. (kommentar: jag stöder inte alls globalism som Forslund definierar det, att jag tolkar Bibeln med marxistiska glasögon – ett obegripligt påstående för min del, vad i mina böcker om korset, eviga domen, och bibelsyn är marxistisk tolkning) Vad i våra två kapitel om bibel-teologi i flyktingboken är marxistiskt, man måste precisera sig när man kommer med en så svepande kritik.

Den grövsta kritiken i kommentarsfältet kommer dock från Lars Enarson och Daniel F som deltar intensivt i kommenarsfältet gör inte någon markering mot detta. Lars E citerar en bibeltext från 1 Joh 4 om falska profeter, skillnaden på sanningens ande och villfarelsens ande, och att inte vara av Gud. Lars E använder sedan ett bibelcitat för att beskriva mig ”de bedrar och är själva bedragna”.

Det här är den grövsta form av anklagelse man kan rikta mot andra kristna. Att vara falsk profet, styrd av villfarelsens ande, att bedra och vara bedragen.

Min fråga är kort och gott om Daniel Forslund och Aletheia håller med om denna bedömning. Om ja – på vilken grund och utifrån vilken granskning gör man en sådan bedömning. Om nej – kan man då markera hos Aletheia att man tar avstånd från detta uttalande?

Och hur ska den här typen av bedömningar göras.

Jag hade kunnat köpa kritik i ett sådant läge om jag börjat omtolka eller problematiska klassiska kristna doktriner, om Jesu uppståndelse, Jesu gudom, treenigheten, grundläggande kristna moralfrågor, kristen äktenskapssyn m.m. Då måste man kunna börja prata om heresi, det har jag tagit upp mer än en gång, både i mina böcker om korset och Efter detta, finns sådana resonemang.

Men nu diskuterar vi ett amerikanskt presidentval. Ska jag tolka Enarsons påstående som att om man inte är för Trump är man en falsk profet och drivs av villfarelsens ande?

 

 

 

 

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Kerstin-Svanberg

  Från det ena till det andra, kan bara inte du lämna ordförandeposten i Ja Till Livet, det måste ju finnas andra lämpligare som kan ta över den posten för de ofödda barnens skull ? Med tanke på dina utsagor vad beträffande sverigedemokrater och att de inte ens är värdiga att sitta i ja till livets styrelse och med den åtanke att de allra flesta i dag sympatiserar med just SD så är du själv inte den personen som bjuder in till ja till livet utan en sådan som stöter bort folk att engagera sig i organisationen, därför Swärd är du en motgång än en tillgång för de ofödda barnen. Så ta ditt förnuft till fånga och avgå och ge plats till någon som verkligen har förstått vikten av att bjuda till just de oföddas bästa.

 • AlmaM

  Gud välsigne dig, Stefan som står emot trycket från ondskan och dess hantlangare i fårakläder. De ”kristna” som tycker att det enda som räknas i politiken är vapen och aborter (Israel räknas tydligen inte längre nu där eftersom Trump både stöds och omger sig av antisemiter) har helt fel prioriteringar.

  Republikaner har varit presidenter i flera omgångar sedan 1973 (Roe vs. Wade kom då) inget har hänt på abortområdet. Så klart vill inte republikaner på riktigt stoppa aborter. En komplikation som man lätt åtgårdar i Sverige preeklampsi/ havandeskapsförgiftning åtgärdas billigast med abort men i Sverige blir det kejsarsnitt och kuvösbehandling av barnet. I USA är det vanligast att man aborterar barnet för få har råd med behandlingen som i Sverige räknas som rutinåtgärd.

  Ville republikaner på riktigt göra något åt sena aborter hade de naturligtvis kämpat för sjukvård till alla blivande mödrar och inte låtit en snorrik mobbare med främsta merit att vara promiskuös rasist göra narr av demokratin och de korkade ”kristna” som står på hans sida trots allt som talar emot hans ondskefulla icke-politik.

  Åter har världen en gapig pajas i ful frisyr att rädas pga att några vita män känt sig ”kränkta” av att deras överhöghet är i fara. Gud bevare oss!

 • Inge

  Godmorgon Stefan!
  Du skriver flera gånger att du inte förstår vad Daniel menar? Det är kanske så? Men försöker du verkligen förstå vad han skriver? När jag läser vad du skriver så är det inte alltid så lätt att förstå dej heller! Exempelvis när du talar om EU frågan och frihandel? Kan man vara mot EU och samtidigt för frihandel utan att bli avfärdad av dej? Du är tydligen för EU och det måste man ju vara om man vill vara PK, men har du verkligen förstått vilka ambitioner ledningen i EU har när det gäller att bygga en Europeisk stat?
  Du skriver ang. Trump.
  ”Att han har så mycket stöd bland amerikanska kristna kan enligt min mening bara betraktas som avfall och en kyrka som tappat styrningen”
  Hade du formulerat dej på samma sätt om Hillary blivit vald?
  Du skrev visserligen tidigare att om du varit amerikan så hade du röstat blankt. Men du nämner även att du som konsult skrivit en rapport till dina kunder ang. Trump, var du då lika neutral då eller gick rapporten ut på att Hillary varit ett bättre val för dina kunder?
  Ditt senaste inlägg uppfattar jag som ett enda stort försvarstal och ett uttryck på din oförmåga att försöka förstå dem som inte i alla stycken uppfattar världen exakt som du gör. Så samtalet lär fortsätta.

 • 00Danteman00

  Det kanske vore bra att hålla sig till det som diskuteras 😛

 • Apg17

  1. ”Jag tror också på människors möjlighet att kunna flytta vart man vill.”
  2. ”Jag har aldrig förespråkat fri invandring, för jag tror det är praktiskt omöjligt, har aldrig förespråkat något annat än reglerad invandring.”

  Dessa punkter är intressanta för den fortsatta debatten. De är identiska med den argumentation som t.ex Annie Lööf och Löfven och andra förespråkare för fri invandring använt. De ”tror” på fri invandring och en gränslös (global) värld men när verkligheten och opinion tydligt säger nej; då hävdas att de minsann alltid förespråkat reglerad invandring.

 • 00DaT00

  Var kan man läsa om det här ?

 • Stefan Swärd

  Inge,
  ambitioner att bygga en europeisk stat – jag kan Brysselmaskineriet tillräckligt väl för att veta att det idag inte finns på agendan. De flesta EU-vänner har som ambition att rädda EU, ambitionen är inte högre än så i dagsläget. Den som framförallt vill få bort EU är Putin och Ryssland, en samordnad europeisk politik är nödvändigt för att minska Ryssarnas vilja till dominans och kontroll. Jag vet inte hur jag formulerat mig om Hillary blivit vald. Det är möjligt att jag skrivit något mycket kritiskt om henne, men anledningen till varför jag skrev lite om Trump, det var bara för att jag i mitt civila företagande tittade på frågan. Visst kan man vara för frihandel och inte gilla EU. Största EU-motståndet kommer från vänster och högern som ligger höger om de traditionella konservativa partierna, och dessa krafter är mycket nationalistiska och oftast skeptiska till frihandel.
  Frihandel är avgörande för Sverige, svensk ekonomi skulle inte fungera om inte Volvo, Scania, Ericsson, AstraZeneca, ABB, SCA och andra bolag kan sälja sina produkter över hela världen.
  hälsn
  STefan Swärd

 • sacco88

  Stefan verkar hos vissa grupper som Aletheia fått bli en kristen symbol för motståndarsidan, de som står för ”globalism” istället för nationalism eller medborgarnas väl. I denna ”strid” är symbolik viktigare än fakta vilket gör att Trumps rätt i migrationsfrågor överväger bristerna som Stefan för fram. Bra att Swärd dock försöker. Även om vi bortser från migration och rasism där det mer handlar om legitima filosofiska skillnader än rasism är Trump problematisk. Han är ingen säker förkämpe för något.

  Angående de kristna och Trump var han aldrig deras favoritkandidat. Hans kärnväljare gillade honom just för att han var så lite ”kristen”. På ett sätt är Trump därmed ett tecken på de evangelikalas minskade inflytande trots att fler evangelikala röstar än samtliga etniska och sexuella minoriteter.
  De evangelikala är republikaner och röstade på Trump då de hade legitima problem med en vänster som hade gått för långt. Erfarenheter från USA visade att vänstern inte nöjde sig med sina segrar, motståndarna (evangelikala) behövde försvinna från offentligheten. Något som vår Amerikainfluerade vänster kan sprida hit. Därför uppmuntrar jag intresserade här att läsa exempelvis Rod Dreher konservativ kristen, ogillar starkt Trump men förstår varför många röstar på honom.

 • Knut Frohm

  Så sjukt! Har svår att förstå att Daniel och Lars uttryckt allt detta, i fall att, tråkigt. Tycker du är en tänkande människa och har alltid sett dig som sund. Ser de verkligen som en falsk profet? Helt sjukt! Så skall väl inte bröder skjuta på varandra som Frank Mangs en gång sa och grät över.

 • Kerstin-Svanberg

  Stefan skriver även om hur han engagerat sig i abortfrågan…så visst hör detta till ämnen..

 • Stefan Pehrson

  1) ”Jag tror också på människors möjlighet att kunna flytta vart man vill”, skriver Stefan Swärd här ovan. Det är nog i princip detta det handlar om. Det går för långt om man får bestämma själv. Det måste kunna regleras av länderna själva. En nationalstat innebär också en suveränitet, som tappas bort när man skriver som här ovan.

  2) Den andra frågan i sammanhanget gäller kulturer och anpassning när man själv fattat beslutet att flytta någon annanstans. Självklart ligger ansvaret på den som kommit. Gud är också mycket noga med detta när han låter skriva:

  3 Mos 24:10 ”Bland israeliterna fanns en man som hade en israelitisk mor men vars far var egypter. I lägret kom han i strid med en israelitisk man, 11och sonen till den israelitiska kvinnan smädade Namnet och förbannade det. Man förde honom till Mose. Hans mor hette Shelomit, dotter till Divri av Dans stam. 12De satte mannen i förvar i väntan på ett besked från Herren.
  13Herren talade till Mose:
  14Mannen som förbannat skall föras utanför lägret. Alla som har hört orden skall lägga händerna på hans huvud, och hela menigheten skall stena honom.
  15Och du skall säga till israeliterna: Var och en som förbannar sin Gud drar skuld över sig. 16Var och en som smädar Herrens namn skall straffas med döden, hela menigheten skall stena honom. Den som smädar Namnet, han må vara invandrare eller infödd, skall dödas.
  /…/
  23Mose sade detta till israeliterna, och mannen som förbannat förde de utanför lägret och stenade. Israeliterna gjorde som Herren hade befallt Mose.”

 • MyTwoCents – aletheia.se

  I all hast, måndag morgon:

  Stefan – med risk att låta tjatig, får du ytterligare fjädrar i hatten för att du tar dig tid att svara på en högst retoriskt ’färgglad’ analys av det du ofta skriver. Tack.

  Ska konsumera lite java och ta min blodtrycksmedicin (obs endast skämt, är fullt frisk) och fundera över huruvida jag bör summera lite mer ingående eller om vi kanske bör låta läsarna själva summera nu när vi båda ’skrivit av oss lite’.

  Vill dock ge följande kommentarer för att balansera lite.

  1.) Enligt dina egna förtydliganden menar du att du i stort ser dig som borgerlig i stora drag och ogillar att få några etiketter på dig. Etiketter, anklagelser och nidbilder är du dock inte återhållsam själv vad gäller att dela ut till oliktänkande både inom och utanför kristenheten. Försök relatera till hur olustigt det faktisk är.

  2.) Fråga dig varför du kommit att bli en representant för ’fria gränser’ och en form av ’invandringsanarki’. Jag vill hävda att det är frukten av att du måhända lite ogenomtänkt skriver en bok tillsammans med en relativt ung, i min mening politiskt förvirrad vänsteraktivist du uppenbarligen har ganska skilda meningar kring. (Om man ska tro din redovisning här). Du säger ’Öppna gränser, jag har aldrig föreslagit helt öppna gränser, jag tror på reglerad invandring’

  Här har Grenholm en helt annan syn och den framkommer ganska tydligt i boken. Även om ni skrivit egna kapitel, blandat med gemensamma måste du ändå förstå att meningarna går ihop till slut och när man är klar med boken mejslas en bild ändå fram kring vilket samhälle ni vill ha. Inte lätt att hålla i sär skillnaderna. Kanske hade det varit enklare om ni skrivit varsin bok, men nu är det som det är.

  3.) Vad gäller huruvida du är en falsk profet eller ej är något du tolkat in utifrån Enarsons bibelcitat. Det är ingen tes jag har drivit, kommer att driva eller ser som konstruktiv. Den debatten får du nog ta med Enarson. Jag noterar dock något intressant ur din reaktion här:

  Swärd: ”Det här är den grövsta form av anklagelse man kan rikta mot andra kristna. Att vara falsk profet, styrd av villfarelsens ande, att bedra och vara bedragen.”

  – Detta är ett typexempel på hur vi som människor trots vår kristna bekännelse så ofta visar på en självcentrering och oförmåga att känna empati med någon annan än oss själva.

  Du tycker detta är ’den grövsta form av anklagelse man kan rikta mot andra kristna’ men silar ju mygg och sväljer kameler genom att sätta nazist-stämpel på miljontals människor som vill ha en striktare invandring, fungerande polisväsende och tuffare regler mot nyanlända/invandrare som bidragit till en form av anarki i 55 så kallade ’no-go-zoner’ i Sverige etcetera. (Upphovet till detta samtal var givetvis ’våra motparter’ i USA – Trump-anhängare.)

  Har svårt att tro att nynazister har något företräde till himmelskt medborgarskap före falska profeter. I detta sätter du på dig offerkoftan lite väl fort.

  Finns massor av detaljer jag skulle kunna kommentera, men om vi skulle koka ner allt lite medan jag dricker mitt kaffe och funderar över hur mycket hjälp det vore att detaljsvara:

  Problematiken vi hamnat i är att du genom dina regelbundna demoniseringar av miljonals kristna som inte delar din världsbild A) Bidrar enormt till onödig polarisering inom kristenheten. B) Befäster människor i just de åsikter du säger dig vilja bekämpa. C) Genom att överfokusera på symptomen (främlingsfientlighet) och inte sätta dig in i grundläggande orsaker och bränsle till detsamma blir hela samtalet inte konstruktivt. C) Sist men viktigt: Det som föranledde vår diskussion denna gång var faktiskt din oerhört svartvita dom över både Trump och hans supportrar. Precis som i dina analyser av vår havererade invandringspolitik i Sverige, är min mening att du ännu en gång analyserar Trump-rörelsen utifrån ytliga argument och symptom, inte orsak.

  Jag förväntar mig helt enkelt att ett man av din kaliber klarar av lite djupare analyser och att faktiskt lyfta på huven på trump-rörelsen, se och förstå drivkraften. Inte bara titta på ytterhöljet eller klistermärkena motståndare lyfter fram. Dessa analyser har vi redan i Aftonbladet och Expressen, eller CNN etc.

  Det finns en andligt och biblisk dimension i det som hände i USA du helt missar, eller endast nämner i förbifarten.

  F.d. pingstpastor Mikael Karlendal ger en fingervisning kring vad jag saknar i den lite väl ytliga och förenklade analysen av Trump:

  Aggressiv sekularism fick kristna att rösta mot Clinton
  http://www.mikaelkarlendal.se/2016/11/12/aggressiv-sekularism-fick-kristna-att-rosta-mot-clinton/

  Att som du gjorde då – demonisera miljontals kristna med nazist-stämpel etc är inte på något vis intellektuellt eller andligt hederligt.

  mvh
  Daniel

 • Olle

  På vilket sätt är Grenholm förvirrad? Argumenterar han emot sig själv så att det inte går ihop?

 • Jonas Rosendahl

  Vilket feminist pladder. 62% av vita kvinnor utan college degree röstade på Trump. 45% av vita kvinnor med college degree röstade på Trump.

 • http://lionofthenorth.blogspot.com/ Zeth Arkö Gogman

  Utöver det är ju de här anklagelserna att Trump skulle ”omge sig av antisemiter” (ett påstående som även upprepades med tillägget ”vit makt-förespråkare” i Grenholms artikel om Trumps kristna profil) ett fantastiskt exempel på de dubbla måttstockar som Daniel tog upp. Helt plötsligt blev det okej att det komma med falskt vittnesbörd mot sina nästa med hänvisningar till halvsanningar och lögner från vänsterorienterade icke-kristna. Breitbart som man hänvisar till grundades av en jude och har en redaktion i Jerusalem med en alternativ logga med davidsstjärna, längre från ”antisemiter och vit makt” kan man knappast komma.

  Att kalla folk som missbrukar sin ställning som religiösa ledare för att propagera för liberala invandringslagar som drabbar så många människor för falska profeter känns knappast som ”den grövsta form av anklagelse” i jämförelse, särskilt när Steffe själv har skrivit på twitter att en vän till honom har fått en ”profetisk uppenbarelse” om att ”Sverige kommer att räddas för att vi ställt upp så mkt för asylsökande”.

  Men karaktärsmord på sina ”syskon” kanske är okej om det behagar makten. Fariséerna tänkte nåt linkande.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  I ett enda nötskal: Applicerandet av Apg’s egendomsgemenskap på en sekulär stat utan Kristus och sedan skicka alla som inte tycker som han och Swärd till helvetet. Beskrivningen ’förvirrad’ är mycket ’snäll’ retorik i sammanhanget 😉 Grenholm har sin ungdom att skylla på, men vad Swärd ska skylla på den dagen han förstår hur absurt han resonerar, vet jag inte…

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Stefan: Du får det att låta som om vi inte hade någon handel över gränserna innan ditt kära EU. Tror det är dags att göra ett litet bokslut över EU. Jag har grävt lite i detta, har du?

 • Olle

  Hur stor är risken att Grenholms åsikter får fäste i svensk kristenhet tror du? Behöver vi överhuvudtaget bry oss om honom? Jag tror vi alla är alltför egoistiska för att vilja ha det han förespråkar.

 • Jonas Rosendahl

  Det är väl självklart att Swärd inser att han trampat i klaveret när han skrivit den här boken med Grenholm. Nu kan han inte annat än försvara dess vänsterpropaganda men då som ”biblisk etik” Migrationsfrågorna och längtan att trycka till SD vägde tyngre, då fick man kommunismen på köpet så att säga.
  Jag tror många upskattar Grenholms engagemang för de utsatta, det gör även jag. All heder för detta.

  Men när han dessutom försöker vrida frikyrkligheten att tänka vänster då är det dags att säga stopp och belägg och kraftigt reagera. Med så många bidragstagare i samhället idag, alltifrån tidningar som inte bär sig ekonomiskt till ledare för kristna organisationer som knappt kan stava till företagande och till detta alla vana som arbetar inom offentliga sektorn där det går ut på att äska pengar så är vänstertänket ”lättare” att anamma.

  Men man glömmer vår historia och frikyrkohistorien som bidrog till det fria företagandet, och där evangeliet kunde finansieras av FRIVILLIGA gåvor där inte staten kunde lägga näsan i blöt.
  Men vem skriver om det?

 • Inge

  Hej Stefan. Tack för ditt svar.
  När jag läser dina svar så får jag känslan av att du inte ser skogen för alla träden? Att nedvärdera de som genomskådat EUs maktambitioner genom att hänvisa till Putin eller förpassa dessa efterblivna stackare till extrem vänster/höger kanten är ett maktspråk som ofta används för att tysta de som inte är PK.
  Har du tänkt på att de flesta val och omröstningar där det endast ges två alternativ, nästan alltid slutar jämt? EU frågan var och är en sådan. Samma sak nu när etablissemanget inte lyckades köpa över de osäkra rösterna så att demokraterna kunde vinna valet i USA.

  Du nämner vikten av frihandel och EUs roll, resultatet kan vi exempelvis se när det gäller Scania och Volvo som planerade en sammanslagning men stoppades av EU på grund av att de skulle bli för stora, några år senare köptes Scania upp av WAG som dessutom ägde MAN och helt plötsligt var inte Scania svenskt längre, de ingår nu i en tysk konsörn som är åtskilligt större än det Volvo/Scania bolag som EU tidigare stoppade, men nu gick det tydligen bra när det blev tyska ägare?

  Du måste vara lite blind om du inte ser att vi håller på att sälja ut vår självständighet till EU? Frihandel som begränsas av EUs regelverk ? Vad är det för frihandel?
  Är du medveten om hur många nya EU lagar och direktiv som vi godkänner varje år på i stort sätt alla områden? Vi kanske då och då hör om någon lag som skall ändras lite men förstår inte att ytterligare ett hundratal formuleringar i krinliggande lagtext ändras samtidigt. Märker du inte att det sker en anpassning till EU på alla tänkbara nivåer? Snart är alla skillnader länderna emellan utraderade och EU staten är ett faktum. Vi kanske då förvånat undrar? Hur kunde bli så här?
  Det vi nu ser var väl inte det ja sidan bedyrade när vi rörstades in i EU?
  Nej sidans värsta farhågor vid omröstningen är snart alla uppfyllda.

  Ibland kan jag tänka, vad skulle exempelvis Ebbe Bolin som vi båda kände eller vad hade Lewi Petrus sagt om den andliga och politiska utvecklingen i vårt land om de levt idag?

  Stefan jag är rädd att du med ditt entreprenörskap och dina stora åtaganden i näringslivet löper stor risk att blanda ihop det andliga med det världsliga tänkandet?
  Du är i så fall inte ensam då en stor del av dagens kristna verkar ha fastnat i den fällan? Detta kan vara en av orsakerna till att vi kristna idag inte förstår varandra längre utan ständigt talar förbi varandra i ändlösa mer eller mindre köttsliga diskussioner?

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Stefan Swärd: Är det inte läge snart för en ny artikel fast med rubriken ’Kristna bör absolut inte stå i Moderaternas hejarklack?’

  http://www.dagen.se/skr-beklagar-moderaternas-nya-flyktingpolitik-1.808709?cx_artPos=0&cx_tag=contextual&cx_navSource=RelatedArticles#cxrecs_s

  Fast du får kanske bredda det ännu mer. Medan du jagar högerspöken inom SD är det ju faktiskt sittande regering och större delen av Alliansen som skärpt vår migrationspolitik, inte SD. De har ju ingen verklig makt i Sverige. Tycker du behöver vara konsekvent nu när du stuckit ut hakan i omgångar. Kommer de numera ansvariga partierna finns med i nästa utgåva av ’Jesus var också flykting’?

  Med tanke på att Jesus tillfälligt vistades i Egypten har jag börjat fila på en egen bok: Jesus är för tillfälliga uppehållstillstånd

  :-)

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Vi har tidigare haft ett av världens bästa välfärdssystem. Det finansieras redan via ett av världens högsta skattetryck. Vart gränsen går för vad svenska staten klarar av att hantera börjar vi ju se nu med en rad myndigheter i kris. Skola, sjukvård, polis, bostäder. Listan kan göras lång. Men vi är väl egoister allihopa som inte vill höja skatten ytterligare?

 • Olle

  Om våra myndigheter är i kris nu, hur skulle du då beskriva läget i Aleppo tex? Katastrof är väl det minsta man kan säga. ”Kris” med en svensk måttstock, himmelriket med Aleppos måttstock.

 • http://lionofthenorth.blogspot.com/ Zeth Arkö Gogman

  Det spelar ingen roll för den som får lida (kanske för livet) för att svenska medelklassgodhetsmänniskor vill känna sig ”goda” genom att ta från den fattiges nödtorft och ge till asylsökande som i väldigt liten utsträckning ens kommer från de delarna av Syrien och som bevisligen tagit sig hit genom uppemot tio länder där det råder fred för välståndet i Sverige.

  Dessutom har det där kriget orsakats avs samma godhetsmänniskors vurm för islamistiska ”vårar” i Mellanöstern som våra kristna syskon varnade för redan när det drog igång.

  Jesus varnade för de där som vill upplevas som ”goda” hela tiden. Det fanns en anledning till det.

 • Olle

  Det viktigaste i allt detta är att inte islam får fäste i vårt land. Det ekonomiska är sekundärt om än viktigt.

 • Christian Oscarson

  Orkar inte läsa allt du skriver Stefan Swärd ☹️!

 • kennethhermansson

  Varför då överhuvudtaget gå in på Swärds bloggsida? Märkligt!

 • Janne

  Det är för bedrövligt att läsa dessa inlägg. Det stämplas till höger och vänster. Argument som inte bemöts, utan att skifta spår för att vinna poäng.
  Angående den ton som används så tycker jag att Stefan har en betydligt mer ödmjuk ton till skillnad från MyTwoCents och Co som använder både svärd och pilbåge. Alltid träffar man någon!

 • Lars Enarson

  Stefan,
  Min käre gamle vän! Du skriver:
  ”Den grövsta kritiken i kommentarsfältet kommer dock från Lars Enarson och Daniel F som deltar intensivt i kommentarsfältet gör inte någon markering mot detta. … Det här är den grövsta form av anklagelse man kan rikta mot andra kristna.”

  Jag är inte så ofta på bloggar på nätet så jag har inte uppmärksammat denna kommentar förrän nu.

  Exakt så här var det jag skrev på Aletheia:
  ”Så här säger Guds Ord om hur vi ska avslöja falska andar:
  ”Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. …De är från världen, därför talar de utifrån världen och världen lyssnar till dem. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.” 1 Joh 4:1, 5-6
  När åsikterna passar utan problem i Aftonbladet och SVT är det en tydlig varningssignal. Så är det tyvärr idag med min gamle vän Stefan Swärds åsikter i dessa frågor, vilket smärtar mig djupt. Jag har personligen försökt varna Stefan men utan någon framgång. I vissa andra frågor har han ju ett väldigt fint budskap. Men här har han en ”blind spot”.
  Vi lever i ändens tid där bedrägeriet sprider sig. ”Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias [dvs säga att Jesus är Messias], och de ska bedra många.” Matt 24:4-5 De gör ont att behöva säga som Paulus om en så älskad och fin broder som Stefan Swärd: ”de bedrar och är själva bedragna.” 2 Tim 3:13
  Låt oss be för varandra!”

  Jag hoppas du kan uppfatta min smärta i det jag skriver. Du är en gammal kär vän. Jag anklagar dig inte av illvilja. Och du ska veta att jag har många kära syskon med mig i min bedömning fast de har tydligen inte uttryckt detta direkt till dig. Ordspråksboken säger: ”Vännens slag ges i trofasthet, ovännens kyssar i överflöd.” Ords 27:6

  Jag citerar i första hand Bibeln. Därför är det i första hand den du ska rannsaka dig inför. Budskapet är väldigt tydligt: ”Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.” 1 Joh 4:6

  Min kommentar till detta var: ”När åsikterna passar utan problem i Aftonbladet och SVT är det en tydlig varningssignal.” Jag ser en klar antikristlig andemakt bakom dessa media. När de välkomnar våra åsikter, som du själv gjort anspråk på att vara profetiska, dvs från Gud, borde det vara en väckarklocka. Är det inte så? ”Ve er när alla människor talar väl om er! För på samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna.” Luk 6:26

  Bli inte arg på mig. Jag kommer inte att argumentera mer med dig i denna sak. Ta detta inför Gud och fråga honom: ”Kan det vara så att jag tagit miste?”

  Ingen av oss är fullkomlig. Jag har själv fått korrigera mig. Mer än en gång.

  Gud välsigne dig!

 • Lars Enarson

  Stefan,
  Min käre gamle vän! Du skriver:
  ”Den grövsta kritiken i kommentarsfältet kommer dock från Lars Enarson och Daniel F som deltar intensivt i kommentarsfältet gör inte någon markering mot detta. … Det här är den grövsta form av anklagelse man kan rikta mot andra kristna.”
  Jag är inte så ofta på bloggar på nätet så jag har inte uppmärksammat denna kommentar förrän nu.
  Exakt så här var det jag skrev på Aletheia:
  ”Så här säger Guds Ord om hur vi ska avslöja falska andar:
  ”Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. …De är från världen, därför talar de utifrån världen och världen lyssnar till dem. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.” 1 Joh 4:1, 5-6
  När åsikterna passar utan problem i Aftonbladet och SVT är det en tydlig varningssignal. Så är det tyvärr idag med min gamle vän Stefan Swärds åsikter i dessa frågor, vilket smärtar mig djupt. Jag har personligen försökt varna Stefan men utan någon framgång. I vissa andra frågor har han ju ett väldigt fint budskap. Men här har han en ”blind spot”.
  Vi lever i ändens tid där bedrägeriet sprider sig. ”Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias [dvs säga att Jesus är Messias], och de ska bedra många.” Matt 24:4-5 De gör ont att behöva säga som Paulus om en så älskad och fin broder som Stefan Swärd: ”de bedrar och är själva bedragna.” 2 Tim 3:13
  Låt oss be för varandra!”
  Jag hoppas du kan uppfatta min smärta i det jag skriver. Du är en gammal kär vän. Jag anklagar dig inte av illvilja. Och jag har många kära syskon med mig i min bedömning fast de har tydligen inte uttryckt detta direkt till dig. Ordspråksboken säger: ”Vännens slag ges i trofasthet, ovännens kyssar i överflöd.” Ords 27:6
  Jag citerar i första hand Bibeln. Därför är det i första hand den du ska rannsaka dig inför. Budskapet är väldigt tydligt: ”Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.” 1 Joh 4:6

  Min kommentar till detta var: ”När åsikterna passar utan problem i Aftonbladet och SVT är det en tydlig varningssignal.” Jag ser en lar antikristlig andemakt bakom dessa media. När de välkomnar våra åsikter, som du själv gjort anspråk på att vara profetiska, dvs från Gud, borde det vara en väckarklocka. Är det inte så? ”Ve er när alla människor talar väl om er! För på samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna.” Luk 6:26

  Bli inte arg på mig. Jag kommer inte att argumentera mer med dig i denna sak. Ta detta inför Gud och fråga honom: ”Kan det vara så att jag tagit miste?”

  Ingen av oss är fullkomlig. Jag har själv fått korrigera mig. Mer än en gång.

  Gud välsigne dig!