Kommentarer om hur jag jobbat med senaste pastorsuppropet

Jag ser att Daniel Forslund på Aletheia har kommenterat att det var svagare stöd för uppropet för samvetsfrihet än för flyktingpolitiken. Jag ser också att det har diskuterats på Facebook.

Jag försöker här ge en kommentar så att det inte går rykten och det bara spekuleras.

Det här pastorsuppropet har jag själv tagit initiativ till, jag har gjort det i min roll som pastor, men visst är det präglat av att jag också är ordförande för Ja till Livet.

Vi som kämpar för ofödda barnens rättsskydd och rätt till liv har ju en hopplös uppförsbacke att traska i, där vi har nästan alla opinioner emot oss, och numera även breda opinioner i kristenheten emot oss. På grund av detta är även många kristna ledare tysta, som egentligen håller med oss om ofödda livets okränkbarhet. De tycker att frågan är för känslig och kontroversiell för att säga något.

Det finns dock frågor kopplade till ofödda barnens rätt till liv och en etisk problematisering av aborter, där det faktiskt går att diskutera och få ett visst stöd. Det är bl.a. frågan om samvetsfrihet, det var därför jag valde att fokusera denna artikel just på den frågan. Vi får ju vittnesbörd till Ja till Livet hur svårt det kan vara för vissa barnmorskor, inte minst vid de riktigt sena aborterna.

Men räkna med massiv kritik mot vår artikel i Aftonbladet. Jag är säker på att RFSU kommer att skriva, både tillsammans med och var för sig, med företrädare för olika kvinnoorganisationer, kanske också företrädare för sjukvårdsorganisationer, som idag tyvärr är helt allierade med den abortliberala agendan.

Uppropet för flyktingar var en helt annan typ av fråga, men i min världsbild är det samma aspekt, att stå upp för och kämpa för utsatta och hotade människor. Jag anser att abortfrågan och flyktingfrågan hänger ihop, och anser att det är samma form av kristen barmhärtighet som motiverar i båda frågorna. Den uppfattningen tycks dock vara ganska unik i dagens Sverige.

Uppropet om flyktingpolitiken gjordes snabbt, inom loppet av några dagar, Sven-Gunnar Hultman pingstpastorn i Gävle var då aktivt med också, Sven-Gunnar har varit engagerad även denna gång med att samla in namn bland pingstpastorer och skrivit under själv.

Jag gjorde ett minimum av ansträngningar för att samla in namn till 380-artikeln om flyktingpolitiken. Däremot var det 6-7 personer som hjälpte till med att samla in namn, bl.a. Josefine Arenius gjorde en heroisk insats på att inom några dagar få in över 100 namn från Equmeniakyrkan.

När det gäller att samla in namn denna gång har det gått betydligt trögare. Jag har vänt mig till både Svenska kyrkan och Katolska kyrkan denna gång. Man bör notera att när biskop Anders Arborelius undertecknar denna artikel gör han det som representant för alla katolska präster i Sverige så hans namn företräder betydligt fler namn.

Flera ledande pingstpastorer har hjälpt mig att kontakta pingstpastorer, bl.a. Sven-Gunnar Hultman. Jag har vänt mig till nätverk bland kristna ledare, bl.a. New Wine-rörelsen och Oasrörelsen. Jag har vänt mig till samfundsledare inom de samfund där jag tycker att det borde finnas sympati för uppfattningarna i uppropet, några har gett sitt bifall och de står med som undertecknare, några har inte gett sitt bifall att stå med eller promota uppropet inom sitt samfund.

Jag har kontaktat nyckelpersoner inom Alliansmissionen och Equmeniakyrkan, för att få hjälp att samla in namn bland pastorer. Det gick trögt, det blev dock lite respons inom Alliansmissionen, dock knappt någonting inom Equmeniakyrkan. Det var inte helt oväntat.

Enligt min mening finns det två kristna kyrkor och rörelser som gett sitt fulla stöd för detta upprop, det är Katolska kyrkan och Trosrörelsen. Nästan hälften av undertecknarna är med i Trosrörelsens predikantorganisation.

Så sammanfattningsvis har insamlingen av namn gått betydligt trögare i jämförelse med flyktingartikeln, jag har själv ansträngt mig mycket mer denna gång för att få ihop namn, och jobbat med det under längre tid. Dessutom har gruppen av undertecknare vidgats, nu har även rörelser inom Svenska kyrkan, Katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan bjudits in att vara med.

Jag har tagit detta initiativ själv, och samfunden tillåter i regel inte att man går ut genom deras informationskanaler för massförfrågan om pastorer vill stå med. Inom Evangeliska Frikyrkan har jag personligen mailat ett antal personer.

Både i detta upprop och i förra uppropet finns det en hel del personer som skulle vilja stå med och som vi inte har fått kontakt med. Det har tyvärr inte varit administrativt möjligt att kontakta allt och alla om uppropen, om samfunden hade hjälpt oss aktivt hade det gått, men så har inte varit fallet.

Eftersom uppropet om samvetsfrihet har berört abortfrågan, även om samvetsfrihet handlar om betydligt fler frågor, så har jag varit mån om att få med så många kvinnliga undertecknare som möjligt. Det är mansdominerat bland pastorer i en hel del samfund, och inom Katolska kyrkan är det bara män, så därför är t.ex. undertecknandet från Katolska kyrkan kompletterat med tre kvinnor med ledande befattningar inom Katolska kyrkan.

Så ungefär har det gått till.

Jag vet att det finns många personer som gärna har stått med i detta upprop. Jag har ju dock försökt informera både via min blogg och Twitter i flera veckor att det här uppropet pågår, vilket jag gjorde även när vi jobbade med flyktingfrågan. Men då var det massor av pastorer som hörde av sig till mig direkt och ville stå med. Denna gång har det varit väldigt få. En av de få som spontant hörde av sig och ville stå med, via Twitter, var Maritha Vilhelmsson numera pastor hos New Life Göteborg, och pastor Johnny Lithell i Tabernaklet Göteborg.

Så vill man vara helt säker på att få stå med när jag gör nästa pastorsupprop rekommenderas man att läsa min blogg, då missar man inte något viktigt.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • PatrickOelund

  Men det var ju konstigt att vi inte hade sett uppropet innan utan bara efter att det blivit publicerat. Jag med flera skulle gärna ha skrivit under.

  Mvh
  Patrick

 • Pingback: Appropå Swärds senaste upprop: Svenska pastorer extremt populistiska | Aletheia — Blogg & Tankesmedja()

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Summa summarum bekräftar du ju igen det som föranledde vår post ( http://aletheia.se/2015/10/12/appropa-swards-senaste-upprop-svenska-pastorer-extremt-populistiska/ ): Intresset är svalare från landets pastorer att delta i aktioner som går stick i stäv med politisk korrekthet och saknar medvind från övrig media än det motsatta.

  Kommer inte ifrån det faktum att släckandet av människoliv i svenska moderliv är en fråga som borde vara minst lika viktig ur ett kristet perspektiv som hanteringen av migrationsfrågor. Om inte överordnad, åtminstone lika viktig.

  Nu menar ju en och annan pastor och ledare att de inte kände till uppropet. Men låt oss säga så här; De som gjorde det och inte vågade skriva på borde skämmas.

  Hur som helst är detta ett bra initiativ och Ellinoras kamp för sin rätt till samvetsfrihet hoppas jag når ända ner i EU om så krävs. Hon är en sann hjältinna i dagens sekulariserade Sverige.

  Tack för initiativet och tack för resonemanget kring, den i jämförelsen med förra uppropet, dåliga uppslutningen.

  mvh
  Daniel F orslund
  Ansvarig utgivare, http://www.aletheia.se (Aletheia Blogg & Tankesmedja)

 • MKarlendal

  Hur har Pelle Hörnmark och pastorerna i de större pingstförsamlingarna i landet ställt sig?

 • Stefan Swärd

  MKarlendal,
  nu var det ju flera pastorer med från större pingstförsamlingar. Jag kan inte svara på varför inte fler står med, det kan vara både att man inte kände till det, och att man inte ville vara med. Men de måste berörda personer svara på själva.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Stefan Swärd

  Daniel,
  jag är nog benägen att hålla med dig. Visst var det många som inte visste om detta, jag saknar resurser att göra en total marketing mot alla Sveriges pastorer, det skulle kräva att samfunden aktivt hjälpte mig, och de gör de inte.
  Men det var många som inte kände till flyktinguppropet heller, då gick det dessutom väldigt snabbt så det vara många som missades på grund av snabbheten.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Nils

  ex.vis Smyrna som har Urban Ringbäck & Tomas Sjödin försätter sig inte i den situation som Swärd propagerar för.
  Man är fullt kapabel att genom handling påvisa långt större effekt och anseende än att sälla sig till ett skrå som dessutom försätter sig i onödig polarisering…

  Smyrna har t.ex. ett långt större engagemang i invandrarproblematiken än Swärd & Co. kan omsätta.
  Av de många döpta de senaste åren så befinns enbart 1/10 ha svenskklingande efternamn…

  Sen är det de facto så att förra pastorsuppropet hade osunda politiska förtecken som dessutom visat sig bli ordentligt magplask för påskrivarna och anstiftarna till uppropet.
  När den mest erkända kunniga profilen i flyktingproblematiken professor Hans Rosling fullständigt dissekerar Swärd & Co.s teser, då blir det en backslash av sällan skådat slag för pastorsskrået.
  De hade inte på fötterna…

  Utöver detta så har SD via Julia Kronlid förberett en motion i Sveriges riksdag om att återkalla Sveriges erkännande av Palestina.
  Det om något är ett observandum för de som vill leva i välsignelse av Guds tanke & inte drabbas av dess motsats.

  Men att ett pastorsskrå skulle erkänna att uppropet var förhastat och ogenomtänkt är nog för mycket begärt map. yrkesprestige.

 • Jonas Rosendahl

  En tanke är att nästa gång så be aletheia om hjälp eftersom många pastorer förmodligen läser där. På det sättet går det snabbare än ett marketingföretag som ska ringa runt.
  😉

 • Pingback: Uppropet om samvetsfrihet för barnmorskor | Hälleberget – Predikningar, funderingar och artiklar om Jesus!()

 • Carl_Lindahl

  Kanske är det viktigt att poängtera att vi 380 och vi 91 som skrev under dessa artiklar inte har tecknat någon slags prenumeration på att underteckna Stefan Swärds alla framtida debattartiklar. Det kan finnas en lång rad anledningar till att inte skriva under: att man inte håller med i sakfrågan, att man inte håller med om någon formulering, att man är på semester på Grönland, att man är feg, att man tänkte skriva under men glömde, att man var upptagen med att läsa Bibeln och be eller bara sortera sitt navelludd i olika färgskalor.

  Vilken anledning var och en har tycker jag är ointressant. Om du är hemskt nyfiken på varför just din pastor eller präst inte skrev under, bjud på en kopp kaffe med bulle och fråga då.

 • S-E Sköld

  Predikanternas uppgift är att predika Ordet ”i tid och otid”, för vårt svenska folk och ut över världen: även de obekväma Orden. I den mediala värld som vi nu lever i, är det klart möjligt!
  Det handlar ju främst om våra medvandrares evighet: vi som kristna är kallade att rädda själar!
  Vara människofiskare. Paulus: ”Jag bär inte skuld för någons blod; för jag har inte UNDANDRAGIT mig, att för er förkunna ALLT Guds rådslut”.

 • wildwest63

  Jag blir provocerad av jämförelsen mellan överlagda aborter och de s k flyktingar som just nu svämmar in över landets gränser som varande samma typ av problem. Det är som att jämföra äpplen med rymdskepp. Det är inte på samma planet!
  Aborter är i många fall helt överlagda, det passar inte in med studiestarten, med lägenhetsstorleken, med utseendet på partnern eller på semesterresan. Det är i bästa fall dråp på en människa.
  De s k flyktingarna idag kommer hit för ett bättre liv. De har inte flytt hals över huvud från det krigsdrabbade Själland eller det mordpatrullstäta Hamburg. De har bott i säkerhet, med baskraven för ett drägligt liv uppfyllda, i flyktingläger i Turkiet, Libanon och Irak. Det är inte glassigt, men det är inte livsfarligt. 75% av dem som kommer hit är unga män, 50% är inte ens från Syrien. Alla är på jakt efter ett bättre liv. Det är vi faktiskt alla. Då är jag också flykting. Fortsätter inflödet på samma vis är jag snart flykting på riktigt eftersom vi inte ska inbilla oss att de övervägande muslimska unga männen stillatigande kommer sitta i sina skånska tältläger och vänta på stekta sparvar, när ryktet har sagt att här väntar både jobb, hus, bil och svenska tjejer på dem.

 • Slimebeast

  ”Vilken anledning var och en har (för att inte skriva på) tycker jag är ointressant”

  Jaså kristenhetens undfallenhet i en viktig etiskt fråga är ointressant? Vilket tidstypiskt påstående.

 • Carl_Lindahl

  Ja, undfallenhet är en möjlighet, men som jag skrev inte den enda.

 • Slimebeast

  Det var inte det jag syftade på. Jag är upprörd för att du inte bryr dig om orsakerna till att endast 91 kristna ledare ställer sig bakom en klassisk kristen ståndpunkt, när hela 380 kristna ledare ganska nyligen skrev på ett upprop mot Sverigedemokraterna.

  Vad är det som gör att så få kristna ledare försvarar rätten för en kristen person att kunna arbeta med att förlösa barn i Sverige?

  Klart att det är intressant. Det är intressant att kristenheten i Sverige är så korrupt och inte står upp för Gud utan böjer sig för världen och hedningars moral.

  Vad är du för pastor egentligen??

 • Carl_Lindahl

  Det du, och många med dig, gör nu är att spekulera kring varför den och den INTE skrivit under, och det är nästan så att det inte kvalar in under begreppet spekulation, det verkar ju till och med vara fastslaget: Det beror uteslutande på undfallenhet, feghet, en ovilja eller oförmåga att stå upp för vad som är rätt och riktigt. Sådana spekulationer menar jag är ointressanta. Det som betyder något är sakfrågan: att alla sorters människor ska kunna arbeta i vården och rädda liv och hälsa, utan för att den skull behöva utsläcka liv.

  Är du nyfiken på varför någon inte skrivit under, fråga människan. Något annat sätt att ta reda på sanningen finns inte. Och det viktiga i sammanhanget är sanningen.

  Vad jag är för slags pastor? Jag är häktespastor och tillhör Evangeliska Frikyrkan. Har inte det redan framkommit?

 • Slimebeast

  En sida är själva sakfrågan. En annan sida är tillståndet i svensk kristenhet.

  Jag fasas över tillståndet i svensk kristenhet och ärligt talas äcklas jag över alla kristna som sitter i sina små sällskap och låtsas att allt är bra.

  Bristen på uppslutning för det här uppropet om samvetsfrihet säger väldigt mycket om svensk kristenhet. Det går inte att bortförklara med tillfälligheter. Klart att det handlar om undfallenhet och feghet, eller rent av att många kristna är så påverkade av världens tidsanda att de är för abort. Jag är rädd att det sistnämnda är en betydande orsak.

  Det här är inte ointressant, det är värt att analysera och diskutera.

  Menar du på allvar att du inte förmår dra dessa slutsatser? Inte ens när själva initiativtagaren Stefan Swärd skriver svart på vitt ovan att det gått mycket trögare att få med folk till detta upprop, och påpekar att en oproportionerlig andel av undertecknarna är från katolska kyrkan eller trosrörelsen. Det här är ju bisarrt.

  Frågan om vad du är för sorts pastor var ironisk.

 • Carl_Lindahl

  Det handlar inte om oförmåga att dra slutsatser, utan om vad som är rimligt att kunna veta utifrån den här relativt lilla händelsen (underskrifts-jakten) och det relativt lilla underlaget (90 som uppenbarligen hörsammat och instämt kontra 379(?), ingen enorm skillnad i antal e g e n t l i g e n, och tycker vi det visar det bara på vilken liten värld vi lever i).

  Det handlar om vad jag anser är l ä m p l i g t att uttrycka om andra pastorer baserat på det lilla faktaunderlag vi nu har.

  Tilläggas ska också att det faktum att artikelförfattarren själv också hakat på denna pseudo-efterdebatt om vilka som inte skrivit under, och inte gör vad han kan för att ta debatten tillbaka till sakfrågan, gör också att jag själv blir något mer tveksam till att skriva under framtida initiativ.

  Jag skrev under av en enda anledning, att jag ville lyfta fram sakfrågan. Alla sorters människor bör ha möjlighet att bli barnmorskor och arbeta som det, utan att abort ska behöva ingå i arbetsuppgifterna om samvetet inte tillåter det.

  Jag skrev inte under för att visa hur fantastiskt bra JAG är stå upp för sanningen, proklamera Guds ord i detta gudsfrånvända land, predika i tid och otid, jämfört med alla andra ömkansvärda pastor Jansson som vänder kappan efter vinden och inte törs stå rakryggade i denna viktiga fråga, denna trons grundpelare. Ja i detta sista stycke ryms en del satir, det är bäst att förtydliga.

 • S-E Sköld

  DET ÄR ORDET SOM SKAPAT MÄNNISKAN, SOM OCKSÅ SKALL UPPRÄTTA HENNE. MEN ORDETS TJÄNARE I VÅRT LAND, GÖR ALLA ANNAT – TYCKS DET – HELLRE ÄN PREDIKAR ORDET.

 • S-E Sköld

  Starkare än UPPROP är GUDS ORD! Ordet är till för att FÖRVANDLA MÄNNISKOHJÄRTAN. Den som sänt det, är Han som SKAPAT MÄNNISKAN och Han – om någon – VET VAD HAN GÖR! Men frågan är, om Hans
  TJÄNARE – Ordets förkunnare – GÖR DET?

  Hebr. 4:18 ”Guds Ord är levande
  och kraftigt och skarpare än något
  tveeggat svärd, och tränger igenom,
  så att det åtskiljer själ och ande,
  märg och ben och är en domare över
  hjärtats motiv och tankar”.

 • Hans Jansson

  Det är onekligen intressant att se hur snabba många är att dra slutsatser och vara klara över att det var feghet som gjorde att inte fler skrev under det här uppropet för samvetsfrihet. Jag kan ju inte svara för varför andra pastorer inte skrev under men jag kan svara för varför jag inte skrev under. Anledningen var helt enkelt att jag inte kände till uppropet. Jag hade gärna skrivit under det och anser att det borde vara självklart att samvetsfrihet praktiserades. Att det inte skulle vara praktiskt genomförbart är ju naturligtvis bara nonsens, eftersom det ju är möjligt i många andra länder. Men som sagt var så var jag helt ovetande om att uppropet var på gång. Det kan ju ibland vara så att vi pastorer är upptagna av andra saker än att följa olika bloggar. Det borde till och med expertkommentatorer på olika bloggar kunna inse. Att Stefan tog initiativet till uppropet anser jag däremot vara hedervärt. Go for it Stefan!

 • Slimebeast

  Jag bryr mig inte om du skrev under eller ej utan jag bemöter ditt sanningsföraktande argument om att orsakerna till att svensk kristenhet ställer sig bakom vissa upprop och inte andra enligt dig är ”ointressant” och som du kallar för pseudo-debatt.

  Dina inlägg skulle passa som propaganda i DDR.

 • Hilda Lund

  Kan man inte bara ha annonser i kristna tidningar, på kristna tv-kanaler, olika organisasjoner og på blogger m.m. Alatheia och många andra står sikkert med deg. De kristne tv-kanalene er bare glad for interessante hendelser og behøver egentlig desperat slikt som kan samle kristenfolket. De vil ha slike nyheter. Det er gratis, jeg skjønner ikke egentlig hvorfor det å nå ut skulle være et problem. Har det vært på kristentv og kristne tidningar en vecka skal det mycket til at folk inte får det med seg.

 • Hilda Lund

  Jeg forstår ikke helt hva problemet er med å nå ut, når det gjelder slike strategisk viktige saker for Skandinavia.Sier du at Dagen og Varlden Idag ikke er villige til å skrive artikler for å få budskapet ut? Krever alle offentlige kristne organisasjoner i Sverige betalte annonser for å få budskapet ut, slik at det blir umulig å få gjort dette strategiske arbeidet for landet?Har du pratet med de kristne tvstasjonene, de er i desperat behov av interessante saker og intervjuobjekt under sine innsamlingsaksjoner både i Sverige og Norge, har de virkelig sagt nei? Hva med Aletheia og alle bloggene de samarbeider med, stå på, om Dagen og Varlden Idag krever betalt for å skrive om slike strategiske saker for vårt land så er det en utmerket ide for SVT om hvor strategiske de kristne avisene eventuelt kristentv er for hjertesakene sine i Sverige neste gang du behøver et opprop – kreativ markedsføring er ikke forbudt, og Ikke glem Visjon Norge som nå er både i Norge og Sverige i tilfelle de svenske kanalene og avisene er ”helt borte vekk”!Jeg har jobbet på Visjon og Jan Hanvold stiller garantert opp om du tar en prat med han.

 • Hilda Lund

  Om de svenske pastorene viser seg att vara for fega att rakna med når det gjelder saker av strategisk betydning for landet, så kanskje det er en ide at konsentrerea sig på att forholda sig til organisationer som verkligen står for Guds sak i landet redan istallet.