Nu i polemik med statsrådet Birgitta Ohlsson på Sveriges Televisions hemsida

Som nyvald ordförande i Ja till livet har jag blivit ombedd att gå i svaromål på statsrådet Birgitta Ohlsson om ”one of us”-kampanjen i Europa. Skriver tillsammans med avgående ordförande för Ja till Livet, Gunilla Gomér. Meningsutbytet sker på Sveriges Televisions hemsida.