Vad är kristna värderingar angående flyktingpolitiken?

Jag jobbar ju nu med en bok om en kristen syn på flyktingar och invandring m.m., skriver tillsammans med Micael Grenholm.

Några kapitel handlar särskilt om en genomgång av vad Bibeln har att säga i ämnet. Ambitionen är att plocka fram och gå igenom samtliga relevanta bibeltexter.

En mycket kortfattad version av detta kommer i min ledare i Världen Idag på måndag.

För mig som kristen handlar det om att hitta fram till kristna värderingar i en fråga som handlar om synen på flyktingar och invandring. Kristna värderingar formas utifrån studiet av Bibeln.

Bibeln genomsyras av berättelser om migration och flyktingar. Abraham flyttade från Ur. Israels barn lämnade löfteslandet för flykt till Egypten för att undvika svält. Israel flydde ut ur Egypten.

Moseböckerna och lagen tar upp en hel del om att behandla främlingen, d.v.s. invandraren och flyktingen, på en generöst sätt, och ta emot denne.  I Sinai mottar israeliterna många budord från Gud, varav flera handlar om invandrare. Flera gånger påminner Gud israelerna om att de själva var främlingar i Egypten och blev orättfärdigt behandlade där. ”En främling skall du inte förödmjuka eller förtrycka. ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land.” 2 Mos. 22:21, ”Ni vet själva hur främlingen känner det, eftersom ni har varit främlingar i Egyptens land”. 23:9.

Herren vill inte bara att israeliterna ska låta bli att förtrycka invandrare, utan också behandla den som infödda och älska dem som sig själva ”När en främling bor hos er i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Främlingen som bor ibland er skall räknas som infödd hos er. Du skall älska honom som dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Jag är Herren, er Gud”. 3 Mos. 19:33,34

Det hebreiska ordet för främling som används är samma ord som Abraham använde när han förklarade att han bodde som främling bland hetiterna, och samma ord användes om Mose när han bodde i Midjan. Ordet främling betyder alltså inte tillfällig besökare, gäst, utan en invandrare som permanent bodde i ett land där man inte hade sitt ursprung.

Gud vill att hans folk ska älska invandrare därför att han själv älskar dem: ”Ty Herren er Gud, är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den Gud som är stor och väldig och inger fruktan, som inte är partisk och inte tar mutor. Han skaffar den faderlöse och änkan rätt, han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Också ni skall älska främlingen för ni har själva varit främlingar i Egyptens land.” 5 Mos. 10:17-19 Vi läser vidare att samma lag och förmåner skulle gälla för invandrarna som för den inhemska befolkningen. Däremot gavs särskilda förmåner till invandrare på grund av deras utsatta situation. t.ex.  3 Mos. 23:22, 25:35.

En fråga man kan ställa sig, var detta specialregler som gällde just för Israel i just den situationen. Eller är detta en allmängiltig etik. Vi läser ju om att Gud älskade invandraren, och då är det ju en egenskap hos Gud som fortfarande gäller, Gud förändras inte.

Läser vi vidare i profetskrifterna som låg senare i tiden, möter oss exakt samma budskap. Ps. 146:9 talar om att Herren ger främlingen ett skydd, stöder faderlösa och änkor. Gud själv månar om de människor som är mest utsatta, och specificerar det med främlingen d.v.s. invandraren-flyktingen, de faderlösa och änkorna.

Profeten Jeremia avslöjade och konfronterade Israels synd. När Jeremia ska peka på de punkter där Israel avfallit från Gud, då tr han upp om att förtrycka invandraren. Jer. 7:5-7 säger: Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då skall jag bo bland er på denna plats, i det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid”.

När Gud bedömer Israel är behandlingen av invandraren en avgörande fråga.

Profeten Hesekiel säger något liknande i Hes. 22:7: ”Hos dig skymfas fäder och mödrar, invandrare förtrycks, änkor och faderlösa kränks.”  Hes. 47:22 om invandrares rättigheter: ”När ni utskiftar det som egendom skall de invandrare som bor hos er och har fått barn bland er räknas som infödda israeliter. Ni och de skall gemensamt utskifta landet som egendom mellan Israels stammar.” Profeterna Sakarja och Malaki tar också upp om att behandla invandraren väl.

Budskapet från Moseböckerna och Profeterna är tydligt. Israel ska ta emot flyktingarna och invandrarna, behandla dem väl, och ge dem samma villkor som gäller för den egna inhemska befolkningen.

Men är detta bara speciella gammaltestamentliga lagar som gällde då, inte i vår tid.

Jag vill hävda att detta är ett tidlöst budskap. Det finns regler i Gamla testamentet som inte gäller längre, och det definieras tydligt utifrån Nya testamentet. Etiska förkunnelsen i GT är ofta tidlös, när profeterna lyfter fram det är det i regel tidlöst och gäller alla tider. I synnerhet om frågorna tas upp i Nya testamentet och i Jesu undervisning.

Bergspredikans budskap är så tydligt. Allt vad ni vill att människorna ska göra åt er, ska ni göra åt dem. Att älska sina ovänner, de människor man känner sig mest obekväm med. Om man läser bergspredikan, vad ger det för vägledning för hur man ska behandla båtflyktingar, ha för inställning angående EU:s gränser, inställningen till muslimer.

Jesus uppmanade sina lärjungar att gå ut i hela världen och predika evangeliet för alla folk. Detta förutsätter att det finns möjlighet till fri invandring och att man kan få arbetstillstånd var som helst. Annars kan inte missionsbefallningen fullföljas. Det är också ett argument för varför vi kristna ska försvara fri rörlighet över nationsgränserna.

I Matt. 25 tar Jesus upp om hur vi hanterar främlingen, och anknyter där till profettexterna som citeras ovan. Han spetsar till och säger att kristna tron uttrycks bl.a. i hur man förhåller sig till främlingen, d.v.s. invandraren/flyktingen. Han säger till och med att de som drabbas av Guds eviga dom, och den eviga förtappelsen, är de som inte tagit emot främlingen.

Att visa gästvänlighet är ett centralt tema i Nya testamentet, och tankegången anknyter till Gamla testamentets lagar om att ta emot främlingen.

Jesus började sitt liv som en flykting. Flyktingens utsatthet är en grundbult i hela kristna tron.

Nya testamentet lyfter fram Guds folk, Kristi kropp, där all rasism har upphävts. Det handlar inte längre om etnicitet, hudfärg m.m. utan om att vi är ett i Kristus. Här är inte jude eller grek. Rasism i den kristna församlingen är en allvarlig synd, att behandla människor olika på grund av olika språk och folkgrupper.

I Uppenbarelseboken ser vi glimtar att slutmålet för Guds rike och Guds folk är en ”stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk”. Upp. 7:9

Detta är något helt annat än idén om Fädernas kyrka.

Så har man något intresse av att föra in någon form av kristna värderingar i politiken och i politiska debatten, då bör man resonera på detta sätt.

Mycket kortfattat detta. Den längre versionen kommer i en kommande bok. Den ännu kortare versionen i en ledare i Världen Idag på måndag.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • wildwest63

  Exakt. Och därför har jag väldigt svårt att förstå kritiken mot Ungern. Landet agerar som det bör enligt Schengen och enligt suveränitetsprincipen. Dessutom får man ta emot resultatet av en havererad Dublinförordning. Egentligen ska varenda s k flykting reggas i Grekland och inte kunna åka vidare hur som helst.
  Vad vi ser är en slags invasion. Än så länge utan vapen, men vi vet att IS har planterat flera hundra, kanske tusen, sleepers bland migranterna. Som självmordsbombare är de kraftfulla vapen. Och vi har ingen som helst koll på alla migranter som far omkring hur som helst över hela Europa. Jag tror vi bevittnar Schengens död just nu.
  När känslorna styr politiken så kan man plötsligt frångå alla lagar och regler. Det är skrämmande att sitta och se på rättsstatens tillfälliga (?) upplösning. T ex är det förbjudet i Sverige med människosmuggling, ändå agerar både Skånetrafiken, färjebolagen och SJ direkt mot lagen.

 • SvenA

  Käre broder! Det du kallar ”andra texter (kärlek till nästan; fiendekärleken; gyllene regeln osv) i NT” är inte andra texter utan Jesusord som ingår i Matteus evangelium som vi här talar om! Matt 5:43ff som jag anknöt till igår ex v i början på det första av större tal Jesus håller i detta evangelium. Matt 25:31ff utgör avslutningen på det femte och sista stora talet. Det är fullt naturligt att en författare i det sista talet anknyter till det första. I Sverige brukar vi kalla detta att ”knyta ihop säcken”. Det första talet handlar om rättfärdighet/rättvisa eller, mer korrekt, överträffande rättfärdighet/rättvisa. Det sista talet avslutar följdenligt med en illustration på detta. Konstigare än så behöver det inte vara. Därför har båda dessa tal rättfärdighet/rättvisa som ledord. I det första talet utvidgar eller konkretiserar Jesus den genom att utvidga kärleksbudet till att gälla nästan och främlingen och rentav fienden. I det sista talet illustreras detta (Matt 25:31ff).
  Den läsning du förespråkar nonchalerar denna komposition.
  Enligt din läsning skulle texten inte vara av ”universell” karaktär. Detta är tvärtom mot vad textensjälv gör anspråk på att vara eftersom den redan från första stund och vers talar om ”Människosonen”), ”härlighetens tron” och därefter om ”alla folk” (pánta tá ethne). Anslaget kan knappast bli mer universellt än så (jfr f ö Dan 7 från vilket Människoson sannolikt härrör).
  Den läsning du förespråkar nonchalerar detta.
  Du skriver att ”den viktiga frågan ” gäller vad ordet ”broder” betyder. Första gången detta ord används i Matteus evangelium är i Jesu första stora tal som jag hela tiden utgått från. Av sammanhanget framkommer där även att försoningen mellan människan och Gud tar vägen via försoningen med medmänniskan här kallad ”broder”. Att gå fram till altaret utan att försona sig med sin ”broder” tycks här snudd på sakna mening enligt Jesus: ”Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva.” (Matt 5:23f) Att ordet ”broder” här får en vidgad innebörd så att kärleken och försoningen även utsträcks från nästan och medmänniskan till främlingen och fienden framkommer av den omedelbara fortsättningen, vilket redan påvisats (Matt 5:43ff). I Jeus sista stora tal i Matt 25 demonstreras detta budskap i liknelseform när det här talar om Människosonens dom över världen (Matt 25:31ff).
  Den läsning du förespråkar negligerar Matteus första definition av “broder” utan vilken inte fortsättningen kan förstås. När du sedan plötsligt även börjar tala om ”Jesu bröder” håller du dig strikt talat inte längre till den text vi här talar om (Matt 25:31ff) eftersom den inte nämner Jesus vid namn, vilket inte heller den första texten gjorde. Sedan är det en helt annan sak att de fattiga är Guds barn och Jesu bröder. Det är ju just denna upptäckt som så många kristna fått erfara i sitt möte och försoning med dem, alltifrån den gamle kyrkofadern Chrysostomos i antik tid till helgonet moder Teresa i modern tid. Och eftersom du tycks ha en förkärlek för moderna kommentatorer och gärna vill öppna dörren för våra systrar i ditt tal om bröder ber jag att på ett praktiskt sätt få avsluta med en tolkning från den sistnämnda systern som tveklöst låter sig inspireras av texten vi här talat om: ”Den döende, krymplingen, den mentalsjuke, den oönskade, oälskad…de är Jesus i förklädnad.”

 • josef

  Så här skrev Svärd mfl:

  ”Många myter och förenklingar om invandringen sprids i dag via främlingsfientliga hemsidor. Invandringen och invandrare lyfts fram som en viktig orsak till ett antal svenska problem, som ökad arbetslöshet, ökad kriminalitet, ökad islamisering och ökad ghettoisering av vissa områden i våra större städer, med mera. Sorgligt nog så har dessa tankar även fått ett fäste ibland kristna.”

  Svärd hävdar att det är alltså en myt att invandringen skulle vara en viktig orsak till islamisering. Uppenbar lögn. Dessvärre har Svärd inte bett om ursäkt för sin lögn vad jag vet. Att därefter skriva en bok i ämnet känns, skumt.

  Huruvida du är tveksam till vad som går att appliceras på oss är i egentligen oväsentligt. I praktiken verkar vi stå under förbannelse och därmed utrotning. Svenska folket prickar in nästan alla rätt på listan.

  Du och Svärd lär ju följas åt som ler och långhalm i era åsikter. Svärd kommer ju hitta både det ena och andra i bibeln i frågan kring invandring, men klarar man inte av att hålla sig 100% logisk i en sådan enkel fråga som islamiseringen, då är omdömet korrupterat av oklar anledning.

 • Micael Gustavsson

  Givetvis är det viktiga vad Gud anser och inte jag. Jag försökte dock visa lite ödmjukhet, men du verkar inte kunna skilja på din tolkning och vad Bibeln verkligen säger. Det finns inget i bibeltexten som säger att den förbannelsen skulle gälla Sverige. Den gäller Israel, och möjligtvis församlingen i överförd betydelse.

 • sungaMagnus

  SvenA, vad jag menade med att Matteus 25:40 ff saknar universell applikation (borde ha förtydligat detta) är att domen inte är kopplad till hur de rättfärdiga/förbannade svarar mot den universella människans utsatthet (d.v.s. människan per se) utan exklusivt hur de svarar mot Jesu bröder (”mina minsta bröder” om du så vill) i nöd.

  Självklart ingår partiet vi diskuterar i den universella och slutgiltiga domen; något som vers 32 mycket riktigt gör gällande (ἔθνος).

  Återigen måste vi fråga oss vilka ”dessa mina (kungens i berättesen=Jesus’) minsta bröder” är ?

  Det enda plausibla svaret på vem som är broder till Jesus i Matteusevangeliet ges av Jesus själv:

  ”Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och mor.” (Matteus 12:50).

  Ditt exemplifierande av ”broder” från Matteus 5:23 handlar inte om någon allmän fraternalitet exkluderat den judiska etno-religiösa förståelsen (d.v.s. de är bröder i egenskap av att vara del av samma folk och tro). Inte heller svarar detta brodersbegrepp mot det specifika brodersbegrepp vilket vi diskuterar; nämligen att vara broder till Jesus.

  Magnus

 • Stefan Swärd

  Rom 1017,
  mkt intressant, Roland Hellsten är enligt min mening en av landets främsta bibelutläggare.
  hälsn
  Stefan swärd

 • SvenA

  Käre broder! Det första svaret och den första definitionen på vem vår ”broder” är som Jesus själv ger oss i Matteus evangelium, NT:s första evangelium, är och förblir det Jesusord jag redan redogjort för, dvs ordet i Matt 5:23f. Det kan du väl ändå inte förneka? Glöm inte heller bort att detta ord uttalades uppe på ett berg omgivet av ”stora skaror” med människor, ”folk från Galileen och Dekapolis, från Jerusalem och Judeen och från andra sidan Jordan”(Matt 5:25), där de två förstnämnda områdena kan kallas ”hedningarnas område” (jfr Matt 4:5). Inför en sådan åsyn som evangelisten Matteus ger oss förhanden kan jag inte se att det finns någon anledning att förminska och försnäva betydelsen av ordet ”broder” som du gör. Det vore tvärtom att missa horisonten för det. Faktum är att fortsättningen av Jesu tal bekräftar att en sådan försnävning är fundamental fel eftersom Jesus i de efterföljande förklarande verserna tveklöst anspelar på romarna (Matt 5:41) som knappast kan sägas vara av samma folkslag och tro som judarna utan på denna tid snarare hörde till främlingarna i Jesu hemland. Jesu förklarande undervisning på berget mynnar även bokstavligen talat ut i Jesu ord om fiendekärleken, de berömda Jesusorden om att ”älska era fiender” (Matt 5:43f) där din förminskning och försnävning av ordet broder krackelerar.
  Den läsning du förespråkar försummar och fördummar således den förklaring Jesus försöker att ge oss och gör i själva verket Jesu utvidgade broderskärlek till fienden till dess raka motsats, just det Jesus vänder sig emot, en inskränkt kärlek uttryckt i orden ”älskar dem som älskar er” (Matt 5:46). Men, enligt Jesu bergsundervisning är det inte en sådan inskränkt kärlek som gör oss till Guds barn. Den kärleken som gör oss till Guds barn är inte en sol som bara lyser över vissa länder eller folk utan är den kärlek som strålar över hela världen och alla folk när Gud ”låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga”, som Jesus uttrycker det (Matt 5:45)
  Sist, men inte minst, så kan man undra, vem som egentligen ger dig rätt att kalla ”Jesu bröder” vilka du definierar som dem som ”gör min himmelske faders vilja” (Matt 12:50″ för de allra ”minsta” i Guds rike. Här blir man onekligen frestad att citera en man som tycker om att läsa Matteus evangelium och som har ”ca 8 st moderna Matteuskommentarer” i sin hylla och som till oss läsare med eftertryck en gång sagt att det ”enda plausibla svaret” är det som ”ges av Jesus själv”. Så låt oss höra vad Jesus själv har att säga om detta i sitt första och största tal i Matteus evangelium: ”Men den som handlar och undervisar efter dem [buden givna på berget] skall räknas som stor i himmelriket” (Matt 5:19). Jesus kallar dem som gör Guds vilja i Guds rike ”stor”. På liknande sätt kallas även den som ger sig in i kallelsen att vara ”de andras tjänare” i Guds rike för ”stor” (Matt 20:26). Med, vilken rätt kallar du då dem för de ”minsta”?

 • Martin

  Är inte det där ett känslomässigt argument? Det handlar knappast om att begränsa Guds storhet, utan vara trogen Skriften. Om jag sedan tycker att Skriften begränsar Guds storhet, sitter problemet hos mig och inte Ordet. Man behöver inte göra tveksamma tolkningar för att försvara sanningen; älska främlingen. Men tyvärr verkar det som vi då och då tar oss rätten att använda begrepp som ” medlen helgar målen”

 • josef

  Står inget om församling. Detta är det förbund Gud gav till Judarna. Samma lagar bör gälla för de folk, stammar, församlingar, länder som lämnar Jesu förbund. Alltså lämnar vi Jesus och tar de välsignelser som vi fått av han för självklara, så bör följande mening stämma:

  47Eftersom du inte tjänade Herren, din Gud, när du levde glad och mätt och hade överflöd på allt, 48måste du i stället, hungrig och törstig, naken och utblottad, tjäna den fiende som Herren sänder ut mot dig
  Det är ju min tolkning utav situationen. Men det kan även vara så att vi dragit på oss straff för att varit Judarnas fiende(nazismen).

  1När allt detta når dig, de välsignelser och förbannelser som jag ställer dig inför, och du besinnar dig, var du än bor bland alla de folk till vilka Herren, din Gud, har fördrivit dig, 2så att du vänder tillbaka till Herren, din Gud, och lyssnar till honom av hela ditt hjärta och med hela din själ, både du och dina barn, alldeles så som jag i dag befaller dig, 3då skall Herren, din Gud, vända ditt öde och förbarma sig över dig. Herren, din Gud, skall åter samla in dig från alla de folk bland vilka han har skingrat dig. 4Även om du har fördrivits till världens ände skall Herren, din Gud, samla in dig och hämta dig därifrån. 5Herren, din Gud, skall föra dig till det land som dina fäder fick som egendom. Du skall ta det i besittning, och han skall låta det gå dig väl och göra dig talrik, mer än dina fäder. 6Herren, din Gud, skall omskära ditt och dina efterkommandes hjärtan, så att du älskar Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ. Då kommer du att få leva. 7Herren, din Gud, skall lägga alla förbannelserna på dina fiender och på dem som hatar och förföljer dig.

  Det enda som jag med säkerhet kan säga är att Svenskarnas uppförande( sjukdomar, galenskap, självdestruktivitet osv) stämmer till nästan 100% in på 5 mosebok. Liknar mest en studie i självutrotning.
  Bara så att du förstår. Älskar man Gud av hela sitt hjärta så är det inte normalt att argumentera för att främmande folk med en främmande gud skall ta sitt land i besittning. Det är galenskap.

 • Micael Gustavsson

  Det står om ett förbund med judarna. I NT står det om det nya förbundet, som utgör församlingen. Något förbund med svenskar (eller kineser eller jamaicaner) står det inget om.

 • SvenA

  Hej Martin!
  Jag instämmer med dig att frågan om trohet mot Skriften är central. Så tack för detta förtydligande. Möjligen skulle jag tillägga – att det för en kristen – även handlar om trohet mot Jesus Kristus, Skriftens ”kärna och stjärna” (för att här tala med din namne: Martin Luther!).
  Jag kan förstå om du reagerar på ex v användningen av uttrycket ”fördumma” i mitt svar ovan och att det kunde ha räckt med att säga ”försnäva” – om det nu är det du reagerar på och kallar ”känslomässigt argument”.
  Men, nog finns det väl ändå en risk att man inte bara försnävar utan rentav fördummar Jesu undervisning om man gör gällande att såväl Jesu sista stora tal (Matt 25:31ff) som Jesu första stora tal och undervisning om ”broderskap” i NT (Matt 5:23ff) bara skulle gälla en viss grupp människor ”av samma folk och tro”? Ursäkta om jag säger det, men i mina ögon har man då i sin läsning (trohet mot Skriften om du så vill) på ett betänkligt sätt rört sig från de kristnas ”kärna och stjärna”, Jesus Kristus.
  Take care!

 • josef

  Det nya förbundet gäller människor.

  Om familjen A lämnar Jesus för mammon, så går det inte att säga till Jesus:
  ”Nej vi var ingen församling alltså gäller inte följande oss”:
  :Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden

  Om landet B lämnar Jesus för mammon så går det inte att säga till Jesus:
  ”Nej vi var ingen församling alltså gäller inte följande oss”:
  :Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden

  Om folket C lämnar Jesus för mammon, så går det inte att säga till Jesus:
  ”Nej vi var ingen församling alltså gäller inte följande oss”:
  :Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden

  Om person D lämnar Jesus för mammon, så går det inte att säga till Jesus:
  ”Nej jag var ingen församling alltså gäller inte följande mig”:
  :Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden

  Men vad händer då när trädet huggs ner? Jo läs i mosebok 5 om vad som händer när man lämnar Gud när man har det bra.

  Det som är underligt är ju att när vi nu kastas i elden, så välkomnar kristna ledare elden.

 • Micael Gustavsson

  Det förra bibelstället du citerade gällde om Israel bröt förbundsreglerna (inklusive tex regeln att inte äta fläskkött), det stället du citerar handlar om att bli kvar i frälsningen, dvs det nya livet i Kristus. Det är enbart personer som kan vara andligt döda eller levande, så detta ställe gäller uppenbarligen inte stater och folk.

  Om man ska se Guds handlande i det som händer, så är det snarare frågan om en paralell till vikingatiden. De kristna försummade att missionera bland nordmännen, och då skickade Gud de rasande nordmännen till dem. I dag har kristenheten försummat att missionera bland muslimerna, och då skickar Gud dem till oss.

 • josef

  Jojo, och Adolf H hade med lätthet förhindrats med bara ett väckelsemöte antar jag.
  Kristna kanske missade att missionera för vikingarna, men de hade i alla fall sunda kristna ledare som inte tog in vikingarna
  bland barnen. Ni har inverterat Jesu missionsbefallning, vilket innebär att fler kommer ansluta sig till islam än till kristendomen.
  Du har inte tagit avstånd från Stefans lögn och mig veterligen inte Stefan heller. På frukten känner du trädet.

 • sungaMagnus

  SvenA! Jag försnävar inte betydelsen av begreppet broder (ἀδελφός från ἀ-δελφύς ordagrant ”ur samma sköte”); utan NT gör detta genom följande lexikala begränsningar:
  i. biologiskt;
  ii. etniskt/nationellt;
  iii. religiöst

  Det är riktigt att kärleken till nästan transcenderar broderskärleken; d.v.s. den går utöver och är riktad gentemot vem som helst; t o m din fiende. Likaså skall en kristen göra gott mot alla och älska alla människor. JAG IFRÅGASÄTTER INTE DETTA! TVÄRTOM.. DET ÄR PÅBJUDET!

  Trots detta förlorar inte NT:s snäva brodersbegrepp sin av- och begränsning; d.v.s. broder betecknar alltjämt kategori: i, ii, och iii. Jag är ledsen att detta faktum bringar dig till att bruka invektiv såsom ”fördummande”; men det är bara att gilla läget att vi inte kan ändra på betydelsen av ord..

  Istället för likt dig vara all-over-the-map håller jag mig till exegesen av Mt 25:40 söker svaret på vilka som är Jesu bröder. Matteus har som bekant bara ett svar att ge på denna fråga. I detta avseende håller mig till texten oavsett + eller – åtta moderna Matteuskommentarer.

 • SvenA

  Käre SungaMagnus!
  “Skall jag ta hand om min bror?” Så löd Kains fråga i början av Bibeln (Gen 4:9) och den ekar än genom historiens gång ända in i Stefan Swärds hem på internet.
  Om man som du menat att såväl Jesu sista stora tal (Matt 25:31ff) som Jesu första stora tal och undervisning om ”broderskap” i NT (Matt 5:23ff) bara gäller en viss grupp människor ”av samma folk och tro” handlar det om försnävning av Jesu huvudärende som är Guds rike.
  Anledningen till att jag talade om fördumning har med detta att göra, vilket jag förklarade i en post till Martin. Men, om min käre broder synes far illa av detta avstår jag här från det och nöjer mig med nu med uttrycket försnäva.
  Men, glöm för den sakens skull inte bort att i den bibliska världen och visionen är vi alla ytterst släkt med Gud och i alla fall i denna mening Guds barn – bröder och systrar.
  Detta oavsett vilket lexikon vi använder.
  Din senaste uppdaterade exegetiska definitionen av broderskap går på tvärs mot en av dina tidigare definitioner av broderskap, nämligen den du lanserade genom Jesusordet: ”Den som GÖR min himmelske faders vilja ÄR min BROR och syster och mor.” (Matteus 12:50, mina versaler). Som du märker är Jesu definition här inte lexikalisk utan snarare performativ eller praktisk och profetisk – den som gör Guds vilja kan kallas Jesu ”bror och syster och mor”. M a o synes Guds rike transcendera såväl biologi, etnicitet, nation och sannolikt även religion (i alla fall i dess konventionella moderna mening).
  Att du i din läsning och exeges sedan även kallar dessa som gör Guds vilja (Matt 12:50) och förmodligen även förföljs för den för de ”minsta” i Guds rike (din tolkning av Matt 25:31ff) är också försnävande och förringande så för den läsningen ger varken jag eller Jesus dig bonus (se Jesu eget ord i Matt 5:19, jfr 20:26).
  Däremot får du bonus av både mig och Jesus för dina följande ord: ”Det är riktigt att kärleken till nästan transcenderar broderskärleken; d.v.s. den går utöver och är riktad gentemot vem som helst; t o m din fiende. Likaså skall en kristen göra gott mot alla och älska alla människor”
  Inte heller jag har någonsin ifrågasatt detta käre broder – så här är vi uppenbart rörande överens – så härligt!

 • sungaMagnus

  SvenA!
  Jag vet inte om du missförstår mig; men det är möjligt att jag har varit otydlig. Jag skall försöka ånyo att konkretisera: Brodersbegreppet i NT har som bekant tre
  fixerade betydelser:

  i.biologiskt (fysisk bror)
  ii.nationellt/etniskt (bror i egenskap som del av det judiska folket)
  iii.religiöst (bror i avseende praktiserande judar och/eller på Jesus troende=de kristna/urkyrkan)

  Den tredje kategorin d.v.s. den religiöst motiverade varianten är den broderskategori som i ljuset av Jesu budskap (och Paulus för den delen) inte tar hänsyn till biologi och etnicitet. Dock; för att kallas bror (el syster) så ingår man in i en trosgemenskap (t.ex. templet, synagogan och i vårt fall församlingen där begreppet som bekant används frekvent).

  Att vara bror till Jesus i dess överförda betydelse handlar alltså om kategori tre: de på Jesus troende/följande och lydande…

  Denna kategori är på intet sätt stängd inte heller etniskt slutet; endast tron är villkoret..

  Magnus

 • SvenA

  Gott Magnus – det var en god förklaring!
  Och vem som verkligen tror vet åtminstone inte jag med någon som helst säkerhet och sannolikt inte heller du (såvida du inte har en direktlina till Gud!).
  Och för mig är detta en av poängerna med Matt 25:31ff som handlar om Gudsrikets sanna tjänare – grundackordet och grundtema som slås an i Jesu sista tal fr om Matt 24:45. Rättfärdighetens /rättvisans tjänare som vi här möter i Matt 25:31ff verkade knappt själva varse om vad de gjort: ’Herre, när såg vi dig hungrig…?” (Matt 25:37, jfr v44).
  Men, de gjorde vad de skulle i mötet med fattiga/utblottade på vår jord – den fördolde Guden (Deus incognito).
  Om du likväl skulle be om en analogi så skulle jag nog ge dig den Jesus redan gett oss i sitt första och största tal i samma evangelium: “Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din allmosa i det fördolda.”(Matt 6:3f)
  Något liknande tycks gälla här.
  Det är således på hjärtat och frukten man känner trädet, inte på trädets artnamn eller dess prasslande bladverk eller det papper den kan producera i form av böcker i långa rader: ”Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. ”(Matt 7:21)
  Liknelsen om Människosonens dom i Matt 25:31ff är en illustration på en tro som har med rättfärdighet/rättvisa att göra och som därför utmanar oss alla. Samtidigt knyter den ihop säcken av Jesu fem tal i Matteusevangeliet genom att på ett högst åskådligt sätt inför världen och dess civilisationer demonstrera Gudsrikets lag för vår jord (de fem talen i Matteus evangelium tycks anspela på de fem lagböckerna i början på vår Bibel).
  Visst får man här god lust att säga ja och amen?!

 • sungaMagnus

  Visst, i slutändan är det bara Gud som vet vilka av dom som bekänner sig som troende som i själva verket är troende.

  Människor som inte tror på Jesus tillhör dock inte den kategori av Jesu bröder som nämns i Mt 25:40 …

  Vi är likväl som kristna skyldiga att handla gott, kärleksfullt och osjälviskt mot alla människor i nöd; vare sig de är bröder till Jesus (=troende) eller inte.

  Magnus

 • Slimebeast

  Micael, hur ska man missionera i muslimska länder om man blir arresterad och deporterad i bästa fall och i värsta fall får halsen avskuren?

  Det här är ett ämne som nästan alla kristna ledare undviker, hur extremt barbariskt och vidrigt islam är. Istället ursäktar man sig och skäms för korstågen (!) och öppnar frivilligt upp för en invasion av islamister till Sverige så att det snart kommer bli nästintill omöjligt för en kristen att vittna för muslimer då de har sådan kontroll över samhället.

 • Slimebeast

  Magnus, det är bara att foga sig. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och då är den enda tolkningen av Matteus 25:40 att det handlar om alla världens folkslag och människor oavsett religion.

 • SvenA

  Käre broder!
  Nu är vi nästan tillbaka i rutan ett när det gäller Matt 25:31ff, tycks det mig.
  Men, det är hedrande att du alltmer börjat vittna om din personliga tro, tycker jag.
  Vad Matt 25:31 talar om är ”dessa minsta som är mina bröder”(25:49) eller rätt och slätt ”dessa minsta” (25:45). Betoningen här ligger alltså på ”dessa minsta”, ord som upprepas dubbelt upp. Eller botten upp, om man så vill!
  Att som du gör i din tolkning kalla de Jesus-troende som förföljs för de ”minsta” i Guds rike saknar rim och reson. Snarare handlar ”dessa minsta” här om fattiga/främlingar och förtryckta i världen och hur vi bemöter dem, oavsett vilken tro de har (givetvis kan såväl judar som jude-kristna och kristna inbegripas bland dem men även andra). Det är f ö ingen som här frågar efter dopattest eller ens om munnens bekännelse. Faktum är att det inte räcker med att säga ”Herre” (se 25:44ff) Och de Guds tjänare som här utövar tro genom rättfärdighet/rättvisa tycks knappt ens ha känt igen Människosonen/kungen (se Matt 25:37), vilket onekligen stämmer till stor eftertanke. Vilka var det förresten som först hyllade Jesusbarnet i Matteus evangelium? Kommer du ihåg det?!
  Jfr även Emmausvandrarna som vandrade en hel dag med en främling på vägen och inte kände igen Jesus förrän dagen tagit slut och solen gått ner och de välkomnat främlingen i sitt hem och delat en måltid med denne – först då kände de igen Jesus (Luk 24: 13ff)
  Sedan Abels tid har Gud tagit ställning för de minsta, de utsatta, de som dukat under i civilisationernas våldsamma maktutövningar. I exemplet Abel och Kain tycks det ha varit boskapsherden som dukade under för bonden (bonderevolutionens uppgång och urbaniseringens/civilisationens gryning?). Så detta är knappast något nytt att förvånas över i Bibeln som ofta kallats de fattigas och förtrycktas bok och kan kallas anti-imperialistisk till sin grundläggande natur.
  Med tillönskan om en riktigt angenäm afton i stugan.

 • SvenA

  Hej Slimebeast! Du har i alla fall humor! Länge leve Slimebeast! :)

 • sungaMagnus

  Om jag överhuvudtaget skall orka bemöda mig att svara på ovanstående måste du först klargöra din syn på följande:

  i. Anser du att ”dessa mina minsta bröder” och ”de minsta” avser samma kategori människor?

  ii. Är man i egenskap av att vara en människa i nöd en broder till Jesus även om man inte tror på honom (och aldrig kommer att tro/följa och lyda honom)?

  iii. Är det gärningarna som är avgörande för frälsningen/den eviga saligheten exkluderat tron och pånyttfödelsen?

  Magnus

 • SvenA

  Käre broder!
  Ja jag kan ge dig ett försök till svar men tycker egentligen att jag redan svarat på fråga I och II i mina tidigare poster och frågan III faller betänkligt utanför denna tråd och därför avstår jag från att besvara den här. Du är dock välkommen att skapa en särskild tråd för den och ge mig en vink om den.
  (I) Jag läser Matt 25:40 som den lyder i B.2000: ”dessa minsta som är mina bröder”, dvs ”dessa minsta” = ”mina bröder” = Människosonens/kungens bröder.
  (II) Som jag skrev till dig tidigare: ”Men, glöm för den sakens skull inte bort att i den bibliska världen och
  visionen är vi alla ytterst släkt med Gud och i alla fall i denna mening Guds barn – bröder och systrar.”
  Alla människor är skapade till Guds avbild och värda att bemötas som sådana – inte minst fattiga, främlingar, faderlösa och änkor. Att behandla en annan människa ovärdigt – även om hen synes vara ogudaktig – är närmast liktydigt med att spotta Gud i ansiktet.
  Gudsbilden sitter således inte i tron. Analogi: Om mina barn är buddister eller hyser en annan tror än vad jag gör är de lika mycket mina barn för det.
  Däremot att som du tala om en ”man” som ”aldrig kommer att tro/följa och lyda honom” betackar jag mig för – det är för mig ett okristligt sätt att tänka. Gud vill alla människors frälsning och våra tankar bör vara såsom Jesu Kristi tankar var och är. Faktum är att om du eller jag inte försöker älska hen är det snarare du och jag som blir olydiga Gud och inte följer Jesus.
  Käre bemödande broder jag önskar dig en riktigt god nattsömn och nya krafter för en ny morgondag!

 • gäst & främling

  Om det fortsätter med den hastighet som muslimer fylls på i landet idag fram till nästa
  val så har vi ca 3.5 miljoner unga produktiva muslimer, och när sedan vi gamla försvunnit så har dom tagit över helt, eftersom dom egentligen inte gillar våra lagar så kommer dom att ta över, det tråkiga är att kvar i flyktinglägren sitter kristna som inte kan utnyttja dom nätverk som finns i den muslimska världen, ni som har kontakter kan väl försöka få jämvikt på det hela.

 • Roger S Enqvist

  Jag vill ställa asylpolitiken ifht tillövrig politik. Svenska företag, både privata och statsägda, säljer produkter och tjänster till skurkstater för att finansiera svensk välfärd. Svenska konsumenter, inkl undertecknad, köper produkter och tjänster som kommer från skurkstater och betalar skatt på dessa till svenska staten som i sin tur bygger välfärd.

  Om jag problematiserar den generösa svenska asylpolitiken blir jag näst intill
  halshuggen, precis som i skurkstaterna. Bildligt talat. Men det skrivs inga böcker
  av kyrkoledare att vi ska bojkotta all handel med alla möjliga skurkstater. Det
  skrivs inga böcker om att vi ska protestera mot FN, ett av vår jords mest
  skumma organ.

  Nej, vi protesterar mot t.ex. svensken som sympatiserar med SD, särskilt svensken som bekänner sin tro till Jesus. Men vi fortsätter leva som vanligt, vårt liv som är byggt bl.a. på ömsesidig business med skurkstater.

  Det svenska politiska ledarskapet måste redovisa kostnaderna för Sveriges generösa asylpolitik, både på kort sikt och på lång sikt och på öret. Så länge som Annie Lööf m.fl. anklagar SD för att ljuga när SD presenterar siffror samtidigt som hon inte svarar på frågan växer politikerföraktet. Och så länge som politikerföraktet växer, växer också SD. Det är den ultimata paradoxen.

  När Fredrik Reinfeldt m.fl. ber oss att öppna våra hjärtan måste de också be oss att öppna våra hem, faktiskt. Om vi tycker om den unika och generösa svenska asylpolitiken, måste det visa sig i att vi öppnar våra hem.

  På samma sätt som i andra frågor som tränger sig på. Om en ung flicka frågar mig huruvida jag tycker att hon ska avsluta eller inte sin oplanerade graviditet är mitt svar att hon inte ska avsluta graviditeten. Men, och ett stort men. Om jag inte erbjuder henne full support i fall hela hennes sociala liv ställs på ända om hon följer mitt råd, betyder mitt engagemang och åsikt inte ett smack. Jag måste öppna mitt hem eller hjälpa henne att få ordning på sitt liv tillsammans med sitt nyfödda barn. Att bara
  stå på barrikaderna och skrika att abort är en dålig lösning på ett svårt problem är inte trovärdigt. Om inte, är det bättre att jag håller tyst.

  Samma sak i asylpolitiken. Den politiska sjuklövern som står upp för generös asylpolitik MÅSTE berätta vad den kommer att kosta och hur mycket den kommer att påverka välfärdsstaten Sverige. Om Jonas Sjöstedt är äkta borde han kräva att 50-50-kvotering till tillgång till lediga lägenheter. Varannan lägenhet ska gå till en asylsökande, allt för att minska segregationen och utanförskapet. Det måste komma radikala förslag som ordentligt integrerar alla asylsökanden, förslag som drastiskt påverkar alla svenskars trygga vardag.

  Men, och ett lika stort men. Sjuklöverns politker kommer aldrig att komma med sådana förslag, de vågar inte. Men likväl ska de stå för en generös asylpolitik och låta kommuner stå för ”kostnaden”.

  Återigen, slutsatsen är att vi måste få hela sanningen serverad av alla politiker och inte bli kallad rasist eller mörkerman när jag problematiserar den svenska generösa asylpolitiken.

  Reella förslag på förändringar:

  1. Alla öppnar sina hem, redan ikväll.
  2. Kvotera alla flyktingar i alla lägenhetsköer, 50-50.
  3. Avskaffa ränteavdraget och använd pengarna till förbättrad integration.
  4. Avskaffa barnbidraget för de som tjänar mer än x kr och förbättra integrationen.

  Och viktigast, kräv av politikerna att tala om vad som väntar oss och sluta låtsas som om asylinvandringen inte kommer att betyda något, rent praktiskt.

 • wildwest63

  Håller verkligen med här! Har det funnits en riktigt genomgripande diskussion om islam och dess nuvarande och framtida – mycket större – påverkan på kristendomen i Sverige? Inte en enda! Och vem ska diskutera islam i en religionsrelativistisk värld om inte kristna företrädare? Inte lär ju Fridolin och Sjöstedt bry sig. För dem är alla religioner samma opium och svensk kristen kultur en fånig kvarleva från konservativa navelskådare.
  Numera är sannolikt inte ens alla frikyrkopastorer överens om att islam inte också är en väg till Gud precis som de förtappade s k kristna i Stockholms domkyrkoförsamling.
  Istället får vi höra att vi fått hit muslimerna genom Guds omsorg för att kunna missionera för dem, att det då blir massomvändelser som inte ens existerade under 1800-talets folkväckelse (att ett 10-tal muslimer blir kristna är ju bra, men vi har mer än 100,000 kvar!), att dessa då återvänder till sina länder och – innan de blir halshuggna för sin konverterings skull, jag tror de måste vara mycket snabbpratade! – hinner predika för tillräckligt många i Mekka och Medina så att saudiska kungahuset blir en oas för väckelsekristendom!
  Detta ska vi ro i land när vi i svenska kyrkor inte ens lyckas ”kristna” våra egna barn eller barnbarn med baskunskap i kristen tro och i samma kultur med samma språk, eller när vi inte ens klarar att få tonåringar och seniorer att samlas i samma gudstjänst! Är det inte att sträcka sig lite väl långt i kaxighet?
  Vad vi istället får här – och det ser även utlandet, fast vi vägrar inse det själva, t ex i Polen – är en växande islamism som kommer kräva sin rätt till globalt kalifat och det är mycket större sannolikhet för avhuggna kristna huvuden i Sverige än för en nationell muslimsk väckelse! Det är snarare så Gud kan ha ”tänkt” – att skicka oss förföljelse in i vårt eget land så att agnarna skiljs från vetet.

 • wildwest63

  Eller – stoppa/begränsa invandringen tills vi fått rätsida på nuvarande problem! Integrera de vi har innan vi tar in fler.
  Avskaffa fackets makt kring arbetarskydd, anställningsskydd och lönesättning.
  Förenkla byggnormerna radikalt så att vi alla kan få en bostad.
  Ta in de migranter som ger ett positivt bidrag till svensk ekonomi. Dit hör knappast kriminella ensamkommande s k ”barn” och inte heller somaliska analfabeter.
  Gör skillnad både i ord och handling kring krigsflyktingar och ekonomiska migranter, just nu är det de sistnämnda som sätter hela socialstaten i gungning och som dessutom snart blir varse att paradiset inte fanns här.

 • Jonas Rosendahl

  Det är en oerhört allvarlig utveckling vi ser när alltfler tappar tilltron till statsmaktens förmåga att hantera samhällets förändringar. Landsbygden känner sig alltmer övergivna, mjölkbönderna får för lite hjälp och landsbygderna avbefolkas. I detta förändrade klimat behöver församlingen göra sig redo för helt andra tider och inta sin roll på allvar, det inbegriper även integration på riktigt, inte på låtsas där man ger lite schampo och tvål och lämnar in kläder man ändå inte vill ha själv, eller hjälper till på ett härberge 2 timmar per månad. Det handlar om öppenhet och att lära känna nya människor.

  Men det är kyrkans roll, politikens roll behöver församlingarna alltmer börja släppa för att istället fokusera på sin egen roll.

  När tilltron till statsmaktens förmåga att upprätthålla lag och ordning drastiskt minskar och när integrationen inte riktigt lyckas som det är tänkt då kommer andra krafter i rörelse som kan sätta Sverige på ett spår ingen av oss önskar.
  Jag är allvarlig nu eftersom jag kan inte se att kyrkoledare tar detta på allvar. Man är mer angelägen om att vara politisk korrekt istället för att fokusera på det man ska göra, vara en herde för sitt folk man är satt att ansvara för.

  När livets ord bjöd in under europakonferensen kyrkosamfundsledare så var det väldigt lite folk som var där och lyssnade, jag tror livets ords pastorer reagerade på detta, jag såg en av dem stå och titta runt flera gånger.
  Det var desto mer folk på mötet dagen efter.

  Det betyder möjligen att tilltron minskar till vad kyrkoledare broderar ut och tycker. Vi har alltså en politisk och religiös elit som inte presenterar praktiska lösningar som fungerar och därmed minskar tilltron.

  Detta kommer sätta i värsta fall landet i en mycket allvarlig situation, om vi till exempel får en ekonomisk kris där syndabockar ska letas så har vi inte ett roligt läge.

  Hade det funnits en andlig vakenhet hade det kallats till nationell bön, hade politiker varit klartänkta hade det funnits politiska lösningar.

  Jag kan bara tolka denna blindhet som råder som en dom över vårt land som alltmer övergett den grund som detta land byggdes upp på ifrån 1800-talets totala nedsupna samhälle. Bedjare i hundratusental räddade det här landet från två världskrig.
  Men jag är mycket bekymrad över att den bedjande förmågan är till stora delar borta…och de blinda tycks leda de blinda…till förödelse för landet….

  Vi kan diskutera invandring i det oändliga, men oavsett politik och lagstiftning, öppna eller stängda gränser, så är det inte där tingens utveckling avgörs.
  Det är andliga mekanismer och andliga vindar som bara kan tolkas och förstås genom ett folk som söker Gud i djup och innerlig bön, det kan rädda landet, det kan förändra, möjligen en gång till för vårt land, även om jag är i princip övertygad att det enda räddningen kommer vara en mindre kvarleva av Guds folk.
  Måtte Gud komma återigen med en väckelse, kanske i sin nåd om 400 år igen OM det finns ett folk som bett fram den ännu en gång.
  Vi får tacka 1700-talets martyrer i himlen för att de bad så vi fick smaka demokrati och andlig frihet, månne barnbarnsbarn kommer tacka oss en dag också OM vi är lydiga och tar Guds tilltal på allvar.

 • Roger S Enqvist

  Jag håller med till fullo. Sverige, Europa och förmodligen hela världen åker i samma bergdalbana in i framtiden. Miljarder människor lever dock redan i detta kaos som möjligen är på väg in över vår kontinent. Min farfar arbetade för att överleva. Konsumtion kom när min far var i vuxen ålder och den fanns definitivt när jag blev vuxen och våra barn föddes. Det är bara tre generationer bort från våra barn som Sverige såg helt annorlunda ut.

  Bristen på ledarskap, både i politiken och kyrkan, är nästan total. Var finns de kyrkliga ledare som på vår egen kontinent betalade med sitt liv för att protestera mot den politik som fördes strax innan andra världskriget bröt ut. De kyrkliga ledare som tillsammans med några få politiska ledare rev järnridån för 25 år sedan. Kyrkan och folket drev kommunismen på flykt i östra Europa.

  Den radikala förändring som den första församlingen utgjorde ifht den samtid man levde i existerar inte, på riktigt. När vi ser på väckelserörelserna för 100, 150 och 200 år sedan hade de inget ”materiellt att förlora” när de blev drabbade av Gud. Ja, ett och annat huvud lossnade och ett gäng flydde landet. Men, den stora majoriteten. Idag har kyrkan ALLT att förlora på att åstadkomma samma radikala förändring som den första församlingen gjorde. Med kyrkan syftar jag på individerna. Vi har en materiel rikedom som vi håller kär och ska den ta ifrån oss, ja, då blir vår tro på Jesus lite för jobbig.

 • sungaMagnus

  Ok, då vet jag var du står. Likaså har vi redan diskuterat detta till leda ovan. Jag håller mig som bekant till betydelsen av broder i NT som är snäv; men inte snäv nog att i dess tredje kategori också inbegripa den som vänder om till Herren och följer honom oavsett biologisk och/eller nationell/etnisk tillhörighet.

  Magnus

 • SvenA

  Du skriver: ”Likaså har vi redan diskuterat detta till leda….”
  Om vi dessutom skulle ha gått igenom dina åtta moderna Matteuskommentarer hade det nog tagit sin tid. :)
  Och om jag skulle lägga till lika många skulle nog inte Stefan Swärd och hans vänner bli alltför glada på oss. :)
  Du skriver: ”Jag håller mig som bekant till betydelsen av broder i NT som är snäv; men…”
  Ja jag tror jag såg något om det. :)
  Men, tack för påminnelsen.
  Glöm dock inte bort att även du räknas till dessa bröder…. och förhoppningsvis även jag – även om jag inte blivit kallad så av dig :( – när vi sträcker ut våra händer gemensamt till våra medmänniskor blir vi det ändå.
  Glöm inte heller bort att den bön Jesus lärt oss att be, enligt Matteus evangelium, inte börjar med orden ”Min fader…” utan med orden ”Vår fader…”
  Glöm inte heller bort att bönen inte ens använder ordet ”Herren” – trots att kristna protestanter kallar den ”Herrens bön”.
  Här tycks vi m a o ha att göra med helgjuten familjebön som är öppen mot världen och omfamnar alla Guds barn – bröder och systrar – i sin famn.
  Inte bara den egna religionens.
  Och glöm inte dess fortsättning:
  Låt ditt namn bli helgat.
  Låt ditt rike komma.
  Låt din vilja ske,
  på jorden så som i himlen.
  Ge oss i dag vårt bröd….
  (Matt 6:9ff)
  Käre broder, låt oss förenas i denna bön och må Gud välsigna dig och må dina steg som blivit tunga av diskussioner till leda nu bli lätta som den vackra fredsduvans vingar högt upp i skyn…

 • sungaMagnus

  Hm! Jag är försiktig att använda brodersbegreppet om personer jag inte känner. Jag skulle villigt räkna dig som en bror i Herren om du uppfyller NT:s kriterier för detta d.v.s.:

  a. du har mottagit Jesus Kristus som din frälsare och Herre;

  b. du har blivit född av vatten och Ande;

  c. du bär en sådan frukt som vittnar om ett liv i Kristus;

  Här får du några ord på vägen 😉 :

  ”Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. (Rom 8:9)”

  ”Alla som leds av ande från Gud är Guds söner.
  Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: ”Abba! Fader!”
  Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn.
  Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. (Rom 8:14-17)”.

  Magnus

 • SvenA

  Hm.
  Så du säger nej till någon som ber dig att förenas i den bön Jesus lärt oss bedja?
  Vad är det för kristet med det?!

 • Micael Gustavsson

  Er diskussion har varit lärorik, men jag tror det vore ganska bra att sätta punkt där ni är nu.

 • Jonas Rosendahl

  Jag vet inte om ni såg artikeln och uttalanden av migrationsministern om andelen återvändande som fått avslag på asylsökanden?

  http://www.sydsvenskan.se/sverige/alltfler-asylsokande-gar-under-jord/

  Ofta i artiklar så används fel statistik, en del använder antal asylsökanden som felaktig siffra om de som får stanna i Sverige och en del brukar påpeka att de som får stanna är lägre och man anger då för 2014 81301 asylsökanden och av dessa fick 35642 permanent uppehållstillstånd (i verkligheten är statistiken förskjuten eftersom att få PUT är en lång väntetid)
  Dvs man använder den lägre siffran i debattinlägg.

  Nästa sak som brukar ”glömmas” är anhöriginvandringen som 2014 var 13100. Det är då anhöriga till asylsökande som också får PUT (permanent uppehållstillstånd)

  Jag har tidigare påpekat också att andelen som får avslag inte alltid återvänder, dvs i praktiken så blir de kvar i landet. De nya siffrorna från artikeln säger att 10700 återvänder. Mina uppskattningar är därmed alldeles för låga.

  Det betyder i praktiken att av 81301 asylsökanden så blir 70601 personer kvar i landet varav 35642 lagligt. Till detta är 13100 anhöriginvandring.

  Det vill säga de faktiska siffrorna om asylinvandringen blir för 2014

  70601 + 13100 = 83701 personer asylinvandrade och blir kvar i landet.

  Ingenstans har den dolda asylinvandringen problematiserats, men det innebär att 34959 personer för 2014 ( + säkert anhöriga till dem som inte finns med i statistiken heller) finns olagligt kvar i Sverige och lever förmodligen under slavliknande förhållanden, alternativt begår brott. Någon artikel jag läste som jag inte hittade menade på att många också befinner sig kvar på asylboenden och om polisen verkligen skulle prioritera kan de ”lätt” verkställa avvisningsbeslutet.

  Det betyder också att jag kan justera upp den andel som befinner sig ”svart” och olagligt i landet eftersom avvikande från avvisningsbeslut även är större nivåer än jag trott för tidigare år.

  Sålunda är det troligt att mellan 150 000 – 200 000 personer befinner sig underjordiskt i Sverige just nu.

  Källor:

  http://www.sydsvenskan.se/sverige/alltfler-asylsokande-gar-under-jord/

  http://www.migrationsverket.se/download/18.39a9cd9514a34607721127f/1421326239958/Beviljade+uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd+1980-2014.pdf

  http://www.migrationsverket.se/download/18.39a9cd9514a346077211281/1421152055095/Asyls%C3%B6kande+till+Sverige+1984-2014.pdf

 • Matti Oksanen

  Jag var inte medveten om att det bland kristna i Sverige fanns så mycket fruktan och främlingsrädsla. Det många av er har gemensamt med islamister är rädslan att den andra kulturen ska ta över och därför måste ni hjälpa Gud och de hjälpa Allah och bekämpa den andre. Vilken liten Gud om inte han själv kan väska över sin skapelse utan måste ha hjälp av sådana som dig för att bevara vårt land, vad det nu är.

 • gäst & främling

  Det finns många bedjare som inte syns och hörs i några samlingar, där dom upplever sig trängda av alla ”duktiga” som alla står på tå för.

  Det bullras för mycket i församlingar när allvarliga frågor tas upp, och herr köttslig engagerar sig i att värna församlingen, och herrarna världsvis och talför försöker ta över debatten men broder guldklimp stoppade det varför där bönman o trofast sökt andligt bevis.

 • gäst & främling

  Där har du missförstått, en kristen känner ingen fruktan för egen del men många av oss
  har kunskap vad islam står för och ser hur framtiden kan bli för barn o barnbarn och andra kristna, många har dålig kunskap och blandar ihop kristna jehovas vittne katoliker o muslimer som om det var samma men det är inte samma, muslimerna utgår ifrån ett världsherravälde som kan ske genom våld, våra lagar och regler accepteras inte, så om dom får en möjlighet att växa och bli störst i landet så kommer dom ta över och ändra lagar o regler, många ser att denna risk är stor att dom är på väg att bli för många, och risken är stor att det slutar i krig men risken finns också att dom som är kvar när vi gammelsvenskar inte är kvar är för få att ens tänka på krig.
  Jag tror att det enda som kan hjälpa oss nu är bön.

 • gäst & främling

  Jag har lyssnat mycket på Roland under många år och gillar honom men delar inte hans uppfattning om vad som är nådegåvor, dom utläggningar som jag lyssnat på har han kallat högskolekunskap för nådegåvor, jag är ”helt” oskolad och allt jag har är av nåd, men mina barn är högskolade och det finns en prislapp på det.

 • gäst & främling

  Du använder ordet Konsumtion som något negativt, Japan och Kina är två länder som kommit på fötter och fått salt till vällingen genom andras konsumtion, vi själva hade antagligen fortfarande bott på jordgolv om ingen varit intresserade av våra produkter.

 • Roger S Enqvist

  OK, jag använder ordet ”överkonsumtion” ist. När vi har mer än vad vi behöver. Frågan uppstår, vem bestämmer det, vad som är mer än vad vi behöver?

  Min poäng är;
  Vår livsstil idag år 2015 gör att ”förlusterna” blir större än vad de var t.ex. år 40. Vi måste avstå 1-2 utlandssemestrar var år. Vi måste leva på mindre yta. Kön till toaletten på morgonen blir längre. etc., etc.

  Vi som har mycket får avstå mycket när vi måste dela med oss. De som har lite måste avstå lite när de måste dela med sig.

  Eller som Dick Erixon säger;
  Sverige har två alternativ:
  1. Vill vi behålla vår välfärdsstat, alla som bor här får allt via skatten, måste vi reglera invandringen.
  2. Vill vi ha öppna gränser, obegränsad invandring, måste våra välfärdsstatstjänster finansieras via försäkringar. Då kan ingen gammelsvensk peka finger åt en ny svensk och säga att han/hon kommer hit och får. De kommer hit och skapar egna förutsättningar.

 • Roger S Enqvist

  Det finns två alternativ:

  1) antingen låter vi gränserna vara öppna, men då måste vi avskaffa den svenska modellen. Då kan inte rättigheter till sociala förmåner kopplas till medborgarskap eller boende i Sverige, utan göras om så att var och en bygger sin sociala trygghet genom försäkringslösningar som man betalar själv. Då kan nyanlända skapa sig ett liv utan att de kan anklagas för att utnyttja sociala förmåner som byggts upp av dem som fanns här förut,

  2) eller så upprätthåller man den svenska modellen och då måste man också upprätthålla gränserna och inte tillåta ett stort inflöde av människor. Bara de som uppfyller specifika krav får stanna.

 • Anders Henningsson

  Vi måste distansera oss från Aristoteles som såg
  Zeusdyrkarna (Zeus staty uppfördes i Jerusalems tempel) som ett ”herrefolk”
  (borde förslava övriga folk) och Alexander den store är den förste kände
  rasisten han förbjöd sina soldater att gifta sig med araméer (eller semiter som
  vi kallar dem) och uppmanade dem att endast gifta sig med arier. De som ser sig
  som ett herrefolk eller överlägsen ras tar inte alltid seden dit de kommer,
  västerländska kvinnor som besöker turistorter i arabvärlden klär sig på ett
  sätt som är lika utmanade där som de arabiska kvinnornas klädsel är här (de är
  hårt sminkande som våra prostituerade men klädda som nunnor eller döljer sitt
  ansikte som rånare). Hitler försökte inte bara att utrota judar utan även romer
  och araber (ett semitiskt folk) och förföljde de som inte ville ansluta sig
  till den nazistiska religionen!

 • gäst & främling

  Vi lever i ett konsumtions’sammhälle och om vi försöker rubba det i någon ände så är det någon tillverkare eller butik som drabbas, jag vill inte vidhålla att det är ett bra system men det kan ge ett visst människovärde när jag genom min egen produktion kan få ett drägligt liv. Jag har ett drägligt liv Idag på grund av sparsamhet i kombination med eget arbete, jag har många kolleger som slarvat med sin ekonomi som inte har något kvar, men är din tanke då att dom skötsamma inte skall få glädje av det utan måste låna ut både bil och hus och allt annat som är resultatet av ett mycket slitsamt liv, om det var ett krav så slutade nog alla jobba och började tigga istället.

 • Slimebeast

  Roland Hellsten ca 29 minuter in:

  ”Vi berikar varandra. Ursäkta, er från Sverige. Ni är också fina. Men lite exotiskt är det ju när de kommer från Syrien, Iran och Irak och sånt där. Och ni är så vackra! Tycker vi svenskar, i alla fall, tycker jag. Vi kan beundra detta. Åh, varför har jag inte så fin hudfärg som de har? Detta är en rikedom för församlingen. Att få lära sig lite andra kulturella yttringar. Musik, sång, uttryckssätt, klädsel. Inte reta upp sig på det utan bejaka det och ta sig till det”

  Vilken pajas.

 • Per Johan Axéll

  Konstigt nog wildwest så tar inte bibeln upp dina distinktioner utan nöjer sig med att vi skall behandla främlingen/invandraren väl och på samma sätt som alla andra i landet. Dom som är här skall vi ta hand om punkt slut.

 • Pingback: basun » Gud och hans gränser()

 • David Ström

  OK! Gud! Vi ska inte göra orätt mot flyktingen och han ska få bo hos oss som en av oss. Men menade du verkligen att främlingen med annan tro och kultur ska få vara en belastning för oss? Ska han ha förtur till våra bostäder och hamna före oss i vårdkön? Att vi ska vara så goda i ditt namn att vi slutligen byter ut det svenska folket. ”2025-2050?? Jag har inte ett hjärta av sten. Jag kan visst tänka mig att ge en fristad till yazidiska kvinnor om de lämnar sin vidriga hederskultur hemma. Men land skall med lag byggas och tyvärr så är vissa folkgrupper mycket kriminella upp till 22% i vissa fall. Jag har hört om våldet från Eritreanska män. Jag vill inte ha dem här.