Hör bloggaren live om försoningen

Vill man höra mig live tala om försoningsläran kan man komma till New Wines sommarkonferens i Vänersborg, veckan efter midsommar. I ett av seminarierna där under torsdagen kommer jag att beröra detta ämne. Jag kommer också att ta upp ämnet och kristen tro och miljöfrågan.