Vart har bibelkunskapen tagit vägen?

Sitter idag och filar på mitt bokmanus om kristna försoningsläran och korsets betydelse.

Det som är skrämmande är hur bibelkunskapen har minskat i vår tid. Det är en gigantisk skillnad på att ta del av debatter och teologiska samtal, t.ex. under andra halvan av 1800-talet och idag. Då handlade det väldigt mycket om att citera Bibeln för att bygga under sina teser. Att förstå och uttolka skrifterna var fokus. Att detaljdiskutera bibeltexter var i fokus.

I dagens debatt handlar det så mycket om att referera till andra författare, till samtida föreställningar, och mycket vaga anspelningar till Bibeln, istället för att gå igenom bibeltexterna för att utifrån dem forma en lära och förkunnelse.

Är inte detta det stora paradigmskiftet? Hur lockar vi till bibelläsande och bibelkunskap på nytt?

Att vara evangelikal handlar om att ha Bibeln som utgångspunkt och rättesnöre för lära och liv. Om man inte aktivt läser Bibeln och aktivt lär sig Bibelns innehåll är man väl knappast evangelikal? Eller?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Christer Åberg

  Här har förkunnarna en stor uppgift…

 • Karl-Eric Brännström

  Behöver uppleva en renässans i kristenlivet och på nytt bli LÄSARE. Mer bibelstudier i våra församlingar.

 • Christian Mjörndal

  Det är tur att människor som kallar sig kristna avkrävs ansvar för de betydelser de lägger till texter de läser och applicerar på världen efter behag. Kunskapen om tolkning och ansvar är större nu, vilket är bra. Det räcker inte bara med att citera bibeln, applicera det på nåt sammanhang utanför den och säga ”det är Guds ord” om det sammanhanget.

 • Inge

  Du behöver nog inte gå så långt tillbaka i tiden för att belysa den förändring som skett, det räcker nog att hänvisa till andra halvan av 1900-talet för att bevisa din tes.

 • Rox Ret

  Det är inte ”icke läsares” fel. SÅNINGSMANNEN SÅR ORDET. (Markus 4: 14)
  Om ansvariga att SÅ ORDET sår något annat ändrar man fokus (oavsett böckerna är bra eller dåliga) från Gud och självklart att andra sort frö har inte det kraftfulla effekt som Guds Ord har och folk tappar intresse.

  1Sa 3:1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var
  SÄLLSYNT på den tiden och profetsyner var inte vanliga

  Rom 10:14
  14 Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur SKULLE DE KUNNA HÖRA, OM INGEN PREDIKAR? 15 Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända?

  Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som FÖRKUNNAR DET GODA BUDSKAPET

 • Rox Ret

  Markus
  13-23 Han sade vidare till dem:
  ”Om ni inte förstår denna liknelse, hur skall ni då kunna förstå några
  liknelser alls? 14 Såningsmannen sår ordet. 15 De vid vägen är de hos vilka
  ordet sås. Men när de hör det, kommer genast Satan och tar bort ordet som är
  sått i dem. 16 De som sås på stenig mark är de som genast tar emot ordet med
  glädje, när de hör det. 17 Men de har inte någon rot i sig utan tror bara till
  en tid. Möter de sedan lidande eller förföljelse för ordets skull, kommer de
  strax på fall. 18 Hos andra faller säden bland tistlar. Det är de som har hört
  ordet, 19 men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat
  kommer in och kväver ordet, så att det blir utan frukt. 20 Men de hos vilka
  säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär
  frukt, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt.”

  21 Han sade också till dem: ”Inte går man väl
  in med ett ljus för att sätta det under skäppan* eller under bänken? Gör man
  det inte för att sätta det på ljushållaren? 22 Det som är dolt måste bli
  uppenbarat, och det som är gömt måste komma i dagen. 23 Hör, du som har öron
  att höra med!”

 • SefastTronde

  Mycket bra uttryckt!

  Företeelsen beskriver en sida av det utbredda avfall som vi står mitt uppe i. Förr rannsakade man skriften för att finna klarhet, nu söker man efter någon som håller med den egna uppfattningen.

  Generellt sett verkar teologerna som grupp vara de som går före och visar den breda vägen till det stora avfallet, allt under det att de hävdar teologins (sin egen) omistliga betydelse. Men så har också ordet teologi fullständigt tappat all positiv klang bland de troendes skara, och associeras inte med troende utan snarare ’klubben för inbördes beundran’..

  Förr blev nästan alla de som fick uppleva frälsning i Jesus Kristus läsare, och med tiden väl bildade i skriften. Nu är det ”fast food” som gäller och allt skall serveras färdigtuggat, samtidigt som det verkar gått inflation i frälsningen och vittnesbörden alltmer liknar en ’tunn soppa’.

  Har väl bevistat många verkliga väckelsesammanhang både i Sverige och andra länder, som skulle kunna fylla denna blogg flera år framåt med vittnesbörd om under, tecken och kraftgärningar, men… har väldigt sällan hört någon som presenterat sig som teolog tala Ande och Liv så att det berör någon.

 • Inge

  Sefast här sa du ett sanningens ord! Det är väldigt sällan man hört någon som presenterat sig som teolog tala Ande och Liv så att det berör någon.

 • En tacksam lutheran

  Pieper-Mueller Kristen Dogmatik heter en mycket bra bok som i detalj går igenom vad som är sann Biblisk kristendom och det som inte är det. Du som verkligen söker förstå, och på ett ödmjukt sätt tränga in i vad Gud lär i sitt Ord, så skall du alltid pröva allt Dvs med Bibeln. Vårt mänskliga förnuft har sedan länge tillskrivit egna trosartiklar i strid med Guds Ord och frukten av det kan vi se i den så kallade kristenheten idag. Är du stundom orolig att din tro är missriktad pga att det inte är så lätt att förstå det mesta av vad Gud har uppenbarat i sitt Ord, så vill jag starkt rekommendera denna bok. Den har Bibeln som enda källa och normen för den lära, som en kristen dogmatik skall framställa. Läs och pröva. Lycka till!