Fortsatta försök att svara på kritik

Jag har nu varit utsatt för ett bombardemang av kritik från kristna SD-sympatiserar senaste två månaderna, men det har eskalerat senaste dygnet, efter vår artikel och TV-uppföljningen. Något har uppenbarligen hänt. Jag har ju haft dessa uppfattningar om både SD och flyktingpolitik under många år. Jag markerade tydligt redan 2007 att det behövdes ett tydligt kristet avstånd gentemot SD, och jag framförde det på DN debatt, Sveriges främsta debattforum, och artikeln följdes upp av Rapport-nyheterna samma kväll. Då fanns det inte en enda kristen i hela Sverige som protesterade. Idag när man säger samma sak blir det ramaskri från olika håll. Varken jag eller Sverigedemokraterna har förändrats sedan 2007 i vår ståndpunkter men kristen opinion har uppenbarligen förändrats. Det är uppenbart att det finns så mycket hat när det gäller flyktingpolitiken, det finns i svenska samhället från vissa grupper, men uppenbart har detta nu spridit sig till kristna sektorn. När jag skrev en artikel i Svenska Dagbladet för ett par år sedan och kritiserade alliansregeringens flyktingpolitik för att den var för restriktiv, blev jag utsatt för sådana hatdrev att SVD var tvungna att mitt i natten stänga kommentatorsfunktionen kopplad till artikeln, därför att de var rädda för min säkerhet. Så inflammerade är dessa frågor.

Fem bloggar har kritiserat vår artikel och även inslaget i SVT i går kväll. Jag vill göra ett försök att kommentera detta. En del kan tycka det onödigt att ta upp denna form av kritik, men jag tycker att det är respektfullt mot kritiker att försöka kommentera och eventuellt bemöta det de säger.

1. Pelle Poluha för fram kritik mot artikeln på sin blogg, man hittar inlägget här. Pelle försöker hitta ett sakligt tonläge i kritiken vilket jag uppskattar. Hans huvudargument är att det finns stora problem med den stora invandringen, kommuner går på knäna, det skapar gettoisering, det blir nu en kraftigt ökande invandring, och han tycker också att vi moraliserar för starkt, vi är de goda och de som problematiserar invandringen är de onda. En debattartikel är kortfattad, och vi har inte alls möjlighet i en kort text att gå igenom alla integrationsutmaningar vi står inför. Men vi tycker att vårt moraliska argument är viktigt att föra fram i detta läge, där man alltmer i samhällsdebatten talar om invandringens kostnader, ser invandringens volym som problematisk. De som känner sig kritiserade av vårt utspel bör ändå reflektera över vår argumentation. Man bör komma ihåg att absolut största godkända asylansökningarna i Sverige var 1993-94, så det är inte korrekt att se detta som ett problem som har börjat skena. Det är riktigt att det finns ett stort tryck just nu på asylinvandringen, men det påpekar vi ju i artikeln, men vi vet ännu inte hur många som kommer att få uppehållstillstånd. Jag har ju nu påpekat ett antal gånger att det är fel att bara diskutera invandring i kostnadstermer. Vi menar också att det inte är någon massinvandring, något även Migrationsverkets generaldirektör har sagt senaste dygnet.

2. Bloggen ”Det opåverkade sinnet” kritiserar kraftigt mitt framträdande i TV-programmet i går kväll. Liknande typ av kritik kommer på en blogg som Tony Malmqvist driver där han skriver om ”vem är Stefan Swärd?”. Det skrivs där att jag är ogudaktig, att jag kan kalla mig kristen är ett skämt, jag sprider irrläror som klimatalarmism, jag är en bedragare och sanna kristna bör förkasta mitt budskap. Malmqvist skriver att jag är en maktfullkomlig människa på grund av alla mina uppdrag i kristenheten, en politisk och religiös karriärist. Jag är dessutom en man som för Guds folk in i andligt mörker. Det här är ju mest personkritik som jag normalt varken kan eller vill bemöta. Det finns inte något uppdrag jag har i svensk kristenhet som jag inte har invalts till, det har aldrig hänt att jag själv har agiterat för eller verkat för något uppdrag. När skulle det ha hänt? Däremot har det behövts 5-6 års övertalning i flera fall för att få in mig i en viss styrelse. Jag har aldrig suttit i SKR:s styrelse, sitter med i en av rådets alla referensgrupper, men det är ju massor av folk som gör, så jag har svårt att se att jag skulle vara något speciellt i SKR-sammanhang. Att hävda att jag är ogudaktig är ju en mycket grav anklagelse, och det skulle vara intressant att veta vad som är grunden till den anklagelsen. Gäller dessa anklagelser alla de 380 som skrivit under debattartikeln, eller gäller det specifikt mig, och i så fall på vilken grund?

Rättelse: under punkt 2 buntar jag ihop två olika bloggar eftersom jag tyckte de var ganska lika i tonfallet. Jag gör dock inte tydlig skillnad mellan vad som skrivs på respektive blogg. Tony Malmqvist har påpekat detta. Han har helt rätt i sin kritik, det var slarvigt skrivet av mig. Att kalla mig för ogudaktig, att kalla mig kristen är ett skämt, irrläror-klimatalarmism, bedragare – det skrivs på bloggen Opåverkade sinnet. Malmqvist skriver att jag är en maktfullkomlig människa, och det har han bett om ursäkt för, den ursäkten accepterar jag självklart. Opåverkade sinnet har nu svarat mig och skriver ett ytterligare blogginlägg som man hittar här. Han skriver där att mitt sätt att besvara kritiken är det mest bisarra han läst, det är fullt av motsägelser, och jag måste lida av kognitiv dissonans. Jag skrämmer folk till tystnad och lägger locket på över debatten och fördömer kristna som vågar säga ifrån. Men jag har redan blivit avslöjad. Jag behöver Jesus Kristus. Svar: det var saftig kritik från ”Opåverkade sinnet”. jag överlåter till läsaren att bedöma kritikens trovärdighet. Det jag håller med om är att jag behöver Jesus Kristus, utan att han burit mina synder på korset skulle jag vara evigt förtappad i min synd.

3. Tommy Dahlman kritiserar vår artikel på sin blogg på Världen Idags hemsida. Han skriver att artikeln var inte förhandlingsbar. Vi var ju tre personer som hjälptes åt att skriva texten, sedan var vår plan att få så många pastorer att skriva under den. Vi sade då från början att undertecknarna kan inte påverka texten, det blir helt omöjligt att låta hundratals pastorer ha synpunkter på texten. Antingen skrev man under för att man sympatiserade med innehållet, eller också skrev man inte under. Tommy hade lika liten rätt som någon annan möjlig undertecknare att påverka innehållet. Gillade man inte vår artikel var det ju bara att skriva en egen artikel och samla undertecknare. Han skriver vidare att det blev en malplacering. Vår artikel var klar lördag 13 december. Söndag 14 december gjorde vi upp med Världen Idag och Dagen om publicering fredag 19 dec. Det var omöjligt för oss att veta att KD skulle göra ett utspel om migrationspolitiken 18 dec, och det var då helt omöjligt för oss att dra tillbaka artikeln på grund av detta, när vi upptäckte KD-utspelet under torsdagen, KD följer ju kristenheten så de borde ha känt till att vår artikel skulle publiceras under fredagen. Vi hade inte tagit del av KD:s utspel och vår artikel handlar inte om det. Tommy kritiserar oss för att inte ta upp de svagheter som finns med nuvarande invandringspolitik. Men poängen är ju att vi inte håller med om dessa svagheter. Det skulle innebära att vi ställer upp på SD:s agenda, det gör vi inte. Det är inte SD som har mandat att definiera vad som är bra eller dåligt med invandringspolitiken. Varför SD vinner röster, det är en högerextrem våg i ett antal länder i Europa, precis som det var på trettiotalet, vi bemöter inte detta med anpassning utan genom att vara ett profetiskt alternativ och en profetisk kritisk röst. De vi menar med att referera till korståg är att vi kristna bör visa viss ödmjukhet när vi talar om våld i religionens namn, korstågen definierades då som heliga krig, och sanktionerades av kyrkan. Vi bör också påminna oss om religionskrigen på 1600-talet. Allt våld i religionens namn måste vi ta avstånd ifrån, självklart allt våld idag i islams namn men även se till vår egen historia, för att vi ska vara trovärdiga. Vår artikel handlar om invandringspolitik, inte islam, vi tycker att det är viktigt att hålla isär detta, gör vi det inte, resonerar man på samma sätt som SD, som helt kopplar ihop invandring med islamisering. De siffror vi har i artikeln är allmänt kända, det är bara att gå in på Migrationsverkets hemsida och titta. Hur artikeln spelar i händerna på Vänsterpartiet och Miljöpartiet är obegripligt. Vi har ju haft åtta års alliansregering som gjort upp med miljöpartiet om migrationspolitiken, personligen tycker jag den politiken har varit för restriktiv, i artikeln hävdar vi att den inte har varit för generös. Dahlman tycker att vi skulle vänta och samla in en bredare kristenhet, men denna artikel är väl det bredaste kristna initiativet som tagits i modern tid inom frikyrkligheten. Hur ska det breddas? Vi valde medvetet att inte blanda in Svenska kyrkan och katolikerna för att få en avgränsning i artikeln. Det skulle vara ett frikyrkoupprop, vad saknas i bredd? Artikeln blev ineffektiv skriver Dahlman, det får vi väl se, men det blev ändå huvudnyhet i TV-Aktuellt på kvällen? Hur ofta händer det med frikyrkliga utspel?

4. Mikael Karlendals blogg, det får jag ta en annan dag. Jag måste gå och lägga mig.

 

 

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Kenneth Hermansson

  Christian! Vilka är det som mobbar och fryser ut dem som inte tar avstånd från SD? Är det någon enda av de 374 artikelundertecknarna? Denne ska i så fall tas i örat. Men det kanske är anonyma skribenter, lika fega som en mängd anonyma signaturer i detta forum? Vilka personliga brev Tommy Dahlman fått har jag förstås ingen aning om. Men var i den offentliga diskussionen har han eller någon annan fått ta emot så mycket mobbning, förakt, elak- och oförskämdheter som Stefan Swärd? Visa det. Tack!

 • Norrlandspatriot

  Norrland är tillräckligt illa ute ändå. Här finns inga jobb och norrlänningar tvingas flytta söderut. Vad vi behöver i första hand är arbetstillfällen och studiemöjligheter så att vi som vill bo kvar här kan stanna kvar och de som tvingats flytta kan återvända. Det är det viktigaste!
  Det vi har idag är ett befolkningsutbyte av Sovjetmodell där norrlänningar, många av dessa begåvade och driftiga människor tvingas söderut. De ersätts av invandrare, de flesta muslimer som inte vill eller kan anpassa sig till det nya samhället, som inte har någon utbildning och som har ännu sämre chans att få ett arbete än de tvångsdeporterade norrlänningarna. Dessa invandrare vill inte ens bo i Norrland, de vill till sina landsmän i storstäderna.
  Så kan det ändå inte få fortsätta!
  Vi har tillräckligt med problem i Norrland som det är utan att vara en avstjälpningsplats för Sveriges havererade invandringspolitik.
  Det handlar inte om rasism från min sida utan det handlar om att jag som norrländsk patriot sätter Norrland först och här finns det mycket som måste rättas till efter för många årtionden av kolonialt vanstyre söderifrån.